Determinatiegids Buizerd - Ruigpootbuizerd

Gestart door Robertmeer, juli 16, 2011, 14:52:19 PM

Vorige topic - Volgende topic

Robertmeer

Determinatie Buizerd / Ruigpootbuizerd

De Ruigpootbuizerd is, in tegenstelling tot de Buizerd, een zeldzame soort in Nederland die vooral in het noorden van het land wordt waargenomen. Het is een soort van grote, kale gebieden zoals kwelders, polders, etc. Bekende locaties waar (bijna) jaarlijks Ruigpootbuizerds rondhangen, zijn o.a. de Waddeneilanden, de polders in het Waddengebied, het Lauwersmeer, Schiphol en de Oostvaardersplassen. Vroeger (ongeveer tot de jaren '90) waren Ruigpootbuizerds iets algemener. Vooral in de Flevopolder werden 'hoge' aantallen waargenomen.

Veel meldingen van Ruigpootbuizerds blijken betrekking te hebben op foutief gedetermineerde Buizerds, die erg variabel kunnen zijn en ook enkele kenmerken van Ruigpootbuizerds kunnen vertonen. Voor een goede waarneming is het daarom belangrijk om alle kenmerken te controleren en de vogel op geslacht en leeftijd te determineren.

Algemeen
Vergelijken met Buizerds hebben Ruigpootbuizerds langere vleugels en deze soort is ook iets groter. In vlucht hebben Ruigpootbuizerds een rustigere vlucht. De actieve vlucht is opmerkelijk soepeler dan die van Buizerd en doet denken aan die van een kiekendief. Kenmerkend is ook de houding van de vleugels in glijvlucht met de armvleugel geheven en de handvleugel horizontaal. Om al deze 'kenmerken' te kunnen beoordelen, heb je echter wel veel ervaring met Buizerds én Ruigpootbuizerds nodig. Ook bidden Ruigpootbuizerds vaker dan Buizerds, maar in het veld heb je weinig aan dit kenmerk aangezien Buizerds ook geregeld kunnen bidden. Daarom kan men beter op kleedkenmerken letten.

Een kenmerk dat voor alle Ruigpootbuizerds opgaat (ongeacht de leeftijd en geslacht), zijn de bevederde poten. Het gaat hierbij om het loopbeen, dat geheel bevederd is. Vaak is dit in het veld lastig vast te stellen maar op foto's (en ook bij het opvliegen) is dit kenmerk soms goed te zien. Een manier om Ruigpootbuizerds op leeftijd te brengen, is het kijken naar de iriskleur. Op korte afstand is te zien dat de iris bij juveniele lichtbruin is, waardoor de donkere pupillen er redelijk uitspringen. Bij adulte vogels is de iris zo donker(bruin) dat het moeilijk is om de iris van het pupil te onderscheiden. Belangrijk is om te weten dat Ruigpootbuizerds lang niet zo variabel zijn als Buizerds!

Juveniel
Het juveniele kleed is een erg kenmerkend kleed en tevens het meest waargenomen kleed in Nederland. De basiskleur van het kleed is geelwit.

Opvallend aan dit kleed is de witte staart met één enkele brede, vaag getekende, donkere eindband. Die eindband is vooral aan de bovenzijde van de staart duidelijk zichtbaar maar ook aan de onderzijde is een vage eindband terug te zien. De bovenvleugels van juveniele vogels hebben meestal een opvallend licht veld op de handpennen, zoals duidelijk te zien is op de foto hieronder. Verder hebben de grote dekveren lichte toppen, waardoor er een licht bandje ontstaat.

De ondervleugels van juveniele vogels zijn vrij licht gekleurd. Zeer opvallend aan dit kleed is het chocoladebruine tot zwart gekleurde "buikschild", dat erg contrasteert met de lichte ondervleugels. Verder hebben de vogels duidelijke zwarte polsvlekken, een vage vleugelachterrand en de dekveren zijn crèmekleurig en zijn meestal licht gestreept, ook de borst is licht gestreept. De kop van de juveniele vogels is opvallend licht van kleur maar zeker niet knalwit (zoals vaak bij lichte Buizerds) en is fijn gestreept.


Ruigpootbuizerd (juveniel, bovenzijde), 26-03-2011, Sibbe – Hamsterreservaat
Foto © Anthonie Stip (http://waarneming.nl/foto/view/1943816)
(Let op de lichte vensters op de handpennen en de witte staart met de donkere eindband.)Ruigpootbuizerd (juveniel, onderzijde), 15-12-2010, Keent
Foto © J. Schwiebbe (http://waarneming.nl/foto/view/1738925)
(Let op de donkere polsvlekken, de vage vleugelachterrand en de onderzijde van de staart.)Ruigpootbuizerd (juveniel, onderzijde), 21-10-2011, Maasvlakte
Foto © Thomas Luiten (http://waarneming.nl/foto/view/2714514)
(Biddende Ruigpootbuizerd. Controleer maar eens op alle kenmerken. De beverde poten zijn zeer goed zichtbaar.)


Ruigpootbuizerd (juveniel, zittend), 10-02-2011, Rosmalen – Rosmalensche Hoeven
Foto © J. Schwiebbe (http://waarneming.nl/foto/view/1839979)
(Let op het donkere buikschild, de lichte iris, de gestreepte borst en kop en natuurlijk de bevederde poten!)


Tweede winter
Vogels die zich in het tweede winterkleed bevinden, lijken erg op adulte vogels. Tweede wintervogels hebben echter doorgaans een lichte iris (net als juveniele, terwijl adulte een donkere iris hebben). De bovenvleugel vertoont vaak een variabel aantal gesleten juveniele middelste dekveren en deze vormen dan een bleke onregelmatige vlek. Daarnaast hebben tweede winters al enkele juveniele armpennen geruid. De nieuwe pennen zijn een stuk verser en hebben een donkere top. De juveniele armpennen zijn al meer gesleten en daardoor ontstaat een gerafelde achterrand. Ze hebben bovendien een lichte top; dit zorgt voor een contrast. Ook de handpennen en staart tonen meestal een mix van juveniele en adulte veren.

Zie ook hier voor een mooie vergelijking tussen een juveniele en een tweede wintervogel.


Ruigpootbuizerd (tweede winter vrouw, onderzijde), 16-12-2012, Retranchement
Foto © Johan Buckens (http://waarneming.nl/foto/view/4228420)
(Let op de oude juveniele hand-, arm- en staartpennen)


Ruigpootbuizerd (tweede winter vrouw, onderzijde), 03-04-2009, Wormer en Jisperveld
Foto © M. Zorgdrager (http://waarneming.nl/foto/view/666216)
(Op deze foto is goed de gerafelde achtervleugelrand te zien en de nieuwe armpennen met een donkere top en daarnaast een juveniele met een licht topje.)


Ruigpootbuizerd (tweede winter, onderzijde), 1-12-2012, Lentse Waard
Foto © Jolanda Wannet (http://waarneming.nl/foto/view/4189501)
(Let ook hier weer op de gerafelde achterrand en de afwisseling van lichte en donkere topjes van de armpennen.)Ruigpootbuizerd (tweede winter vrouw, onder- en bovenzijde), 10-02-2012, Kockengen
Foto © Cees Struijk (http://waarneming.nl/foto/view/2973296)
(Let op de gesleten middelste dekveren die een lichte baan lijken te vormen.)


Andere voorbeelden van een tweede winter vrouw staan op op Birdpix:
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=288860
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=289971

Adulte vrouw
Het kleed van een adult vrouw is oppervlakkig gezien als dat van een juveniel. De staart van het vrouwtje vertoont zowel aan de bovenzijde als de onderzijde een duidelijke donkere eindband, die vaak smaller is dan bij juveniele vogels. Boven deze eindband heeft een adult vrouw soms 1, en zelden 2, smalle bandjes. Net als juveniele vogels hebben adult vrouwtjes een donker buikschild. Op de ondervleugels verschilt een vrouwtje verder van een juveniel door de duidelijke gitzwarte vleugelachterrand en de aanwezigheid van duidelijke(re) bandering op de dekveren en slagpennen. Bij de meeste kleden heeft het vrouwtje ook net als juveniele vogels duidelijke zwarte polsvlekken.

Ook de bovenzijde verschilt bij het vrouwtje iets van juveniele vogels. De bij juveniele vogels erg opvallende lichte venster op de handpennen ontbreken bij adult vrouwtjes. Verder verschilt de staarttekening iets, maar bij het ontbreken van de smalle bandjes lijkt de staart erg op die van een juveniele vogel (al is het contrast tussen staartband en witte staart wat scherper bij adulte vrouwtjes).


Ruigpootbuizerd (adult vrouw, onderzijde), 23-10-2011, Almere - Galjootweg e.o.
Foto © O.J. Goreng (http://waarneming.nl/foto/view/2720643)
(Let op de strakke achtervleugelrand.)Ruigpootbuizerd (adult vrouw, onderzijde), 19-01-2016 Emmadorp - Hertogin Hedwigepolder noord
Foto
© Kris de Rouck (http://waarneming.nl/foto/view/10111063)
(Let op de strakke achtervleugelrand & staarttekening en de duidelijke maar fijne bandjes op de armpennen en ondervleugeldekveren.)Ruigpootbuizerd (adult vrouw, bovenzijde), 09-11-2008, Texel - Robbenjager
Foto © Klaas de Jong (http://waarneming.nl/foto/view/571083)
(Let op de brede staartband, de strakke vleugelachterrand en het ontbreken van de lichte vensters op de handpennen.)


Andere adulte vrouwen zijn te zien op de onderstaande links:
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=39565
http://waarneming.nl/foto/view/2996337
http://waarneming.nl/foto/view/1066546


Adulte man
Vergeleken met de andere kleden van Ruigpootbuizerds lijkt het kleed van een adult mannetje wat meer op dat het kleed van een Buizerd, maar let o.a. op de kenmerkende staart! De staart is vooral in vlucht duidelijk te zien, maar ook bij zittende vogel valt de staart nog duidelijk te zien, zoals op de onderstaande foto.

Net als bij de andere kleden van Ruigpootbuizerds is de staart wit. Adulte mannetjes hebben een staart met meerdere staartbanden. Op de onderzijde van de staart is duidelijk een brede, scherp afgetekende donkere eindband zichtbaar met iets daarboven een smal bandje. Op de bovenzijde van de staart vertonen adult mannetjes 3 tot 4 staartbanden, bestaande uit een brede eindband met meestal 3, soms 2 smallere bandjes.

De ondervleugels tonen een donkere polsvlek en een scherp afgetekende vleugelachterrand. De ondervleugeldekveren zijn een stukje donkerder dan bij de andere kleden. De kop is vaak donkerbruin en is vaak donkerder dan de buik. De borst bevat een licht borstbandje.


Ruigpootbuizerd (adult man, zittend), 24-01-2009, Oostvaardersplassen – Praamweg
Foto © Aart Vink (http://waarneming.nl/foto/view/741177)
(Let op de band in de staart, die ook in zit duidelijk zichtbaar zijn.)Ruigpootbuizerd (adult man, onderzijde), 16-01-2011, Rosmalen – Heeseinds Veld
Foto © J. Schwiebbe (http://waarneming.nl/foto/view/1795855)
(Let op de donkere onderzijde, en de onderzijde van de staart.)Ruigpootbuizerd (adult man, bovenzijde), 09-01-2011, Wieringermeer – Dijkgatsweide
Foto © Fred Visscher (http://waarneming.nl/foto/view/1785061)
(Let op de bovenzijde van de staart en van de vleugels.)


Op de onderstaande foto is goed het verschil tussen man (linker vogel) en vrouw (rechts) Ruigpootbuizerd te zien. Tekst bij het plaatje is hier te vinden: http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=39946&sid=d2c0fbacea9aaf16b5549ef1aec8e19fLook-a-like Buizerds
http://trektellen.nl/foto.asp?id=14431&p=1&taal=1&telpostland= (onderzijde)
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=207433 (onderzijde)
http://waarneming.nl/waarneming/view/2929220 (onderzijde)
http://waarneming.nl/waarneming/view/61299586 (onderzijde)
http://waarneming.nl/waarneming/view/61263140 (onderzijde)
http://waarneming.nl/waarneming/view/78307393 (onderzijde)
https://waarneming.nl/foto/view/22202243 (onderzijde)
https://waarneming.nl/waarneming/view/193530091 (staartpatroon)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jZt8Ez4XtQ4&ab_channel=PascalEttinger (staartpatroon)


Zie hier voor een artikel over de Ruigpootbuizerdinvasie in België in winter 2010/2011 (met ook een gedeelte over de herkenning van de soort).


Tekst © Maarten Hotting en Robert van der Meer.
Foto's © betreffende fotografen.
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

Vincent Hart

Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Maurice Elf

Mvg Maurice

Roely

Mooie uiteenzetting, daar ga ik nog een keer goed voor zitten!

Roely Bos

Timo Roeke

Verstandig om elk najaar gewoon nóg een keer door te lezen. Bij het voorbeeld van Adult vrouwtje (link naar de foto op birdpix) vind ik de gitzwarte achterrand op de vleugels eigenlijk minimaal. En juist wat vager als bij juveniel.

alamme

Ook voor lerende vogelaar zeer interressant!

Thanx

Monticola

Robertmeer

Citaat van: Timo Roeke op oktober 12, 2011, 13:24:15 PM
Bij het voorbeeld van Adult vrouwtje (link naar de foto op birdpix) vind ik de gitzwarte achterrand op de vleugels eigenlijk minimaal. En juist wat vager als bij juveniel.
Klopt, er zijn gelukkig nog wel vogels met een duidelijkere achterrand (het is verder natuurlijk wel een adulte vrouw, zie bijv. het staartpatroon).
Wat rondzoeken op Birdpix en Waarneming.nl heeft mij trouwens nog enkele nieuwe foto's opgeleverd van (wel zeer duidelijke) adulte vrouwtjes:
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=288860
http://www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=289971
http://waarneming.nl/waarneming/view/61387114
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

JandJ

Deze info zou niet misstaan bij het tabje 'infomatie' van ruigpootbuizerd.
Grt. Jan de Jong

Bruinkopgors (24/7)

Robertmeer

Ik heb onderaan het artikel een rijtje links geplaatst van Buizerds die erg hun best doen om op een Ruigpootbuizerd te lijken. Als jullie nog mooie voorbeelden hebben van zulke look-a-likes, meld ze hier. Dan zal ik ze in het documentje zetten. Helemaal onderaan staat ook een leuk artikel over de grote Ruigpootbuizerdinvasie van 2010 / 2011.
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

frankw

#9
Dit is ook wel een boefje die toegevoegd kan worden aan de look-a-likes in de beginpost. Deze zal veel (minder ervaren) vogelaars op het verkeerde been zetten vermoed ik. Zeker op grotere afstand.  :right:
http://trektellen.nl/foto.asp?id=14431&p=1&taal=1&telpostland=
© Barend van Gemerden

Robertmeer

Mede geïnspireerd door dit topic en deze mooie link heb ik een kopje toegevoegd met uitleg hoe een tweede winter herkend kan worden. Daarbij zijn ook enkele nieuwe foto's in het document geplaatst en sommige zijn verplaatst (want zo toonde een foto van een 'adulte vrouw' een tweede winter).
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

frankneijts

Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Herman van der Klis

Mooie compilatie en noeste arbeid weer....... ,laten we ook steeds weer in ons achterhoofd blijven houden - ik heb daar in het verleden vaker op gewezen - op het bestaan van vele honderden kilometers kontaktzone (hybridisatiezone) in Noorwegen en in mindere mate in Zweden tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd en de wat zeldzamere kruising met Steppebuizerd.
De look-a-like buizerds en 'boefjes' , die daar, los van bestaande variatiepatronen , blijven een kleine (?) rol van  betekenis  spelen.


mvg


Herman van der Klis
Herman van der Klis

frankneijts

Citaat van: Herman van der Klis op december 02, 2012, 12:10:27 PM
Mooie compilatie en noeste arbeid weer....... ,laten we ook steeds weer in ons achterhoofd blijven houden - ik heb daar in het verleden vaker op gewezen - op het bestaan van vele honderden kilometers kontaktzone (hybridisatiezone) in Noorwegen en in mindere mate in Zweden tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd en de wat zeldzamere kruising met Steppebuizerd.
De look-a-like buizerds en 'boefjes' , die daar, los van bestaande variatiepatronen , blijven een kleine (?) rol van  betekenis  spelen.


mvg


Herman van der Klis

Herman, graag foto's of ander bewijsmateriaal van hybridisatie tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd. Het feit dat ze lokaal in Scandinavië in elkaars omgeving kunnen broeden wil nog niet zeggen dat ze ook hybridiseren: in mijn tuin (en 10.000-en andere in W-Europa) broeden Heggemus en Merel soms naast elkaar maar hybridisatie ho maar.....
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Herman van der Klis

#14
Citaat van: frankneijts op december 02, 2012, 17:36:12 PM
Citaat van: Herman van der Klis op december 02, 2012, 12:10:27 PM
Mooie compilatie en noeste arbeid weer....... ,laten we ook steeds weer in ons achterhoofd blijven houden - ik heb daar in het verleden vaker op gewezen - op het bestaan van vele honderden kilometers kontaktzone (hybridisatiezone) in Noorwegen en in mindere mate in Zweden tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd en de wat zeldzamere kruising met Steppebuizerd.
De look-a-like buizerds en 'boefjes' , die daar, los van bestaande variatiepatronen , blijven een kleine (?) rol van  betekenis  spelen.


mvg


Herman van der Klis

Herman, graag foto's of ander bewijsmateriaal van hybridisatie tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd. Het feit dat ze lokaal in Scandinavië in elkaars omgeving kunnen broeden wil nog niet zeggen dat ze ook hybridiseren: in mijn tuin (en 10.000-en andere in W-Europa) broeden Heggemus en Merel soms naast elkaar maar hybridisatie ho maar.....

Dat valt me een beetje tegen Frank , jij als Brabander ,afkomstig uit de streek ,bekend als bolwerk van hybridisaties in achtertuinen. 
Bij ons thuis , vroeger in de achtertuin van mijn ouderlijke woning waren kruisingen bepaald geen zeldzame verschijnsel. Mijn vader en zijn broer waren verwoede wildzangkwekers . Putter x Sijs , Goudvink x Putter , Groenling x Sijs waren bijna de gewoonste zaak van de wereld......

Iets serieuzer.....

Gjershaug, J.O., O.A. Forset, K. Woldvik, and Y. Espmark. 2006. Hybridisation between Common Buzzard Buteo buteo and Rough-legged Buzzard B. lagopus in Norway. Bulletin of the British Ornithologists' Club 126:73-80.

Ook nog een aantal aardige artikelen zijn :

www.globalraptors.org/grin/researchers/uploads/155/hybrid4buteos.pdf


www.researchgate.net/publication/232686391_FIRST_KNOWN_SPECIMEN_OF_A_HYBRID_BUTEO_SWAINSON'S_HAWK_(BUTEO_SWAINSONI)__ROUGH-LEGGED_HAWK_(B._LAGOPUS)_FROM_LOUISIANA


ook deze discussie wellicht enige aandacht :

www.birdforum.net/showthread.php?t=234114

edit :http://grin.biblio.globalraptors.org/rmwp?dbOverride=1&fields=Keywords&func=doAdvSearch&dbId=GRIN&terms=hybridization


Foto's als bewijsmateriaal zullen idd problemen en zeker discussies opleveren. Beter is om deze beesten te vangen en aan een uitgebreid moleculair onderzoek te onderwerpen. Maar dat er een en ander gebeurt op het gebied van hybridiseren bij dergelijk nauw verwante soorten is in ieder geval waargenomen. De vraag blijft bestaan , hoe lang dit al bestaat en wat gebeurt er met de genen is gebeurd die bepalend zijn voor de kleedkenmerken. Zijn ze domoinant/recessief of min of meer intermediair.
Vragen die alleen redelijk precies beantwoord kunnen worden aan de hand van uitgebreid verwantschapsonderzoek uit DNA-samples. We hebben het in ieder geval over processen die wellicht al eeuwenlang bezig zijn waarin introgressie van genen (verspreiding) vanaf die periode plaats vindt , en voor eens en altijd verankerd liggen in de vele nakomelingen, die zich in de loop der tijd hebben verspreid over het geheel Europa .
Ik zou noig liever vandaag dan morgen aan zo'n onderzoek willen beginnen........ maar helaas ik ben nooit verder gekomen met fruitvliegjes en planten.


mvg

Herman
Herman van der Klis

frankneijts

Citaat van: Herman van der Klis op december 04, 2012, 12:56:04 PM
Citaat van: frankneijts op december 02, 2012, 17:36:12 PM
Citaat van: Herman van der Klis op december 02, 2012, 12:10:27 PM
Mooie compilatie en noeste arbeid weer....... ,laten we ook steeds weer in ons achterhoofd blijven houden - ik heb daar in het verleden vaker op gewezen - op het bestaan van vele honderden kilometers kontaktzone (hybridisatiezone) in Noorwegen en in mindere mate in Zweden tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd en de wat zeldzamere kruising met Steppebuizerd.
De look-a-like buizerds en 'boefjes' , die daar, los van bestaande variatiepatronen , blijven een kleine (?) rol van  betekenis  spelen.


mvg


Herman van der Klis

Herman, graag foto's of ander bewijsmateriaal van hybridisatie tussen Buizerd en Ruigpootbuizerd. Het feit dat ze lokaal in Scandinavië in elkaars omgeving kunnen broeden wil nog niet zeggen dat ze ook hybridiseren: in mijn tuin (en 10.000-en andere in W-Europa) broeden Heggemus en Merel soms naast elkaar maar hybridisatie ho maar.....

Dat valt me een beetje tegen Frank , jij als Brabander ,afkomstig uit de streek ,bekend als bolwerk van hybridisaties in achtertuinen. 
Bij ons thuis , vroeger in de achtertuin van mijn ouderlijke woning waren kruisingen bepaald geen zeldzame verschijnsel. Mijn vader en zijn broer waren verwoede wildzangkwekers . Putter x Sijs , Goudvink x Putter , Groenling x Sijs waren bijna de gewoonste zaak van de wereld......

Iets serieuzer.....

Gjershaug, J.O., O.A. Forset, K. Woldvik, and Y. Espmark. 2006. Hybridisation between Common Buzzard Buteo buteo and Rough-legged Buzzard B. lagopus in Norway. Bulletin of the British Ornithologists' Club 126:73-80.

Ook nog een aantal aardige artikelen zijn :

www.globalraptors.org/grin/researchers/uploads/155/hybrid4buteos.pdf


www.researchgate.net/publication/232686391_FIRST_KNOWN_SPECIMEN_OF_A_HYBRID_BUTEO_SWAINSON'S_HAWK_(BUTEO_SWAINSONI)__ROUGH-LEGGED_HAWK_(B._LAGOPUS)_FROM_LOUISIANA


ook deze discussie wellicht enige aandacht :

www.birdforum.net/showthread.php?t=234114

Foto's als bewijsmateriaal zullen idd problemen en zeker discussies opleveren. Beter is om deze beesten te vangen en aan een uitgebreid moleculair onderzoek te onderwerpen. Maar dat er een en ander gebeurt op het gebied van hybridiseren bij dergelijk nauw verwante soorten is in ieder geval waargenomen. De vraag blijft bestaan , hoe lang dit al bestaat en wat gebeurt er met de genen is gebeurd die bepalend zijn voor de kleedkenmerken. Zijn ze domoinant/recessief of min of meer intermediair.
Vragen die alleen redelijk precies beantwoord kunnen worden aan de hand van uitgebreid verwantschapsonderzoek uit DNA-samples. We hebben het in ieder geval over processen die wellicht al eeuwenlang bezig zijn waarin introgressie van genen (verspreiding) vanaf die periode plaats vindt , en voor eens en altijd verankerd liggen in de vele nakomelingen, die zich in de loop der tijd hebben verspreid over het geheel Europa .
Ik zou noig liever vandaag dan morgen aan zo'n onderzoek willen beginnen........ maar helaas ik ben nooit verder gekomen met fruitvliegjes en planten.


mvg

Herman

Bedankt Herman, ik zal me er 's in verdiepen. Maarrrrr... die "Goudvink x Putter" zal wel een vergissing zijn: immers wordt met een dergelijk aanduiding bedoeld dat het mannetje een Goudvink is en het wijfje een Putter. Je weet toch dat mannetjes Goudvink roomser zijn dan de Paus en het verd... om vreemd te gaan? Überhaupt is het lastig om Goudvinken te laten hybridiseren maar met wijfjes wil het nog wel 's lukken (zag 2 jaar geelden op een tentoonstelling zelfs een hybride Witbandkruisbek x Goudvink) maar met mannetjes nooit.... 8)
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

Jeroen Nagtegaal

Een mooie PDF met vele hybriden is http://www.spinus.info/Images/books/AH743697479746.pdf
Op pagina 298 komt wel Putter x Goudvink voor. Daarbij is Goudvink inderdaad een vrouw.

Tevens wordt Buizerd x Ruigpoot ook genoemd.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Herman van der Klis

Ach...met enig weemoed denk ik nog wel eens terug aan deze lang vervlogen tijden ( jaren zestig) , dat ik mij als jongen  zat te vergapen aan al dat 'moois'. 
Ik heb er in ieder geval een mooie passie als vogelaar aan overgehouden.

De mannetjes worden idd altijd eerder genoemd , zal  wel Putter x Goudvink geweest zijn.

mvg

Herman van der Klis
Herman van der Klis

redjered23

hier misschien nog wat passende bewegende beelden
http://youtu.be/r41pcT2MWco
vind ik vaak meer aanspreken

Gr. René
still learning and concerning
like my films? :channel redjered or REDjeRED on youtube (adfree)

Robertmeer

Een nieuwe look-a-like toegevoegd, een van de beste die ik ooit gezien heb.
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

ZLHaberham

Citaat van: Robertmeer op juli 16, 2011, 14:52:19 PM
Ruigpootbuizerd (adult vrouw, onderzijde), 09-11-2008,
Foto © O.J. Goreng (http://waarneming.nl/foto/view/2720643)
(Let op de strakke achtervleugelrand.)


Heh, leuk om een van mijn waarnemingen bij zoiets nuttigs gebruikt te zien. Er is alleen op de een of andere manier een foutje in de datum geslopen (stond er misschien eerst een foto bij van een andere waarneming en is die datum blijven staan?); de waarneming is van 23-10/11. Niet dat het veel uitmaakt, maar misschien toch goed om te melden.

Robertmeer

Citaat van: ZLHaberham op augustus 13, 2013, 19:15:09 PM
Citaat van: Robertmeer op juli 16, 2011, 14:52:19 PM
Ruigpootbuizerd (adult vrouw, onderzijde), 09-11-2008,
Foto © O.J. Goreng (http://waarneming.nl/foto/view/2720643)
(Let op de strakke achtervleugelrand.)


Heh, leuk om een van mijn waarnemingen bij zoiets nuttigs gebruikt te zien. Er is alleen op de een of andere manier een foutje in de datum geslopen (stond er misschien eerst een foto bij van een andere waarneming en is die datum blijven staan?); de waarneming is van 23-10/11. Niet dat het veel uitmaakt, maar misschien toch goed om te melden.
Heb het gewijzigd.  ;)
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

HPM


Voor liefhebbers die Duits kunnen lezen  en aanvulling en/of ondersteuning.
Met foto's, tekeningen en tabellen en een korte Engelse samenvatting.

Gerold Dobler und Richard Schneider (1988)
Hinweise zur Bestimmung des Rauhfußbussards Buteo lagopus (pdf 3.2 mb)
Limicola 2(5):179-194

Herman van der Meer

frankneijts

Citaat van: HPM op september 04, 2014, 17:34:59 PM

Voor liefhebbers die Duits kunnen lezen  en aanvulling en/of ondersteuning.
Met foto's, tekeningen en tabellen en een korte Engelse samenvatting.

Gerold Dobler und Richard Schneider (1988)
Hinweise zur Bestimmung des Rauhfußbussards Buteo lagopus (pdf 3.2 mb)
Limicola 2(5):179-194

Vielen Dank Herman!
Groeten,

Frank

"When logic and proportion have fallen sloppy dead...
Remember what the dormouse said: feed your head!"
Grace Slick in 'White Rabbit'

HPM

Heb je gelezen dat de poten kaal kunnen lijken omdat ze aan de achterkant niet bevederd zijn?

Herman van der Meer

Robertmeer

Heb de beginpost geupdate met o.a. 2 nieuwe foto's.
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/

Timo Roeke

Dit artikel gaat verschijnen in de eerstvolgende nieuwsbrief. Hulde aan de bouwers!

Maarten Hotting

https://waarneming.nl/foto/view/22202243
Nog een mooie look-a-like als toevoeging, het donker op de buik is nogal uitgebreid en de staart klopt niet, maar als je zo'n beest in de winter langs ziet komen...
Groet,
Maarten

OJGoreng

Citaat van: Maarten Hotting op juli 22, 2019, 21:06:40 PM
https://waarneming.nl/foto/view/22202243
Nog een mooie look-a-like als toevoeging, het donker op de buik is nogal uitgebreid en de staart klopt niet, maar als je zo'n beest in de winter langs ziet komen...

Wow. Als die foto wat minder scherp was zou hij compleet overtuigend zijn in het juiste seizoen.
Met vriendelijke groet, Zainal

Robertmeer

Citaat van: Maarten Hotting op juli 22, 2019, 21:06:40 PM
https://waarneming.nl/foto/view/22202243
Nog een mooie look-a-like als toevoeging, het donker op de buik is nogal uitgebreid en de staart klopt niet, maar als je zo'n beest in de winter langs ziet komen...
Een hele goede look-a-like inderdaad! Heb hem opgenomen in de beginpost.
Groet,
Robert van der Meer

Lees ook eens mijn weblog: http://robertbirding.wordpress.com/