Waarneming.nl

Informatie => Waarneming.nl => Topic gestart door: hiskodevries op juni 25, 2013, 14:31:31 pm

Titel: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 25, 2013, 14:31:31 pm
Via https://www.facebook.com/waarneming worden nog wel eens leuke tips gegeven. Omdat niet iedereen facebook heeft zal ik die hier ook herhalen.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 25, 2013, 14:32:13 pm
Invoeren van 0 waarnemingen. Is dat mogelijk in Waarneming.nl ? Ja dat kan.
In het invoerscherm selecteer je protocol 'Totaal aantal voor gebied'
Selecteer het gebied wat je geheel doorzocht hebt .
Selecteer de soort die je daar wel verwacht en vul bij aantal 0 in.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 25, 2013, 14:32:37 pm
In het invoerscherm is het mogelijk om de ipi code van de biotoop vast te leggen. Altijd leuk om dan ook eens te kijken wat daarmee gebeurt. In dit voorbeeld nemen we de Patrijs http://waarneming.nl/soort/view/16 Kies rechts voor Statistiek . Dan wordt deze pagina geopend http://waarneming.nl/soort/stats/16 waar in eerste instantie alle waarnemingen als basis dient. Als je dan naar beneden scrollt zie je 2 biotoop onderdelen.
1. met de hoofdgroepen
2. met de top 20 van de subgroepen
De grafieken passen zich natuurlijk aan bij de keuze van andere selectie criteria
Overzicht Ipi codes http://www.natrix.demon.nl/gld/ipi.html
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 25, 2013, 14:32:59 pm
Hoe kan je zelf zoekkaarten maken ?
Voorbeeldje . De Groene Glazenmaker is een Libel die graag in de nabijheid van de plant Krabbenscheer vertoeft.
Open de verspreidingskaart van de Groene Glazenmaker met als begindatum b.v. 2010-01-01 selecteer in het vakje 'andere dan doelsoort' Krabbenscheer . Druk op [OK]
Dan krijg je dit http://waarneming.nl/soort/maps/1765?from=2010-06-25&to=2013-06-25&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st=Krabbenscheer+-+Stratiotes+aloides&second_specie=2764
De gele stippen geven dan de locaties van Krabbenscheer aan en de rode vierkanten de hokken waar de Groene Glazenmaker is waargenomen. Zoek de Groene Glazenmaker in de hokken zonder rood vierkant.
Eventueel kun je beide soorten ook nog verwisselen zodat je dit krijgt http://waarneming.nl/soort/maps/2764?from=2010-06-25&to=2013-06-25&count_ex=0&grid=5000&kwart=0&second_specie=1765
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: arjan.kop op juni 25, 2013, 19:50:34 pm
Geen facebook, wel blij met deze tips. Het is net alsof je gedachten kunt lezen :)
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 26, 2013, 14:16:10 pm
Communes bij Ooievaars http://observado.org/foto/view/2228659 Fraaie foto van Ruwan Aluvihare uit Spanje.
Ga je zelf op vakantie of net geweest? Doneer je waarnemingen op http://Observado.org/ . Inloggen met je Waarneming.nl inlog gegevens.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juni 26, 2013, 14:38:47 pm
Gebieden in Waarneming.nl
Wat kun je daar nu mee ?
We nemen als voorbeeld het Natuurmonumenten weidevogelreservaat in de Eempolders
Je zoekt een gebied op via het menu van Waarneming.nl optie 'Geografie' keuze 'Gebieden'
Dan geef je een zoektekst op en vind je http://waarneming.nl/gebied/view/132948
Daar worden de laatste waarnemingen getoond. Door de selectiecriteria te varieren wijzigt de inhoud.
Aan de rechterkant zie je een aantal opties.
1. Informatie http://waarneming.nl/gebied/info/132948 Je ziet de kaart van het gebied de oppervlakte en een lijst met gebieden in de nabije omgeving
2. Waarnemingen. Die hadden we al gehad
3. Foto`s http://waarneming.nl/gebied/photos/132948 Een overzicht met foto`s die in dit gebied zijn genomen. Beschikt over meerdere criteria om de selectie te wijzigen
4. Geluiden http://waarneming.nl/gebied/sounds/132948 zie verder 3
5. De soortenlijst http://waarneming.nl/gebied/species_list/132948 per soortgroep of voor alle soortgroepen samen. Dit overzicht toont de eerste waarnemings datum, het aantal waarnemingen en totaal aantal exemplaren per soort
     5.1. Vanuit dit scherm kun je voor elke soort een kaart oproepen met de exacte lokaties waar de soort is gezien. Heeft als selectie criteria: Jaren, Waarnemers, Aktiviteiten. Voor elke keuze kun     
           je meerdere waarden kiezen.
          Bijvoorbeeld de Rietzanger http://tinyurl.com/pjoz8yy
6. Fenologie http://waarneming.nl/gebied/feno/132948 Toont per fenologische soort de eerste datum
7. Statistieken http://waarneming.nl/gebied/stats/132948 Toont het aantal waargenomen soorten per maand
8. Toplijst soorten http://waarneming.nl/gebied/toppers/132948 Laat de waarnemers zien die in het gekozen gebied de meeste soorten hebben gezien
9. Maak een streeplijst voor dit gebied. http://waarneming.nl/daglijst/daglijst_fase2.php?start_datum=2013-06-26&hok=0&geb=132948 Daarmee kun je snel voor 1 soortgroep de waargenomen soorten afstrepen
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 10, 2013, 14:43:06 pm
In het invoerscherm is een mogelijkheid aanwezig om jouw betekenis aan te geven van het aantal opgegeven individuen.
De standaard waarde is 'onbekend'
De andere waarden zijn:
Exact aantal : Je hebt ze precies geteld
Gezien niet geteld : De soort was aanwezig maar verder geen tijd
aan besteed.
Schatting : Het opgegeven aantal is een schatting van het aantal
aanwezige exemplaren.
Geëxtrapoleerd : Je hebt een gedeelte van de groep geteld en deze waarde toegepast om de rest van de groep te schatten. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Extrapolatie
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 11, 2013, 09:00:38 am
@Obsmapp Zojuist is versie 2.14 in de Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&hl=nl geplaatst.
Het is nu mogelijk om de telmethode door te geven (exact aantal, schatting etc)
Dit geef je op als je in het invoerscherm op "Detail" klikt.
De bug die het downloaden van Xenocanto vogelluiden onmogelijk maakte is ook opgelost.
Op vakantie is Obsmapp helemaal een zegen. Deze waarnemer had geen Obsmapp ter beschikking http://belarus.observado.org/waarneming/view/77434552 en had geen idee waar die precies geweest is terwijl deze met Obsmapp geen enkel probleem heeft http://belarus.observado.org/waarneming/view/77437322

Mocht je zelf een enthousiast ObsMapp gebruiker zijn plaats dan op https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&hl=nl een recensie. Is altijd goed voor de naamsbekendheid.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 11, 2013, 16:50:45 pm
Streeplijsten gevraagd !
Waarneming.nl is in de eerste plaats geschikt als elektronisch notitieboekje voor het opslaan en onderling delen van losse waarnemingen.
Regelmatig krijgen we echter de vraag 'wat moeten we nu allemaal
invoeren'? 'Wat is belangrijk en welke informatie is het meest nodig?'.
Wel, alle informatie is belangrijk, of kan dat blijken te zijn op één of ander moment, al was het maar om op onrechtstreekse wijze te kunnen
traceren hoeveel er overal gezocht is.
Maar tussen de wenselijkheid om alle waarnemingen in te voeren en de realiteit liggen de nodige bezwaren van praktische haalbaarheid en het feit dat het nog leuk moet blijven:
weinigen kunnen en willen telkens een dag in het veld aanvullen met een dag gegevensadministratie.
Mobiel invoeren via smartphone kan hier overigens al veel helpen !
Van schaarsere soorten is het nuttig om de exacte locatie van de waarneming en zoveel mogelijk andere details (kleed, gedrag) in te voeren. Dat verloopt prima.
De meer algemene soorten worden veel minder gemeld dan ze waargenomen worden.
Wanneer er uit analyses dan veranderingen blijken opgetreden in het aantal meldingen, valt niet uit te maken of de aantallen werkelijk veranderd zijn, of gewoon iets meer mensen de soort zijn gaan melden.
Wat we over deze soorten te zien krijgen in waarneming.nl is het resultaat van onbekende variaties in zoekinspanning en variaties in meldgedrag.
Dat maakt het leven onnodig moeilijk voor wie de data moet gebruiken.
Streeplijsten vormen hier de oplossing!
Snel in te voeren, eenvoudig,en met een grote toegevoegde waarde voor interpretatie en gebruik.
Een streep- of turflijstje is een volledige lijst van alle soorten die je hebt waargenomen.
Dus niet van wat je vermoedt dat er ook nog zou moeten zitten, of wat je denkt net gemist te hebben.
Gewoon wat je binnen een genoteerde zoektijd in een bepaald gebied, hok of punt hebt waargenomen.
Die tijd en gebied zijn wel essentiële referenties die bij elk lijstje horen (en dus ook dienen ingevuld te worden).
Verder zijn de vrijheden bijna onbeperkt.
Je kan een tellijstje maken door 5 minuten alle individuen te tellen van op één punt (bv. in je tuin) of je kan een turflijst maken met enkel de soorten die je tegenkwam op een volle dagwandeling in een
groot gebied, en al wat daar tussenligt.
Bij een streeplijst is de zoekinspanning dus vrij nauwkeurig gekend.
Dat geeft veel mogelijkheden bij analyse. Maar ook een eenvoudig criterium als de frequentie waarmee een soort gemeld wordt in een stapel lijstjes kan al informatief zijn, bv. over fenologie, zoals aankomst en vertrek van vogels of vliegtijden van insecten.
Maak er een goede gewoonte van om de interessantere waarnemingen die je als puntgegevens meldt ook verder aan te vullen met een streeplijst van alle andere soorten die je waargenomen hebt.

Er zijn drie ingangen naar de streeplijsten.
(1) vanuit het invoerscherm
Onderaan het invoerscherm komt naast elke waarneming de vraag
of je de net ingevoerde puntwaarnemingen wil aanvullen met een
lijst voor dit gebied. Na het invoeren van alle waarnemingen die je als
puntwaarnemingen wil rapporteren, kan je dan snel naar de aanvullende streeplijst.
(2) vanuit menu 'Invoeren > Streeplijst'
(3) Vanuit menu 'Invoeren > Floron streeplijst (dan krijg je de soorten conform de Floron streeplijst)
(4) vanuit de overzichtpagina van gebieden: Overzicht > gebieden >gebiedspagina > Maak streeplijst voor dit gebied
Telkens kom je in het streeplijstenscherm terecht, waar je een aantal stappen volgt.
1. Eerst is er een pagina waar je het gebied, hok of punt waarop je lijst betrekking heeft selecteert, en de datum van de waarnemingen.
2. Dan kom je in de lijst zelf, waar je in de hoofding boven de lijn nog een aantal keuzes kan maken over welke lijst je wil te zien krijgen.
Via de keuzevakjes rechts van 'zeldzaamheid' kan je kiezen welk lijstje in de rechterkolom verschijnt: als je enkel algemene soorten wil, wordt het lijstje vrij kort, wanneer je ook alle zeldzame soorten en exoten er bij wil, dan is de lijst heel lang.
Je kan ook aanduiden of je de lijst in taxonomische of alfabetische volgorde wil. De hier bijgevoegde veldlijst komt overeen met 'zeldzaamheid=vrij algemeen', sorteren op naam en 'alleen inheemse soorten' aangevinkt.
3. Bij 'bevestig selectie' genereert het systeem twee lijsten: links komen alle soorten die je reeds als puntwaarnemingen invoerde voor de opgegeven datum en plaats en rechts een lijst met de overige soorten die je zou kunnen gezien hebben.
4. Geef begin- en einduur op van je bezoek aan het bedoelde gebied, hok of punt.
Of het gaat om een turflijst met alleen maar de soorten, of om een telling van alle waargenomen vogels kan je hier bovenaan onder het vakje van de tijd aangeven.
5. Voor die overige soorten kan je snel via aankruisvakjes aangeven welke soorten je nog waarnam in dat gebied in de gekozen periode.
Als je bovenaan aangaf dat het om een telling gaat, vul je de aantallen in.
6. Als de lijst volledig is, klik je op ‘Maak streeplijst aan’.
7. Via Mijn waarnemingen > Mijn streeplijsten kan je ingevoerde streeplijsten weer oproepen en eventueel vergeten soorten nog toevoegen.
Wie alle waarnemingen als puntwaarnemingen invoert (bv. mobiel), kan achteraf toch ook een streeplijst maken: gebied, datum en uur van de lijst invullen en onmiddellijk naar 'maak streeplijst' gaan, want er zijn dan geen bijkomend te melden soorten (alles staat immers reeds in de linkerkolom).
De puntwaarnemingen blijven als dusdanig behouden in www.waarneming.nl en de aanvullende waarnemingen uit de lijst worden toegevoegd als 'gebiedswaarneming’, ‘hokwaarneming’ of ‘puntwaarneming’ afhankelijk van de keuze onder punt 1.
Gebruik de streeplijsten enkel voor een volledig overzicht van alle door jou waargenomen soorten van een bepaalde soortgroep in een gebied (hok/punt) binnen de genoteerde waarnemingstijd
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 12, 2013, 14:30:50 pm
Mijn exports
Wat kun je daar nu mee ?
in het menu van http://waarneming.nl onder het kopje mijn Waarneming.nl vindt je de optie 'Export'
In dat scherm vind je een aantal opties om te bepalen wat je in je export wilt hebben.
Bijvoorbeeld alleen vogels uit 1 gebied.
Bij type export kun je instellen welke uitvoer je wilt hebben
Keuze CSV . Je krijgt dan een csv bestand om te gebruiken in b.v. Excell maar dit is ook een bestandstype welke gebruikt wordt in databases te laden.
Geocat .    Maakt een bestand aan welke je op deze site kunt gebruiken http://geocat.kew.org/
Gbif.       Maakt een bestand aan welke je naar GBIF kunt sturen http://www.gbif.org/
Kml.        Maakt een kml bestand aan wat je kunt laden in Google earth, vermits je dat op je pc hebt geinstalleerd http://www.google.nl/earth/
Streeplijst Exporteert een txt bestand met per bezocht gebied de soorten met aantal exx. Kun je gebruiken voor fora en sociale media
Bezoek rapport Eigenlijk hetzelfde als de streeplijst maar bevat meer informatie en links

Nadat je alle keuzes het gemaakt druk je in het scherm op 'vernieuw' en dan komt de download link beschikbaar
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 16, 2013, 09:31:48 am
Keizersmantel http://waarneming.nl/foto/view/5118405 . Van deze prachtige Aurelia soort zijn op 15-7 op drie verschillende locaties waarnemingen gedaan. http://waarneming.nl/soort/maps/653?from=2013-07-15&to=2013-07-15&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st&second_specie
De soort wordt de laatste jaren steeds vaker in Nederland gezien sinds zijn verdwijning in 1980 http://waarneming.nl/soort/stats/653 . De Vlinderstichting heeft ook onderzoek gedaan naar deze soort. Zie hun verslag http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_174_HE_Fauna_Hellingbossen___Aandachtsoort_Keizersmantel.pdf
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 16, 2013, 15:59:25 pm
Sprinkhanen Atlas. Dit is gezamenlijk project van EIS Nederland ( http://www.eis-nederland.nl/ ) en Waarneming.nl
Het doel is om data te verzamelen voor een nieuwe Sprinkhanenatlas.
Om extra aandacht te genereren is een speciale project pagina opgezet http://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php waar de voortgang is te controleren (inmiddels 21.183 nieuwe kmhokken gevonden voor alle soorten te samen!) en diverse tools zijn te starten om te bekijken waar nog wat aandacht nodig is.
Bijvoorbeeld dit scherm http://waarneming.nl/gmap_sprinkhanen.php laat op uurhok niveau zien hoeveel sprinkhaansoorten zijn gezien. Sommige hokken zijn nog geheel leeg!
Ook als je geen sprinkhaan kenner bent kun je toch meedoen. Uitgebreide informatie per soort is te vinden op http://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php inclusief geluidsopnamen. Als je foto toevoegt bij je waarneming is meestal snel de soort te bepalen door de Sprinkhaan admins
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 17, 2013, 15:12:19 pm
Europese Dagvlinders
Oproep aan allen die op vakantie gaan of geweest zijn in Europa.
In deze lijst http://eur.observado.org/soortenlijst_wg_v3.php?date=0&g=4&fam=0&jaar=0&maand=0&rar=1&s%5B0%5D=S&exo=0&esc=0&sorteer=alfa staan inmiddels een groot aantal Europese dagvlindersoorten waarvan bij het grootste gedeelte al een of meer foto`s zijn geplaatst.
We zouden heel graag nog foto's willen hebben van de volgende soorten:
Noords spikkeldikkopje - Pyrgus centaureae
Maculated Skipper - Muschampia plurimacula
Xuthus Swallowtail - Papilio xuthus
Barbarijs oranjetipje - Anthocharis belia
Oostelijk oranjetipje - Anthocharis damone
Madeirakoolwitje - Pieris wollastoni
Balkan geaderd witje - Pieris balcana
Klein resedawitje - Pontia chloridice
Bremvlinder - Colias myrmidone
Noordse luzernevlinder - Colias hecla
Madeiracleopatra - Gonepteryx maderensis
Vale luzernevlinder - Colias tyche
Euchloe hesperidum
Lycaena bleusei
Plebejus aquilo
Saffierblauwtje - Plebejus pylaon
Polyommatus celina
Polyommatus eleniae
Andalusian Anomalous Blue - Polyommatus violetae
Freija's parelmoervlinder - Boloria freija
Frigga's parelmoervlinder - Boloria frigga
Moorse parelmoervlinder - Melitaea aetherie
Corsicaanse kleine vos - Aglais ichnusa
Goudooghooibeestje - Coenonympha oedippus
Turks bruin zandoogje - Maniola megala
Parelsnoerbergerebia - Erebia claudina
Hierroheivlinder - Hipparchia bacchus
Tenerifeheivlinder - Hipparchia wyssii
Nevadaheremiet - Pseudochazara hippolyte
Bulgaarse heremiet - Pseudochazara orestes
Hackberry Emperor - Asterocampa celtis
Arctische parelmoervlinder - Boloria chariclea
Donkere parelmoervlinder - Boloria improba
Poolparelmoervlinder - Boloria polaris
Noordse erebia - Erebia disa
Siberische erebia - Erebia embla
Poolerebia - Erebia polaris
Provençaalse erebia - Erebia scipio
Pyreneeëndauwerebia - Erebia sthennyo
Oostenrijkse erebia - Erebia styx
Euploea crameri
White Admiral - Limenitis arthemis
Turkse knoopkruidparelmoervlinder - Melitaea punica
Gehakkelde vos - Nymphalis vaualbum
Pooltoendravlinder - Oeneis bore
Polygonia comma
Veeloog - Proterebia afra

Invoeren op http://observado.org/ werk precies hetzelfde als op http://waarneming.nl/. Inloggen met je Waarneming.nl inloggegevens.
Om een foto te kunnen toevoegen is natuurlijk ook een waarneming nodig.
Uiteraard zijn alle waarnemingen en foto`s van andere soorten welkom.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 19, 2013, 20:48:39 pm
Wat is een stippenkaart
Een stippenkaart bevat statistische gegevens (aantallen/voorkomen) van een bepaalde soort getekend als stippen, al dan niet gebundeld ('één stip=100 exemplaren'). Administratieve gebieden, zoals gemeenten of provincies, worden vaak weergegeven als oriëntatie. Dit is een vrij zuivere en veelgebruikte methode voor het presenteren van informatie. Het geeft eerder de verspreiding weer dan de aantallen, omdat het voor het oog erg lastig is om 'alle stippen op te tellen'.

Waarom een stippenkaart maken?
Een stippenkaart kan je om verschillende redenen maken.

• waar wordt een bepaalde soort het meest gezien;
• waar heb ik een bepaalde soort het meest gezien;
• waar is een bepaalde soort gezien door leden van onze werkgroep;
• et cetera.

Soms wordt een stippenkaart gemaakt om een bepaalde soort te zien, de stippen geven immers aan waar de soort het meest gezien is. Werkgroepen gebruiken een stippenkaart vaak om het voorkomen en de aantallen van een bepaalde soort in kaart te brengen. Stippenkaarten over meerdere jaren heen, geven dan inzicht over de toename of eventuele afname van een soort in een bepaald gebied.

Een voorbeeld
Stel je ziet op waarneming.nl dat er dit jaar veel Bijeneters gezien worden op Texel en toevallig ga je binnenkort voor een paar dagen naar dit schitterende eiland. Als je nu een stippenkaart maakt, kun je in één oogopslag zien waar de meeste waarnemingen zijn ingevoerd. Dit kan je veel tijd besparen en geeft je meer zekerheid dat je de soort ook daadwerkelijk te zien krijgt. Het geeft natuurlijk geen garantie, de vogel kan immers net naar een andere locatie gevlogen zijn.

Hoe maak ik een stippenkaart?
Een stippenkaart kun je maken als volgt:

• kies Geografie > Lijst van gebieden;
• selecteer een gebied door een (deel) van de naam van het gebied in te typen of selecteer het gebied uit de lijst;
• selecteer het gewenste gebied, in dit voorbeeld Texel (gemeente);
• selecteer rechts in het paneel Over dit gebied de optie Soorten;
• selecteer de gewenste soort uit de lijst;
• klik op het kaartsymbooltje achter de naam van de betreffende soort.

Na deze handelingen verschijnt er een scherm met daarin verschillende keuzelijsten.

De linker lijst geeft een overzicht van de waarnemers die de soort in het betreffende gebied ingevoerd hebben. De middelste kolom bevat de jaartallen en de rechterkolom bevat de activiteiten, zoals die binnen waarneming.nl gedefinieerd zijn.

Binnen deze lijsten kun je een selectie maken van één of meerdere waarnemers, jaartallen en/of activiteiten.

Wil je een enkel item selecteren, klik dan op het gewenste item. Wil je meerdere items selecteren, hou de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de gewenste items. Als je alle items wilt selecteren, kun je ook klikken op het eerste item, de linkermuisknop ingedrukt houden en sleep deze naar beneden.

Als je de gewenste selectie klaar hebt, druk dan op de Ok knop.

Voor dit voorbeeld kies uit alle lijsten de bovenste optie en druk vervolgens op de Ok knop. Nu gaat het eigenlijke werk beginnen. De gegevens worden opgehaald en weergegeven op de kaart.

Door de beschreven stappen lijkt het veel werk, maar het valt ontzettend mee. Als je het een keer gedaan hebt, heb je het resultaat ruim binnen een minuut voor elkaar. De informatie die je op de stippenkaart ziet, weegt niet op tegen die tijd.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 19, 2013, 20:49:16 pm
Libellen kijken
Kijk je graag naar libellen en wil je weten welke soorten er al vliegen, kijk dan eens op ons forum.

Er wordt al een paar jaar bijgehouden wanneer de eerste gedocumenteerde waarneming is gedaan, ook over de jaren heen. Op deze manier kun je dus zien of een bepaalde soort eerder of juist later vliegt dan voorgaande jaren.

Mocht je zelf een soort gezien én op de foto gezet hebben die nog niet in het topic voorkomt, dan kun je dat daar uiteraard melden. Als het inderdaad de eerste is, wordt je waarneming in de lijst opgenomen.

Voor het genoemde topic, zie: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=215620.0.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 19, 2013, 22:39:15 pm
Nu de vakantieperiode aanbreekt is het misschien handig om te weten dat iedere provincie zijn eigen website heeft binnen waarneming.nl.

Als je naar een bepaalde provincie gaat en je wilt graag weten wat er zoal gezien wordt in de periode die je daar verblijft, zoek dan in het onderstaande overzicht de link naar de betreffende provincie.

http://friesland.waarneming.nl
http://groningen.waarneming.nl
http://drenthe.waarneming.nl
http://overijssel.waarneming.nl
http://gelderland.waarneming.nl
http://utrecht.waarneming.nl
http://noordholland.waarneming.nl
http://zuidholland.waarneming.nl
http://flevoland.waarneming.nl
http://noordbrabant.waarneming.nl
http://limburg.waarneming.nl
http://zeeland.waarneming.nl

Naast de provincies heeft ook het waddengebied een eigen website, zie: http://wadden.waarneming.nl.

Daarnaast zijn er ook weer aparte websites voor de afzonderlijke eilanden, zie onderstaand overzicht.

http://texel.waarneming.nl
http://vlieland.waarneming.nl
http://terschelling.waarneming.nl
http://ameland.waarneming.nl
http://schier.waarneming.nl

Maar wat als je nu naar een gebied wilt dat verdeeld is over meerdere provincies? Geen punt natuurlijk. Naast al de bovenstaande mogelijkheden zijn er ook heel veel werkgroepen die zijn aangesloten op waarneming.nl. Voor een complete lijst, zie: http://waarneming.nl/kml_get_wg_grenzen.php. Deze link is ook te vinden op het hoofdscherm van waarneming.nl, ga helemaal naar beneden en klik dan op Gekoppelde werkgroepen.

Voorbeeld: stel dat je op vakantie gaat naar het Groene Hart, dan is deze link (http://knnvsticht.waarneming.nl/index.php?g=1) een hele goede start voor een overzicht van de (vogel)waarnemingen van de afgelopen periode. Je kunt op de vertrouwde manier ook hier weer wisselen van soortgroep.

Zoals je ziet is er geen gebrek om de informatie te vinden die je graag wilt. Vanzelfsprekend voer je je waarnemingen in op waarneming.nl.

Tegenwoordig gaat dat heel gemakkelijk met onze mobiele applicaties ObsMapp of WebObs die op de meeste moderne mobiele toestellen te gebruiken zijn.

Mocht je nog op vakantie gaan dan uiteraard een hele prettige vakantie gewenst met veel mooie waarnemingen! We zien ze graag tegemoet.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 21, 2013, 22:49:16 pm
Een teken van een teek

Algemeen
Bezoek voordat je de natuur ingaat eerst tekenradar.nl. Op deze site zie je de te verwachten tekenactiviteit. Hoe hoger de activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden en hoe belangrijker het is om te controleren op tekenbeten.

Een teek is een klein bruinzwart spinachtig insect. Teken kruipen, ze kunnen niet springen of vliegen. Teken leven vooral in struiken en hoog gras, in bossen, heide, duinen, parken en tuinen. Ze houden van een vochtige omgeving en zijn vooral actief van maart tot oktober. Jaarlijks worden in Nederland één miljoen mensen door een teek gebeten. Ook in het buitenland komen teken voor.

Teken kruipen of klimmen op passerende mensen en dieren en bijten zich vast in de huid. Door het opzuigen van bloed zwelt de teek langzaam op tot een bruinzwart of grijzig bolletje van ongeveer een centimeter groot. Na enkele dagen laat de teek vanzelf los.

Preventie
Je kunt de kans op tekenbeten verkleinen door hoog gras en struiken te vermijden en in de natuur op wandelpaden te blijven. Goed sluitende kleding (met lange mouwen en broekspijpen in de sokken) geeft ook enige bescherming. Kleine kinderen kunnen een pet dragen om het hoofd tegen teken te beschermen.

Je kunt je ook extra beschermen tegen teken door je huid in te smeren met een insectenwerend middel met DEET. Dit is te koop bij drogisten en apotheken.

Controleren
Als je in de natuur bent geweest is het goed om je huid zorgvuldig te controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. Controleer je hele lichaam, vooral op warme vochtige plekken zoals de oksels, de liezen, de knieholtes, de bilspleet, en vooral bij kinderen ook op het hoofd, achter de haargrens en achter de oren. Teken zijn heel klein (1 à 3 mm), controleer dus met goed licht, zo nodig met een bril en een spiegel. Laat moeilijk zichtbare plekken (rug en billen) door een ander controleren.

Controleer ook je kleding, pet, sokken en schoenen buiten door ze uit te schudden of uit te kloppen om eventuele teken te verwijderen. Je kunt ook je kleding op 60 graden om eventuele teken te doden.

Toch een tekenbeet?
Tekenbeten zijn vaak pijnloos, waardoor je ze niet opmerkt. Op de plaats van de beet ontstaat vaak snel een rood vlekje, zoals bij de meeste insectenbeten. Het vlekje wordt meestal niet groter dan één of twee centimeter en verdwijnt binnen twee weken.

Sommige teken zijn besmet met bacteriën en kunnen dan ziekten overdragen, zoals de ziekte van Lyme. Als je een teek direct verwijdert, is de kans op besmetting klein. Na een tekenbeet moet je de eerste maanden opletten of je verschijnselen krijgt van de ziekte van Lyme.

Noteer de datum van de tekenbeet in je agenda. Zet er ook bij op welke plek van je lichaam de teek zich vastgebeten heeft. Dit kan later nog van pas komen.

Verwijderen
Verwijder een teek zo snel mogelijk met een spitse pincet (of een tekentangetje) door de teek zo dicht mogelijk op de huid vast te pakken. Trek de teek voorzichtig uit de huid. Als het snuitje van de teek hierbij afbreekt en in de huid achterblijft is dat niet erg. Het resterende stukje komt er vanzelf weer uit.

Als het niet lukt de teek te verwijderen, ga dan zo snel mogelijk naar je huisarts of naar de huisartsenpost (HAP).

Bron: Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op juli 22, 2013, 16:43:29 pm
Om onderweg te kunnen invoeren in Waarneming.nl, Waarnemingen.be en Observado.org staan jullie op dit moment twee opties ter beschikking ObsMapp of Webobs. (over een tijdje misschien wel drie )
Waar je ook bent de software zoekt zelf uit waar je waarnemingen thuis hoort.
Beide opties hebben hun voor en nadelen. Uiteraard is het goed om de belangrijkste verschillen op een rijtje te zetten : http://waarneming.nl/pda/both/ObsMappenWebObs.html
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 25, 2013, 22:41:38 pm
Zoals je wellicht weet kunnen waarnemingen in het buitenland, al dan niet met de mobiele applicaties, ingevoerd worden op Observado.org.

Voor de overzichten van de families zou het mooi zijn als er meer foto’s en eventueel geluiden bij de waarnemingen geplaatst worden. Dit geldt natuurlijk voor alle soortgroepen. Hoe meer foto’s en geluiden, hoe beter en mooier we de biodiversiteit van de wereld vast kunnen leggen in beeld en geluid.

Dus mocht je in het buitenland zijn of er nog naar toe gaan, we zien foto’s en geluiden graag tegemoet.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 25, 2013, 22:42:25 pm
Jac. P. Thijsse

Vandaag is de geboortedag van Jacobus Pieter Thijsse (Maastricht, 25 juli 1865 - Overveen, 8 januari 1945). De grootste en bekendste natuurvorser van Nederland van de vorige eeuw en bij het grote en wat oudere publiek vooral bekend van de Verkade-albums. Bij de koekjes van de fabrikant zaten plaatjes die je in de bijbehorende albums kon plakken, dit ter illustratie van de tekst die Thijsse schreef voor de albums.

Thijsse was een onderwijzer, veldbioloog en natuurbeschermer. Als onderwijzer vond hij het zijn taak om anderen bekend te maken met de natuur door middel van natuureducatie en zijn activiteiten voor de natuurlijke historie, veldbiologie en natuurbescherming.

Zijn voorliefde en betrokkenheid voor de natuur resulteerde dat hij aan de basis stond, samen met zijn vriend Eli Heimans, bij de oprichting van:

* Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (kortweg 'Natuurmonumenten');
* Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, later de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV);
* Nederlandse Ornithologische Vereniging, later de Nederlandse Ornithologische Unie.

Dat er nog steeds veel straten, scholen en dergelijke zijn naam dragen, getuigd dat Thijsse nog steeds populair is.

* * *

Thijsse werd geboren in Maastricht en bezocht de lagere school in Grave en Woerden. Later volgde hij de gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam. Na zijn opleiding stond hij voor de klas in Amsterdam. Later werd hij hoofd op een school in Den Burg op Texel. Hij had het prima naar zijn zin op Texel, hij was tenslotte een natuurliefhebber. Na enige tijd verhuisde Thijsse weer naar Amsterdam, dit omdat zijn vrouw heimwee had. Later schreef hij over het eiland: "Al heb ik er maar 2 ½ jaar gewoond, Texelaar zal ik blijven tot het eind."

Met name in Woerden zijn ze er nu nog steeds trots op dat Thijsse zijn jeugd daar doorbracht.

Onderstaand een citaat van Gerard Stout uit Fluitenkruid, het afdelingsblad van de afdeling "Stichts-Hollandse Polderland" van de KNNV.

“Mag men het niet zo stellen, dat Thijsse's jeugd, voor een belangrijk deel doorgebracht in onze contreien, mede bepalend is geweest voor zijn verdere leven? De vele herinneringen uit die tijd, nagelaten door de grote man zelf in zijn boeken en albums, geven ons daarom alleen al het recht Thijsse te beschouwen als Woerdenaar.”
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 27, 2013, 21:45:47 pm
Steeds vaker krijgen we via de e-mail (info@waarneming.nl) en het forum (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php) klachten dat er mensen (niet alléén fotografen) van de paden afgaan en zelfs in verboden gebieden lopen om een bepaalde soort te zien of te fotograferen.

Doe dat alsjeblieft niet, maar blijf op de paden. Je bent ten slotte te gast in het gebied van de terreineigenaar.

Mocht iemand het toch nodig vinden om van het pad af te gaan, spreek hem of haar er dan direct in het veld op aan. Wees beleefd en hou het beschaafd. Schat van te voren de situatie goed in en wacht eventueel op anderen. Samen sta je immers sterker en maakt het meer indruk. Laat het echter nooit uit de hand lopen!

Je kunt ook een foto nemen van de situatie, misschien komt dat later nog eens van pas om in te schatten hoe ver iemand van het pad af is gegaan.

Waarneming.nl is uiteraard niet verantwoordelijk voor het gedrag van zijn waarnemers, we kunnen alleen maar benadrukken dat iedereen zich aan de regels moet houden.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 28, 2013, 17:26:00 pm
Dutch Bird Fair

Op 24 en 25 augustus 2013 gaat het weer gebeuren. De 2e editie van de Dutch Bird Fair wordt dan weer georganiseerd in de Oostvaardersplassen bij Lelystad!

Wat is de Dutch Bird Fair?
Dit is het grootste natuurevenement van Nederland! Ook dit jaar weer met meer dan 100 stands waar bedrijven, instanties, verenigingen, natuurbeschermers en goede doelen zichzelf presenteren. De hele dag door worden er presentaties, lezingen en workshops verzorgd.

Dit jaar is Waarneming.nl ook aanwezig en wel in kraam 97. Voor vragen, klachten of wensen kun je gerust langskomen. Maar je kunt natuurlijk ook langskomen om de mensen achter Waarneming.nl te ontmoeten of gewoon voor een praatje. We zien er naar uit om je de hand te kunnen schudden.

Zodra er meer informatie is, kun je dat lezen op één van de onderstaande pagina’s:
De hoofdpagina van Waarneming.nl, http://waarneming.nl/index.php;
Het forum van Waarneming.nl, http://forum.waarneming.nl/smf/index.php.

Voor meer informatie, zie: http://www.dutchbirdfair.nl/?gclid=CMnJmaLlyrgCFUld3godaj0ACw.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 29, 2013, 23:49:56 pm
De gestrande potvis op Terschelling is helaas eerder deze avond overleden.

Er werd al gemeld dat de Potvis ziek/gewond was, zie deze waarneming: http://waarneming.nl/waarneming/view/77952618.

Sinds een maand is er een "Protocol stranding levende grote walvisachtigen". Dit naar aanleiding van het stranden van de bultrug Johanna. Via deze link (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/protocol-stranding-levende-grote-walvisachtigen.html) is het protocol in te zien en te downloaden.

Voor meer nieuws, zie bijvoorbeeld: http://www.nu.nl/binnenland/3537699/gestrande-potvis-terschelling-overleden.html en http://nos.nl/artikel/534538-potvis-terschelling-dood.html.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 29, 2013, 23:50:24 pm
Het "Protocol stranding levende grote walvisachtigen" lijkt niet echt te werken.

Quote uit het artikel op nu.nl:

Simon Smit van sleepbedrijf Noordgat heeft echter nog weinig van het protocol gemerkt. ''We zouden op de hoogte gehouden worden over het protocol, maar hebben niets gehoord. We zijn niet gevraagd om te komen helpen, maar niemand heeft ons tegengehouden toen we uit onszelf aan de slag gingen. Ik heb het nog niet eens gelezen, maar wij hebben wel een paar ideeën voor zulke acties.'' Noordgat redde eerder al twee grote vissen bij Vlieland.

Voor het hele (bijgewerkte) artikel, zie: http://www.nu.nl/binnenland/3537699/gestrande-potvis-terschelling-overleden.html
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 30, 2013, 22:44:07 pm
Verkeersslachtoffers top 10 van januari t/m juni 2013

Met het project "Verkeersslachtoffers" willen we beter in kaart brengen hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten het meest getroffen worden en waar de belangrijkste knelpunten liggen.

Je kunt je waarnemingen van verkeersslachtoffers melden én raadplegen. Invoeren doe je via deze link: http://waarneming.nl/wn_vs.php.

Opgelet! Word zelf geen verkeersslachtoffer!

Hou steeds voldoende aandacht bij het verkeer, volg strikt de verkeersregels op en stop nooit waar dit niet mag of niet veilig is.

Zie de tabel voor de soorten en de aantallen van de verkeersslachtoffers van het eerst half jaar van 2013.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 04, 2013, 23:31:59 pm
Vandaag maar liefst 5 (zeer) zeldzame soorten dagvlinders op de Sint Pietersberg in Maastricht, namelijk: Boswitje, Bruin dikkopje, Kaasjeskruiddikkopje, Keizersmantel en Klaverblauwtje. Helaas dit weekend geen meldingen van het Dambordje dat de laatste tijd geregeld gezien werd.

Voor een overzicht van de vele schitterende foto's, zie http://waarneming.nl/gebied/photos/132947?from=2013-07-04&to=2013-08-04&g=4&z=3&u=0&sp=0&only_rated=0.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 06, 2013, 23:08:26 pm
Onderstaand een overzicht van het aantal waarnemingen van dagvlinders per provincie over de eerste 6 maanden van 2013.

Gelderland staat met stip op 1, gevolgd door Noord-Brabant.

Flevoland heeft de minste waarnemingen, maar dat zal niemand verbazen gezien het landschap.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 06, 2013, 23:08:59 pm
In navolging van het overzicht van de dagvlinders vorige week, dit keer een overzicht van de libellen.

Het overzicht laat het aantal waarnemingen zien over de eerste 6 maanden van dit jaar per provincie. Noord-Brabant steekt er met kop schouders bovenuit. De provincies Zeeland en Flevoland hebben de minste waarnemingen. Net als bij de dagvlinders heeft Flevoland ook het laagste aantal waarnemingen van de libellen. Betekent dit dat Flevoland saai is? Nou, nee! Als er een overzicht gemaakt zou worden van de vogels moet Flevoland hoog scoren, mede dankzij de Oostvaardersplassen.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 07, 2013, 22:58:29 pm
Vandaag is de 3.000.000ste waarneming van dit jaar ingevoerd. Halen we dit jaar de 5.000.000 waarnemingen met nog een kleine 5 maanden te gaan? Dat zou natuurlijk wel weer een nieuwe mijlpaal betekenen, maar is dat realistisch? Nee, misschien niet, maar wel leuk om even aan te denken. Een beetje dromen mag toch!? Tenzij… tenzij… iedereen nu zijn/haar waarnemingen in gaat voeren op waarneming.nl.

Stel dat het onverhoopt toch zou lukken, dan hebben we 2 mijlpalen in één klap: 5.000.000 waarnemingen in 2013 én 25.000.000 waarnemingen in onze database. Een goed gevulde schatkist voor onze flora en fauna!

De afbeeldingen laten het verloop van de waarnemingen en het aantal actieve gebruikers zien van 2005 tot en met vandaag. Zowel 2005 áls 2013 zijn (nog) niet compleet.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 07, 2013, 23:00:16 pm
​If you like this, like waarneming.nl on Facebook! (https://www.facebook.com/waarneming)
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 09, 2013, 22:51:14 pm
Misschien een onderbelicht onderdeel binnen waarneming.nl is het scherm ‘Hoogst gewaardeerde foto’s’, te bereiken via het hoofdscherm van waarneming.nl -> Foto’s en geluiden -> Hoogst gewaardeerde foto’s.

Standaard zie je een overzicht van de hoogst gewaardeerde foto’s binnen alle soortgroepen van de huidige maand. Wil je alleen de foto’s binnen een bepaalde soortgroep zien? Dat kan uiteraard ook.

In het scherm kun je een soortgroep, jaar en maand selecteren. Druk op de Ok-knop en je krijgt een overzicht van de hoogst gewaardeerde foto’s van de geselecteerde soortgroep. Als je wilt, kun je ook een overzicht zien van de foto’s die het meest bekeken zijn. Dit doe je door de optie ‘Gebaseerd op aantal views’ aan te vinken en vervolgens nogmaals op de Ok-knop te drukken.

Onderstaand een alvast een link naar een paar populaire soortgroepen:
Vogels: http://waarneming.nl/ranking_the_fotos.php?g=1&jaar=2013&maand=8&based_on_hits=0;
Dagvlinders: http://waarneming.nl/ranking_the_fotos.php?g=4&jaar=2013&maand=8&based_on_hits=0;
Libellen: http://waarneming.nl/ranking_the_fotos.php?g=5&jaar=2013&maand=8&based_on_hits=0.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 09, 2013, 22:52:19 pm
Wist je dat je op waarneming.nl ook de invasieve soorten kunt invoeren?

‘Invasieve soort’ is een biologische term waarmee een soort bedoeld wordt die zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft gevestigd.

Uiteraard komen ze ook in ons land binnen de meeste soortengroepen voor. Voorbeelden van invasieve soorten zijn de: Mandarijneend, Muskuseend (zie foto), Fazant en natuurlijk ook de veel besproken Huiskraai. Je kunt een lijst bekijken met de soorten die op de lijst voorkomen én je kunt je waarnemingen invoeren.

De lijst is te bereiken via de hoofdpagina -> Waarnemingen -> Invasieve soorten of via deze link: http://waarneming.nl/coie_soortenlijst.php.

In Nederland is er een speciaal team (Team Invasieve Exoten (TIE)) opgericht die het ministerie van Economische Zaken (EZ) ondersteunt bij de uitvoering van het exotenbeleid, zowel preventief als monitoring. Vroegtijdige signalering van nieuwe exoten in Nederland is belangrijk. Ingrijpen tegen schadelijke invasieve exoten is dan wellicht nog mogelijk.

Het ministerie omschrijft invasieve exoten als volgt:
“Het merendeel van deze exoten vormt geen probleem. Maar in een aantal gevallen ontwikkelen de populaties van deze planten of dieren zich explosief. Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen. Exoten vormen op deze manier wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn er invasieve exoten die gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade kunnen veroorzaken. ”

Voor deze vroegtijdige signalering wil het TIE graag gebruik maken van de bestaande netwerken van waarneming.nl en de PGO's (Particuliere Gegevensbeherende Organisatie). De soortenlijst bevat alleen die soorten die door de diverse PGO's als invasief zijn aangemerkt.

Wil je weten welke PGO's er zijn? Op wikipedia staat een lijst van de PGO's die op dit moment bekend zijn, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Particuliere_Gegevensbeherende_Organisatie.

Bron:
http://www.vwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/dossier/invasieve-exoten/team-invasieve-exoten
Handleiding waarneming.nl (http://waarneming.nl/download/HandleidingWaarneming.nl_v4.pdf)
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 18, 2013, 17:38:58 pm
Nog een weekje te gaan en dan is het zo ver, de 2e editie van de Dutch Bird Fair!

Op 24 en 25 augustus 2013 is Waarneming.nl ook aanwezig op dit evenement. Je kunt ons persoonlijk ontmoeten in kraam 97. Tot volgende week!
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 18, 2013, 21:42:01 pm
Mogelijk meer wolven in Nederland

Een week na de vondst van een wolf in Luttelgeest, begin juli, is op een andere plek in Nederland mogelijk nog een wolf gesignaleerd. Die zou een kalf hebben aangevallen.

Wim Tegels, die bekend staat als wolvenkenner, heeft dat voorval gemeld aan het blad De Boerderij. Hij baseert zich op foto's van een veehouder die anoniem wil blijven.

Tegels leidt uit de verwondingen af dat ze "kenmerken hebben die typisch zijn voor een wolvenaanval." Zo waren ingewanden uit het dier getrokken en er is een poot weg.

De wolvenkenner durft niet met zekerheid zeggen of het kalf door een wolf is aangevallen. De boer heeft geen aangifte gedaan en er is geen officieel onderzoek geweest.

Bron en verdere info:
* http://nos.nl/artikel/541656-mogelijk-meer-wolven-in-nederland.html
* http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2013/8/Mogelijk-meer-wolven-in-Nederland-1337461W/
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op augustus 19, 2013, 09:38:09 am
Dringende oproep. Voor de dutch birdfair aankomend weekend hebben we internet nodig. Nu kunnen we een hospot huren maar dan moeten we wel weten of een werkende 3g verbinding mogelijk is op deze plek https://maps.google.nl/maps?q=Kitsweg+1%2C+Lelystad&hl=nl&sll=52.457304%2C5.417107&sspn=0.004151%2C0.012392&t=h&hnear=Kitsweg+1%2C+8218+AA+Lelystad%2C+Flevoland&z=16 en de 'vlakte' daar iets boven met t-mobile en/of vodafone
Kan iemand ter plekke dat checken of die met zijn smartphone daar redelijk kan internetten? het liefst voor woensdag middag 12.00 want voor die tijd moet die hotspot besteld zijn.
Hoort zegt het voort
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 20, 2013, 22:42:39 pm
Volgens de media is 2013 één van de beste zomers voor vlinders van de laatste jaren, volgens andere bronnen zelf hét beste jaar van deze eeuw. Het valt inderdaad op dat er dit jaar heel veel waarnemingen ingevoerd worden. Landelijk zou het aantal zelfs meer dan 40% hoger liggen dan in voorgaande jaren.

Gaat het nu ook echt goed met de vlinders in Nederland? Nee, integendeel als je afgaat op de woorden van het Europees Milieuagentschap (EEA) en De Vlinderstichting. Sinds 1990 loopt het aantal vlinders gestaag terug.

Om toch maar even positief af te sluiten, deze zomer levert ook de meest fantastische foto’s op van hele mooie soorten. Bekijk alleen maar eens de foto’s van deze maand.

Er zitten echt schitterende foto's tussen! Oordeel zelf: http://waarneming.nl/ranking_the_fotos.php?g=4&jaar=2013&maand=8&based_on_hits=0.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 20, 2013, 22:42:48 pm
Libellen: Info over alle soorten in Woord en Beeld!

Kijk je graag naar libellen? Weet je soms niet naar welke soort je nu eigenlijk staat te kijken? Heb je weleens hulp nodig bij het determineren? Heb je vragen op het gebied van libellen?

Op bovenstaande vragen hebben wij het antwoord!

Op ons libellenforum is een apart topic ingericht waar je antwoord kunt vinden op al deze vragen. Bezoek het topic “Info over alle soorten in Woord en Beeld!” (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=95517.0) maar eens.

In dit topic is een lijst te vinden van alle libellen die in Nederland voorkomen. Door op een link te klikken, krijg je direct een soortbeschrijving te zien met beschrijvende foto’s die je kunnen helpen met het determineren van de soort, zie bijvoorbeeld: http://waarneming.nl/soort/info/594 voor de Azuurjuffer.

Als je er met deze informatie nog niet uitkomt of je blijft twijfelen, dan kun je natuurlijk ook altijd je vraag stellen (liefst met foto) op het libellenforum zelf (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=32.0). Een groep van experts en welwillende liefhebbers zitten daar klaar om je vraag, vaak al binnen enkele minuten, te beantwoorden.

Als je een vraag hebt gesteld en je hebt de determinatie ‘rond’ gekregen, dan voer je je waarneming natuurlijk ook even in op waarneming.nl. Deze logische stap wordt nogal eens vergeten!
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op augustus 21, 2013, 14:28:24 pm
Sprinkhaanatlas project EIS/Waarneming.nl
Dit is het laatste jaar dat waarnemingen verzameld worden voor een nieuwe Sprinkhanen verspreidingsatlas http://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php
De start van het seizoen was dit jaar erg laat wat zich ook laat zien in het aantal ingevoerde waarnemingen.
Via dit scherm http://waarneming.nl/gmap_sprinkhanen.php zijn de nog niet of slecht onderzocht hokken te zien. Maak ons en EIS blij door nu juist die hokken met een bezoekje te vereren.
Lees voor meer achtergronden ook http://www.eis-nederland.nl/sprinkhanen.html
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op augustus 21, 2013, 14:29:18 pm
Atlasproject Leuke Vliegen

http://waarneming.nl/vliegen_start.php

John Smit & Menno Reemer

Inleiding
Iedereen met interesse in zweefvliegen of insecten in het algemeen komt vroeg of laat leuke vliegen tegen. Dat zijn vliegen die de aandacht trekken door hun fraaie, opvallende uiterlijk of door hun gedrag. Dit is natuurlijk een beetje vage definitie, maar in de praktijk blijken het vaak dezelfde vliegenfamilies te zijn die op deze manier de aandacht op zich weten te vestigen. In dit nieuwe atlasproject vallen de volgende families onder de leuke vliegen: blaaskopvliegen, roofvliegen, wapenvliegen, wolzwevers en dazen. Natuurlijk zijn er nog veel meer leuke vliegen, want Nederland telt maar liefst 5000 soorten vliegen en muggen. Om het overzichtelijk te houden beperken we ons tot de genoemde vliegenfamilies, die samen slechts circa 183 soorten tellen in Nederland.

Doel
Het doel van het project is een verspreidingsoverzicht te maken van alle soorten van de verschillende vliegengroepen en dit te publiceren. Over een jaar of twee moet dus van elke leuke vliegensoort duidelijk zijn waar en wanneer hij in Nederland gevonden is. Welke soorten zijn beperkt tot de zandgronden en welke tot het rivierengebied? Welke soorten zijn verdwenen uit Nederland en welke breiden zich juist uit? Zulke gegevens zijn van grote waarde voor bijvoorbeeld beschermings- en onderzoeksdoeleinden. En wie eenmaal gegrepen is door de vliegenwereld vindt het ook gewoon heel interessant om zo veel mogelijk van deze beestjes te weten te komen.

Projectteam
Het project wordt uitgevoerd door EIS-Nederland in samenwerking met Waarneming.nl, de sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging en de beide jeugdbonden voor natuurstudie; NJN en JNM. Het projectteam bestaat uit de volgende personen: John Smit, Menno Reemer, Elias de Bree, Ben Brugge, Reinoud van den Broek, André Schulten en Mark van Veen.

Meedoen?
Iedereen kan een bijdrage leveren. Losse waarnemingen kunnen worden ingevoerd op Waarneming.nl en Telmee. De komende jaren zullen diverse excursies worden georganiseerd. We zullen iedereen op de hoogte houden via de reguliere nieuwsbrieven van de Sectie Diptera, EIS-Nederland en een digitale nieuwsbrief.

Inmiddels zijn ruim 5000 waarnemingen met dit project gedeeld.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op augustus 24, 2013, 22:34:44 pm
Vandaag een topdag voor Texel!

Heel veel bijzondere soorten waar het hart van de gemiddelde vogelaar sneller van gaat kloppen. Zo maar een greep uit het waarneemoverzicht van vandaag: Grauwe fitis, Sperwergrasmus, Draaihals, Grauwe franjepoot, Grauwe kiekendief, Ortolaan, Geelpootmeeuw en Grauwe klauwier. Jaloers, nee natuurlijk niet. :-)

Hou de komende dagen vooral deze pagina's in de gaten: http://texel.waarneming.nl/ en het mooie blog van Jos van den Berg: http://www.birdingtexel.com/.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op augustus 27, 2013, 10:54:28 am
Sprinkhaanatlas EIS/ Waarneming.nl
Beste mensen het Sprinkhaanatlas project loopt op zijn eind. We hebben nog een paar witte vlekken op de kaart en zouden heel graag uit die uurhokken nog dit jaar waarnemingen willen ontvangen.
Als je wel in zo`n uurhok naar sprinkhanen hebt gezocht maar niets hebt gevonden geef dan voor 1 soort via http://waarneming.nl/obs/create/?id_project=243 een 0 waarneming door.

Voor welke Uurhokken zijn in de periode tussen 2005-01-01 en 'vandaag' nog geen sprinkhaan waarnemingen bekend ?

Zuid Holland
65,405 http://waarneming.nl/hokken/species_list/144288?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Bruinisse / Anna Jacobapolder)
55,440 http://waarneming.nl/hokken/species_list/144189?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 ( nieuwe maasvlakte)

Noord Brabant
85,395 http://waarneming.nl/hokken/species_list/144491?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (omgeving Kruisland)

Noord-Holland
135,540 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145014?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Haven Oude Zeug en omgeving)
135,550 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145016?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Stuk ijsselmeerdijk)

Friesland
150,560 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145177?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Makkumerwaard)
150,545 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145174?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Noord van Stavoren)
165,560 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145336?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Oost van Bolsward)
165,550 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145334?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Heegermeer e.o.)
175,590 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145460?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (omgeving Nieuwe Bildtzijl)
185,595 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145589?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (omgeving Holwerd)
185,600 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145590?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (haven(dam) Holwerd)
190,595 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145653?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (omgeving Hantum)
190,600 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145654?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (noord van Ternaard)
195,590 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145716?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Dokkum)
195,595 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145717?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Paessens)
195,600 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145718?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Wierum)
200,590 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145778?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (west van Engwierum)

Groningen
220,590 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145960?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Oldehove)
230,595 http://waarneming.nl/hokken/species_list/146041?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Oost van Baflo)
235,605 http://waarneming.nl/hokken/species_list/146082?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Noord van Uithuizen)
255,590 http://waarneming.nl/hokken/species_list/146222?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Delfzijl)
270,585 http://waarneming.nl/hokken/species_list/146292?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Reiderland buitendijks)

Flevoland
170,525 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145386?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Espel)
175,525 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145447?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Noord van Emmeloord)
180,520 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145510?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Oost van Emmeloord)
180,525 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145511?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Noord-Oost van Emmeloord)
155,510 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145220?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Dijk Lelystand - Enkhuizen)
155,515 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145221?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Dijk Lelystand - Enkhuizen)

Overijssel
210,485 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145859?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (West van Raalte)
210,480 http://waarneming.nl/hokken/species_list/145858?g=14&s=0&to=2013-08-27&from=2005-01-01 (Wesepe)

De stand van zaken wordt dagelijks bijgewerk op http://waarneming.nl/gmap_sprinkhanen.php

Hoort zegt het voort !!!!
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2013, 13:53:38 pm
Leuke Vliegen !
In het kader van het EIS/Waarneming.nl project 'Leuke Vliegen' pakken we 1 soort die nu nog vliegt en die makkelijk is te herkennen: Gewoon Knuppeltje Physocephala rufipes
Als je de foto zien weet je gelijk hoe deze vlieg aan zijn naam is gekomen http://waarneming.nl/fotonew/0/5427950.jpg
Deze soort is in hele hele land te vinden. Als de lezer deze soort ook ziet voer die dan in via http://waarneming.nl/obs/create?naamlat=Physocephala+rufipes
zodat we het verspreidingsbeeld compleet krijgen.
Een determindatietabel van Blaaskopvliegen is te vinden via http://www.repository.naturalis.nl/document/491918
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 06, 2013, 15:30:27 pm
Vorige week werden de Draaihals veel gezien http://waarneming.nl/soort/maps/39?from=2013-08-24&to=2013-08-31&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st&second_specie
Deze week zijn de Duinpiepers aan de beurt http://waarneming.nl/soort/maps/43?from=2013-09-01&to=2013-09-06&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st&second_specie
om met redelijke aantallen door te trekken.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 09, 2013, 22:39:14 pm
Steun ons! Like us!

Sinds vandaag is het mogelijk om waarneming.nl financieel te steunen. Rechts op de hoofdpagina is een knop opgenomen die doorverwijst naar de pagina om te doneren. U kunt heel simpel een donatie overmaken via iDeal, vanwege de transactiekosten graag een minimumbedrag van 5 euro. Meer mag natuurlijk ook!

Met uw steun kunnen we samen meer blijven ontdekken!

Steun waarneming.nl
Waarneming.nl is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Om verdere groei te bekostigen wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt ons helpen door ons eenmalig te steunen. Met uw hulp wordt de software van de website verbeterd, nieuwe websites ontwikkeld, betere invoer in het buitenland mogelijk gemaakt en nieuwe servers gekocht.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 17, 2013, 22:51:37 pm
2013: het jaar van de Patrijs

Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de extra aandacht in de nationale en regionale media, dit jaar zijn er al veel waarnemingen van de Patrijs ingevoerd.

De meeste waarnemingen werden in de maand april gedaan met 1.527 waarnemingen (589 exx. *), gevolgd door de maand mei met 1.516 waarnemingen (594 exx.).

De Patrijs neemt sinds het begin van deze eeuw steeds verder in aantal af. Dit jaar zijn er gelukkig nu al meer waarnemingen en exemplaren ingevoerd dan in de voorgaande jaren.

Aantal waarnemingen:
2011 4.834 waarnemingen (1.581 exx.)
2012 5.454 waarnemingen (1.752 exx.)
2013 7.590 waarnemingen (1.958 exx.)

Dit betekent uiteraard niet automatisch dat het goed gaat met de Patrijs. Voor een goede indicatie moeten we wetenschappelijke rapporten van onder andere Sovon Vogelonderzoek Nederland afwachten.

* tussen haakjes het aantal exemplaren

In het overzicht zie je de aantallen per maand over de jaren 2011-2013.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 17, 2013, 22:52:25 pm
De Bladkoning

“'t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei”, zong Gerard Cox in 1973.We hebben inderdaad een hele lange, mooie zomer gehad. Is de zomer dan nu voorbij? Als je zo naar buiten kijkt en je ziet de eerste waarnemingen van bijvoorbeeld de Bladkoning voorbij komen, weet je het zo goed als zeker dat de zomer voorbij is.

Voor vogelaars breekt er weer een spannende tijd aan. Wat krijgen we allemaal te zien de komende tijd? Op Texel worden de eerste leuke soorten al gezien, zie http://texel.waarneming.nl/index.php.

Een hele leuke soort is de Bladkoning. De wetenschappelijke naam is: Phylloscopus inornatus. Het geslacht Phylloscopus is een groep van kleine, veelal bruingroene zangvogels. Een goede vertaling in het Nederlands is “boszangers”, maar vogelaars spreken meestal over “phylloscopen” of “phyllo's”.

De Bladkoning broedt in de Siberische taiga en het is een vrij zeldzame doortrekker in Nederland, vooral in september - oktober. De piek is in het 1ste weekend van oktober. De Bladkoning wordt tijdens de najaarstrek vooral gezien langs de gehele kust in bomen en struiken. Waarnemingen ver in het binnenland zijn redelijk uitzonderlijk.

Hoe herken je een Bladkoning?
De Bladkoning is een klein zangvogeltje (ongeveer 10 cm), met lange en zeer opvallende lichtgele wenkbrauwstreep en heeft 2 geelwitte vleugelstrepen. De bovendelen zijn grijsgroen en de onderdelen zijn vuilwit. De poten zijn rozebruin.

Hoe ontdek je een Bladkoning?
Het is vrij moeilijk om een Bladkoning te ontdekken, dit komt omdat het vogeltje geen moment stil zit. Hij beweegt zich zeer behendig door de vegetatie en hangt vaak ondersteboven aan takjes of blaadjes waar hij jaagt op insecten. De beste manier is hem op zijn roep te ontdekken, de roep “tsiewie” lijkt op die van de Zwarte mees. De zang wordt zelden gehoord in Nederland.

De Bladkoning kan verward worden met onder andere: de Goudhaan, de Vuurgoudhaan en de Pallas’ boszanger.

Foto: http://waarneming.nl/foto/view/2665154
Roep: http://waarneming.nl/sound/view/5629
Verspreiding: http://waarneming.nl/soort/maps/227?from=2012-09-01&to=2012-10-30&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 17, 2013, 22:53:20 pm
Egels.
De Zoogdiervereniging roept op: Geef uw waarneming van egels door tijdens het Egelweekend!

Op 21 en 22 september is het ‘Egelweekend 2013’. Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt.

De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels willen verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een aardig beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds?

Invoeren is eenvoudig als je deze link gebruikt http://waarneming.nl/obs/create?naamlat=Erinaceus+europaeus
alleen datum evt. aanpassen, gebied selecteren en dan ben je in de meeste gevallen al klaar.
Was het een verkeersslachtoffer? Geef dit dan even aan bij 'gedrag'.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 17, 2013, 22:53:44 pm
Een kleine wijziging in het invoerscherm:
In het invoerscherm was onder de kaart al wat jaartjes een icoon te vinden waarmee je de kaart in 1 keer naar de locatie kan laten zoomen waar je pc/tablet staat ( en als je de browser toestemming heeft om je locatie te delen) maar die icoon stond op een rare plek en was ook niet best te herkennen.

De functie is nu via het icoon met het huisje op te roepen welke nu achter het gebied zoek veld staat.
Ontzettend makkelijk als je op vakantie bent om enigszins te achterhalen waar je precies bent of als je waarnemingen uit je eigen tuin wilt doorgeven.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op september 24, 2013, 22:48:15 pm
Egel gezien: geef het door!

Komend weekend, 21 en 22 september, staat in het teken van de Egel. Zie je bijvoorbeeld een Egel in je tuin of bij je in de buurt, geef deze dan door. Dit geldt voor zowel levende exemplaren als verkeersslachtoffers.

Geef alle waarnemingen door om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aantallen en de verspreiding van de Egel.

In het overzicht de aantallen per provincie over 2011-2013. Uiteraard is dit jaar nog lopende, maar de afnemende aantallen geven aan dat het belangrijk is om deel te nemen.

Alvast bedankt voor het doorgeven van je waarneming!
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 28, 2013, 15:51:01 pm
Alerts
Wat zijn dat ?
U kunt een email ontvangen als voor een soort , waarvoor u een alert heeft ingesteld, een waarneming wordt ingevoerd die aan de door u ingestelde criteria voldoet.
Of de soort(en) nu zeldzaam zijn of niet maakt niet uit.
Op dit moment hebben meer dan 1100 personen ruim 18.000 verschillende alerts ingesteld.

Het instellen van alerts kan op :
Heel Nederland of 1 provincie of 1 gebied
Voor 1 soortgroep
Voor 1 soort
Op basis van je eigen levenslijst ( Alleen voor vogels) Dit betekend dat je meldingen krijg van waarnemingen van soorten die je zelf nog nooit hebt gezien
Het instellen van alerts voor een hele soortgroep kan alleen als bij 'zeldzaamheid' zelfzaam of zeer zeldzaam is gekozen.

Wat vooorbeelden van combinaties:

1 alert instellen voor heel Nederland, >=zeldzaam en soortgroep zoogdieren
Dan krijg je emails als zeldzame en zeer zeldzame zoogdiersoorten zijn gezien
1 alert instellen gebied 'gemeente utrecht' en als soort de huismus
1 alert instellen op basis van mijn levenslijst. Dan krijg je alerts voor alle soorten die ook in http://waarneming.nl/twitcher.php zichtbaar zijn.

Waarvan ontvang je geen alerts ?
- vervaagde soorten
- waarnemingen met een embargo datum of kmhok vervaging
- waarnemingen die niet op de dag van waarnemen zijn ingevoerd
- waarnemingen die op onzeker staan

Wanneer ontvang je geen alerts meer ?
- als je zelf je alerts hebt verwijderd
- als blijkt dat je emailadres niet geldig is of je emailbox vol zit

Hoe kun je voorkomen dat je bij een zeer zeldzame soort 400 alerts krijgt ( 1 voor elke ingevoerde waarneming) ?
Je kunt instellen wat voor interval je tussen 2 identieke alerts wenst via http://waarneming.nl/user/settings (optie interval tussen 2 alerts van dezelfde soort in hetzelfde gebied)

Waar kun je dit allemaal instellen ?
Als je ingelogd bent in Waarneming.nl in het menu kiezen voor Mijn Waarneming.nl optie 'Overzicht alerts' http://waarneming.nl/alert_overzicht.php

Wat kost dit ?
Niets

Extra mogelijkheden:
Bent u gebruiker van een werkgroep die gekoppeld is aan Waarneming.nl ? Dan is het ook mogelijk om bovenstaande alerts in te stellen op het basis van het werkgebied.
Voorbeelden van zulke werkgroepschermen http://gooi.waarneming.nl/ , http://toh.waarneming.nl/ , http://nijmegen.waarneming.nl/ etc

U wilt alleen dagelijks een alert ontvangen van een beperkte groep invasieve exoten omdat u bijvoorbeeld terreinbeheerder bent ?
http://waarneming.nl/invasive_alert_invoeren_v3.php
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 28, 2013, 16:10:03 pm
De Maasvlakte en Patrijzen.
Als je http://waarneming.nl/monitoring.php?id_gebied=113&id_soort=16&u%5B0%5D=1&j%5B0%5D=2013&j%5B1%5D=2012&j%5B2%5D=2011&a%5B0%5D=0&orignal_precision=1&markers=0 bekijkt
Vallen een paar zaken op.
-Het aantal gemelde patrijzen neem af ( klopt met landelijk beeld)
-De eerste Patrijs heeft de nieuwe maasvlakte ontdekt en dat voor een niet zo bijster reislustig beest.
-Dat vrij kleine stukjes braak blijkbaar genoeg zijn om te overleven
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op oktober 02, 2013, 15:52:26 pm
Validatie op Waarneming.nl
Geregeld worden vragen gesteld over de status categorieën die je bij een waarneming kunt aantreffen.
Zowel schematisch als in tekst is dat via http://waarneming.nl/download/validatie_schema/validation_flow.html goed te bekijken.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op oktober 02, 2013, 15:52:55 pm
Om de vragen alvast voor te zijn :
Wat is automatische validatie?

Automatische validatie is het valideren van waarnemingen op basis van onderliggende goedgekeurde waarnemingen (referentiebestand) begrensd door tijd en ruimte.

Waarom automatische validatie

Automatische validatie neemt werk uit handen van de admins zowel op Waarneming.nl als binnen de validatie module van de NDFF.

Waar bestaat het referentiebestand uit

Het referentiebestand bestaat uit door een admin goedgekeurde waarnemingen die zijn voorzien van een foto of een geluidsbestand welke op zeker staan, niet als escape zijn aangeduid en redelijk precies zijn ingevoerd.

Zodra een admin zo’n waarneming goedkeurt wordt deze toegevoegd aan het referentiebestand.

`s Avonds draait op de server een proces om waarnemingen waarvan de foto/geluid verwijderd is uit het refentiebestand te halen.

Op dit moment is het referentiebestand 2,1 miljoen waarnemingen en groeit elke dag.

Welke parameters spelen een rol bij automatische validatie

Per soort kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

-Radius in meters. binnen die straal zal gezocht worden naar referentie waarnemingen

-Dagen het aantal dagen voor en achteruit waar binnen gezocht wordt naar referentie

waarnemingen.

-Aantal maximaal Aantal exemplaren van de te keuren waarneming waarvoor nog automatische

validatie mag worden toegepast. Aantal bij de te valideren waarneming hoger? dan geen

automatiche validatie.

-Aantal referentie waarnemingen Aantal benodigde waarnemingen uit het referentiebestand

welke noodzakelijk zijn om de te valideren waarneming te keuren.

-Gebruik autoval voor deze soort J/N als deze parameter op Ja wordt gezet zal al bij

invoeren/wijzigen van een waarneming geprobeerd worden op de waarneming te valideren. Als deze op Nee staat kan alleen de admin handmatig gebruik maken van valideren op basis van referentie waarnemingen.

-Fenologische uitzonderingen. Als voor de betreffende soort 1 of meerdere periodes ingesteld zijn waar binnen extra op de soort gelet wordt zal deze niet automatisch gevalideerd worden.


Wat kan je per waarneming zien van de automatische validatie


De waarneming heeft als status ‘goedgekeurd op basis van kennisregels’

b.v. http://waarneming.nl/waarneming/view/71953678

In het waarneming detailscherm zie je dan rechts de optie 'validatieparameters'. Als je daar op klikt zie je de referentie parameters en de referentie waarnemingen .
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op februari 20, 2014, 16:46:38 pm
Vogelwerkgroep Nijmegen is druk bezig met een Digitale Avifauna. Bekijk hun atlas via
http://nijmegen.waarneming.nl/atlas_start.php?groep=1 Een voorbeeld van een soortpagina de Patrijs: http://nijmegen.waarneming.nl/soort/atlas/?id=16
Mooi voorbeeld van de samenwerking tussen (vogel)werkgroepen en Waarneming.nl
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op februari 20, 2014, 22:52:58 pm
In welke provincie werden in 2013 de meeste waarnemingen gedaan binnen de 4 meest populaire soortgroepen? Worden in dezelfde provincie binnen elke soortgroep de meeste waarnemingen gedaan? Hoeveel waarnemingen worden er binnen een soortgroep ingevoerd?

Het antwoord op bovenstaande vragen wordt gegeven in onderstaande grafieken.
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op februari 21, 2014, 09:38:38 am
Hoe deden de gemeentes het qua biodiversiteit in 2013? De getallen geven het totaal aantal ingevoerde soorten weer. Uiteraard zijn de getallen sterk afhankelijk van de waarnemers

1 Bergen (NH) (gemeente) 3535
2 Wageningen (gemeente) 3206
3 Ede (gemeente) 3095
4 Zwolle (gemeente) 3025
5 Arnhem (gemeente) 2578
6 Wassenaar (gemeente) 2487
7 Bloemendaal (gemeente) 2380
8 Roerdalen (gemeente) 2312
9 Achtkarspelen (gemeente) 2230
10 Westerveld (gemeente) 2229
11 Amsterdam (gemeente) 2206
12 Texel (gemeente) 2199
13 Apeldoorn (gemeente) 2186
14 Veere (gemeente) 2179
15 Rheden (gemeente) 2121
16 Rotterdam (gemeente) 2087
17 Renkum (gemeente) 2087
18 Emmen (gemeente) 2079
19 Goeree-Overflakkee 2036
20 Venlo (gemeente) 2030
21 Aa en Hunze (gemeente) 2023
22 Castricum (gemeente) 2012
23 Tilburg (gemeente) 1998
24 Leeuwarden (gemeente) 1967
25 Gulpen-Wittem (gemeente) 1961
26 Schouwen-Duiveland (gemeente) 1958
27 Maastricht (gemeente) 1955
28 Terschelling (gemeente) 1950
29 Velsen (gemeente) 1909
30 Utrechtse Heuvelrug (gemeente) 1891
31 Hof van Twente (gemeente) 1887
32 Katwijk (gemeente) 1859
33 Groningen (gemeente) 1846
34 Rhenen (gemeente) 1829
35 Werkendam (gemeente) 1746
36 Ameland (gemeente) 1739
37 Haarlem (gemeente) 1732
38 Dordrecht (gemeente) 1731
39 Hardenberg (gemeente) 1728
40 De Wolden (gemeente) 1721
41 Barneveld (gemeente) 1711
42 Hilversum (gemeente) 1709
43 Nijmegen (gemeente) 1708
44 Lelystad (gemeente) 1707
45 Groesbeek (gemeente) 1696
46 Ubbergen (gemeente) 1692
47 Winterswijk (gemeente) 1664
48 Brummen (gemeente) 1650
49 Bergen (Li) (gemeente) 1640
50 Borger-Odoorn (gemeente) 1637
51 Enschede (gemeente) 1628
52 Eindhoven (gemeente) 1618
53 Deventer (gemeente) 1596
54 Den Haag (gemeente) 1590
55 Utrecht (gemeente) 1589
56 Bronckhorst (gemeente) 1587
57 Dinkelland (gemeente) 1586
58 Breda (gemeente) 1581
59 Lochem (gemeente) 1569
60 Vlagtwedde (gemeente) 1555
61 Soest (gemeente) 1547
62 De Marne (gemeente) 1546
63 Zijpe (gemeente) 1542
64 Tynaarlo (gemeente) 1541
65 Haren (Gr.) (gemeente) 1526
66 Millingen aan de Rijn (gemeente) 1520
67 Dronten (gemeente) 1514
68 Ooststellingwerf (gemeente) 1504
69 Midden-Drenthe (gemeente) 1487
70 Gilze en Rijen (gemeente) 1487
71 Horst aan de Maas (gemeente) 1474
72 Valkenburg aan de Geul (gemeente) 1441
73 Westvoorne (gemeente) 1439
74 Heerlen (gemeente) 1436
75 Ermelo (gemeente) 1430
76 Heumen (gemeente) 1428
77 Zundert (gemeente) 1421
78 Reimerswaal (gemeente) 1417
79 Ommen (gemeente) 1415
80 Noordenveld (gemeente) 1393
81 Borsele (gemeente) 1382
82 Lingewaard (gemeente) 1377
83 Losser (gemeente) 1370
84 Berkelland (gemeente) 1366
85 Coevorden (gemeente) 1361
86 Terneuzen (gemeente) 1361
87 Mill en Sint Hubert (gemeente) 1341
88 Oosterhout (NB) (gemeente) 1325
89 Zandvoort (gemeente) 1324
90 Middelburg (gemeente) 1322
91 Twenterand (gemeente) 1317
92 Hulst (gemeente) 1308
93 Leusden (gemeente) 1306
94 Steenwijkerland (gemeente) 1305
95 Vlissingen (gemeente) 1299
96 Almere (gemeente) 1293
97 Alphen aan den Rijn (gemeente) m.i.v. 2014 1291
98 Maasgouw (gemeente) 1287
99 Alkmaar (gemeente) 1280
100 Voorschoten (gemeente) 1279
101 Vlieland (gemeente) 1277
102 Hoogeveen (gemeente) 1272
103 Heemskerk (gemeente) 1268
104 Venray (gemeente) 1260
105 Weert (gemeente) 1253
106 Noordwijk (gemeente) 1253
107 Etten-Leur (gemeente) 1253
108 Vaals (gemeente) 1249
109 Leudal (gemeente) 1239
110 Hoogezand - Sappemeer (gemeente) 1238
111 Heerenveen (gemeente) 1237
112 Montfoort (gemeente) 1237
113 Kampen (gemeente) 1229
114 Goes (gemeente) 1228
115 Stadskanaal (gemeente) 1228
116 Opsterland (gemeente) 1224
117 Weststellingwerf (gemeente) 1221
118 Boxtel (gemeente) 1220
119 Margraten (gemeente) 1219
120 Wierden (gemeente) 1197
121 De Bilt (gemeente) 1194
122 Den Helder (gemeente) 1190
123 Tubbergen (gemeente) 1189
124 Grave (gemeente) 1172
125 Echt-Susteren (gemeente) 1164
126 Mook en Middelaar (gemeente) 1159
127 's-Hertogenbosch (gemeente) 1152
128 Drimmelen (gemeente) 1125
129 Roermond (gemeente) 1125
130 Stichtse Vecht (gemeente) 1123
131 Rijssen-Holten (gemeente) 1120
132 Sluis (gemeente) 1105
133 Delft (gemeente) 1102
134 Buren (gemeente) 1096
135 Nijkerk (gemeente) 1092
136 Oldambt (gemeente) 1092
137 Nieuw-Lekkerland (gemeente) 1087
138 Haaksbergen (gemeente) 1086
139 Schiermonnikoog (Eiland) 1082
140 Nunspeet (gemeente) 1081
141 De Friese Meren (gemeente) 1072
142 Woudrichem (gemeente) 1067
143 Zeewolde (gemeente) 1060
144 Leiden (gemeente) 1058
145 Súdwest-Fryslân (Gemeente) 1055
146 Oirschot (gemeente) 1053
147 Amersfoort (gemeente) 1053
148 Nederweert (gemeente) 1046
149 Tytsjerksteradiel (gemeente) 1044
150 Meerssen (gemeente) 1042
151 Veenendaal (gemeente) 1033
152 Zaltbommel (gemeente) 1032
153 Almelo (gemeente) 1032
154 Zutphen (gemeente) 1028
155 Dantumadiel (gemeente) 1026
156 Wieringermeer (gemeente) 1023
157 Overbetuwe (gemeente) 1021
158 Noordoostpolder (gemeente) 1014
159 Gennep (gemeente) 1013
160 Boxmeer (gemeente) 1012
161 Epe (gemeente) 1006
162 Rijnwoude (gemeente) 1003
163 Beuningen (gemeente) 990
164 Hellendoorn (gemeente) 987
165 Kollumerland en Nieuwkruisland (gemeente) 981
166 Staphorst (gemeente) 978
167 Gorinchem (gemeente) 977
168 Oisterwijk (gemeente) 970
169 Zeist (gemeente) 968
170 Albrandswaard (gemeente) 964
171 Assen (gemeente) 956
172 Heeze-Leende (gemeente) 954
173 Noord-Beveland (gemeente) 950
174 Wijdemeren (gemeente) 947
175 Alphen-Chaam (gemeente) 939
176 Baarn (gemeente) 928
177 Zuidhorn (gemeente) 923
178 Lansingerland (gemeente) 920
179 Olst-Wijhe (gemeente) 918
180 Deurne (gemeente) 918
181 Alblasserdam (gemeente) 914
182 Wijchen (gemeente) 908
183 Graafstroom (gemeente) 905
184 Hilvarenbeek (gemeente) 903
185 Bunnik (gemeente) 878
186 Doetinchem (gemeente) 877
187 Loon op Zand (gemeente) 864
188 Heerde (gemeente) 861
189 Putten (gemeente) 852
190 Hardinxveld-Giessendam (gemeente) 839
191 Teylingen (gemeente) 836
192 Naarden (gemeente) 835
193 Nederlek (gemeente) 830
194 Huizen (gemeente) 830
195 Slochteren (gemeente) 828
196 Ridderkerk (gemeente) 827
197 Sittard-Geleen (gemeente) 825
198 Nieuwkoop (gemeente) 823
199 Hengelo (gemeente) 818
200 Eijsden (gemeente) 816
201 Delfzijl (gemeente) 800
202 Haaren (gemeente) 800
203 Dalfsen (gemeente) 800
204 Pijnacker-Nootdorp (gemeente) 798
205 Peel en Maas (gemeente) 796
206 Purmerend (gemeente) 792
207 Raalte (gemeente) 792
208 Oude IJsselstreek (gemeente) 791
209 Menterwolde (gemeente) 790
210 Voorst (gemeente) 790
211 Cuijk (gemeente) 790
212 Hendrik-Ido-Ambacht (gemeente) 785
213 Eemsmond (gemeente) 781
214 Woensdrecht (gemeente) 780
215 Tholen (gemeente) 774
216 Papendrecht (gemeente) 765
217 Amstelveen (gemeente) 764
218 Bergen op Zoom (gemeente) 763
219 Meppel (gemeente) 759
220 Goirle (gemeente) 758
221 Veendam (gemeente) 752
222 Westland (gemeente) 749
223 Rijnwaarden (gemeente) 748
224 Heusden (gemeente) 748
225 De Ronde Venen (gemeente) 745
226 Haarlemmermeer (gemeente) 740
227 Culemborg (gemeente) 728
228 Binnenmaas (gemeente) 723
229 Waalre (gemeente) 709
230 Waddinxveen (gemeente) 705
231 Bedum (gemeente) 700
232 Wijk bij Duurstede (gemeente) 698
233 Korendijk (gemeente) 697
234 Zuidplas (gemeente) 696
235 Baarle-Nassau (gemeente) 696
236 Gouda (gemeente) 692
237 Vught (gemeente) 679
238 Simpelveld (gemeente) 674
239 Montferland (gemeente) 670
240 Neder-Betuwe (gemeente) 669
241 Leidschendam-Voorburg (gemeente) 663
242 Oss (gemeente) 660
243 Zederik (gemeente) 658
244 Valkenswaard (gemeente) 657
245 Wieringen (gemeente) 656
246 Blaricum (gemeente) 649
247 Rozendaal (gemeente) 649
248 Dongeradeel (gemeente) 647
249 Bergeijk (gemeente) 643
250 Waalwijk (gemeente) 642
251 Sint-Michielsgestel (gemeente) 638
252 Cranendonck (gemeente) 637
253 Noordwijkerhout (gemeente) 637
254 Bergambacht (gemeente) 637
255 Geldermalsen (gemeente) 636
256 Giessenlanden (gemeente) 632
257 Medemblik (gemeente) 629
258 Woerden (gemeente) 625
259 Bussum (gemeente) 612
260 Grootegast (gemeente) 611
261 Kerkrade (gemeente) 610
262 Vlaardingen (gemeente) 609
263 Houten (gemeente) 598
264 Nieuwegein (gemeente) 593
265 Neerijnen (gemeente) 591
266 Oldebroek (gemeente) 583
267 Gemert-Bakel (gemeente) 577
268 Smallingerland (gemeente) 576
269 Borne (gemeente) 573
270 Zevenaar (gemeente) 570
271 Vianen (Ut.) (gemeente) 566
272 Pekela (gemeente) 565
273 Oegstgeest (gemeente) 564
274 Sliedrecht (gemeente) 563
275 Midden-Delfland (gemeente) 560
276 Moerdijk (gemeente) 551
277 Zoetermeer (gemeente) 544
278 Uithoorn (gemeente) 544
279 Dongen (gemeente) 542
280 Heiloo (gemeente) 542
281 Helmond (gemeente) 541
282 Rijswijk (ZH) (gemeente) 538
283 Oud-Beijerland (gemeente) 533
284 Hoorn (gemeente) 531
285 Zeevang (gemeente) 530
286 Krimpen aan den IJssel (gemeente) 528
287 Sint-Oedenrode (gemeente) 528
288 Beverwijk (gemeente) 526
289 Elburg (gemeente) 526
290 Drechterland (gemeente) 523
291 Leek (gemeente) 522
292 Roosendaal (gemeente) 514
293 Steenbergen (gemeente) 513
294 Renswoude (gemeente) 511
295 Veldhoven (gemeente) 508
296 Uden (gemeente) 499
297 Heemstede (gemeente) 498
298 Voerendaal (gemeente) 498
299 Landerd (gemeente) 493
300 Bladel (gemeente) 491
301 Zaanstad (gemeente) 491
302 Strijen (gemeente) 489
303 Spijkenisse (gemeente) 488
304 Oost Gelre (gemeente) 487
305 Beesel (gemeente) 485
306 Liesveld (gemeente) 485
307 Kapelle (gemeente) 484
308 Barendrecht (gemeente) 483
309 Woudenberg (gemeente) 483
310 Brunssum (gemeente) 478
311 Zwijndrecht (gemeente) 478
312 Muiden (gemeente) 473
313 Lingewaal (gemeente) 472
314 Sint Anthonis (gemeente) 468
315 Reusel-De Mierden (gemeente) 468
316 Laren (NH) (gemeente) 466
317 Ouderkerk (gemeente) 465
318 West Maas en Waal (gemeente) 464
319 Scherpenzeel (gemeente) 456
320 Loppersum (gemeente) 452
321 Stein (gemeente) 445
322 Harderwijk (gemeente) 436
323 Ten Boer (gemeente) 431
324 Maasdriel (gemeente) 430
325 Bellingwedde (gemeente) 429
326 Vlist (gemeente) 428
327 Nuenen, Gerwen en Nederwetten (gemeente) 425
328 Marum (gemeente) 420
329 Schinnen (gemeente) 410
330 Reeuwijk (gemeente) 407
331 Lopik (gemeente) 405
332 Druten (gemeente) 399
333 Harlingen (gemeente) 396
334 Eersel (gemeente) 390
335 Schagen (gemeente) 390
336 Hellevoetsluis (gemeente) 389
337 Leerdam (gemeente) 388
338 Someren (gemeente) 387
339 Landgraaf (gemeente) 386
340 Eemnes (gemeente) 381
341 Langedijk (gemeente) 381
342 Aalten (gemeente) 376
343 Boekel (gemeente) 370
344 Edam-Volendam (gemeente) 361
345 Beek (gemeente) 359
346 Diemen (gemeente) 355
347 Aalsmeer (gemeente) 351
348 Capelle aan den IJssel (gemeente) 350
349 Koggenland (gemeente) 350
350 Schiedam (gemeente) 347
351 Enkhuizen (gemeente) 340
352 Leeuwarderadeel (gemeente) 334
353 Cromstrijen (gemeente) 334
354 Landsmeer (gemeente) 332
355 Duiven (gemeente) 327
356 Asten (gemeente) 327
357 Anna Paulowna (gemeente) 326
358 Weesp (gemeente) 325
359 Bernheze (gemeente) 325
360 Tiel (gemeente) 321
361 Veghel (gemeente) 320
362 Oostzaan (gemeente) 317
363 Haarlemmerliede en Spaarnwoude (gemeente) 315
364 Onderbanken (gemeente) 313
365 Winsum (gemeente) 309
366 Het Bildt (gemeente) 305
367 Leiderdorp (gemeente) 305
368 Waterland (gemeente) 302
369 Rucphen (gemeente) 300
370 Wormerland (gemeente) 300
371 Schijndel (gemeente) 297
372 Best (gemeente) 295
373 Laarbeek (gemeente) 293
374 Hattem (gemeente) 289
375 Ouder-Amstel (gemeente) 282
376 Stede Broec (gemeente) 279
377 Son en Breugel (gemeente) 278
378 Zwartewaterland (gemeente) 275
379 Ferwerderadiel (gemeente) 271
380 Heerhugowaard (gemeente) 264
381 Niedorp (gemeente) 262
382 Menameradiel (gemeente) 260
383 Schoonhoven (gemeente) 255
384 Geldrop-Mierlo (gemeente) 253
385 Franekeradeel (gemeente) 253
386 Maasdonk (gemeente) 249
387 Appingedam (gemeente) 248
388 Bodegraven (gemeente) 247
389 Doesburg (gemeente) 247
390 IJsselstein (gemeente) 244
391 Bernisse (gemeente) 241
392 Lith (gemeente) 231
393 Oudewater (gemeente) 228
394 Halderberge (gemeente) 228
395 Aalburg (gemeente) 225
396 Nuth (gemeente) 224
397 Brielle (gemeente) 222
398 Westervoort (gemeente) 220
399 Oldenzaal (gemeente) 210
400 Graft-De Rijp (gemeente) 204
401 Uitgeest (gemeente) 202
402 Bunschoten (gemeente) 199
403 Kaag en Braassem (gemeente) 190
404 Maassluis (gemeente) 181
405 Littenseradiel (gemeente) 173
406 Geertruidenberg (gemeente) 167
407 Schermer (gemeente) 162
408 Zoeterwoude (gemeente) 162
409 Hillegom (gemeente) 158
410 Opmeer (gemeente) 151
411 Beemster (gemeente) 143
412 Lisse (gemeente) 141
413 Harenkarspel (gemeente) 132
414 Urk (gemeente) 103
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op februari 25, 2014, 17:04:27 pm
Onlangs hebben we een overzicht met waargenomen soorten per gemeente in 2013 gepubliceerd. Vandaag presenteren we een versie met meer data over meerdere jaren maar wel gebaseerd op minder soortgroepen.
De soortgroepen die nu wel meetellen worden door het hele land frequent ingevoerd zodat het vergelijken eerlijker is.
Het overzicht is hier te bekijken/ downloaden http://waarneming.nl/download/gemeenten_5jaar.pdf
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op maart 10, 2014, 10:38:03 am
Dit topweekend zijn 50.000 ! waarnemingen ingevoerd.
Bestaande uit 40.000 vogel en 4100 dagvlinder waarnemingen.
1200 groepen Kraanvogels vlogen over die opgeteld
120.000 exemplaren bevatten
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 02, 2014, 16:04:44 pm
Waarneming.nl onmisbaar voor natuuronderzoek in Nederland

Het CBS meldt vandaag een "voorzichtig herstel van de Nederlandse natuur" (http://natuurbericht.nl/?id=12765). Goed nieuws voor natuurliefhebbers, en ook een mooi moment om alle vrijwilligers die zich inzetten voor het verzamelen van waarnemingen te bedanken voor hun bijdrage aan natuuronderzoek.

Voor het berekenen van trends gebruikt het CBS gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en losse waarnemingen. Vorig jaar heeft het CBS op verzoek van de NDFF uitgezocht wat het belang is van Waarneming.nl voor de trendberekening. De conclusie was dat Waarneming.nl onmisbaar is:

"het CBS is er van overtuigd dat zonder de data van Waarneming.nl voor veel beleidsrelevante soorten onvoldoende gegevens over blijven om betrouwbare trends in verspreiding te bepalen."

Wij danken alle waarnemers voor hun waardevolle bijdragen aan natuuronderzoek in Nederland!
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 11, 2014, 14:47:43 pm
Een frequente gebruiker van de Waarneming.nl data is SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Zij publiceren geregeld een stuk over een bijzonder soort in Sovon-Nieuws.
In dit geval 'de Pontische Meeuw : De opmars van een uitdagende soort' http://waarneming.nl/download/sovon/Sovon-Nieuws2014-01.pdf
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 11, 2014, 16:38:20 pm
Roodpootvalken. Uit Oost Europa worden stevige groepen van deze fraaie roofvogelsoort http://waarneming.nl/foto/view/331799 gemeld .
Het is nu de tijd van het jaar dat deze ook in Nederland kan opduiken. De eerste waarnemingen komen nu binnen http://waarneming.nl/soort/view/316?from=2014-09-01&to=2014-10-20 . Als de wind stevig vanuit het Oosten gaat waaien wordt de kans op deze soort nog groter
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: hiskodevries op september 11, 2014, 16:38:43 pm
De Kempense Heidelibel http://waarneming.nl/foto/view/7371366 is in 2013 voor het eerst aangetroffen in de Weerribben. Hebben gerichte zoekakties geleid tot meer plekken in 2014 ? Zie http://waarneming.nl/monitoring.php?id_gebied=4525&id_soort=635&u%5B0%5D=1&j%5B0%5D=2014&j%5B1%5D=2013&orignal_precision=0&markers=0 voor het beeld van beide jaren
Titel: Re: Weetjes via Facebook
Bericht door: petermeer op juli 16, 2015, 21:21:20 pm
Pas op voor de teek!

Zo met de vakantie voor de deur toch nog maar even waarschuwen voor teken.

Uiteraard wil je met het mooie weer naar buiten zonder al te veel kleding aan. Maar let op! Deze maand worden waarschijnlijk nog een half miljoen mensen gebeten door een teek. Het RIVM waarschuwt voor een tekenplaag en juli is dé maand met de meeste beten.

Uiteraard bescherm je jezelf zo veel mogelijk. Ga je de natuur in? Draag geen korte broek, stop je broek in je sokken, gebruik DEET, et cetera.

Toch gebeten? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg. Gebruik hiervoor een tekentang. Geen pincet, je nagels of wat dan ook. Gebruik ook géén zeep. De laatste tijd gaan er berichten rond dat je een teek ook kunt verwijderen met watten en zeep. Doe dit niet! Het gaat om een nepbericht.

Als buiten geweest bent, controleer dan (bij elkaar) de haarlijn, oksels, bilnaad, knieholtes en de lies.

In het onderstaande bericht wordt beschreven hoe je een teek kunt verwijderen.

http://stopdeteek.nl/teken-verwijderen/