Indonesische vlinders - Indonesian Lepidoptera

Gestart door Arp, november 22, 2011, 04:25:59 AM

Vorige topic - Volgende topic

Arp

BOUWPUT! / UNDER CONSTRUCTION!


Dit is een experiment
Hier wordt geprobeerd om een foto-overzicht van Indonesische vlinders samen te stellen.
Het zal nooit compleet worden (verre van), maar misschien lukt het - uiteindelijk - om een aardige indruk te geven, of om enige hulp te bieden bij eerste stappen op weg naar identificaties (zoekrichting).
Voorlopig met foto's van het forum en observado.org, later misschien meer.

De forumsoftware beperkt de mogelijkheden enigszins. Naarmate de overzichten groeien zullen ze moeten worden opgesplitst en zal de indeling van de berichten in dit topic wijzigen. De eerste berichten zullen dan een index worden voor Dag- en Nachtvlinders, maar de plaats van het overzicht voor een bepaalde familie o.i.d. zal steeds wijzigen. Links naar afzonderlijke berichten in het topic zullen dus niet toekomstvast zijn.

Uitleg bij de overzichten:
Door op de kleine foto's te klikken krijg je een grotere versie te zien.
Onder de fotootjes staat het volgende:
 • Licentie en naam van de fotoauteur. Waar de licentie is aangegeven met het copyright-symbool (©) zijn alle rechten voorbehouden en mogen de foto's alleen worden hergebruikt met expliciete toestemming van de auteur. Deze indicatie is overbodig - het geldt namelijk alijd, tenzij expliciet wat anders wordt vermeld. Zie het maar als een service aan buitenlandse bezoekers. Met andere symbooltjes wordt aangeven of de foto onder een Creative Commons-licentie (of equivalent) gebruikt mag worden. De gangbare icoontjes hiervoor nemen teveel ruimte/code in beslag, dus hier worden deze symbolen gebruikt:
  • © Alle rechten voorbehouden;
  • ⊕ "BY" - Naamsvermelding
  • ⊇ "SA" - Gelijk delen
  • ∉ "NC" - Niet-commercieel
  • ≡ "ND" - Geen afgeleide werken
  • Ø "CC0" - Publiek domein of equiv.
 • Link naar meer info/discussie over de foto/observatie. Meestal een link naar een forumdraadje (), soms rechtstreeks naar observado.org (#) of elders (*).
 • Wetenschappelijke naam. Hier is met kleurcodes aangegeven hoe "betrouwbaar" de weergegeven naam is.
  • Amateuristische poging, plaatjes kijken door leek etc. Kan kloppen, maar zeer onzeker;
  • Serieuze determinatie door vlinderkenner op basis van betrouwbare gegevens/boeken etc. - behoorlijk zeker.
  • Determinatie/bevestiging door expert voor de betreffende groep/regio. Zou correct moeten zijn, voor zover van foto ooit mogelijk.
  Let op: de naam kan ook nog een "cf." bevatten om aan te geven dat de determinator (kenner/expert) een slag om de arm houdt.
 • Vindplaats: Vanwege de grote mate van regionale variatie en de endemische soorten op diverse eilanden etc. is dit essentiële informatie. Voor regio's/eilanden van Indonesië wordt niet telkens "Indonesië" vermeld, maar eventueel kunnen foto's worden getoond die buiten Indonesië zijn opgenomen (voor soorten die ook in Indonesië voorkomen) - in die gevallen wordt in vette letters wel het land vermeld.
Experimental!
This is an effort to create a pictorial overview of Indonesian lepidopterans.
This will never be comprehensive (or even close). But maybe, at some point, it will render a first impression or be useful for feeble first steps in identifying other animals, by providing a hint for further searching.
For now, mostly based on images taken from the forum or observado.org. To be extended later?

The forum software somewhat limits the options for organisation and lay out. As the galleries grow they will have to be split up and the organisation and content of the messages in this topic will change. The first messages will turn into indexes for Butterflies and Moths respectively, but all other messages will constantly get changed or moved around. Linking to the content of these will not be stable.

Explanation of galleries:
Clicking on a thumbnail will render a larger version of the image.
The captions provide the following info:
 • License and name of the author. If the license is indicated with a copyright-symbol (©) the image is "All rights reserved" and can not be reused without explicitly obtaining permission from the author. Strictly speaking, by European law, this is a bogus indication as this rule applies even if not indicated as such. So, the usage of the ©-symbol is merely a service to international visitors. Other, alternative characters or symbols are used to indicate that an image might be reusable under the terms of a Creative Commons license (or equivalent). The usal icons for this take too much space/code, so these are used instead:
  • © All rights reserved!
  • ⊕ "BY" - Attribution
  • ⊇ "SA" - Share alike
  • ∉ "NC" - Non-commercial
  • ≡ "ND" - No derivative works
  • Ø "CC0" - Public domain or equiv.
 • Link to more info/discussion on this photo/observation. Usually a link to a topic on the forum (), or directly to observado.org (#) or elsewhere (*).
 • Scientific name. A colour code indicates the trustworthiness of the name:
  • Layman's attempt, comparing images etc. Could be right, but very iffy;
  • Serious ID by knowledgeable enthousiast based on reliable data/books etc. - fairly secure.
  • Det./conf. by expert for this group/region. Should be correct, if ever possible from photo.
  Note: The name may contain a "cf." to indicate that the person providing the ID (enthousiast/expert) claims a definite margin for error.
 • Location: This is essential info, due to significant regional variance in appearance and the high number of endemic species on the various islands. For isles/regions of Indonesia the country name is not repeated, but whenever images from other countries are used (for species that do also occur in Indonesia), the country of origin is clearly indicated.Spelregels


Dit forumdraadje blijft gereserveerd voor de diverse overzichten en t.z.t. eventueel samenvattingen, checklists, literatuurlijstjes etc. het is geen plek om nieuwe soorten/foto's aan te dragen - open daarvoor een apart draadje, de foto's worden dan later hier verwerkt.

Voel je vrij om in dit draadje opmerkingen te plaatsen t.b.v. correcties etc. - die worden dankbaar verwerkt, maar na het inwerken wordt je bericht verwijderd of verplaatst.

De systeembeheerder vraagt nadrukkelijk om bij voorkeur eerst je foto's bij een waarneming op observado.org te plaatsen en dan via de functie "determineren via forum" hier op het forum in te voegen (in tegenstelling tot de foto's hier op het forum als bijlage toevoegen). Dit heeft het bijkomende voordeel dat bij de foto's exacte vindplaatsgegevens etc makkelijk terug kunnen worden gevonden en bovendien spaart het voor de overzichten hieronder code (kortere URLs) waardoor er meer foto's in 1 berichtje passen.


Info, links etc


Een lijst met links naar nuttige websites wordt hier bijgehouden.
...
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#1
Index Dagvlinders


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd


Dit wordt een index .... vandaag(?) even een hele erge BOUWPUT !!!


Mark Eising
Potanthus cf. omaha o.
Ubud, Bali
 
HESPERIOIDEA

Mark Eising
Jamides cf. celano
Ubud, Bali
 
LYCAENIDAE

Mark Eising
Euploea mulciber barsine
Ubud, Bali
 
NYMPHALIDAE - Danainae

Mark Eising
Limenitidinae spp.?
Mount Batukaru, Bali
 
NYMPHALIDAE - Limenitidinae

Mark Eising
Amathusia phidippus
Ubud, Bali
 
NYMPHALIDAE - Morphinae

Mark Eising
Junonia hedonia
Mount Batukaru, Bali
 
NYMPHALIDAE - Nymphalinae

Mark Eising
Elymnias hypermnestra a.
Mount Batukaru, Bali
 
NYMPHALIDAE - Satyrinae

© Mark Schellekens
Graphium sarpedon
ssp. adonarensis?
Flores
PAPILIONIDAE - Papilioninae

Mark Eising
Eurema cf. blanda
Ubud, Bali
 
PIERIDAE - Coliadinae

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#2
Index Nachtvlinders


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdØ Arp
Antheraea cf. imperator ♀
Sarangan, Java
 

© Mark Schellekens
Attacus atlas ♂
Bali (Taman Kupu Kupu)
 

Ø Arp
Theretra nessus
Ciater, Java
 
BOMBYCOIDEA
 • Saturniidae
 • Sphingidae (info)

Mark Eising
Cleora cf. alienaria?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Thalassodini sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Timandra sp.
cf. convectaria/commixta
?

Mount Batukaru, Bali
GEOMETROIDEA
 • Geometridae
 • Uraniidae

Mark Eising
Asura septemmaculata
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Barsine sp. (straita?)
Sarangan, Java
 

Ø Arp
cf. Cyana sp.?
Sarangan, Java
 
NOCTUOIDEA 1 - Erebidae
 • Aganainae
 • Arctiinae
 • Catocalinae
 • Erebinae
 • Lymantriinae
 • etc...?

Ø Arp
Spodoptera cf. litura?
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Thysanoplusia orichalcea
Sarangan, Java
 

Mark Eising
Miresa cf. bracteata?
Mount Batukaru, Bali
 
NOCTUOIDEA 2 & ZYGAENOIDEA
 • Noctuoidea
  • Noctuidae
   • Aganainae
   • Plusiinae
   • etc...?
 • Zygaenoidea
  • Limacodidae
  • etc...?

Mark Eising
Eoophyla sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Heortia vitessoides
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Herpetogramma sp.?
?? cf. luctuosalis
??

Mount Batukaru, Bali
PYRALOIDEA
 • Crambidae
 • Pyralidae
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#3
Dagvlinders 1 - Hesperioidea(?)


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdMark Eising
Potanthus cf. omaha o.
Ubud, Bali
 

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#4
Dagvlinders 2 - Papilionoidea A


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdMark Eising
Jamides cf. celano
Ubud, Bali
 

© Monique van Buuren
Danaus cf. chrysippus
"Indonesië"
 

Mark Eising
Euploea mulciber barsine
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Idea stolli
Mount Batukaru, Bali
 

© Ies Goedbloed
Euploea cf. camaralzeman
Frasers Hill, Maleisië
 

© Ies Goedbloed
Euploea cf. camaralzeman
Frasers Hill, Maleisië
 

Mark Eising
Tanaecia sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Tanaecia sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Euthalia adonia
Kerobokan, Bali
 

Mark Eising
Amathusia phidippus
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Discophora sondaica
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Faunis canens
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Junonia hedonia
Mount Batukaru, Bali
 

© Mark Schellekens
Junonia hedonia apollonia
Flores
 

Mark Eising
Elymnias hypermnestra a.
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Elymnias hypermnestra a.
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Elymnias nesaea hermia
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Elymnias nesaea hermia
Ubud, Bali
 

Mark Eising
Mycalesis sp.
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Mycalesis janardana j.
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Orsotriaena medus c.
Ubud, Bali
 

© Mark Schellekens
Graphium sarpedon
ssp. adonarensis?
Flores

© Mark Schellekens
Graphium sarpedon
ssp. adonarensis?
Flores

© Peter Los
L:Graphium eurypylus
M:Papilio cf. antiphates
Sumatra/Java?

© Sander v.d. Molen
Papilio demolion
"Indonesië"
 

Mark Eising
Papilio helenus
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Papilio memnon
Ubud, Bali
 

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Dagvlinders 3 - Papilionoidea B - Pieridae(?)


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdMark Eising
Eurema cf. blanda
Ubud, Bali
 

Ø Arp
Eurema cf. blanda
Midden-Java
 

Ø Arp
Eurema cf. blanda
Midden-Java
 

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#7
Nachtvlinders 1 - Bombycoidea


Let op:
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer; Zie eerste bericht.
Note:
Color of scientific names shows trustworthiness of ID; see first msg in topic.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0 (public domain)


Saturniidae


Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Antheraea cf. imperator
Sarangan, Java
 

Mark Eising
Antheraea cf. jana
Mount Batukaru, Bali
 

© Mark Schellekens
Attacus atlas
Bali (Taman Kupu Kupu)
 

© Mark Schellekens
Attacus sp.(inopinatus)?
Flores
 

© Mark Schellekens
Attacus sp.
Flores
 

© Mark Schellekens
Attacus sp.
Flores
 

© Mark Schellekens
Attacus sp.
Flores
 

© Mark Schellekens
Samia cf. yayukae
Kelimutu NP, Flores
 

© Mark Schellekens
Samia cf. yayukae (verso)
Kelimutu NP, Flores
 Sphingidae (info topic)


Ø Arp
Theretra nessus
Ciater, Java
 

Ø Arp
Theretra nessus
Ciater, Java
 

© Pietsje Fleurbaaij
Agrius convolvuli
Egypte
 

© Pietsje Fleurbaaij
Agrius convolvuli
Egypte
 

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#8
Nachtvlinders 2 - Geometroidea


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd


Geometridae


Mark Eising
Cleora cf. alienaria?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Cleora cf. alienaria?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Cleora cf. alienaria?
Sarangan, Java
 

Mark Eising
Pingasa sp. (crenaria?)
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Thalassodini sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Thalassodini sp.?
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Thalassodini sp.?
Sarangan, Java
 

Mark Eising
Timandra sp.
cf. convectaria/commixta
?

Mount Batukaru, Bali


Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#9
Nachtvlinders 3 - Noctuoidea 1 - Erebidae


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdAganainae


Mark Eising
Asota egens ssp.?
Mount Batukaru, Bali
 


Arctiinae


© Monique van Buuren
cf. Lemyra? maculifascia?
Nusa Tenggara Timur, Flores
 

© Mark Schellekens
Nyctemera cf. baulus?
Kelimutu NP, Flores
 

Ø Arp
Nyctemera cf. baulus?
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Amata sp.(huebneri?)
Surabaya, Java
 

Ø G.F. Hampson, 1898
Amata dohertyi
Java
 

Ø G.F. Hampson, 1898
Amata signata
Java
 

Mark Eising
Adites sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Asura cf. arcuata?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Asura sp. (arcuata/eos)?
Sarangan, Java
 

Ø Hampson, 1898
Asura eos
Java
 

Mark Eising
Asura septemmaculata
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Barsine sp. (cuneonotatus?)
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Barsine sp. (straita?)
Sarangan, Java
 

Ø Arp
cf. Cyana sp.?
Sarangan, Java
 

Ø Arp
cf. Cyana sp.?
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Arctiinae, Lithosiini spec.?
Sarangan, Java
 

Mark Eising
cf. Macotasa nubeculoides?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
cf. Oeonistis altica?
Sarangan, Java
 

Mark Eising
cf. Oeonistis altica?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Schistophleps sp. (cf. fulvia??)
Mount Batukaru, Bali
 


Lymantriinae


Mark Eising
Perina sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
cf. Leucomini? (Perina sp.??)
Bromo Tengger Semeru NP, Java
 


Rivulinae


Mark Eising
Rivulinae
Rivula sp.??
Mount Batukaru, BaliCatocalinae etc.

Ø Arp
Thyas cf. honesta?
Surabaya, Java
 

Ø Arp
Thyas cf. honesta?
Surabaya, Java
 

Ø Hampson, 1903-13
Thyas miniacea
N. Australia
 


INDET.?!


Mark Eising
Lymantriinae??
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Bamra sp.? (mundata?)
Calpinae/Catocalinae?
Mount Batukaru, Bali

© Monique van Buuren
cf. Lymantriinae?
cf. Pantheinae?

Nusa Tenggara Timur, Flores


Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#10
Nachtvlinders 4 - Noctuoidea 2 & Zyganoidea


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd


NOCTUOIDEA - Noctuidae


Mark Eising
Callopistria sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Spodoptera cf. litura?
Sarangan, Java
 

Mark Eising
Axylia putris
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Axylia putris
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Arp
Thysanoplusia orichalcea
Sarangan, Java
 

Ø Arp
Chrysodeixis sp.
cf. acuta/eriosoma
??

Sarangan, Java


ZYGANOIDEA - Limacodidae


Mark Eising
Miresa cf. bracteata?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Scopelodes sp.?
Mount Batukaru, Bali
 


INDET?!


Mark Eising
??Condica sp.??
Mount Batukaru, Bali
 


Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#11
Nachtvlinders 5 - Pyraloidea


Let op (zie ook eerste bericht):
Kleur van wetenschappelijke naam geeft zekerheid weer.
Note (see first msg in topic):
Color of scientific names shows trustworthiness of ID.
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd

Link: pyraloidea.org!

Crambidae


Mark Eising
Eoophyla sp.?
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
Acentropinae
??cf. Eoophyla gibbosalis??

Strand Noord-Bali

Mark Eising
Heortia vitessoides
Mount Batukaru, Bali
 

Ø Lederer, 1863
Heortia dominalis
Molukken
 


Herpetogramma sp.?
?? cf. luctuosalis
??

Mount Batukaru, Bali

Mark Eising
Herpetogramma sp.?
?? cf. luctuosalis
??

Mount Batukaru, Bali

Mark Eising
Meroctena dichocrosialis
Mount Batukaru, Bali
 


Pyralidae

nog nix ???

INDET.?!


Mark Eising
Crambidae, Spilomelinae??
Mount Batukaru, Bali
 


Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#12

Mark Eising
?? Geometridae??
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
INDET. ??Arctiinae??
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
INDET. ??Arctiinae??
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
INDET. ??Geo??Pyr??
Mount Batukaru, Bali
 

Mark Eising
INDET. ??Noctuidae??
Mount Batukaru, Bali
 


Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

M.A. Rademaker

Heb je ook enige informatie/foto's over rupsen van deze vlinders beschikbaar?
Ik heb zelf drie mooie op de foto gezet op Java maar lukt me niet de soort te achterhalen.

Groeten Mark

Arp

Hoi Mark,

Ik weet zo goed als niks van vlinders (en rupsen), maar heb gewoon wat plaatjes/info bij elkaar gerommeld;)

Begin eens bij deze links - die zijn alweer wat ouder en sommige werkken niet meer, maar onder andere butterflyhouse.com.au heeft wat rupsenpagina's:
http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/faqs/ident.html
http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/buts-larvae.html
http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/moths-cats.html

Verder kun je misschien het beste een paar van de mensen contacteren die achter de diverse gelinkte websites (voor Maleisië, Borneo of andere Zuidoost-Aziatische gebieden zitten - sommige zijn echte experts (onder andere de mensen achter Papua-insects en Moths of Borneo en zij kennen misschien ook enkele rupsen, of ze weten beter wat er elders op internet te vinden is.

Veel soorten komen ook in het verre oosten voor, vandaar dat uit die hoek ook websites opgevoerd zijn, en in die landen (Japan, Korea, Taiwan, China/Hong Kong) is de kennis vaak beter uitgewerkt en is er meer op websites te vinden.

Bedenk wel dat er van de Vlinders/Motten waarschijnlijk maar een klein percentage überhaupt goed bekend/beschreven is en dat de kennis over de rupsen nog minder zal zijn. Maar altijd het proberen waard.

Ik splits jouw vraag en mijn antwoord (en wat volgt) later af naar een apart topic ;)
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

M.A.Rademaker

Hee Arp,

Ik heb de mensen van de Papua insect faundation benaderd en helaas konden zij me niet verder helpen met de soorten.

Wel enkele (zij het oude) boeken over vlinders van Java.  De dagvlinders van Java (Rhopalocera Javanica van Roepke), een boekje over de pijlstaarten van Java (Sphingidae Javanica van Dupont en Roepke) en een boekje van Dupont waarin ook  veel kweken van vlinders worden beschreven getiteld Uit Java's Vlinderleven met zwart wit foto's.  Deze laatste heb ik al online voor een aardig prijsje bij antiquairs gezien dus misschien die nog even de kop proberen te tikken. Voor de andere twee boekjes zou ik nog naar de Naturalis bieb kunnen gaan.

Het lijkt erop dat ik het beste maar een keer terug kan gaan naar Java zelf om rupsen te vangen en vlinders te kweken ;) !

Groeten Mark

Arp

Hoi Mark,

Terug gaan en zelf uitkweken is altijd tof natuurlijk  :P

Voordat je geld gaat uitgeven: Veel van de oudere publicaties zijn digitaal te vinden op de site van de Biodiversity Heritage Library, of andere sites - zeker de moeite waard om nog eens goed op internet te zoeken.
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

sims92

hallo iedereen,

Ik gavan de periode september - december naar bawean indonesia. Een klein eiland 150 km ten noorden van surabaya.
Tijdens mijn verblijf ga ik onder andere nachtvlinders kijken in de vorm van een miniondezoekje.
ik ben op zoek naar geschikte literatuur, maar het is moeilijk te vinden.

ik vroeg mij af of iemand tips heeft?

alvast bedankt
Simen

Sandrasb

Hoi Arp,


Heb tussen 20 jan. en 4 febr. '16 44 verschillende dag en nachtvlinders gefotografeerd op Java en Bali.
Ben blij dat ik dit topic gevonden heb, want dat helpt me een heel eind op weg ... Alles staat op observado maar er zitten er ook bij die ik hier niet zie.


Ook een aantal rupsen trouwens.


Hoe moet ik nu te werk gaan zodat je het overzicht hier eventueel kunt aanvullen?


Zit ook in mijn maag met een dikkopje met rode ogen ... http://observado.org/waarneming/view/114576978?_popup=1


Graag hoor ik van je ... moet ik hier 44 linken gaan plaatsen?


Groet,
Sandra Brennand

Mark Broeckaert

Groet, Mark
waarneming.nl: , observado.org:

Sandrasb

Hoi Mark,


Dank alvast voor de vele determinaties ... Wat een kennis!!


De coconut skipper lukt me niet om die in te voeren, ook niet met de Latijnse naam.


Groet,
Sandra

Mark Broeckaert

#21
Citaat van: Sandrasb op februari 17, 2016, 12:03:47 PM
Hoi Mark,

Dank alvast voor de vele determinaties ... Wat een kennis!!
De coconut skipper lukt me niet om die in te voeren, ook niet met de Latijnse naam.

Groet,
Sandra
Hoi Sandra,

Ik zag het.
Je kunt een verzoek doen via http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.0
Als het niet lukt, wil ik het ook wel voor je doen.

Er zijn wel wat spelregels, maar dat kun je daar lezen.

Als ik weer wat meer tijd heb, zal ik ook nog eens naar de andere foto's kijken.
Overigens heb je een mooie serie foto's :)

groet,
Mark
Groet, Mark
waarneming.nl: , observado.org:

Sandrasb

Ga ik morgenvroeg doen, moet nu naar mijn werk


Nogmaals Dank, ook voor je compliment


Sandra