Petitie Help mee biologische consumpties BTW vrij te maken

Gestart door Tinok, januari 29, 2010, 17:43:59 PM

Vorige topic - Volgende topic

Tinok

 
De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!
     
Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening ?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen?
Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.
     
Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken.  (BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter       wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven.
       
In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto's, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

Tekenen kan via:
http://www.biobtwvrij.nl/tekenhier.php
groeten,
Tinok van Hattum
IVN Natuurgids Ronde Venen/ Uithoorn
'Je hoeft de naam niet te weten om van iets te genieten (maar het is wel leuker;-))'

Norman

Goed initiatief, maar waarom geen toeslagen heffen voor niet biologische voeding. Hup 19% BTW en die boeren direct belasten voor hun overtollige milieubelasting, hierdoor zullen de prijzen van wel en niet bio dichter naar elkaar komen. Door 6% korting (=geen BTW) te geven zijn veel bio producten nog steeds duurder en het is helaas zo dat de bio producten niet gekocht worden vanwege de prijs. Dus zorgen dat het huidige product duurder of een gelijke prijs krijgt t.o.v. de bioproducten. Daarnaast zou ik voeding zeker niet goedkoper maken. Er word momenteel zo'n 20% van het gekochte voedsel weggegooid. Dan wil ik nog niet eens weten hoeveel er van het geproduceerde voedsel word weggegooid.

Norman

Gekopieerd van de site van de Partij voor de Dieren:

Pleidooi voor vleestaks van Partij voor de Dieren onderdeel Brede Heroverwegingen

Den Haag, 1 april 2010 - Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor het invoeren van een accijns op vlees maakt deel uit van de bezuinigingsadviezen Brede Heroverwegingen. De studiegroep Leefomgeving en Natuur concludeert vandaag dat het invoeren van een heffing op vlees, of het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief op vlees, bij zal dragen aan een duurzame economie. De Partij voor de Dieren is verheugd over deze grote stap voorwaarts in de bewustwording rond de klimaateffecten en andere negatieve invloeden van vlees en de veehouderij.

De studiegroep Leefomgeving en Natuur is één van de twintig groepen die het Kabinet moet adviseren over het te voeren beleid om het hoofd te bieden aan de financiële en economische crisis. Tijdens de Algemene Beschouwingen gaf premier Balkenende reeds aan ook het heffen van accijns op vlees mee te willen nemen in de overwegingen, op advies van de Partij voor de Dieren. Dat de relatie tussen een accijns op vlees en een duurzamere economie nu ook door de studiegroep bevestigd wordt, stemt fractievoorzitter Marianne Thieme erg hoopvol. 'Vlees is het meest milieubelastende onderdeel van ons menu. Dat is al jaren een officieel kabinetsstandpunt. Momenteel betalen alle belastingbetalers mee aan de maatschappelijke kosten die de vee-industrie creëert door haar onduurzame productie, tot wel 120 euro per jaar. Deze rekening moet betaald worden door de gebruiker, dat wordt nu ook door de studiegroep bevestigd.'

De ambtelijke studiegroep concludeert net als de Partij voor de Dieren dat de werkelijke kosten van productie ook tot uiting moeten komen in de kostprijs van producten, zodat "consumenten en bedrijven bij hun beslissingen rekening houden met de externe kosten die zij veroorzaken". In het rapport staat tevens dat de productieketen van de veehouderij (van veevoer tot vlees en zuivel) mondiaal verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de broeikasgasemissies, voor vermindering van biodiversiteit door landgebruik en voor overmatig gebruik van de eindige fosfaatvoorraden. "In Nederland veroorzaakt zij, vanwege haar hoge veedichtheid, een mineralenoverschot dat de waterkwaliteit belast en hoge ammoniakemissies die natuurgebieden belasten", aldus het rapport.

Naast het heffen van accijns op vlees en/of het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief breekt de studiegroep een lans voor heffing op fosfaat, heffing op milieubelastende grondstoffen en het afschaffen van het verlaagde accijns op rode diesel. Thieme: 'Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waar wij ook in de Algemene Beschouwingen en de begrotingsbehandelingen voor hebben gepleit. 'De vervuiler betaalt' is een rechtvaardig en effectief principe om kosten te verdelen en milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Het is voor de economie en het milieu nodig dat we dit snel gaan toepassen in ons belastingssysteem'.

Eerder liet topambtenaar Ter Haar van VROM al weten een vergaande vergroening van het belastingstelsel te onderzoeken voor de brede heroverwegingen vanwege het belang voor milieu en economie. De afschaffing van het lage BTW tarief op dierlijke eiwitten noemde hij daarbij met nadruk als belangrijke maatregel.