Zin en onzin van akkerrandenbeheer

Gestart door wimtegels, september 07, 2009, 23:32:50 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Wat mij betreft hoeven we ons niet te beperken tot een deel van Nederland. Er zullen zeker verschillen zijn per gebied of regio. En ik vind het prima als iedereen zoekt in de hem of haar bekende bronnen. Wordt het onoverzichtelijk, dan proberen we wel een samenvatting te maken.

Wat ik wel van belang vind is een verschil te maken tussen akkerbeheer en akkerrandenbeheer. Bij het laatste gaat het om stroken die tijdlijk niet agrarisch gebruikt worden, of waarvoor beperkingen gelden.

Voor de grauwe kiekendief bijvoorbeeld: Profiteerde die van de braakregeling of profiteerde die van akkerrandenbeheer. In geval beide van invloed zijn, kan het een dan zonder het ander?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Citaat van: markmeijrink op september 15, 2009, 09:28:32 AM
Strekking van het artikel uit de Levende Natuur sept 2008 187-192

... daarbij zijn enkele tabellen opgenomen waaronder:

Doodsoorzaak       Lente   Zomer   Herfst   Winter   Totaal

Vos                       8         18        5         1           32
Marters                  2         11        8         1           22
Roofvogels              4         5         4         1           14
Overige predatie      2         6          2        1            11
Overige sterfte        4         8          7         2           21
Totaal (n=277)        20%     48%     26%     69%       100%
                                                                                                                               
procentuele sterfte van Hamsters door afzonderlijke predatoren per seizoen in de periode 2002-2007

Daarnaast wordt er nog onderscheidt gemaakt tussen Wilde en gefokte dieren ook hier is een tabel van die zelfs opgesplits is in sexen. De hoofd doodsoorzaak is hier ook de vos Fok: man 44%, vrouw 36% Wild: man 49%, vrouw 14%

Helaas stammen al deze gegevens uit een periode waarin jacht plaatsvond op vossen.

M.v.gr. MArk

                     

Deze tabel is me niet helemaal duidelijk, als ik de percentages optel kom ik niet aan 100, en ik kom ook niet aan 2=277

Verder zeggen deze cijfers alleen iets als je ze in relatie met de populatiegrote bekijkt....

Dan nog blijft de vraag hoe we dit moeten vertalen naar het akkerrandenbeheer. Gaat dat niet, dan moet er misschien een apart topic over de korenwolf komen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

wanneer je de getallen horizontaal optelt niet, maar verticaal wel. De getallen in de tabel zijn ook % een de steekproefgrootte (n) = 277

Over populatie grootte wordt niks vermeldt. Enkel dat de populatie bij Sibbe uit ca. 100 dieren bestaat.

Misschien dat we een overzicht kunnen maken van dieren en planten die

1. gebonden zijn akkerranden
2. gebruik maken van akkerranden (dus akkerranden als secundaire biotoop kunnen hebben)

M.v.rg. Mark

wimtegels

#33
Lijkt me een goed voorstel, alhoewel ik me niet zo eenvoudig voor kan stellen dat er dieren of planten zijn die strikt gebonden zijn aan akkerranden. Waarom zou een dier of plant dat in akkerranden kan leven niet in een braakliggende akker kunnen leven.

Belangrijke vraag daarbij is: Wat is specifiek aan de akker(randen)biotoop.
Een onderscheidend kenmerk is volgens mij, voor zover het geen randen van grasland betreft, dat er begonnen wordt met een bewerkte bodem. Daarbij horen planten uit het begin van de successie en verstorings indicatoren.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Hier alvast een begin van de lijst het bijgevoegde document is het soortenbeschemringsplan akkerplanten van het LNV. Vanaf pagina 86 is een soortenlijst opgenomen.

wimtegels

Toch nog even wat in de discussie gooien.

Akkerranden beheer zal in eerste instantie van invloed zijn op de vegetatie. De bedoeling is dat de akkerflora hiervan profiteert. Vervolgens kan hier dan ook weer de fauna profiteren.

Maar wat is akkerflora nu eigenlijk?
Planten die het voornamelijk groeien in akkers? Waar waren die planten toen er nog geen akkers waren?

Daarvoor zijn grofweg twee theorieën. De eerste: De meeste waren er botweg niet. Er waren slechts enkele soorten die groeiden op verstoorde plekken in graslanden of op bijvoorbeeld vers door rivieren afgezette gronden.
Volgens deze theorie zijn de meeste akkerplanten hier gekomen met zaden voor graanvelden. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit Zuidwest Azië en Zuidoost Europa.

Zouden deze planten Nederland ook bereikt hebben zonder menselijk toedoen?

Anders staan ze eigenlijk gelijk met bijvoorbeeld Canadese fijnstraal, een ongewenste exoot......

De tweede theorie gaat er vanuit dat de zaden na de ijstijd in ieder geval deels door een natuurlijke verspreiding naar Nederland zijn gekomen.  Aanvankelijk waren de soorten afhankelijk van dynamische processen in de bodemvorming en andere natuurlijke processen zoals het wroeten van wilde zwijnen. Maar ook kleinere dieren zoals mollen kunnen kiemingsvoorwaarden scheppen voor akkerflora.

Als akkerflora geheel afhankelijk is van de agrarische cultuur heeft het niets met natuur te maken. In feite zijn we dan exoten aan het beschermen. Al zijn die exoten dan opok al duizenden jaren hier.

Hoort akkerflora van nature in Nederland thuis, dan zullen we de soorten ook ruimte moeten geven in hun natuurlijke habitat. Dat impliceert bijvoorbeeld het accepteren van verstoring in gras en kruidvegetaties. In dat geval kunnen we de hulp van het wilde zwijn goed gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Los van hetgeen ik ter discussie stelde in de vorige bijdrage wil ik een ieder vragen aan te geven welke soorten volgens hem of haar kunnen profiteren van akkerrandenbeheer.

Vervolgens kunnen we samen discussieren over de mogelijkheden voor deze soorten, de problemen daarbij en het belang van de akkerrand voor de soort. Het lijkt mij zinvol de afhankelijkheid van de akkerrand daarbij te betrekken. Wat is de eventuele natuurlijke habitat? Hoeveel % woont in de akkerranden? Zijn er alternatieven etc.

Ik ben benieuwd.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Windekind

Citaat van: wimtegels op september 17, 2009, 16:44:33 PM
De eerste: De meeste waren er botweg niet.

Als akkerflora geheel afhankelijk is van de agrarische cultuur heeft het niets met natuur te maken. In feite zijn we dan exoten aan het beschermen. Al zijn die exoten dan ook al duizenden jaren hier.


Wim, volgens mij ben jij een echte Frans Vera fan of niet ? Ik heb eerlijk gezegd meer op met de visie van Westhoff.

Groet,
Elmar
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

wimtegels

#38
Het is eigenlijk niet van belang of ik al dan niet een  fan ben van Frans Vera. En voor mensen die wel eens met mij in discussie zijn gegaan zal inderdaad wel duidelijk zijn dat ik een groot voorstander ben van natuurlijke systemen. Wat ik echter veel belangrijker vind is te proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen. Dan kun je bewuste keuzes maken. En die keuze kan ook cultuur zijn. Sterker nog, in de meeste gevallen in kiezen we in ons land voor cultuur boven natuur. Om de pijn een beetje te verzachten noemen we dat dan half natuurlijke landschappen.
Ik vind het prima. Zolang de beleidsmakers maar weten dat aan alles een prijskaartje hangt. Cultuur moet je blijven beheren zolang als je het in stand wil houden. Dat mag, maar dan moet je ook de middelen reserveren. Zonder continuiteit gaat cultuur naar de knoppen.
En ik zie de bui al weer hangen. Al lang voor prinsjesdag............

Denk je overigens dat het feit dat ik een vermeende Vera fan ben deze discussie in de weg staat?

We kunnen toch naar antwoorden zoeken zonder daaraan conclusies voor bepaalde landschapstypen en beheersvormen aan te koppelen? Daar zal eenieder uiteindelijk toch zijn eigen mening en visie over hebben. En we leven gelukkig in een democratie.

Ik voel me niet geroepen een dictator te worden in een land vol natuurlijke processen ;D
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Overigens ben ik wel benieuwd naar jou visie op akkerkruiden. Planten met een natuurlijke habitat in ons land, pure (ongewild geimporteerde) exoten, of een mengelmoes.....
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

Ik vind akkerranden beheer te kleinschalig. Laten ze inderdaad gewoon grond opkopen en verruigen, zodat de monotonie onderbroken wordt. Bijvoorbeeld om de steden en dorpen heen. Waar dan ook nog een fiets/trim/paarden pad doorheen aangelegd wordt waar mensen hun hond en zichzelf kunnen uitlaten. Ik denk niet dat veel mensen op akkerrandenbeheer zitten te wachten, wel op leuke paadjes waarlangs je je kunt ontspannen en gewicht kwijtraken.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Windekind

Wim,

het is geen aanval hoor  ;) Ik respecteer zowel de visie van Vera als die van Westhoff.
Je vraagt me naar mijn mening en die is in het kort als volgt:
ik ben zelf voor een beleid waar grootschalige natuurontwikkeling plaats vindt in combinatie met een ecologisch verantwoord herstel van het cultuurhistorisch landschap.
Met betrekking tot het akkerrandenbeheer: daar ben ik voor, maar wel om redenen van cultuurhistorie, ecologische corridor etc.
Naar mijn mening heeft natuur in nederland de meeste kans als grootschalige natuur hand in hand gaat met het realiseren van corridors en stepping stones in de rest van Nederland.


Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

wimtegels

Ik voelde het ook niet al een aanval hoor. En zoals je wel zult weten hou ik van een stevige discussie zolang die niet op de man gespeeld wordt.
Ik hou ervan om mensen aan het denken te zetten over thema's als deze. En boeiende discussies geven ook mij weer voldoende zaken om over na te denken.

Akkerflora vindt ik een zeer boeiend thema. What is in a name? Is akkerflora wel akkerflora?

Ik hoop hier nog een paar boeiende visies en stellingen tegen te komen.
Dus bezoekers van dit topic, brand los!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Wat denken jullie trouwens van deze akker?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Tim Asbreuk

Dit lijkt me een akkerrand die na braaklegging is ontstaan. Leuk maar de soorten waar het om gaat lijken te ontbreken.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

wimtegels

De foto van de akker is inmiddels 14 maal bekeken. En maar één reactie? Jullie durven toch wel? ;D
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Jeroen Nagtegaal

Als dat een mooi voorbeeld is van een akkerrand dan lijkt het me de invenstering niet waard, er zijn vaak mooiere braakliggende stukken binnen een jaar.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

wimtegels

Even een tip. Probeer niet aan de hand van de paar soorten op de foto te bepalen hoe waardevol de vegetatie op het moment is.
Denk eens na over de vraag waarom een veldje er in september er zo uit ziet als het niet onder akkerandenbeheer of onder de braakregeling valt
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Ik wacht met smacht op reacties :P :rolleye:
Waar zijn die akkerflora liefhebbers die de discussie aan willen gaan.
Kom op, maken we samen een leuke theoretische ondekkingstocht.
Wie durft de uitdaging aan...........
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Ik krijg de indruk dat er een addertje onder het gras zit bij jou vraag Wim? ;D

Maar goed, ik brand los....

allereerst een beoordeling van jouw foto op basis van soorten (ja sorry ik doe het toch): namelijk ruderale en triviale soorten die je op heel veel plaatsen in Nederland aan kunt treffen wanneer open voedselrijke grond begroeid is geraakt.

Ik citeer uit het rapport van het LNV
CiteerSommige soorten, zoals vogelmuur, echte kamille, melganzevoet en perzikkruid, kunnen in vrijwel alle akkertypen groeien

Dit komt sterk overeen met jouw foto!
Qua specifiek akkerflora niks bijzonders op het eerste gezicht, of er moet een zeldzaam grasje tussen staan, maar die kans acht ik erg klein.

In dit geval is de motor minder belangrijk (ploegen). Namelijk het successiestadium resetten zodat weer een pioniers- en goede uitgangsituatie ontstaat. De echte akkeronkruiden zijn niet bestand tegen de modernere en meer efficiëntere landbouwmethodes. De zeldzame(re) akkerkruiden zijn of halfparasiet of zeer gebonden aan het gewas waar tussen zij voorkomen. Dit komt doordat de levenscyclus van het akkeronkruid en akkergewas perfect gesynchroniseerd zijn. Daarnaast zijn de soorten op jouw foto voornamelijk jaarrondkiemers. Synchronisatie ontbreekt hier.

Achilleshiel bij dit alles: de aanwezigheid van een akkerflora zaadbank

Wanneer deze er niet is: verwacht niks bijzonders. Alleen op jouw foto is dit moeilijk beoordelen. Is dit een extensief beheerde akker waar bekend van is dat er vroeger of recent nog akkerkruiden werden waargenomen? Wat voor gewas wordt er geteeld? Misschien vormt jouw foto slechts een tussenstadium naar een meer soortenrijkere akker.

Een boer moet wel een goede reden hebben om het stukje van jouw foto niet bij zijn akker te betrekken. Hier zit vast een financiële reden achter? Of het stukje grond moet qua opbrengst zo weinig opleveren, maar dan nog zaaien boeren liever zoiets in dan het braak te laten liggen. Is het een stukje langs de Roer? Of een wegberm? Het eilandje? In iedergeval om voor een deel antwoord te geven op je vraag, het ziet er in september zo uit omdat alleen jaarrondkiemers zo snel open grond kunnen koloniseren. Een andere verklaring heb ik niet.

Laat ons niet langer gissen?

M.v.gr. Mark

wimtegels

Een leuke reactie Mark. Waar ik het ook grotendeels mee eens ben. En ik heb een groter stuk bestudeerd als op de foto staat. Voor zover mijn beperkte florakennis rijkt staan er geen bijzondere soorten op.

Ik ben niet echt goed in soorten. Volgens echte deskundigen ben ik wel tamelijk goed in systemen.
Ik ga de oorsprong van het veldje nog niet verklappen. Dat is een onhebbelijkheid van mij. Komt waarschijnlijk door de excursies die ik voor studenten verzorg. Heb altijd het idee dat er meer blijft hangen als ik hun prikkel over een vraagstuk na te denken. Dat werkt volgens mj vaak beter als een voorgekauwd verhaaltje.

Ik kan je wel verklappen dat het veldje in principe grote potentie heeft. Maar de bottle neck is inderdaad de zaadbank. Ik wacht nog wat reacties af :duim:
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Okay, dan even een paar meer concrete vragen.

Voldoet dat wat je op de foto ziet aan het beeld van een akker?

Zouden er, bij aanwezigheid van een zaadbank, meer akkerkruiden kunnen groeien?

Is het een akker?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Tinok

Hai Wim,

Hoort een akker niet meer reliëf te hebben van het ploegen? Dat je dan microklimaatjes krijgt van zon en schaduwkanten?
Of doel je daar niet op?
groeten,
Tinok van Hattum
IVN Natuurgids Ronde Venen/ Uithoorn
'Je hoeft de naam niet te weten om van iets te genieten (maar het is wel leuker;-))'

wimtegels

Nee, daar doel ik niet op. En de microklimaten in landbouwgronden vallen vaak vies tegen.....
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Dag Wim,

in de strikte zin van het woord akker ((Bouwland perceel, of een stuk grond waarop landbouw bedreven wordt door een gewas te verbouwen) betreft jouw foto géénszins een akker.

Wel zo het in ruime zin van het wordt akker een zogenaamde akkerrand kunnen zijn. Maar ook hier, mijn oordeel niet meer dan een braakliggend stukje grond in dit geval op (matig) voedelsrijke tot voedselrijke grond en waarschijnlijk op een ondergrond van zavel / klei of leem.

Wat ik wel frappant vind om te vermelden is dat ik de indruk krijg dat met agrarisch natuurbeheer weinig winst geboekt wordt wanneer het gaat om "echte" akkerflora, dus de soorten die genoemd worden in het soortendocument van het LNV (zie eerdere post van mij). Google eens op de term akker, en je komt tot de conclusie dat het landbouw is, of in iedergeval door een agrariër beheerd wordt. Toch halen alleen natuurbeherende instanties winst wanneer het gaat om akkerflora. Voorbeelden zijn de vinden in Montferland, Driebergen-zeist etc.. Hier wordt of gebruik gemaakt van bestaande zaadbanken en inzaaien. Deze instanties zijn vervolgens opgezadeld met relatief duur beheer wat in wezen niks oplevert. Dit terwijl het beheren van akkers in den beginne een doel heeft om een gewas te verbouwen. De eisen van de subsidiepakketten van b.v. de prov. Gelderland zet nou niet echt zoden aan de dijk.

Zo denkt LNV over akkerranden en het stimuleren er van. Het (natuur)resultaat zou dus een vooraf bepaalde  hoeveelheid inheemse plantensoorten per oppervlakte eenheid moeten zijn.
CiteerBij de botanische pakketten gaat het om de instandhouding of de ontwikkeling van
botanische waarden in graslanden en akkers. Bij de botanische randenpakketten
gaat het om de instandhouding of de ontwikkeling van botanische waarden in de
perceelsranden van graslanden en akkers. Het natuurresultaat wordt in beide gevallen
omschreven als het aantal inheemse plantensoorten per oppervlakte-eenheid.
Daarnaast is een aantal beheersvoorschriften opgenomen. In bijlage 5 worden de
beslisregels voor de identificatie van de botanische pakketten weergegeven en in
bijlage 6 voor de botanische randenpakketten.
De beheerder is in principe vrij in de keuze voor een bepaalde inventarisatiemethode
en de intensiteit waarmee die wordt uitgevoerd; hij is echter wel gebonden
aan het resultaat van de beoordeling door DLG.

Dit is echter uit besteed aan de provincies die de PSAN-subsidie verstrekken. Zij bepalen o.a. ook de criteria omtrent het natuurresultaat dat men moet behalen. Deze houden in voor:

Florarijke akker
Citeer1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
DLG toetst/controleert in het veld

2. De beheerseenheid is ten minste 0.5 ha. groot en in de jaren 2, 4 en 6 van de beschikking
wordt hier graan, met uitzondering van maïs, verbouwd.
DR controleert m.b.v. een op top10vector gebaseerd GIS en kadastrale lijnen
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak 2.

3. In het zesde jaar zijn tenminste 20 inheemse plantensoorten in een vlak van 25m2 aanwezig.
Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt dat tenminste 10 inheemse
soorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te zijn.
Toelichting:
- inheemse plantensoorten: volgens de laatste versie Standaardlijst Nederlandse Flora
- 'Zandgronden met een grondwatertrap VI of VII' volgens Bodemkaart 1:50.000 Alterra (voorheen
Stiboka en Staring Centrum)
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1 en 5

4. In het gedeelte waarin graan wordt verbouwd, vindt geen bemesting met kunstmest
plaats. DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Mechanische onkruidbestrijding is toegestaan in de jaren dat er geen graan verbouwd
wordt. DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

6. De beheerseenheid wordt niet beweid.

DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

Aan dit pakket is een instapeis toegevoegd per aanvraagjaar 2008:
In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal vier verschillende gewassen telen, waaronder graan;Braakliggende gronden beschouwen we als gewas.

Florarijke akker2
Citeer1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

2. . In het zesde jaar zijn op de beheerseenheid tenminste 25 inheemse plantensoorten in
een vlak van 25m2 aanwezig. Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt
dat tenminste 15 inheemse soorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te zijn.
Toelichting:
- inheemse plantensoorten: volgens de laatste versie Standaardlijst Nederlandse Flora
- 'Zandgronden met een grondwatertrap VI of VII' volgens Bodemkaart 1:50.000 Alterra (voorheen
Stiboka en Staring Centrum)
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1 en 5

3. Op de beheerseenheid wordt tenminste vijf van de zes jaren graan, niet zijnde maïs,
verbouwd. In jaar 4 van de beschikking kan een ander gewas gekozen worden.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

4. In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt er in de beheerseenheid geen mechanische
onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien tot de oogst en is het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen en insecticiden niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid of haagwinde.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Het gebruik van dierlijke mest is toegestaan.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

7. De beheerseenheid is ten minste 0.5 ha. groot.
DR controleert m.b.v. een op top10vector gebaseerd GIS en kadastrale lijnen

Aan dit pakket is een instapeis toegevoegd per aanvraagjaar 2008:
In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal vier verschillende gewassen telen, waaronder graan; Braakliggende gronden beschouwen we als gewas.

Akkerflora randen
Citeer1. De beheerseenheid grenst aan een terrein dat in gebruik is als bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

2. In het zesde jaar zijn tenminste 25 inheemse plantensoorten in een vlak van 25m2 aanwezig.
Voor zandgronden met een grondwatertrap VI of VII, geldt dat tenminste 15 inheemse
soorten in een vlak van 25 m2 aanwezig dienen te zijn.
Toelichting:
- inheemse plantensoorten: volgens de laatste versie Standaardlijst Nederlandse Flora
- 'Zandgronden met een grondwatertrap VI of VII' volgens Bodemkaart 1:50.000 Alterra (voorheen
Stiboka en Staring Centrum)
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1 en 5

3. Op de beheerseenheid wordt alle jaren graan, met uitzondering van maïs, verbouwd.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

4. In de beheerseenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
tot de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan,
met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring
of kleefkruid.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Bemesting van de beheerseenheid is niet toegestaan.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

6. De beheerseenheid heeft een breedte van ten minste 6 meter en ten hoogste 12 meter en
een lengte van ten minste 50 meter.
DLG controleert in het veld.

Natuurbraak
Citeer1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1.

2. In de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend de
volgende begroeiing voor: a) een natuurbraakmengsel dat bestaat uit ten minste twee
grassoorten, een graansoort en twee kruidensoorten, b) grasachtige vegetaties, of c) kruiden.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

3. Het natuurbraakmengsel wordt in ieder geval ingezaaid in het eerste en in het vierde
jaar van het tijdvak, uiterlijk op 15 mei van het desbetreffende jaar. De grasachtige vegetaties
en kruiden mogen ontstaan door inzaai of spontane ontwikkeling.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Het is toegestaan in meerdere jaren in te zaaien, in de jaren 1 en 4 is het verplicht.

3. Het is niet toegestaan bewerkingen uit te voeren met als doel de beheerseenheid onbegroeid
te laten.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
Het is wel toegestaan om t.b.v. het inzaaien van het kruidenmengsel een grondbewerking toe
te passen, maar niet om op deze wijze de grond standaard zwart te houden.

4. De beheerseenheid wordt ten minste twee keer per jaar gemaaid, waarbij het maaisel
niet wordt afgevoerd. De stoppellengte is ten minste 10 cm. 50% van de oppervlakte van de
beheerseenheid wordt gemaaid in de periode van 15 juli tot en met 14 augustus en 50%
van de oppervlakte van de beheerseenheid wordt gemaaid in de periode van 1 november
tot en met 31 december. Buiten deze perioden is maaien niet toegestaan.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Het afvoeren van maaisel is niet toegestaan om te voorkomen dat er toch enige produktie van
het land komt.

5. Het is niet toegestaan de beheerseenheid te beweiden, te bemesten of van bagger te
voorzien.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

6. Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze mechanische bestrijding van Akkerdistel, Jacobskruiskruid, Kweek of Ridderzuring.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

6. De beheerseenheid is minimaal 0,5 ha groot en minimaal vijf meter breed.
DLG controleert de breedte in het veld.


Korte conclusie:
IN 2000 stelt het LNV het soortenbeschermingsplan Akkerflora op met als doelstelling ik citeer:

1. het veiligstellen en bevorderen van bedreigde en zeldzame
akkerplanten binnen een goed over het land gespreid netwerk van
speciale akkerreservaten;
2. een aantal (vaak fraai bloeiende) akkerplanten ook buiten de
natuurreservaten duurzaam een plaats te geven in het kader van
agrarisch natuurbeheer en biologische landbouw.

In alle PSAN-pakketten die een botanische inslag hebben wordt nergens gespecificeerd welke 15 of 25 inheemse plantensoorten er zouden moeten groeien. Kortom met het (natuur)resultaat van weinig kritische, triviale soorten voldoe je eigenlijk al heel gauw aan de gestelde eisen. Ik denk dat de foto van Wim zeker zou kunnen voldoen aan alle hierboven staande pakketten, of dit nu per ingang of in de toekomst is. Tja.....verwacht dan dus geen akkerflora met agrarisch natuurbeheer, tenzij er een klein wondertje in de bodem zit met enkele langlevend zaden die hun kiemkracht gedurende langere periode behouden. Planten die een erg goede nectarbron zijn zoals Jacobskruidkruid en Akkerdistel mogen gewoon verwijdert worden....

Trek zelf je conclusie!  De vraag is wat doen natuurbeheerders hieraan?

M.v.gr. Mark

markmeijrink

Dan de faunaranden

Voor faunarand
Citeer1. De beheerseenheid grenst aan bouwland.
Toelichting:
- "grenst aan" houdt in dit verband in dat de faunarand aan één zijde moet grenzen aan bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1.

2. In de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend in
ieder geval gedurende de periode van 1 mei tot 1 maart daarop volgend de volgende begroeiing
voor: grasachtige vegetaties, kruiden, granen (geen maïs) of mengsels van deze
drie. De begroeiing ontstaat door inzaai. Graanstoppels worden niet als begroeiing aangemerkt.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

3. De beheerseenheid is tenminste 6 meter en ten hoogste 12 meter breed en ten minste 50
meter lang.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

4. U mag niet beweiden.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.

4. Er is één maaibeurt toegestaan. Deze moet vallen in de periode van 15 juli tot 15 september.
Ten hoogste de helft van de beheerseenheid mag gemaaid worden.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid. De faunarand
mag niet bemest worden en er mag geen bagger opgebracht worden. Gebruik van de
faunarand als wendakker is niet toegestaan.

Toelichting: binnen een normale agrarische bedrijfsvoering is het niet te vermijden dat er zo nu
en dan over de faunarand gereden moet worden, bv. t.b.v. slootschoningswerkzaamheden. Dit
gebruik dient echter zo minimaal te zijn dat daardoor het doel van de faunarand niet in gevaar
komt. Daarom is expliciet aangegeven dat de faunarand niet gebruikt mag worden als wendakker.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

Patrijzenrand
Citeer1. De beheerseenheid grenst aan bouwland.
Toelichting:
- "grenst aan" houdt in dit verband in dat de faunarand aan één zijde moet grenzen aan bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1.

2. In de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend in
ieder geval gedurende de periode van 1 mei tot 1 maart daarop volgend de volgende begroeiing
voor: grasachtige vegetaties, kruiden, granen (geen maïs) of mengsels van deze
drie. Graanstoppels worden niet als begroeiing aangemerkt.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

3. De beheerseenheid is tenminste 6 meter en ten hoogste 12 meter breed en ten minste 50
meter lang.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
4. De beheerseenheid wordt beheerd in drie stroken.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Strook 1 beslaat 50-33% van de rand, wordt in de periode 1 maart tot 1 mei van het eerste
jaar van het beheerstijdvak ingezaaid met granen (geen mais), grassen, kruiden of een
mengsel van deze drie, en wordt gedurende het gehele tijdvak niet gemaaid;
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

6. Strook 2 beslaat 25-33 % van de rand, wordt in de periode 1 maart tot 1 mei van het eerste
en het vierde jaar van het beheerstijdvak ingezaaid met granen (geen mais), grassen,
kruiden of een mengsel van deze drie;
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Toelichting: zie ook bepaling 8. (Een deel van) deze strook mag jaarlijks gemaaid worden.

7. Strook 3 beslaat 25-33% van de rand, wordt in de periode 1 maart tot 1 mei van ieder jaar
van het beheerstijdvak geploegd. Niet inzaaien
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Toelichting: er wordt hier gekozen voor kortdurende spontane ontwikkeling, niet voor inzaaien.
Ook hier geldt dat (een deel van) deze strook jaarlijks gemaaid mag worden.

8. Er is één maaibeurt toegestaan. Deze moet vallen in de periode van 15 juli t/m 15 september.
Ten hoogste de helft van de beheerseenheid mag gemaaid worden;
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Toelichting: het maaien van maximaal de helft van de beheerseenheid komt in de praktijk neer
op de stroken 2 en 3, omdat strook 1 in het geheel niet gemaaid mag worden.

9. Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid. De faunarand
mag niet bemest of beweid worden en er mag geen bagger opgebracht worden. Gebruik
van de faunarand als wendakker is niet toegestaan.
Toelichting: binnen een normale agrarische bedrijfsvoering is het niet te vermijden dat er zo nu
en dan over de faunarand gereden moet worden, bv. t.b.v. slootschoningswerkzaamheden. Dit
gebruik dient echter zo minimaal te zijn dat daardoor het doel van de faunarand niet in gevaar
komt. Daarom is expliciet aangegeven dat de faunarand niet gebruikt mag worden als wendakker.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

Grauwe kiekendiefrand
Citeer1. De beheerseenheid grenst aan bouwland.
Toelichting:
- "grenst aan" houdt in dit verband in dat de faunarand aan één zijde moet grenzen aan bouwland.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1.

2. In de beheerseenheid komt in elk jaar van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend, in
ieder geval gedurende de periode van 1 mei tot 1 maart daarop volgend de volgende begroeiing
voor: grasachtige vegetaties, kruiden, granen (geen maïs) of mengsels van deze
drie. De begroeiing ontstaat door inzaai. Graanstoppels worden niet als begroeiing aangemerkt.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

3. De beheerseenheid is tenminste 6 meter en ten hoogste 12 meter breed en ten minste 50
meter lang.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

4. In het vierde jaar moet de beheerseenheid in zijn geheel opnieuw zijn ingezaaid met een
mengsel van grassen en/of kruiden en/of granen.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak
Toelichting:
Het is toegestaan jaarlijks minimaal éénderde deel van de beheerseenheid in te zaaien, als na
drie jaar het resultaat maar is dat de gehele beheerseenheid ingezaaid is.

4. In de periode van 1 maart tot 1 mei is maaien van de beheerseenheid toegestaan. In de
periode van 15 juli tot 15 september is één maaibeurt toegestaan van ten hoogste de heft
van de beheerseenheid DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. Mechanische en chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid. De faunarand
mag niet bemest en beweid worden en er mag geen bagger opgebracht worden. Gebruik
van de faunarand als wendakker is niet toegestaan.

Toelichting: binnen een normale agrarische bedrijfsvoering is het niet te vermijden dat er zo nu
en dan over de faunarand gereden moet worden, bv. t.b.v. slootschoningswerkzaamheden. Dit
gebruik dient echter zo minimaal te zijn dat daardoor het doel van de faunarand niet in gevaar
komt. Daarom is expliciet aangegeven dat de faunarand niet gebruikt mag worden als wendakker.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

(Het wollige knuffel) Hamsterpakket
Citeer1. De beheerseenheid is tenminste 0,5 hectare groot.
DLG toetst/controleert volgens bijlage 1

2. Op de beheerseenheid vindt geen grondbewerking plaats dieper dan 10 centimeter.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

3. Hamstermengsel bestaat uit: 15 kilogram rogge, 15 kilogram boekweit of haver, 5 kilogram
rode klaver, 4,5 kilogram luzerne, 4 kilogram bloeiende soorten (korenbloem, klaproos,
voederwikke, gele ganzebloem), 0,5 kilogram zonnebloem.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

4. Op 50% van de oppervlakte wordt wintergraan met luzerne verbouwd en op de overige
50% van de oppervlakte wordt hamstermengsel gezaaid (om en om stroken van maximaal
20 meter breed).
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

5. De inzaai van wintergraan en luzerne vindt plaats tussen 15 oktober en 1 januari.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften na 1 januari

6. Voor 1 april wordt 45 kilogram/hectare hamstermengsel gezaaid. Er wordt maximaal 100
kilogram/hectare graan gezaaid in combinatie met 10 kilogram/hectare luzerne. Het inzaaien
en het onderwerken van het graan en luzerne vindt op dezelfde dag plaats. De luzerne
dient geënt te zijn, indien de laatste twee jaar geen luzerne is verbouwd.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

7. 50% van het graan wordt geoogst in de gangbare periode. Hierbij wordt geen stoppelbewerking
toegepast tot 15 oktober. De resterende 50% blijft staan tot het voorjaar, waarna
hamstermengsel wordt ingezaaid. Het hamstermengsel wordt na 15 oktober afgevoerd.
Daarna worden wintergraan en luzerne ingezaaid.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

8. De beheerseenheid wordt tenminste drie keer per jaar nagelopen op de aanwezigheid
van hamsterburchten (waarvan 1 keer na de graanoogst en 1 keer na afvoer van het
hamstermengsel). Het daartoe verstrekte inventarisatieformulier wordt aan de minister
toegezonden.
DR controleert naleving van het onderzoek

9. In een straal van vijf meter rond de aangetroffen hamsterburchten worden geen werkzaamheden
verricht.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

10. De zaai- en oogstschema's en de indeling van de beheerseenheid worden gemaakt voor
de gehele periode, waarvoor de subsidie is verleend. Ieder jaar vindt wisseling van de teelt
plaats op de wijze als bedoeld in het zevende lid.
DR controleert naleving

11. Op de beheerseenheid worden geen bemesting en geen bestrijdingsmiddelen toegepast.
DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak

12. De minister kan ontheffing verlenen voor een pleksgewijze mechanische bestrijding
van ruigtekruiden.

DR controleert ism DLG of ontheffing noodzakelijk is.

wimtegels

Je observeert goed Mark. Maar als het hooguit een braakliggend perceeltje is, wat was het dan van te voren????
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

That's the question! Sorry maar dat kan ik onmogelijk afleiden uit jouw foto. Het kan van alles zijn, wegberm, overhoekje, akkerand, schouwpad (dat niet beheerd is/wordt), natuurontwikkeling?


M.v.gr. Mark

wimtegels

Dit stukje is nog nooit bewerkt.......
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Haha, hier krijg ik toch een glimlach van :lol: En ga na dat dit stuk grond dus bij voorbaat al in aanmerking zo komen voor subsidie!

Wim je kunt ook nog altijd aanschuiven bij:

Citeer28 August 2009  WBS-cursus 'Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer'

Data: 4 en 5 november
Plaats: Wageningen
Cursusleiding: dr. F.M. Brouwer, LEI-Wageningen UR, prof.dr. G. de Snoo, Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, Wageningen UR
Groepsgrootte: maximaal 30 personen
Kosten: € 975,-

Inhoud en doel
De cursus beantwoordt vele vragen zoals: Wat is het uiteindelijke doel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer? Waarom beheren boeren natuur en landschap en waarom is dat geen vanzelfsprekende zaak? Hoe effectief is natuurbeheer door boeren? Wat kost het in stand houden van de grutto? Wat zijn de mogelijkheden op gebiedsniveau met meerdere actoren?
Wat kunnen we leren van ervaringen elders in Europa? Hoe kan agrarisch natuur- en landschapsbeheer duurzaam worden gerealiseerd? Kan men natuur en landschap verwaarden in producten?

Na afloop van de cursus:
- hebt u inzicht in de perspectieven van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
- bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
- kunt u opgedane kennis vertalen naar uw eigen praktijk.

Doelgroep
Geïnteresseerden werkzaam bij gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, ingenieursbureaus of in onderwijs en onderzoek en betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering rond natuur- en landschapsbeheer.

Inschrijftermijn en inlichtingen
De inschrijftermijn eindigt op 12 oktober 2009.
Nadere informatie en mogelijkheid tot inschrijven:

Raar want eerder (23 feb 2008) werd door Alterra geconcludeerd dat:
CiteerSubsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer gaan teveel uit van de gedachte dat natuur maakbaar is, dat concluderen onderzoekers van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra in het weekblad Resource. Boeren zijn daar de dupe van. Eerder dit jaar werd al bekend dat tijdens de eerste zes jaar van het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer, eenderde van de boeren er de brui aan heeft gegeven.

Het subsidiestelsel gaat uit van kwalitatieve en kwantitatieve natuurdoelen. Dat betekent dat boeren worden afgerekend op de soorten die op hun land voorkomen. In de praktijk halen boeren deze doelen vaak, buiten hun schuld om, niet. In die gevallen is de regeling keihard en moeten boeren de ontvangen subsidie terugbetalen. Ook als ze wel de afgesproken maatregelen hebben genomen.

Op zich snap ik best dat het aantrekkelijk is om boeren af te rekenen op concrete doelen. Zo voorkom je misbruik van subsidiegelden en betaal je alleen voor echt bereikte natuurwaarden. Maar in dit geval schiet dit doelgericht denken z'n doel voorbij. Natuurlijk hou je het als boer voor gezien als je investeert in de afgesproken maatregelen, maar je naar je geld kan fluiten als buiten je schuld om niet precies alle natuurdoelen gehaald worden.

Hier is een slimmere benadering nodig. Het is belangrijk om juist meer boeren bij agrarisch natuurbeheer te betrekken. We hebben ze nodig om de Ecologische hoofdstructuur te realiseren, om de (agrarische) biodiversiteit te beschermen en om een leefbaar en groen platteland te houden. Politici, boeren en ecologen moeten daarom met elkaar in gesprek over hoe de huidige subsidieregeling verbeterd kan worden. Waarschijnlijk zal daaruit komen dat in de subsidieregeling meer rekening moet worden gehouden met externe factoren, zoals vermesting, en dat er vooral gekeken moet worden of boeren de afgesproken maatregelen getroffen hebben, in plaats van alleen te kijken of alle natuurdoelen op een grasspriet precies gehaald zijn.

Mmmmm: Het subsidiestelsel gaat uit van kwalitatieve en kwantitatieve natuurdoelen. Dat betekent dat boeren worden afgerekend op de soorten die op hun land voorkomen. In de praktijk halen boeren deze doelen vaak, buiten hun schuld om, niet. . In het geval van akkerranden staat vermeldt dat zaaien van graan is toegestaan, sterker nog het is verplicht! Tja hoe zou men vroeger nu aan die akkeronkruiden gekomen zijn  :huh:
M.v.gr. Mark