Validatie bij dagvlinders

Gestart door cvsw123, mei 18, 2011, 11:13:32 AM

Vorige topic - Volgende topic

cvsw123

Validatie bij dagvlinders
 
We willen in dit forumonderdeel uitleggen hoe we dagvlinderwaarnemingen  valideren. Het is geen discussiestuk maar een uitlegstuk en daarom wordt dit  topic ook weer onmiddellijk gesloten.
Het validatieteam bestaat uit drie personen: Albert Vliegenthart, Vincent Faber  en Chris van Swaay. Kars Veling is de vaste invaller tijdens vakanties.
 
Als een waarneming wordt ingediend bij waarneming.nl  wordt de volgende validatie uitgevoerd:

     
 • Zijn  er foto's? Zo ja, dan wordt de waarneming altijd door een lid van het  validatieteam gevalideerd.
 • Fenologiecheck:  is de waarneming buiten de reguliere vliegtijd gedaan, dan gaat hij ook naar  een lid van het validatieteam.
 • Algemene  en vrij-algemene soorten gaan door een automatische validatie, die kijkt of de soort recent via foto's is goedgekeurd op die locatie of de directe omgeving.  Waarnemingen van vrij algemene soorten die de automatische validatie afkeurt,  gaan weer naar de handmatige validatie.
 • Vrij  zeldzame en zeldzame soorten gaan voor handmatige validatie altijd naar een lid  van het validatieteam.
Bij telmee.nl / NDFF is de route als volgt:

     
 • Zijn  er foto's? Zo ja, dan wordt de waarneming altijd door een lid van het  validatieteam gevalideerd.
 • alle  waarnemingen (m.u.v. zeldzame soorten) gaan door een automatische validatie die  kijkt naar verspreiding, vliegtijd, aantallen, e.d. Alle waarnemingen die niet  automatisch worden goedgekeurd en die van zeldzame soorten gaan naar de  handmatige validatie.
Een lid van het validatieteam heeft vervolgens de volgende mogelijkheden:

     
 • Hij denkt dat uw waarneming betrouwbaar en plausibel is en keurt hem goed.
 • Er zit een foto bij die leidt tot een andere soortnaam dan de waarnemer heeft opgegeven. De validator zal u een suggestie voor de correcte naam doen.
 • Het is een foto van een ei, rups of pop. De beoordeling gaat op (nog) niet te beoordelen en wordt in een later stadium door een rupsenexpert gevalideerd.
 • Hij kan hem (nog) niet beoordelen. Deze waarneming kan altijd later nog gevalideerd worden.
 • Hij wil meer informatie. In de commentaarfunctie zal hij u vragen om een foto of een beschrijving van wat u gezien heeft. Het is mogelijk dat uw waarneming dan op 'in behandeling' gezet wordt. Op basis van de informatie van de waarnemer kan de waarneming vervolgens worden goedgekeurd, op 'nog (niet) te beoordelen' worden gezet of worden afgekeurd.
 • Als er geen overeenstemming komt tussen de validator en de waarnemer kan de waarneming worden doorgestuurd naar de Beoordelingscommissie Bijzondere Dagvlinders (BBD). Voor meer info over de BBD zie http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=570. Dat gebeurt sowieso met heel bijzondere soorten buiten het bekende verspreidingsgebied en zonder bewijsmateriaal. Het is daarom altijd verstandig om te proberen een foto te maken. De BBD neemt uiteindelijk een beslissing over de waarneming, maar dit kan even duren. De secretaris van de BBD zal u over de beslissing inlichten. De validatoren zullen dit vervolgens doorvoeren in waarneming.nl. In telmee.nl gebeurt dit automatisch. De BBD baseert zich niet alleen op de waarneming en de informatie die u erbij geeft, maar vraagt ook extra informatie in een navraagformulier:
 • Bij waarneming.nl gaat u naar http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=570. Hier vindt u een link naar het navraagformulier.
 • Bij telmee.nl gebeurt dit helemaal online: u kunt het formulier online invullen, en de commissie handelt alles online af.
 • Meer informatie over de BBD vindt u in dit artikel: http://www.vlindernet.nl/doc/dvs/pdf/200802_Hoe_beoordeelt_de_BBD_vlinderwaarnemingen.pdf.
 • Bij waarneming.nl krijgen onzekere waarnemingen de status '(nog) niet te beoordelen'. Onzekere waarnemingen worden nooit in kaarten e.d. getoond noch doorgeleid naar de NDFF.
 • Waarnemingen vanuit telmee.nl worden zichtbaar in het uitvoerportaal van de NDFF als deze zijn goedgekeurd door de automatische validatie of door een validator zijn goedgekeurd.
Chris van Swaay
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)
Butterfly Conservation Europe (www.bc-europe.eu)

cvsw123


Bewijsfoto's

Inmiddels zijn digitale camera's en mobiele telefoons gemeengoed onder veel waarnemers. Gelukkig worden van veel bijzondere waarnemingen foto's gemaakt die als bewijs dienen. Maar gaandeweg komen we er ook steeds vaker achter dat er van relatief gewone soorten geen bewijsfoto's zijn. En zeker als daar een paar groepen bij zitten waar regelmatig fouten in gemaakt worden (zie enkele van de sticky topics op het dagvlinderforum) dan nemen we zo'n groep eens nader onder de loep. Inmiddels accepteren we van het geelsprietdikkopje alleen waarnemingen van locaties waar recent een bewijsfoto is gemaakt (zie http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=112377.0) en bracht de discussie over het oranje zandoogje op de Wadden (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=207577.0) geen bewijsfoto's aan het licht.

In dit topic zullen we een lijst gaan bijhouden van soorten in regio's waarvoor we geen bewijsfoto hebben gevonden sinds 2000. Als er een waarneming van deze soort in zo'n regio wordt ingediend zonder foto zullen we de waarnemer vragen naar een bewijsfoto. Is die er niet of wordt er niet gereageerd, dan wordt de waarneming afgekeurd. Mocht er toch een foto opduiken (waar we op hopen), dan zullen we alle waarnemingen uit die streek opnieuw gaan hervalideren. Op deze manier hopen wij de database steeds beter te maken. We hopen op veel bewijsfoto's!


     
 • Geelsprietdikkopje: alleen goedgekeurd met bewijsfoto van locatie in de laatste vijf jaar.
 • Oranje zandoogje: alle Waddeneilanden
 • Groot dikkopje: alle Waddeneilanden 
Chris van Swaay
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)
Butterfly Conservation Europe (www.bc-europe.eu)