Alternatief op vossenjacht in weidevogel gebieden

Gestart door Tim Asbreuk, oktober 02, 2009, 11:34:15 AM

Vorige topic - Volgende topic

Tim Asbreuk

In ecologisch opzicht is de periode van voedsel schaarste de periode die de draagkracht van het gebied bepaald. Voor de vos in Nederland is dit het eind van de winter. Weidevogels beginnen met broeden in maart, april tot ongeveer juni. Als in deze periode de vossen bijgevoerd worden met bijvoorbeeld kadavers hebben de oppertunistische vossen een alternatieve voedselbron. In de volgende winter hebben de vossen weer de natuurlijke voedsel schaarste waardoor er weer aantals regulatie optreedt.

Het is niet de bedoeling dat hier discussies over wel of geen jacht ontstaan. Deze discussies zijn al vaak genoeg gevoerd en kunnen worden voortgezet in andere topics.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

wimtegels

Een creatief idee.
Het wordt in boomkwekerijen veel gebruikt. Daar worden bijvoorbeeld suikerbieten tussen de jonge bomen gelegd.
De bedoeling is dat de hazen de bieten verkiezen boven de boomschors. Dit werkt grotendeels.

Blijft de vraag of het van invloed kan zijn op de populatie vossen. Bijvoeren leidt mogelijk tot betere conditie. Mogelijk ook tot hogere reproductie.
Een ander risico: Het kan oppertunistische vossen uit een iets verder gebied aantrekken.

Het lijkt me mogelijk. De hoeveelheid bij te voeren voedsel lijkt me heel belangrijk.
Juridisch moet er ook wat geregeld worden. Je mag niet zomaar kadavers in het veld leggen.

Blijft natuurlijk de discussie bestaan hoe groot de daadwerkelijke invloed van vossen op de weidevogels is.

Niet ieder door de vos gevangen jong zou anders vliegvlug worden.

Ik zou zeker voorstander zijn van een proef. Alhoewel ik denk dat je niet tot in lengte van tijden dit soort praktijken door moet voeren. Soorten moeten in principe tegen hun natuurlijke predatie kunnen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

#2
het volgende filmpje heb ik gemaakt met een wildcamera. Hierop is tezien dat de vos twee eenden kadavers links laat liggen en er met het ei vandoor gaat.

Juridisch is het toegestaan om geslachte kadavers van wild dat in het veld geschoten is te laten liggen voor bijvoorbeeld vossen.

http://www.youtube.com/watch?v=hYq566ZmEXU

de vos vreet echt niet alleen kadavers maar wil graag ook vers vreten. Ik vind het idee nobel maar met de ervaring die ik heb denk ik dat het niet haalbaar is.


arend

Tim Asbreuk

Het was ook maar een gedachte gang.

Vossen hebben in het voorjaar allemaal een vast territorium waarin ze geen andere vossen verdragen. De kadavers kunnen aangeboden worden aan de rand van het weidevogel gebied waardoor de vossen minder het gebied intrekken. Daarnaast word bij vossen de reproductie snelheid/worp grote bepaald door de hoeveelheid voedsel in de winter. Aangezien er dan niet bij gevoerd word blijft de worp grote normaal.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

wimtegels

Ik vind het idee nog steeds het proberen waard. Ondanks de opmerkingen van Arend. Die ik overigens niet in twijfel wil trekken. Ook de bieten bij de hazen werken niet voor de volle 100%. Het aantal aangevreten boompjes is echter wel minder.

Het zou goed zijn om een proef te doen in twee vergelijkbare gebieden. Een met aasaanbiedingen en een zonder.

Overigens blijf ik wel bij mijn standpunt dat het tijdelijke maatregelen moeten zijn. Populaties moeten in principe duurzaam zijn me de aanwezigheid van predatoren.

Het is echter een goede zaak om de effecten van verschillende maatregelen te weten. En meten is weten nietwaar?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

arend

#5
Dan wel graag zo'n experiment bij een van de natuurbeheersorganisaties uitvoeren en niet in de overige gebieden.
Staatsbosbeheer doet bij ons bijvoorbeld op dit moment vrijwel niets aan het beschermen van weidevogels laat staan dat ze ons toestemming geven om hun stukken tijdens het lichtbakken mee te pakken.

Ik vind het eindeloze geëxperimenteer met weidevogels een beetje riskant worden.

Ik vind eigenlijk dat er wel eens een gebied aangewezen mag worden waar jagers kunnen laten zien hoe het eventueel moet. (ik gooi even een grote knuppel in het hoederhok, ik ben hier ook niet voor mijn populariteit).
Hierin moeten ruime mogelijkheden zijn voor het bestrijden van katten, steenmarters en vossen en ratten met lichtbak en andere middelen. En bestrijding het jaar rond. En laat dan de wetenschap bijhouden hoe het met de stand van de weidevogels gaat.

Meten is weten nietwaar..

ps het filmpje dat ik gemaakt heb is uit een reeks van 4 filmpjes binnen een paar minuten gemaakt. op ieder filmpje komt hij 1 ei ophalen en komt een paar minuten later weer terug. ik zal ze eerdaags uploaden. het is dus zonder camera heel lastig vast te stellen of een nest geroofd is door een vos zonder camera. Daarbij komt dat dit de eerste vos in 1,5 jaar is die niet schuw is voor de camera. de rest blijft liever weg bij de camera. ook hier zal ik filmpjes van uploaden.

arend

arend


Denro

Ik ben in principe tegen het bijvoeren van welk dier dan ook!
Populaties houden zichzelf instand. Zelfs in een half natuurlijk systeem. Omdat NL een zorg heeft voor weidevogels ben ik zeker voor het weren van vossen, marters e.d. uit weidevogelgebieden. We willen de populatie immers behouden en eventueel uitbreiden.
Is bijvoeren dan een goed idee???
Misschien wel maar dan moet je de andere predatoren ook niet vergeten. En daarom lijkt dat me niet echt haalbaar.
Op grote schaal afrasteren dan maar (kost veel centjes, ik weet het  :blink:)???

Ik noem maar een alternatief!  :huh:
Groeten, Dennis Rensen

Mijn waarnemingen (NL):

Mijn waarnemingen (Buitenland):


Lampe

#9
Citaat van: Tim Asbreuk op oktober 02, 2009, 11:34:15 AM
In ecologisch opzicht is de periode van voedsel schaarste de periode die de draagkracht van het gebied bepaald. Voor de vos in Nederland is dit het eind van de winter. Weidevogels beginnen met broeden in maart, april tot ongeveer juni. Als in deze periode de vossen bijgevoerd worden met bijvoorbeeld kadavers hebben de oppertunistische vossen een alternatieve voedselbron. In de volgende winter hebben de vossen weer de natuurlijke voedsel schaarste waardoor er weer aantals regulatie optreedt.

Het is niet de bedoeling dat hier discussies over wel of geen jacht ontstaan. Deze discussies zijn al vaak genoeg gevoerd en kunnen worden voortgezet in andere topics.

Als ik dit stukje lees dan komen er vragen in me op.

1) Wat wil je bereiken, wat is je doel, met het bijvoeren van vossen? Is het nu het belang van de weidevogels of het stoppen van de jacht? Of beide. Nee, geen discussie, gewoon een vraag.

2) Heb je je voldoende verdiept in het fourageergedrag van vossen voor je dit stukje typte?
Een vos gaat echt niet uitsluitend het slachtafval eten en naar de jongen brengen. Jij eet tenslotte ook niet alleen maar brood met ham alleen maar omdat het voor het oprapen ligt? Daarnaast zeg je zelf al dat een vos een oppertunist is... Die pakt zoveel hij kan, vooral als er jongen zijn. Logisch.

Daarnaast bieden vossen met jongen verschillende soorten voedsel aan die past binnen de opname mogelijkheid van de jongen welke weer samenloopt met de leeftijd van de jongen. In de beginfase zijn dit kleine, weke dieren en dingen die barsten van bepaalde voedingstoffen, bijvoorbeeld eieren.

3) Hoe graag acht jij de kans dat je juist meer vossen (en andere predatoren) naar deze gevoelige gebieden lokt?

4) Er wordt hier (vaak) gepraat over "de natuur reguleert zichzelf"? Welk stukje van zelfregulering is dit? Wat is jouw mening op het gebied van zelfregulering? Waarom zouden er voor bepaalde soorten uitzonderingen gemaakt moeten worden en voor andere soorten niet?

Natuurbeheer is keuzes maken en lijnen trekken. Kies je voor de ene soort dan zal een andere soort benadeeld worden. Heel makkelijk.
Nederland is te klein om te kunnen zeggen, laat alles maar hun gang gaan, komt wel goed. Er is genoeg ruimte voor die benadeelde soort om uit te wijken. Dat is achterhaalt. Is gewoon niet waar.

Dergelijke keuzes zie je nog te vaak bij SBB. De das moet terug, prima. In drenthe is er plaats voor (bijv) 5000 dassen. Dus wordt er alles aan gedaan om drenthe vol te pompen met dassen. Tot ze er over geruime tijd achter komen dat dit weer andere problemen met zich mee brengt, dat andere soorten hierdoor sneller achteruit gaan. Dan moet er ineens actie ondernomen worden. Dat is allemaal een koe in de kont kijken. Als het kalf..

Dus.. Wat betekent het dan. Plots kunnen ineens de wetten aangepast worden en moet er ingegrepen worden. Niks zelfregulatie.

Mijn reactie, die totaal niet aanvallend of beledigend bedoeld is, is dat het een leuk idee is maar niet haalbaar en niet voldoende onderbouwd om door te laten gaan als volwaardig en succesvol plan.


Vriendelijke groet,

Nico

grutto

Citaat van: Lampe op april 12, 2010, 17:19:25 PM
Citaat van: Tim Asbreuk op oktober 02, 2009, 11:34:15 AM

Mijn reactie, die totaal niet aanvallend of beledigend bedoeld is, is dat het een leuk idee is maar niet haalbaar en niet voldoende onderbouwd om door te laten gaan als volwaardig en succesvol plan.

Het idee van afleidend voeren is zoals hiervoor geschreven niet nieuw maar wordt naar mijn idee niet veel uitgevoerd.
Hoe moet je al die weidevogel gebieden dan beschermen en moet hoeveel voerplaatsen. Wie moeten dat allemaal gaan uitvoeren en de voerplaatsen eventueel aanvullen. Met welk aas enz enz.
Ik denk dat net zoals de voorgaande schrijver dat dit plan niet haalbaar is (betaalbaar is) maar ook niet zal werken.
In de huidige manier van vossenbeheer volgens een Faunabeheerplan zie ik nog het meest.
Opvallend is ook dat de meeste provincies onafhankelijk van elkaar vaak op dezelfde uitkomst komen door toch enkele dieren(vossen) d.m.v. afschot weg te nemen. Dergelijke plannen worden tevens onderschreven door alle partijen die professioneel met natuurbeheer in een provincie bezig zijn.
Maar om de weidevogels weer terug te krijgen op het gewenste niveau zullen zijn er een reeks van maatregelen nodig waarvan de beheersing van predatie er maar één van is.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

Tim Asbreuk

Het idee was meer geopperd als aanvulling op het huidige beheer. Elke calorie die een predator (vos) binnen krijgt en niet van een weidevogel afkomstig is, is mooi meegenomen toch. Zolang je de draagkracht van het gebied voor predatie maar niet vergroot. Door dit alleen toe te passen in tijden dat er veel alternatieve voedsel bronnen zijn en niet in de periode van schaarste blijft de draagkracht gelijk.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Lampe

Bedankt voor je reactie Tim.

Citaat van: Tim Asbreuk op april 13, 2010, 18:18:33 PMDoor dit alleen toe te passen in tijden dat er veel alternatieve voedsel bronnen zijn en niet in de periode van schaarste blijft de draagkracht gelijk.

Waaruit maak jij dit op? Zijn hier onderzoeken naar gedaan? Gewijzen dat dit werkt? Of is dit een persoonlijke gedachte?

In het weidevogel gebied die wij beheren, zijn afgelopen jaar de meeste legsels gepredeerd door dassen. Wat voor oplossing zie jij hier?
Het miegelt hier bijna van de dassen.

Ik denk dat je predatiegevoelige perceleren anders aan moet pakken.

Bij ons in het veld zijn er bepaalde percelen erg in trek bij kievit, tureluur, wulp en vorig jaar nog grutto.
Wanneer hier de predatie van roofdieren zoals vos en das, erg hoog is lijkt mij het best haalbaar om die percelen (waar al afrastering om heen staat) te voorzien van stroomdraad.

Een draad op 5 cm, 10 cm, 15 cm. Misschien nog op 20 cm. En dan een sterke klap stroom er op.

Ik ben veel betrokken bij overlast door steenmarters en stroom helpt hier echt.

Willen we de daling van de populaties weidevogels echt stoppen dan zul je iets rigureus moeten zijn, ookal kost het centen.

Daarnaast (maar dat gebeurd al steeds meer) moet het maaigedraag en het monotome gras beleid aangepakt worden. Lage stukken weiland die doorgaans vrij vochtig zijn, goed vochtig houden!!! Het liefst een klein viltje water.

Vriendelijke groet,

Nico

Crow

Hahaha, bijvoeren met kadavers

Nee, dat is lekker natuurlijk   :-\
Dit zal beslist niet werken en de vossenpopulatie
zal alleen maar groter worden door het vele
voedselaanbod.

Ik denk dat de jacht op de predators het enige middel
is wat zal werken.
Groet, Dennis

joostheeremans

Crow, heb je ook argumenten voor deze uitspraken? Jacht is nou ook niet altijd even succesvol gebleken in de bestrijding van vossen.


Wil je trouwens in het vervolg met je eigen naam ondertekenen, dit hoort bij het huisreglement van deze website.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Marina

"crow" (hunter anonymous) spreekt zichzelf hier tegen
aan de ene kant zegt hij dat het bijvoeren met kadavers niet werkt, omdat vossen dat niet eten
aan de andere kant zegt hij dat de vossenstand zal toenemen omdat ze het wel eten

zeg dan gewoon dat je het leuk vindt om beesten dood te maken en ga geen smoesjes verzinnen
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Norman

Ligt het nu aan mij of komen er steeds meer jagers op het wrn.nl forum?
Een ontwikkeling die ik bepaald niet positief vind.

Misschien dat wij maar naar een jachtforum moeten gaan.
Ik ben benieuwd hoe snel ik van dat forum afgeknikkerd word als ik mij kritisch uitlaat over de jacht.

Marina

"Dit forum is DE plek voor  een ieder die de jacht een warm hart toedraagt   en de weidelijkheid regels respecteert. Anti-jacht postings worden   geweerd. Discriminerende en racistische alsmede beledigende en nodeloos   krenkende opmerkingen worden verwijderd. Op die manier willen wij er   voor zorgen dat het forum voor iedereen een jachthut is waar je graag   komt. Forumleden die het forum in diskrediet brengen en zich niet   fatsoenlijk/respectvol gedragen tegenover mede-forumleden worden   verwijderd"
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Norman

#18
Citaat van: Marina op december 24, 2010, 22:02:27 PM
"Dit forum is DE plek voor  een ieder die de jacht een warm hart toedraagt   en de weidelijkheid regels respecteert. Anti-jacht postings worden   geweerd. Discriminerende en racistische alsmede beledigende en nodeloos   krenkende opmerkingen worden verwijderd. Op die manier willen wij er   voor zorgen dat het forum voor iedereen een jachthut is waar je graag   komt. Forumleden die het forum in diskrediet brengen en zich niet   fatsoenlijk/respectvol gedragen tegenover mede-forumleden worden   verwijderd"

De hypocrytie blijkt ook maar weer uit deze tekst. Het forum is voor een ieder die de jacht een warm hart toedraagt en dus blijkbaar niet voor een ieder die de jacht liever gisteren dan vandaag ziet stoppen. En discriminatie is niet toegestaan.......tssss.

joostheeremans

Laten we de jagers niet op voorhand hier weigeren, ik ben namelijk zeer benieuwd naar hun argumenten. In het veld zijn ze voor mij nooit aanspreekbaar, de keren dat ik dit heb geprobeerd is het nooit tot een goed gesprek gekomen (het argument van een stuk hout werd gebruikt :-\ ). Dat kritische noten op de jagerssite niet worden geduld zal wel te maken hebben met de kracht van hun voornaamste argument. Dat argument is nou eenmaal sterker met een geweer in je handen wanneer de tegenspreker een snotneus met verrekijker om zijn nek is, dan wanneer je dat op een openbaar forum moet uiteenzetten en met steekhoudende argumenten moet onderbouwen.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Marina

dat zijn meestal de vaste (kromme) argumenten.
1) Er wordt niet gejaagd maar beheerd en schade bestreden.
2) Jacht is natuurlijk tenzij het door een (roof)vogel of een kat of een vos gebeurt.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Denro

Toch is de jacht in sommige situaties in ons land nodig. Dit, bijvoorbeeld om de gewenste natuurwaarde te behouden of te vergroten. Plezierjacht zou daarentegen naar mijn mening verboden moeten worden! Het is jammer dat er mensen rondlopen die er een kick van krijgen om voor de fun dieren af te knallen. Dit zal helaas altijd zo blijven. onschuldig diep
Groeten, Dennis Rensen

Mijn waarnemingen (NL):

Mijn waarnemingen (Buitenland):

Norman

Citaat van: Denro op december 24, 2010, 23:01:13 PM
Toch is de jacht in sommige situaties in ons land nodig. Dit, bijvoorbeeld om de gewenste natuurwaarde te behouden of te vergroten.

Nee, natuur moet je zijn gang laten gaan. Als dit betekend dat heel nederland verlamd en een bos word, so be it. Wie zijn wij om te bepalen waar een heideveldje moet liggen, bos mag groeien of een moeras moet aangelegd worden. En wie zouden wij al helemaal zijn om te bepalen welke dieren we wel en niet willen hebben en in welke aantallen.

Waarom zou een Vos niet de laatste Grutto mogen op eten. Wat is er tegen mono-natuur? En als we die Ganzen nu eens niet meer bejagen, dan word niet heel nederland bos, etc.

Ik heb ook wel mijn favoriete biotoop en mijn favoriete dierensoorten, maar het komt niet in mij op om alles in het werk te stellen om dit te bereiken. Geen aanleg en geen "beheer".

Zullen we overigens de hypocriete term "beheer" gewoon afschaffen en het beestje bij de naam noemen, jacht, gewoon ordinaire jacht. Het doodschieten van dieren, het is niets anders dan dat, laten we het dus zeker niet mooier verpakken. 

joostheeremans

Ik ben zeker tegen de term beheer, al was het maar om het niet te verwarren met bosbeheer of natuurbeheer. Ik zie, sinds ik aan de Veluwe woon, geregeld auto's rijden met de tekst wildbeheer achterop met een zwijntje erboven. Ik vraag me af of ze hun auto's nog met een gerust hart ergens parkeren, wanneer iedereen de volledige betekenis kende van het misleidende eufemisme wildbeheer.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

Denro

#24
Als je het zo stelt Norman, dan moet je de mens ook maar zijn gang laten gaan! Wij zijn immers ook natuur en "predatoren" die leefgebieden verwoesten. Ik begrijp wel wat je bedoeld maar het zal er niet beter op worden,overal niets doen. Want stel je voor, dan gaan we overal het niets doen beleid hanteren en ondertussen deze gebieden versnipperen met onze wegen! Nederland is te klein voor het "niets doen" beleid. We wonen al teveel op een kluitje en dat zal alleen nog maar meer worden. Kortom, ik ben het er niet mee eens :)     
Groeten, Dennis Rensen

Mijn waarnemingen (NL):

Mijn waarnemingen (Buitenland):

Marina

Dat is juist het punt. We hebben geen natuurlijke vijanden meer.
Eigenlijk zijn we prooidieren: ondanks sommige onverteerbare standpunten zijn we prima eetbaar en we planten ons voort als konijnen.
Voeg daarbij het totale disrespect voor natuur en onze drang om alles aan ons te onderwerpen en je hebt een plaag, erger dan de grootste sprinkhanenplaag ooit kan zijn.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Denro

Ik kan je geen ongelijk geven Marina! Vrolijk kerstfeest :)
Groeten, Dennis Rensen

Mijn waarnemingen (NL):

Mijn waarnemingen (Buitenland):

Marina

Vrolijk kerstfeest Dennis!
Wanneer gaan we van jou nou eens een foto zien?  :D
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Denro

Groeten, Dennis Rensen

Mijn waarnemingen (NL):

Mijn waarnemingen (Buitenland):

Marina

lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682