Is Het Konijn Het Haasje ?

Gestart door characea, maart 28, 2005, 09:32:49 AM

Vorige topic - Volgende topic

characea

http://www.vzz.nl/index_js.html?/haaskonij...nijn-index.html

Telt het konijn nog mee? Tel dan mee !!
Oproep tot het tellen van konijnen en hazen
Zie ook de hazen en konijnen pagina
 

Aanleiding
Het gaat slecht met de wilde konijnen (Oryctolagus cuniculus) in ons land en daarom heeft de Zoogdiervereniging VZZ het konijn uitgeroepen tot aandachtssoort van het jaar 2005. Tegelijkertijd willen we ook aandacht schenken aan zijn familielid de haas (Lepus europaeus). Voor 2005 is een speciaal programma opgesteld om beide soorten in het daglicht te plaatsen en zo een bijdrage te leveren aan de bescherming van en kennis over haasachtigen.

Vanwege het algemeen voorkomen vergeten we nog wel eens om waarnemingen van beide soorten door te geven. Dat dit toch heel belangrijk is blijkt wel uit de discussie die voor aanvang van het jachtseizoen 2004/2005 publiekelijk werd gevoerd over het konijn. De belangrijkste vraag hierbij was, hoe gaat het met het konijn in Nederland en is het konijn kandidaat om op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde zoogdieren geplaatst te worden? Onduidelijk is of het konijn overal in aantal achteruitgaat omdat van bepaalde plaatsen meldingen komen dat er zo veel konijnen zijn dat ze een plaag vormen. De gedachten is dat met name in het stedelijk gebied, op kerkhoven en aan de rand van voetbalvelden, konijnen lokaal zeer algemeen zijn. In natuurgebieden laat het konijn overal een sterke achteruitgang zien.

Telt het konijn nog mee tel dan mee
Vandaar de oproep om dit jaar heerlijk naar buiten te gaan tijdens de ochtend- en avondschemering en te kijken waar en hoeveel konijnen en/of hazen je tegenkomt. Adopteer hiertoe één of meerdere km-hokken bij jou in de buurt. Een handleiding voor een beschrijving van de methode en een waarnemingsformulier kan je hier downloaden (PDF). Voor aanmelding en vragen kan je contact opnemen met Richard Witte van de VZZ.

Door het bijna uitsterven van de konijnen door myxomatose en nu door RHD-V (Rabbit Heamorragic Disease Virus) wordt hun sleutelrol in de ecosystemen van arme zandgronden, zoals de duinen, duidelijk gemaakt. Men kon pas goed zien hoeveel invloed konijnen hebben op hun leefomgeving, toen er opeens zoveel minder waren. Het opvallendste is de teruglopende konijnenstand te zien in de duingebieden. De oude duinflora herstelde zich in eerste instantie prachtig. In tweede instantie werden deze weer door de omringende beplanting, die niet meer weggevreten werd, verdrongen. Als gevolg van de epidemieën ontwikkelt de vegetatie zich dus geheel anders en zijn roofdieren opeens een belangrijk prooidier kwijt (zie artikel van Rob Bijlsma in Lutra van september 2004).

Met het verdwijnen van konijnen neemt ook het aantal holen geschikt als broedplaats voor vogelsoorten zoals tapuit, bergeend en kauwtje af. Voor soorten als de zandhagedis en mierenleeuw verdwijnen het voor hun voortplanting zo noodzakelijke mozaïek van kleine open zandige plekken. Ook het duinviooltje en daarmee de duinparelmoervlinders vinden minder geschikt habitat om zich voort te planten.
Datum tekst: maart 2005

2-3 april Eerste Nationale Hazen- en KonijnenTelweekend
21-22 mei Tel op zoveel mogelijk plaatsen hazen en konijnen tijdens de 2000-soortendag
11-12 juni Tweede Nationale Hazen- en Konijnentelweekend
27-28 augustus Derde Nationale Hazen- en Konijnentelweekend

http://www.vzz.nl/index_js.html?/haaskonij...nijn-index.html

Beetje of topic maar op dit adres

http://www.hlasek.com
Zijn planten en zoogdiernamen in 10 talen te vinden:
Deens, Hongaars, Fins,Frans, Duits, Deens, Pools, Spaans, Tsjechisch, Slowaaks,