Status (inheems etc.) en zeldzaamheid planten waarneming.nl

Gestart door HPM, november 25, 2009, 11:30:31 AM

Vorige topic - Volgende topic

Jan-Jaap Spaargaren

Ik snap niet wat je bedoelt met die 1b en 2d. Die termen zie ik niet in de download. Waarschijnlijk is dat een scherm"alias" voor admins?
Heb je het over de status van de soort?
dus je bedoelt "Incidental / Vagrant / Migrant" moet worden: "Incidental import"?
Dat zijn er (wat betreft planten) 50 taxa:

Wetenschappelijke naam
Agapanthus praecox
Anemone x hybrida Paxton + Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine
Aquilegia caerulea
Aster divaricatus
Bergenia x schmidtii (B. ciliata x crassifolia)
Brassica rapa subsp. chinensis
Bromus unioloides
Chionodoxa nana
Crambe cordifolia
Cyperus esculentus
Diascia spec.
Dichondra argentea
Doronicum x willdenowii (?D. pardalianches x plantagineum)
Eragrostis virescens subsp. virescens
Erinus alpinus
Eryngium giganteum
Geranium psilostemon
Geranium wallichianum
Hypericum x hidcoteense (H. calycinum x H. x cyathiflorum)
Impatiens bicolor
Jovibarba globifera
Juncus amabilis
Juncus australis
Juncus firmus
Juncus gregiflorus
Juncus ochrocoleus
Juncus usitatus
Lamiastrum galeobdolon subsp. flavidum
Lavatera arborea
Lespedeza bicolor
Linum perenne agg.
Lithodora diffusa
Muscari botryoides (cultivar)
Narcissus triandrus
Ornithopus × martinii (Ornithopus compressus x Ornithopus perpusillus)
Oxalis exilis
Papaver bracteatum
Passiflora edulis
Polypogon x adscendens
Primula hirsuta
Sarracenia rubra
Sasa palmata
Scirpus atrovirens subsp. georgianus
Spiraea x rosalba (S. alba x salicifolia)
Spiraea x rosalba var. rosalba
Spiraea x rosalba var. rubella
Thermopsis villosa
Thlaspi alliaceum
Ulmus procera
Umbilicus erectus

RutgerB

Citaat van: Jan-Jaap Spaargaren op januari 31, 2018, 15:23:37 PM
Ik snap niet wat je bedoelt met die 1b en 2d. Die termen zie ik niet in de download. Waarschijnlijk is dat een scherm"alias" voor admins?
Heb je het over de status van de soort?
dus je bedoelt "Incidental / Vagrant / Migrant" moet worden: "Incidental import"?
Dat zijn er (wat betreft planten) 50 taxa:
Dit is correct.
1b = Incidental / Vagrant / Migrant
2d = Incidental import

Ik ga een echte NL-admin vragen je voorgestelde wijzigingen op te volgen.

Bart van Hoogstraten

De status van de Waterteunisbloem staat op inheems terwijl dit een invasieve exoot is: https://waarneming.nl/soort/info/17166
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

gertjanvannoord

Er zijn wel meer invasieve exoten die inmiddels tot de inheemse flora worden gerekend (reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, ...). Hier staat een lezenswaardig stuk over in de inleiding van de Heukels.

Er is dus een verschil met bv vogels, waar een soort als fazant die tot in de eeuwigheid exoot blijft.

Of de status "inheems" van waterteunisbloem terecht is, weet ik niet, maar dat de soort een invasieve exoot is, is op zich geen argument.


Gertjan van Noord

Maico Weites

Het is meer een discussie over welk woord men gebruikt dan om feiten. Iedereen is het wel eens dat een bijvoorbeeld de reuzenbalsemien oorspronkelijk uit Azië komt en hier in loop van de laatste decennia algemeen geworden is in het wild. Inheems/exoot is voornamelijk een discussie over wanneer men deze oorspronkelijk uitheemse soorten zo 'ingeburgerd' acht, dat ze onderdeel van het interieur zijn geworden.
Ik vind het zelf maar vreemd om reuzenbalsemien of schijfkamille 'inheems' te noemen, maar goed....
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

RutgerB

Ik ga er niet omheen draaien: dit is ook gedaan vanwege de implicaties van het uitheems zijn in waarneming.nl.  Je telt dan niet volwaardig mee als soort op lijstjes, in overzichten en recent bijvoorbeeld zelfs in de herkenningsapp.  Alle uitheemse soorten zijn daar uit gelaten.

Het is een triest gevolg van al die mensen die 'zuivere' lijstjes willen maken, continu de concurrentie bespieden en op iedere uitheemse slak zout leggen . Helaas hebben mijn pogingen om gewoon alles altijd en overal te tonen en mee te tellen de laatste 10 jaar weinig uitgehaald. Een actie die wel nuttig bleek is om alle ingeburgerde plantensoorten inheems te verklaren en het artikel in de Heukels' Flora geeft ook een mooie uiteenzetting waarmee je dit kunt verantwoorden.

Zo zijn Reuzenbalsemien en Schijfkamille (beide zou je ook onder ingeburgerd (->uitheems) kunnen scharen) nu toch mooi te bestemmen met de herkenningsapp en zie je ze bijvoorbeeld ook standaard in 'waargenomen soorten' zonder dat je daar een vinkje voor moet zetten.  Ik zou voor minder alle plantensoorten op inheems zetten.

theomuusse

Nu Cephalanthera rubra is teruggekeerd mag de status weer naar inheems?

De status van Carex Limosa begrijp ik trouwens ook niet. Is toch oorspronkelijk inheems?

Groet, Theo

nielseimers

Citaat van: theomuusse op juni 21, 2018, 00:34:17 AM
Nu Cephalanthera rubra is teruggekeerd mag de status weer naar inheems?

De status van Carex Limosa begrijp ik trouwens ook niet. Is toch oorspronkelijk inheems?

Groet, Theo

Ik ga de komende winterperiode proberen om alle taxa te doorlopen of de correcte zeldzaamheid en status toegewezen is. Dit wordt een tijdrovende klus en er moeten richtlijnen opgesteld worden. Soorten die uitgestorven zijn en opnieuw verschenen zijn, vormen een lastige kwestie. Ik ga proberen hier samen met Rutger Barendse richtlijnen voor op te stellen. We proberen om de databank van waarneming.nl, waarnemingen.be en FLORON zo veel mogelijk op één lijn te krijgen.

tekenaar

hier hebben we op het admin-forum deel ook al de nodige discussies over gehad. Ik vindt dat blind volgen van een definitie van exoot/inheems die alleen door de Heukels wordt gebruikt en dus alleen voor  planten in Nederland van toepassing is, niet kan.

Al jaren pleit ik ervoor om deze aan te houden (in het Nederlands vertaald), om het even voor welke groep:

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml

Maar zolang er andere stemmen opgaan, ben ik een roepende in de woestijn.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Uit 2006, van het adminforum. Echt een oude discussie, dus.

Citaat van: tekenaar

Ik heb enorm veel moeite met de (van botanisten afkomstige) term 'ingeburgerd'. Dit gaat lijnrecht in tegen de definitie die bij de biodiversiteitsconventie wordt gehanteerd en bovendien geeft het het idee dat na exact 100 jaar de aanwezigheid van een exoot plotsklaps geen probleem meer zou zijn. Of die aanwezigheid daadwerkelijk een probleem is, hangt af van van de aantallen en wat voor effect een bepaalde exoot op andere soorten heeft en niet van hoe lang de soort ergens aanwezig is.

Ik zou het heel eenvoudig willen houden en alle soorten die ooit door de mens zijn ingevoerd als exoten bestemmen. Een andere mogelijkheid is het jaar waarin Columbus Amerika ontdekte als beginpunt nemen, want dat doet de biodiversiteitsconventie (begin van grootschalig transport van soorten tussen de nieuwe en de oude wereld).

Wel denk ik dat deze discussie blijft terugkeren zolang we geen heldere definitie geven.

(We hebben er al verschillende lange topics over gehouden, maar de knoop wordt nooit doorgehakt.)

Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

En de vertaling heb ik al gedaan, ook in 2006

Citaat van: tekenaar
Mee eens, en dan harde definities opstellen/overnemen voor welke soort in welke kategorie terechtkomt.

Wordt nog wel een klusje om dit aan te passen maar die aanpassingen zitten op soortniveau en niet op waarnemingsniveau dus het is wel te doen.

Mijn voorstel:

Status

- inheems: de soort is door natuurlijke areaaluitbreiding in Nederland terechtgekomen en handhaaft zich tenminste twee generaties in Nederland. Hieronder vallen ook regelmatig terugkerende wintergasten en doortrekkers die zich niet in Nederland voortplanten.

- dwaalgast: op indivduele basis komen exemplaren zonder menselijke hulp in Nederland terecht en incidenteel kan voortplanting plaatsvinden. Zonder "nieuw binnenkomende" exemplaren handhaaft de soort zich niet in Nederland.

- exoot: door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen soort. Deze term is niet specifiek genoeg om te gebruiken bij individuele soorten. (De "alien species" uit de biodiversiteitsconventie.)

- ingeburgerde exoot: door menselijk toedoen in Nedeland terecht gekomen voor 1492 en handhaaft zich zonder hulp van mensen (de "archeofiet" van de botanisten)

- invasieve exoot: door menselijk toedoen in Nederland terecht gekomen na 1492 en handhaaft zich tenminste 2 generaties zonder hulp van mensen. (Vrijwel de "Invasive Alien Species" uit de biodiversiteitsconventie).

- escape/release: door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen maar handhaaft zich niet zonder menselijke hulp. Incidenteel plant de soort zich wel voort in Nederland maar zonder nieuwe uitzettingen/aanplant/ontsnappingen zou de soort uit Nederland verdwijnen.

- gehouden dieren: dieren die achter een omheining worden gehouden en die individueel geregistreerd/gemerkt worden (o.a. de meeste graasrunderen, paarden en schapen). Ook de dieren die duidelijk een eigenaar hebben (ganzen en kippen bij een boerderij, bijvoorbeeld). (de "gehouden dieren" uit de gezondheids en welzijnswet voor dieren)

- aangeplante planten: planten die als individu op een bepaalde plaats zijn geplant dan wel zijn ingezaaid. Ook opgeslagen graanplanten langs de wegrand vallen hieronder.

- herintroductie: oorspronkelijk inheemse soort die was verdwenen uit Nederland en door mensen is teruggebracht.

Het jaar waarin Columbus Amerika ontdekte wordt in de biodiversiteitsconventie aangehouden als beginpunt van intercontinentaal transport van soorten. Dit tijdstip wordt steeds vaker internationaal aangehouden om aan te geven welke soorten als invasieve exoten moeten worden beschouwd. Het jaar 1900 wordt ook gebruikt, maar dat geeft het idee dat na een jaar of 100 exoten ineens minder "erg" worden, wat alleen maar veroorzaakt wordt doordat na 100 jaar geen mens zich meer herinnert hoe het voor het verschijnen van die soorten toeging! Internationaal gebruiken vooral veel botanisten 1492 als "grenspunt" en niet 1900.

Uiteraard kan het gebeuren dat na verloop van tijd soorten van "escape" tot "invasieve exoot" moeten worden "gepromoveerd". Nieuwe "ingeburgerde exoten" krijgen we er alleen bij wanneer uit onderzoek blijkt dat sommige "inheemse" soorten toch als exoten moeten worden beschouwd.

Een enkele soort kan zowel "inheems" zijn (brandgans als wintergast) als "invasieve exoot" (brandgans als broedvogel). Ook kunnen soorten zowel dwaalgast als escape zijn (o.a. de vele beoordeelsoorten bij de vogels). Bij indivduele waarnemingen moet het hiervoor mogelijk zijn een klassificatie van een soort te "overrulen".

Voor mijn werk houd ik me veel met exotenproblematiek bezig en dit lijkt me, mede op grond van internationale literatuur, het beste onderscheid. Zal wel voor- en tegenstanders hebben, maar dat houd je toch.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

ik zou alleen de term invasive exoot bijstellenen hierbij opnemen dat de soort schade veroorzaakt aan de natuur of economie (in 2006 was dat nog niet zo geaccepteerd)
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

gertjanvannoord

Ik zie geloof ik uberhaupt het nut niet in van zo'n status binnen waarneming/observado. Wat kan het schelen of je een fazant een exoot noemt, of niet?  De geschiedenis van elke soort is anders, waarom zou je dat willen onderbrengen in een classificatie van zes of zeven categorieën? Welk doel is daarbij gediend?

Ik zou bang zijn dat het enige effect van het exoot verklaren van veel meer soorten eruit zal bestaan dat waarnemers niet meer de moeite nemen om die soorten te rapporteren (bv omdat die exoten in allerlei overzichten op de website niet eens worden getoond).
Gertjan van Noord

tekenaar

ik inventartiseer juist vooral exoten, alleen niet via waarneming (maar binnen een project in het buitenland) om nieuwe exoten in een vroeg stadium op te sporen en de verspreiding van wijdverspreide exoten te gebruiken voor educatie.

't is maar wat je wilt, maar die lijstjes, ik hoop dat die niet voor iedereen zaligmakend zijn.

Je verklaart niet meer soorten tot exoot, overigens, maar begint met een definitie en kijkt daarna welke soorten daaraan voldoen. Hoeveel soorten daar uiteindelijk onder gaan vallen, is geen criterium.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

gertjanvannoord

je gaat niet in op mijn vraag: wat is het nut ervan dat waarneming/observado zo'n status aan een soort hangt?
Gertjan van Noord

tekenaar

#255
dat je overzichten kan genereren van de exoten die in een bepaald gebied voorkomen en bijvoorbeeld de algemene verspreiding van exoten kan analyseren. Waarneming heeft hier ook een signaleringsfunctie, door alleen naar de exoten te kijken, kan je een nieuwe exoot in een eerder stadium opsporen en in een aantal gevallen mogelijk de verdere verspreiding van die soort indammen. Ook heeft het een educatieve functie: van "kijk eens wat een mooi bloemenveld" tot "verdorie, dat zijn toch wel erg veel exoten bij elkaar". Bewustwording van een probleem begint met herkenning van soorten, dan komt de realisatie hoe wijd ze verspreid zijn, dan paniekgevoelens en lukrake acties, daarna hopelijk iets structureels, zinvols en doordachts. .
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Citaat van: Jan-Jaap Spaargaren op januari 31, 2018, 15:23:37 PM

dus je bedoelt "Incidental / Vagrant / Migrant" moet worden: "Incidental import"?


Incidental/vagrant/migrant zijn soorten die zelf gekomen zijn en dus per definitie inheems

incidental import zijn soorten die door de mens verspreid/getransporteerd zijn en dus per definitie exoten

deze termen zijn dus geen synoniemen van elkaar.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

tekenaar

Citaat van: gertjanvannoord op februari 19, 2018, 16:26:34 PM
Of de status "inheems" van waterteunisbloem terecht is, weet ik niet, maar dat de soort een invasieve exoot is, is op zich geen argument.

in feite staat de term invasief los van de term exoot.

invasief heeft betrekking op schade die een soort veroorzaakt aan natuur of economie, in het geval van planten is bijvoorbeeld adelaarsvaren in sommige gebieden invasief: hij verdringt de totale overige vegetatie.

exoot slaat op de oorsprong: door menselijk toedoen in het gebied terecht gekomen

een invasieve exoot is dus beide: door menselijk toedoen in het gebied gekomen en hij veroorzaakt schade

een invasieve exoot kan dus per definitie niet inheems zijn. En je hebt zat exoten die niet invasief zijn (maar die je wel in de gaten moet houden, want ze kunnen invasief worden wanneer ze zich verder verspreiden).
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

theomuusse

Grappig, in een eerder bericht noem de brandgans wel inheems en invasief exotisch.
Maar ja.
Mijn vraag ging inderdaad of soorten die zijn teruggekeerd uit de dood weer van status veranderen..

Theo

HPM

Citaat van: tekenaar op september 15, 2018, 08:01:41 AM

Incidental/vagrant/migrant zijn soorten die zelf gekomen zijn en dus per definitie inheems
...

Zijn soorten in Nederland ook inheems als ze in het buitenland zijn geintroduceerd, daar een populatie vormen en zich dan op een natuurlijke manier naar Nederland verspreiden?
Herman van der Meer

tekenaar

#260
als een soort is getransporteerd door mensen en zich daarna verspreid, blijft het een exoot. Hij is dan niet door zelfstandige dispersie in het nieuwe gebied gekomen. Een uit Nederland naar Frankrijk vliegende nijlgans is in Frankrijk een exoot. Een uit Afrika naar Frankrijk vliegende nijlgans is in Frankrijk inheems (hypotethisch, want de kans dat een nijlgans uit Afrika naar  Frankrijk vlieg is verwaarloosbaar klein).

Sneewganzen kunnen om deze reden in nederland een twijfelgeval zijn. In principe kunnen die de Atlantische oceaan overvliegen.


Dat geval van de brandgans:

De soort brandgans is inheems. Ze overwinteren immers van nature in Nederland. Kijk je op populatieniveau (duis niet op soortniveau) dan hebben we twee populaties: een in Nederland overwinterende inheemse populatie en een in Nederland broedende populatie die afstamt van losglaten/uitgezette vogels. Die broedpopulatie kan je exoot noemen.

Vergelijk dit maar met soorten als parnassia, waarbij we van nature op bepaalde plekken thuishorerende genotypen hebben en getransporteerde (als het me goed bijstaat hebben we in het binnenland het duin-genotype als exoot).
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

RutgerB

#261
Paul heeft op zich een prima visie op de 'statussen'.  Ik kan wel wat kritische kanttekeningen maken bij zijn uitleg, maar volgens mij is de betekenis van de status niet de kern van de discussie.  We kunnen die statussen gewoon van bijv. Floron overnemen/vertalen en er verder niet meer over praten. Het echte probleem is de consequentie van die overname.

Ook om het werk aan en discussie over statussen beperkt te houden, bijvoorbeeld bij nieuw toe te voegen soorten, heb ik destijds voor planten in principe maar 2 statussen toegepast. Inheems en Incidenteel.  Een terugkerend discussie vormden de ingeburgerde soorten. Bijvoorbeeld Japanse duizendknoop. Deze heb ik, met de 'bijbel' (Heukels)  in de hand, bij inheems gezet. In België heb ik destijds onder publieke druk alle ingeburgerde soorten onder een extra status ingeburgerd gezet. Juist is juist en ik ga daar niet oneindig ruzie over maken. De consequentie was dat in vele overzichten in waarnemingen.be wel waargenomen simpele soorten als Witte honingklaver en Grote ereprijs ontbreken. Jammer, maar helaas.

Op waarneming.nl zouden ook 200-300 plantensoorten van de vele weergaven verdwijnen. Je kunt bijvoorbeeld niet met een ander vergelijken welke uitheemse soorten hij/zij wel zag en jij niet.
Dit wordt vaak weggehoond omdat dit gadgets zouden zijn voor soortenjagers. Daar doen serieuze floristen niet aan. Die gadgets zijn echter niet alleen nuttig om soorten te jagen. En dan nog..

Mogelijk dat in de nieuwe webversie van waarneming.nl de status minder consequenties heeft. Ik zou die lancering in ieder geval eens afwachten.

HPM

Maar wat moet je met een soort als fazant, die al sinds de middeleeuwen in Nederland leeft en desondanks een inburgerende exoot genoemd wordt, terwijl het eveneens in de middeleeuwen geintroduceerde konijn inheems heet.
Herman van der Meer

tekenaar

#263
Dat betekent dat de status van het konijn fautief is. Zowel fazant als konijn zijn door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen en dus beide exoten. Hoe lang ze hiet standhouden, doet er niet toe. In Australie gaan ze konijnen ook niet inheems noemen omdat ze daar al een hele tijd zitten ... 

De status van fazant "ingeburderde exoot" is helemaal juist, ik zie eerlijk gezegd niet wat hier "desondanks" aan is want hetgeen je schrijft past exact op ingeburgerde exoten: door menselijk toedoen op de huidige plaats gekomen en daar zelfstandig standhoudend, je kan alleen nog kijken naar een "jaartalgrens", of hij daarvoor of daarna is ingevoerd, maar dat verandert niets aan de status "exoot".

Wat die lijstjes betreft, dat is toch op te vangen met een aanvinkbaar blokje "inclusief exoten"? Of je persoonlijke lijstje wat langer of korter wordt moet toch geen criterium zijn voor het bepalen van een soortstatus? Dat lijkt me de omgekeerde wereld ... Nog eleganter is om een optie te maken waardoor je ook lijstjes met alleen exoten kan genereren. Krijgen we er een nieuwe hobby bij: exotensoortenjagers :) of gaan we ze "exotische twitchers" noemen   :angel:
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

theomuusse

Ik ken genoeg serieuze floristen, zelfs professoren waarmee ik wel eens twitch.
Wordt ik een steeds betere florist van!

Theo

HPM

Citaat van: tekenaar op september 19, 2018, 21:20:56 PM

Dat betekent dat de status van het konijn fautief is. Zowel fazant als konijn zijn door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen en dus beide exoten. Hoe lang ze hiet standhouden, doet er niet toe. In Australie gaan ze konijnen ook niet inheems noemen omdat ze daar al een hele tijd zitten ... 

De status van fazant "ingeburderde exoot" is helemaal juist, ik zie eerlijk gezegd niet wat hier "desondanks" aan is want hetgeen je schrijft past exact op ingeburgerde exoten: door menselijk toedoen op de huidige plaats gekomen en daar zelfstandig standhoudend, je kan alleen nog kijken naar een "jaartalgrens", of hij daarvoor of daarna is ingevoerd, maar dat verandert niets aan de status "exoot".
...

Het gaat hier om twee soorten die ondanks een gelijkaardige geschiedenis verschillend behandeld worden en beide worden weer verschillend behandeld dan bijvoorbeeld planten.
Daar komt bij dat m.i. soorten niet eeuwig exoot kunnen blijven. Als ze zich serieus gevestigd hebben moet het afgelopen zijn. Dan zijn ze inheems.
Herman van der Meer

tekenaar

nee, per definitie hangt inheems samen met de manier waarop ze zijn gekomen, niet met wanneer ze zijn gekomen. Een exoot die al lange tijd aanwezig is, kan je "ingeburgerd" noemen, maar niet "inheems".

Tegelijkertijd kan een nieuwe soort zich door natuurlijke areaaluitbreiding in ene gebied vestigen en is dan direct inheems, ook al is hij er nog maar net.

De aanwezigheid van exoten is een rechtstreeks gevolg van menselijke invloed, net als de aanwezigheid van huizen, wegen, vervuiling ... Soorten die zelfstandig komen, maar daarbij gebruik maken van door mensen veroorzaakte veranderingen in een gebied, zijn wel inheems (weidevogels, hamster, sikkelsprinkhaan ... ). Als een gebouw ergens 500 jaar staat is het ook geen "natuur" geworden, wel een monument (mits op de monumentenlijst).

De spraakverwarring komt deels doordat nogal ongelukkige termen zijn gekozen, met name "ingeburgerd" wat voor mensen op een andere manier wordt gebruikt als voor dier- en plantensoorten.

p.s. #HPM, dit is nu net waar dit topic over gaat, ik beargumenteer dat alle soorten ingedeeld moeten worden aan de hand van dezelfde criteria, en dan nog het liefst internationaal geldende. Onafhankelijk of het nu over een vogel, een zoogdier of een plant gaat.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

theomuusse

Citaat van: tekenaar op september 16, 2018, 11:44:00 AM

Dat geval van de brandgans:

De soort brandgans is inheems. Ze overwinteren immers van nature in Nederland. Kijk je op populatieniveau (duis niet op soortniveau) dan hebben we twee populaties: een in Nederland overwinterende inheemse populatie en een in Nederland broedende populatie die afstamt van losglaten/uitgezette vogels. Die broedpopulatie kan je exoot noemen.


Niet mee eens. De broedvogel brandgans stamt af van achtergebleven wintergasten, meestal dankzij schotwonden/ electriciteitsdraden.

HPM

Citaat van: theomuusse op september 20, 2018, 16:57:55 PM
Citaat van: tekenaar op september 16, 2018, 11:44:00 AM

Dat geval van de brandgans:

De soort brandgans is inheems. Ze overwinteren immers van nature in Nederland. Kijk je op populatieniveau (duis niet op soortniveau) dan hebben we twee populaties: een in Nederland overwinterende inheemse populatie en een in Nederland broedende populatie die afstamt van losglaten/uitgezette vogels. Die broedpopulatie kan je exoot noemen.

Niet mee eens. De broedvogel brandgans stamt af van achtergebleven wintergasten, meestal dankzij schotwonden/ electriciteitsdraden.

Ik denk dat het in het westen van het land een deel, misschien wel het overgrote deel, nazaten zijn van gehouden vogels. Ook nu nog zijn er collecties waar ze vrij in en uit vliegen en van waaruit ze zich in het wild verspreiden.
Herman van der Meer

RutgerB

Citaat van: tekenaar op september 19, 2018, 21:20:56 PM
Wat die lijstjes betreft, dat is toch op te vangen met een aanvinkbaar blokje "inclusief exoten"? Of je persoonlijke lijstje wat langer of korter wordt moet toch geen criterium zijn voor het bepalen van een soortstatus? Dat lijkt me de omgekeerde wereld ... Nog eleganter is om een optie te maken waardoor je ook lijstjes met alleen exoten kan genereren. Krijgen we er een nieuwe hobby bij: exotensoortenjagers :) of gaan we ze "exotische twitchers" noemen   :angel:
Je hebt natuurlijk gelijk en als je doorzet ga je het pleit ook beslist winnen, net zoals men dat op waarnemingen.be gewonnen heeft.  Het is ook inderdaad de omgekeerde wereld. Het is wel de enige wereld die in het geval van de ingeburgerde soorten al 10 jaar werkt. Extra vinkjes en mogelijkheden zijn al meerdere keren gevraagd. Sommige zijn gehonoreerd, anderen niet. Ik schreef dat er 200-300 soorten van heel wat schermen gaan verdwijnen en dat zal men dan moeten accepteren.