Status (inheems etc.) en zeldzaamheid planten waarneming.nl

Gestart door HPM, november 25, 2009, 11:30:31 AM

Vorige topic - Volgende topic

Geum rivale

#150
Zie mijn opmerking enige berichten eerder. Kan dit worden aangepast?

:right:
Kees van Reenen

nick

#151
Volgens mij kan de Zomerschroeforchis weer op 'inheems' gezet worden (http://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/FLORON-dag-2013/Leni%20Duistermaat%20Bijzonder%20plantenvondsten%20in%202013.pdf), in plaats van op 'uitgestorven', zoals nu nog het geval is.

:right:
Met vriendelijke groet,
Nick van der Ham

Pieter Stolwijk

Ik heb vernomen dat de identiteit van de Schroeforchis nog niet 100% vast staat, maar ik kan die info niet zelf beoordelen.
Vr. groet, Pieter Stolwijk


Floristische Werkgroep Twente

RutgerB

Citaat van: Pieter Stolwijk op juni 09, 2014, 14:13:20 PM
Ik heb vernomen dat de identiteit van de Schroeforchis nog niet 100% vast staat, maar ik kan die info niet zelf beoordelen.

Citaat van presentatie van de floron-dag:

CiteerSpiranthes aestivalis
Zomerschroeforchis
• Na meer dan 50 jaar afwezigheid weer terug in
Nederland (B. & R. van Rijsewijk; K. Kreutz)Onbevestigde vondsten uit 1970-1980 niet
meegerekend
Aanvankelijk als S. cernua var. odorata
gedetermineerd (ontsnappende tuinplant)
Karakteristieke gootvormige bladen, bloemen
geelachtig wit en spiraalvormig om de stengel
gewonden


petraw

Beste mensen,

Ik werd er door een natuurbeherende organisatie op gewezen dat Watercrassula http://knnvroosendaal.waarneming.nl/soort/view/6654 op inheems staat. Zou het niet beter zijn daar invasieve exoot van te maken. Zeker gezien de problemen die er in veel natuurgebieden, bij waterschappen en in stedelijk gebied zijn met deze soort.
Groet, Petra

RutgerB

#155
Op waarneming.nl is er voor gekozen ingeburgerde soorten op inheems te zetten. Als ze op naturalized staan verdwijnen ze uit allerlei standaardstatistieken, -soortenlijsten en -waarneming-overzichten. De filosofie hierachter is ook dat ingeburgerde soorten uiteindelijk ook tot de Nederlandse Flora behoren. Inheems in brede zin dus.  Voor soorten als Reuzenberenklauw en Watercrassula is dit minder voor de hand liggend, maar van soorten als Witte honingklaver en Grote ereprijs weet vrijwel niemand het dat ze zijn ingeburgerd en bovendien; niemand begrijpt in die gevallen waarom het onderscheid wordt gemaakt.

Op waarnemingen.be waren hier veel mensen het mee oneens en is dat anders opgelost. Ik heb daar veel werk gehad om alle ingeburgerde soorten op 'naturalized' te zetten. Vandaar dat bijvoorbeeld in dit overzicht verrassend weinig plantensoorten zijn waargenomen; http://waarnemingen.be/statistiek.php  : 1312 soorten.

petraw

Groet, Petra

Geum rivale

Kan de bastaard Euphrasia stricta x nemorosa (Echte stijve x Bosogentroost) worden toegevoegd, of is deszelfs status te vaag?
Kees van Reenen

nick

Deze (http://waarneming.nl/soort/view/117482) staat volgens mij ten onrechte op 'inheems', staat namelijk niet op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora. En 'algemeen' is wellicht ook nog wat te voorbarig??
Met vriendelijke groet,
Nick van der Ham

RutgerB

#159
Citaat van: Geum rivale op juli 01, 2014, 21:05:03 PM
Kan de bastaard Euphrasia stricta x nemorosa (Echte stijve x Bosogentroost) worden toegevoegd, of is deszelfs status te vaag?

We zijn natuurlijk geen taxonomen die dit kunnen bepalen. Ik lees in de Heukels een hint over het voorkomen van de bastaard. Als je planten hebt die in aanmerking komen zou ik die eerstens laten controleren aan de hand van herbariummateriaal. Als het is bevestigd wil ik de bastaard graag toevoegen. Het zou zo moeten heten;

Euphrasia x haussknechtii (E. nemorosa x stricta)  Wettst.

Citaat van: nick op augustus 10, 2014, 14:08:45 PM
Deze (http://waarneming.nl/soort/view/117482) staat volgens mij ten onrechte op 'inheems', staat namelijk niet op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora. En 'algemeen' is wellicht ook nog wat te voorbarig??
Ik heb het snel veranderd.

Geum rivale

Citaat van: Rutger Barendse op augustus 11, 2014, 10:48:28 AM
Citaat van: Geum rivale op juli 01, 2014, 21:05:03 PM
Kan de bastaard Euphrasia stricta x nemorosa (Echte stijve x Bosogentroost) worden toegevoegd, of is deszelfs status te vaag?

We zijn natuurlijk geen taxonomen die dit kunnen bepalen. Ik lees in de Heukels een hint over het voorkomen van de bastaard. Als je planten hebt die in aanmerking komen zou ik die eerstens laten controleren aan de hand van herbariummateriaal. Als het is bevestigd wil ik de bastaard graag toevoegen. Het zou zo moeten heten;

Euphrasia x haussknechtii (E. nemorosa x stricta)  Wettst.

Ik ben zo dom geweest om noch foto's, noch herbariummateriaal ervan te verzamelen. Het was in het Friese Stuttebosch. Misschien kom ik er ooit nog eens.
Kees van Reenen

Geum rivale

Hoe is het mogelijk dat de Oosterse karmozijnbes nog steeds op zeldzaam staat? Wordt ze te weinig ingevoerd? (Zeer) algemeen is juister; zelfs in de kleinste dorpjes is ze inmiddels te vinden, evenals op tal van plekken in agrarisch en natuurgebied (in tegenstelling tot de daadwerkelijk zeldzame Westerse).
Kees van Reenen

theomuusse

Gegeven de synchroniteit met Floron/ verspreidingsatlas lijkt het me gerechtvaardigd dat Wasgagel op ingeburgerd/ inheems komt. Zie citaat hieronder:

Ecologie & verspreiding
Wasgagel staat op zonnige tot beschaduwde, vochtige tot natte, ruderale, zwak zure tot zure, voedselarme veen-, zand- en leembodems. Ze groeit in heiden en moerasbossen, in duinen, op akkers, in loof- en naaldbossen, op rivier- en meeroevers, in weilanden en op richels. Oorspronkelijk komt de soort uit Noord-Amerika en is ingeburgerd in Zuid-Engeland en Nederland. De plant is hier zeer zeldzaam en werd vroeger bij Tubbergen en Landsmeer aangetroffen en staat thans nog bij Zutphen.

Theo


RutgerB

Als Wasgagel als ingeburgerd in de Heukels' Flora of standaardlijst staat, dan pas ik dat aan. De afwijking op verspreidingsatlas.nl lijkt nu alleen in tekst gemaakt en mogelijk is er niet gekeken naar de exacte vereisten voor de typering 'ingeburgerd', wat nu op waarneming.nl vertaald wordt naar inheems. Op waarnemingen.be is dat overigens een aparte categorie die helaas in lijstjes op 1 hoop komen met 'echte' exoten.

gertjanvannoord

Gertjan van Noord

RutgerB

Nee, dat klopt niet, dus ik heb het aangepast. Algemeen lijkt me ook geen goede aanduiding voor deze zeer zeldzaam verwilderende soort. Exoten krijgen maximaal de de zeldzaamheidsaanduiding zeldzaam. Heb ik dus ook aangepast.

nielseimers

Kan smal longkruid (Pulmonaria montana) veranderd worden van exoot naar inheems?

nick

Zoals in dit (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=357793.0) forum-topic al aangeroerd wordt, staat Tripmadam blijkbaar op 'incidenteel/zwerver' in de wrn.nl-database. Dit zal toch wel een foutje zijn? Aangezien de soort gewoon op de standaardlijst van de nederlandse flora staat?
Met vriendelijke groet,
Nick van der Ham

Geum rivale

Toch nog een keer twee gevallen waar ik nogal eens tegenaanloop:

1. Het zou niet zo moeten zijn dat een verzamelsoort als zeldzamer beschouwd wordt dan de soorten waaruit de verzameling bestaat;
2. inmiddels zeer algemene exoten die nog op zeldzaam of vrij algemeen staan.

Zijn zulke gevallen niet handmatig te corrigeren?
Kees van Reenen

RutgerB

1; Je mag de voorbeelden noemen (steeds met link; bijv. http://waarnemingen.be/soort/view/20802 en http://waarnemingen.be/soort/view/17177, dan spreken we onderling af welke admin dit gaat veranderen.
2; Zeldzaamheid gaat deels op 'gevoel', maar als de zeldzaamheid is vastgelegd in de standaardlijst of Heukels', dan volgen we die aanduiding. Afwijkingen mag je melden.

Geum rivale

#171
 Prima. Nu vast een paar, wellicht kom ik later nog met andere gevallen, of kunnen andere lezers van dit onderwerp het voortzetten met eigen voorbeelden.

1.         - Klaverzuring spec. (http://waarneming.nl/soort/view/195237:right: vrij algemeen, terwijl Stijve klaverzuring (http://waarneming.nl/soort/view/7134) algemeen is (en Gehoorde eveneens, zie onder 2).
- Grauwe wilg + Rossige x Kruipwilg (http://waarneming.nl/soort/view/195027) zeldzaam,  :wrong: daarmee wordt een kruising bedoeld en geen combisoort. terwijl Grauwe wilg (http://waarneming.nl/soort/view/7392) algemeen is.
- Lepelblad spec. (http://waarneming.nl/soort/view/196781) vrij algemeen,  :right: terwijl Deens lepelblad (http://waarneming.nl/soort/view/6623) algemeen is.
- Ogentroost sp. (http://waarneming.nl/soort/view/196857) zeldzaam,  :right: terwijl Late (http://waarneming.nl/soort/view/2642), en Rode (http://waarneming.nl/soort/view/20808) en Stijve ogentroost (http://waarneming.nl/soort/view/2510) vrij algemeen zijn.
Enzovoort. Dit zijn zomaar een paar willekeurige voorbeelden; in bijna elk plantengeslacht doet het verschijnsel zich voor. Het lijkt zelfs structureel te zijn dat verzamelsoorten zeldzamer worden aangeslagen dan echte soorten.

2.         - Gehoornde klaverzuring (http://waarneming.nl/soort/view/7133); knap dorpje dat zich totnogtoe aan deze agressieveling heeft weten te onttrekken.

            - Oosterse karmozijnbes (http://waarneming.nl/soort/view/7180); niet veel minder.

Kees van Reenen

RutgerB

zie opm. Om de zeldzaamheid van losse soorten aan te passen, heb ik een referentie(-kader) nodig. Verspreidingsatlas zou kunnen, maar ik vermoed dat er geen 'vrij algemeen' in hun systeem zit. Het gaat van algemeen naar vrij zeldzaam.

Geum rivale

#173
Mede namens andere waarnemers bedankt. Maar zo lang er geen recente verspreidingsatlas beschikbaar is blijft de zeldzaamheidsvermelding dus onjuist? Nou ja, laten we dan maar hopen dat het rode kleurtje waarnemers aanmoedigt de karmozijnbes in te voeren; voor het klaverzurinkje moeten we dan nog een andere truc bedenken...

Trouwens, moet ik of iemand anders als we willen dat de zeldzaamheid van verzamelsoorten wordt aangepast ze echt op deze manier allemaal langs?

Hoe zit het precies met die wilg? Van welke soorten is het een bastaard? Misschien informatie om bij de soort te vermelden (http://waarneming.nl/soort/info/195027).
Kees van Reenen

RutgerB

Citaat van: Geum rivale op juni 09, 2016, 22:07:29 PM
Hoe zit het precies met die wilg? Van welke soorten is het een bastaard? Misschien informatie om bij de soort te vermelden (http://waarneming.nl/soort/info/195027).

De Nederlandse naam van Salix cinerea is Rossige wilg + Grauwe wilg. Dat komt doordat alleen de ondersoorten een Nederlandse naam hebben. Van dit soort constructies zijn er meer voorbeelden, maar mijn voorstel dit te veranderen heeft niet voldoende steun.

Citaat van: Geum rivale op juni 09, 2016, 22:07:29 PM
Trouwens, moet ik of iemand anders als we willen dat de zeldzaamheid van verzamelsoorten wordt aangepast ze echt op deze manier allemaal langs?

Tja, dat is een beetje hoe noodzakelijk iemand dit vindt. Als ik het voor je / de waarnemers / waarneming.nl ga doen, moet ik ze ook allemaal 1 voor 1 langs. Precies op de manier als jij ze zou kunnen vinden. Om het snel te kunnen vinden, kun je een download maken uit waarneming.nl ; http://waarneming.nl/download.php?lang=nl&diergroep=10&only_ln=0  Als je een beetje handig bent met excel kun je waarschijnlijk ook nog tientallen, mogelijk honderden andere te verbeteren items opsporen.

Een link naar een soort eindigt met het id-nummer (kolom 1).


Geum rivale

Is het wat om een verzamelsoort Slipbladige en Fijne ooievaarsbek aan te maken?
Kees van Reenen

wim van wijngaarden

deze soorten zijn ook vegetatief door o.a. het al dan niet aanwezig zijn van een binnenrandnerf (zie Heukels) goed te onderscheiden, dus het lijkt me niet nodig.
met vriendelijke groet, wim
http://www.floron.nl/florazeelandica

there must be some way out of here, said the joker to the thief, there is too much confusion...
bob dylan

nick

volgens mij staat deze (http://waarneming.nl/soort/info/131497) ten onrechte op inheems (en ten onrechte op zeer zeldzaam?).
Met vriendelijke groet,
Nick van der Ham


Zolderworm

In de berm in Hattem langs de Burgemeester Bijleveldsingel zag ik de Astragalus Alpinus. Maar deze plant is blijkbaar zo zeldzaam in Nederland dat ik hem niet kon registreren. Hij komt niet in de standaardlijst voor. Op zich niet echt handig natuurlijk. Wat moet ik hiermee? Iemand een idee?