Soortgroepen > Reptielen, amfibieŽn en vissen

aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen

(1/5) > >>

tekenaar:
In dit topic geven de admins aan wanneer soortteksten van vissen, amfibieen en reptielen zijn gewijzigd. Reacties zijn welkom en worden zeker gelezen. De meeste berichten worden na ongeveer een maand verwijderd en commentaar soms eerder, om het overzichtelijk te houden.

tekenaar:
Bij deze een lijst met nieuwe namen. Vet geschreven zijn de nieuwe namen, tussen haakjes staan de synoniemen. Deze lijst is gebaseerd op de volgende bronnen:

Nederlandse namen: Strijbosch, H., A.H.P. Stumpel, R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft, A. Groenveld & D. Bauwens, 2005. Standaardlijst voor de Nederlandse namen van de Europese amfibieŽn en reptielen. RAVON 7(3): 65-72.

Wetenschappelijke namen amfibieen: Vences, M., 2007. The Amphibian Tree of Life: Ideology, Chaos oder Biologische Realitaet. Zeitschrift fuer Feldherpetologie 14: 153-162.

Wetenschappelijke namen reptielen: Euroherp Database


Kleine watersalamander, Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris)
Vinpootsalamander, Lissotriton helveticus (zwemvoetsalamander, draadstaartsalamander, Triturus helveticus)
Alpenwatersalamander, Mesotriton alpestris (Triturus alpestris)
Kamsalamander, Triturus cristatus (Noordelijke kamsalamander, grote watersalamander, Triturus cristatus cristatus)
Italiaanse kamsalamander, Triturus carnifex (Alpenkamsalamander, Triturus cristatus carnifex)
Vuursalamander, Salamandra salamandra

Vroedmeesterpad, Alytes obstetricans
Geelbuikvuurpad, Bombina variegata
Knoflookpad, Pelobates fuscus
Boomkikker, Hyla arborea
Gewone pad, Bufo bufo
Rugstreeppad, Bufo calamita (Epidalea calamita)

Bruine kikker, Rana temporaria
Heikikker, Rana arvalis
Poelkikker, Pelophylax lessonae (kleine groene kikker, Rana lesonae)
Bastaardkikker, Pelophylax klepton esculentus (middelste groene kikker, Rana klepton esculenta)
Meerkikker, Pelophylax ridibundus (grote groene kikker, Rana ridibunda)
Groene kikker, Pelophylax spec. (Rana esculenta synklepton; Pelophylax esculentus synklepton)
Brulkikker, Lithobates catesbeianus (stierkikker, Rana catesbeiana)

Zandhagedis, Lacerta agilis (duinhagedis)
Levendbarende hagedis, Zootoca vivipara (kleine hagedis, Lacerta vivipara)
Muurhagedis, Podarcis muralis (Lacerta muralis)
Hazelworm, Anguis fragilis

Ringslang, Natrix natrix
Gladde slang, Coronella austriaca
Adder, Vipera berus

Roodwangschildpad, Trachemys scripta elegans
Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta
Geelwangschildpad, Trachemys scripta troostii
Zaagrugschildpad, Graptemys pseudogeographica

Dikkopschildpad Caretta caretta (onechte karetschildpad)
Soepschildpad Chelonia mydas (groene zeeschildpad)
Kemps' zeeschildpad Lepidochelys kempi
Lederschildpad, Dermochelys coriacea

tekenaar:
rivierdonderpad aangepast. Er zijn nu 3 "soorten":

- Beekdonderpad

- Rivierdonderpad

- Rivier/beekdonderpad (de oude "soort" nu verzamelsoort voor alle niet verder gedetermineerde donderpadden).

Oude donderpaddenwaarnemingen staan voorlopig allemaal onder de verzamelsoort. Op grond van vindplaats en kenmerken op foto's / beschrijvingen kunnen we t.z.t. een deel van de oude waarnemingen aanpassen.

tekenaar:
Driedoornige stekelbaars opgespitst in:

Driedoornige stekelbaars (algemeen)
Driedoornige stekelbaars (naakte vorm)
Driedoornige stekelbaars (bepantserde vorm)

Redenatie/achtergrondinfo staat hier:

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=41382

tekenaar:
Een kleine wijziging bij Caretta caretta:

De naam "onechte karetschildpad" gewijzigd in "dikkopschildpad", maar de naam "onechte karetschildpad" staat er nog steeds, maar nu als synoniem. M.a.w. met beide namen is de soort terug nu te vinden. Dit is conform de checklist van RAVON.

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie