Falende grazers

Gestart door Sanne Koolwijk, maart 24, 2007, 20:10:36 PM

Vorige topic - Volgende topic

Sanne Koolwijk

Vandaag in het NRC een interessant artikel over nut en noodzaak van het 'toepassen'  van grote grazers in natuurgebieden. In het artikel oa het aanstippen van het gegeven dat sprake zou zijn van grootschalig vertrappen door de dieren van nesten van zeldzame grondbroeders zoals de Blauwe Kiekendief en de Velduil.
Het artikel belicht verder mooi de verschillende theorieen over deze beheersmaatregel in het historisch perspectief. Ben benieuwd hoe hierover zoal op dit forum over wordt gedacht.

Groet Sanne

marcel123

#1
Lijkt me meer een topic voor natuurbeheer. Dus als je het topic kwijt bent...

Grote grazers en de botanie:
http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=3872

Jos Welbedacht

BTW, hier in Sneek zetten ze grote grazers (Schotse Hooglanders) in nutteloze natuur neer, om een mislukt park op natuur te doen lijken.
Wat dat betreft wel een voordeel dat ze dit park nu ook slopen voor een van der Valk hotel, hoewel ik daar ook streng tegen ben.
Ze beloven dan dat iedere boom die ze kappen ergens anders zullen planten.
Grappig genoeg zei men dit ook voordat dit lelijke park geplaatst werd(waar weinig vogels zitten), dus ik ben benieuwd waar we in de loop der jaren een stukje nutteloze natuur bij krijgen. Het kan nooit lang duren, want als deze boompjes groot zijn en netjes in rijen staan  :wacko:  zullen ze wel weer aan de kant moeten voor nieuwbouw, of een gezellig van der Valk hotel.
Je kan de reeen nu niet missen als je langs de rondweg van Sneek rijdt, ze zijn hun huis kwijt.

Sorry, ik zit me weer boos te maken.
Dit onderwerp kan beter verplaatst worden, inderdaad.
Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Tim Asbreuk

Beste jos,

Volgens de boswet moet het park(bos) gecompenseerd worden aan een boskern van minimaal 5 hectare. Het levert dus wel degelijk wat op. Maar hoeveel dat is de vraag. Verder vind ik dat je bij begrazing naar het totaal plaatje moet kijken en niet alleen naar de vogels. Daarnaast is een groot voordeel van begrazen dat het veel goedkoper is als maaien, plaggen of zagen. Dus kan er meer ''natuur'' met minder geld beheerd worden.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

han.endt

#4
Citeergrootschalig vertrappen door de dieren van nesten van zeldzame grondbroeders zoals de Blauwe Kiekendief en de Velduil.
Dit spreekt elkaar gelijk al tegen. Hoe kan er bij zulke zeldzame soorten sprake zijn van grootschaligheid? Dan zouden dus bijna alle nesten van deze twee soorten vertrapt moeten worden en dan was er denk ik uit een andere hoek al veel eerder een reactie gekomen. Elk nest wordt toch wel door een, één of andere, organisatie/invertariseerder in de gaten gehouden.

Jeroen Nagtegaal

Volgens mij is een van de belangrijkste redenen dat er begraast wordt, om gebieden open te houden, dus grondbroeders kunnen juist meer broeden door begrazing,
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

grunsven

Open houden is van belang voor veel grondbroeders maar vertrapping van nesten en zeldzame planten is wel een reëel probleem.
Het woord grootschali is misschien geen gelukkige keuze maar dat betekend niet dat er niets aan de hand is. Begrazing wordt in Nederland veel toegepast tegenwoordig en vaak met hoge dichtheden.
Begrazing geeft een ander type vegetatie dan maaien en sommige soorten doen het erg slecht met begrazing.
Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Tim Asbreuk

#7
Op bepaalde terreinen zijn hoge dichtheden ook wel nodig. Anders hou je het namelijk niet open dit alles hangt van de groeifactoren (voedsel en water) af.

Verder als je de alternatieven bekijkt.

1. Maaien, plaggen, zagen. Is ook niet echt gunstig voor de vogels. Dan denk ik dat begrazen toch nog vriendelijker is.

2. Klapstoel beheer (niets doen) dan behoud je geen open landschap meer.

Ik denk zelf dat begrazen alleen om botanische redenen niet gedaan moet worden. Bijvoorbeeld in een blauwgrasland of andere gevoelige vegetatie.

Verder moet je ook de keerzijde willen zien. Grazers veroorzaken ruigtes, mest, evt. kadaver en zandige plekken.

Dit alles trek veel insecten aan wat weer gunstig is voor de vogels  
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Geert-Jan Kroon

#8
Elk voordeel hep z'n nadeel...

In heidegebieden zorgen grazers(koeien) voor open zandplekken. De zandhagedis profiteert hiervan om z'n eitjes in deze natuurlijke broedmachine te leggen maar loopt vervolgens wel het risico dat het legsel door dezelfde koeien word vernield..
Groet,

Geert-Jan Kroon

Peter Lubbers

#9
Geachte discussieerders,

Ik ben van mening dat begrazing een natuurlijk proces is waarbij, inderdaad wel ns een nest vertrapt of een plantje opgevroten wordt!!
Dat dit nu een vogel is die rap achteruit gaat zoals de Velduil of een bijzondere
orchidee ja daar heeft zo'n grazer natuurlijk lak aan!

Ik denk dat je 2 dingen uit elkaar moet houden, begrazing is een natuurlijkproces. waar wij het een vorm van Natuurbeheer van gemaakt hebben!!  en het maaien van een blauwgrasland,,,tja cultuurbeheer???
Noem het soortenbeheer, Kies je voor begraasd weilland dan krijg je niet de helft van de muizen dan bij een braakliggend weiland waar de Velduil weer blij mee is!

Het zijn de keuzes die je maakt!!
En in het geval van een proces als begrazing doet een rund dat voor je!!! (paard etc,)

:duim:

Tim Asbreuk

#10
Dat begrazing een natuurlijk proces is ben ik met je eens ik heb zelf ook meer vertrouwen in Frans Vera dan in al die oudere theoriën. Althans ik vind de argumenten die Vera aanvoert een stuk sterker. Naar mijn mening moet er ook meer op grotere oppervlaktes en met meer soorten begraasd worden. Het totaal assortiment aan inheemse grazers is nog nergens aanwezig, helaas.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

tekenaar

m.i. zijn er vier problemen met begrazing, die samenhangen:

- de dichtheid van graasbeesten is vaak hoog (deels nodig vanwege de versnelde groei van planten door vermesting)

- hele grote terreinen worden tegelijk begraasd

- de dichtheid van graasdieren wordt vrij constant gehouden (terwijl fluctuatie door ziekten, predatie en trek waarschijnlijk natuurlijker is).

- het streven is naar het vasthouden van een bepaald successiestadium wat op termijn een verarming betekend (ontbrekende dynamiek).

Allevier zijn op dezelfde manier op te lossen: deel een terrein in in een aantal grote vakken die afzonderlijk ingerasterd worden. Zet een hoge dichtheid aan graasdieren in een van de vakken (in feite overbegraas je het gebiedsdeel dan). Zodra het gebiedsdeel onvoldoende voedsel heeft voor de graasdieren, verplaats je die graasdieren naar een ander gebiedsdeel. Vervolgens laat je het overbegraasde deel minstens een jaar of 10 helemaal met rust. De natuurlijke successie kan dan z'n werk doen wat overgangssituaties oplevert die voor veel soorten (tijdelijk!) interessant zijn. In feite doe je hiermee wat herders in het verleden ook deden. Uiteraard is dit alleen zinvol in grotere gebieden waar dieren en planten de tijdelijk geschikte plekken nog wel kunnen bereiken. Versnippering staat een dergelijk beheer in de weg. Bovendien is er de herplantingsplicht van bospercelen...  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

Tim Asbreuk

#12
Ik denk dat vooral de wetgeving tegen speelt. Vooral voor runderen en paarden ivm vee ziektes overbrengen.  Ze moesten van de veluwe één groot natuurgebied maken met de bijbehorende rivier uitlopen en daar niet alleen herten van laten profiteren maar ook rund en paard. met evt. mogelijkheid voor eland en wisent maar dan is voldoende oppervlakte langs de rivieren wel een eis.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Bert van Rijsewijk

In Kampina is door integrale (jaarrond) begrazing (en te hoge begrazingsdruk) de oude landbouw-enclave Balsvoort grondig vernield. Alle houtwallen zij kapot gevreten en gelopen door de paarden en de koeien. Er zijn ook hele stukken bos die er bijna uit zien als een cross terrein. Dit is ten nadele van vrijwel alles wat onder flora en fauna valt. Mijn mening is: als er begraasd moet worden dan in ieder geval niet integraal.

Bert.

Tim Asbreuk

Lijkt me puur een te hoge begrazings druk verder hoort het kapot lopen van bepaalde stukken vegetatie nou eenmaal bij begrazing. Als de begrazingsdruk maar goed is (het best is met predatie) zal er vanzelf een zo natuurlijk mogelijk landschap ontstaan. En houtwallen passen daar niet in want het is geen natuur maar een cultuurlijk landschaps element (ik zeg niet dat ze daarom moeten verdwijnen sterker nog ik ben zelf een groot voorstander van houtwallen, hagen en ander kleinschalige landschapselementen maar niet in natuur gebieden.)
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Jeroen Nagtegaal

Tegenwoordig zijn er weinig herders, en het is inderdaad heel duur, somige gemeenten laten wel stukken begrazen, gelukkig ook de mijne, het is dus geen optie om dit te doen,

Even mijn eigen ervaring, Ik loop stage bij NM en daar wordt inderdaad overnegraast op stukken (Grensmaas), maar zodra het terein te vochtige wordt gaat alles eruit en komt het in de hoger gelegen gebieden waar nauwelijks begrzing is, er is dus wel wat variatie, en je ziet dat de beesten ook rustig door het gebied lopen en het gebied langzaam kaal grazen en weer van voor af aan beginnen,  
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Peter Lubbers

Geachte discussieerders,

Om nou Herders met daarbij behorende schapen in ons landschap te dumpen lijkt me niet alleen zeer slecht plan maar zeker erg onnatuurlijk!!

Schapen horen uberhaupt niet thuis in de Nederlandse natuur.
stekelige struiken als slee-meidoorn etc, hebben een fantastische schermfunctie voor jonge boompjes die opkomen in hun dekking!!
Door hun stekels/ doorns eten de Herten, Runderen, Paarden, Wisenten-
netjes om de struiken heen of de jonge loten (doorns en stekelshebben tijdje nodig om te harden) hierdoor is een systeem waarin bomen kunnen opgroeien
vatsgelegd.

Deze vlieger gaat echter niet op voor de uitheemse schapen die qua
snuitanatomie aanzienlijk verschillen van onze inheemse knabbelaars!!
een schaap heeft namelijk een spits puntig snuitje waardoor hij gezellig tussen de doorns door knabbelt en daardoor alsnog de kiemplanten die er veilig tussen zitten opvreet!!

Oprotten met die schapen laat ze lekker op de hei of langs de dijken knabbelen!!!
Hei is ook alleen maar degradatienatuur/ cultuurlandschap daar horen schaapjes thuis!
Even voor de duidelijkheid: ik vind schapen fantastische beesten, maar niet in de Nederlandse natuur.grunsven

Natuur is cultuur.
Als we in Nederland natuurwaarden willen behouden met deze mate van versnippering, verdroging en stikstofdepositie kan dat alleen door gericht beheer. De context is volledig onnatuurlijk en dat moet je compenseren. Echte oernatuur kan niet in Nederland.


Roy van Grunsven
De Vlinderstichting - Dutch Butterfly Conservation (www.vlinderstichting.nl)

Tim Asbreuk

Dat je geen echte oer natuur meer krijgt in Nederland is logisch. Maar ik ben het met Peter eens over het feit dat schapen niet in deze ''natuur'' passen. Ze horen hier niet thuis. Je zet toch ook geen gnoe of impala uit als grazer.


CiteerEchte oernatuur kan niet in Nederland.
Je kunt de oernatuur niet volledig meer terug krijgen maar je kunt wel proberen het zo natuurlijk mogelijk te maken. Omdat mogelijk te maken ben je een zo'n compleet mogelijk assortiment inheemse grazers op een zo groot mogelijke oppervlakte. (het liefst met verschillende biotopen zoals rivieren en stuwwallen)
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Taka

Cultureel gezien horen schapen weer wel in Nederland thuis.

Oernatuur is een vreemd streven in Nederland. Een soort van romantisch verlangen, maar wel bijzonder onpraktisch en al helemaal onhaalbaar. De ideeën over wat wenselijke natuur is veranderen regelmatig en dan gaat er weer van alles op de schop. Juist dat voortdurend veranderende beleid is funest. De natuur moet de tijd krijgen om zich aan te passen aan een situatie. Dan wordt het interessant. Niet elke keer weer een nieuwe mode (zoals nu de grote grazers en de natuurontwikkeling).

Oernatuur is een illusie, oernatuur bestaat niet. Er zijn altijd veranderingen geweest, in het klimaat, invasies van nieuwe soorten, natuurrampen en rampjes. Het enige verschil is dat het de veranderingen nu elkaar veel sneller opvolgen. Zo snel dat soorten geen kans hebben om zich aan te passen.

Bisons, bevers en wolven horen hier net zo min of net zo veel als schapen. Je kan niet beide: de natuur onschadelijk maken en de natuur wild laten. Dus laten we alsjeblieft eens ophouden met al die modetrends in natuurbeheer. De enige die er wel bij varen zijn organisaties als de Heidemij die elke keer weer hetzelfde stuk "natuur" mogen omploegen en inrichten naar de laatste ideeën van de ideologen.

Maar ach, mensen kunnen gewoon hun niet met hun vingers van de natuur afblijven. Daarom zijn zoveel mensen ook gelukkig met een tuintje. Natuurgebieden in Nederland zijn de tuintjes van de natuurbeheerders. En ze moeten natuurlijk een reden hebben om neer te kijken om het tuinierende plebs. Dus komen ze met allerlei mooie redenaties om subsidies los te weken (want hun eigen viooltjes kopen is te duur).  Het is ook wel weer leuk om te zien hoe diverse groepen elkaar vervolgens in de haren vliegen: weidevogelbeschermers versus roofvogelbeschermers, de gruttoliefhebbers tegenover de oernatuurders.

Het probleem is niet dat mensen iets doen in en aan de natuur, maar dat ze elke keer weer wat nieuws bedenken, vinden dat het anders moet, andere criteria bedenken en aanleggen. Een bos moet verdwijnen omdat het heideveld groter moet zijn. Hoe oud is dat bos? Hoeveel kans heeft het gehad? Hoe lang duurt het voordat het heideveld datgene wordt wat men er zich van voor stelt? Hoe groot is de kans dat  er ondertussen iemand met veel verve een nieuw natuurbeheer voorstelt, en als een goeroe aanhangers weet te krijgen. Groot dus. Over dertig jaar gaat het heideveld weer op de schop. De Heidemij verkneukelt zich nu al.
(Sybe)

Tim Asbreuk

#20
Dat schapen cultureel in Nederland thuis horen klopt. Maar liever niet in de natuur maar leg hiervoor dan een cultureel potstal systeem aan. Heeft ook wel iets vind ik zelf.

Je geeft zelf toe dat er bepaalde ''trends'' binnen het natuurbeheer zijn. De meeste zijn echter het behouden van soorten (is eigenlijk ook geen natuurbeheer) maar ik vind het een goede zaak dat soorten behouden of beschermd worden totdat ze zichzelf weer goed kunnen vermeerderen. Daarnaast zijn veel natuurgebieden (cultuurgebieden) van oorsprong heide (oude vorm van landbouw) of productie bos (geweest). Bij deze twee takken van cultuurbeheer werd echter nog niet geled op het behoud van natuurwaarden. Pas sinds een aantal jaar is het streven naar natuur zoals het vroeger ongeveer geweest moest zijn een doel. Ik denk dat er mede dankzij stichting kritisch bosbeheer een paar belangrijke stappen zijn genomen in het natuurbeheer. Het veranderende beleid wat nu speelt is denk ik eerder beter als slechter voor de natuur ik moet er niet aandenken dat we nu nog masaal exoten aanplanten, dood hout weghalen en alles wat schade veroorzaak afschieten. Want schade is immers ook natuurlijke dynamiek.

Helaas weet niemand precies hoe het vroeger geweest is maar als je ziet dat bij bepaalde beheers ingrepen het aantal soorten toe neemt (bijvoorbeeld door naar inheemse flora en fauna te steven). Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de theoriën van Vera dan dat Nederland een aan één gesloten bos is geweest. Hierin passen grazers dus thuis. (als diezelfde grazers in de toekomst ook nog eens natuurlijk mogen sterven en verteren denk ik dat we weer een stapje dichter bij ''oernatuur'' zijn)
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Taka

CiteerDat schapen cultureel in Nederland thuis horen klopt. Maar liever niet in de natuur maar leg hiervoor dan een cultureel potstal systeem aan. Heeft ook wel iets vind ik zelf.
Welke natuur? Nederland is een grote achtertuin. Dat wil niet zeggen dat het het niet interessant is. Maar een scheiding tussen "cultuur" en "natuur" in Nederland is kunstmatig. Het loslaten van grote grazers uit verre landen (met als argument dat ze inheems zouden zijn), is net zo goed tuinieren als schaapskuddes op de heide laten dwalen.

Citeer...ik vind het een goede zaak dat soorten behouden of beschermd worden totdat ze zichzelf weer goed kunnen vermeerderen.
Mij hoor je niet klagen, ik vind het ook fijn dat er iets wordt gedaan. Mijn kritiek richt er zich op dat er voortdurend andere dingen worden gedaan, al naar gelang de heersende mode.

CiteerPas sinds een aantal jaar is het streven naar natuur zoals het vroeger ongeveer geweest moest zijn een doel. Ik denk dat er mede dankzij stichting kritisch bosbeheer een paar belangrijke stappen zijn genomen in het natuurbeheer.

CiteerHelaas weet niemand precies hoe het vroeger geweest is maar als je ziet dat bij bepaalde beheers ingrepen het aantal soorten toe neemt (bijvoorbeeld door naar inheemse flora en fauna te steven). Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de theoriën van Vera dan dat Nederland een aan één gesloten bos is geweest.

"Natuur zoals het vroeger ongeveer geweest moet zijn" is een onduidelijk begrip. Wanneer is "vroeger"? Dat Frans Vera daar ideeën over heeft is duidelijk. In het artikel in de NRC werd ook nog verteld hoe onderzoeksresultaten die de ideeën van Frans Vera tegenspreken doodleuk zijn verzwegen. De ideeën van Frans Vera zijn daarom zo aantrekkelijk omdat grote grazers een goedkope vorm van natuurbeheer vormen. Als de houtprijs stijgt, dan zal dat ongetwijfeld het natuurbeheer beinvloeden, en de argumentatie zal ongetwijfeld zijn dat er nieuwe ideeën zijn gevormd op het gebied van natuurbeheer die laten zien dat regelmatig kappen van bomen een grotere soortenrijkdom oplevert.

Ik krijg de lachstuipen (of de rillingen) van hoe door sommigen met het woord "oernatuur" wordt omgegaan. Het is niet meer dan een geromantiseerd beeld dat teruggrijpt op de periode eind negentiende eeuw. Niet dat ik per se iets tegen romantische beelden heb. Maar laat ze voor wat ze zijn: romantische ideeën. Met de in-de-gang-zijnde klimaatverandering heeft het toch geen betekenis meer om te streven naar natuur van vroeger. Geef de natuur de ruimte, de natuur overleeft de mens heus wel.

Natuur in Nederland is er voor de mens. En Frans Vera is onze oppertuinier. Hij heeft best interessante ideeën, maar laten we er voor waken dat Frans Vera de tuinarchitect van de hele Nederlandse natuur wordt. Wetenschappelijk gezien is er namelijk nog wel wat af te dingen op zijn claims over oernatuur. En uiteindelijk is dat ook helemaal niet belangrijk: we willen gewoon een leuke tuin met leuke soorten en het maakt helemaal niet uit of het op oernatuur lijkt of niet.
(Sybe)

Tim Asbreuk

Citeer"Natuur zoals het vroeger ongeveer geweest moet zijn" is een onduidelijk begrip

Nou niet helemaal. Het lijkt me logisch dat er grazers in rond liepen. Waar komen anders al die botresten en grotschilderingen vandaan. Alleen zijn hiervan de dichtheden niet bekend.

Grazers gaan ook een keer dood dus er blijver kadavers achter in de natuur

Kijk bijvoorbeeld eens naar hoeveel soorten er op een dood kadaver af komen (260 soorten intervertebrate aaseters en negentig soorten vertebraten, 60 soorten kortschildkevers en enige tientallen soorten aasvliegen en andere insecten.)


Die soorten kwamen voor een groot deel waarschijnlijk vroeger ook wel voor omdat toen grazers ook niet het eeuwige leven hadden.

Er groeiden bomen en die gaan nou eenmaal ook dood.
Er stond en lag dus doodhout

Er werd geen hout geoogst . (al hoewel ik niet tegen houtoogst ben zo lang het maar verantwoord gebeurt.)

Maarja er is een hoop verandert en dat zou nog wel even zo blijven in het beheer (zoals je zelf al aangeeft). Maar ik heb het gevoel dat we zolang we blijven experimenteren en dit verantwoord doen dat we langzaam maar zeker weer de goede kant op gaan.


CiteerDe ideeën van Frans Vera zijn daarom zo aantrekkelijk omdat grote grazers een goedkope vorm van natuurbeheer vormen

Ja dat speelt ook zeker mee. Natuurbeheer is immers ook geen vetpot. Maar ik denk dat begrazen een betere oplossing is als maaien, plaggen, zagen of op een andere manier de successie terug zetten. In de grotere natuurgebieden althans verder denk ik dat je doormiddel van begrazing een monotoon bos redelijk snel om kunt vormen naar iets dat veel natuurlijker oogt met hogere biodiversiteit.


Wat ik zelf wel jammer vind aan het veranderen van natuurbeheer is dat er bijna niks de kans krijgt om eens een climaxbos te worden. Of het beheer word veranderd of er komt een snelweg doorheen of bedrijven terrein.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

pietspaans

Grazers moeten in hoge dichtheden worden ingezet om verbossing te voorkomen. Om bosopslag in heide te voorkomen zijn ook andere maatregelen goed uitvoerbaar. Elke vier jaar wat opslag omzagen is op zich niet zo geweldig veel werk. Het dode hout kan gewoon op de hei blijven liggen. Het is dus niet de keus tussen óf klapstoelbeheer, óf begrazing. Overbegrazing op de heide is desastreus voor reptielenpopulaties, maar in geringe dichtheden kunnen de grazers weinig kwaad. Hetzelfde zal gelden voor bodembroedende vogels.

Van voedselrijke gebieden heb ik niet zo veel verstand. Ik kan me het meest vinden in de visie van tekenaar. Fluctuaties in begrazingsdruk lijken me heel zinvol om een meer dynamische natuur te krijgen, maar het is dan noodzakelijk om in grote gebieden te denken, omdat anders in kleine kwetsbare gebiedjes soorten kunnen verdwijnen die niet meer op eigen kracht terug kunnen komen door het versnipperde landschap.

Vinden jullie het trouwens niet opvallend dat de weermannen en vrouwen steeds maar weer reppen over rampen voor de natuur als er eens een lange droogteperiode is of een flinke storm. De soorten die hier al sinds historische tijden voorkomen kunnen wel tegen een stootje. Wat de natuur in Nederland mist is juist af en toe een catastrofe die nieuwe successiestadia in gang zet.


Tim Asbreuk

#24
CiteerGrazers moeten in hoge dichtheden worden ingezet om verbossing te voorkomen. Om bosopslag in heide te voorkomen zijn ook andere maatregelen goed uitvoerbaar.

Wat zijn hoge dichtheden. Met name op heide liggen de dichtheden juist lager omdat daar de aanwas van vegetatie ook veel kleiner is als in bijvoorbeeld een uiterwaarden gebied.

CiteerElke vier jaar wat opslag omzagen is op zich niet zo geweldig veel werk.

Nou, je verkijkt je er snel op. Je moet de kosten per ha tegen elkaar opwegen en dan is begrazing goedkoper.

Naar mijn mening ook beter omdat het een natuurlijk proces is.

Verder denk ik dat begrazing  in Nederland op verschillende biotopen plaats moet vinden. Bijvoorbeeld tussen de uiterwaarden, stuwwallen, laagveen gebieden (helaas bestaat zo iets nog niet in Nederland). Zo kan elke soort zijn favorite biotoop uitkiezen. Natuurlijk moeten de biotopen voldoende omvang hebben om een goede populatie te kunnen huishouden. Zo kijk ik echt uit naar wat die veluwse herten doen zo gauw ze de uiterwaarden van de Rijn en IJsel in kunnen. (denk dat ze snel plijten zijn op de veluwe)

In zo'n gebied moeten ook alle grazers vertegenwoordigd zijn.

-Rund (Heck en wisent)
-Konikspaard
-Edelhert
-Eland
-Ree
-Bever

(volgens mij is deze discussie ook al eens gevoerd)
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

pietspaans

Citaat van: Tim Asbreuk op mei 04, 2007, 16:18:24 PM
CiteerGrazers moeten in hoge dichtheden worden ingezet om verbossing te voorkomen. Om bosopslag in heide te voorkomen zijn ook andere maatregelen goed uitvoerbaar.

Wat zijn hoge dichtheden. Met name op heide liggen de dichtheden juist lager omdat daar de aanwas van vegetatie ook veel kleiner is als in bijvoorbeeld een uiterwaarden gebied.

CiteerElke vier jaar wat opslag omzagen is op zich niet zo geweldig veel werk.

Nou, je verkijkt je er snel op. Je moet de kosten per ha tegen elkaar opwegen en dan is begrazing goedkoper.

Naar mijn mening ook beter omdat het een natuurlijk proces is.

Verder denk ik dat begrazing  in Nederland op verschillende biotopen plaats moet vinden. Bijvoorbeeld tussen de uiterwaarden, stuwwallen, laagveen gebieden (helaas bestaat zo iets nog niet in Nederland). Zo kan elke soort zijn favorite biotoop uitkiezen. Natuurlijk moeten de biotopen voldoende omvang hebben om een goede populatie te kunnen huishouden. Zo kijk ik echt uit naar wat die veluwse herten doen zo gauw ze de uiterwaarden van de Rijn en IJsel in kunnen. (denk dat ze snel plijten zijn op de veluwe)

In zo'n gebied moeten ook alle grazers vertegenwoordigd zijn.

-Rund (Heck en wisent)
-Konikspaard
-Edelhert
-Eland
-Ree
-Bever

(volgens mij is deze discussie ook al eens gevoerd)

Ik denk niet dat je gelijk hebt met het kostenaspect, want het beheer van koeien het transport en andere kosten, zal in een heidegebied veel duurder uitvallen dan met goed gereedschap wat opslag van grove dennen omzagen. Een ander nadeel van grazers in heidegebieden is dat ze de vennen en poelen verstoren, desastreus voor reptielen en amfibieën.

Tim Asbreuk

CiteerIk denk niet dat je gelijk hebt met het kostenaspect, want het beheer van koeien het transport en andere kosten, zal in een heidegebied veel duurder uitvallen dan met goed gereedschap wat opslag van grove dennen omzagen. Een ander nadeel van grazers in heidegebieden is dat ze de vennen en poelen verstoren, desastreus voor reptielen en amfibieën.

Het duurste aan een begrazingskudde is vaak het rasteronderhoud en het checken van de gezondheid van de grazers. Bij jaarrond begrazing is het vervoer éénmalig en ook niet zo heel erg prijzig.

Dat het slecht kan zijn voor reptielen en amfibieën is mij bekent maar dit hangt ook van de dichtheid af. Daarnaast is elke beheers ingreep wel ergens slecht voor. Als er alleen grove dennen worden afgezaagd ga je de vergrassing nog niet tegen dus zal er ook geplagd moeten worden dit is ook niet erg goed voor de reptielen.
En als laatste grove dennen kun je nog wel een keer omzagen, maar hoe doe je dat met berk en prunus. Die blijven uitlopen dit is te voorkomen door ze met wortel en al uit de grond te trekken en dat is een dure aangelegenheid.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

jvogels

CiteerAllevier zijn op dezelfde manier op te lossen: deel een terrein in in een aantal grote vakken die afzonderlijk ingerasterd worden. Zet een hoge dichtheid aan graasdieren in een van de vakken (in feite overbegraas je het gebiedsdeel dan). Zodra het gebiedsdeel onvoldoende voedsel heeft voor de graasdieren, verplaats je die graasdieren naar een ander gebiedsdeel. Vervolgens laat je het overbegraasde deel minstens een jaar of 10 helemaal met rust. De natuurlijke successie kan dan z'n werk doen wat overgangssituaties oplevert die voor veel soorten (tijdelijk!) interessant zijn. In feite doe je hiermee wat herders in het verleden ook deden. Uiteraard is dit alleen zinvol in grotere gebieden waar dieren en planten de tijdelijk geschikte plekken nog wel kunnen bereiken. Versnippering staat een dergelijk beheer in de weg. Bovendien is er de herplantingsplicht van bospercelen...

dit lijkt mij tot nu toe de meest waardevolle bijdrage van deze discussie.

Een belangrijke reden is al gegeven door de heer veenvliet (intermediate disturbance theory; dit  gefaciliteerd door de herders in het verleden).
Jullie mogen ook eens gaan nadenken hoe dat zich met een natuurlijke situatie zou vergelijken (denk eens aan wat grote grazers in de vele afrikaanse reserves zonder herders doen). bedenk dat in Z-afrikaanse reserves met een oppervlakte zo groot als Nederland, het evenwicht toch verstoord lijkt te zijn. Olifanten aldaar zouden in het verleden migratieroutes vertonen over nog grotere afstanden.

Vergelijk dat nu eens met de manier waarop de beheerder dit tegenwoordig in Nederland uitvoert. Een hek met prikkeldraad in een voor de grootte van deze grazers piepklein "natuurweilandje". dit leidt zeker tot disturbance, maar allerminst tot intermediate disturbance en dus al helemaal niet tot een verhoging van diversiteit dan wel natuurwaarden.

...En met natuur heeft het al helemaal niks te maken.

...Ik ben geen tegenstander van begrazing, alleen van de manier waarop dit wordt uitgevoerd.

wimtegels

Voel toch de behoefte even op dit item te reageren.
Falende grazers? Is dat echt zo, ik ben van mening andere dingen waar te nemen.
Ik kan iedereen het gebied Koningsteen in Midden Limburg aanraden. Hier zijn de "falende grote grazers" ongeveer het langste bezig.

Schitterende uiterwaarden zijn het resultaat.

Zijn er geen minpunten? Ja natuurlijk. Sommige soorten komen en sommige verdwijnen (weer). Natuurlijke successie.

Een ander belangrijk punt: De grazers kunnen niet echt migreren. Darvoor zijn de gebieden te klein. De populaties en daarmee de begrazingsdruk is misschien wat te stabiel.

Als wij er vooralsnog niet in slagen gebieden zodanig te verbinden dat er op zijn minst een begin van migratie mogelijk is, als wij niet accepteren dat honger een kudde af en toe decimeert, als wij geen grote predatoren toelaten om invloed te hebben op de kuddes......

Wie faalt er, de grazers of........
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels