Hoofdmenu

Telmee.nl en Waarneming.nl

Gestart door Titia Wolterbeek, juni 26, 2009, 16:21:11 PM

Vorige topic - Volgende topic

Titia Wolterbeek

Telmee.nl is het invoerportaal van de PGO's zoals SOVON, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, EIS en RAVON. Het belangrijkste verschil tussen Telmee.nl en Waarneming.nl is dat de waarnemingen in Telmee.nl niet zichtbaar zijn voor iedereen, alleen voor waarnemer zelf en voor de PGO's. Waarneming.nl heeft een heel open structuur, waarin iedereen in principe alle waarnemingen kan zien. Daarnaast is Telmee vooral ingericht voor gestructureerd verzamelde waarnemingen (bijvoorbeeld meetnetten van PGO's) terwijl Waarneming.nl vooral ingericht is voor 'losse' (vaak bijzondere) waarnemingen.

Wanneer je een waarneming doorgeeft via Telmee.nl, komt deze direct beschikbaar voor de PGO's en daarmee voor beheer, beleid en onderzoek. Daarvoor worden ze samengevoegd met vele andere bestanden in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Omdat in principe ook de waarnemingen uit Waarneming.nl doorgaan naar de NDFF, maakt het uiteindelijk niet uit via welk portaal je je waarnemingen doorgeeft. Het is zelfs de bedoeling een gezamenlijke inlogcode in te voeren (NatuurID) waardoor je zowel binnen Telmee.nl als Waarneming.nl al je eigen waarnemingen kunt inzien.

Welke organisaties zijn betrokken bij Telmee.nl?
De organisaties (PGO's) die meewerken aan Telmee.nl zijn: ANEMOON (flora en fauna in de Nederlandse kustwateren), BLWG (mossen en korstmossen), EIS-NL (insecten en ongewervelden), FLORON (planten), NMV (paddenstoelen), RAVON (reptielen, amfibieën en vissen), SOVON Vogelonderzoek (vogels), TINEA (kleine vlinders, microlepidoptera), De Vlinderstichting (vlinders en libellen) en de Zoogdiervereniging (zoogdieren). Deze organisaties zijn verenigd in de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF).

Arp

Beste Titia,

allereerst bedankt voor de toelichting - voor een 'gewone gebruiker' die normaal weinig tot niets met natuurzaken te maken heeft is het beslist niet allemaal even helder wie wat doet en waarom het nodig is twee of drie zeer vergelijkbare online invoersystemen te hebben.

Citaat van: Titia Wolterbeek op juni 26, 2009, 16:21:11 PMOmdat in principe ook de waarnemingen uit Waarneming.nl doorgaan naar de NDFF, maakt het uiteindelijk niet uit via welk portaal je je waarnemingen doorgeeft.
Vanuit het oogpunt van de PGO's en andere wetenschappelijke eindgebruikers zal dat kloppen, met het verschil dat de gegevens van telmee sneller beschikbaar komen dan - als ik het goed begrijp.

Vanuit het oogpunt van de 'gewone' gebruikers aan deze kant van keten, zeg maar de mensen die het vuile werk doen, zie ik vooralsnog weldegelijk verschil, maar misschien weet ik niet genoeg of snap ik het niet of wat dan ook, maar aan jullie dan de schone taak dat goed uit te leggen - desnoods met een eenvoudige link naar elders waar het goed uitgelegd wordt.

Het punt is dit:

De gegevens van waarneming.nl zijn voor iedereen in te zien, het is een echt 'community' project waarbij de gemeenschap gezamenlijk moeite doet om iets op te bouwen, gegevens te verzamelen, te corrigeren etc etc en er dan ook gemeenschappelijk van profiteert doordat ook voor ons amateurs statistieken, vleigtijden, verspreidingsgegevens en niet te vergeten een grote verzameling beeldmateriaal (en andere multimedia) beschikbaar komt. Ik help dus om gegevens samen te brengen en omdat duizenden anderen dat ook doen ontstaat er een waardevolle compelete database die ik zelf ook in mag zien.

Uit bovenstaande uitleg begrijp ik echter dat met de gegevens die in telmee worden ingevoerd wel een vergelijkbare waardevolle database ontstaat, maar dat de gemeenschap die er alle moeite voor doet zelf geen inzage krijgt (behalve dan in de persoonlijke/eigen waarnemingen, maar ja, dat kan ik thuis ook). Je helpt dus, en dat is ongetwijfeld goed/nuttig voor natuurbeheer enzo, maar je krijgt er niets voor terug om je bij je hobbymatige leerprocessen te helpen.

Ik vind dat nogal een relevant verschil en zou vanuit dat oogpunt dus luidruchtig iedereen aan willen moedigen om toch vooral op waarneming.nl in te voeren, want zoals je zelf aangeeft maakt het voor de PGO-elite uiteindelijk geen verschil, maar voor het in de natuur geïnteresseerde "klootjesvolk" wat het werk mag doen wel - dus waarom zou je dan niet beide ten dienste zijn?

Wellicht chargeer ik een beetje, maar dat is dus wat ik uit bovenstaande uitleg begrijp en het is voor mij absoluut een doorslaggevend verschil.

Zie ik iets verkeerd?
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Gerard Troost

Citaat van: Pudding4brains op juli 01, 2009, 16:37:07 PM
Zie ik iets verkeerd?

Citaat van: Titia
Daarnaast is Telmee vooral ingericht voor gestructureerd verzamelde waarnemingen (bijvoorbeeld meetnetten van PGO's) terwijl Waarneming.nl vooral ingericht is voor 'losse' (vaak bijzondere) waarnemingen.

Zolang je niet het nut van een meetnet inziet hoeft je niets met Telmee hoor. Dus ga gewoon door met waar je mee bezig was...

Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

Arp

#3
Citaat van: gtroost op juli 01, 2009, 18:43:12 PMZolang je niet het nut van een meetnet inziet
Waar staat dat ik het nut daarvan niet in zou zien :huh:

Citeer... hoeft je niets met Telmee hoor.
Da's prima, maar de twee invoersystemen die kennelijk (?!) nodig zijn worden hier tegenover elkaar gezet en met elkaar vergeleken (althans, dat suggereert de titel), dus probeer ik ook de/mijn begripsvorming over de verschillen tussen de systemen duidelijk te krijgen.

Uit jouw opmerking concludeer ik dan dat je alléén aan telmee mee moet werken als je actief bent bij een meetnet. Uitstekend, maar uit het aanvankelijk stukje had ik dat niet zo strak opgemaakt en was de teneur zoals die op mij overkomt eerder "je kunt ze allebei gebruiken, het maakt eigenlijk weinig verschil".

Als ze kennelijk toch allebei nodig zijn en hier naast elkaar gepresenteerd worden en mensen op een goed ogenblik een keuze moeten maken waar ze iets invoeren, dan is het dus handig als het duidelijk is op basis waarvan je zo'n keuze zou moeten kunnen maken.

Nogmaals, ik weet niet of mijn interpretatie en de voor de duidelijkheid ietwat gepolariseerde weergave daarvan correct is en vraag het dus na. Maar aangezien je daar niet op ingaat mag ik aannemen dat het klopt zo?

Overigens zou ik het stiekem natuurlijk ook wel interessant vinden om te weten waarom gegevens uit meetnetten niet openbaar zouden mogen zijn, zonodig (sterk) vervaagd ter bescherming van kwetsbare situaties etcetera enzovoorts.

Wat voor overwegingen/belangen liggen er dat de bevolking van Nederland niet mag weten/meekijken hoe het met de natuur gesteld is, c.q. geen toegang mag hebben tot gegevensbestanden en statistieken die tot stand komen door medewerking van burgers en onder auspiciën van door belastinggeld gesubsidieerde organisaties?

Ik verbaas me daarover en aangezien hier nu iets uitgelegd wordt over beide systemen zou het wellicht aardig zijn om niet alleen te weten dat ze verschillen, maar ook waarom.

Nogmaals, ik neem hier deel als volledige natuurnincompoop en dat is wellicht mijn tekortkoming, maar als hier nou toch dingen uitgelegd worden zijn dat dus de dingen waar 'gewone' niet-natuurmensen zoals ik misschien wel vragen over hebben.
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

spinnenvrouw

Hoe verhoudt telmee.nl zich tot het natuurloket?
Jacomijn Prinsen

Titia Wolterbeek

Beste Arp,

Dank voor je heldere uiteenzetting, waar denk ik veel mensen zich in zullen kunnen herkennen.

Ik vind het zelf ook heel waardevol hoe Waarneming.nl functioneert, een open 'gemeenschap' die samen gegevens verzamelt en met elkaar deelt.
We hebben bij Telmee lang gedacht dat we het open(er) moesten inrichten, maar daar hebben we tot nu toe niet voor gekozen en ik ben eigenlijk van mening dat we dat ook niet moeten doen. Daarvoor heb ik twee redenen. Ten eerste: we moeten niet proberen hetzelfde te worden als Waarneming.nl, dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. En ten tweede, nog belangrijker: er zijn wel degelijk (veel) mensen die zich juist niet thuis voelen in de open structuur van Waarneming.nl. En ook dat kan ik me heel goed voorstellen. Via Waarneming.nl maak je bijvoorbeeld aan een ieder die de moeite neemt er naar te kijken bekend wanneer je waar geweest bent en wat je toen hebt gezien. Het is net als Hyves en andere community-websites: sommige mensen voelen zich daar helemaal thuis en hebben er geen enkele moeite mee dat anderen veel van hen weten, anderen vinden dat niets. Veel mensen willen gewoon graag hun waarnemingen doorgeven aan een (beschermings)organisatie, omdat ze op die manier bijdragen aan de kennis en de bescherming van de soort/natuur, terwijl ze er geen behoefte aan hebben dat iedereen dat dan meteen weet. Soms geldt dat speciaal voor zeldzame soorten, maar niet altijd.

Dit hangt denk ik ook deels samen met de geschiedenis van beide portalen. Er zijn al tientallen jaren vele vrijwilligers die eerst op papier, later als bestand of online (Landkaartje, de online-meetnetten), hun waarnemingen aan de PGO's hebben doorgegeven. Gewoon, omdat ze dat belangrijk vinden en omdat ze weten dat dat zeer gewaardeerd wordt door de PGO's. De PGO's voerden deze waarnemingen in in een database en konden op basis van deze gegevens verspreidingskaartjes en andere informatie naar buiten brengen. Waarneming.nl is juist ontstaan vanuit een behoefte de waarnemingen met elkaar (= iedereen) te delen. Je zou kunnen zeggen dat Telmee.nl een voortzetting is van de oude (papieren) waarnemingsformulieren, maar dan online en met als extra dat de waarnemer zijn of haar eigen waarnemingen kan inzien en beheren. Ook daar is veel behoefte aan.

Het moge duidelijk zijn dat het voor de PGO's heel erg belangrijk is dat iedereen zijn waarnemingen blijft melden, want alleen op die manier kunnen we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van waar welke soort zit, hoe het met de soorten gaat en wat we kunnen doen om dat te verbeteren. En dat betekent dat ik het belangrijk vind dat waarnemers daar zo goed als we kunnen bij te faciliteren. Voor veel mensen is Waarneming.nl de manier om hun waarnemingen vast te leggen. Voor anderen is dat Telmee.nl.

Waarneming.nl en Telmee.nl werken steeds meer samen. We hebben er over gesproken beide sites in elkaar te schuiven en het goede van beide te combineren. Een complete integratie is echter heel veel werk, niet iets dat je even doet. Door de databases af te stemmen, waar mogelijk gebruik te gaan maken van dezelfde faciliteiten (taxonomie, validatie, etc.) groeien we langzaam naar elkaar toe.

Zoals gezegd maakt het niet veel meer uit waar je je waarnemingen invoert, doordat ze allemaal in de NDFF komen. Wat mij betreft doe je het gewoon in de site die je het meeste ligt, of, wanneer je dat wilt, bijvoorbeeld je vogels in Waarneming.nl en je vlinders in Telmee.nl. Ik ben vooral heel blij dat zoveel mensen het leuk vinden en/of de moeite nemen om hun waarnemingen in te voeren en zo beschikbaar te maken voor organisaties als de onze.

Ten overvloede: bij De Vlinderstichting (waar ik werk) zien wij de mensen die hun waarnemingen doorgeven niet als 'klootjesvolk', maar als de onmisbare basis waarmee de bescherming van vlinders en libellen in Nederland mogelijk wordt gemaakt.

Een lang verhaal, maar ik hoop dat ik hiermee enige duidelijkheid heb kunnen scheppen.

Titia Wolterbeek

Arp

#6
Hoi Titia,

Hartelijk dank voor je duidelijke uitleg  :duim:

Het punt dat je maakt over privacy c.q. het volgen van de bezigheden/bewegingen van personen is inderdaad een bekend probleem met dit soort systemen. Deels kun je het opvangen door onder pseudoniemen te werken, wat in andere hoeken van het internet eerder regel dan uitzondering is, maar in de biologiewereld kennelijk vaak niet gewaardeerd wordt. Ten dele is dat begrijpelijk, want als mensen determinaties afgeven of zelf eigen waarnemingen determineren etcetera is het wel goed om te weten wie er aan het woord is. Anderzijds merk je ook aan een expert die onder pseudoniem schrijft snel genoeg hoe het met de kennis staat.

Waarneming.nl zou inderdaad best wat 'configuratie opties' kunnen gebruiken waarmee iedereen individueel aan kan geven welke info men prijs wil geven, want als je spijbelt van school/werk om een natuurdag te beleven wil je natuurlijk niet dat 'the forces that be' de volgende dag kunnen zien waar je geweest bent ;D

Maar daar zijn best mouwen aan te passen. De gegevens die, vanuit natuurhobbyoogpunt, interessant zijn gaan natuurlijk ook niet zozeer over wanneer Jantje of Marietje waar was, maar vooral waneer welk beest/plant op welke locatie gezien is, verspreidingskaartjes, vliegtijden en de veranderingen daarin over de jaren heen. Scherm je dus alleen de koppeling met de waarnemer af kun je nog steeds fantastisch nuttige overzichten en statistieken genereren zonder aan de privacy van de waarnemers te tornen. Of andersom, je kunt ook overzichten vrijgeven waarop je wel kunt zien welke waarnemer wat gezien heeft (vogelaars schijnen daar gek op te zijn geloof ik?), maar zonder erbij te vermelden wanneer. Dat soort dingen. Wellicht iets om over na te denken als men de systemen ooit toch naar elkaar toe wil laten groeien.

De termen "PGO-elite" en "klootjesvolk" waren natuurlijk gechargeerd ;) maar er zit ook wel een grond van waarheid in. Ik ben een nieuwsgierig en leergierig mens en vind het gewoon ontzettend jammer dat heel veel van het soort nuttige gegevens die verzameld worden via een systeem als telmee, wellicht met onze hulp, niet beschikbaar komen op een manier waar wij ook wat aan hebben.

Natuurlijk is er het nut van de PGO's en anderen die allemaal belangrijke dingen met de gegevens doen, maar als ik zelf als 'klootjesvolk', zonder connecties bij een universiteit, natuurbeheersorganisatie, museum of wat dan ook en ver weg wonend van fatsoenlijke biologiebibliotheken ook graag inzage wil in de meest simpele verspreidingsgegevens van een soort mag ik elke keer of op reis, of een boek van 300+ Euro kopen waar ik een paar pagina's van wil lezen, of 50 dollar aftikken aan de "Springer"s van deze wereld, voor 3 velletjes A4 die geschreven zijn op basis van het soort gegevens die jullie verzamelen (met onze hulp). Echt vrolijk wordt je daar niet van, en voor mij maakt het dus heel veel verschil of mensen dingen in een open systeem invoeren, of in een systeem waar alleen een bepaalde natuur-elite toegang tot de gegevens heeft.

Het privacy-punt dat je maakt is absoluut valide, maar het zou toch wel verrekte leuk zijn als de "privacy-gefilterde" natuurgegevens die verzameld worden wel voor de domme massa beschikbaar kunnen worden gemaakt - ter leehring end vermaeck.

Ik kan dan alleen maar hopen dat men toch kans ziet beide systemen snel te integreren met het beste van beide werelden voor iedereen - dus doe je best samen! ;D
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Titia Wolterbeek


Titia Wolterbeek

Citaat van: spinnenvrouw op juli 01, 2009, 20:38:47 PM
Hoe verhoudt telmee.nl zich tot het natuurloket?

Binnenkort haalt het Natuurloket de gegevens uit de NDFF. In de NDFF komen de waarnemingen vanuit Telmee.nl, Waarneming.nl, de PGO-databases, gemeenten, provincies, natuurbeheerders, etc. etc.: zoveel mogelijk alle natuurwaarnemingen in Nederland.

Titia Wolterbeek

ratje

Zelf heb ik ook een inlogcode bij Telmee.nl. De waarnemingen doe ik altijd via Warneming.nl omdat ik op dit forum heel veel kan leren. Ik struin pas een paar jaar de natuur af met mijn camera. Door veel te kijken ontdek ik onwijs veel, zeker in de zomermaanden. Onvoorstelbaar hoe mooi dit alles is. Mijn kennis reikt niet zover vanwege het feit dat ik dit nooit eerder kon doen. Door mijn gezondheid is de natuur bijna het enige waar ik me goed bij voel. Veel foto's, natuurlijk op de pc en dan de mensen van Waarneming "lastig" vallen met wat ik toch wel gefotografeerd heb. ;D
Tevens is Waarneming voor mij een belangrijke vorm van communicatie met andere mensen. Dit alles mis ik bij Telmee.nl
Ik vind dat het tijd wordt dat de waarnemingen door Waarneming.nl voor vol aangezien mogen worden, hoewel ik soms de indruk heb dat sommige natuurorganisaties dit niet doen.

g.j. keizer

Citaat van: Titia Wolterbeek op juni 26, 2009, 16:21:11 PM
Telmee.nl is het invoerportaal van de PGO's. Wanneer je een waarneming doorgeeft via Telmee.nl, komt deze direct beschikbaar voor de PGO's en daarmee voor beheer, beleid en onderzoek. Daarvoor worden ze samengevoegd met vele andere bestanden in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Omdat in principe ook de waarnemingen uit Waarneming.nl doorgaan naar de NDFF, maakt het uiteindelijk niet uit via welk portaal je je waarnemingen doorgeeft. Welke organisaties zijn betrokken bij Telmee.nl? De organisaties (PGO's) die meewerken aan Telmee.nl zijn: ... NMV (paddenstoelen) ... Deze organisaties zijn verenigd in de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF).
Titia,
Dat geldt toch niet voor de waarnemingen van macrofungi (en myxomyceten) ? De PGO (NMV) accepteert, casu quo controleert en importeert tot op heden noch de in Telmee.nl, noch de via Waarneming.nl ingevoerde data en levert ze dus ook niet aan de NDFF.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Titia Wolterbeek

Gerrit,

Alle waarnemingen gaan in de NDFF, maar alleen gevalideerde waarnemingen worden uitgeleverd. Aan validatie zijn allerlei randvoorwaarden verbonden i.v.m. kwaliteitsborging. Zo is niet alles van foto of in het veld op naam te brengen. Daar moeten duidelijke richtlijnen voor worden opgesteld; dat zal t.z.t. voor alle soortgroepen gebeuren. Dan zal ook meer duidelijk worden over paddenstoelenvalidatie.

Titia Wolterbeek

Erik van Dijk

Beste Titia,

Ik ben waarnemer en admin op waarneming.nl sinds het vroege begin. In die tijd voerde ik ook nog waarnemingen in op de sovon website voor BSP en zelfs via het ongelooflijke onhandige programma spot bij Ravon. Voor de andere clubs wist ik de weg niet. Anyway toen ik om was en besloot mijn volledige digitale boekjes over te zetten naar waarneming.nl voerde ik in waarneming.nl mijn bsp-waarnemingen in. Hier ontdekte ik een stuk of 10 pertinente invoerfout. Bijvoorbeeld 30 kleine zilverreigers midden op volle zee.  Desondanks had ik vanuit SOVON al die jaren niets gehoord. Hoe zit dat dan met validatie en vooral het opvoeden van beginnende waarnemers bij Telmee.nl. Is dit veranderd?

Daarnaast heb ik over telmee twee vragen:
1. Waar blijven oude waarnemingen? Ik heb er in het begin een paar ingevoerd, maar die kan ik nu niet meer terugvinden.
2. Komen al mijn waarnemingen van BMP, PTT, MUS en mijn libellenroute ooit inzichtelijk via Telmee?

Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Titia Wolterbeek

Beste Erik,

De validatie op Telmee is in ontwikkeling en gaat volgens twee sporen lopen:
- Via 'automatische validatie' worden alle onwaarschijnlijke en bijzondere waarnemingen er uit gefilterd. Deze gaan naar een soortexpert, die ze bekijkt, overlegt met de waarnemer, vraagt om extra informatie/foto's, een andere soort kan voorstellen, etc. en uiteindelijk valideert.
- De rest (de zeer waarschijnlijke) krijgt direct een groen vinkje. Daarvoor moeten wel betrouwbare criteria zijn op- en ingesteld, en dat is nog niet voor elke soortgroep gebeurd.
In principe komen 30 kleine zilverreigers boven volle zee nu op deze manier dus 'bovendrijven' en wordt daarop gereageerd door een soortexpert. Niet voor elke soortgroep draait dit echter al maar daar wordt aan gewerkt.

Wat betreft je andere vragen:
Het kan zijn dat je je oude waarnemingen niet ziet door hetzelfde probleem dat bij Roel van den Heuvel (zie Foutmeldingen Telmee.nl) speelde, namelijk dat bij de overgang naar de nieuwe versie niet alle oude waarnemingen correct aan mappen zijn toegedeeld. Dat is heel vervelend en gaan we oplossen. We laten je weten wanneer dat (als het goed is) is opgelost.

Ook alle meetnetwaarnemingen komen in de NDFF, dus ook je BMP-, PTT-, MUS- en Libellenmeetnet-waarnemingen. Wanneer je één inlogcode zou hebben voor alle meetnetten en Telmee, zou je ze volgens mij ook direct moeten kunnen zien. Omdat dit waarschijnlijk niet zo is zal dat nog even duren. Om dat op te lossen en het tevens mogelijk te maken via zowel Waarneming.nl als Telmee.nl al je eigen waarnemingen bij elkaar te zien, gaan we samen met Waarneming.nl het zogenaamde NatuurID ontwikkelen. Daarmee kun je straks zelf een koppeling leggen tussen al je inlogcodes, zodat je nog maar één inlogcode nodig hebt én direct toegang hebt tot al je waarnemingen.

Ik hoop dat ik hiermee je vragen heb beantwoord,
Titia Wolterbeek

Erik van Dijk

Citaat van: Titia Wolterbeek op juli 17, 2009, 12:02:19 PM
Wat betreft je andere vragen:
Het kan zijn dat je je oude waarnemingen niet ziet door hetzelfde probleem dat bij Roel van den Heuvel (zie Foutmeldingen Telmee.nl) speelde, namelijk dat bij de overgang naar de nieuwe versie niet alle oude waarnemingen correct aan mappen zijn toegedeeld. Dat is heel vervelend en gaan we oplossen. We laten je weten wanneer dat (als het goed is) is opgelost.

Beste Titia,

Bedankt voor de antwoorden. Ik zag overigens dat deze ingevoerde waarnemingen na (in ieder geval) de laatste update weer terug zijn. Ze zijn zeker een half jaar weggeweest, maar eind goed al goed.
Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

Esmee75

Hallo,

Net gister aangemeld bij telmee voor de egels.
Weet iemand hoe je foto's van je waarneming erop kan zetten?

bedankt

Ineke

Citaat van: Esmee75 op september 21, 2009, 10:37:40 AM
Hallo,

Net gister aangemeld bij telmee voor de egels.
Weet iemand hoe je foto's van je waarneming erop kan zetten?

bedankt

Beste Esmee,

Je kan je foto's toevoegen aan de waarneming door links onder het Google-kaartje te klikken op 'foto's: toevoegen'.

Groet,
Ineke Koopmans
Team Telmee

Esmee75

Hallo Ineke,

Ik heb het gevonden bedankt!

Groet Esmée

vasco

Hoe kan ik een verzoek doen om meer soorten toe te voegen aan de soortenlijst? Of ik kijk niet goed, of de soort heeft een andere naam gekregen of ze zijn zo algemeen dat je ze niet meer in kan voeren, maar gewone schijfhorenslak (Planorbis planorbis) kan ik niet invoeren
Jong - Natuur: www.njn.nl

Serviceteam NDFF

Dag Vasco,

Je kunt de gewone schijfhorenslak op dit moment al wel onder zijn wetenschappelijke naam invoeren. Ik ga zorgen dat dit straks ook onder de Nederlandse naam kan. Bedankt voor je melding.
Met vriendelijke groet,

Serviceteam NDFF

vasco

Citaat van: Het Natuurloket op april 19, 2010, 12:33:32 PM
Je kunt de gewone schijfhorenslak op dit moment al wel onder zijn wetenschappelijke naam invoeren. Ik ga zorgen dat dit straks ook onder de Nederlandse naam kan. Bedankt voor je melding.

Als je bij groep weekdieren selecteerd komt hij nietmeer boven. (Ook geen wetenschappelijke naam)
Jong - Natuur: www.njn.nl

Serviceteam NDFF

Dag Vasco,

Blijkbaar is de gewone schijfhorenslak ook nog niet gekoppeld aan de juiste soortgroep. Ik geef het door.
Een tussenoplossing is om de soort in te voeren zonder een soortgroep te kiezen. Bij mij werkte dit.Met vriendelijke groet,

Serviceteam NDFF

Serviceteam NDFF

Dag Vasco,

De soort is nu gewoon in het Nederlands en wetenschappelijk in te voeren onder de groep 'alle weekdieren' en 'huisjesslakken'.
Met vriendelijke groet,

Serviceteam NDFF

wittemus

Deze thread is op dit moment al 11 maanden oud, maar omdat ik via "natuurbericht" bij "telmee" terecht kwam, waar geen enkele melding van waarneming.nl gemaakt wordt, wil ik toch reageren op dit onderwerp.

Persoonlijk vind ik het een slecht idee om iets dat behoorlijk goed functioneert en voor iedereen openlijk te benaderen is, zoals waarneming.nl, dunnetjes over te gaan doen in een gesloten formule zoals telmee.nl.

Ook persoonlijk; ik vind het zinniger de energie te steken in het helemaal perfect maken van waarneming.nl dan om de gegevens, de energie en tijd van mensen weer te gaan versnipperen over meerdere invoer-systemen.

Conclusie ligt voor de hand.

Vriendelijke groet,


Liset Karman
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus en habitat beschermende ANBI stichting sinds 2009, met ervaring - in aanleg van habitat voor wild levende huismussen - sinds 1997.

http://www.huismusbescherming.nl

Bert Geerdes

En omdat het inderdaad al weer een hele tijd stil was hier:

Is het nog steeds zo dat alle waarnemingen die in waarneming.nl worden ingevoerd ook in de NDFF terecht komen?

Anne Hueber †

Citaat van: blurpie op juli 04, 2010, 20:27:14 PM
Is het nog steeds zo dat alle waarnemingen die in waarneming.nl worden ingevoerd ook in de NDFF terecht komen?

Ooit..........?

vuurvlinder

Citaat van: wittemus op juli 04, 2010, 12:27:05 PM
Deze thread is op dit moment al 11 maanden oud, maar omdat ik via "natuurbericht" bij "telmee" terecht kwam, waar geen enkele melding van waarneming.nl gemaakt wordt, wil ik toch reageren op dit onderwerp.

Persoonlijk vind ik het een slecht idee om iets dat behoorlijk goed functioneert en voor iedereen openlijk te benaderen is, zoals waarneming.nl, dunnetjes over te gaan doen in een gesloten formule zoals telmee.nl.

Ook persoonlijk; ik vind het zinniger de energie te steken in het helemaal perfect maken van waarneming.nl dan om de gegevens, de energie en tijd van mensen weer te gaan versnipperen over meerdere invoer-systemen.

Conclusie ligt voor de hand.

Vriendelijke groet,


Liset Karman

Jawel hoor! Heb je het forum al eens aangeklikt?  ;D Even zonder dollen, ik vind die invoermodule prima. Het enige wat er op Telmee ontbrak was een forum.
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

wittemus

#27
Beste Vuurvlinder,

Citaat van: vuurvlinder op juli 04, 2010, 23:11:55 PM
Jawel hoor! Heb je het forum al eens aangeklikt?  ;D

Als jij ergens op deze pagina de woorden waarneming.nl ziet staan dan hou ik me aanbevolen.
Zelfs bij de forum-dienst van waarneming.nl, waarvan ze gebruik maken, zetten ze nog niet door wie dat forum wordt aangeboden, is opgezet of wordt onderhouden.
Dat vind ik, persoonlijk, helemaal niet cool van telmee.nl.


Vriendelijke groet,


Liset Karman
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus en habitat beschermende ANBI stichting sinds 2009, met ervaring - in aanleg van habitat voor wild levende huismussen - sinds 1997.

http://www.huismusbescherming.nl

Gerard Troost

staat er op deze pagina een verwijzing http://waarneming.nl/index.php naar Telmee dan ;) (En dat hoeft natuurlijk ook zeker niet.)
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

wittemus

Maakt waarneming.nl gebruik van diensten van telmee dan ?
Voor zover ik weet niet, maar ik kan me vergissen natuurlijk.  ::)

vriendelijke groet,
Liset Karman
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

Huismus en habitat beschermende ANBI stichting sinds 2009, met ervaring - in aanleg van habitat voor wild levende huismussen - sinds 1997.

http://www.huismusbescherming.nl