Bosvleermuizen in Enschede.

Gestart door Zonnekoning, augustus 18, 2009, 18:58:32 PM

Vorige topic - Volgende topic

mystacinus

Dit jaar is ook voortplanting van de soort vastgesteld in Limburg, door zenderonderzoek in opdracht van de provincie Limburg.

Voor de rode lijst (officieel document nog in prep) zijn destijds stevige discussies gevoerd met LNV of een aantal vleermuissoorten wel of niet opgenomen zouden moeten worden of niet (het criterium was voortplantend of niet). De bosvleermuis staat er niet op, ook de brandts vleermuis niet en de bechsteins vleermuis bijvoorbeeld. Voor bosvleermuis en brandts vleermuis is inmiddels aangetoond dat ze zich in Nederland voortplanten! Voor bechsteins kan dat evenmin uitgesloten worden maar hard bewijs ontbreekt nog. Mooi resultaat van onderzoek van Rene Janssen, en een mooie uitkomst van de discussie...
vriendelijke groeten

Ludy Verheggen

mlahaye

Hallo Ludy,

Enige nuance is op z'n plaats. De bosvleermuis komt nog steeds niet in aanmerking voor de Rode Lijst, daarvoor moet de voortplanting minimaal een aantal jaar achter elkaar worden aangetoond. Ik meen 10 jaar (maar het zouden er ook 5 kunnen zijn). Een jaar met voortplanting is dus een begin, nog 9 te gaan.... En zelfs als de soort op de Rode Lijst wordt gezet, in de categorie Ernstig Bedreigd vermoed ik, dan nog heeft dat geen enkele wettelijke status. Het staat leuk, maar in de praktijk is hierdoor geen sprake van extra bescherming of meer geld voor behoud of iets dergelijks.

Leuk is het vinden van kolonie's natuurlijk wel. Het mistnetten- en zenderwerk is in die zin een verrijking van het vleermuizenonderzoek.

Maurice
admin

mystacinus

hallo Maurice

Ik wil de discussie niet voortzetten op dit forum, maar het met hard bewijs voor voortplanting komen zoals door LNV geeist, laat onverlet dat met kennis van zaken boekhoudkundige toepassingen van criteria voor opname van soorten in Rode lijsten vermeden hadden kunnen worden. Maar dat wist in 2 jaar geleden ook al zoals je weet. Inmiddels is ook voor de bechsteins voortplanting in Nederland vastgesteld! Dit alles bevestigd alleen maar nmm dat criteria met argumenten maar ook met de nodige creativiteit en flexibiliteit toegepast hadden kunnen worden.

Voor het beleid en bescherming hebben rode lijsten geen wettelijke status. Dat is een bekend gegeven. De wettelijke status voor de drie genoemde soorten is geregeld via andere verdragen en richtlijnen. Maar een rode lijst dient wel een correct beeld te schetsen van de toestand van een soort in Nederland. Net als bij de hamster in 1994 pleit het niet voor de RL zoogdieren wanneer na een jaar alweer blijkt dat de criteria voor een x aantal soorten bijgesteld kunnen worden. En dat heeft echt niet te maken met nieuwe vestigingen of plotselinge onverwachte ontdekkingen van voortplanting bij soorten. Boeiend blijft het opstellen van een rode lijst zo wel!vriendelijke groeten

Ludy Verheggen

Rene Janssen

Hey Ludy,

Ik ben het met je eens en met Maurice oneens... Brandts, bos en bechsteins vleermuis horen op de Nederlandse Rode lijst. Er is geen (of in beperkte make) sprake van influx van deze soort wanneer we ze waarnemen.

Nog even de soorten langs lopend:
- Grote hoef kan ver vliegen en nooit voorplanting vastgesteld. Dus eraf kan ik me voorstellen
- brandts: Vanaf 2002 (toen misgedetermineerd) tot iig vorig jaar zat er een kolonie op de zolder van deze soort bij Winterswijk. Dat is al weer 7 zomers. Die soort werd in 1982 al waargenomen in de Koelenbosch. Mogelijk dat deze soort er inmiddels wel op kan? Zeker omdat Johannes een verblijfplaats in augustus heeft gevangen van een ex- zogend dier in 2007 en ik nu twee verblijfplaatsen van Brandts heb gevonden... één met vijf dieren (boom Elzetterbosch midden juli) en één met drie dieren in een huis in Vilt met een zogend vrouwtje (begin augustus). Het blijft een moeilijk te vangen (zeldzaam!) en daardoor te inventariseren soort.
- Bechsteins: Vanaf jaren '60 in groeven... in '90-'00 meermaals vrouwtjes in de winter en voor kelders in Overijssel; vanaf 2001 vangsten voor groeven, vanaf 2007 ook vrouwtjes (zijn veel minder voorkomend voor groeven, dat zijn 90% mannetjes). Moeilijk te inventariseren soort, vandaar niet eerder voortplanting aangetoond had ook een optie kunnen zijn...
- Bosvleermuis: Moeilijk te inventariseren soort, lijkt op andere natte- sonar- soorten en de kolonies zijn moeilijk te vinden doordat ze weinig geluid met zwermen maken en hoog hun kolonie hebben. Niet raar dat er pas 5 gekende kolonies zijn. Wel lachen dat er dit jaar gewoon TWEE kolonies van deze soort zijn gevonden!
In het Munnigsbos telde de kolonie 37 dieren, exc. jongen die nog in de boom zaten en nog niet konden vliegen.

Al bij al... jammer van die beslissing; als je het niet aan kan tonen door de moeilijkheid van de te inventariseren soorten, dan mag dat volgens mij geen reden zijn die soorten er niet op te zetten. Ik zou dat een gemis voor die soorten en een verkeerde keuze vinden.

René
René Janssen

laatvlieger

Eigenlijk toch best vreemd dat als een soort zich in Nederland niet voortplant dat hij hier dan niet op de rode lijst komt. Zeker gezien de ingewikkelde ecologie en de lastige trefkans van deze groep dieren zou je een veel minder regide aanpak verwachten en zou je verwachten dat bij de bepaling voor de rode lijst ook gekeken wordt naar aanwezigheid bij paarverblijven en aantallen in winterkwartieren. Daarnaast moet je m.i. ook de Europese verspreiding meenemen in je oordeel. 
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

mystacinus

Dat laatste, de Europese verspreiding meenemen, is ook gebeurd en dan vooral om te kijken of soorten aan de rand van hun areaal in Nederland fungeren als sink of bronpopulatie. Dit is alleen gedaan voor de IUCN-lijst (er zijn twee rode lijsten opgesteld, een op basis van LNV-criteria en een op basis van IUCN-criteria), en daar staan de genoemde soorten wel weer op.   

vriendelijke groeten

Ludy Verheggen