Hoofdmenu

Krijgen wij toegang?

Gestart door Tim Asbreuk, januari 14, 2010, 17:06:50 PM

Vorige topic - Volgende topic

Tim Asbreuk

Krijgen wij als wrn.nl gebruikers ook toegang en kunnen we dus gegevens op vragen?
Zo, ja werkt dit op kmhok? uurhok? niveau of met exacte locaties? (of verschilt dit per soort)
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Maico Weites

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Tim Asbreuk

Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

petermeer

Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Maico Weites

#4
Dat zal waarschijnlijk naar de mensen gaan die daar in loondienst werken.
Ik ben zelf trouwens ook geen voorstander van het vragen van geld voor zulke info.
Denk dat iemand van de GAN/NDFF daar beter antwoord op geven kan.

Ik heb trouwens ook ergens op hun  site gelezen (kan het nu niet meer terugvinden) dat er geld wordt uitgetrokken voor validatie van gegevens die daar binnenkomen. Echter, ik heb ergens anders gelezen dat de admins geen vergoeding krijgen.
Wat is nou waar?
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Tim Asbreuk

Als het alleen wordt gebruikt voor het beheer van de gegevens heb ik er niet veel moeite mee. Maar als er winst aangemaakt wordt wel. Tenzij deze winst natuurlijk verdeelt wordt over natuur gerelateerde goede doelen.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Martijn de Jong

#6
Misschien is het goed om te vermelden dat waarneming.nl 150.000 euro per jaar van de GAN krijgt. Hierdoor is het mogelijk om de site gratis en zonder reclame toegankelijk te houden.

Zie voor meer informatie deze link: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=69960.0.html

De GAN is de Gegevensautoriteit Natuur, momenteel nog een onderdeel van het ministerie van LNV. De NDFF is de nationale database flora en fauna, waarin natuurgegevens worden opgenomen en gebundeld. Zie http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/databeheren.aspx voor meer uitleg.


groeten,

Martijn de Jong
Stichting Natuurinformatie
Martijn de Jong

Marina

Citaat van: Martijn de Jong op januari 14, 2010, 20:08:07 PM
Misschien is het goed om te vermelden dat waarneming.nl 150.000 euro per jaar van de GAN krijgt. Hierdoor is het mogelijk om de site gratis en zonder reclame toegankelijk te houden.

De admins van waarneming.nl, krijgen die betaald?
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Martijn de Jong

Nee, de admins van waarneming.nl krijgen niet betaald. De Stichting Natuurinformatie heeft 1 medewerker, en dat is Hisko de Vries. Hisko maakt o.a. de software.

Alle andere mensen die meewerken om van waarneming.nl een succes te maken doen dit vrijwillig. Zie hier http://waarneming.nl/users_rollen.php een lijst van alle admins.

Voor alle duidelijkheid: waarneming.nl is dus iets anders dan de NDFF. Waarneming.nl is een van de organisaties die gegevens doorgeven aan de NDFF (als de waarnemer daar toestemming voor geeft), net als de PGO's, provincies, staatsbosbeheer etc.
Martijn de Jong

Marina

Citaat van: Martijn de Jong op januari 14, 2010, 20:29:59 PM

Voor alle duidelijkheid: waarneming.nl is dus iets anders dan de NDFF.

Ja, dat is duidelijk. Ik vroeg t me alleen af, vandaar.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Hinko

Citaat van: Tim Asbreuk op januari 14, 2010, 17:06:50 PM
Krijgen wij als wrn.nl gebruikers ook toegang en kunnen we dus gegevens op vragen?
Zo, ja werkt dit op kmhok? uurhok? niveau of met exacte locaties? (of verschilt dit per soort)


Kijk maar eens op Telmee onder soortinfo.
mvgr, Hinko

RWester

Citaat van: Martijn de Jong op januari 14, 2010, 20:08:07 PM
Misschien is het goed om te vermelden dat waarneming.nl 150.000 euro per jaar van de GAN krijgt. Hierdoor is het mogelijk om de site gratis en zonder reclame toegankelijk te houden.

Zie voor meer informatie deze link: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=69960.0.html

De GAN is de Gegevensautoriteit Natuur, momenteel nog een onderdeel van het ministerie van LNV. De NDFF is de nationale database flora en fauna, waarin natuurgegevens worden opgenomen en gebundeld. Zie http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/databeheren.aspx voor meer uitleg.


groeten,

Martijn de Jong
Stichting Natuurinformatie

Waarneming.nl was altijd al zonder reclame en toegankelijk. Nu krijgt Waarneming.nl er geld voor, in ruil voor alle gegevens van mensen die 'ja, mijn gegevens mogen gedeeld worden' hebben aangevinkt. Beetje aparte ruil, of niet?
Het GaN vraagt tenslotte wel weer geld voor elke opvraag die wordt gedaan. Stichting Natuurinformatie heeft toch ook andere wegen om de site gratis en zonder reclame te houden?

Aan wie worden gegevens overigens geleverd? Iedereen die betaald?

Hoe mogen die gegevens gebruikt worden? En hoe vaak?
Met vriendelijke groet,

Remco Wester


Hinko

Remco, wat loop je nou weer te zeuren? Dat wrn.nl geld krijgt van de GAN is toch oud nieuws?
Daarnaast doe je net alsof de GAN een commerciele instelling is. Ze hebben iig geen winst oogmerk. De GAN maakt ook kosten en die moeten ergens terugverdiend worden.
mvgr, Hinko

hiskodevries

ter info: de ndff is een database met gegevens. zonder een verzameling schermen om die te raadplegen.
Een 'klant' vraagt daar gegevens op.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Hinko

Ik ben juist blij dat er eindelijk iets gedaan wordt met al die bakken vol ondergestofte gegevens.
mvgr, Hinko

Martijn de Jong

#15
Remco,

Waarneming.nl krijgt geen geld voor het leveren van waarnemingen aan de GAN. De GAN heeft meer doelen dan alleen de NDFF:


       
  • het aanbieden van betrouwbare natuurinformatie;
  • het samenbrengen van gegevensverzamelaars, -beheerders en –gebruikers;
  • het toezicht houden op de betrouwbaarheid en kwaliteit van natuurgegevens;
  • het vaststellen van protocollen voor het inwinnen van natuurinformatie op locatie;
  • de inrichting en het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
  • het voeren van de regie op het inwinnen van natuurgegevens.
Stichting Natuurinformatie krijgt vooral geld voor de doelen 1 en 2.  Waarneming.nl is een goed middel om meer betrouwbare informatie te realiseren, en om gegevensverzamelaars en -gebruikers samen te brengen.

In het contract staat niets over aantallen waarnemingen die we aan de NDFF moeten "leveren". Ook als er bij wijze van spreken 1 waarneming per jaar naar de NDFF gaat, blijft de ondersteuning door de GAN doorgaan. We maken de koppeling, omdat er veel gebruikers zijn die willen dat zijn/haar gegevens gebruikt kunnen worden voor natuurbeschermingsdoeleinden.

Overigens verdienen PGO's als SOVON al tientallen jaren geld met (het bewerken en interpreteren van) gegevens die door vrijwilligers worden verzameld. Als je niet wilt dat je waarnemingen door de PGO's of anderen gebruikt worden, kan je altijd in mijnwaarneming.nl de optie "mijn waarnemingen mogen door niemand worden gebruikt" aanvinken.   Je gegevens gaan dan niet meer door naar PGO's of de NDFF, maar komen ook niet meer terecht in atlassen etc.
Martijn de Jong

Martijn de Jong

#16
Stichting Natuurinformatie heeft toch ook andere wegen om de site gratis en zonder reclame te houden?

De bijdrage van de GAN zorgt er voor dat we alle onze energie op de uitbreiding van waarneming.nl kunnen richten. Onze tijd gaat nu naar het installeren van nieuwe servers om de sterke groei van de database bij te houden, nieuwe software, etc,  en niet naar het zoeken van geld.

Er zijn grof gezegd drie manieren waardoor een website financieel kan overleven: geld vragen aan zijn gebruikers,  reclame tonen, of alles door vrijwilligers laten ontwikkelen en onderhouden. De enige site die reclame- en bijdragevrij weet te overleven, en toch mensen in dienst heeft, is Wikipedia. Momenteel zijn we nog te klein en te lokaal (twee landen) om ons daarmee te kunnen vergelijken.

Waarneming.nl heeft zoveel bezoekers, en de database is zo groot, dat we niet gebruik kunnen maken van gratis hosting. We draaien op eigen servers, die alles bij elkaar tienduizenden euro's kosten. Zoals je weet is de site tot halverwege 2007 in de vrije tijd van Hisko de Vries en Dylan Verheul ontwikkeld. Toen al was het verder ontwikkelen van de software zo tijdintensief dat het niet meer mogelijk was om in dit in de vrije tijd te blijven doen. Vandaar dat we toen het besluit hebben genomen om de software verder betaald te ontwikkelen.
Gelukkig heeft het contract met de GAN het mogelijk gemaakt om dit zonder het tonen van reclame te kunnen financieren.
Martijn de Jong

Henk_Ten_Caat

CiteerBeschermde dieren geen bouwstoppers meer
Uitgegeven: 29 oktober 2008 19:35
Laatst gewijzigd: 29 oktober 2008 22:50

DEN HAAG - Rugstreeppadden, korenwolven, kamsalamanders, wilde averuiten en andere beschermde planten en dieren hoeven niet langer de reden te zijn voor het plotseling stilleggen van bouwprojecten.

De aanstelling van een "Gegevensautoriteit Natuur" moet hier een einde aan maken. Dit staat in een stuk dat het kabinet vrijdag bespreekt en waar BNR Nieuwsradio de hand op wist te leggen.

Het stuk gaat over het terugdringen van de administratieve lasten voor bedrijven én van allerlei onnodige regeltjes die ondernemers als hinderlijk ervaren. Voor projectontwikkelaars en aannemers is het lastig als plotseling beschermde dieren of planten op de bouwplaats worden aangetroffen en natuurbeschermers daar werk van maken.
Leefgebied

Daarop is het volgende gevonden: "De Gegevensautoriteit Natuur verzamelt en ontsluit betrouwbare informatie over de leefgebieden van flora en fauna. Door de beschikbaarheid van deze gegevens hoeft geen langdurig onderzoek te worden gedaan of de aangewezen locatie inderdaad een leefgebied is van een zeldzame dier- of plantensoort."

"Zo kunnen de initiatiefnemers in een vroeg stadium rekening houden met beschermde flora en fauna en hun plannen daarop aansluiten." Daarmee wordt voorkomen dat er een ontheffingsaanvraag moet komen en dat is "een langdurige geschiedenis".

Martijn de Jong

#18
Hieronder het persbericht over de oprichting, drie jaar geleden.

Citaat van: Martijn de Jong op januari 20, 2010, 14:20:30 PM

Persbericht | 19-09-2006
Persbericht | 19-09-2006

19-09-2006
- Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richt een Gegevensautoriteit Natuur op om bedrijven, gemeenten en andere partijen te voorzien van betrouwbare gegevens over de verspreiding van beschermde soorten in Nederland. Deze gegevensautoriteit gaat tegen lage kosten betrouwbare informatie leveren over de aan- en afwezigheid van beschermde flora en fauna binnen en buiten beschermde gebieden.

Daarnaast geeft de gegevensautoriteit informatie over locaties waar herstel van bedreigde populaties wordt nagestreefd (de leefgebiedenbenadering). Met het oprichten van een GegevensautoriteitNatuur wil minister Veerman duidelijkheid geven waar initiatiefnemers rekening moeten houden met beschermde soorten en waar ruimte is om te bouwen en te ontwikkelen.

Er worden drie voorzieningen ontwikkeld.

Allereerst een kwaliteitsborgingsysteem. Dit systeem geeft gebruikerszekerheid over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van degegevens die zij krijgen. De Gegevensautoriteit Natuur zorgt voor de ontwikkeling en implementatie.
Tegelijkertijd wordt een planmatige aanpak ontwikkeld voor het verzamelen van de gegevens die bouwondernemingen en overheden nodig hebben. Door optimale benutting van dezelfde gegevens voor verschillende toepassingen zoals de leefgebiedplannen, beheer- en ontwikkelingsplannen, informatie voor het werken met gedragscodes, aanvragen voor ontheffing en vergunningen,streek- en bestemmingsplannen, beleidseffectrapportages, kunnen de kosten van de gegevens laag blijven. De Gegevensautoriteit Natuur ontwikkelt de planmatige aanpak op basis van de eisen die gebruikers van de gegevens stellen en verstrekt opdrachten voor het inwinnen van gegevens.

De derde voorziening is de ontwikkeling e nimplementatie van geautomatiseerde invoersystemen, datamodellen,analyse methoden voor praktische toepassingen van de gegevens in de praktijk, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van het netwerkworden versterkt. De Gegevensautoriteit Natuur verstrekt opdrachten om de infrastructuur te verbeteren op basis van de behoeften van deaanbieders en de gebruikers van de gegevens.

Met deze activiteiten ontstaat een kadaster van soorten waarmee initiatiefnemers (gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen etc) in staat zijn betrouwbare informatie te krijgen over de staat van de natuur van de gebieden enlocaties waar zij hun activiteiten ontplooien. Het systeem blijft ook op langere termijn functioneel doordat er continu gegevens aan toegevoegd worden op basis van nieuwe waarnemingen. Naarmate het leefgebiedenbeleid succesvol is, kunnen op basis van deze nieuwe waarnemingen leefgebiedplannen worden aangepast.
Zodoende kunnen initiatiefnemers en planologen flexibel inspelen op de ontwikkeling van de natuur.

Heel belangrijk voor de gegevensvoorziening over flora en fauna zijn de vrijwilligers- organisaties en bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, provincies en onderzoekinstellingen. De Gegevensautoriteit Natuur gaat met hen samenwerken bij de ontwikkeling van het kadaster van soorten.
De investering bedraagt 20 miljoen euro in de eerste 4 jaar. Daarna wordt het systeem up to date gehouden op basis van de kostendekkende tarieven die aan bedrijven en overheden die gegevensgebruiken in rekening worden gebracht.
Martijn de Jong

Thijs Fijen

Citaat van: Martijn de Jong op januari 18, 2010, 18:06:46 PM
Overigens verdienen PGO's als SOVON al tientallen jaren geld met (het bewerken en interpreteren van) gegevens die door vrijwilligers worden verzameld.
Kijk dat vind ik dus het gedeelte jammer. Kunnen PGO's dan nog wel hun brood verdienen? Ze hebben het al moeilijk zat!
Thijs Fijen

Martijn de Jong

#20
Citaat van: Thijs Fijen op januari 20, 2010, 18:20:03 PM
Citaat van: Martijn de Jong op januari 18, 2010, 18:06:46 PM
Overigensverdienen PGO's als SOVON al tientallen jaren geld met (het bewerken eninterpreteren van) gegevens die door vrijwilligers worden verzameld.
Kijk dat vind ik dus het gedeelte jammer. Kunnen PGO's dan nog wel hun brood verdienen? Ze hebben het al moeilijk zat!

Hoi Thijs,

De PGO's gaan een groot deel van het werk voor de NDFF uitvoeren. Naar verwachting zal de NDFF eerder voor meer, dan voor minder werk voor de PGO's zorgen.
Martijn de Jong

Niels de Zwarte

toegang: wordt op km niveau (op waarneming.nl zie je meer details...)
betaling: wat dacht je dat servers kosten, dbase onderhoud, backup, de helpdesk. je betaald dus voor de validatie+opslag en uitvoer dat soepel moet gaan lopen
validatie: itt waarneming.nl kun je met gegevens uit de ndff straks juridisch harde gegevens krijgen. maw wat je uit de ndff trekt kan de rechter doorstaan als dat er van komt.
pgo's: die voeren uiteraard validaties uit en ook niet voor niets, moeten zaken op orde maken voor cbs trendanalyses en doen ook inventarisaties en advisering in opdracht. denk niet dat ze ineens broodloos worden hierdoor; er komen namelijk meer gegevens binnen dan ooit. bovendien; als je de gegevens hebt, dan heb je nog steeds mensen nodig die dat kunnen interpreteren en omzetten in advies
winst: ik heb heel duidelijk van de GAN gehoord dat ze de prijsberekening zo afstemmen dat ze aan het eind van het jaar quite spelen

groet, Niels

wimtegels

Ik vind het een prima zaak dat waarnemngen worden gebruikt voor dit soort doeleinden. En in feite worden we ervoor betaald. Wij als gebruikers van deze prachtige site krijgen immers 150.000 per jaar om de zaak in de lucht te houden (Met dank aan de mensen die dat voor dit geld mogelijk maken) Bovendien kan eenieder eenvoudig kiezen of zijn haar waarnemingen door gegeven mogen worden. Lijkt me uitstekend geregeld.
Wat mij betreft mag aan het gebruik van deze site best de voorwaarde gekoppeld worden dat je waarnemingen het bedoelde ircuit ingaan. Dat is echter te gemakkelijk te ontduiken door botweg geen waarneming meer in te voeren.

Wie is nou moreel eigenaar van een waarneming? De gebiedsbeheerder die de voorwaarde schept voor het voorkomen van de betreffende soort? De excursieleider waar je mee op stap mag? De boer over wiens grond je mag lopen om de waarneming te doen?

Moet een fotograaf een deel van in copyrechten aan mij afstaan als ik hem meeneem in de natuur?

Ik zou bijna zeggen typisch nederlands, maar omdt ik dat niet wil zeggen schrijf ik het maar ;D
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wittemus

#23
Over het opnemen van gegevens in de Nationale Databank Flora & Fauna:

Antwoord van Natuurloket op vragen naar inzage gegevens:
Citeer
Natuurliefhebbers
Ik heb als vrijwilliger inventarisaties uitgevoerd en wil nu graag andere gegevens van een gebied. Kan ik deze via Het Natuurloket krijgen?
Vrijwilligers kunnen via de VOFF gegevens opvragen. In speciale gevallen is het voor vrijwilligers mogelijk deze gegevens gratis te verkrijgen.

Nog een goede vraag, namelijk of de waarnemingen niet gebruikt worden voor zaken die juist tegen natuurbehoud in druisen:
Citeer
Ik voer als vrijwilliger wel eens inventarisaties uit voor een PGO, maar begrijp dat jullie deze gegevens aan mensen leveren die juist willen bouwen. In feite dragen mijn gegevens dus bij aan ontheffingsaanvragen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het ministerie van LNV toetst dan of er voldoende rekening wordt gehouden met beschermde soorten. Is dat niet het geval dan wordt de ontheffing niet verleend. Is dat wel het geval dat wordt een ontheffing verleend onder een aantal voorwaarden. Dit alles ter betere bescherming van (bedreigde) dier- en plantensoorten. Uw inventarisatie draagt zo dus bij aan een betere bescherming van de soorten. Als u geen inventarisatie had gedaan, zullen mensen die bouwplannen hebben nog minder bereid zijn om rekening te houden met beschermde soorten.

Oftewel;het is nog steeds zo dat je moet gaan betalen voor inzage in de gegevens waarvan je er zelf gratis hebt aangeleverd, EN het wordt gebruikt om bouwvergunningen te kunnen verstrekken voor gebieden waar geen waarnemingen van beschermde soorten zijn gedaan ..
Als ik het goed begrijp ..

Ik begrijp dat het allemaal geld kost om e.e.a. in de lucht te houden, maar dacht je dat het invoeren van de gegevens voor al die vrijwilligers gratis is ?

Het lijkt een beetje op het afvalscheidingssysteem; (de fabrikanten veroorzaken het probleem van alle plastic verpakkingen maar;) vele handen maken licht werk dus als nu alle inwoners het plastic apart inleveren (dan kunnen de fabrikanten gewoon door gaan met hun winstgevende wijze van verpakken). Al die inwoners "merken er niets van" dat ze het plastic scheiden van de rest van het afval. Als je dat door betaalde mensen moest laten doen dan kost dat veel geld.

Persoonlijk vind ik het evenals anderen vreemd om een betaalde dienst te gaan baseren op GRATIS aangeleverde gegevens.

Maar vooral dat degenen die gratis hebben geholpen die gegevens aan te leveren, er voor moeten gaan betalen om inzage te krijgen in wat anderen gratis geleverd hebben.
Als "ze" daar nog eens iets aan gaan doen dan vind ik het een prima initiatief om de bouwwereld het werk rond regelgeving F&F wet c.q. omgevingswet te verlichten.


Vriendelijke groet,
Liset Karman
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus en habitat beschermende ANBI stichting sinds 2009, met ervaring - in aanleg van habitat voor wild levende huismussen - sinds 1997.

http://www.huismusbescherming.nl

swegh

Ik ben zo blij met waarneming.nl. Daar mag wel iets tegenover staan.

gr,
Shar