NatuurBank Nederland

Gestart door Lenze Hofstee, november 12, 2013, 17:15:25 PM

Vorige topic - Volgende topic

Lenze Hofstee

Begin 2013 bleek, dat per 01-01-2014 wegens bezuiniging een eind komt aan het voortbestaan van de Stichting Gegevensautoriteit Natuur. Stichting GaN ontwikkelde en beheerde de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), onder de bezielende leiding van Jacob Jan Bakker. Ook de Gegevensautoriteit Natuur zelf, Prof. Jan van Groenendael, wordt wegbezuinigd. Onlangs vond zijn afscheidssymposium plaats: zie http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=238566.msg1503829#msg1503829

Het contract tussen Waarneming.nl en Stichting GaN zorgde sinds 2008 voor de basisfinanciering van Waarneming.nl. Hiermee bleef de site gratis voor alle gebruikers, en volledig reclamevrij. De vrijwilligersdata waren bij de onafhankelijke Stichting GaN in goede handen. Kwaliteitsborging werd gegarandeerd door de Gegevensautoriteit in persoon, die goed samenwerkte met onze talrijke admins en validatoren. Dit vertrouwen bleek ook uit het feit dat ruim 90 % van de waarnemers hun gegevens laten doorstromen naar de NDFF.

Het bestuur van Stichting Natuurinfo was het pertinent oneens met de volgens ons ongegronde keuze om Stichting GaN en de Gegevensautoriteit op te heffen. Op dit besluit hadden wij echter geen invloed. De NDFF wordt per 01-01-2014 voortgezet door een Consortium van partijen onder leiding van het InterProvinciaal Overleg (IPO). Dit Consortium hecht uiteraard belang aan de data die via Waarneming.nl worden verzameld (meer dan 50% van de nieuwe NDFF-aanwas).

Samen met NatuurBank Limburg / Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL) en de Stichting Staring Advies trad Stichting Natuurinfo (Waarneming.nl) in overleg met het Consortium en met de directies van Sovon, De Vlinderstichting en RAVON over het management en de uitvoering van 'de NDFF-nieuwe stijl'. Financieel vonden we elkaar daarin, maar qua organisatievorm bleek een fundamenteel verschil van inzicht te bestaan. Natuurinformatie / Waarneming, NatuurBank Limburg en Staring Advies wilden een onafhankelijke beheerorganisatie voor de NDFF, als gezamenlijk instrument. De PGO's willen het NDFF-beheer met hun eigen organisaties uitvoeren.

Ondanks forse inspanning om nader tot elkaar te komen bleek dat we het op het punt van onafhankelijk, gezamenlijk databeheer niet eens konden worden. Daarom hebben de besturen van NatuurBank Limburg, Staring Advies en Natuurinformatie besloten tot oprichting van de onafhankelijke Stichting NatuurBank Nederland. Per 01-01-2014 brengen wij de door ons beheerde data vanuit de NDFF daarheen over. Voor de waarnemers en admins verandert dit niets. Waarneming.nl blijft als vanouds functioneren. Andere partijen die hun data in de Natuurbank willen onderbrengen, zijn vanaf nu van harte welkom.

NatuurBank Nederland 'in oprichting' is nu in overleg met het Consortium om een overeenkomst te sluiten voor dataleverantie. Ook blijven wij  uiteraard voor non-profit-doelen data beschikbaar stellen, bijvoorbeeld aan PGO's, onderzoeksinstituten en lokale werkgroepen.
NatuurBank Nederland zal zich inzetten voor goede validatie en voor neutrale en onafhankelijke data-kwaliteitsborging – voortbouwend op wat er de afgelopen jaren met Waarneming.nl en de NDFF is opgezet. Verdere ontwikkeling van Waarneming.nl ziet NatuurBank Nederland als een speerpunt, in het belang van de waarnemers en van goed gebruik van hun waarnemingen.

Welkom bij NatuurBank Nederland!
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Andre321

#1
Nou succes met dit besluit, en ik hoop op een goede samenwerking met de oude partijen...gaat nu na 01-01-2014 ook de oude waarneming.nl data van voor  01-01-2014  UIT de NDFF over naar de  NatuurBank Nederland ?

Lenze Hofstee

#2
Dank - van die goede samenwerking gaan we uit.
Ja, de Waarneming-data gaat dan integraal uit de NDFF, en in Natuurbank NL. Daar is ze -in beheer van de partners- extern beschikbaar. 
Los daarvan blijft de data gewoon voor de waarnemers beschikbaar in Waarneming.nl.

Met vriendelijke groet,

Lenze.

Andre321

Ik lees nu dat Belgie en de wereld/observado GEEN speerpunt zijn..veranderd daar dan wel wat voor ? Of blijft dat ook bij het oude?

Lenze Hofstee

#4
Dat blijft bij het oude: België en de wereld behoren niet tot het directe werkterrein van NatuurBank NL.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Jan Mudde

Beste mensen,

Verschrikkelijk jammer dat vanaf januari 2014 er een tweedeling ontstaat in de verzameling van harde natuurdata in Nederland. Wel alle begrip voor de nu door jullie gekozen weg. Gelet op de ontwikkelingen was dit eigenlijk de enig te verwachten uitkomst. Ik wens jullie dan ook alle succes toe bij het nieuwe initiatief en zal dat waar mogelijk uitdragen en van harte ondersteunen.

Juist het platform dat waarneming.nl biedt aan ons, natuurliefhebbers in de zeer brede zin, is volgens mij van onschatbare waarde voor het vastleggen en verzamelen van alle natuurwaarnemingen die gedaan worden. Juist in het feit dat waarneming.nl vrijwel geen enkele drempel kent voor deelname maakt dit tot één van de meest krachtige instrumenten op het gebied van natuurdata. De samenwerking met de GaN, en daaraan gekoppeld de NDFF, gaf vooral deze laatste de afgelopen jaren serieus body en gewicht. Doodzonde dat dit niet voldoende herkent en erkend wordt door het nieuwe Consortium. Ik hoop dat alle invoerders op waarneming.nl door hun keuze om op dit portal te blijven invoeren laten zien welk belang zij hieraan hechten. Een duidelijker signaal richting Consortium en de landelijke en provinciale overheden kunnen we niet afgeven.

NatuurBank Nederland houdt koers en de rug recht! Succes!!!

Jan Mudde
Jan Mudde

"Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo" (Ovidius)

Camera; Olympus TG 6
Binoculair; Euromex SB 1903-P
Microscoop; Euromex IS.1153-PLi
Kijker; Swarovski 10×50 EL

Windekind

Betekent dit dat de oude data die via waarneming.nl in ndff is gekomen ook uit de ndff wordt gehaald ? Ik neem aan van niet en dat de data alleen naar natuurbank wordt gekopieerd ?! En hoe gaat het verder met de nieuwe data van waarneming ? Deze komt natuurlijk in de natuurbank, maar wordt deze ook naar ndff over gezet ? (Middels keuze waarnemer). En tot slot de vraag of natuurbank de gegevens gaat vermarkten.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Arno van Stipdonk


Elmar,

Lees ondestaande quote.

Citaat van: Lenze Hofstee op november 12, 2013, 18:51:54 PM
Dank - van die goede samenwerking gaan we uit.
Ja, de Waarneming-data gaat dan integraal uit de NDFF, en in Natuurbank NL. Daar is ze -in beheer van de partners- extern beschikbaar. 
Los daarvan blijft de data gewoon voor de waarnemers beschikbaar in Waarneming.nl.


Ik heb verder geen oordeel of kennis waar het fout gegaan is maar dit is natuurlijk ontzettend zonde (en een beetje typisch Nederlands).

Windekind

Oeps.. over het hoofd gezien Arno. Dus de mogelijkheid om door te laten zetten naar ndff vedwijnt ook. Ben benieuwd hoe zich dit ontwikkelt.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Lenze Hofstee

#9
Het Consortium ging mondeling al akkoord met een budgetverdeling, waarin -in lijn met de afspraak met Stichting GaN- de basiskosten gedekt worden voor 1) het doen functioneren & het kunnen blijven profiteren van Waarneming.nl; en 2) het kunnen blijven profiteren van de data van NatuurBank Limburg / NHGL en Stichting Staring Advies. Natuurbank NL wil dat nu op korte termijn contractueel regelen met het Consortium, namens deze drie partijen: ingaande 01-01-2014, en zodanig dat er financieel geen gat valt.

Natuurbank zal een eigen uitvoermodule ontwikkelen, waarmee het databestand extern raadpleegbaar wordt; met bijpassende opties en restricties. Het lijkt aannemelijk dat die opties en restricties tenminste even goed zullen zijn voor dit betalend Consortium, als die van de NDFF.

Automatisch gaat dat straks niet meer; maar wie er voor kiest om na 01-01-2014 ook de NDFF-nieuwe stijl te voeden, kan dit zelf doen. Een periodiek kopiebestand van je eigen Waarneming-data is zo gemaakt en gemaild.
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Melchior van Tweel

Hallo Lenze en anderen,

Het valt me op dat er maar weinig tegengeluid is. Ik heb even gewacht met mijn reactie om de reacties van anderen af te wachten.
Ik ben altijd een groot voorstander geweest van de NDFF. De combinatie van alle natuurdata in Nederland heeft een ongekende toegevoegde waarde. Bovendien zijn (of nu eigenlijk "waren") alle partijen hier direct of indirect bij betrokken: PGO's, natuurbeheerders, onderzoekers en ook waarneming.nl. Helaas was de opzet van de NDFF niet optimaal, hetgeen mede heeft geleid tot het einde van de GaN. Dat doet echter niets af aan het feit dat het idee achter de NDFF nog steeds ijzersterk is. De overeenkomst die enige jaren geleden, ook door Stichting Natuurinformatie, werd ondertekend om te komen tot een nieuw invoerportaal (waarneming 2.0) vond ik passend in het beeld dat ik heb van hoe de NDFF eruit hoort te zien. Het nieuwe invoerportaal zou de sterke punten van waarneming.nl (o.a. de vele opties) combineren met de sterke kanten van de NDFF en telmee (o.a. de verbinding met de PGO's).
Helaas is waarneming 2.0 afgeblazen en nu heeft Stichting Natuurinformatie besloten de NDFF te verlaten. Dit past niet in de hierboven geschetste gewenste ontwikkeling. Ik vind het zelfs een ontwikkeling in de verkeerde richting en hoop dat die nog te keren is. De ontwikkeling van een tweede natuurdatabank naast de NDFF is een slecht idee. Het ondermijnt de hele gedachte achter de NDFF. Ook worden hiermee de banden verbroken met de PGO's. Die verbintenis is voor mij een groot goed. Veel admins zijn op de een of andere manier verbonden aan een PGO. Voor een deel zijn die zelfs in dienst van een PGO. Het zou mij niet verbazen als een aantal op dit moment overweegt hoe nu verder te gaan met waarneming.nl.
Met andere woorden: ik vind de oprichting van NatuurBank Nederland een buitengewoon slecht idee. Ik verzoek de mensen van Stichting Natuurinformatie dan ook echt opnieuw met het consortium van de NDFF om tafel te gaan zitten en te proberen hier een oplossing voor te vinden. Ik begrijp uit de tekst van Lenze dat het spaak is gelopen op het ontbreken van een onafhankelijke organisatie die de NDFF trekt. Hoewel ik daar een heel eind in mee kan voelen, zou dat voor mij geen breekpunt zijn. Ik ben allang blij dat de NDFF van de ondergang is gered door oa de PGO's. Ik heb bovendien voldoende vertrouwen in de PGO's en de andere belanghebbenden dat zij het beheer op een fatsoenlijke manier zullen uitvoeren.
Ik hoor graag de reactie vanuit de Stichting Natuurinformatie hierop, maar ben zeker zo geïnteresseerd in de reacties van mijn mede-admins. Ik zal open kaart spelen: Mijn toekomstige inzet voor waarneming.nl hangt hier voor een belangrijk deel vanaf.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

Remon

Hoi allen,

Ik ben het eens met de conclusie van Melchior dat het feitelijk uit elkaar trekken van de database eeuwig zonde zou zijn. Verschillende partijen gaan dan op hun eigen manier data beheren en mogelijk vermarkten. Het in mijn ogen belangrijkste pluspunt van de huidige NDFF, het via 1 portaal kunnen inzien van alle beschikbare data, is daarmee verdwenen. Als je inzicht wilt hebben in de ergens aanwezige soorten dien je in de nieuwe situatie aan te kloppen bij Natuurbank en daarnaast nog eens bij één of meerdere PGO's. Omslachtig, tijdrovend en daarmee duur; juist hetgeen wat de NDFF deed voorkomen. Ook voor alle abonnementhouders van de huidige NDFF zal dit m.i. meewegen: provincies, gemeentes, waterschappen, ecologische adviesbureaus. Allen worden gedwongen tot omslachtigere procedures om de benodigde data boven water te krijgen. Puur kwaliteitsverlies.

Lenze geeft het al aan; als je als waarnemer (in welke rol dan ook) je data zowel in de nieuwe Natuurbank als bij de pgo's wilt hebben dien je daar zelf voor te zorgen. Die inspanning lijkt klein, maar mijn inschatting is dat heel veel mensen dat niet zullen doen, om welke reden dan ook. Als ik nu iets invoer via waarneming.nl, zie ik die invoer in no-time terug in de NDFF, samen met al het andere wat er maar beschikbaar is. Die optie lijkt dan verleden tijd. Ook ik zou graag alle betrokken alsnog om tafel willen zien met daarbij één onwrikbaar hoofddoel: het beschikbaar houden van één centraal opslag- en uitvoerpunt van de natuurdata van Nederland zoals de huidige NDFF daarin voorziet. Ik begrijp dat zonder financiering vanuit de overheid dit wellicht lastig te realiseren is, maar lastig betekent niet direct onmogelijk. Ik denk dat de intentie van alle betrokken hetzelfde is en samenhangt met het genoemde hoofddoel, en dat er op die basis voldoende draagvlak zou moeten zijn om samen verder te gaan.

Als laatste vind ik ook de inzet van admins met een directe of indirecte link met de pgo's op waarneming.nl een groot pluspunt en ik deel de zorgen van Melchior dat daar wel e.e.a. aan kan veranderen indien de verbinding met de pgo's verbroken wordt.

Lenze Hofstee

Graag wil ik hier beklemtonen, dat Waarneming.nl en NatuurBank NL vast van plan zijn om de data ALTIJD vrij en gratis beschikbaar te blijven stellen ten behoeve van atlasprojecten, wetenschappelijke publicaties enzovoort. De pgo's hebben nooit reden gehad om daar aan te twijfelen en dat blijft zo. De waarnemer wil juist, dat de data daarvoor beschikbaar zijn; klaar.

Bij zakelijke opdrachten zal NatuurBank NL de weinige pgo's die daar mee bezig zijn, gelijk behandelen als de Groene Bureaus. Waarbij niet valt uit te sluiten dat dit vlot zal toegroeien naar een situatie waarin ook dergelijk gebruik gratis kan worden, in ruil voor in te brengen data.

Waar het om gaat is dat natuurdata goed worden ingezameld en gevalideerd, veilig bewaard worden en goed beschikbaar zijn. Dat vraagt om onafhankelijke organisatie, in management en beheer. In de NDFF oude stijl was dat zo geregeld, inclusief onafhankelijk kwaliteitstoezicht. In de nieuwe situatie ontbreekt dit. Daarom, toen na uitvoerig overleg bleek dat dit onwrikbaar was, gaan we nu een andere weg. En let wel: de NDFF is geen doel, maar een middel. Het gebeurt vaker dat een nieuw ontwikkeld instrument na een tijdje navolging krijgt. Vaak leidt dat tot verbetering. 
Met vriendelijke groet,

Lenze.

Windekind

[quote author=Lenze Hofstee link=topic=257470.msg1524543#msg1524543 date=13844210

Bij zakelijke opdrachten zal NatuurBank NL de weinige pgo's die daar mee bezig zijn, gelijk behandelen als de Groene Bureaus. Waarbij niet valt uit te sluiten dat dit vlot zal toegroeien naar een situatie waarin ook dergelijk gebruik gratis kan worden, in ruil voor in te brengen data.

[/quote]  voor zowel pgo als bureau neem ik aan ? En komt dan de pgo gegevens naar de natuurbank ? Er zijn mij nog veel zaken onduidelijk!
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

cvsw123

#14

Ik kan me helemaal vinden in de opmerkingen van Melchior en Remon.


Bovendien voel ik me als admin en als medewerker van een pgo behoorlijk in mijn hemd gezet. Ik heb aardig wat uurtjes geadmined sinds ik begon in 2006 of 2007 (als ik de adminstatistieken mag geloven heb ik 105.786 waarnemingen gevalideerd), Hisko kan vast uitrekenen hoeveel daarvan foto's waren die stuk voor stuk bekeken moesten worden). En dan kunnen we een leuke schatting van het aantal uren maken. En dan heb ik het nog niet over observado. Ik denk dat ik heel wat meer vrije uren er in heb zitten dan de meeste bestuursleden van de stichting natuurinformatie. En dan word je zo behandeld. Dank, dank.


En bij mijn pgo ben ik altijd uiterst zorgvuldig met waarnemingen van waarnemers omgegaan, en dan word je nu ineens verteld dat je klaarblijkelijk onbetrouwbaar bent (althans: volgens de stichting natuurinformatie). Ik ga hier bij waarneming.nl en observado net zo zorgvuldig met die waarnemingen om als op mijn werk. Daar is echt geen verschil tussen. En onafhankelijk zijn we als vlinderstichting zeker. Wel werken we samen met de overheid, dus met de uitvoering van democratisch besloten regels (en niet van een stichting met een paar bestuursleden). Dat alles met het doel vlinders en libellen zoveel mogelijk te beschermen. In mijn ogen moeten waarnemingen ergens toe dienen. En misschien maak ik best wel eens fouten, maar dat zal de stichting natuurinformatie toch ook wel eens doen?


Interessant is dat ik vanaf het begin in de commissie kwaliteitsborging van de NDFF en de GaN gezeten heb, dus die groep die de stichting natuurinformatie zo belangrijk vindt. Ik heb met Renée Bekker denk ik de meeste vergaderingen bijgewoond, al was ik niet bij de laatste. Dus ik weet redelijk goed wat dat inhoud imho. En ik kan iedereen garanderen dat die kwaliteitsborging echt niet beter of slechter is dan bij de pgo's (of iig die van mij). Blijkbaar was al mijn werk bij die commissie de afgelopen jaren ook waardeloos. Want alleen de stichting natuurinformatie kan de kwaliteit blijkbaar goed garanderen (volgens de stichting natuurinformatie).


Nog een paar gedachtes:
- ik hoorde altijd dat de waarnemer eigenaar was van de waarnemingen (en die waarnemer was het ermee eens dat ze werden doorgeleid naar de ndff, want die heeft op zijn profielpagina toestemming daarvoor gegeven), maar blijkbaar klopte dat niet, de Stichting Natuurinformatie is de eigenaar en bepaald wat er met mijn waarnemingen gebeurd en haalt ze nu terug uit de ndff en zet ze in een eigen bank. Wie houdt hier wie voor de gek?
- de stichting natuurinformatie heeft geen vertrouwen in de pgo's als het gaat om de onafhankelijke beheerorganisatie van de ndff. Maar de natuurbank is natuurlijk net zo veel of weinig onafhankelijk, alleen is een andere organisatie (de stichting natuurinformatie) nu de baas. Zou je bij de ndff nog kunnen zeggen dat het beheer door democratisch gecontroleerde overheidsinstanties gebeurd samen met pgo's (neem van mij aan: wij als vlinderstichitng zijn echt een onafhankelijke organisatie), wat voor een democratische controle is er op de stichting natuurinformatie?


Het is duidelijk dat ik dit op persoonlijke titel schrijf. Ik voel me namelijk persoonlijk slecht behandeld door de stichting natuurinformatie. Jaren van werk als admin worden weggewuifd, en mijn integriteit bij De Vlinderstichting openlijk in twijfel getrokken.


Ik ben geen forumridder en heb geen behoefte aan gegooi met modder. Ik heb geen zin in lange forumdiscussies, dus denk niet dat ik op reacties op dit bericht zal reageren. Want daar word ik niet blij van. Maar van de actie van de stichting natuurinformatie zullen ook alleen verliezers overblijven. Twee databases. Slecht en jammer voor de natuur in ons land, of in ieder geval voor de bescherming en behoud van de vlinders en libellen (waar ik me druk voor maak). Ik ga daar gewoon mee door, en zou dat het liefst doen samen met waarneming.nl, maar voor mijn gevoel ben ik daar net uitgeschopt door de stichting natuurinformatie.
Chris van Swaay
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)
Butterfly Conservation Europe (www.bc-europe.eu)

petraw

Heel erg jammer, levert alleen maar verliezers op. :(
Groet, Petra

Erik van Dijk

Wel interessant hoe zit het met organisatie structuur van Stichting Natuurinformatie.

Hebben waarnemers of admins hier formele inspraak. Of is alleen sprake van informele niet georganiseerde beïnvloeding van de koers.

Bij kleine dingen heb ik altijd wel het idee dat erg goed naar waarnemers en admins wordt geluisterd, maar hoe zit dat met grote keuzen? Je kan natuurlijk niet alles aan iedereen voorleggen, maar je moet natuurlijk ook voorkomen dat je het draagvlak verliest.

NB Nou Chris (en ook Albert) ik en waarschijnlijk vele andere waarnemers waarderen wel degelijk de kwaliteit van jullie kritische ogen voor vlinders.
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

marcel123

#17
Citaat van: antimoon op november 14, 2013, 23:24:05 PM
Wel interessant hoe zit het met organisatie structuur van Stichting Natuurinformatie.

Hebben waarnemers of admins hier formele inspraak. Of is alleen sprake van informele niet georganiseerde beïnvloeding van de koers.
Je bent hier wel laat mee. Het is een Stichting, daar hebben alleen bestuursleden inspraak. Vergelijk Stichting FLORON, Stichting RAVON en de Vlinderstichting.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting

De zoogdiervereniging is een vereniging, en die hebben morgen een algemene ledenvergadering in Naturalis. De aanwezige leden daar hebben wel inspraak.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
http://zoogdiervereniging.nl/node/1508


dmsoes

Als ik kijk naar de wijze waarop Stichting Natuurinfo in het begin (niet) is betrokken bij het gehele post-GAN-gebeuren verbaasd het me wel dat nu wordt gedaan of er sprake is van een eenzijdige actie van deze stichting. Het lijkt me nu juist zaak dat we de boel hier steunen en dat er hopelijk ook beweging komt vanuit de pgo's.


groet, Menno
ps: Lenze, kan het niet ietwat minder politiek correct? Nu worden de leegtes al weer opgevuld met woorden als 'onbetrouwbaar'.

Lenze Hofstee

#19
Beste Chris,

Dat jouw noeste adminwerk plotseling met terugwerkende kracht niet meer gewaardeerd zou worden, is natuurlijk niet het geval. Niemand bij ons betwijfelt jouw inzet, laat staan je integriteit. De commissie Kwaliteitsborging gaat wat ons betreft gewoon door met haar goede werk. Het loopt prima daar - houwen zo.

Stichting Natuurinformatie pretendeert niets van hetgeen je ons toedicht in jouw boze reactie. Wel hebben wij altijd consequent bepleit -en dat blijft zo- dat landelijk natuurdata-beheer ten behoeve van vergunningtrajecten etc. en het kwaliteitstoezicht daarop, onafhankelijk georganiseerd behoren te zijn. Daarmee bedoelen we, dat ze niet in handen behoren te liggen van de vergunningverlener (= de overheid); of van commerciële marktpartijen / adviseurs op dit en op aanpalend werkterrein.

Sovon en De Vlinderstichting behoren in onze beleving al vele jaren tot die tweede categorie; samen met de Groene Bureaus, die zij zakelijk beconcurreren. Dat zij stichting of vereniging zijn, ook atlasprojecten etc. uitvoeren, en tot 'de natuursector' behoren, doen hier niets aan af.
Sovon en De Vlinderstichting willen straks graag de integrale (f & f-brede) NDFF in eigen beheer mogen managen en uitvoeren; als een regulier, betaald project in hun autonome bedrijfsvoering. Of wij maar willen meewerken (datastroom), zonder enige invloed ergens.

Stichting NatuurBank Nederland is het constructieve, gezamenlijke antwoord van onze drie partijen op deze ongemakkelijke ontwikkeling. Natuurbank NL zal, vanuit flora en faunabrede doelstellingen, gelijkelijk het belang dienen van alle aangesloten bronhouders en waarnemers. Of er belangstelling en waardering voor dit initiatief zal ontstaan,- dat gaan we zien. Wij willen graag goede zaken doen, vrij en transparant.

Voor niet-commerciële projecten blijven we Sovon, DVS en andere pgo's gratis van data voorzien, als altijd. Goede, respectvolle samenwerking met hen en met jou, op het vlak van standaardisatie, validatie, vrijwilligersinzet enzovoort, is en blijft wat ons betreft vanzelfsprekend.   Met vriendelijke groet,

Lenze.

Melchior van Tweel

Hallo Lenze,
Ik hoop dat je je realiseert wat het gevolgd is van je reactie op het bericht van Chris. Vezoenend is het in ieder geval niet. Ook via andere bronnen heb ik gehoord dat admins grote moeite hebben met de ingeslagen weg. Veel van de admins zijn direct of indirect ook bij PGO's betrokken. Ik weet dat het functioneren van de PGO's niet altijd en op alle punten optimaal is, maar dat geldt voor de hele samenleving en zeker ook voor waarneming.nl. Waarneming.nl mag dan wel een grote natuurdatabank zijn, maar de kennis en vaardigheden om die kennis goed in te zetten en te interpreteren zit toch echt bij anderen, met name bij de PGO's.
Ik adviseer daarom ook klemmend om de banden van de PGO's aan te halen en niet verder door te snijden. Twee naast elkaar functionerende natuurdatabanken is niet een situatie waar we op zit te wachten. En we zitten er al helemaal niet op te wachten dat admins weglopen omdat ze zich niet meer gewaardeerd voelen.
Nogmaals: ga om tafel met de PGO's en de anderen van de NDFF om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

petraw

#21
Beste Melchior,
Citaat van: Melchior van Tweel op november 15, 2013, 08:10:49 AM
Hallo Lenze,
Ik hoop dat je je realiseert wat het gevolgd is van je reactie op het bericht van Chris. Vezoenend is het in ieder geval niet. Ook via andere bronnen heb ik gehoord dat admins grote moeite hebben met de ingeslagen weg. Veel van de admins zijn direct of indirect ook bij PGO's betrokken. Ik weet dat het functioneren van de PGO's niet altijd en op alle punten optimaal is, maar dat geldt voor de hele samenleving en zeker ook voor waarneming.nl. Waarneming.nl mag dan wel een grote natuurdatabank zijn, maar de kennis en vaardigheden om die kennis goed in te zetten en te interpreteren zit toch echt bij anderen, met name bij de PGO's.
Ik adviseer daarom ook klemmend om de banden van de PGO's aan te halen en niet verder door te snijden. Twee naast elkaar functionerende natuurdatabanken is niet een situatie waar we op zit te wachten. En we zitten er al helemaal niet op te wachten dat admins weglopen omdat ze zich niet meer gewaardeerd voelen.
Nogmaals: ga om tafel met de PGO's en de anderen van de NDFF om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden.

Ik sluit me helemaal aan bij je reactie. Dezelfde geluiden van diverse admins. heb ik ook gehoord. Hopelijk valt het nog te lijmen.
Groet, Petra

bhendrikx

Groeten Bart

Kat-oele

Citaat van: petraw op november 15, 2013, 08:26:47 AM
Beste Melchior,
Citaat van: Melchior van Tweel op november 15, 2013, 08:10:49 AM
Hallo Lenze,
Ik hoop dat je je realiseert wat het gevolgd is van je reactie op het bericht van Chris. Vezoenend is het in ieder geval niet. Ook via andere bronnen heb ik gehoord dat admins grote moeite hebben met de ingeslagen weg. Veel van de admins zijn direct of indirect ook bij PGO's betrokken. Ik weet dat het functioneren van de PGO's niet altijd en op alle punten optimaal is, maar dat geldt voor de hele samenleving en zeker ook voor waarneming.nl. Waarneming.nl mag dan wel een grote natuurdatabank zijn, maar de kennis en vaardigheden om die kennis goed in te zetten en te interpreteren zit toch echt bij anderen, met name bij de PGO's.
Ik adviseer daarom ook klemmend om de banden van de PGO's aan te halen en niet verder door te snijden. Twee naast elkaar functionerende natuurdatabanken is niet een situatie waar we op zit te wachten. En we zitten er al helemaal niet op te wachten dat admins weglopen omdat ze zich niet meer gewaardeerd voelen.
Nogmaals: ga om tafel met de PGO's en de anderen van de NDFF om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden.

Ik sluit me helemaal aan bij je reactie. Dezelfde geluiden van diverse admins. heb ik ook gehoord. Hopelijk valt het nog te lijmen.


Hartgrondig mee eens!!
<<< Karin >>>

WimV

Het is dus duidelijk dat dit nieuws behoorlijk gevoelig ligt. Goede communicatie hierin is dan ook absoluut noodzakelijk. Gaarne zou ik de woordvoeder van Stichting Natuurinformatie er dan ook op willen wijzen, om daar dan ook extra rekening mee te houden. Op dit moment lijkt de informatie verstrekt door de woordvoeder echter meer op de spreekwoordelijke "rode lap en stier".
De achterliggende gedachte achter de beslissing van Stichting Natuurinformatie en overige partners is overigens best te begrijpen. Maar is het een goede beslissing? Daar kan niemand op dit moment over oordelen. Nederland is echter in het recente verleden niet bepaald goed geweest in het "wiel opnieuw uitvinden". En dat gaat hier natuurlijk wel weer gebeuren.
Ik ben er voor mijzelf nog niet uit wat ik hier nu uiteindelijk van moet gaan vinden. Maar 1 ding onderschrijf ik wel en dat zijn de vele bezorgde reacties van admins hier in dit topic al geuit. Met name de reacties van Melchior zijn uitermate steekhoudend en daar dient een zeer goed antwoord op te komen, wat mij betreft.
Groetjes,
Wim

Windekind

Ik vind het jammer als er een tweedeling ontstaat. Ik ben het echter wel eens met lenze betreffende de positie van sovon en de vlinderstichting. Laat ik het zo zeggen : ik wotdt niet graag beconcurreerd met gegevens die ik zelf heb ingebracht en of gevalideerd door pgo's die hier vrij en kosteloos over kunnen beschikken terwijl ik ze zelf moet aankopen.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Rense Haveman

Ik voel me een beetje tussen twee vuren zitten. Ik ben het - na gesprekken en vergaderingen en halve informatie - niet eens met de weg die de NDFF inslaat. Ik was al niet blij met de GaN - een doodgeboren kindje wat mij betreft - en het verbaast me helemaal niet dat dat niet lang stand heeft gehouden. De NDFF, in welke organisatievorm dan ook, slaat mijns inziens een verkeerde weg in door commerciëel in te zetten en data die verzameld is door vrijwilligers en overheden te verkopen. Ik sta dus op zijn zachtst gezegd nogal argwanend tegenover de NDFF en de PGO's die hier munt uit willen slaan. En in die lijn snap ik de reactie van Natuurbank wel.

Sta ik te juichen om deze ontwikkeling? Nee. Twee databanken is nergens goed voor. Het is een typisch NLse verzuilde reactie: als het me niet zint ga ik voor mezelf beginnen. En daarmee verzwak je de positie van beide databanken!

Mijn houding: alle natuurdata moeten vrij en zonder kosten beschikbaar zijn voor ieder, tenzij er zware andere belangen gelden.

Ik ben bang dat hier het laatste woord niet over gezegd zal zijn en dat - wanneer deze donkere wolken overgetrokken zijn - er steeds vergelijkbare kwesties zullen opduiken. Het is niet voor het eerst dat het zo loopt, het zal niet voor het laatst zijn, ben ik bang!
Groet! Rense

havikskruiden!

Windekind

Kijk rense..precies zo sta ik er ook in.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Hinko

Eens met Rense. Ik ben via m'n werk ook nog eens klant van de NDFF (naast validator NDFF en Admin Wrn.nl). Het concept van 1 centrale databank is prachtig maar de uitwerking ervan liet vanaf het begin te wensen over. Het verdien model deugde niet en het beheer bleek slecht georganiseerd te zijn. Men heeft zich naar mijn mening ook te afhankelijk gemaakt van ICT 'dienstverleners' waardoor de techniek leidend werd ipv de behoeften van de klant. [Lees traag, ondeugdelijke interface, gebruikers onvriendelijk etc etc.]. Wat mij het meeste steekt is dat veel beloften die men bij de NDFF maakte, nooit zijn nagekomen.

Hoe er de afgelopen jaren invulling werd gegeven aan de NDFF was een heilloze weg, aan de andere kant is 2 databanken naast elkaar naar mijn mening geen alternatief.
mvgr, Hinko

Dylan

Citaat van: Rense Haveman op november 15, 2013, 09:35:50 AM
Mijn houding: alle natuurdata moeten vrij en zonder kosten beschikbaar zijn voor ieder, tenzij er zware andere belangen gelden.


Hier het stuk dat ik schreef in de afscheidsbundel voor Jan van Groenendael (zie http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/nieuws.aspx):

Citeer
Een bank voor de natuur: kan dat?


Een bank laat je tegen betaling geld lenen, of tegen een vergoeding geld inleggen. De bank maakt winst door het verschil tussen betaalde en ontvangen gelden, en door het ingelegde geld te beleggen. Kort samengevat, een bank verdient geld met jouw geld. Als je de redenering doortrekt zou een natuurbank geld kunnen verdienen met jouw natuurdata. Dat klinkt niet goed.

We zijn dan ook niet helemaal consequent geweest, want we hebben het woordje geld maar één keer vervangen door natuur. Als we de vervanging completeren lezen we: "Een natuurbank verdient natuur met jouw natuur". Meer natuurkennis door natuurdata op één plek te bundelen. Dat voelt al een heel stuk beter. En daarmee hebben we waarschijnlijk ook een definitie van een natuurbank te pakken die elke natuurorganisatie onderschrijft.

Maar hoe richten we de natuurbank zo in dat dit resultaat werkelijk wordt behaald? Door natuurdata breed beschikbaar te maken, zodat meer onderzoekers aan de slag kunnen met real world data, met als gevolg meer onderzoek en innovatie. Omdat elke onderzoeker toegang heeft tot deze data kunnen onderzoeksresultaten worden geverifieerd, wat weer leidt tot hogere kwaliteit.

Maak je de data vrij beschikbaar, dan genereert de natuurbank kennis. Zet je de data op slot, dan wordt de natuurbank een kluis voor een gezelschap dat vooral zichzelf wil bedienen.

Is er dan geen geld nodig voor een natuurbank? Natuurlijk wel. Een natuurbank heeft inkomsten nodig om de operationele kosten te dekken. Vrij is iets anders dan gratis. De natuurbank moet door partijen die belang hebben bij goede kennis van de natuur in Nederland worden bekostigd. Voor deze investering krijgen zij onderzoeksresultaten die breed gedragen en getoetst kunnen worden, en een aangenaam werkklimaat voor onderzoekers en ondernemers in de natuurbranche. Dit is bij uitstek een rol die de overheid op zich zou moeten nemen, als onderdeel van de onvermijdelijke stap naar Open Data.

Een succesvolle natuurbank vraagt ook van onderzoeksinstituten om zich vrij te maken van hun data. Het alleenrecht op natuurdata verworven door vrijwilligers is passé. Welke partijen zijn bereid om hun onderzoek wetenschappelijk te laten toetsen? En wie treedt er op als de vrijheid of de kwaliteit van de data ter discussie wordt gesteld? Daar heb je een onafhankelijke autoriteit voor nodig.

Het is triest dat de aanleiding voor deze bundel het afscheid is van de Gegevensautoriteit Natuur, en parallel hieraan een overheid die wel open data predikt maar dit principe weigert in de praktijk te brengen in de vorm van een Nationale Databank Flora en Fauna. Jan zien we hopelijk de komende tijd nog wel, maar het feit dat de functie vacant blijft, is een slecht voorteken voor een natuurbank in dienst van de natuur.

Zonder vrije data en onafhankelijk toezicht is een natuurbank er alleen voor natuurbankiers.


Dylan Verheul, Stichting Natuurinformatie, Waarneming.nl
   
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl