natuurbeheer nieuw rechts

Gestart door leonwillems@home.nl, oktober 05, 2010, 10:07:41 AM

Vorige topic - Volgende topic

leonwillems@home.nl

Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor
recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De
ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door
grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën,
met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er
minder wordt aangekocht. Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste
verbindingen geschrapt. Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere
particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te
bereiken. De programmatische aanpak stikstof (PAS) blijft nodig voor een goed samengaan
van economie en ecologie. Bij de uitvoering van de opgaven voor de EHS en Natura2000
worden ruimte en toekomstperspectieven voor ondernemers zoveel mogelijk meegewogen.
De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut.
Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in evenwicht zijn en dat
maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppen op de Europese
regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

uit het regeerakkoord (deel natuur en dierenwelzijn)
~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

Margreet Kwh

#1
CiteerEen goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor
recreatief gebruik.
In die eerste zin zie ik al een tegenstrijdigheid.
De beste manier om de biodiversiteit op peil te houden, is uitroeiing van de mens.
Dat is natuurlijk geen doelstelling voor een regering. En ook niet van mij, wees gerust.
Recreatief gebruik lijkt me eerder de biodiversiteit aan te tasten.

CiteerDe ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer doorgrensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën,met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat erminder wordt aangekocht. Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuusteverbindingen geschrapt.
Het gaat om besparingsmaatregelen, niet zozeer om keuzes die goed zijn voor de natuur. Ik dacht dat de EHS een keuze voor altijd was. Niet dus.

CiteerNationale koppen op de Europese
regelgeving worden opgespoord en verwijderd.
Van deze zin begrijp ik niet wat die betekent.

Margreet.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

Maico Weites

Was te verwachten, maar wat dat 'er worden gronden van Staatsbosbeheer verkocht' inhoud weet ik nog niet.
De laatse zin in dit stuk is ook erg onduidelijk.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

joostheeremans

Citaat van: MarKoHu op oktober 05, 2010, 10:21:12 AM
Citeer]Nationale koppen op de Europese
regelgeving worden opgespoord en verwijderd.
Van deze zin begrijp ik niet wat die betekent.

Margreet.In Nederland vinden en vonden sceptici dat wij onnodig het braafste jongetje van de klas wilden zijn op natuurgebied. Er werd vaak gesteld dat we een kop op de Europese wetgeving plaatsten, dus de wetgeving onnodig scherper maakte dan wat Europa ons oplegde. Let wel sceptici gebruikten deze term, je zou het ook kunnen zien als ambitieuzer, of meer doen dan het strikt noodzakelijke (Of zoals Balkenende het zei, maar niet bedoelde 'we moeten af van de zesjescultuur') . In mijn ogen kan het namelijk geen kwaad als je iets meer doet dan het minimum, zeker niet als het om natuur en milieu gaat. Het feit dat deze term (koppen op de regelgeving) door de komende regering wordt gebruikt geeft al aan hoe ze tegen de materie aankijken.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Jeroen Nagtegaal

Citaat van: MarKoHu op oktober 05, 2010, 10:21:12 AM
CiteerEen goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor
recreatief gebruik.
In die eerste zin zie ik al een tegenstrijdigheid.
De beste manier om de biodiversiteit op peil te houden, is uitroeiing van de mens.
Dat is natuurlijk geen doelstelling voor een regering. En ook niet van mij, wees gerust.
Recreatief gebruik lijkt me eerder de biodiversiteit aan te tasten.

Hierin staat juist dat voor recreatief gebruik, ook biodiversiteit en goed natuurbeheer nodig zijn.

Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Margreet Kwh

Jeroen, ik bedoel dat ik dit als volgt lees:

Goede tandverzorging en op tijd naar de tandarts zijn belangrijk, ook voor het snoepen.

Margreet.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven