Edelherten buiten het hoofdverspreidingsgebied

Gestart door HPM, oktober 03, 2009, 11:14:20 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

We moeten deze zaak bijna voor gaan leggen aan een parlementaire enquette. ;D ;D
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

hdeheer

Beetje flauwe, halfhartige reactie van jou Norman. Maar ik was er al aan gewend:
In het Capibara-topic waar jij ook stevig aan meedeed stond op 27 januari al vermeld Kijk eens/Google eens naar Vijf vreemde gasten en op 28 januari vermeldde ik al dat het dier waarschijnlijk ontsnapt was bij een edelhertenhouder uit Drogeham. Dus de uitdrukking "Waarom zeg je dat nu pas"" slaat nergens op.
Groetend,
Herman

Norman

@ Herman de Heer:

U heeft helemaal gelijk.
Zo, voelt dat niet lekker!

Ik heb mijn reacties betreft dat rare Hert verwijderd en laat het verder hierbij.

Edit; spelfoutje

HPM

Citaat van: Norman op februari 10, 2010, 14:23:57 PM
...
Edit; spelfoutje
Te laat, want het vuistdikke rapport van de commissie Tegels ligt al bij de drukker.  :)

--
Groeten, Herman van der Meer
Herman van der Meer

wimtegels

#64
Citaat van: HPM op februari 10, 2010, 14:35:13 PM
Citaat van: Norman op februari 10, 2010, 14:23:57 PM
...
Edit; spelfoutje
Te laat, want het vuistdikke rapport van de commissie Tegels ligt al bij de drukker.  :)

--
Groeten, Herman van der Meer

Bij deze voor publicatie aangeboden ;D ;D

Geachte minister,

Als voorzitter van de commissie Tegels inzake de status van het veelbesproken edelhert
kan ik u mededelen dat de commissie haar werk royaal binnen de daarvoor gestelde termijn heeft kunnen afronden.

De publieke commotie die ontstaan is over dit dier en de in de pers verschenen berichten over vervalst bewijsmateriaal was aanleiding tot het benoemen van de commissie.

De commissie heeft vastgesteld dat er geen ambtenaren van uw ministerie, nog ambtenaren van lagere overheden bij eventuele vervalsingen betrokken waren.

Het is de commissie overigens niet bekend of het mannelijke edelhert nog steeds in de vrije natuur verblijft.

De commissie acht dit verder ook niet relevant daar de Nederlandse populatie (deels) afkomstig is van half gedomesticeerde exemplaren. Zij acht het risico van faunavervalsing dan ook niet significant aanwezig. Indien het dier nog aanwezig is kan hierover beslist worden binnen het normale jachtbeleid als uitvoering van de Flora en Faunawet en de daaruit voortvloeiende nationale en provinciale beleid.

Voor zover er strafbare feiten zijn gepleegd bij het tot stand komen van het onderhavige bewijsmateriaal is dit niet gebeurd door ambtenaren in functie. Het al dan niet vervolgen van eventuele verantwoordelijkheden is een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en dient naar oordeel van de commissie dan ook zonder politieke gevolgen te blijven.

Met de excuses dat dit rapport niet zoals gebruikelijk vuistdik, doch slechts zo dun als een sigarettenvloeitje bieden wij u dit rapport aan in de hoop dat het een bijdrage kan leveren aan het luwen van de vaak zeer hoog oplopende publieke discussie.

Hoogachtend,

Ing. W.H.M. Tegels
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

HPM

Al bijna een half jaar oud, maar dit is een interessante waarneming
http://waarneming.nl/waarneming/view/46733341

  "Medewerkers van de Dierenambulance Waterland en de brandweer
  hebben een dood edelhert uit het Markermeer gehaald niet ver
  van de vuurtoren van Marken. Het dier was een paar weken
  geleden vanuit de Oostvaardersplassen over het ijs naar
  Waterland gelopen en heeft daar enige tijd rondgezworven. De
  Dierenambulance vermoedt dat het dier ook weer via het ijs
  terug wilde naar Flevoland en toen door het ijs is gezakt."
Bron: RTVNH
http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=107070

Er zit een foto bij het artikel van het dier twee weken eerder bij Broek in Waterland
http://www.rtvnh.nl/fotoviewer.asp?newsid=107070&fotoid=50413

--
Groeten, Herman van der Meer

Herman van der Meer

Pim

Om de hongersdood te ontvluchten zijn niet alleen Konikpaarden het ijs overgegaan, maar zijn ook edelherten het gebied (Oostvaardersplassen) ontvlucht.
Het aangespoelde hert bij Marken is vanzelfsprekend zo'n OVP-hert, het ligt immers aan de overkant van het gebied.
Ook zijn er andere gebieden in Flevoland waar edelherten verblijven, helaas valt dit niet binnen één of ander plan en worden ze dus meedogenloos vervolgd.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

HPM

Ik vind vooral het verblijf in Waterland interessant. Het laat m.i. zien dat als de herten de kans krijgen ze binnen de korste keren een groot deel van het land zullen koloniseren, inclusief de duinen.

--
Groeten, Herman van der Meer

Herman van der Meer

rombout

CiteerOok zijn er andere gebieden in Flevoland waar edelherten verblijven,   helaas valt dit niet binnen één of ander plan en worden ze dus   meedogenloos vervolgd.
Dat geldt vreemd genoeg niet voor de losgelaten Damherten in het Horsterwold. Die horen daar zeker niet, maar hier wordt nu juist niet tegen opgetreden. Ze merken het vanzelf als die tegen auto's opknallen bij een gangetje van 100-120 km per uur......
Vriendelijke groeten
Rombout de Wijs
http://www.home.zonnet.nl/myotis2/