Afbeeldingen voor soortinfo en overzichten - NEGEREN SVP

Gestart door Arp, juni 02, 2013, 12:18:13 PM

Vorige topic - Volgende topic

Arp

nix
#30
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdBoris Loboda
Stephanitis oberti

Boris Loboda
Elasmotropis testacea

Boris Loboda
Elasmotropis testacea


Boris Loboda
Galeatus affinis

Boris Loboda
Galeatus affinis

Boris Loboda
Galeatus sinuatus


Boris Loboda
Stephanitis pyri

Boris Loboda
Stephanitis pyri

Boris Loboda
Stephanitis pyri


Boris Loboda
Derephysia cristata
Tingidae-foto's van Boris Loboda
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#31
De gangbare icoontjes voor de licenties nemen teveel ruimte/code in beslag (vooral onder de thumbs), dus hier worden deze symbolen gebruikt:

 • © : Alle rechten voorbehouden (zie: auteurrecht)
 • ⊕ : "BY" - Naamsvermelding (cc-by)
 • ⊇ : "SA" - Gelijk delen (cc-sa)
 • ∉ : "NC" - Niet-commercieel (cc-nc)
 • ≡ : "ND" - Geen afgeleide werken (cc-nd)
 • Ø : Publiek domein of equiv. (PD/CC0)
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdPADIL
Stephanitis pyrioides

PADIL
Stephanitis pyrioides

PADIL
Stephanitis pyrioides

PADIL
Stephanitis pyrioides
Foto's beschikbaar gesteld door PADIL

Jim Baker
Stephanitis pyrioides eitjes

Jim Baker
Corytucha arcuata eitjes

Jim Baker
Corytucha arcuata nimfen

Jim Baker
Stephanitis rhododendri nimfen
Foto's van Jim Baker
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#32
De gangbare icoontjes voor de licenties nemen teveel ruimte/code in beslag (vooral onder de thumbs), dus hier worden deze symbolen gebruikt:

 • © : Alle rechten voorbehouden (zie: auteurrecht)
 • ⊕ : "BY" - Naamsvermelding (cc-by)
 • ⊇ : "SA" - Gelijk delen (cc-sa)
 • ∉ : "NC" - Niet-commercieel (cc-nc)
 • ≡ : "ND" - Geen afgeleide werken (cc-nd)
 • Ø : Publiek domein of equiv. (PD/CC0)
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pdJoseph Berger
Corytucha arcuata

Joseph Berger
Corytucha arcuata
Foto's van Joseph Berger

Tracy Wootten
Stephanitis pyrioides nimf
Foto's van Tracy Wootten

Ø Arp
Monster ;o)
Foto's van AUTEURNAAM
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

nix
#33
De gangbare icoontjes voor de licenties nemen teveel ruimte/code in beslag (vooral onder de thumbs), dus hier worden deze symbolen gebruikt:

 • © : Alle rechten voorbehouden (zie: auteurrecht)
 • ⊕ : "BY" - Naamsvermelding (cc-by)
 • ⊇ : "SA" - Gelijk delen (cc-sa)
 • ∉ : "NC" - Niet-commercieel (cc-nc)
 • ≡ : "ND" - Geen afgeleide werken (cc-nd)
 • Ø : Publiek domein of equiv. (PD/CC0)
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd© Ingrid Altmann
Stephanitis oberti

© Ingrid Altmann
Stephanitis oberti
Foto's van Ingrid Altmann
 • Aut.: Ingrid Altmann
 • Lic.: © Alle rechten voorbehouden! / All rights reserved! (toestemming verleend voor gebruik hier / permission granted for usage here)
 • Org.: golddistel.de
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

nix
#36
Om het onderwerp van deze samenvatting een naam te geven heb ik maar even "Hoedjesnetwantsen" verzonnen. Hiermee zijn dan de (in Europa voorkomende) netwantsjes uit onder andere de geslachten Stephanitis en Corythucha bedoeld die zich van de andere netwantsen onderscheiden door de aanwezigheid van een "halsblaas" op het halsschild, die als een soort "hoed" de kop afdekt. ITIS brengt deze beide onder in de Tingitini (Tingidae: Tinginae), samen met een hele reeks andere geslachten die geen echt (volledig) "hoedje" hebben en/of niet in Europa voorkomen. Die laat ik hier buiten beschouwing. De nadruk ligt op de onderscheiding van de recent in Europa gearriveerde invasieve soorten (Stephanitis en Corythucha), de andere worden er slechts zijdeling ter vergelijking naast gehouden.

Belangrijkste gebruikte bronnen:

 • (NlSrt) Nederlands Soortenregister - Uitstekende, door Berend Aukema bijgehouden informatiepagina's per soort voor naamgeving, versrpeiding, herkenning etc. etc.
 • (LbDb) Lace bugs database door Eric Guilbert - Wereldwijde soortoverzichten, verspreidingskaartjes etc.
 • (FE) Fauna Europaea - Europese verspreidingsgegevens, bijgehouden door Berend Aukema et al.
 • (WMD) Wachmann, Melber & Deckert. Wanzen Band 1 & 5 (zie lit.) - Uitstekende foto's en informatie over voorkomen, voedsel etc...
 • (Streito) Streito, 2006 (zie lit.) - determinatiekenmerken, verspreidingsinfo
 • ..
 • ..
Fotolicenties / Photo licenses: © All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd

Stephanitis spp.


Ø Arp
Monster ;o)
Stephanitis chlorophana (??)
nl geen NL-naam; en ?;
: NIET IN NL
: Streito;
chlorophana
 • Halsblaas kleiner (dan takeyai); Maar weinig breder dan de afstand tussen de laterale halsschildkammen en nauwelijks hoger dan de middenkam; Circa 7-13 cellen langs de middenlijn (modaal grofweg 10).
 • Membraan halsblaas helder, aders licht, soms iets bruin gevlekt.
 • Laterale halsschildkammen laag, maar wel geheel doorlopend
 • Onderrand van halsblaas (zijaanzicht) vrijwel recht
 • Halsblaas, middenkam en zijvleugeltjes halsschild (lang) behaard
 • Zuid-West Europa (Iberië) en Noord-Afrika

:

Boris Loboda
Stephanitis oberti

© Ingrid Altmann
Stephanitis oberti

© Ingrid Altmann
Stephanitis oberti
Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)
nl geen NL-naam; en ?;
NlSrt; WMD; Streito; DAISIE; Cabi;
Origineel een boreale soort van Bosbessen (Vaccinium) uit het noorden van het palearctisch gebied, maar heeft zich nieuwe waardplanten (o.a. Rhododendron) eigen gemaakt en uitgebreid naar het zuiden. Wordt in zuidelijk Midden-Europa, voor zover bereikt, deels als invasief beschouwd. Lijkt sinds de komst van St. takeyai weer goeddeels van Rhododendron en Pieris verdrongen. Voor zover deze planten gebruikt worden, heeft oberti kennelijk een voorkeur voor de lagere, schaduwrijkere plantdelen en soorten met onbehaarde bladeren.
NlSrt; Streito;
 • Middenkam bestaat voor een groot gedeelte slechts uit één rij cellen (vooraan meestal een extra cel) en heeft geen zwarte vlek in de membraan (wel een paar donkere aders).

(obs/be); nrw; golddistel; wrn.be (als takeyai!).

Ø Arp
Monster ;o)
Stephanitis pyri (Fabricius, 1775)
: NIET IN NL (benelux?)
: pyri vs chlorophana
 • Middenkam is hoog en bestaat voor een groot gedeelte uit drie rijen cellen
 • ...
: insorg B.Loboda

Ø Arp
Monster ;o)
Stephanitis pyrioides (Scott, 1874)
nl geen NL-naam; en Azalea lace bug;
NlSrt; DAISIE; UF;
Stephanitis pyrioides is een aantal keren met Azalea's in Nederland ingevoerd, de eerste keer 1904 wat ook meteen de eerste bekende melding uit Europa was en later in 1995 en 1998. Ondanks dat de soort wel eens een aantal jaren op rij heeft standgehouden heeft ze zich (tot nu toe) in Nederland niet langdurig kunnen vestigen. De soort wordt voornamelijk geassocieerd met Azalea's en Rhododendrons (incl. hybriden en cultivars), maar is bij gelegenheid ook zuigend aangetroffen op Kalmia, Pieris, Lyonia en zelfs Plataan (samen met Corythucha ciliata.
S. pyrioides en S. takeyai liggen kennelijk genetisch nog dicht genoeg bij elkaar om deels vruchtbare hybriden te kunnen vormen (Neal & Oliver, 1991). Van de inheemse Europeese soorten komt qua uiterlijk echter Stephanitis chlorophana het dichtst in de buurt. For identification of adults see MEAD (1967), DEL BENE & PLUOT-SIGWALT (2005) and STREITO (2006). For the descriptions of larval instars see DICKERSON & WEISS (1917), MAA (1957), PÉRICART (1984), and BERGMANN et al. (1997). De jeugdstadia zijn beschreven in: Dickerson, E.L.; Weiss, H.B. (1917) The azalea lace-bug, Stephanitis pyrioides SCOTT (Tingitidae, Hemiptera). - Entomological news and proceedings of the Entomological Section of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol.28, pp.101-105 (1 pl.). @BHL/PDF MAA T.C. (1957): Nymphal stages of certain Oriental Tingidae (Hemiptera). — Quarterly Journal of Taiwan Museum 10: 117-133. BERGMANN E.C., IMENES S.D.L & L.A.A. COSTA (1997): Primeiro registro e descrição morfológica de Stephanitis pyrioides (SCOTT, 1874) (Heteroptera: Tingidae) em azalea, no Brasil. — Arquivos do Instituto Biologico (São Paulo) 64: 83-89.
NlSrt; Streito;
 • Halsblaas kleiner (dan takeyai) - slechts weinig breder dan de afstand tussen de laterale halsschildkammen en nauwelijks hoger dan de middenkam; Circa 7-13 cellen langs de middenlijn (modaal grofweg 10).
 • Membraan halsblaas helder, aders licht, soms iets bruin gevlekt.
 • Laterale halsschildkammen vooraan zo goed als verdwenen, alleen achteraan iets opstaand
 • Onderrand van halsblaas (zijaanzicht) duidelijk concaaf
 • Onbehaard

(obs/be); NlSrt; insorg;

Dick Belgers
Stephanitis rhododendri
Stephanitis rhododendri Horváth, 1905
nl: Japanse vlieg; en: rhododendron lace bug;
NlSrt; DAISIE;
NlSrt;

(obs/be)

Ø Arp
Stephanitis takeyai

Ø Arp
Stephanitis takeyai
Stephanitis takeyai Drake & Maa, 1955
nl: geen NL-naam; en: Andromeda lacebug;
NlSrt; NINW2; DAISIE;
Oorspronkelijk uit Japan. Daar waardwisselend tussen bladverliezende Lyonia elliptica en wintergroene Pieris japonica. In Europa ook duurzaam op Pieris en heeft ook Rhododendron als waardplant ontdekt.
NlSrt;
 • Halsblaas groot; Duidelijk breder dan de afstand tussen de laterale halsschildkammen en duidelijk hoger dan de middenkam; Circa 13-14 cellen langs de middenlijn.
 • Membraan en aders van halsblaas zwart-bruin (let: op bij vers uitgeslopen exemplaren lichter - moet uitkleuren), met enkele verspreide haartjes.
 • Laterale halsschildkammen kort
 • Vlektekening donker zwart-bruin, duidelijk contrasterend afgezet

(obs/be); NlSrt nrw; insorg; golddistel.

Corythucha spp


Ø Arp
Corythucha ciliata

Ø Arp
Corythucha ciliata nimfjes
Corythucha ciliata (Say, 1832)
nl: Platanennetwants; en: sycamore lace bug; Origineel uit Noord-Amerika, daar notoir schadelijk aan Platanus orientalis (in EU ook aan occidentalis en hybriden). Ondertussen naar veel hoeken van de wereld getransporteerd. In Europa aanvankelijk zuidelijk, sinds kort ook in Nederland, eerder al in België. NL (sept.2012) Maastricht en Venlo. Waarnemingen van deze soort invoeren svp.
NlSrt; UF;
NlSrt; Streito, 2006;
De halsblaas is veel langer over de kop naar voren doorgetrokken dan bij Stephanitis spp. Let op: In Europa ook nog Cor.arcuata
(obs/be)

Ø Arp
Monster ;o)
Corythucha arcuata (Say, 1832)
nl: geen NL-naam; en: ?;
: Paride; Origineel uit Noord-Amerika ... Let op: In oude literatuur komt ook voor Corythucha arcuata Comstock, 1880 - dat is echter Corythucha cydoniae (Fitch, 1861).
...;
harvard) harvard)

Andere in Europa gevonden "hoedjesnetwantsen" :o)


Ø Arp
Monster ;o)
NAAM (AUTEUR)
nl: geen NL-naam; en: ?;
: ...;
: ...;
: fotoNotities

 • Een verdere in Noord-Amerika soms als "schadelijk" geclassificeerde hoedjesnetwants aan Rosaceae is de "hawthorn lace bug" Corythucha cydoniae (info UF). Zou eventueel ook een keer kunnen "overwaaien" ??
 • ...

(Internet-)Bronnen:
Literatuur (chronologisch):

 • Péricart, J. (1983) Hémiptères Tingidae euro-méditerranéen. – Faune de France, Vol.69 (618pp). PDF (48MiB!)
 • Stonedahl (1992) ??
 • Aukema, B.; Bos, F.G.; Hermes, D.H.; Zeinstra, Ph. (2005) Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen II, met een geactualiseerde naamlijst (Hemiptera: Heteroptera) - Nederlandse Faunistische Mededelingen ("NFM"), vol.23, pp.17-76. PDF
 • Streito, Jean-Claude (2006) Notes sur quelques espèces envahissantes de Tingidae: Corythucha ciliata (Say, 1932), Stephanitis pyrioides (Scott, 1874) et Stephanites takeyai Drake & Maa, 1955 (Hemiptera Tingidae). - L'Entomologiste, vol.62(1-2), pp:31-36.
 • Wachmann, Ekehard; Melber, Albert; Deckert, Jürgen (2006) Wanzen, Band 1 (Dipsocomorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha (partim)). - Die Tierwelt Deutschlands un den angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmale und nach ihrer Lebensweise, Band 77 (263pp).

 • Rabitsch, wolfgang (2008) Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). - Zootaxa, vol.1827(1) PDF

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

#40
nix
Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

nix
#41
Even een uitprobeersel ...


De gangbare icoontjes voor de licenties nemen teveel ruimte/code in beslag (vooral onder de thumbs), dus hier worden deze symbolen gebruikt:

 • © : Alle rechten voorbehouden (zie: auteurrecht)
 • ⊕ : "BY" - Naamsvermelding (cc-by)
 • ⊇ : "SA" - Gelijk delen (cc-sa)
 • ∉ : "NC" - Niet-commercieel (cc-nc)
 • ≡ : "ND" - Geen afgeleide werken (cc-nd)
 • Ø : Publiek domein of equiv. (PD/CC0)
Fotolicenties / Photo licenses: © = All rights reserved!; Creative Commons: ⊕ cc-by; ⊇ sa; ∉ nc; ≡ nd; Ø cc0/pd© Auteur Foto
Ablattaria laevigata
Larve->Pop->Kever (NatMed)
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)
 • Lit.: Heymons & Lengerken (1931) PDF
 • Uitleg: Zeldzaam in NL, larve lijkt veel op Phosphuga, zie verder lit.

© Auteur Foto
Aclypea opaca
Aclypea opaca (Linnaeus, 1758)
 • Lit.: Heymons & Lengerken (1931) PDF
 • Uitleg: Zeldzaam in NL, larve lijkt veel op Phosphuga, zie verder lit.

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt

Arp

Groetengedoe, Arp (the admin formerly known as Pudding4brains)
Wrn: - JungleDragon - insorg - nlsrt