Hoofdmenu

Verslag TOH big day 2013

Gestart door Folkert Jan, mei 26, 2013, 13:51:36 PM

Vorige topic - Volgende topic

Folkert Jan

Voor wie het leuk vind (verslag 2012 staat hier)

Eindelijk konden we weer. Voor de derde keer gaan we een hele dag zoveel mogelijk vogels proberen te zien in de noordelijke 3 provincies. Net als vorig jaar was het plan om met 5 man te gaan. Vorig jaar moest Robert Pater helaas op het allerlaatste moment afzeggen. Ook dit jaar is het ons niet gegund het hele team compleet te hebben. Vrijdag krijg ik om 22.00 een bericht van Theo van Veenendaal dat zijn portomonee kwijt is. Hij vind deze niet op tijd terug en heeft te weinig benzine in de auto om vanuit Apeldoorn naar Groningen te komen. Enorm balen dus. Dit jaar bestaat het team dus uit Robert Pater, Willem Bosma, Gijs Baller en mijzelf.

Aangezien ik de enige ben die nu nog in het noorden woon doe ik het grootste gedeelte van de voorbereiding. Ik had vakantie dus dat kwam goed uit. Uiteindelijk wordt een route opgesteld waarin 200 targetsoorten worden opgenomen. Dit zijn soorten die ik zelf heb voorbereid of de afgelopen dagen zijn gevonden door anderen. 21 soorten daarvan zien we als bonus, omdat ze waarschijnlijk nu al weg zijn of je mazzel moet hebben dat ze net overvliegen. Dit jaar weten we in tegenstelling tot eerdere jaren veel preciezer waar de soorten zich ophouden doordat ik meer nesten of vaste zangplaatsen heb gevonden. Ook zitten veel soorten op gunstige plekken zodat de route ook een stuk efficiënter kan dan vorig jaar. We hebben goede hoop om de score van 172 soorten van het andere team te verbeteren.

Om 21.45 is iedereen gearriveerd en wordt eten en drinken ingeslagen. Brood wordt gesmeerd, flessen water gevuld en de taken verdeeld. De tank van de auto wordt volgegooid en om 22.45 rijden we rustig richting het lauwersmeer.

Lauwersmeer 23:30 - 00:17

De eerste stop is het checken van de noordse nachtegaal. Bij mijn laatste voorbereidingsronde van die ochtend waarbij ik de Groningse kant van het Lauwersmeer uitkamde hoorde ik tweemaal een strofe van de noordse nachtegaal. Nu zit de vogel uit volle borst te zingen. Die kunnen we straks mooi meepikken. We rijden echter eerst naar de proefboerderij en lopen een stuk langs de meest zuidelijke akker. We staan hier 5 minuten voor 12 en horen 3 kwartelkoningen zingen. Ook zingen er verschillende rietzangers die allemaal om 12 uur nog steeds zingen. We lopen terug en voeren de eerste soorten in

1.              kwartelkoning
2.              rietzanger
3.              blauwborst
4.              sprinkhaanzanger
5.              meerkoet
6.              wilde eend


We racen dan naar de kustweg en stoppen ook even bij de jachthaven.

7.              noordse nachtegaal
8.              nachtegaal


Onlanden 00:50 – 3:00

Dan een flinke rit naar de volgende stop: de Madijk in de onlanden. Als we uitstappen horen we direct de soort waarvan ik verwacht dat deze de moeilijkste zal zijn: de porseleinhoen. Echter de soort die ik dan wel verwacht: het klein waterhoen, houd angstvallig zijn kaken op elkaar.  Ook stoppen we bij het bekende bruggetje en scoren een leuk scala aan soorten

9.            porseleinhoen
10.          roerdomp
11.          waterral
12.          tureluur
13.          grauwe gans
14.          grote canadese gans
15.          waterhoen
16.          wulp
17.          zomertaling
18.          bergeend
19.          grutto
20.          kuifeend
21.          krakeend
22.          snor
23.          kleinst waterhoen
24.          kievit
25.          knobbelzwaan


Vervolgens gaan we ransuil zoeken, maar deze geeft niet thuis. We horen hier wel bosrietzanger. We missen dan nog steeds klein waterhoen en gaan hiervoor nog 1 poging doen langs de madijk. Als we het ook hier niet horen doen we een ultieme poging op het fietspad aan de noordkant. Ook hier niks.

26.          bosrietzanger
27.          kleine plevier (baltsend)
28.          slobeend


Het is inmiddels al 01:30 uur en we hebben nog steeds geen uil. We rijden eerst langs onze vaste vriend de ooievaar en gaan dan wat plekken voor kerkuil langs. Geheel onverwacht en met grote vreugde roept bij het eerste punt een ransuil. Even later roept een tweede vogel. Tijden de talloze voorbereidingsrondes 's nachts was het niet gelukt een zekere plek voor ransuil te vinden dus er volgt een lichte vreugdekreet.

29.          ooievaar
30.          blauwe reiger
31.          ransuil


Kerkuil geeft vervolgens nergens thuis en we besluiten dan maar steenuil te gaan doen. Als we uitstappen vliegt er een ransuil op een paar meter voor ons langs, maar ik ben de enige die hem ziet. We lopen een klein stukje voordat een steenuil begint te roepen. De vogel gaat door met roepen totdat we weer in de auto stappen.

32.          steenuil

Dwingelderveld 3:30 – 7:15

Linea recta rijden we dan naar het Dwingelderveld. Op dit moment zijn de missers: kwartel, klein waterhoen en kerkuil. Daarentegen hebben we wel zomertaling en kleine plevier. 2 soorten die vorig jaar niet lukten en kleine plevier is gek genoeg zelfs nieuw op onze big days. Met goede hoop beginnen we aan de ochtendsessie. We hebben bosuil niet voorbereid, maar hebben een half uur de tijd. We checken 3 plekken, maar nergens een bosuil. Dan maar naar de plek waar we de eerste heidesoorten gaan doen. Bij het voorbereidingen heb ik erg veel tijd gestoken in een plek waar we nachtzwaluw, houtsnip EN watersnip in 1 keer zouden kunnen doen. Eindelijk vond ik zo'n plek in het Dwingelderveld. Waar ik zelf alle 3 de soorten had tijdens een voorbereiding. We beginnen te luisteren en worden na verloop van tijd verblijd door een bosuil die in een boom midden op de hei zit te zingen. Even later zie ik de vogel weer laag over de weg vliegen, maar wederom ben ik de enige. Watersnip lukt dan helaas toch niet.

33.          veldleeuwerik
34.          kokmeeuw
35.          nachtzwaluw
36.          roodborst
37.          roodborsttapuit
38.          zwartkop
39.          koekoek
40.          wintertaling
41.          rietgors
42.          houtsnip
43.          bosuil
44.          groenpootruiter
45.          wielewaal
46.          merel
47.          zanglijster
48.          gekraagde roodstaart


Het is dan 4:30 en we lopen het veld in. (wel over het pad uiteraard). De laatste heidesoorten gaan snel de lijst op, maar in het bos is het een ware ramp. Bijna een uur lang lopen we door het bos zonder ook maar 1 van de echte targets te horen of te zien. Snel vinden we echter wel de roodhalsfuut en ook zit er een lepelaar op het vennetje. Net als 2 jaar geleden is het weer Robert die scherp is op een roepende dodaars.

49.          geelgors
50.          boompieper
51.          fitis
52.          grasmus
53.          tuinfluiter
54.          winterkoning
55.          kleine karekiet
56.          grote lijster
57.          roodhalsfuut
58.          lepelaar
59.          vink
60.          boomkruiper
Nijlgans
61.          dodaars
62.          koolmees
63.          tjiftjaf
64.          graspieper
65.          houtduif
66.          bonte vliegenvanger
67.          grauwe vliegenvanger
68.          goudhaantje


Het is dan 05:20 als de eerste target zich aanbied: appelvink. Vanaf dan weer 10 minuten tot de volgende: vuurgoudhaan en zwarte mees en vervolgens weer niks. Niet 1 specht, mezen doen het ronduit slecht, geen fluiter, geen raaf en verder geen enkele schaarse vinkachtige.

69.          appelvink
70.          zwarte kraai
71.          vuurgoudhaan
72.          gaai
73.          zwarte mees
74.          staartmees


We besluiten dan maar om door te lopen naar het bos aan de noordkant van de doorgaande weg en hier begint het los te komen. Hier blijkt maar weer hoe ongelofelijk scherp Willem is op kruisbekken. Vorig jaar hoorde hij ver voordat anderen het hoorden de kruisbek en ook dit jaar is het niet anders. Willem roept: kruisbek. Niemand hoort iets en we moeten minstens 10 seconden wachten voordat ook wij de vogel horen die later over ons heen komt gevlogen. Kruisbekken deden het sowieso belachelijk goed. Uiteindelijk hebben we op 5 plekken kruisbek met 1 groep van 9 vogels. Tussen 05:45 en 6.20 vinden we aan de noordkant:

75.          zwarte specht
76.          kruisbek
77.          matkop
78.          groene specht
79.          heggenmus
80.          grote bonte specht
81.          kuifmees


We lopen dan via het zuidelijke deel weer terug naar de auto. Net als vorig jaar wordt goudvink op zicht gedaan en niet op zang en zitten er nu gelukkig wel 2 fluiters te zingen op de vaste plek. Misschien waren we toch wat te vroeg het bos in waardoor het leek alsof er niks te vinden was. Op het moment dat ik bepaal welke kant we op moeten voor de fluiter is Willem nog zo scherp om een langs vliegende vogel lang genoeg in beeld te houden totdat deze land. Het is een boomleeuwerik. Een moeilijke soort in onze ochtendroute (we hebben een back-up gepland in de middag op het aekingerzand). De enige missers qua bossoorten zijn nu: kleine bonte specht, raaf, glanskop en sijs.

82.          pimpelmees
83.          goudvink
84.          spreeuw
85.          boomleeuwerik
86.          buizerd
87.          boomklever
88.          fluiter
89.          tafeleend
90.          holenduif
91.          witte kwikstaart
92.          torenvalk
93.          gierzwaluw
94.          kneu

Bargerveen 07:50 – 08:10

Met 94 soorten om 07:15 zijn we in de zevende hemel (24 meer dan vorig jaar op dezelfde tijd). Wat een goede score! We lopen wel 45 minuten achter op schema, maar doordat we bijna alle bossoorten hebben kunnen we bij Ter Apel en 's middags veel tijd besparen. We zetten koers naar het bargerveen, wat 12 minuten omrijden is op de weg naar Ter Apel, maar waar we naast de target: grote karekiet ook makkelijk spotvogel en oeverzwaluw kunnen doen. Als we deze soorten vinden lopen we op andere plekken meer dan 12 minuten in op het schema. Een calculated risk dus. Grote karekiet is helaas al weg of is stil, maar spotvogel en oeverzwaluw komen direct op de lijst

95.          roek
96.          aalscholver
97.          kauw
98.          ekster
99.          turkse tortel
100.       boerenzwaluw (07:53 uur)
101.       spotvogel
102.       gele kwikstaart
103.       oeverzwaluw
104.       oeverloper


Ter Apel 08:35 – 09:01

We zetten koers naar Ter Apel. We weten dat middelste bonte specht schier onmogelijk is, maar hebben toch een kwartier ingepland. De timer wordt gezet en we splitsen ons op in 2 teams. We zoeken alle boomtoppen af en ons gehoor staat op scherp. Als de timer nog een halve minuut aangeeft geef ik een seintje aan het andere team om weer richting de auto te komen. Ik zie vervolgens iets vliegen wat op een specht lijkt, maar met de kijker erop zie ik niks. Dan zie ik de vogel weer schieten en weer de kijker er op. Nu zie ik een merel. Maar dan enkele seconden later laat de middelste bonte specht zich luid horen. 3 man doen een dansje, maar Robert is zo scherp om de specht nog in beeld te krijgen. Ook scoren we hier glanskop en hoeven dus niet verder de bossen in. We lopen nu nog maar een kwartier achter op schema. Grote gele kwikstaart en ringmus lukken direct. Nu gaan we grauwe klauwier zoeken. De vogel zit langs een fietspad. Aan weerskanten van het fietspad staat wat ruigte met bosjes erin. We splitsen ons weer op. Ik doe de linkerkant van het linker veldje. Robert de rechterkant van het linker veldje. Willem de linkerkant van het rechterveldje en Gijs de rechterkant van het rechterveldje. Het is Gijs die na 10 minuten het mannetje heel scherp onderin een struikje vind. Een 100% score in Ter Apel is boven de verwachting en ons humeur is 100% positief

105.       huismus
106.       glanskop
107.       middelste bonte specht
108.       grote gele kwikstaart
109.       ringmus
110.       grauwe klauwier

Nieuw Buinen 09:20 – 09:30

We rijden dan naar nieuw Buinen, waar enkele dagen geleden een toendrarietgans is gemeld. Deze zit er niet. Wel:

111.       scholekster
112.       bruine kiekendief
113.       kleine mantelmeeuw
114.       kluut


Veenhuizerstukken 09:42 – 09:49

De Veenhuizerstukken heeft een bepaalde historie in de voorbereiding. Vroeger een goede plek voor kleine plevier en zwarte stern en vaak in mei kon je er nog grote zilverreiger en witgat zien. In eerste instantie is deze plek dus opgenomen in de route. Tijdens de eerste voorbereiding zit er inderdaad kleine plevier, maar geen zwarte stern. Wel 3 zomertaling. Tijdens de TOH vogeldag komen we er langs voor een tweede check en zit er helemaal niks meer wat goed is voor de daglijst. Maar dan komt er een paar dagen geleden toch een melding van casarca. Toch maar weer inplannen dus. We komen er immers toch langs. De auto wordt langs de weg gezet en vanuit de auto naar de hut trekken we 1 lange sprint. Hijgend checken we de soorten, maar behalve smient niks nieuws voor de daglijst. We sprinten terug en rijden door.

115.       huiszwaluw
116.       smient


Vriescheloërveen  10:05 – 10:15

Na deze decepties dan maar akkervogels checken. Onderweg hebben we geleerd dat je het meeste hoort als er maar 1 autoraam open staat in plaats van allemaal. Het werkt en ik en Robert die achter mij zit horen met 80km/u een braamsluiper zingen. Remmen, autodeur open en iedereen heeft em. Ik doe de deur dicht en er roept een groenling. Als we op de volgende stop aankomen is het mooie weer van de ochtend inmiddels omgeslagen. De zon is weg en er waait een stevige koude wind uit het westen. 2 man gaan patrijs zoeken en 2 man gaan kieken scannen. Een op het oog slanke kiek wordt lang in beeld gehouden totdat deze dichterbij komt. Wederom deceptie als het weer een bruine is. Ook patrijs is nergens te bekennen. Dan maar snel verder.

117.       braamsluiper
118.       groenling


Blauwe stad 10:30 – 11:00

Onderweg naar de blauwe stad zie ik een paapje op een draad zitten. Dat scheelt weer een wandeling het fochteloërveen in! Deze vreugde wordt in de blauwe stad helaas de das gelijk weer om gedaan. De grauwe kiek van meerland is nergens te bekennen en ook steken we veel te veel tijd in zwartkopmeeuw die we in de kokmeeuwenkolonie niet kunnen vinden. Het eiland is behoorlijk overgroeid en de meeuw zit wellicht op een voor ons niet zichtbare plek. Wel vinden we krooneend.

119.       paapje
120.       fuut
121.       zilvermeeuw
122.       krooneend
123.       stormmeeuw


Meerdere decepties achter elkaar is niet goed voor de motivatie, maar ik heb de route zo opgesteld dat we voor veel soorten meerdere back-ups hebben. Zo kan patrijs nog in de eemshaven, kan grauwe kiek nog op meerdere plekken en zwartkopmeeuw in het fochtloërveen, waarmee we dan wel direct het voordeel van het gevonden paapje kwijt zijn.

Dollard 11:20 – 12:40

Dan gaan we wat plekken checken bij de dollard. Helaas is er een oldtimerroute aan de gang en moeten we op de normaal verlaten weggetjes constant de berm in. Dit kost zeker 5 minuten. De eerste stop is het ambonzenbosje. Vanaf de dijk willen we kijken of we nog rovers kunnen vinden zoals blauwe kiekendief of smelleken. Ook waren er vorige week nog 3 roodhalsganzen gemeld en een korte check kan geen kwaad. We vinden echter alleen putter en brandgans.

124.       putter
125.       brandgans


Dan gaan we stelten checken op de hoogwatervluchtplaats. Het licht is zo beroerd dat op de afstand waarop de vogels zitten een bonte strandloper bij wijze van spreken nog niet van een bontbekplevier onderscheiden kan worden. Gijs en ik checken desondanks de steltjes en Willem en Robert zoeken rovers en noordse kwik. We vinden alleen het volgende:

126.       kanoet
127.       krombekstrandloper
128.       zilverplevier
129.       rosse grutto
130.       bonte strandloper
131.       goudplevier (opvallend veel voor zo laat in mei)
132.       steenloper
133.       bontbekplevier


Dan snel het zuidelijke deel van de breedbaartpolder checken, maar hier zit niks. Dan naar de hut. Ook hier zit niet veel, maar links van de hut wel wat steltjes. Ik stel mijn scoop op en als ik er door kijk blijkt dat ik hem willekeurig op een noordse kwikstaart heb gericht. Helaas zit ook hier geen zwarte ruiter of drieteenstrandloper. Toch check ik nog een keer de zilver- en goudplevieren als mijn oog valt op een slapende plevier in een greppel. Het enige dat ik zie is de achterkant van de kop en de hals, maar toch doet dit de alarmbellen al rinkelen en instinctief laat ik de andere jongens direct kijken zodat zij de vogel in ieder geval hebben gezien. Net op dat moment komt Andre Boven uit de hut gelopen en ik vraag of hij die goudplevier heeft gezien. Andre heeft geen idee waarover ik het heb maar besluit om toch te kijken. De vogel loopt uit de greppel en ik slaat de kreet: ZO!! MOET JE DIE GOUDPLEVIER ZIEN! Mijn telefoon hangt in de auto aan de lader en ik sprint naar beneden om deze te halen zodat ik een bewijsplaatje kan maken. Direct pak ik voor de zekerheid de ANWB er maar even bij. Tot mijn schrik zie ik dat de bovendelen van de vogel totaal anders zijn dan getoond bij amerikaanse goudplevier in de anwb. De vogel is op dat moment ook uit beeld. Andre Boven blijft bovenaan de dijk kijken en wij lopen de hut in. Hier vind ik de vogel een stukje verder terug. Het lukt direct om met de telefoon door de scope een foto te maken.
Aangezien de ANWB mij wel vaker op het verkeerde been heeft gezet en de andere kenmerken toch wel erg spannend zijn stuur ik de foto naar 2 app groepen met de tekst: deze gopl loopt in de breedbaartpolder. Direct reactie van Martin Olthof: Amerikaan. Omdat wij eigenlijk verder willen met de big day en ik mensen niet voor niks wil laten komen (ondervleugels nog niet gezien) vraag ik ter bevestiging of het op basis van deze foto al 100% zeker is. Hierop geen reactie, maar aangezien allerlei mensen al afspraken maken om te carpoolen weet ik genoeg. Andre wordt bij de vogel achter gelaten en wij checken nog snel de punt van Reide in de hoop op de overige stelten. We vinden niks. Hoe leuk het ontdekken van zon soort ook is, het koste ons veel te veel tijd.

134.       noordse kwikstaart
135.       visdief
136.       amerikaanse goudplevier


Thuisgekomen bedenk ik mij dat het exact een jaar geleden is dat ik de krekelzanger van Zoutkamp ontdekte (ook op 25 mei). Die was helaas niet twitchbaar, dus dit maakt mijn eerste twitchbare indiensoort.

Eemshaven 12:50 – 14:20

Snel rijden we naar de eemshaven en gaan eerst de slechtvalk bezoeken. Deze zit niet op de pijp en we zien ook nergens iets vliegen. Dan maar snel zwarte roodstaart en tapuit zoeken welke snel worden gevonden. We hoeven de bosjes niet meer in voor heggenmus en braamsluiper, maar checken wel het riet voor baardman zodat we 's avonds het jaap deensgat kunnen skippen. Vanuit de auto zien Willem en ik tegelijk iets bij de mast vliegen. Ik stop de auto en Robert bevestigd met de kijker dat het de slechtvalk is. Net voordat Gijs de valk ook in beeld krijgt vliegt deze de nestlocatie in. Het is de enige soort die we niet alle 4 zullen hebben. Baardman hebben we direct en met eindelijk weer een 100% score kunnen we naar west. We checken de velden voor patrijs, maar zien niks. Noordse stern wordt snel gevonden in de kolonie. Op de rommelhoek zitten geen interessante stelten en kolgans wordt ook niet gevonden. Dan steken we weer teveel tijd in patrijs (volgend jaar toch echt niet doen), maar vinden deze niet.

137.       zwarte roodstaart
138.       tapuit
139.       slechtvalk
140.       baardman
141.       noordse stern


Omgeving zuidlaardermeer 14:50 – 15:35

Het volgende stuk gaat als een tierelier. Vanuit de auto zien we zomertortel op de hoogspanningsdraden zitten. Omdat we geen kleedkenmerken zien moet de autodeur even open. We horen de duif direct koeren, voeren de waarneming in en scheuren verder. Aan de energieweg stellen we 2 scopes op. Geoorde fuut wordt direct gezien. Nu moeten 4 man de beide sterns zien die ver weg vliegen. Als Robert, Willem en ik ze beiden hebben gezien voer ik ze in. Gijs heeft snel de zwarte stern, maar witwang laat even op zich wachten. Ik help Gijs door via de andere scope te zoeken, maar Gijs vind zelf een witwang. Door mijn scope vliegt een onverwachte bonus: dwergmeeuw. Even verder kijken en er blijken en veel meer te vliegen. Ik had geen idee dat die hier zaten. Een mooie bonus en nu hoeven we niet langs de steile bank. We gaan snel langs buidelmees die gelijk binnen is en rijden naar de onnerpolder. We driften en doen truckjes op de "gravelweg", zetten de scope op en vinden direct de steltkluten. Zoeken naar bosruiter levert niks op. We kijken nog even over het zuidlaardermeer in de hoop op reuzenstern die de dag ervoor bij wolfsbarge werd gezien. In nog geen minuut vliegen witwangstern, zwarte stern en weer een dwergmeeuw door mijn beeld, maar geen reuzenstern. Ook vinden we geen grote zilverreiger.

142.       zomertortel
143.       geoorde fuut
144.       zwarte stern
145.       witwangstern
146.       dwergmeeuw
147.       buidelmees
148.       steltkluut


Friescheveen 15:50 – 16:05

Een korte stop in het Friescheveen zou kleine bonte specht moeten opleveren. Tijdens de voorbereiding vond ik een kekkende vogel bij een vers nestholletje. Een half uur posten op gepaste afstand leverde toen helaas geen voedselvluchten of iets dergelijks op, maar we zouden het toch proberen. Kleine bonte specht zou ook nieuw zijn voor onze big days. Ondanks dat we weer geen kleine bonte specht vinden zie ik tijdens een scan voor grote zilverreiger wel een kolgans en bij de plek van de specht horen we ineens een ijsvogel roepen. Wat een bonus en zelfs nog nieuw voor de jaarlijst!

149.       kolgans
150.       ijsvogel


Fochteloërveen 16:30 – 18:00

Het fochteloërveen was ingepland als backup voor veel soorten waaronder roofvogels, zwartkopmeeuw, raaf en sijs. Vanaf de toegangsweg checken we het veen voor boomvalk. Een stuk verder proberen we het weer. Een valkje die langs de auto scheert blijkt echter een smelleken. Mooie bonus! We lopen het veen in en na enige moeite vinden we een zwartkopmeeuw. Roofvogels blijven compleet uit. Dan naar het ravenswoud waar we 3 haviknesten inspecteren. Alle 3 leeg en ook geen sijs of raaf. We beklimmen de toren en vinden wederom helemaal niks. We lopen terug naar de auto en besluiten dat het mooi is geweest. De 173 soorten die nodig zijn voor een nieuw TOH record lijkt nu wel heel ver weg en voor de overige nagenoeg zekere soorten (grote mantelmeeuw, middelste zaagbek, eider, topper, sneeuwgans, krekelzanger, rotgans, kleine strandloper, temminkcs strandloper en zeearend) wordt het nog wel heel veel kilometers maken. We eten en drinken nog wat en genieten van het uitzicht. Het was een supergave dag, maar het weer gooide roet in het eten. Ook is 25 mei echt te laat, maar was het dit jaar niet anders, omdat niet iedereen de week ervoor kon. Even snel de agenda bekijkend levert op dat het volgend jaar waarschijnlijk op 17 mei gaat gebeuren. Wederom veel geleerd van dit derde jaar, wat we volgend jaar weer verder kunnen uitbreiden.

151.       smelleken
152.       zwartkopmeeuw
"Birding is something we do for enjoyment; so if you enjoy it, you're a good birder. If you enjoy it a lot, you're a great birder." Kenn Kaufman

gr, Folkert Jan Hoogstra

Landelijke Big Day 2016 (Record - 201 soorten)
TOH big day 2014
TOH big day 2013

Rikstar

Heyy Folkert Jan,

Ik zie dit verslagje nu pas staan.
Erg leuk verslag weer! Soms jaloersmakend! Erg leuk en toch een geslaagde dag hoor!

Gefeliciteerd met die Amerikaan :)
met vriendelijke groeten,
Rik v/d Starre