Waarneming.nl en de NDFF

Gestart door Martijn de Jong, januari 17, 2010, 12:31:05 PM

Vorige topic - Volgende topic

Martijn de Jong

De rijksoverheid heeft in juli 2007 de Gegevensautoriteit Natuur(GAN) opgericht. Een van de taken van deze GAN is het realiseren van een nieuwe landelijke database met natuurwaarnemingen : de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

Het doel van deze NDFF is het verzamelen, bundelen en vervolgens weer doorleveren van betrouwbare natuurgegevens. Hierdoor wordt het voor overheden, natuurbeheerders, maar ook aanvragers van een(bouw)vergunning, makkelijker om te bepalen welke natuur waar voorkomt. De informatie wordt op termijn ook gebruikt om te achterhalen of Europees belangrijke natuur (Natura 2000, vogel- enhabitatrichtlijnsoorten) wel voldoende beschermd wordt. Nederland is verplicht om de aan- of afwezigheid van deze soorten aan de Europese Commissie te melden. Indien bepaalde soorten hard achteruitgaan, kan "Brussel" om extra bescherming vragen.

Op dit moment is informatie over het voorkomen van soorten verspreid aanwezig in tientallen databases van provincies, PGO's, lokale natuurorganisaties, ecologische adviesburo's etc. Hierdoor bereiken lang niet alle gegevens de overheden en worden er soms vergunningen verstrekt die geen rekening houden met het voorkomen van bepaalde soorten. De NDFF moet hier een einde aan maken.

De Stichting Natuurinformatie staat positief tegenover het initiatief om een NDFF op te richten. We vinden het belangrijk dat een waarnemer er voor kan kiezen om zijn/haar gegevens voor de bescherming van natuur beschikbaar te stellen. Om deze reden wordt er momenteel gewerkt aan een koppeling tussen de database van waarneming.nl en de NDFF. Op dit moment worden er nog GEEN gegevens uitgewisseld.  Er moet eerst nog een "leveringscontract" tussen de Stichting en de GAN worden getekend. In dit contract staat wat de GAN wel, en wat niet met de informatie afkomstig uit waarneming.nl mag doen. We hopen dit contract binnen enkele weken te kunnen tekenen.

De databases van waarneming.nl en van de NDFF zijn en blijven gescheiden systemen. Waarnemingen worden alleen doorgegeven nadat de waarnemer hier toestemming voor heeft gegeven.  Het is en blijft ten alle tijden mogelijk om de "exportfunctie" uit te zetten. Dit is mogelijk via de functie "mijn waarnemingen.nl - persoonlijke gegevens -waar gaat mijn data naartoe . Selecteer vervolgens "mijn data mag nergens voor worden gebruikt" . De waarnemingen worden dan niet ter beschikking gesteld aan de PGO's, natuurbeschermingsorganisaties of de NDFF.

We hopen op deze wijze duidelijkheid te geven over de koppeling tussen waarneming.n en de NDFF. Als er vragen zijn over de koppeling of het gebruik van gegevens kunnen ze in dit topic worden gesteld.

Team Waarneming.nl / Stichting Natuurinformatie
Martijn de Jong

RWester

Waarom geen mogelijkheid

'ja, mijn gegevens mogen wel gebruikt worden, maar alleen na toestemming'?

Ik kan me voorstellen dat mensen wel graag willen dat hun gegevens gebruikt worden ter bescherming van iets, maar liever niet zien dat hun gegevens bij jagersclubs o.i.d. terecht komen.
Met vriendelijke groet,

Remco Wester


hiskodevries

Citaat van: RWester op januari 18, 2010, 08:28:26 AM
Waarom geen mogelijkheid

'ja, mijn gegevens mogen wel gebruikt worden, maar alleen na toestemming'?

Ik kan me voorstellen dat mensen wel graag willen dat hun gegevens gebruikt worden ter bescherming van iets, maar liever niet zien dat hun gegevens bij jagersclubs o.i.d. terecht komen.
Remco hoe zie je dat voor je ?
bij elke gegevens aanvraag 10.000 emails versturen en de antwoorden verwerken ?
20 man personeel om die emails te verwerken .
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

RutgerB

Iemand heeft zich vergist, de waarneming is al goedgekeurd en doorgegeven en hij/zij wijzigt geheel op eigen initiatief de waarneming. Komt dat dan door bij de PGO's als er al eerder geleverd is?

hiskodevries

de volgende  wijzigingen komen ook in de NDFF terecht :
-als ook maar een bitje aan een waarneming is gewijzigd ( b.v. een punt in de bijzonderheden geplaatst)
-als een gebruiker zijn export instellingen wijzigt zullen ook zijn eventuele historische waarnemingen verwijderd c.q. aangepast worden
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

RutgerB

Citaat van: hiskodevries op januari 18, 2010, 16:23:35 PM
de volgende  wijzigingen komen ook in de NDFF terecht :
-als ook maar een bitje aan een waarneming is gewijzigd ( b.v. een punt in de bijzonderheden geplaatst)
-als een gebruiker zijn export instellingen wijzigt zullen ook zijn eventuele historische waarnemingen verwijderd c.q. aangepast worden

Super!

Corryabbink

Citaat van: rutgerb op januari 19, 2010, 08:42:13 AM
Citaat van: hiskodevries op januari 18, 2010, 16:23:35 PM
de volgende  wijzigingen komen ook in de NDFF terecht :
-als ook maar een bitje aan een waarneming is gewijzigd ( b.v. een punt in de bijzonderheden geplaatst)
-als een gebruiker zijn export instellingen wijzigt zullen ook zijn eventuele historische waarnemingen verwijderd c.q. aangepast worden

Super!
Prachtig :duim: 
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

RWester

Citaat van: hiskodevries op januari 18, 2010, 09:07:36 AM
Citaat van: RWester op januari 18, 2010, 08:28:26 AM
Waarom geen mogelijkheid

'ja, mijn gegevens mogen wel gebruikt worden, maar alleen na toestemming'?

Ik kan me voorstellen dat mensen wel graag willen dat hun gegevens gebruikt worden ter bescherming van iets, maar liever niet zien dat hun gegevens bij jagersclubs o.i.d. terecht komen.
Remco hoe zie je dat voor je ?
bij elke gegevens aanvraag 10.000 emails versturen en de antwoorden verwerken ?
20 man personeel om die emails te verwerken .

Bij bijv. SOVON heeft men iedere teller een persoonlijke brief gestuurd met de vraag of men direct gegevens beschikbaar wil stellen, of dat dit alleen na navraag mag gebeuren of niet.

Aan het gebruik van gegevens van derden kunnen juridische regeltjes vast zitten...
Met vriendelijke groet,

Remco Wester


hiskodevries

#8
Citaat van: RWester op januari 22, 2010, 01:48:08 AM
Citaat van: hiskodevries op januari 18, 2010, 09:07:36 AM
Citaat van: RWester op januari 18, 2010, 08:28:26 AM
Waarom geen mogelijkheid

'ja, mijn gegevens mogen wel gebruikt worden, maar alleen na toestemming'?

Ik kan me voorstellen dat mensen wel graag willen dat hun gegevens gebruikt worden ter bescherming van iets, maar liever niet zien dat hun gegevens bij jagersclubs o.i.d. terecht komen.
Remco hoe zie je dat voor je ?
bij elke gegevens aanvraag 10.000 emails versturen en de antwoorden verwerken ?
20 man personeel om die emails te verwerken .

Bij bijv. SOVON heeft men iedere teller een persoonlijke brief gestuurd met de vraag of men direct gegevens beschikbaar wil stellen, of dat dit alleen na navraag mag gebeuren of niet.

Aan het gebruik van gegevens van derden kunnen juridische regeltjes vast zitten...
Remco, en dat gaan ze elke dag opnieuw doen bij een nieuwe gegevensaanvraag ?
bij waarneming.nl kan een ieder zijn 'toestemming' wijzigen zo vaak die wil. Lees vooral de posts hier boven even goed.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Gerard Troost

Citaat van: hiskodevries op januari 22, 2010, 07:31:20 AM
Remco, en dat gaan ze elke dag opnieuw doen bij een nieuwe gegevensaanvraag ?
bij waarneming.nl kan een ieder zijn 'toestemming' wijzigen zo vaak die wil. Lees vooral de posts hier boven even goed.
Dat zelfde geld natuurlijk ook voor SOVON. Je kunt gewoon online je toestemming veranderen.
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

hiskodevries

#10
CiteerDat zelfde geld natuurlijk ook voor SOVON. Je kunt gewoon online je toestemming veranderen.
Dat is heel goed.
Gerard en dan deze tekst van remco :"Bij bijv. SOVON heeft men iedere teller een persoonlijke brief gestuurd met de vraag of men direct gegevens beschikbaar wil stellen, of dat dit alleen na navraag mag gebeuren of niet."
hoe gaan jullie dat realiseren ?
in dit kader is dit overigens heel informatief http://sovon.nl/default.asp?id=774
Bij de vlinderstichting, ravon en vzz heb ik nog geen online teksten over 'toestemming van de waarnemer' gevonden.
Wie weet meer ?
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Gerard Troost

Citaat van: hiskodevries op januari 22, 2010, 10:47:25 AM
CiteerDat zelfde geld natuurlijk ook voor SOVON. Je kunt gewoon online je toestemming veranderen.
Dat is heel goed.
Gerard en dan deze tekst van remco :"Bij bijv. SOVON heeft men iedere teller een persoonlijke brief gestuurd met de vraag of men direct gegevens beschikbaar wil stellen, of dat dit alleen na navraag mag gebeuren of niet."
Iedere teller heeft een brief gekregen met daarin een stuk uitleg en een verzoek om online aan te geven wat hun keuze was. Wanneer ze (voor het eerst na het versturen van de brief) inloggen kregen ze die vraag ook te zien.
Gr
Gerard
ps: Er was geen default ingevuld, mensen moesten dus zelf kiezen.
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

HPM

Citaat van: hiskodevries op januari 18, 2010, 16:23:35 PM
de volgende  wijzigingen komen ook in de NDFF terecht :
-als ook maar een bitje aan een waarneming is gewijzigd ( b.v. een punt in de bijzonderheden geplaatst)
-als een gebruiker zijn export instellingen wijzigt zullen ook zijn eventuele historische waarnemingen verwijderd c.q. aangepast worden

Ik heb net een paar waarnemingen verwijderd die ik als overbodig beschouw, waarop ik me afvroeg wat er met waarnemingen gebeurt die uit Waarneming worden verwijderd nadat ze zijn overgenomen door de NDFF?
En worden verplaatste waarnemingen ook gecorrigeerd?

--
Groeten, Herman van der Meer


Herman van der Meer

hiskodevries

herman natuurlijk wordt dat ook verwerkt.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Niels de Zwarte

op zich wel een vermakelijke discussie: het is alsof je een boek hebt uitgebracht en de bibliotheek vervolgens verplicht alleen het boek uit te lenen een een bepaalde groep mensen (of de boekhandel te verkopen).
onzin natuurlijk. dus ook met waarnemingen wat mij betreft: je verzameld het ofwel helemaal voor jezelf als egodocument, of je verzamelt het om kennis te delen. en dan dus met iedereen. geen mailwisseling (laat staan briefwisseling, met briefpapier, envelop, postzegels en al, daar geloof ik dus geen snars van) over voor wie wel en wie niet. noem eens één goed steekhoudend argument waarom je feiten niet zou willen delen?

laten we het zo breed mogelijk zien: met jouw waarnemingen
- wordt de kennis over natuur/biodiversiteit voor Nederland (of daarbuiten inmiddels zelfs ook) vergroot
- en daarmee draagvlak en bekendheid bij groter publiek
- kunnen overheden beter beslissingen nemen over te nemen beleid (bescherming, trend, exoten)
- kunnen gebieden uiteindelijk een beschermde status krijgen als blijkt dat de verspreiding van een soort daar om vraagt
- kan de "zachte sector" groen beter een vuist maken bij (ruimtelijke) planontwikkeling omdat je harde cijfers hebt
- wordt en een grotere dataset verzameld waaruit patronen of afwijkingen kunnen blijken
- en geniet je 2x van je veldtocht doordat andere mensen nog eens nagenieten van je waarneming of foto en je zelf na een tijd via een export ook ziet waar je geweest bent en welke soort(groepen) je allemaal gezien hebt

enzovoorts. kortom: vele voordelen en dat de kennis straks stabiel via de ndff wordt verspreid lijkt me geen probleem. dat gebeurde ook altijd al via de pgo's dus zoveel veranderd er ook weer niet, het wordt een wat grotere database omdat alles aan elkaar geknoopt wordt. en als dat maakt dat er straks meer ontwikkelaars rekening met natuurwaarde gaan houden in plaats van helemaal niet, dan is er een voordeel behaald.

maar goed, langzamerhand wordt iedereen wel nieuwsgierig naar hoe het er uit ziet... tijd voor de GAN om daar wat meer over te vertellen.
groet Niels

Ineke

Citaat van: Niels de Zwarte op februari 11, 2010, 10:23:57 AM

maar goed, langzamerhand wordt iedereen wel nieuwsgierig naar hoe het er uit ziet... tijd voor de GAN om daar wat meer over te vertellen.
groet Niels

Hallo Niels en anderen,

Goed punt! Op youtube staan inmiddels een aantal filmpjes die een beeld geven van het Invoerportaal en Uitvoerportaal.

Groet,
Ineke (communicatiemedewerker Gegevensautoriteit Natuur)

BartNoort

Ik ben het er helemaal mee eens dat de databases zo groot mogelijk moeten zijn, maar dat is niet zijn vraag.
Hij vraagt zich af wat er gebeurt als er een waarneming gewist of aangepast wordt.

Logisch, stel je hebt iets fout ingevoerd, dan moet hij er gewoon weer uit.
We weten allemaal dat we weleens van mening kunnen veranderen over een waarneming nadat we elders nieuwe ervaringen hebben opgedaan.
gewoon weer wissen dus in beide databases.

Bart
Bart Noort
Admin Zoogdieren & lid van
(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)

sympecma

Als ik het goed heb worden er nu ook al waarnemingen aan de PGO's gegeven. Hoe staan deze in hun databases? Komen er straks dubbele waarnemingen in het NDFF direct via Waarneming.nl en via de PGO's die de waarnemingen van Waarneming.nl hebben opgenomen?

Groeten,

Maarten
Groeten,

Maarten de Groot

hiskodevries

Waarnemingen die nu nog direct aan de pgo`s worden doorgegeven gaan niet via de betreffende pgo naar de NDFF
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

marein

Wat is 'nu nog'? Worden alle waarnemingen met 'waarneming.nl' als bronhouder straks uit de PGO databases verwijderd? Want als dat niet gebeurt komt een waarneming alsnog dubbel in de NDFF zodra iemand er bij waarneming.nl iets aan wijzigt.
En wat nu als de pgo's de waarnemingen op wat voor manier dan ook verrijkt heeft met extra informatie? Die extra informatie raak je kwijt als je deze waarnemingen uit de pgo-databases haalt......


Dylan

Late reactie (dit topic was al redelijk verlaten), maar er worden uiteraard geen gegevens door Waarneming.nl uit externe systemen verwijderd. Met vragen daarover moet je je richten tot de eigenaren c.q. beheerders van de betreffende systemen.
Dylan Verheul
Mede-oprichter Waarneming.nl

Bert Geerdes

Hoe zit het nou inmiddels? Zitten de waarnemingen in waarneming.nl in de NDFF?

hiskodevries

#22
Nee Blurpie (berichten gaarne ondertekenen met je eigen naam zie forumregels)
Eerst moeten nog wat handtekeningen gezet worden onder het dokument 'overeenkomst levering gegevens aan GAN'
Het heeft een aantal maanden geduurd voordat deze overeenkomst tot volle tevredenheid was opgesteld. We gaan zorgvuldig om met andermans spullen.
Dan staat nog een mailing naar alle gebruikers op de de planning om dit (voor de tweede keer ) te melden en hoe gebruikers zelf kunnen instellen wat wel/niet geexporteerd mag worden.

De software om te exporteren staat klaar en is slechts een druk op een knop maar zal niet voor de zomervakantie gaan draaien.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Bert Geerdes

Jammer dat dit nog steeds niet geregeld is. Een tegenvaller. Wat is het probleem? Wanneer gaat waarneming.nl die handtekeningen zetten?

Groet,
Bert Geerdes

Corryabbink

Wanneer ik keuze 3 gemaakt heb dan mogen mijn waarnemingen allemaal overal voor gebruikt worden.
Het volgende vraag ik me af.
Gaan de insekten, paddestoelen etc ook naar de NDFF of is dat nog steeds niet aan de orde?
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

hiskodevries

Citaat van: Corryabbink op juli 08, 2010, 12:39:13 PM
Wanneer ik keuze 3 gemaakt heb dan mogen mijn waarnemingen allemaal overal voor gebruikt worden.
Het volgende vraag ik me af.
Gaan de insekten, paddestoelen etc ook naar de NDFF of is dat nog steeds niet aan de orde?
Corry, wat ons betreft mogen ze mee, maar of ze die bij de ndff ook willen hebben dat weet ik niet.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Martijn de Jong

Corry,

Alle gegevens gaan naar de NDFF. Een aantal soortengroepen worden gevalideerd, en anderen zoals veel insectengroepen niet. Maar deze gegevens worden wel gebruikt voor biodiversiteitkaarten etc.

Of de PGO's deze gegevens uit de NDFF kunnen halen hangt dan weer af van de overeenkomst tussen deze PGO en de GAN. De vlinderstichting maakt bijvoorbeeld al volop gebruik van de NDFF, en heeft geen eigen database meer.  Maar ik weet niet zeker of dit voor alle PGO's het geval is.
Martijn de Jong

Corryabbink

Citaat van: hiskodevries op juli 08, 2010, 12:54:45 PM
Citaat van: Corryabbink op juli 08, 2010, 12:39:13 PM
Wanneer ik keuze 3 gemaakt heb dan mogen mijn waarnemingen allemaal overal voor gebruikt worden.
Het volgende vraag ik me af.
Gaan de insekten, paddestoelen etc ook naar de NDFF of is dat nog steeds niet aan de orde?
Corry, wat ons betreft mogen ze mee, maar of ze die bij de ndff ook willen hebben dat weet ik niet.

Hisko wanneer ik het antwoord van Martijn(hierboven) lees doen waarnemingen die de PGO's nog niet hebben willen toch nog nut .............maar jouw antwoord lijkt daar nog niet op. Hoe zo niet willen hebben?
Mijn vraag is hoe zinvol is het waarnemingen die (nog)niet opgehaald worden toch door te geven?
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Corryabbink

Citaat van: hiskodevries op juli 08, 2010, 14:44:49 PM
Vertrouw in deze op Martijn.
OK. Bedankt :duim:

Natuurlijk Martijn ook bedankt :duim:
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"