Waarneming.nl

Soortgroepen => Vogels => Topic gestart door: Pim op mei 22, 2006, 08:34:35 am

Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 08:34:35 am
Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Citaat
staatsbosbeheer verheugd over eerste nederlandse broedgeval sinds mensenheugenis, 22 mei 2006

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is als broedvogel terug in Nederland. In de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Almere en Lelystad, heeft een zeearendenpaar dit voorjaar een nest gebouwd en eieren uitgebroed. Lange tijd werd niet voor mogelijk gehouden dat de zeearend, de grootste arend van Europa, in een dicht bevolkt gebied als Nederland zou kunnen broeden. Het feit dat de zeearend in de Oostvaardersplassen broedt, is volgens ecoloog Frans Vera geen toeval. Vera: “Dat de zeearend hier is gaan broeden, toont opnieuw het unieke karakter van het gebied. Het zal zeker niet bij dit ene paar blijven”.

De zeearenden begonnen eind maart met broeden en eind april zijn de jongen uit het ei gekomen. Een zeearend legt één tot drie eieren. De jongen zijn nog te klein om te zeggen hoeveel het er zijn. Al in 2005 werd gespeculeerd over een mogelijke broedpoging van de zeearend in de Oostvaardersplassen. Een volwassen mannetje, ouder dan vijf jaar, verbleef er het hele jaar door met een bijna volwassen vrouwtje. Het vrouwtje komt uit Duitsland en is daar in 2002 geringd. Afgelopen winter en in het voorjaar uitte de paarvorming zich in baltsgedrag en gesleep met takken. In maart werd in het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen een nest gebouwd en nu zijn er daadwerkelijk jongen. Ecoloog Frans Vera van Staatsbosbeheer: “Het is een bijzondere gebeurtenis, werkelijk de kroon op de natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen. Velen hadden dit niet voor mogelijk gehouden. Dat het paartje zeearenden de Oostvaardersplassen als eerste gebied in Nederland tot hun broedgebied hebben uitverkoren, heeft ook te maken met de kadavers van de edelherten die er ’s winters altijd zijn”. In perioden van vorst, ijs en sneeuw, wanneer ze geen vissen meer kunnen vangen en de ganzen zijn weggetrokken, zijn gestorven dieren een belangrijke bron van voedsel. Daarom wordt de vogel ook wel de gier van het noorden genoemd.

Zeearend
De zeearend is de grootste arend van Europa, met een spanwijdte tot wel twee-en-een-halve meter. De roofvogel wordt daarom ook wel ‘vliegende deur’ genoemd. Er zijn geen schriftelijke bronnen uit het verleden die het broeden van zeearenden vermelden, maar het is nauwelijks voor te stellen dat de arend nooit in Nederland heeft gebroed. De zeearend breidt de laatste jaren zijn broedgebied vanuit Duitsland, Polen en Zweden in westelijke richting uit. Een zeearend leeft van aas, vogels en vis. De arend leeft bij voorkeur in een uitgestrekt, waterrijk gebied, zoals de Oostvaardersplassen. Zeearenden verblijven jaarrond in hun broedgebied.

Boete
Staatsbosbeheer bewaakt het nest en de directe omgeving permanent. De zeearend is gevoelig voor verstoringen, en daarom wordt alles in het werk gesteld om de zeearenden de nodige rust te gunnen. Het natuurgebied is grotendeels afgesloten voor publiek. Het nest ligt bovendien in een onbegaanbaar deel van het gebied. Als extra voorzorg is rondom het nest is een zone ingesteld waar geen mensen mogen komen. De Officier van Justitie kan overtreders een boete opleggen van €2000,- .


Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen vormt nationaal en internationaal een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Uniek in de Oostvaardersplassen is dat er vrijwel niet door de mens hoeft worden ingegrepen. Dat komt doordat er zich een ecologisch systeem heeft ontwikkeld. Natuurlijke processen zorgen er voor dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute. Het natuurgebied heeft in 1999 het ‘Europees Diploma voor Natuurbeheer’ ontvangen. Dit diploma is in 2004 verlengd. Deze onderscheiding van de Raad van Europa onderschrijft het internationale belang van de grootschalige natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen. Het broedgeval van de zeearend is eens te meer het bewijs van de uniekheid van het gebied.


Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jessesven op mei 22, 2006, 09:11:11 am
Zat er een beetje in maar het is prachtig, prachtig nieuws! ben benieuwd hoeveel paar er uiteindelijk gaan broeden, zeearenden kunnen n.l. behoorlijk talrijk zijn!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op mei 22, 2006, 09:22:58 am
Errug gaaf!
De geruchten gingen natuurlijk al, maar deze bevestiging is erg tof! :duim:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Schoppers op mei 22, 2006, 09:33:54 am
Heel gaaf, we mogen trots zijn als Nederland dat wij eindelijk de Zeearend terug hebben.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Antonie Blom op mei 22, 2006, 09:35:43 am
Heel erg mooi dat er weer een zeearend in Nederland broedt. Wees ook echter niet te blij, want het zou ook een eenmalige actie kunnen zijn (even relativeren).  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Schoppers op mei 22, 2006, 09:38:18 am
Tuurlijk maar dan nog, het is al super dat het gelukt is zonder al dat uitgezet wat ze wilde gaan doen. Gewoon natuurlijk hier gekomen..
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: boogey55 op mei 22, 2006, 09:52:49 am
Ik kan niets anders zeggen:  :feest:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op mei 22, 2006, 09:53:54 am
Wel coolzeg, zo zie je maar dat De grote hoeveelheid dode dieren niet moet worden opgeruimd.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: redmar_woudstra op mei 22, 2006, 09:55:38 am
en zoals vele deskundigen al zeiden: het is absoluut niet nodig zeearenden uit te zetten: ze komen vanzelf wel!
zie hier.... :)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: hiskodevries op mei 22, 2006, 10:22:32 am
nu de visarend nog
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Antonie Blom op mei 22, 2006, 10:51:54 am
Citaat
nu de visarend nog
Deze overzomeren al in de Biesbosch nabij Dordrecht, dus dat is ook slechts een kwestie van tijd voordat die gaan broeden.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Gerko op mei 22, 2006, 11:06:59 am
Goeie actie, van die Zeearend!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 12:04:04 pm
Citaat
Staatsbosbeheer bewaakt het nest en de directe omgeving permanent. De zeearend is gevoelig voor verstoringen, en daarom wordt alles in het werk gesteld om de zeearenden de nodige rust te gunnen. Het natuurgebied is grotendeels afgesloten voor publiek. Het nest ligt bovendien in een onbegaanbaar deel van het gebied. Als extra voorzorg is rondom het nest is een zone ingesteld waar geen mensen mogen komen. De Officier van Justitie kan overtreders een boete opleggen van €2000,- .

Dus nogmaals het is een dure grap om naar het nest te gaan zoeken, niet doen dus. Om toch even alle verhalen visueel te ondersteunen onderstaande foto, deze is gemaakt als vrijwilliger van SBB in niet toegankelijk gebied!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: derop op mei 22, 2006, 12:06:44 pm
Ik zou tegen ze willen zeggen; :welcome: , en vooral blijven hier!! Heb er vorig jaar een zien vliegen, dat vergeet je nooit meer! GEWELDIG!!! :duim:
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 12:19:53 pm
Citaat
Citaat
nu de visarend nog
Deze overzomeren al in de Biesbosch nabij Dordrecht, dus dat is ook slechts een kwestie van tijd voordat die gaan broeden.
Niet alleen daar nmaar ook in Flevoland. Er zijn op divverse locaties nesten gebouwd (gemaakt door mensen) om het wat aantrekkelijker te maken.

Tja en de Zeearend is natuurlijk prachtig (het nieuws was stiekem al wat bekend maar goed)
m.v.g.
Robbie
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: frankw op mei 22, 2006, 12:29:34 pm
echt geweldig! ik deed spontaan een dansje toen ik het las vanochtend ;-)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Erik op mei 22, 2006, 12:42:29 pm
ontzettend tof!! jammer dat kraamvisite niet welkom is, maar uiteraard zeer begrijpelijk :P

Ik dacht trouwens dat de Vale Gier het predikaat 'vliegende deur' had...maar dat zal dan wel aan mij liggen.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jan Harteman op mei 22, 2006, 12:58:12 pm
Wow - heel erg gaaf zeg  :D ik heb eens Amerikaanse zee-arenden gezien in de VS.. als deze net zo groot zijn als de europese neef, dan moet het geweldig zijn om deze eens over te zien vliegen!
Wat de visarend betreft, in de VS zetten ze daarvoor nestpalen neer tussen moerasbossen, vergelijkbaar met de palen die we hier voor Ooievaars gebruiken. Misschien een idee om dit ook in onze gebieden neer op te zetten?

Nog wel even een vraagje/opmerking.
De titel van het bericht bovenaan deze pagina zegt: "staatsbosbeheer verheugd over eerste nederlandse broedgeval sinds mensenheugenis "

Vervolgens staat er in de eerste alinea daaronder:
"De zeearend (Haliaeetus albicilla) is als broedvogel terug in Nederland."

Wat is nu waar? Zijn ze terug als broedvogel? Of is dit de eerste keer in de geschiedenis dat ze hier broeden? Of zijn ze terug in Nederland, in dit geval als broedvogel?
Of moet ik lezen dat dit het eerste broedgeval is sinds mensen zich actief bezighouden met vogelen in Nederland?
Beetje verwarrend ;)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 13:04:44 pm
“Tot dusver is de zeearend niet bekend als Nederlandse broedvogel. Het is echter niet ondenkbaar, dat hij dat in de toekomst zal worden. De populaties in Denemarken en Duitsland nemen de laatste tijd toe. Momenteel broeden er al zeearenden op 200-300 kilometer van de Nederlandse grens. Tot dusver is de vogel bekend als wintergast in natuurontwikkelings-gebieden als de Oostvaardersplassen en de Gelderse poort. Diezelfde natuurgebieden zouden in de toekomst ook broedgebieden kunnen worden”.
Bron: www.museumkennis.nl.


“Het is waarschijnlijk dat de zeearend ooit in Nederland gebroed heeft, maar daar zijn geen bewijzen voor. In ieder geval zijn er sinds 1860 geen nesten geweest in Nederland....”.
Bron: www.eaglewatch.nl

“De soort heeft in de periode 1800-2000 niet gebroed in Nederland en eerdere broedgevallen zijn evenmin bekend...”.
Bron: Zeldzame vogels van Nederland (Arnoud B van den Berg & Cecilia A W Bosman).

“Er zijn geen aanwijzingen dat de zeearend hier (Nederland) ooit heeft gebroed, maar deze grote roofvogel is wel bekend als wintergast. Fossielen tonen aan dat de soort hier ook al twee miljoen jaar geleden voor kwam. Of het hier om een wintergast of een broedvogel ging, kunnen de fossielen ons helaas niet vertellen”.
Bron: www.museumkennis.nl

Er zijn dus geen bewijzen dat de zeearend in Nederland gebroed heeft, het is wel aannemelijk.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jan Harteman op mei 22, 2006, 13:07:36 pm
Ah ok :) duidelijk.

Afgelopen week stond in de Stentor (Sallands Dagblad) een stuk over de Zeearend bij Wijhe. De site Waarneming.nl werd daarbij ook nog eens genoemd en benadrukt!

Groeten,
Jan
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 13:08:57 pm
"Voor een waterland als Nederland is het verhaal als zouden hier nooit zeearenden hebben gebroed, omdat ze er nu niet meer zijn, onhoudbaar...."
Bron: De Oostvaardersplassen - Drs.Frans Vera (1988)
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op mei 22, 2006, 13:09:35 pm
Citaat
Ik zou tegen ze willen zeggen; :welcome: , en vooral blijven hier!

Als ze nou maar niet gelogen hebben om het land binnen te komen.... anders wordt  Rita boos!

 ;)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 13:16:39 pm
Foto: 17 februari 2005 was de liefde al aanwezig tussen Anna en haar stoere man.

In dat jaar was Anna echter nog niet geslachtsrijp.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Vincent Hart op mei 22, 2006, 13:34:28 pm
Citaat
"Voor een waterland als Nederland is het verhaal als zouden hier nooit zeearenden hebben gebroed, omdat ze er nu niet meer zijn, onhoudbaar...."
Bron: De Oostvaardersplassen - Drs.Frans Vera (1988)
Ha, de beroemde Vera-logica!
Heb ooit eens gastcollege gehad van deze meneer waarin hij als ik me goed herinner poneerde dat heel Nederland op een gegeven moment met bos bedekt was... Dat het in de bodem gevonden pollen op veel plekken in NL deze stelling keihard onderuit haalt, tja.

Maar goed, dat er de afgelopen jaar geen zeearenden hebben gebroed is inderdaad geen bewijs dat er hier nooit zeearenden gebroed hebben. Alleen is de heersende opinie dat onbekend is of hier ooit zeearenden gebroed hebben, de stelling die Vera aanvecht... bestaat niet  :wacko:
Dat Nederland als waterland (blijkbaar lag hier en daar in Vera's bos nog een poeltje) uitermate geschikt is als zeearenden-habitat, zal niemand betwisten. Ook dit is natuurlijk geen bewijs voor vroeger broeden, het maakt het alleen mogelijk...

ps (om 'es niet te zeuren) Geweldig nieuws!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: derop op mei 22, 2006, 14:08:15 pm
Citaat


Als ze nou maar niet gelogen hebben om het land binnen te komen.... anders wordt  Rita boos!

 ;)
Hahahaha! :D Nou ik zou tegen Rita zeggen daar is de DEUR!!! Een vliegende welteverstaan.


Ja, Jan ik kan je verzekeren dat dat fantastisch was om te zien. Ik viel er letterlijk van achterover want ik vergat mij bij het staren om te draaien hahaha. Dat heb ik hier weken moeten horen maar ook dat vond ik niet erg want ik raakte er zelf maar niet over uitgepraat. Dat is zò indrukwekkend als je dat ziet!! Als je vlak daarna een buizerd ziet vliegen is dat echt maar een ukkie. Waar ik ook van onder de indruk was, was dat hij/zij zo ontzettend lang doorvloog zonder ook maar een keer met de vleugels te slaan. Hèèl erg mooi!!!

Ik heb nog wel een vraagje: Op de tweede foto is de zeearend duidelijk op het nest te zien. Nu heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen hoe groot ze zijn. Nu vraag ik me af hoe groot is dat nest wel niet. Als ik zeg een doorsnede van anderhalve meter overdrijf ik dan?? En hoe hoog zitten ze ongeveer, houden ze van hoogte of juist niet?  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 14:26:44 pm
Het nest is ongeveer twee bij twee meter.

Deze horst kan bij meerjarig gebruik uitgroeien tot een enorm bouwwerk:

Er zijn dus nesten bekend van meer dan vier meter hoog!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: derop op mei 22, 2006, 14:31:04 pm
WAUW!!!! :blink:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: teunvankessel op mei 22, 2006, 14:53:27 pm
hopen dat de boom het niet begeeft dan kunnen ze weer opnieuw beginnen..
groetjes Teun
( super bericht )
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Apophis25 op mei 22, 2006, 15:20:27 pm
Geweldig nieuws, maar wat ik mij afvraag is: kiezen zeearenden een partner voor het leven of heeft die gozer elk jaar een ander scharreltje. Gaat het op de foto van vorig jaar dus om de zelfde man?
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 15:20:56 pm
Ze kiezen een partner voor het leven.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Thijs Fijen op mei 22, 2006, 16:17:45 pm
Ligt het nu aan mij of zijn er de laatste tijd (relatief) veel broedvogels bijgekomen uit het oosten en noorden? En zijn er veel naar het zuiden toe verdwenen.

Klimaatverandering?? Njah dat is een ander topic.

In ieder geval geweldig nieuws, dat nu eindelijk officieel is.

Thijs
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 16:24:15 pm
Citaat
Ze kiezen een partner voor het leven.
Bijna,

Het is net als met knobbelzwanen, inderdaad voor het leven, maar wat nu als het helemaal niets wordt. Daar bedoel ik dus mee soortoverleving. Bij Knobbelzwamen is in ieder geval al bewezen als de jongenproduktie achter blijft er ook uiteindelijk een "scheiding"plaats vindt.
Tja binnen de vogelwerled is geen plaats voor reageerbuis jongen om het maar even oneerbiedig te zeggen.

m.v.g.
Rob
Zeewolde
Flevoland
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 16:26:44 pm
Citaat
Er zijn dus nesten bekend van meer dan vier meter hoog!
Vandaer dat men spreekt over een bak. Soms lastig klimmen hoor. Ook haviken hebben soms van die lekkere hoge bakken, horsten of nesten.
m.v.g.
Rob
Zeewolde
Fl
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op mei 22, 2006, 16:41:30 pm
Groot nieuws waar we lang op gewacht hebben!  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: hiskodevries op mei 22, 2006, 16:49:01 pm
Pim, als part-time boswachter bij sbb wist je dit vast langer of niet?
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jocrisse op mei 22, 2006, 17:01:37 pm
Citaat
Pim, als part-time boswachter bij sbb wist je dit vast langer of niet?
Zie waarneming vanaf 15 april (http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=1213063) denk ik.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op mei 22, 2006, 17:12:56 pm
Ben benieuwd waar die  Keuze voor een levenslange relatie op gebaseerd is, populatie technisch in ieder geval een onhandig gegeven. In de gauwigheid kon ik er in de Glutz,Bauer en Bezzel niets over vinden. Terug is de zeearend in ieder geval niet want als broedvogel was hij hier volstrekt onbekend. Wie het dynamische  en kale Nederlandse landschap van de afgelopen eeuwen in ogenschouw neemt zal daarover niet verbaasd zijn. Rustige plekken aan het water met stevige bomen waren eenvoudig weg niet beschikbaar. Wie ziet waar de vogels nu in nestelen mag hopen dat ze vandaag niet uitgewaaid zijn.  Je kunt overigens vraagtekens stellen bij de wenselijkheid van zowel het maken als het publiceren van deze plaatjes. Juist aan het begin van de broedtijd zijn ze zeer gevoelig voor verstoring.
Overigens komt het OVP-vrouwtje, arend Anna met rode ring S572, voort uit een wat problematisch koppel. Zo hadden ze in 2001 1 jong wat een erfelijke veergroeistoornis had waardoor het in de opvang belandde. En in februari 2002 woei hun nest tijden een februaristorm uit de boom. Door hard werken wist het paar in 1 week tijd weer een nieuw nest te bouwen waar 2 jongen uitvlogen. Uiteindelijk werd Anna op 15 april 2003 in hetzelfde nest geboren, samen met een broertje/zusje. Anna zat herfst 2003 op het Deense eiland Funen met een Duitse soortgenoot, vanaf september 2004 heeft ze een volwassen man als vaste partner. Het WNF kreeg in 1996 vergunning om zeearenden in Nederland te introduceren  maar dit werd op de Internationale Zeearendenconferentie in Bjorko(Zweden) ten stelligste afgeraden. De Duitse zeearendonderzoeker Peter Hauff voorspelde in het jaar 2000 dat wij in Nederland binnen 5 jaar een arendfeest konden houden voor ons eerste broedpaar. Internationaal zeearendprojectleider de Zweed Bjorn Helander stelde dat de zeearend vanzelf zich zou vestigen in ons land als de omstandigheden gunstig zouden zijn. Zowel Hauff als Helander zagen het goed en voelde niets voor het plan van Frans Vera om zeearenden te gaan introduceren in de Nederlandse natuur.
Dat de zeearend zich heeft gevestigd in ons land komt doordat de OVP jaarrond gesloten zijn en een kompleet prooispectrum bieden. Daarbij speelt de sterk uitdijende Europese populatie ene grote rol.

Martijn de Jonge.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 18:19:40 pm
Citaat
Ben benieuwd waar die  Keuze voor een levenslange relatie op gebaseerd is, populatie technisch in ieder geval een onhandig gegeven. In de gauwigheid kon ik er in de Glutz,Bauer en Bezzel niets over vinden.
Martijn de Jonge.
Martijn,

Een biologisch gegeven geen jongenproduktie dan de zooi uitelkaar.
Ik ken in ieder geval geen bejaarden vogelparen zonder ooit jongen te hebben gehad. ( maar goed vogel pas kort)
Al zal je Glutz, Bauer, en Bezzel of zelfs Cramp erop naslaan.
Zoals je al zegt erg onhandig als je geen jongeproduktie voort kan brengen.

groet
Rob
Zeewolde
Flevoland
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 18:49:26 pm
Citaat
Je kunt overigens vraagtekens stellen bij de wenselijkheid van zowel het maken als het publiceren van deze plaatjes. Juist aan het begin van de broedtijd zijn ze zeer gevoelig voor verstoring.

De foto's zijn door middel van digiscoping gemaakt, de afstand tot het nest was bijna een kilometer (850 meter)!

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Hinko op mei 22, 2006, 19:07:59 pm
Citaat
Ha, de beroemde Vera-logica!
Heb ooit eens gastcollege gehad van deze meneer waarin hij als ik me goed herinner poneerde dat heel Nederland op een gegeven moment met bos bedekt was
Beste Vincent,

Tot voor kort was de gangbare gedachte dat Nederland vroeger 1 groot bos was. Frans Vera heeft in zijn proefschrift juist geprobeerd deze stelling onderuit te halen.

Mvgr, Hinko
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 19:20:33 pm
Citaat
Wat de visarend betreft, in de VS zetten ze daarvoor nestpalen neer tussen moerasbossen, vergelijkbaar met de palen die we hier voor Ooievaars gebruiken. Misschien een idee om dit ook in onze gebieden neer op te zetten?
 
Wordt al gedaan. M.n. visarenden willen gaan broeden waarbij het idee bestaat dat er al eerder soortgenoten hebben gezeten. Dus naar "Schots" model.
(Daar vele nesten met z.g. schijtsporen opgezet om zo beesten te lokken.)
gr
Rob
Zeewolde
Fl
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 19:35:55 pm
Ook electriciteitmasten zijn een geliefd object om visarenden te lokken.

Foto: Nabij Naardermeer.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 19:40:06 pm
Citaat
Ook electriciteitmasten zijn een geliefd object om visarenden te lokken.

Foto: Nabij Naardermeer.
Dezelfde van de webcam Pim??
gr
R
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 19:49:12 pm
Dat zou heel goed kunnen het is bij die voormalige vogelkijkhut op een bunker in de Nieuwe Keverdijksche Polder.....
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jesse op mei 22, 2006, 20:09:24 pm

hoeveel zeearenden zijn er eigenlijk in totaal in de OVP, wisselt dat of hangt er een vast aantal rond ? En is het zo dat goed voorbeeld doet volgen ?

mvg, jesse  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op mei 22, 2006, 20:28:02 pm
Opmerkelijk is dat er in Nederland verspreid over o.a. Naardermeer, Roggebotbos, Biesbosch en Oostvaardersplassen zeker 25 kunstnesten staan voor visarenden. Sommigen zijn al in 1979 geplaatst bijv. in de aalscholverkolonie van de OVP. Zover bekend hebben er nimmer visarenden gebruik van gemaakt om te broeden. In polen en Duitsland worden kunstnesten voor zeearenden gemaakt gewoon met takken en ijzerdraad in de vork van een beuk of den dus niets met palen en wagenwielen. Op die kunstnesten wordt niet gebroed maar ze vormen wel een stimulans om in de omgeving zelf een nest te gaan bouwen zo vertelde de Poolse zeearendexpert Tadeusz Mizera mij.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 21:40:57 pm
Vooral in het winterhalfjaar zitten er meerdere onvolwassen/juveniele exemplaren in het gebied. Zij leven dan voor een groot deel van hertenbiefstuk.

Volwassen zeearenden zijn een stuk zeldzamer ter plaatse. De jonge zeearenden gaan op zoek naar een nieuw territorium.

Op dit moment worden er geen juveniele zeearenden in het gebied gezien. Dat zou ook wel zeer gewaagd zijn. Ik denk dat Anna en haar man momenteel geen soortgenoten dulden.

Een havik op enkele meters doet ze echter niks.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op mei 22, 2006, 22:12:42 pm
De consumptie van hertenbiefstuk is een veel gehoord verhaal wat maar ten dele klopt. Van 3-11-2004 tot 15-12-2004 zat ik gedurende 10 dagen vanuit een schuilhut in het gebied bij dode herten die regelmatig ververst werden. Slechts éénmaal, de eerste dag, kreeg ik 's ochtends 3 zeearenden bij het dode hert waarvan alleen de juveniele vogel, dus niet Anna of adulte partner, daadwerkelijk van at. Februari en maart 1998 heb ik eveneens in het gebied getracht vanuit een schuilhut zeearenden met dode vis, grote snoeken, te lokken (om ringen af te lezen)hetgeen niet werkte. De toen aanwezige arend keek er eens naar om vervolgens een bergeend twee sloten verderop te pakken. Eerder in de winter van 1993 heb ik met dode reeën op twee plaatsen getracht zeearenden te lokken zonder resultaat. Of Anna en partner geen andere zeearenden toelaten in het gebied kan betwijfeld worden. Zeearenden zijn zeer sociale vogels die gewend zijn in groepen te leven. Voorbeeld: in de 'kolonie', een Pools moeras aan de Oderdelta boven Stettin, broeden 9 paren op 1.200 hectaren waarbij ze op zichtafstand van elkaar nestelen. Kortste afstand tussen bewoonde nesten: 290 meter (bron: Dr.Tadeusz Mizera en eigen waarneming). Om nog even terug te komen op het boek van Frans Vera over de Oostvaardersplassen uit 1988. Frans stelt dat de zeearend nooit de sprong van Sleeswijk Holstein naar de Oostvaardersplassen in één keer kan maken. Volgens Frans Vera zou eerst het tussenliggende gebied moeten worden opgevuld met broedparen. Om die reden wou Frans Vera zeearenden gaan introduceren vanuit het Natuurpark Lelystad.  De nakomelingen van gevangen vogels zouden vrij mogen vliegen en een Nederlandse populatie moeten gaan vormen, zo is te lezen in Frans z'n boek. 'Wij(?) hebben de zeearend eruit geschopt en nu moeten we hem er weer inschoppen' is de vaste mantra waarmee Frans elke lezing besluit. Gelukkig hebben wij Anna als bewijs dat de natuur elke keer weer onvoorspelbaar en verrassen is, als je er maar een beetje zuinig mee bent!

Groeten, Martijn de Jonge.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Vincent Hart op mei 22, 2006, 22:22:34 pm
Citaat
Beste Vincent,

Tot voor kort was de gangbare gedachte dat Nederland vroeger 1 groot bos was. Frans Vera heeft in zijn proefschrift juist geprobeerd deze stelling onderuit te halen.

Mvgr, Hinko
Oeeeeeeeeps! Slecht opgelet dan :sorry:... Blijft staan Vera's redenatie over de zeearenden... (en toen ik mijn opmerkingen plaatste had ik het verhaal van Martijn hierboven nog niet eens gelezen).
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 22:26:50 pm
"Broedvogels vertonen nauwelijk territoriaal gedrag en verdedigen het nest alleen tegen soortgenoten. Wanneer er een vreemde zeearend in de nabijheid van de horst verschijnt, hebben de baltsvluchten van de nestelende vogels een zo sterk imponerend karakter, dat dit doorgaans voldoende is om de vreemde soortgenoot te verdrijven. Af en toe komen territoriale gevechten voor, die soms de dood van één van de arenden tot gevolg kan hebben...."

Uit: Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor- Azië - Theodor Mebs/ daniel Schmidt.

Dit boek is echt een aanrader voor elke vogelaar, het is zeer goed leesbaar en de illustraties zijn prachtig!
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Freek Verkerk op mei 22, 2006, 22:29:58 pm
Is dat kunstnest dat Natuurmonumenten had gemaakt in die electriciteitsmast voor visarenden, is dat nu leeg? Dan heeft dit jaar staatsbosbeheer gewonnen.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 22, 2006, 22:34:25 pm
Zoals al eerder in dit topic gemeld zijn alle kunstnesten voor visarenden in Nederland leeg, zowel van NM als van SBB.

Weet iemand:
Of de nestbouw van een koppel visarenden in de OVP vele jaren terug de enige vergevorderde nestbouwpoging in NL is van de laatste vijftig jaar?

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 23:44:21 pm
Citaat
Vooral in het winterhalfjaar zitten er meerdere onvolwassen/juveniele exemplaren in het gebied. Zij leven dan voor een groot deel van hertenbiefstuk.
De jonge zeearenden gaan op zoek naar een nieuw territorium.
 
Pim een Juv. beest werd gezien in het Horsterwold op 13 mei.
Stille Kern (26-55) hemeldbrred wel te doen voor de gabber.
gr
Rob
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 23:50:05 pm
Citaat
Weet iemand:
Of de nestbouw van een koppel visarenden in de OVP vele jaren terug de enige vergevorderde nestbouwpoging in NL is van de laatste vijftig jaar?
Pim er zijn verhalen geweest over een nest op de Veluwe in de jaren tachtig.
Echter dat is gebleven bij vehalen en nooit bewezen. Zoals Martijn al meldde is in de jaren zeventig ( heb ik nog een foto van uit het tijdschrift de RIJP) voor medwerkers van Rijksdienst voor IJsselmeerpolders waarbij een kunstnest in de OVP( toen in beheer van de Rijksdienst, lees Rijkswaterstaat.) is geplaatst.
Maar dat is ook nooit wat geworden. Leuke foto hoor dat gesleep met een paal en nest erop door enkele medewerkers. ( wist toen nog geen bal van vogels, nu ook nog weinig hoor)
gr
Rob
Zeewolde
Flevoland
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 22, 2006, 23:51:47 pm
Citaat
Op die kunstnesten wordt niet gebroed maar ze vormen wel een stimulans om in de omgeving zelf een nest te gaan bouwen zo vertelde de Poolse zeearendexpert Tadeusz Mizera mij.
Net dus als met visarenden het idee dat er al soortgenoten hebben gezeten ooit?
grappig
gr
R
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jeroensteenbergen op mei 23, 2006, 10:46:04 am
Prachtig dat ze weer terug zijn in dit eveneens prachtige gebied. Maar nu las ik vanochtend in de krant dat Rijkswaterstaat ook aan het broeden is: op plannen voor een nieuw rondweg voor Amsterdam, die een uitloop heeft via Purmerend over het Markermeer, dwars door de Flevo (op het mogelijke tracé, althans op het kaartje, dwars door de OVP), richting Nijkerk. Fijn weer, dacht dat we het met het Naardermeer wel even gehad hadden... Hoop uiteraard dat de OVP goed wegkomt.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Vincent Hart op mei 23, 2006, 13:47:49 pm
Wel ja, asfalteren die handel  :angry:
Dat verder nog nooit bewezen is dat meer asfalt voor minder files zorgt (integendeel), ach... Waren er niet bepaalde (Europese) regels t.a.v. beschermde natuurgebieden(EN Waterland EN het Markermeer EN de OVP)? Is genoeg niet gewoon een keertje genoeg?

Bah!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: laatvlieger op mei 23, 2006, 13:57:58 pm
Citaat
bah

Mijn idee!

Het lijkt wel alsof het er af en toe om wordt gedaan. Waarom toch elke keer?

Volgens mij wordt dat file probleem pas opgelost als er geen asfalt meer bij kan komen. Men moet gewoon eens durven zeggen dat het huidige wegennet niet verder wordt uitgebreid, dat is pas een uitdaging, want wat doe je dan? Dat leidt tot innovatie en oplossingen! En niet dat zwakke aanmodderen door er maar weer stuk asfalt bij te leggen..

inderdaad: BAH
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: joost_gabriels op mei 23, 2006, 16:37:45 pm
wel cool
maar je kan er nu niet naar toe ja kan wel maar als je gepakt word dan is het
- 2000 euro  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: hiskodevries op mei 23, 2006, 17:08:19 pm
We hadden een foto van het nest met broedende ouder, op een afstand van 800 m gefotografeerd ruim voor de publiciteit, echter de maker heeft de foto van waarneming.nl moeten verwijderen onder DWANG van SBB !!!!
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op mei 23, 2006, 17:23:17 pm
Hoe zo onder dwang? Ben benieuwd waar die vandaan komt en door wie uitgeoefend met wat voor redenen? Wat zijn overigens de dwangmiddelen van Staatsbosbeheer?

Groeten, Martijn.

P.S. Vanavond zet ik als alles goed een hele bulk zeearendinfo met foto's op mijn site in Buitenbeeld 29.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: hiskodevries op mei 23, 2006, 17:30:08 pm
simpel de betreffende fotograaf werkt ook parttime voor SBB
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 18:18:21 pm
Beste mensen,

De foto's van het nest zeearenden heb ik verwijderd omdat de projectleider de Heer F.de Roder woedend opbelde.

De foto van het nest was gemaakt op een afstand van 800 meter van het bewuste nest d.m.v. digiscoping. Bij de foto had ik tevens de boetewaarschuwing van SBB afgedrukt en verteld dat ik de foto alleen kon maken omdat ik het nest observeerde.

Het kan een inschattingsfout mijnerzijds zijn, maar de buitenproportionele reactie van SBB heeft me zo gestoort dat ik mijn werkzaamheden daar stopzet.

De foto's zijn niet onder dwang verwijderd, hoewel de toon enigszins dreigend was, maar op vrijwillige basis. Ik wil namelijk het niet op mijn geweten hebben dat ik mensen op verkeerde ideeën breng.

Ik had expres een zwaar ingezoomde foto uitgekozen waarbij geen enkele aanwijzing over de locatie vermeld stond.

Als de jongen zijn uitgevlogen (wat ik van harte hoop) zal ik de foto's alsnog plaatsen op waarneming.nl en mijn eigen simpele website.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 23, 2006, 18:22:24 pm
Citaat
We hadden een foto van het nest met broedende ouder, op een afstand van 800 m gefotografeerd ruim voor de publiciteit, echter de maker heeft de foto van waarneming.nl moeten verwijderen onder DWANG van SBB !!!!
Ik geloof je Hisko, maar gezien jurisch onmogelijk want waar staan borden verboden te fotograferen( die staan bij ons wel en dat kost ons al moeite want op het knopje drukken zegt niets over daadwerkelijk fotograferen, het richten van een lens op zegt niets enz.......) Wie heeft de foto gemaakt en die is vrij om te publiceren tenzij dit wettelijk een verbod is vastgelegd (is bij ons wel het geval)

Tja en als er onder dwang b.v. gezegd wordt geen vrijwilliger meer van SBB (dan wist ik het wel)

SBB 1e letter van Staat (eigendom van de Staat) en dat zijn wij weer.
gr
Rob
Zeewolde
Flevoland

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jesse op mei 23, 2006, 18:35:22 pm

wat flauw van SBB.
Als men zo trots is, en heel vogelend Nederland verheugd, mijn rector kwam vandaag speciaal de klas in om tegen mij te zeggen dat de visarend(!) in nederland broedde.Het spelletje even meegespeeld natuurlijk :) kan zo'n extreem ingezoomde foto van alleen het nest toch geen kwaad ? Kunnen het natuurlijk gaan hebben over de regeltjes enz...Maar als je stilstaat bij wie ons land leiden op het moment zegt het volgens mij genoeg.
 
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Bram Rijksen op mei 23, 2006, 18:38:30 pm
totaal overspannen reactie van die De Roder; als het nou Van Tellingen was die z'n vrouw op het nest fotografeerde...
Maar jouw besluit is ook niet misselijk, Pim. No way back...?
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 18:54:23 pm
Ik werk al meer dan tien jaar bij mijn huidige vaste baan, daar ben ik nog niet eerder op zo'n onbeschofte manier te woord gestaan als in de functie van vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.

Ik neem geen afscheid van het gebied, slechts van mijn werkzaamheden daar.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jesse op mei 23, 2006, 19:00:29 pm

handig om zo met je vrijwilligers om te gaan...
En dan maar klagen dat nederlanders tegenwoordig niets meer gratis doen...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: hiskodevries op mei 23, 2006, 19:03:06 pm
En hier de buitenbeeld van Martijn de Jonge met veel informatie
http://www.martijndejonge.nl/paginas/bulletin_029.htm (http://www.martijndejonge.nl/paginas/bulletin_029.htm)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 19:32:52 pm
Citaat
handig om zo met je vrijwilligers om te gaan...
En dan maar klagen dat nederlanders tegenwoordig niets meer gratis doen...

Het is niet mijn bedoeling om Staatsbosbeheer in een kwaad daglicht te stellen, ik ben zelfs dankbaar voor alle mooie indrukken.

Ik kan het een ieder aanraden om vrijwilligerswerk te doen voor een natuurorganisatie.

Ik zal verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Vandaag zag ik trouwens nog een fraaie adulte man zeearend vanaf de uitkijkheuvel van het Jan van den Boschpad, het blijft genieten ;)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jvdlaan op mei 23, 2006, 21:28:49 pm
Pim als je de foto ergens nog kwijt wil, kun je op mijn site wel terecht.
Frank de Roder heeft volgens mij namelijk helemaal niets te zeggen over dergelijke foto's, bovendien zijn werkzaamheden worden betaald door de belastingbetaler en dat zijn wij dus. Dus wat is in vredesnaam het bezwaar deze foto te publiceren? Je kunt er toch niet komen? Niemand weet toch waar het is? En je kunt de Zeearenden toch zien van de Praambulten of het Jvd Boschpad? Of gaan SBB straks ook mensen daar wegjagen?
Sterkte, Jan
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op mei 23, 2006, 21:37:28 pm
Wat ik me nou afvraag:
Hoeveel Zeearenden kunnen er broeden in een gebied als de Oostvaardersplassen. Zo'n beest heeft toch een enorm jachtgebied nodig? En waar anders dan in de OVP kan een Zeearend broeden in Nederland... bij het  Lauwersmeer en het Vossemeer na dan...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 21:54:50 pm
In diverse mediabronnen werd gesproken dat er in de OVP 4-5 broedparen kunnen leven.

Maar wellicht weet Martijn de Jonge hier meer over te vertellen.

Mogelijk de Biesbosch?

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op mei 23, 2006, 21:55:31 pm
Ja, daar zitten er 's winters ook nog wel een paar...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: derop op mei 23, 2006, 21:57:50 pm
Jammer Pim dat er zo op je foto's is gereageerd. De waarschuwing die je erbij plaatste leek me toch duidelijk genoeg. Volgens mij is er geen vogelaar die het in zijn/haar hoofd zal halen deze beesten te verstoren. Maar ja, dat kan ook naieviteit zijn van mijn kant.
 Misschien dat meneer de projectleider een cursusje omgang met mensen kan gebruiken?
En je hebt gelijk dat je Staatsbosbeheer niet wilt afvallen, tenslotte is de heer F. de Roder niet het Staatsbosbeheer.
Ik kijk uit naar het moment dat je ze weer kunt plaatsen want de foto's waren erg mooi. Verder hoop ik dat je ondanks alles toch met veel plezier blijft doen wat je nu doet , maar dan lekker voor jezelf en niet voor het Staatsbosbeheer.

Veel vogelplezier!!!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 22:03:57 pm
Margot,

Bedankt voor je bemoedigende woorden.
Eigenlijk ben ik weer helemaal onafhankelijk en sta op eigen benen, wat een bevrijding. Ik maak gelijk een afspraak met alle kranten en heb al een bod van twee miljoen op mijn foto :P  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: derop op mei 23, 2006, 22:07:10 pm
:feest:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: carel op mei 23, 2006, 22:17:10 pm
Citaat
Het kan een inschattingsfout mijnerzijds zijn, maar de buitenproportionele reactie van SBB heeft me zo gestoort dat ik mijn werkzaamheden daar stopzet.

Hoi Pim
Heb je dit wel goed overwogen ?
je legde heel je ziel en zaligheid in het vrijwillegrswerk bij SBB

Let op dat je hier geen ontzettende spijt van krijgt
ga samen aan tafel zitten en spreek dit uit met de desbetreffende personen
je hebt een wijs besluit genomen door de foto`s voorlopig te verwijderen
maar probeer dit misverstand op te lossen tussen jullie
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 23, 2006, 22:47:59 pm
Carel het zijn wijze woorden die je daar uitspreekt, dat meen ik serieus.
Toch blijf ik bij mijn besluit. Ik wordt door de eerder genoemde heer afgeschilderd als een klikspaan/Judas. Als vrijwilliger sta je echt niet zo sterk in dit soort zaken. Bij een reguliere baan had ik het er zeker niet bij laten zitten en behalve zelf dan excuses te maken, had ik dat ook van mijn collega verwacht. Ik heb altijd mijn mond gehouden over het broedgeval, zelfs tegen "vogelvrienden". Toen het persbericht kwam maakte ik mogelijk een inschattingsfout door een foto te plaatsen.

Ik heb nog veel meer foto's van het nest, ze wisten dat ik die maakte. Foto's met de omgeving erop heb ik bewust niet geplaatst. Slechts één onscherpe foto.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: carel op mei 23, 2006, 22:58:29 pm
Oke Pim
ik zal er verder over stil houden

een ding is zeker
hebben we meer tijd om samen nog eens een keertje te gaan vogelen  B)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: -Arthy- op mei 24, 2006, 00:36:10 am
Erg jammer van de foto's. Ik heb op de een of andere manier altijd in mn achterhoofd zitten het gevaar van 'nieuwe' broedgevallen in nederland en de prijs die op dergelijke hoofden (hoofdjes) staat groot is. Zo ook bij de eerste Kraanvogel in Nederland...
Daarom was vrijwel het eerste waar ik naar keek op de foto van pim of ik herkennings punten kon zien. En ik, als beeld denker, en altijd op mijn hoede zijnde persoon kon ze niet vinden.

Ik denk dat de onthulling dat een paar in de OVP broed erger is dan de foto van Pim.

Ondanks dat zou ik me ook kunnen voor stellen dat de mensen van SBB mogelijk denken dat als dagjes mensen deze foto zien deze mogelijk denken dat het vrij makkelijk is bij het beest in de buurt te komen.

Maar kan me ook voorstellen dat SBB met de eer wil strijken van foto's e.d. Dit zal misschien toch nieuwe leden op leveren.

Maar goed, dat zijn dan ook wel de enige reden die ik me kan voorhalen.

Maar goed ik heb verder totaal geen kennis van zaken dus eigenlijk mag ik me er ook helemaal niet mee bemoeien ;)

De foto maakte het totaal beeld binnens hersenen in ieder geval een stuk completer. Jammer dat ik je foto niet in de krant ben tegen gekomen Pim. Heb het stukje tekst vaak genoeg gezien.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Tatanka op mei 24, 2006, 09:13:22 am
Wat een prachtig nieuws he?
En wat een schril contrast dat ik dan vanmorgen in de Volkskrant lees dan Rijkswaterstaat de mogelijkheid bekijkt om dwars door de OVP een nieuwe tak van de Ringweg naar/van Amsterdam te legen, een stuk boven Almere.

Overigens, ik heb zelf wat foto's uit de OVP, een stuk minder dichtbij dan die van Martijn, maar toch, wilde ze even delen.

Waarnemingdetails (http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=723223)

(http://www.waarneming.nl/fotonew/3/32453.jpg)
(http://www.waarneming.nl/fotonew/4/32454.jpg)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: boogey55 op mei 24, 2006, 10:17:05 am
Fraai toch?
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: boogey55 op mei 24, 2006, 10:26:35 am
Citaat
Toen het persbericht kwam maakte ik mogelijk een inschattingsfout door een foto te plaatsen.
Pim, weet je waarom dit een fout zou zijn?
Is het misschien omdat SBB zelf met die publiciteit en beelden wilde komen. Ik heb op de televisie toch het e.e.a. aan beelden gezien.....

Ik kan je goed volgen in je beslissing weg te gaan. Uit ervaring weet ik dat het gevoel van onbeschoft behandeld te zijn nog wel even blijft hangen. Overigens is het gevoel van vrijheid, nu je weggaat, tekenend.

Succes.  ;)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jessesven op mei 24, 2006, 11:06:13 am
Citaat
In diverse mediabronnen werd gesproken dat er in de OVP 4-5 broedparen kunnen leven.

Maar wellicht weet Martijn de Jonge hier meer over te vertellen.

Mogelijk de Biesbosch?
Er zijn buiten de OVP nog wel meer plaatsen waar zeearednen kunnen broeden: ik denk dan aan de Biesbosch maar zeker de Haringvliet, langs de randmeren etc.

Als er een veilig stuk bos is waar zeearenden kunnen broeden en er is voedsel in de buurt kan het.....


Ze zijn veel minder afhankelijk van uitgestrekte natuurgebieden dan veel wordt gedacht, het is veel meer dat zeearenden tuerg zijn gedrongen tot uitgestrekte natuurgebieden!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Bram Rijksen op mei 24, 2006, 11:06:38 am
en het is natuurlijk óók niet leuk van Anna dat ze besloot zélf een nest groot te brengen, terwijl SBB en Frans Vera steeds verkondigd hebben dat die beesten geintroduceerd moesten worden omdat ze noooit de sprong vanuit Sl.Holst. zouden kunnen maken. Gemiste kans op een hoop publiciteit dus.
Als er dan ook nog zo'n Eddy Vedder-cloon besluit foto's te publiceren die SBB het liefst zélf aan de buitenwereld had laten zien.. Tja, dan raak je als projectleider blijkbaar in de frust.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jessesven op mei 27, 2006, 22:58:28 pm
Hoe gaat het met "onze" zeearenden? Ik zag een foto van het stel, dat geeft zorg.......Is het boedgeval mislukt?  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op mei 27, 2006, 23:04:10 pm
Met dit weertype kun je alles verwachten, maar het zien van beide ouders tegelijk op de vlakte hoeft nog geen doomscenario te betekenen:

"Wanneer de jongen ongeveer 4 weken oud zijn, gaat ook het vrouwtje op jacht naar voedsel...."

(Bron: roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië )
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 27, 2006, 23:31:46 pm
Citaat
Met dit weertype kun je alles verwachten, maar het zien van beide ouders tegelijk op de vlakte hoeft nog geen doomscenario te betekenen:
)
Dat zie je dus bij bijna alle roofvogels. Meestal een teken dat er jongen zijn.

Bij sommige vogels is het niet om aan te zien. Dit zijn dan de beesten die ruien tijdens het broedstadium (SP. en Ha). Wanneer er jongen zijn en de vr. meejagen stopt het ruiproces.

Als er beiden ouders in een eerder stadiun samen worden gezien ( en dan redelijke afstanden van het nest) waarvan verwacht mag worden dat ze nog op eieren moeten zitten dan is het problematisch en meestal een mislukt broedsel. Soms zelfs helemaal geen eieren.( Buizerd)

Dan vogels die veel later beginnen ( Wespendief) moet nu zo,n beetje beginnen met eileg en sommige zullen gezien de natte periode wel wat later zijn. Dus die zij smen nog wel te zien.

m.v.g
Rob
Zeewolde
Fl
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: -Arthy- op mei 28, 2006, 19:55:19 pm
Hoeveel zeearenden overzomeren er nu precies in nederland op dit moment?
Gezien dat er ook een adult mannetje in overijsel zit.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op mei 29, 2006, 13:19:32 pm
Dat beest in Overijssel is zeker niet adult, misschien 3eKJ. Kijk maar naar de veren, de niet geheel witte staart, de niet geheel gele snavel, de nog niet gele iris etc.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op mei 30, 2006, 00:48:00 am
Citaat
Hoeveel zeearenden overzomeren er nu precies in nederland op dit moment?
Gezien dat er ook een adult mannetje in overijsel zit.
|Ik vermoed 4 totaal.
gr
\R
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jessesven op juni 14, 2006, 12:58:41 pm
Heeft er iemand nog nieuws over de broedende zeearend? Ik zie dat ze regelmatig samen worden gezien. Volgens mij zouden er nu vliegvlugge jongen of een jong moeten zijn. Is het broedsel mislukt?
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op juni 14, 2006, 18:16:53 pm
Citaat
Is het broedsel mislukt?
Omdat een jong vliegvlug is wil het niet zeggen dat ze gelijk met de ouders rondvliegen.
Meestal blijven ze in de buurt van het nest. Dit uit ervaringen met jonge buizerds en haviken. De jongen worden dan nog steeds gevoerd alleen in z.g. niet hapklare brokken ( wat al in een later stadium op het nest ook gebeurd)

Dan vliegen de jongen ook nog wel naar het nest terug om er te slapen b.v.
Dus het (nog) niet zien van jongen zegt nog niets althans voor deze periode.

groet
R
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op juni 27, 2006, 18:30:12 pm
Volgens Staatsbosbeheer is er één groot jong op het nest wat nu een krappe 10 weken oud zou moeten zijn. Bij ongeveer 80 dagen vliegt een jong uit maar dat kan individueel verschillen. Dat zou nu ook zo ongeveer volgende week kunnen zijn. Op korte termijn gaat SBB foto´s zelf van het nest publiceren, ze doen alles gecontroleerd want ze willen de regie niet kwijtraken. Het is momenteel een beetje als de RVD en het Koninklijk Huis, als de RVD ontkent dat Maxima zwanger is, is dat ook zo.    
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Bram Rijksen op juni 27, 2006, 19:34:39 pm
Citaat
ze doen alles gecontroleerd want ze willen de regie niet kwijtraken. Het is momenteel een beetje als de RVD en het Koninklijk Huis, als de RVD ontkent dat Maxima zwanger is, is dat ook zo.
En evenals de RVD baalt SBB dat men geen rol van betekenis gespeeld heeft bij de verwekking van het nieuwe leven..
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: harderbroek op juni 27, 2006, 22:42:15 pm
Citaat
Volgens Staatsbosbeheer is er één groot jong op het nest wat nu een krappe 10 weken oud zou moeten zijn. Bij ongeveer 80 dagen vliegt een jong uit maar dat kan individueel verschillen. Dat zou nu ook zo ongeveer volgende week kunnen zijn. Op korte termijn gaat SBB foto´s zelf van het nest publiceren, ze doen alles gecontroleerd want ze willen de regie niet kwijtraken. Het is momenteel een beetje als de RVD en het Koninklijk Huis, als de RVD ontkent dat Maxima zwanger is, is dat ook zo.
Zie je wel dat jouw netwerk groter is Martijn. Ref. aan je laatste mail naar mij??? ;)
groe :duim: t
Rob
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op juli 09, 2006, 14:29:17 pm
Binnenkort gaat SBB met de eigen foto´s komen van het OVP zeearendnest. Er zijn momenteel 2 jongen op het nest aanwezig, kortom 4 zeearenden in de OVP.

Groeten, Martijn de Jonge  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: gerwinvanhouwelingen op juli 09, 2006, 16:04:29 pm
in het bezoekerscentrum worden al foto getoond van het Zeearendnest met jong. Volgens de man achter de toonbank heeft één van de jongen al vleugelslagen geoefend. Op de foto's in het bezoekerscentrum was maar 1 jong te zien, maar Martijn zal dit wel zeker weten, want volgens mij waren een aantal foto's van hemzelf  :rolleyes: .

groetjes Gerwin
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op juli 09, 2006, 17:21:10 pm
Zover ik weer zijn er geen foto´s in het bezoekerscentrum van mij, of het zou oud beeld moeten zijn. Staatsbosbeheer heeft de voorkeur gegeven aan ´gecontroleerde fotografie´door een oude bekende. Er zijn twee bijna even grote jongen die inderdaad af en toe met de vleugels slaan.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Freek Verkerk op juli 10, 2006, 12:29:15 pm
Jammer dat ze er geen webcam bij geplaatst hadden, een gemiste kans.

Volgens mij is die webcam van de slechtvalken nu wel weer beschikbaar.

En als ze zo graag nieuwe dieren daar willen introduceren weet ik nog wel een paar zoogdieren.

Begin eens met damherten. 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Antonie Blom op juli 20, 2006, 19:39:07 pm
Vanavond een repportage over het uitvliegen van de jonge zeearend op het journaal van RTL4 (moet nog komen op dit moment; 19.44 uur). Op de website een artikel (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/07_juli/20/binnenland/0720_1030_zeearend_vliegt_uit.xml) hierover. Hopelijk zijn er eerdaags meer en betere foto's beschikbaar.

Ook op de site van SBB staat een artikel over de zeearend(link (http://www.staatsbosbeheer.nl/actueel/nieuws/details.asp?NWS_ID=761)). Onderaan het artikel staat ook een filmpje, leuk om te zien, zeker een aanrader.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op juli 20, 2006, 20:34:40 pm
Martijn de Jonge schreef eerder in dit topic het volgende:

Citaat
Er zijn momenteel 2 jongen op het nest aanwezig.

Op tv krijg ik het idee dat er maar een jong aanwezig is, en op waarneming las ik dat gister al een jong was gezien. Is het zo dat gister het eerste jong is uitgevlogen?  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Antonie Blom op juli 21, 2006, 07:51:23 am
Op de filmpjes van RTL4 en SBB is ook telkens maar 1 jong te zien. Dat kan betekenen dat er maar 1 jong is, maar ook dat het andere jong toen weg was.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: mrjonge op juli 21, 2006, 12:22:55 pm
Half juni leek het vanuit de lucht alsof er twee jongen (of onvolwassen vogels) op het nest zaten, wat door foto´s en een andere observator leek te worden ondersteund. Klaarblijkelijk is er nu nog maar één jong aanwezig. Dat kan globaal drie redenen hebben:

1 luchtobservatie was incorrect, mede door onvolwassen kleed vrouwtje en afstand
2 2e jong is verdwenen of overleden in de tussentijd
3 één jong is al uitgevlogen en in het gebied aanwezig

Dat er afgelopen week 3 arenden in het gebied zijn gezien kan betrekking hebben op een andere rondzwervende onvolwassen arend, het huidige arendpaar werd ook vaak met een derde vogel in de OVP gezien, foto´s daarvan staan op deze site. Daarbij komt dat de gisteren gepubliceerde foto/ en filmbeelden gedurende een paar weken zijn geschoten, het zou kunnen dat het jong nu al het nest verlaat. Kortom, het blijft spannend!

Groeten en een goede vakantie, Martijn.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: boogey55 op juli 21, 2006, 12:25:58 pm
Citaat
Op de filmpjes van RTL4 en SBB is ook telkens maar 1 jong te zien. Dat kan betekenen dat er maar 1 jong is, maar ook dat het andere jong toen weg was.
www.staatsbosbeheer.nl: Het zeearendenpaar dat dit jaar voor het eerst in Nederland broedde, heeft één jong groot gebracht.  B)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: frankw op juli 21, 2006, 13:51:28 pm
jammer dat de site van sbb er uit ligt..
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: boogey55 op juli 21, 2006, 20:54:47 pm
Citaat
jammer dat de site van sbb er uit ligt..
Nu niet meer.
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op maart 02, 2007, 18:21:04 pm
Citaat
Het paar zeearenden dat vorig jaar een jong heeft grootgebracht in de Oostvaardersplassen, is bezig het nest opnieuw in gereedheid te brengen. Het stel zeearenden was het eerste dat sinds de Middeleeuwen in Nederland broedde.

De omgeving van het roofvogelnest is niet voor publiek toegankelijk. Daarom heeft Staatsbosbeheer een webcam bij het nest geplaatst. Vanaf 8 maart zijn via deze website en het bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen de vogels en het nest te bekijken.

Afgelopen jaar probeerden velen een glimp op te vangen van het eerste paar zeearenden dat sinds mensenheugenis in Nederland broedde. Het jong werd in mei geboren en wordt nog steeds waargenomen in de Oostvaardersplassen. Het flink uit de kluiten gewassen jong verblijft in de omgeving van het nest.

Vorig jaar al gaf Staatsbosbeheer aan dat de kans groot was dat er de komende jaren meer zeearenden zouden worden geboren in de Oostvaardersplassen. De vogels blijven het gehele jaar in het gebied en gebruiken graag hetzelfde nest meerdere keren. Een nest kan daardoor uitgroeien tot een enorm bouwwerk.
Bron: Staatsbosbeheer.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Tim Asbreuk op maart 02, 2007, 20:43:02 pm
Gelukkig gaan er ook nog vogel soorten vooruit.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op maart 02, 2007, 20:52:50 pm
hehe, eindelijk een webcam!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: henkjanvdkolk op maart 03, 2007, 09:32:27 am
ik hoorde het gisteren ook, gelukkig kan ik wel bedenken dat ik ze ook heb gezien!! ;)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op maart 03, 2007, 10:35:26 am
Op waarneming.nl was het al op 15 februari bekend, Kijk maar http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=2024523 (http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=2024523)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Scio op maart 06, 2007, 11:34:33 am
Huh? Is het niet zo dat zeearenden 1x per 2 jaar broeden? Of hebben we dan nu 2 fysiologisch geavanceerde zeearenden in huis? :P  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jan Harteman op maart 06, 2007, 20:19:27 pm
Citaat
Huh? Is het niet zo dat zeearenden 1x per 2 jaar broeden? Of hebben we dan nu 2 fysiologisch geavanceerde zeearenden in huis? :P
Of een 2e koppel?  ^_^  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op maart 06, 2007, 20:38:33 pm
Citaat
Huh? Is het niet zo dat zeearenden 1x per 2 jaar broeden? Of hebben we dan nu 2 fysiologisch geavanceerde zeearenden in huis? :P
net ff de HBW erop nageslagen... daar staat hierover niks in.
Aangezien het jong (en volgens mij zeearend jongen in het algemeen) hetzelfde jaar is uitgevlogen is hier geen reden voor.

Ik weet dat apenarenden en de harpij maar 1x in de 2-3 jaar broeden, maar daar blijft het jong veel langer op het nest en  nog veel langer afhankelijk van de ouders.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op maart 06, 2007, 22:41:13 pm
Het is gewoon hetzelfde paartje zeearend dat op hetzelfde nest weer aan het broeden is geslagen. Deze horst kan na jaren uitgroeien tot een enorm bouwwerk (dat is het nu al).

Het eerste ei wordt gemiddeld gelegd tussen 20 februari tot eind maart.
Het gaat meestal om twee eieren (soms 1 of 3 ex. ook mogelijk).
Tussen de verschillende eieren (leginterval) zit 2-4 dagen.
Vanaf het eerste ei wordt het nest bebroed.
De broedduur is circa 38 dagen.
Er wordt hoofdzakelijk door het vrouwtje gebroed.

(Bron: Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië - Theodor Mebs & Daniel Schmidt - Tirion uitgave). Dat boek is trouwens een aanrader voor elke vogelaar!

Bij het koppel zeearend in de Oostvaardersplassen viel me vorig jaar op dat ook het mannetje vaak op het nest zat te broeden. De meest populaire zeearendsnack waren toch wel de juveniele grauwe ganzen, die zelfs vlak onder het nest werden weggeplukt. Kadavers leken geen rol te spelen in het grootbrengen van het jong, hooguit in strenge winters zijn deze belangrijk als (hoofd)voedsel.

Zeer binnenkort komen alle zeearendvoyeurs aan hun gerief, er zal dan een webcame online gaan via (www.staatsbosbeheer.nl (http://www.staatsbosbeheer.nl)).
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op maart 06, 2007, 22:44:42 pm
Citaat
Vanaf 8 maart zijn via deze website (www.staatsbosbeheer.nl (http://www.staatsbosbeheer.nl)) en het bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen de vogels en het nest te bekijken.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op maart 06, 2007, 22:54:25 pm
Ik ben er echt trots op, maar ik blijf het eng vinden met die trein in de buurt.
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op maart 06, 2007, 23:54:16 pm
Citaat
Het is gewoon hetzelfde paartje zeearend dat op hetzelfde nest weer aan het broeden is geslagen. Deze horst kan na jaren uitgroeien tot een enorm bouwwerk (dat is het nu al).

Het eerste ei wordt gemiddeld gelegd tussen 20 februari tot eind maart.
Het gaat meestal om twee eieren (soms 1 of 3 ex. ook mogelijk).
Tussen de verschillende eieren (leginterval) zit 2-4 dagen.
Vanaf het eerste ei wordt het nest bebroed.
De broedduur is circa 38 dagen.
Er wordt hoofdzakelijk door het vrouwtje gebroed.

(Bron: Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië - Theodor Mebs & Daniel Schmidt - Tirion uitgave). Dat boek is trouwens een aanrader voor elke vogelaar!

Bij het koppel zeearend in de Oostvaardersplassen viel me vorig jaar op dat ook het mannetje vaak op het nest zat te broeden. De meest populaire zeearendsnack waren toch wel de juveniele grauwe ganzen, die zelfs vlak onder het nest werden weggeplukt. Kadavers leken geen rol te spelen in het grootbrengen van het jong, hooguit in strenge winters zijn deze belangrijk als (hoofd)voedsel.

Zeer binnenkort komen alle zeearendvoyeurs aan hun gerief, er zal dan een webcame online gaan via (www.staatsbosbeheer.nl (http://www.staatsbosbeheer.nl)).
HBW zegt dat het paar de incubatie taak deelt.
Overigens zeggen die ook dat elk paar gewoonlijk 2-3 nesten heeft, die ze afwisselend gebruiken... volgens mij is ons paar nog niet zover.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Hortulana op maart 07, 2007, 00:06:32 am
Citaat
Overigens zeggen die ook dat elk paar gewoonlijk 2-3 nesten heeft, die ze afwisselend gebruiken

Dit komt ook vaak door verstoring. Als zeearenden in de beginfase van de broedtijd teveel bloot staan aan verstoring beginnen ze vaak telkens aan een nieuw nest (geldt trouwens ook voor zwarte ooievaar). Bij verstoring verder in broedtijd bestaat het gevaar dat ze hun nesten met eieren/ jongen verlaten.
Dit is wat mij verteld is tijdens stage in Kroatie (NP Kopacki Rit) en is eigenlijk ook mijn persoonlijke ervaring daar. 30+ paar zeearenden daar trouwens!!! Dè bronpopulatie voor heel zuid-oost Europa...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: marcel123 op maart 09, 2007, 00:56:09 am
nu.nl
Citaat
undefi
Verliefde zeearenden te volgen via webcam 

Uitgegeven: 8 maart 2007 12:04

LELYSTAD - Ook enorme roofvogels kunnen vertederen. Dat blijkt uit de webcambeelden die sinds donderdag een kijkje in het zeearendennest in de Oostvaardersplassen bieden.

Via de webcam wordt duidelijk dat de grote vogels, met een spanwijdte van tweeënhalve meter, als een verliefd stelletje met elkaar tutten. Ze hebben gepaard en leggen met grote precisie takjes recht in het nest waarin vorig jaar voor het eerst sinds mensenheugenis een zeearend werd geboren. De tekenen zijn volgens de deskundigen duidelijk: het stel maakt het nest opnieuw gereed om te broeden. De beelden zijn te zien via de internetpagina van Staatsbosbeheer, www.staatsbosbeheer.nl. ned


zie verder http://www.nu.nl/news.jsp?n=1001118&c=50&rss (http://www.nu.nl/news.jsp?n=1001118&c=50&rss)

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Freek Verkerk op maart 09, 2007, 13:06:27 pm
site van staatsbosbeheer met de webcam etc. (http://www.staatsbosbeheer.nl/actueel/zeearend/default.asp?id={8301F776-F5D0-46A9-8432-99B08D34A3AC})
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Scio op maart 14, 2007, 08:37:31 am
Het eerste ei is gelegd!!!!!
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Steven Wytema op maart 14, 2007, 17:19:26 pm
met een gemiddelde broedduur van 38 dagen wordt het vanaf 21 april (+/- 4 dagen) erg druk op de site van SBB..
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op maart 14, 2007, 23:41:44 pm
Nog drukker? Ik krijg maar in de helft van de gevallen beeld, mischien moet SBB maar eens snel extra ruimte kopen,
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op maart 14, 2007, 23:57:52 pm
En er voor zorgen dat het ook onder OSX normaal werkt! :angry:
Via een trucje kan ik de webcam gewoon bekijken en daar wordt ik wel vrolijk van!  :lol:  :lol:  :P
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op maart 15, 2007, 01:39:18 am
Deze URL: mms://staatsbosbeheer.windowsmedia.thepeoplesvalley.net/sbb werkt dus in o.a. Quicktime en VLC.  Joost mag weten waarom. :blink:
Ik baal er een beetje van dat ik het niet met een dubbelklik duidelijk kan maken (zal wel te maken hebben met "mms://"), maar als je het eenmaal aan de praat hebt...! :)  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op april 09, 2007, 22:19:59 pm
Zijn er eigenlijk ook nog anderen die de beelden niet meer kunnen zien? en nee ik kijk de gehele dag door en wacht soms een half uur, dus het lijkt dat er dan niet altijd meer dan 600 man willen kijken,
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: frankmeer op april 09, 2007, 23:29:56 pm
http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=2253017 (http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=2253017)

Hopen op een broedgeval... :o  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op april 10, 2007, 00:22:48 am
Citaat
Zijn er eigenlijk ook nog anderen die de beelden niet meer kunnen zien? en nee ik kijk de gehele dag door en wacht soms een half uur, dus het lijkt dat er dan niet altijd meer dan 600 man willen kijken,
ik heb de beelden nog nooit kunnen bekijken...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op april 10, 2007, 14:30:22 pm
Ik op de eerste paar dagen toen er nog niet voldoende capaciteit was, Ik vraag me eigenlijk af of ze wel openbaar worden gemaakt,
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: eline1234 op april 10, 2007, 17:07:45 pm
ik zie het nu wel gewoon hoor, ik was er in 1 keer door...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: JohanvantBosch op april 10, 2007, 17:21:27 pm
Ik kan ze nu voor het eerst ook zien.... :duim:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: maartenwielstra op april 11, 2007, 02:11:55 am
Ik hang af en toe even mijn jas over de camera als ik het jonkie wil aaien.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op april 11, 2007, 11:28:05 am
Eindelijk beeld,  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: frankmeer op april 11, 2007, 12:23:18 pm
Bij de Zeearenden heb ik tot nu toe altijd meteen beeld gehad. Ik krijg juist geen beeld bij de nesten op www.BeleefDeLente.nl
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op april 11, 2007, 16:02:40 pm
ik heb nu weer eens bij beide geen beeld,
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: eline1234 op april 11, 2007, 17:01:42 pm
Maarten! Haal je jas van die camera! (het is nu trouwens toch te warm voor een jas)...

ik zie weer helemaal niks meer :angry:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op april 11, 2007, 20:43:14 pm
Heel raar... Bij mij start de webcam gewoon op vanuit mijn brouwser, maar het beeld bevriest na een minuut op 5. Als ik QuickTime opnieuw laat bufferen, doet hij het weer.:huh:
Wat ik veel vervelender vind is dat  de slechtvalken van de Toren van Gemert (http://www.planet.nl/planet/show/id=2219209/sc=cf508f) bij mij niet meer werkt!  :angry:
In Firefox gebeurt niets en in Safari krijg ik de foutmelding dat de URLs ongeldig zijn. Dat was voor kort niet het geval. :angry:
Gelukkig staan ze nog in de buffer van QuickTime maar ik kan ze niet bewaren omdat ik geen Pro heb. Als iemand de URLs weet ben ik je heel dankbaar.
Met Beleef de Lente (http://www.beleefdelente.nl/portal) heb ik geen enkel probleem.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op april 12, 2007, 00:06:44 am
De slechtvalken doen het gewoon, maar die andere doen het nergens in mijn huis, ik denk dat het toch aan programma's ligt, maar aan welke? Er is wel iets veranderd bij de slechtvalk, maar wat weet ik neit precies, maar dan zal deze ook niet werken, http://scripts.planet.nl/slechtvalken/popup.html (http://scripts.planet.nl/slechtvalken/popup.html)
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op april 12, 2007, 00:41:47 am
Citaat
Er is wel iets veranderd bij de slechtvalk, maar wat weet ik niet precies, maar dan zal deze ook niet werken, http://scripts.planet.nl/slechtvalken/popup.html (http://scripts.planet.nl/slechtvalken/popup.html)
Nee dus...
Dan zal het wel een m$/OSX probleempje in Java zijn of zo.
Het ziet er naar uit dat OSX de andere streams wel snapt, maar die van de slechtvalken niet en bij Windows (welke versie(s)?) kennelijk niet en omgekeerd. :wacko:
Wel raar dat ik nog gewoon naar de slechtvalken kan kijken. Vandaar dat ik op zoek ben naar de URL's van de streams.

Het ligt in ieder geval aan de site die je bezoekt!
Op dit moment werken bij mij de video-reportages van nu.nl niet.  :wacko:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op april 12, 2007, 01:39:03 am
Ik ben er achter gekomen wat er veranderd is bij de Toren van Gemert en is hier (http://www.macfreak.nl/cgi-bin/forums/topic.cgi?forum=1&topic=3665) na te lezen.
Ik ben benieuwd of de links werken omdat het een Apple-site is. ;)
Het ligt dus aan wat er veranderd wordt aan de opbouw van de site en bij mij werkt nu alles redelijk goed.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op april 15, 2007, 17:48:56 pm
Citaat
Kapotte webcam kost zeearenden 'moment of fame' 

RIJSWIJK - De webcam in de Flevolandse Oostvaardersplassen, die het wel en wee van een nest zeearenden volgt, is tijdelijk uit de lucht. Door de storing kan het uitkomen van de eieren en de eerste levensweek van de jongen niet worden vastgelegd.

De oorzaak van de storing is onduidelijk, maar is in ieder geval technisch van aard.

Nader onderzoek van Staatsbosbeheer, die de webcam beheert, is voorlopig niet mogelijk. Dit kan het broedproces van de dieren namelijk verstoren. De huidige periode is de meest kwetsbare in het broedproces. Als de zeearenden schrikken en het nest verlaten, blijven de eieren onbeschermd achter. De kans is groot dat raven die dan roven. Staatsbosbeheer onderneemt daarom voorlopig geen actie om de storing van de webcam te verhelpen. Dit kan op zijn vroegst eind april.

Het wegvallen van de verbinding is niet alleen vervelend voor de ongeveer 25 duizend dagelijkse bezoekers van de website. De beelden worden door Staatsbosbeheer ook bekeken en opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek naar het broedgedrag van zeearenden.

Bron: Nu.nl.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Maarten Hotting op april 15, 2007, 20:21:45 pm
Beste Mensen,

De webcam doet het weer, en de zeearenden hebben een jong.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op april 15, 2007, 20:48:56 pm
Nu al?! Is toch heel vroeg?
Ik zie hem trouwens nog niet.
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Maarten Hotting op april 15, 2007, 20:52:56 pm
Ja ik zetten hem net aan toen was ze het jong aan het voeren.
Ik zag een klein wit koppie boven de nest rand uitkomen.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op april 15, 2007, 21:27:42 pm
Ja, nu je het zegt, volgens mij zie ik ook wat.

Edit: Zeer duidelijk een jong!

Het gaat dus weer erg druk worden op de site.
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: jessesven op april 15, 2007, 21:32:09 pm
Citaat
Ja, nu je het zegt, volgens mij zie ik ook wat.

Edit: Zeer duidelijk een jong!
Wordt nu gevoerd~~
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op april 15, 2007, 21:50:29 pm
Als je circa 40 dagen terug rekent kom je op ongeveer 4 of 5 Maart.
Toen moest het eerste (enigste?) ei dus al gelegd zijn.  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: thijs op april 15, 2007, 22:33:28 pm
Storing <_<
Ik ruik een complottheorie...
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op april 16, 2007, 00:19:02 am
Ik ook wel een beetje.
 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op april 16, 2007, 00:26:17 am
Citaat
Het paartje zeearenden in natuurgebied de Oostvaardersplassen (Fl) heeft voor de tweede keer een ei uitgebroed. Op zondag 15 april was via de webcam, die bij het nest is geplaatst, een kleine zeearend in het nest te zien. De webcam, die de afgelopen dagen wat problemen had, zond gelukkig toch af en toe beelden door. Boswachter Hans Breeveld: ”Het is geweldig, deze keer kunnen we echt alles zien. Opeens was daar een klein wit koppie in het nest te zien dat door de ouder werd gevoed”. Het is nog niet duidelijk of er meerdere jongen zijn.

Bron: Staatsbosbeheer.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Zonnekoning op april 16, 2007, 01:52:17 am
Citaat
Storing <_<
Ik ruik een complottheorie...
Zou kunnen...
Toen ik het bericht vrijdag las en het uit probeerde kreeg ik gewoon beeld :huh:, maar zoals gewoonlijk  :gun:  bevroor het beeld na een paar minuten het beeld weer en kreeg het niet meer aan de praat.

Wat ook leuk is dat deze (http://www.planet.nl/planet/show/id=2983300) jongen ook pas zijn uitgekomen en zie zijn zelfs te horen! :lol:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Jos Welbedacht op april 30, 2007, 21:27:01 pm
Ik zie Ma Zeearend net een insect uit de lucht grijpen met de snavel, en vervolgens opeten.
Ik wist niet dat ze dat deden.

 
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op juni 02, 2007, 17:11:14 pm
Citaat
Het zeearendjong uit de Oostvaardersplassen is een vrouwtje, dit meldt Staatsbosbeheer.

De organisatie heeft vorige week tijdens het ringen van het dier een veer meegenomen voor onderzoek. Een laboratorium uit Wageningen heeft vervolgens vastgesteld dat het jong een vrouwtje is.

De vogel blijft naamloos, dieren die in het wild leven krijgen van Staatsbosbeheer nooit een naam.

Bron: Staatsbosbeheer.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Freek Verkerk op juni 02, 2007, 17:27:11 pm
Nu we het geslacht weten kunnen wij het dier natuurlijk wel een naam geven!
Staatsbosbeheer laat nu een grote kans liggen. Voor ons.

Wat is een juiste naam voor deze jonge dame? Ik zal een aftrap geven; Beatrix.

Zo'n zeearend heeft iets koninklijks tenslotte.

 :rolleyes:  
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: frankmeer op juni 02, 2007, 18:12:23 pm
Was het uitgevlogen jong van vorig jaar een mannetje of een vrouwtje? Dat lees ik namelijk nergens terug.
Titel: Zeearend nieuwe broedvogel in Nederland!!
Bericht door: Pim op juni 02, 2007, 18:27:37 pm
Naar mijn weten is daar nooit onderzoek naar gedaan, deze vogel gaat ook ringloos door het leven.