Marmereend Westkapelle ´t Vroon

Gestart door theomuusse, juli 08, 2009, 11:27:12 AM

Vorige topic - Volgende topic

Max Berlijn

Hoi,

Nog even over die Sibtaling. Broer Russer refereerde aan een geval van een paartje nabij Weesp volgens mij. Ondanks navragen is daar nooit een beschrijving of info over binnen gekomen. Deze waarneming was dus niet goed gedocumenteerd om mee te nemen met betrekking tot de latere vogel in de IJmeerpolder.

Betreffende de opmerking over Dirksland. Lijkt mij natuurlijk nooit dezelfde vogel (die houd niet jaren een beschadigde vleugel) maar mogelijk zit daar in de buurt wel iemand die niet goed genoeg op zijn eenden let?

Ik begin langzaam meer een vriend van Ben te worden met al die shit eenden....

Gr Max
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

garryb

#61
Alsof je het op brood geen jaren volhoudt ... Maar inderdaad, zich blindstaren richting Dirksland is totaal nietszeggend in het licht van het huidige geval. Van legio plekken in Nederland en (vooral) België worden Marmereenden te koop aangeboden (google maar eens). Dat impliceert dat die daar dan ook rondzwemmen en vast incidenteel ontsnappen. Als de CDNA haar criteria ten aanzien van onverklaarbare beschadigingen consequent hanteert, mag deze vogel niet aanvaard worden. Lijkt me heel helder. Tenzij iemand hier een goede verklaring voor heeft. Dat een eind vliegen uit Spanje eventueel wat verfomfaaiing oplevert daar kan ik inkomen, maar curieus is wel dat je dergelijke gecompliceerde beschadigingen toch opvallend weinig ziet bij reguliere inheemse eenden waarvan de meeste exemplaren jaarlijks nog veel verder moeten vliegen om in Nederland te komen (slobeend, zomertaling, wintertaling, brilduiker, etc.).

Justin Jansen

#62
Citaat van: garryb op juli 13, 2009, 15:38:01 PM
Dat een eind vliegen uit Spanje eventueel wat verfomfaaiing oplevert daar kan ik inkomen, maar curieus is wel dat je dergelijke vreemde gaten dan toch opvallend weinig ziet bij reguliere inheemse eenden waarvan de meeste exemplaren nog veel verder vliegen om in Nederland te komen (slobeend, zomertaling, wintertaling, brilduiker, etc.).

Garry, je zegt twee zaken, die vragen opwerpen.
1) hoe algemeen is Marmereend in Spanje (niet algemeen....volgens mij)(hoeveel gevallen zijn er trouwens in Frankrijk en andere omringende landen?)
2) hoe goed bestudeer je "gewone"soorten eenden nu op beschadigingen in deze tijd van het jaar. Bij de huidige Marmereend werd er ook drie dagen over gedaan met 10-tallen waarnemers voordat dit kon vastgesteld worden, om maar te zwijgen dat na 3 jaar een vleugelklip werd gevonden bij de Grote tafeleend.

Edit: overigens missen de meeste eenden nu hun slagpennen. Ook lijkt me een symetrisch aangroeien van handpennen het meest waarschijnlijk (als rui de verklaring is).
Wat intressant is is om met vergrotingen van de foto's te kijken hoe vers de handpennen zijn, en of dat matched met de "normale" rui van wilde Marmereenden.
M.v.g., Justin Jansen


garryb

#63
Justin,

1. Inderdaad, juist omdat Marmereend al zo zeldzaam is in zijn normale verspreidingsgebied en het aantal dwaalgasten beperkt is lijkt een kritische houding ten aanzien van iedere onvolkomenheid waarover discussie kan bestaan mij gerechtvaardigd. Gelukkig is die kritische houding al vastgelegd in de criteria die de CDNA hanteert.
2. Ik kijk veel naar eenden en mis daarbij ongetwijfeld veel beschadigingen. Ik vind het gewoon een vervelend toeval dat uitgerekend die ene (uit een wilde populatie van enige duizenden) Marmereenden nou net zo'n gat moet hebben. Maar toegegeven, ik heb geen zicht op de frequentie vleugelbeschadigingen die doorgaans in wilde populaties eenden (ongeacht soort) voorkomen. Misschien nuttig om daarover eens het (internationale) kooikersgilde te consulteren, die houden eenden in de hand en zien meer details dan door een verrekijker. Gisteren het beest bezocht, omdat ik net als Max de soort serieus neem als dwaalgast, alleen achteraf wel balen dat ik geen broodtest heb gedaan (zag de foto's van Marten pas in de avond ... ).


Edwin Russer

Max,

Beetje flauw Max. Het is mij om het even welke vogels het zijn geweest. Misschien is dat paartje van Overijssel naar Weesp gevlogen. Het is alleen wat verder dan 50 kilometer en Weesp ligt uiteraard dichterbij. Je begrijpt heel goed de teneur van mijn verhaal, anders moet je het nog maar eens doorlezen...

Precies, die vogel is dus al naar de andere wereld gegaan, zijn we het daarover eens. Trouwens, die beschadiging zag er heel anders uit dan deze vogel. Die vogel had in zoverre een beschadiging door verkeerd geknipte pennen. De vleugeltjes waren nog wel min of meer heel, alleen waren de pennen volledig verkeerd aangegroeid. Dat beest kon nog amper vliegen. Dat verklaart wellicht ook dat de vogel geen ring had en min of meer uit het niet-legale circuit kwam. Nu nog maar eens navraag doen bij collectiehouders die eenden op een andere wijze kortwieken of leeuwieken dan op de juiste manier. Zie nogmaals de bijdrage van de heer Harteman.

Vriendjes kun je met iedereen worden, dus ook met Ben :blink:

Max Berlijn

Edwin en anderen,

Je begrijpt mij verkeerd. Dat sibtaling geval is het enige dat ik ken (weet niets van Overijssel).

Het gaat mij niet om flauw te zijn. Dirksland is een "losse flodder" opmerking waar je niet zoveel mee kan. Het geeft alleen aan dat er verkeerde vogels aldaar zijn gezien.

Betreffende het voorkomen van de Marmereend in NL (Pannerden), JJ lees DB daar staat uitgelegd waarom deze soort serieus genomen wordt (trouwens de populatie neemt toe in zijn gehele verspreidingsgebied).

Betreffende de huidige Westkapelle vogel. Ik ben er zelf geweest en baal denk ik net als Edwin dat dit voor niets lijkt. Ik denk overigens ook net als Jan H. dat de beschadigingen ook natuurlijk kunnen zijn (Vos, prikkeldraad etc.) maar bij escape risicosoorten weet ik hoe de CDNA reageert.

Gr Max
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

garryb

Vos? Wel een laf hapje dan, vast een fijnproever ... :rolleye:

Edwin Russer

Max, zie voor die talingen die eerdere link die ik vandaag heb geplaatst.

Garry, die beschadiging is juist volgens Harteman goed te verklaren. Iemand uit de kwekerswereld weet wel hoe er met dit soort vogels wordt omgesprongen. Volgens hem is kans kleiner dat dit in gevangenschap is gebeurt en dus niet door leeuwieken of kortwieken. Het zou juist heel goed in het wild kunnen zijn gebeurt omdat die collectievogeltjes niet veel meer doen dan op de vierkante meter een beetje rond zwemmen en elke dag een hapje krijgen. Dan is de kans op beschadiging juist veel kleiner. Nogmaals, die tamheid maar eens gaan testen...

Harteman: Natuurlijk kunnen vogels in gevangenschap zijn beschadigd, maar waarom kan het daar sneller dan in de natuur? Mijn vogels leven in een beschermde omgeving, dus op die manier is de kans op beschadiging juist kleiner dunkt me.
Aangezien we hier niet over een geleewiekte of gekortwiekte vogel praten (wat ook een vorm van beschadiging laat zien), zie ik geen reden om (afgaande op deze genoemde argumenten) te concluderen dat het dan wel een ontsnapte vogel zal zijn.

garryb

#68
Edwin,

Dat de beschadiging niets met leewieken (let op de spelling!) of kortwieken van doen heeft had ik zelf al vastgesteld (die ingrepen zijn veel ingrijpender). Afgaand op wat Harteman zegt (in wat jij van hem citeerde): Hij concludeert niet dat de beschadiging goed is te verklaren. Het enige dat hij zegt is dat je niet zonder meer mag aannemen dat de kans op een onnatuurlijke herkomst van de beschadiging groter is dan een natuurlijke. Maar hij weet net zo min als jij of ik waar dat gat vandaan komt. Ik baal ook wel trouwens, ik was gister nog in de illusie dat ik naar een vogel keek waar niets aan mankeerde.

Ben Wielstra

Hang nou niet te veel op het woord van Jan Harteman. Een vogel in een kleine afgesloten ruimte heeft te maken met een afrastering en een gelimiteerde mogelijkheid tot manoeuvreren. Dat vergt wat van veren, lijkt me. Daarnaast geloof ik zeker dat Jan Harteman goed met zijn vogels omspringt, maar om dit naar de hele kwekerswereld te extrapoleren vind ik wat ver gaan.

HJDT

Ben, je haalt me de woorden uit de mond !!
M.i. is de enige manier waarop deze vogel nog een kans zou maken om op de Nederlandse lijst te worden toegelaten dat er bewezen word dat de vogel die beschadigingen in de eerste dagen van zijn verblijf nog niet had. De enige bruikbare foto die er is van de linkervleugel laat echter het tegenovergestelde zien. Het heeft in dit geval dus geen enkele zin om allemaal meer of minder vergezochte theoriën te gaan bedenken waarom het toch een wilde vogel zou kunnen zijn (hoewel dat natuurlijk nog steeds zo kan zijn). Het is een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen (en misschien toch gewoon weer op je bek gaan bij de volgende Marmereend die in de Lauwersmeer zitt!!). Het leven van een twitcher gaat niet over rozen. . . .

Groet Michel

P.S.
Naar ik begreep is de broodgooi test uitgevoerd en positief uitgevallen voor de vogel: hij zwom netjes weg.
Heb je echt niks beters te doen?? Kijk dan eens op onze nieuwe site in aanbouw: www.feathertail.com

It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.

Jaap Denee

Citaat van: Edwin Russer op juli 13, 2009, 16:26:24 PM
Aangezien we hier niet over een geleewiekte of gekortwiekte vogel praten (wat ook een vorm van beschadiging laat zien), zie ik geen reden om (afgaande op deze genoemde argumenten) te concluderen dat het dan wel een ontsnapte vogel zal zijn.

Dit soort beschadigingen ontstaat door het nét te laat dichtslaan van een deurtje, Edwin.

Maar zonder gekheid, want ik gun je de soort van harte (zei hij die de Pannerden vogel wel heeft), maar de spelregels zijn heel duidelijk. De grens wordt getrokken bij "beschadiging van het verenkleed". En natuurlijk is hier geen sprake van leewieken of kortwieken (zie bijdrage Garry), maar evengoed is de kans op beschadiging van het verenkleed in gevangenschap vele malen groter dan in het wild (zie bijdrage Ben).

@ Michel: hebben ze een heel brood gegooid?

Jaap Denee

www.pbase.com/jaapdenee

Justin Jansen

Citaat van: Maxberlijn op juli 13, 2009, 16:04:39 PM
Betreffende het voorkomen van de Marmereend in NL (Pannerden), JJ lees DB daar staat uitgelegd waarom deze soort serieus genomen wordt (trouwens de populatie neemt toe in zijn gehele verspreidingsgebied).

Dit heb ik gedaan, enkele quotes;

-Na de broedtijd treedt dispersie op waarbij grote afstanden afgelegd kunnen worden (Winters 2007).
(Quote Cramp et al 1977): Breeding season: eggs laid occasionally late April, most in May and first half June.
=> dus klopt
Echter dezelfde Cramp et al 1977 geeft aan, Spanish breeders leave marismas as these dry out in late summer, many records September in Nort-east coast near Alicante.
=> dat is dus niet begin juli....

- In hetzelfde artikel van Winters (2007); de noord-oostelijke populatie betreft trekvogels die in april in de broedgebieden verschijnen en in october verdwijnen.
=> dat is dus niet begin juli....

- Cramp et al 1977 zegt over rui, ruit waarschijnlijk twee maal per jaar, contourveren (mannetje pre-broedkleed) en staart wordt begin oktober geruit. Post-breeding probably in late summer.
=> Met name de rui is interessant, gezien dat er weinig bekend is.

-Wat je meldt over de populatie neemt toe, zie ik alleen de quote in Winters (2007) de wereldpopulatie is in de 20e eeuw sterk afgenomen als gevolg van geschikte broedgebieden door irrigatie en landbouw.
=> hier is nog steeds geen verbetering in, en de Spaanse populatie gaat heel slecht zie hetzelfde artikel (Quote: Als gevolg van -mismanagement- zijn de aantallen broedvogels in het - voorheen - belangrijkste broedgebied, El Hondo, Valencia, sinds 2001 drastisch afgenomen.)

- Ook klopt het patroon zoals in Winters (2007) niet met de vogel van Westkapelle voor bijvoorbeeld Frankrijk (waar een piek in midden augustus tot begin october en andere waarnemingen in februari en mei zijn gedaan).

M.v.g., Justin Jansen


Edwin Russer

#73
Oke, drie is teveel ;) Het handboek zegt uiterlijke vertonen van niet wilde herkomst. Helaas kunnen we dus wel concluderen dat dit niet is vast te stellen en dus de vogel aan de negatieve kant van de discussie verdwijnt. De lauwers is mij net iets te ver. Ik wacht wel tot er een vogel ergens in de provincie Utrecht opduikt. Dat scheelt mij heel wat kilometers. Ik zal voortaan wat beter op mijn spelling letten ;)

Max Berlijn

Ha JJ,

Cramp en het artikel van Rik zijn inmiddels al weer een tijdje geleden en inzichten en kennis veranderd zie o.a.:

http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=467&m=0

http://www.dawn.com/2008/08/06/local14.htm

Ook Witoogeend is niet (meer) zo zeldzaam als gedacht, al met al beide soorten die hier prima kunnen komen. Ook de het steeds uitsluiten dat het niet in Juli kan lijkt mij te abstract. De beschadiging daar gaat het om de rest is speculatie.

Gr Max
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

Ben Wielstra

#75
Niet zo zeldzaam blijken als eerder gedacht werd is iets anders dan een populatie toename. Birdlife heeft het toch echt duidelijk over een populatie afname. De tweede link wijst ook niet op een daadwerkelijke populatietoename.

En duidelijk mag zijn dat juli wel een stuk onwaarschijnlijker is. Ik neem aan dat Justin ook niet meer wil zeggen daarmee dan dat?

Max Berlijn

"Vriend Ben"

Het gaat mij er om dat de soort onwaarschijnljk werd geacht vanwege een zeer geringe populatie. Dit blijkt minder waar dan werd gedacht (zie links). Tevens zijn er populatie stijgingen te melden uit bijv. Irak (waar ze gelukkig weer water in de droog gelegde moerassen laten lopen) en andere gebieden in centraal eurazie. Ik heb even geen acute links maar die zijn er.

Overall was er in de vorige eeuw een afname echter nieuwe cijfers tonen een grotere populatie aan waardoor het door jouw geliefde VP weer verbeterd wordt.

Betreffende de maand Juli...hoe waarschijnlijk is een Sneeuwuil op Gurnsey, een winter soort maar hij zit er momenteel nog, al met al kan je weinig met dat soort (on)waarschijlijkheden in een bepaalde maand van het jaar...

Groet Max
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

Justin Jansen

Citaat van: Triturus op juli 13, 2009, 17:50:25 PM
En duidelijk mag zijn dat juli wel een stuk onwaarschijnlijker is. Ik neem aan dat Justin ook niet meer wil zeggen daarmee dan dat?

Klopt, het zal me echt een zorg zijn of deze vogel op de Nederlandse lijst komt. Alleen ik wordt verwezen naar een artikel en ik zoek in mijn boekenkast en kom deze informatie tegen. Wat iemand daarmee doet, en hoe hij de informatie tot zich neemt, het zal me eerlijk gezegd een zorg zijn.
M.v.g., Justin Jansen


Edwin Russer

Nog even het handboek gelezen: verdachte slijtage, niet vastgesteld. Atypische rui, niet vastgesteld, zou je eerder verwachten als een vogel geknipt zou zijn. Zoals die vogel van Dirksland die amper nog kon vliegen. En vreemde vergroeiingen, ook niet vastgesteld, maar geen woord over 'verdachte' beschadigingen. Zeggen jullie het maar? Wellicht een aanvulling op het handboek?

Ben Wielstra

#79
CiteerHet gaat mij er om dat de soort onwaarschijnljk werd geacht vanwege een zeer geringe populatie.

Nu draai je het om. De soort is waarschijnlijker geacht wegens een populatietoename. Even aannemend dat er daadwerkelijk van een populatietoename sprake is, dan geldt natuurlijk nog steeds: hoe veel waarschijnlijker? Het is niet zo dat Marmereend daarmee ineens een drempel is gepaseerd waardoor 'ie nu ineens wel waarschijnlijk wordt geacht.

Citeeral met al kan je weinig met dat soort (on)waarschijlijkheden in een bepaalde maand van het jaar...

Een afgedwaalde Blako is minder waarschijnlijk in juli dan in september, dat moet je toch met me eens zijn. Nou zal iets eenders evengoed voor Marmereend of Dunbekwulp gelden. Toegegeven, de sampling is kleiner en toeval zal daardoor een grotere rol spelen. Maar dat is geen reden om seizoensgebonden patronen maar helemaal te negeren.

Max Berlijn

Edwin en anderen,

Hoe zeer ik je de tick gun. Gaat niet lukken denk ik, denk maar eens aan de Jufferkraan van Montfoort en de Roze Pelikaan van Bergen. Beide hadden multiuitlegbare beschadigingen maar hebben het niet gehaald. Nogmaals ik stem niet, do not kill the messenger..

Gr Max
Max Berlijn
Oud archivaris CDNA zie: https://observation.org/user/lifelist/10891 voor mijn belangrijke waarnemingen buiten NL + https://www.instagram.com/maxberlijn/ voor my Holarctic photo's.

Modest Moose

#81
Heb de vogel gisteren gezien. Erg mooi en ook nogal dichtbij (ca 25 m. in voorste plasje langs K. de Vosweg). Ook vliegend gezien, maar grotendeels van achteren. Bij poetsen, fladderen en vliegen gezien dat de vogels zeker niet gaaf waren. Hield het echter op normale rui. De forse beschadigingen ondanks dat ik de vogel goed gezien heb dus niet goed gezien (niet zoals hier beschreven en zoals zichtbaar op foto's).

Aangezien de beschadigingen niets met lee- danwel kortwieken (of anderszins bewust menselijk ingrijpen) te maken hebben verbaast het me dat het beschadigd zijn van de vleugels bij dit geval (en ook soortgelijke andere gevallen) als argument wordt gebruikt voor of tegen een al dan niet wilde afkomst. Vleugels kunnen immers zowel in het wild als in gevangenschap beschadigen. Het blijft (ook hier) dus gissen hoe en waar dit ontstaan is. Je kan er tal van kansberekeningen op los laten, maar dan kom je er ook niet uit.

De vogel is verder ongeringd en dus blijft hier m.i. de mate van tamheid over als echt betrouwbaar en belangrijk criterium.
In het broedgebied staat de soort bekend als bijzonder teruggetrokken en schuw. Dit heb ik vorig voorjaar in Donana geweten ook. Heb me werkelijk rotgezocht naar die beesten. Uiteindelijk daar toch 1 ex mooi, maar behoorlijk ver, in beeld gehad en 3 ex mooi langsvliegend en landend in dichte vegetatie. Mede dankzij schutkleur deze niet meer terug kunnen vinden. Dit was dus echter in het broedgebied en midden in de broedperiode. Buiten het broedseizoen schijnen ze veel gemakkelijker (ook in grote(re) groepen) te zijn en stukken minder schuw.
Het gedrag van de Westkapelse vogel kwam me ook niet buitengewoon schuw over, zeker niet in vergelijking met mijn ervaringen in Spanje. De eend kwam gisteren, vanaf verder (ca. 100-150 m.) in het gebied, naar me toevliegen en landde op ca. 25 m. afstand, in de eerste plas langs K. de Vosweg. In hoeverre het niet erg schuwe gedrag abnormaal is t.o.v. wilde vogels buiten het broedseizoen en broedgebied kan ik moeilijk inschatten. De vogel bleef wel op enige afstand en kwam iig niet dichterbij dan 20-25 m.
Met vriendelijke groenten,
Erwin


Justin Jansen

Citaat van: Edwin Russer op juli 13, 2009, 18:14:22 PM
Nog even het handboek gelezen: verdachte slijtage, niet vastgesteld. Atypische rui, niet vastgesteld, zou je eerder verwachten als een vogel geknipt zou zijn. Zoals die vogel van Dirksland die amper nog kon vliegen. En vreemde vergroeiingen, ook niet vastgesteld, maar geen woord over 'verdachte' beschadigingen. Zeggen jullie het maar? Wellicht een aanvulling op het handboek?

Wat is slijtage en wat is rui, het vreemde is dat 3 pennen aan de linkervleugel P6, P5 en P4 zijn beschadigd terwijl de rest van de veerpartijen kakkelvers lijkt (handpennen). Het vreemde van deze vogel is dus dat deze dus al zijn handpennen lijkt geruid te hebben in mei/juni, en direct na de ruiperiode (welke hem zeker kracht gekost) heeft deze kant op vliegt.
Lijkt me vroeg in het jaar (de rui) voor Marmereend, maar zoals eerder gezegd er zijn weinig details over de rui bekend.
M.v.g., Justin Jansen


Edwin Russer

Justin,

Het is wel vastgesteld. Ik heb dit al eerder aangehaald.

* Moulting
There are very few data, but there is probably a full, flightless moult in late summer, followed by a partial moult into breeding plumage in late autumn/early winter, as with other dabbling ducks and pochards. Moulting flocks have been reported in Tunisia in the first half of July (F. Maamouri in Green 1993), while 10 moulting birds were reported in Uzbekistan on 17 June 1982 (Mukhina and Lukashevich 1989).


Edwin Russer

Maar goed, de hele discussie ten spijt. Ik weet in ieder geval nog wat relativeren is. Als je snuift is je carriere als topsporter voorgoed als 'sneeuw' voor de zon verdwenen en ben je je baan bij defensie kwijt. Kun je beter over een verdacht Marmereendje discussieren en dan maar concluderen dat er geen eer te behalen valt.

http://www.sportwereld.nl/algemeen/3365127/Yuri_van_Gelder_Oerstom_en_heel_veel_spijt.html

Justin Jansen

Citaat van: Edwin Russer op juli 13, 2009, 19:29:11 PM
Justin,

Het is wel vastgesteld. Ik heb dit al eerder aangehaald.

* Moulting
There are very few data, but there is probably a full, flightless moult in late summer, followed by a partial moult into breeding plumage in late autumn/early winter, as with other dabbling ducks and pochards. Moulting flocks have been reported in Tunisia in the first half of July (F. Maamouri in Green 1993), while 10 moulting birds were reported in Uzbekistan on 17 June 1982 (Mukhina and Lukashevich 1989).

Hoi Edwin, maar ruiende eenden kunnen niet vliegen...... En deze vogel heeft een rui gehad ruim voor late summer......
M.v.g., Justin Jansen


Edwin Russer

Ha Justin,

Dat begrijp ik ook wel, dan is het lastig vliegen. Maar je zegt zelf dat dit beestje ergens in mei/juni al zijn pennen heeft geruid, kakelvers. Dat is vreemd, dat geef ik toe maar heb ik wel in een voorbeeld aangegeven dat dit kan. Half juni in de rui, afhankelijk hoe ver zo'n vogel is en een kleine maand later weer vliegensvlug. Maar we zitten nu in half juli en dus direct na de ruiperiode deze kant is opgevlogen. En nogmaals, het is niet duidelijk of dit nu onderweg is gebeurt, in Nederland of ergens anders in gevangenschap. Dat is allemaal een hypothese. Gezien z'n vliegcapaciteiten, wat ik heb gezien, kan ik mij wel indenken dat de betreffende vogel daar niet al teveel last van heeft gehad als de vogel uiteraard uit zuidelijkere streken zou komen. Of moet ik het woordje lijkt wat ruimer interpreteren. 


Ben Wielstra

Hmm Edwin, ik denk dat je maar beter kan gaan proberen de vogel van 2004 van de lijst te krijgen dan deze er op. Dan kom je verder wel hetzelfde uit!

Edwin Russer

Hoi Ben,

Je bedoelt lijsttechnisch? Die illiusie had ik al lang niet meer. Dan richt ik mij wel op andere soorten.