Wat voor vlieg is dit.

Gestart door skonto52, juni 07, 2009, 11:41:34 AM

Vorige topic - Volgende topic

skonto52

Soortenbank door geplozen, maar kan deze niet vinden. Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Groet Ties

Arp

#1
Hoi Ties,

Als je bij de vliegen gezocht hebt ist dat niet zo verbazingwekkend ;)

Het is een Wantsje uit de familie Miridae. Volgens mij, maar ik ben geen kenner, zal het wel de Gestreepte Eikenblindwants zijn Rhabdomiris striatellus, maar dat weten de mensen op het wantsenforum vast beter.
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

skonto52

Bedankt Arp.
Ik heb eventjes de naam aangeklikt, en idd staat er aantal opnames bij met hetzelfde beestje.
Groet Ties.

roelandlibeer


Arp

#4
@#$%@#& Ik wéét dat ik ze altijd door elkaar haal, dus ik kijk speciaal nog even bij de foto's of het wel klopt en ja hoor wat blijkt nu .... zijn dus weer gewoon precies de eerste zoveel foto's bij Rhabdomiris striatellus weer eens fout gedetermineerd terwijl ze doodleuk op "zeker" staan.

De fotoverzameling van waarneming.nl is op deze manier totaal onbruikbaar als referentie! (zie ook hier)

Ik geloof ook niet dat het zin heeft als ik foute/twijfelachtige wantsen meld bij determinatiefouten want daar gebeurt zelden of nooit wat mee - terecht natuurlijk want ik weet geen fuck van wantsen, maar misschien dat iemand anders met meer kennis van zaken ze door wil geven? (o.a. 43188971 en 43312073)


P.S./Edit:
@Admins: Sorry hoor, moest even stoom afblazen -ik moet natuurlijk ook beter uit m'n doppen kijken, want ik wéét natuurlijk dat er altijd missers tussen zitten maar het is ook gewoon bloediritant dat de meeste missers ook altijd meteen op de eerste fotopagina bovenaan staan (want die hebben de minste tijd gehad om te worden opgemerkt).

Alleen al daardoor (de ergste bagger structureel bovenaan) ontstaat een veel slechtere indruk van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de determinaties op wrn en moet je dus ook altijd als je van elders naar wrn linkt meteen erbij zeggen dat mensen alert moeten zijn op fouten, hetgeen het ook al minder aantrekkelijk maakt om naar wrn te linken. Bovendien, als ik vandaag een link plaats naar de fotopagina van een soort en even check of er geen al te grote onzin tussen staat, heb je toch kans dat mensen die morgen of volgende week die link volgen op een pagina terecht komen waar de helft niet van klopt.

Ik vind dat echt jammer ...
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

skonto52

Hallo Arp,
Ik ben een leek in het determineren van insecten. Ik vind wel altijd aardig als mensen op mijn verzoeken reageren. En nu ging het eventjes fout. Ik zou zeggen trek het je niet al te persoonlijk aan, foutjes maken is menselijk. Maar goed dat er dan nog andere mensen die de moeite nemen om het te corrigeren.
Allemaal bedankt.
Groet Ties.

Arp

#6
Even een misverstandje uit de wereld helpen ...

Citaat van: Pudding4brains op juni 08, 2009, 02:22:46 AMP.S./Edit:
@Admins: Sorry hoor, ...
Ik kreeg net mail van één van de "Admin"s (die hier als vrijwilliger bezig zijn) en zich iets aangesproken voelde.

Mijn opmerkingen gelden nadrukkelijk NIET het werk van al deze vrijwilligers die zich dagelijks als  "Admin" inzetten om gegevens te controleren en in het algemeen de 'inhoud' van waarneming.nl beter te maken. De term "Admin" had ik hier dus beter niet kunnen gebruiken - sorry daarvoor!

De grootste "problemen" met de betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens/foto's zijn denk ik terug te voeren op dingen die samenhangen met de structuur van wrn c.q. de gegevensacceptatie.

Ik qoute even voor het gemak wat van mijn eigen antwoord uit de e-mail uitwisseling met de Admin:
Citeer
Citeerniemand heeft beweerd dat de foto's wel te vertrouwen zouden zijn.
Nee, dat klopt natuurlijk, maar ze zijn wel openbaar - waarneming.nl 'publiceert' op deze manier dus fotoverzamelingen van soorten voor het grote publiek en er staat ook niet met koeienletters bovenaan dat ze NIET betrouwbaar zijn. Bovendien, waarneming.nl is welliswaar geen 'fotosite', maar dat de foto's niet kloppen maakt in één oogopslag pijnlijk duidelijk dat de 'waarnemingen' ook niet kloppen - en dan hebben we het nog niet eens gehad over de waarnemingen waar géén foto's bij staan (!)

Elke argeloze bezoeker ziet wel met koeienletters bovenaan een soortnaam staan en een site/presentatie die doet vermoeden dat waarneming.nl eigenlijk wel bedoeld is om serieus te worden genomen. Ik denk overigens zelf ook dat wrn graag serieus genomen wil worden als 'gegevensbron' maar op de manier waarop de 'correctheid' van die gegevens momenteel behandeld wordt lijkt me dat moeilijk worden. Het is ook veel moeilijker om een 'slechte naam' later weer recht te zetten dan om er van meet af aan voor te zorgen dat die niet ontstaat - ik ben bang dat het daar al (bijna?) te laat voor is.

Ik weet dat er achter de schermen qua kwalitietscontrole meer gebeurt dan zichtbaar is voor de 'gewone gebruiker' (waarnemingen kenmerken als geaccepteerd etc) maar daar schiet een gewone gebruiker niks mee op - die krijgt nog steeds waarnemingslijsten, verspreidingskaarten en fotopagina's met mogelijke fouten gepresenteerd (bij sommige groepen zonder actieve admin-vrijwilligers ook veel fouten) waarbij het ten ene male onduidelijk welke waarnemingen/foto's wel/niet 'geaccepteerd' zijn. Alleen als de waarnemer er zelf een 'onzeker' van heeft gemaakt zie je dat. Ik zou op die (foto)overzichten (en verspreidingskaarten) veel liever zien wat de mening van de experts is dan de mening van de waarnemer.

Het systeem moet er m.i. ook niet zozeer op gericht zijn dat het 'correct' wordt doordat admins snel en efficient hun ToDo-lijstjes afwerken, maar dat bij het opvragen van gegevens in eerste instantie alléén 'gecontroleerde' gegevens aangereikt worden en dat de gebruiker zelf actie moet ondernemen om een overzicht te krijgen waar ook de waarnemingen/foto's met minder waarborgen in staan.

Het probleem zit dus m.i. voor een groot deel in de presentatie, waardoor wat al te snel een indruk van onzorgvuldigheid ontstaat die de site (en het werk van alle vrijwillige admins) geen recht doet.

Als je er al voor kiest ongecontroleerde gegevens/foto's de wereld in te slingeren MOET je mijns inziens ondubbelzinnig duidelijk maken dat dit zo is.

Op overzichten/verspreidingskaarten/fotopagina's waar ook 'onzekere' en nog niet 'geaccepteerde' gegevens in verwerkt zijn zou dus een duidelijke waarschuwing moeten staan met betrekking tot de kwaliteit van die presentaties. 

Maar beter lijkt het me om 'standaard' alléén dingen te presenteren die door experts als (vrijwel zeker?) 'juist' zijn gekenmerkt. Hoewel ik denk dat het systeem voor aangeven van de correctheid wat verfijnd zou kunnen worden (zie hier en een aantal eerdere posts in de sectie 'waarneming.nl' ofzo) zijn zulke gegevens momenteel al rudimentair beschikbaar: 'zeker'/'onzeker' ingevoerd door de waarnemer en het al dan niet 'geaccepteerd' zijn van een waarneming door een admin. Er is dus eigenlijk geen belemmering om standaard alleen 'gecontroleerde' gegevens te presenteren, met een keuze optie om de gebruiker actief te laten bepalen dat deze ook niet-'geaccepteerde' of zelfs 'onzekere' gegevens/foto's wil zien.
   
Naar keuze zou het zo gemaakt kunnen worden dat geregistreerde gebruikers in hun profiel aan kunnen geven wat hun 'standaard voorkeur' is voor de presentatie van gegevens (alles, alleen zeker, alleen geaccepteerd), maar argeloze bezoekers moeten m.i. in eerste instantie alléén juiste informatie te zien krijgen.

Ietwat terzijde heb ik ook niet de indruk dat het huidige systeem voor melden van fouten erg efficient is. Het is omslachtig, nodigt dus beslist niet uit om fouten die bij het bladeren op de site opvallen 'even' te melden en ook gebeurt er vervolgens vaak erg lang niks met zo'n melding (ik heb er diverse staan die echt duidelijk fout zijn en twee jaar later nog geen commentaar bij de waarneming hebben opgeleverd. De waarnemer kan het dus niet eens corrigeren, zelfs als deze nog actief zou zijn en bereid zou zijn om het te corrigeren.

Het lijkt dus verdedigbaar te concluderen dat dit systeem voor correctie van fouten niet (goed) werkt. Nogmaals: Dat is géén kritiek op de admins, maar op 'het systeem' als zodanig. In opzet zou het wellicht kunnen werken, maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn.

Het is fantastisch (!) en juist dat wrn de waarnemingen als 'eigendom' van de waarnemer beschouwt en er niet aan wil komen als de waarnemer dit niet wenst, maar als je correctheid van (gepresenteerde) gegevens nastreeft moet er dus een alternatief bij - vooral bij de presentatie.

Dit is weer loos 'brainstormen' maar je zou kunnen denken aan een extra veld waarin een admin een andere identificatie kan geven dan de soort die de waarnemer er zelf aan heeft gehangen. Dan hoef je als admin ook niet te 'hopen' dat een waarnemer ooit wat met het commentaar doet, maar staat het meteen goed en de waarnemer zelf heeft natuurlijk nog steeds zijn eigen gegevens zoals door hem/haar ingevoerd. Bij de presentatie dan, wat mij betreft, natuurlijk weer in eerste instantie altijd uitgaan van de door de expert/admin afgegeven soort en niet die van de waarnemer (als die niet overeenkomen).

Maar Admins hebben ook niet altijd tijd om overal achteraan te hobbelen en ze zijn ook niet onfeilbaar - zeker niet bij de groepen waar we eigenlijk geen admin/expert voor hebben. Het zou mijns inziens dan ook nuttig zijn om een optie toe te voegen waarmee 'gewone gebruikers' ook commentaar kunnen plaatsen of zelfs een 'identificatie' kunnen toevoegen. Natuurlijk kan dat erg onbetrouwbaar zijn, maar er zijn ook genoeg mensen met erg veel kennis van zaken die niet toevallig admin zijn en toch heel snel en efficient bij een foto/waarneming een vakje zouden kunnen vullen met de juiste soortnaam en het dan wellicht ook eerder zouden doen.

Je krijgt dan worst case bijvoorbeeld bij een waarneming een lijstje met een aantal 'soorten' erbij:
 • Waarnemer: Lagria hirta (zeker)
 • Admin/wrn: Lagria hirta (onzeker!)
 • Jan Janssens: Lagria atripes (onzeker!)
 • Piet Pietersen: Lagria atripes (zeker)

Dat lijkt natuurlijk ook gekluns, maar nu is er in elk geval wel direct bij de waarneming(!!) zichtbaar dat er twijfel is, wat die twijfel is en het allerbelangrijkste daarbij: door wie een naam is afgegeven.

Zelfs als Admins er twee jaar geen tijd voor hebben (of zelf de kennis ontberen) staat in de tussentijd die informatie er wel gewoon bij (en niet ergens verstopt in een forum) en kan een bezoeker/gebruiker zelf inschatten aan welke mening hij/zij meer waarde hecht. Is in zo'n geval Piet Pietersen iemand die ik ken en wiens mening ik bij deze soortgroep serieus neem dan is dat dus nuttig en de mening van nincompoop Jan Janssens die ook zo nodig zijn zegje moest doen kan ik negeren (maar heeft ondertussen misschien wel Piet Pietersen op de fout geattendeerd).

Normaal gesproken - als alles 'goed' gaat, krijgt de waarnemer bericht van het commentaar c.q. dus de identificatiemening van Wrn/Admin/Anderen en kan zelf de waarneming desgewenst aanpassen en alle velden geven weer dezelfde soort (en de waarneming is meteen 'geaccepteerd' - desnoods als "onzeker"). Maar dit kan dan ook rechtstreeks op basis van het commentaar van een 'gewone gebruiker'. Desnoods maak je een optie waarbij elke waarnemer in zijn profiel aan kan vinken of hij commentaar bij zijn waarnemingen wil accepteren van:
 • Admins voor de soortgroep
 • Alle Admins
 • Gebruikers die door wrn voor de soortgroep als betrouwbaar zijn gekenmerkt
 • Alle geregistreerde gebruikers
 • Ongeresgistreerde bezoekers

Standaard alle vinkjes aan (behalve misschien de laatste) en alleen mensen die er een broertje aan dood hebben c.q. niet 'lastig gevallen' willen worden zetten de betreffende vinkjes uit.

Ik voorspel met dergelijke oplossingen in elk geval een veel efficientere afhandeling van determinatiefouten alleen al op vrijwillige basis door alle gebruikers onderling.

P.S. @Ties: Sorry voor het "hijacken" van je topic  :rolleyes: maar ik laat het nu maar even hier staan ... heb dingen van deze strekking al vaker geschreven onder het forumonderdeel 'waarneming.nl' maar heb wel eens de indruk dat daar weinig 'gewone gebruikers' de dingen lezen (ik zelf ook niet altijd) en ben wel benieuwd hoe anderen het zien, dus hoop dat hier misschien iemand anders ook wat (andere) inzichten wil toevoegen ;)
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

xenion

#7
Arp, ik heb van beide soorten de foto's doorgekeken en de paar foute waarnemingen van commentaar voorzien, zie je nog foute waarnemingen waar geen commentaar bij staat?

Ik heb je andere reactie vluchtig doorgelezen, dus vergeef me als ik wat over het hoofd heb gezien...

CiteerOp overzichten/verspreidingskaarten/fotopagina's waar ook 'onzekere' en nog niet 'geaccepteerde' gegevens in verwerkt zijn zou dus een duidelijke waarschuwing moeten staan met betrekking tot de kwaliteit van die presentaties.
Onzekere waarnemingen staan niet op de verspreidingskaarten bij mijn weten en op de fotopagina's staat er een vraagteken bij...

CiteerMaar beter lijkt het me om 'standaard' alléén dingen te presenteren die door experts als (vrijwel zeker?) 'juist' zijn gekenmerkt.
Dan krijg je bij sommie soortgroepen erg weinig foto's/data...

Het systeem van fouten melden is op zich het probleem niet in mijn ogen, het gebrek aan admins bij sommige soortengroepen wel. Kijk eens bij de paddenstoelen, planten, vliegen, vogels, vlinders, daar worden gemelde fouten behoorlijk snel afgehandeld en staan er ook relatief weinig fouten in de database (ik werk af en toe de gemeldde fouten bij, maar heb het vaak al druk zat...). Minder foute foto's in de database heeft ook als gevolg dat er minder fouten gemaakt worden wanneer men deze foto's als determinatie gebruikt, maar dan moet het wel bijgehouden worden. En hiervoor heb je weer voldoende admins nodig...
Wat jij voorstelt om te kunnen zien of een waarneming door een admin is beoordeeld bestaat eigenlijk al, al wordt het door een gebrek aan admins voor sommige soortgroepen niet (actief) toegepast.
Bij paddenstoelen gebeurt het nu wel vrij actief, een waarneming met foto welke zeker klopt accepteer ik, is ook te zien bij de waarneming door gewone gebruikers: http://waarneming.nl/waarneming/view/43335886, een waarneming die niet heel bijzonder is welke verder niet te controleren is laat ik staan, zeldzame waarnemingen probeer ik zoveel mogelijk altijd te controleren, ook door extra info te vragen. Waarnemingen die erg twijfelachtig/fout zijn voorzie ik van commentaar met de vraag de soort aan te passen of om een toelichting te geven. Komen we er niet uit, of wordt de waarneming domweg niet gewijzigd dan gaat hij (met een melding naar de gebruiker uiteraard) op niet geaccepteerd, enkel de waarnemer zelf kan hem dan nog zien in zijn eigen lijsten, zie ook http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=36932.0

Het is al eerder mogelijk geweest dat gewone gebruikers commentaar konden toevoegen, maar dat wordt vroeg of laat een zooitje, iemand denk dat hij er wel wat vanaf weet, geeft commentaar en hij blijkt toch niet zo slim te zijn als hij dacht... Dat mag je later allemaal weer opruimen...
Groeten,
Martin

thijsdegraaf

#8
Het lijkt me een enorm werk voor de admin. om alles te regelen. Toen ik pas bij waarneming zat, was ik ook wel eens te makkelijk bij het aanmelden.
Nu laat ik bij de geringste twijfel even controleren.
Misschien is het ook wel wat om nieuwe leden een standaard mailtje te sturen met uitleg over dit probleem.
Misschien kunnen een aantal specialisten of bijna specialisten, die geen admin zijn, de bevoegdheid krijgen om de mensen met een foute waarneming een mailtje te mogen sturen.
Een soort hulpadmin. Ik kan zo een aantal mensen opnoemen, die dat goed zouden kunnen doen.

Groeten, Thijs

harry60

Ik heb beide foute invoeren een berichtje gestuurt een daar van heeft de invoer aangepast naar de juiste naam :)


Gr Harry
M.Vr.Gr. Harry de Koning

Arp

#10
Hoi allemaal,

bedankt voor jullie reacties en excuses voor de wat lange geraakte "rant" ;)

Citaat van: harry60 op juni 09, 2009, 00:05:43 AMIk heb beide foute invoeren een berichtje gestuurt een daar van heeft de invoer aangepast naar de juiste naam :)
Eén van de problemen is dus precies dat jij dat volgens de regels helemaal niet mag doen  :wacko: Vandaar m'n voorstel om dit wel toe te staan, of om waarnemers in hun profiel te laten aangeven of ze wel/niet e-mail of commentaar willen ontvangen van andere gebruikers.

Citaat van: xenion op juni 08, 2009, 23:01:25 PMHet is al eerder mogelijk geweest dat gewone gebruikers commentaar konden toevoegen, maar dat wordt vroeg of laat een zooitje, iemand denk dat hij er wel wat vanaf weet, geeft commentaar en hij blijkt toch niet zo slim te zijn als hij dacht... Dat mag je later allemaal weer opruimen...
Als het via een commentaarsysteem gaat is het natuurlijk aan de waarnemer om te beslissen of hij/zij de gebruiker die commentaar geeft voldoende vertrouwt c.q. als kundiger inschat dan zichzelf en vervolgens al dan niet meteen de waarneming aan te passen, of eerst maar eens op het forum een 'second opinion' te gaan vragen. Zo'n wijziging hoeft in principe niet eens via commentaar op wrn te komen, maar kan ook komen omdat de waarnemer zelf elders wat leest en op andere (betere?) gedachten komt.

In het geval dat gebruiker Eenoog waarnemer Nincompoop commentaar geeft en de waarnemer ervoor kiest de waarneming te wijzigen zal het toch 9 van de 10 gevallen hooguit van (heel erg) fout naar (iets minder) fout zijn. Dat genereert principieel geen extra werk qua 'opruimen' lijkt me.

Bij het wijzigen van een waarneming (soort, locatie, tijd, waardplant etc.) die al geaccepteerd was zou de waarnemer sowieso een duidelijk signaal moeten krijgen of hij wel zeker weet dat dit de bedoeling is omdat de 'acceptatie' daarmee ook vervalt (gebeurt dat trouwens?). Iemand die dan tegen beter weten in op basis van commentaar van Eenoog de 'geaccepteerd' status van zijn waarneming teniet doet (zonder ruggespraak in het forum) valt mijns inziens niet meer te helpen ;)

De keren dat de soort bij waarneming al correct was en Nincompoop zich om laat kletsen door Eenoog om er iets fouts van te maken (voordat de waarneming geaccepteerd is en Nincompoop dus wellicht geen waarschuwing krijgt), lijken mij eerder zeldzaamheden en als dat al gebeurt dan had Nincompoop die waarneming van meet af aan al niet op 'zeker' moeten zetten want dan was de soortnaam (die kennelijk per ongeluk goed was) dus duidelijk een (un)educated guess.

De waarneming is bovendien nog niet gecontroleerd en er wordt dus niks wat al door een admin 'goed' was gezet omzeep geholpen dus in welk opzicht genereert dat extra werk voor de Admins? (Wel voor Nincompoop natuurlijk, want die moet later de waarneming nog eens wijzigen, maar daar leert ie dan van ;) )

Citaat van: thijsdegraaf op juni 08, 2009, 23:24:16 PMMisschien kunnen een aantal specialisten of bijna specialisten, die geen admin zijn, de bevoegdheid krijgen om de mensen met een foute waarneming een mailtje te mogen sturen.
Zoiets kan ook - zat ook enigszins verwerkt in mijn optie "commentaar/mail ontvangen van gebruikers die door wrn voor de soortgroep als betrouwbaar zijn gekenmerkt". Daar kun je allerlei systemen voor verzinnen.

Gewoon handmatig mensen als 'betrouwbaar voor Soortgroep Xyz' aanmerken, of automatisch op basis van 1000+ waarnemingen binnen die soortgroep (moedigt mensen misschien ook aan om veel/meer in te voeren) of whatever. Belangrijk daarbij is niet eens dat die persoon de soortgroep 100% beheerst, maar alleen dat het iemand is die geen onzin uitkraamt en als hij/zij het niet echt zelf 100% zeker weet gewoon advies geeft de waarneming nog eens in het forum na te vragen.

Maar je krijgt met zo'n systeem misschien weer wel snel scheve gezichten (waarom Jantje wel en Pietje niet). Mijn voorkeur zou dus iets eerder bij een open systeem liggen waar iedereen zijn commentaar en/of alternatieve soortsbepaling kwijt kan met duidelijke aanwijzingen voor de waarnemer hoe hiermee om te gaan.

Citeer
CiteerOp overzichten/verspreidingskaarten/fotopagina's waar ook 'onzekere' en nog niet 'geaccepteerde' gegevens in verwerkt zijn zou dus een duidelijke waarschuwing moeten staan met betrekking tot de kwaliteit van die presentaties.
Onzekere waarnemingen staan niet op de verspreidingskaarten bij mijn weten en op de fotopagina's staat er een vraagteken bij...
Okay, is mooi dat ze niet op de kaartjes staan.

Het vraagtekentje helpt me niet zoveel bij de waarnemingen die onterecht op 'zeker' staan (en die zijn het probleem - niet de onzekere)

Ik zou dus veel liever onder elke foto of bij elke waarneming in de lijst een icoontje zien dat aangeeft of de foto/wrn 'geaccepteerd' is of niet (die info is immers ook beschikbaar). Of dus liever nog: Niet-'geaccepteerde' helemaal niet zien, totdat ik er bewust voor kies om ze wel te laten afbeelden. Of van mijn part standaard gesorteerd met de geaccepteerde bovenaan ofzo.

CiteerWat jij voorstelt om te kunnen zien of een waarneming door een admin is beoordeeld bestaat eigenlijk al, al wordt het door een gebrek aan admins voor sommige soortgroepen niet (actief) toegepast.
Nee, dat zie ik pas als ik op elke foto in de thumbnail-overzichten (een paar keer) doorklik om de waarnemingspagina te zien. Bovendien moet ik dan even zoeken waar het staat en vervolgens kan ik dan ook niet zien/verifieren door wie de waarneming 'geaccepteerd' is. Terzijde (nogmaals): Bij een (identificatie op) een waarneming hoort m.i. domweg een veld dat aangeeft door wie de naam is afgegeven c.q. bevestigd (liefst verifieerbaar met URL).

Kortom: Als ik al foto's (thumbs of grote) of waarnemingslijsten gepresenteerd krijg waar ongecontroleerde gegevens tussen zitten (liever niet natuurlijk) dan moet in één oogopslag duidelijk zijn welke ongecontroleerd zijn. Icoontje erbij rood achtergrondje whatever...

Al het andere voldoet niet want je presenteert dan foto's waar lomp groot een soort boven vermeld staat die het mogelijk helemaal niet is.

Citeer
CiteerMaar beter lijkt het me om 'standaard' alléén dingen te presenteren die door experts als (vrijwel zeker?) 'juist' zijn gekenmerkt.
Dan krijg je bij sommie soortgroepen erg weinig foto's/data...
Ja, en? Als er geen gecontroleerde data/foto's zijn dan zijn die er niet (punt).

Je gaat me toch niet onder het kopje "KOE" een foto van een paard voorschotelen omdat je geen foto's van koeien hebt??

Dat is namelijk precies wat er nu dus wel gebeurt. Om maar wat te noemen: Op de pagina "Bosoorworm" staan 7 foto's, maar geen enkele van een Bosoorworm  :rolleye:

CiteerHet systeem van fouten melden is op zich het probleem niet in mijn ogen, het gebrek aan admins bij sommige soortengroepen wel. Kijk eens bij de paddenstoelen, planten, vliegen, vogels, vlinders, daar worden gemelde fouten behoorlijk snel afgehandeld
Nee, daar maakt wrn dus een structurele en belangrijke denkfout en dat is eigenlijk tevens het enige echt belangrijke punt:

Je kunt er NIET vanuit gaan dat admins de boel rechtzetten want dan loop je principieel altijd achter de feiten aan! Gegevens/foto's horen gewoon NIET als 'juist' te worden afgebeeld totdat ze gecontroleerd zijn.

En het maakt daarbij helemaal niet uit dat je bij populaire soortgroepen meestal maar een paar uur of een dag achter de feiten aandweilt - dat is ook een paar uur of een dag te lang. Bij andere groepen is het niet een dag maar gewoon een jaar of twee jaar of nog langer dat de dingen verkeerd staan.

Zie die Bosoorworm. Die worden nu al een jaar zo weergegeven en ik heb het al maanden geleden gemeld en het staat nog steeds zo (en zo kan ik er nog wel tien-twintig uit m'n mouw schudden).

Je hebt gelijk als je zegt dat dit komt omdat er niet genoeg Admins zijn voor die diergroepen, maar dat is dus gewoon een gegeven waar je mee moet leven en niet iets wat je als excuus kunt opvoeren voor het presenteren van incorrecte gegevens.

In het geval van die Bosoorworm zou het erop neerkomen dat 'men' domweg geen foto's van deze soort meer ziet en dat is goed - want er zijn geen foto's van een Bosoorworm op waarneming.nl.

In het geval van de Gewone Oorworm zou dus ook geen enkele foto meer verschijnen terwijl er in principe wel tientallen beschikbaar zijn. Dat is tragisch, maar wel correct en het zou wrn moeten aanmoedigen op spoorslags een Admin voor Oorwormen te vinden.

Bovendien zou natuurlijk op de plaats van de foto's gewoon een melding verschijnen die vertelt dat er wel degelijk waarnemingen en foto's voor de Gewone Oorworm zijn ingevoerd, maar dat die alleen niet gecontroleerd zijn en dat als men die toch wil zien men even de keuze "Alleen gecontroleerde waarnemingen tonen" moet veranderen in "Alle waarnemingen tonen" (of iets anders), maar dat daar dan wel mogelijke fouten tussen zitten.

CiteerArp, ik heb van beide soorten de foto's doorgekeken en de paar foute waarnemingen van commentaar voorzien, zie je nog foute waarnemingen waar geen commentaar bij staat?
Ik ben geen wantsenweter dus van mij is het ook allemaal maar gissen, maar als iemand ook iets met m'n meldingen doet wil ik straks/'morgen' natuurlijk best nog eens kijken ;)

Martin, bedankt voor je uitgebreide en serieuze reactie - ik hoop dat ik wat beter duidelijk heb kunnen maken waar volgens mij de schoen knelt. Hoe dat praktisch opgelost kan worden, daar zijn natuurlijk legio mogelijkheden voor, maar ik hoop dat 'jullie' het met me eens zijn dat voor veel soortgroepen het systeem momenteel gewoon niet 'werkt' en dat het beter zou zijn kwaliteitswaarborgen in te bouwen die niet (alleen) op het werk van admins leunen, maar wat dat betreft "fail safe" zijn en ook zonder tussenkomst van admins een 'correcte' gegevenspresentatie opleveren.
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

harry60

Even over het sturen van een persoonlijk bericht of email naar de gebruiker.
Ik vind dat het comentaar bij de fotos alleen door admins of experts gebruikt moeten kunnen worden en uiteraard de eigenaar van de waarneming.
De berichten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, met inderdaad de optie of de gebruiker de emails van andere gebruikers wil ontvangen te ja of te nee.

Ik was mijn geen kwaad bewust van het sturen van een bericht naar de gebruiker van de foutieve invoer, maar je geeft zelf al aan dat dit een mogelijkheid moet kunnen zijn voor iedereen om eventuele correcties door te geven aan een waarnemer.
Misschien wel een optie dat de gene die het bericht stuurt even vermeld in hoeverre hij kundig is in het determineren van de bewuste waarneming en bij de minste twijfel door verwijzen naar het forum.

Gr Harry
M.Vr.Gr. Harry de Koning

Gert Veurink

is het probleem niet gewoon dat er te weinig wantsenadmins zijn? Bij libellen en nachtvlinders en zeker vogels wordt (bijna) elke foute determinatie eruit gehaald. Maar bij wantsen staat Berend er vaak alleen voor krijg ik de indruk.
Maw het ligt niet aan het systeem maar aan de soortgroep, er zijn kennelijk nu eenmaal niet zoveel mensen die verstand hebben van wantsen
groet!
Gert Veurinkharry60

Ik heb vandaag de groene stinkwants fotos even nagekeken op wrn en kon er als leek 2 uithalen die daar niet thuis hoorde heb deze geplaatst in de determinatie fouten forum groep, misschien is dit een mogelijkheid, nu moet je erbij zeggen dat bij de meeste soorten dit best moeilijk is om de juiste soort te bepalen.
Maar goed alle beetjes helpen om tot een betrouwbaarder wrn te komen.

Gr harry
M.Vr.Gr. Harry de Koning

Arp

#14
Citaat van: Gert Veurink op juni 09, 2009, 12:40:46 PMis het probleem niet gewoon dat er te weinig wantsenadmins zijn? ... Maw het ligt niet aan het systeem maar aan de soortgroep, er zijn kennelijk nu eenmaal niet zoveel mensen die verstand hebben van wantsen
Dat is zeker een probleem (wat bij veel soortgroepen speelt), maar het probleem is dat inherent aan het systeem altijd (ook bij populaire groepen) in eerste instantie onbetrouwbare gegevens worden afgebeeld - totdat een admin ernaar kijkt.

Bij soortgroepen met veel admins duurt die situatie wellicht niet lang (maar waarom zou je die situatie überhaupt laten ontstaan?!), maar bij groepen met geen/weinig admins staan pijnlijke fouten er dus gewoon jarenlang en bovendien bijna altijd op de eerste fotopagina.

Dat laat bij bezoekers gewoon een ontzettend onbetrouwbare indruk achter en ik zie dat als grote 'schade post' voor waarneming.nl die niet nodig is, want je kunt er ook gewoon voor kiezen om (in eerste instantie) alleen gecontroleerde gegevens/foto's weer te geven.

@Martin: Ik heb ook even door de foto's van beide soorten heen gekeken en zie nu ook niks raars, maar ben natuurlijk ook geen kenner. Ik zal dadelijk een kleine 'spin off' neerzetten in een ander/eigen draadje.
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

xenion

Citaat van: thijsdegraaf op juni 08, 2009, 23:24:16 PM
Ik kan zo een aantal mensen opnoemen, die dat goed zouden kunnen doen.
Thijs, wil jij mij de namen van die personen eens doorgeven via mail of PM?

Arp, jouw berichten lees ik straks wel beter door, eerst de rest van het forum even bekijken :)
Groeten,
Martin

xenion

CiteerIn het geval dat gebruiker Eenoog waarnemer Nincompoop commentaar geeft en de waarnemer ervoor kiest de waarneming te wijzigen zal het toch 9 van de 10 gevallen hooguit van (heel erg) fout naar (iets minder) fout zijn. Dat genereert principieel geen extra werk qua 'opruimen' lijkt me.
Ik heb al meerdere malen gezien dat een gebruiker dacht dat een waarneming fout was (gewoon een algemene soort) en dit ook netjes meldde, maar de waarneming bleek toch gewoon te kloppen. En ik heb nog vaker gezien dat het van de ene foute soortnaam naar de andere ging (toen gebruikers nog commentaar konden leveren), het werd er dan vaak niet beter of slechter op. Laten we het er maar op houden dat ik hier geen voorstander van ben.
Het probleem is dat veel gebruikers een uitstapje maken naar een andere soortgroep doordat ze een leuk kevertje in de tuin zien, in een simpel boekje dat kevertje opzoeken en dan denken dat het wel klopt en de waarneming gaat dan ook zonder verder nadenken op zeker (ook al is die zeldzaam). Iedereen die zegt dat het iets anders is geloven ze dan, ook al is het iemand die er net zo weinig van af weet als hijzelf.

CiteerBij het wijzigen van een waarneming (soort, locatie, tijd, waardplant etc.) die al geaccepteerd was zou de waarnemer sowieso een duidelijk signaal moeten krijgen of hij wel zeker weet dat dit de bedoeling is omdat de 'acceptatie' daarmee ook vervalt (gebeurt dat trouwens?).
Ja dat gebeurt, alleen niet bij alle aanpassingen (is ook niet altijd noodzakelijk, weet zo niet welke dat zijn).

CiteerNee, dat zie ik pas als ik op elke foto in de thumbnail-overzichten (een paar keer) doorklik om de waarnemingspagina te zien. Bovendien moet ik dan even zoeken waar het staat en vervolgens kan ik dan ook niet zien/verifieren door wie de waarneming 'geaccepteerd' is. Terzijde (nogmaals): Bij een (identificatie op) een waarneming hoort m.i. domweg een veld dat aangeeft door wie de naam is afgegeven c.q. bevestigd (liefst verifieerbaar met URL).

Kortom: Als ik al foto's (thumbs of grote) of waarnemingslijsten gepresenteerd krijg waar ongecontroleerde gegevens tussen zitten (liever niet natuurlijk) dan moet in één oogopslag duidelijk zijn welke ongecontroleerd zijn. Icoontje erbij rood achtergrondje whatever...
Kijk bij de soortinformatie, de foto's die daar staan zouden altijd moeten kloppen (al weet ik niet zeker of dat altijd wel het geval is...)
Groeten,
Martin

Arp

Hoi Martin,

Dank weer voor je reactie :)

Citaat van: xenion op juni 09, 2009, 22:40:20 PM
CiteerBij het wijzigen van een waarneming ... de 'acceptatie' daarmee ook vervalt (gebeurt dat trouwens?).
Ja dat gebeurt, alleen niet bij alle aanpassingen (is ook niet altijd noodzakelijk, weet zo niet welke dat zijn).
Mooi  B) En de waarnemer krijgt dan ook een "weet je het zeker" waarschuwing?

CiteerKijk bij de soortinformatie, de foto's die daar staan zouden altijd moeten kloppen (al weet ik niet zeker of dat altijd wel het geval is...)
Ten eerste is dat een beetje kip en ei, geen admin dan ook zeker geen soortinfo met goede foto's en vermoedelijk dus ook veel foute in de foto's bij de waarnemingen. Overigens staat ook bij de groepen met admins doorgaans maar hier en daar een soortinfo ingevuld.

Maar dat is het punt niet. Als ik 'betrouwbare' foto's wil zien vind ik die uiteindelijk meestal wel (elders, of op wrn in het forum waar ik dan ook kan zien wie er gedetermineerd heeft). Het is wat dat betreft hooguit "jammer" dat de enorme fotoverzameling van waarneming.nl momenteel die funtie niet kan vervullen.

Maar het echte punt is dat waarneming.nl elke dag structureel pagina's laat zien waar met grote letters bovenstaat "HET IS DEZE SOORT", terwijl dat dus helemaal niet gegarandeerd is -zelfs niet bij soorten met veel actieve Admins- en vaak dus inderdaad ook echt vol fouten zit. Zulke overzichten zou je m.i. helemaal niet moeten willen genereren want het komt de naam van de site niet ten goede.

Ik zie daar twee oplossingen voor:
 • Altijd als je een overzicht genereert waar ongecontroleerde gegevens/foto's in kunnen staan zorgen dat deze er optisch nadrukkelijk opvallend uitspringen (opvallend icoontje erbij, rode/roze achtergrond/randje, thumbnail wellicht iets vervaagd of grayscale ofzo - dat soort dingen). Je moet gewoon nooit een overzicht genereren dat eruit ziet alsof alles koek en ei is terwijl je dat eigenlijk niet zeker weet.
 • Als extra, door de gebruiker laten kiezen welke correctheidsgradatie deze van het overzicht verlangt en zorgen dat de standaardinstelling hiervoor (vrijwel?) de hoogst mogelijke correctheid presenteert. Als de gebruiker vervolgens ervoor kiest om ook ongecontroleerde dingen te zien, dan natuurlijk weer presenteren zoals onder het eerste punt.
Citeer
CiteerIn het geval dat gebruiker Eenoog waarnemer Nincompoop commentaar geeft ...
Ik heb al meerdere malen gezien dat een gebruiker dacht dat een waarneming fout was (gewoon een algemene soort) en dit ook netjes meldde, maar de waarneming bleek toch gewoon te kloppen.
Kan nu ook gebeuren en heeft weinig met het commentaarsysteem te maken. Sterker nog: Nu levert dat extra werk op voor de admin die de melding in het forum (voor nop) moet afhandelen, een expert inschakelen etc. Als die bogus-foutmelding bij de waarneming terechtkomt heeft in eerste instantie niet de admin er extra werk aan, maar de waarnemer zelf en moet deze zelf de moeite doen om het op het forum na te gaan vragen... toch?

CiteerEn ik heb nog vaker gezien dat het van de ene foute soortnaam naar de andere ging (toen gebruikers nog commentaar konden leveren), het werd er dan vaak niet beter of slechter op.
Levert ook geen extra werk op voor de admins (hooguit voor de waarnemer).

CiteerHet probleem is dat veel gebruikers een uitstapje maken naar een andere soortgroep doordat ze een leuk kevertje in de tuin zien, in een simpel boekje dat kevertje opzoeken en dan denken dat het wel klopt en de waarneming gaat dan ook zonder verder nadenken op zeker (ook al is die zeldzaam). Iedereen die zegt dat het iets anders is geloven ze dan, ook al is het iemand die er net zo weinig van af weet als hijzelf.
Waarnemers moeten leren geen dingen op "zeker" te zetten als ze zelf de 'determinatie' doen, maar niet zelf kundig zijn voor de soortgroep en daarnaast wie (c.q. welke bronnen) ze wel/niet en in welke mate vertrouwen kunnen per soortgroep en dat algemene insectengidsjes, en 'onbekenden' van Internet niet in de categorie 'betrouwbaar' vallen. Als ze bij een waarneming vijf keer het ding hebben moeten wijzigen omdat ze meteen reageren op commentaar van Jantje of Pietje leren ze dat misschien en vragen de volgende keer liever meteen op het forum :D  Maar bij die vijf wijzigingen is er geen admin aan te pas gekomen en dus ook geen extra werk.

CiteerLaten we het er maar op houden dat ik hier geen voorstander van ben.
Enfin, jullie zullen best gelijk hebben dat het "evil" is, maar de argumentatie als zodaning heeft me nog niet echt overtuigd. Als er uitwassen zijn lijkt het me dat je ook kunt proberen om iets specifiek aan die uitwassen te doen (met meer keuzemogelijkheden en/of informatie bij de handelingen).

Vooralsnog zie ik er hoofdzakelijk een voordeel in om informatie over de discussie rondom een waarneming bij die waarneming te hebben ipv verstopt op een forum. Is het een geheim als Jantje of Pietje een waarneming aankaart bij "determinatiefouten"? Nee, je kunt het alleen nooit meer terugvinden.

Op dezelfde wijze vind ik nog steeds dat er bij een waarneming een veld hoort waarin men makkelijk aan kan geven wie er gedetermineerd heeft en indien van toepassing met een URL erbij. Als ik een beest in een collectie opneem zit er ook een kaartje aan waarop staat wie er gedetermineerd heeft en daar zijn goede redenen voor.

Als ik nu een waarneming zie waarvan ik denk "huh, klopt dat wel", dan kan ik totaal niet terugvinden (of alleen per stom toeval) of die waarneming al eens in het forum langs is gekomen en dat bijvoorbeeld Berend inderdaad achter de determinatie staat. Vaak staat het ding dan bovendien niet eens als 'geaccepteerd' - want Berend heeft wel in het forum geantwoord maar de waarneming als zodanig nog niet afgevinkt.

Die dingen zouden dus op een efficiente manier gekoppeld moeten worden - het is dubbel werk als Berend eerst in het forum vertelt wat het is en dat later nog eens opnieuw hij of iemand anders de waarneming moet "bekijken" om die te 'accepteren' en de gegevens over de determinatie horen er gewoon bij - net als de meldingen van gewone gebruikers die vragen of het wel klopt.

Bovendien: Als er direct bij de waarneming zichtbaar zou zijn dat deze door Berend gedetermineerd is laat gebruiker Eenoog het wel uit z'n hoofd om het nog eens lekker tegen te gaan spreken - of hij moet wel heeeel zeker weten dat ie Berend een keer op een foutje betrapt heeft :D - dus daar gaat ook een preventieve werking vanuit.

Hoe dat precies vormgegeven wordt is een ander verhaal, maar voor mij lijkt het domweg logischer om in principe te proberen zulke dingen bij elkaar te houden en/of makkelijk volgbaar te koppelen - de bijbehorende discussies zijn interessante waarnemingsmetadata.

Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

hiskodevries

Arp, je mag reageren hoe je wilt, maar:
lees dit eerst http://waarneming.nl/info.php  daar staat o.a. "Waarneming.nl streeft naar kwalitatief goede gegevens"
Nergens staat dat Waarneming.nl alleen correcte data laat zien.
Het streven is wel om ze goed mogelijk te zijn, maar dat hoeft niet binnen 10 seconden na invoer van een waarneming, sterker nog soms gebeurd dit na jaren nog.
Voor de controle zijn we afhankelijk van de beschikbare tijd van admins, dat wisselt nogal.
Verder beschikken we over 25.000 hulp admins die kunnen bijdragen via het forum.
Als jij zegt ik meld geen fouten meer via het forum dat houdt het op.

elke waarneming heeft een status,
als je hem invoert komt die op 'onbekend'
als die gekeurd is door een admin dan staat die op
1 goedgekeurd http://waarneming.nl/waarneming/view/43361557  ( ook de betreffende admin wordt vermeld, maar alleen zichtbaar voor admins
2. niet te beoordelen  op basis van de verstrekte informatie zou het de soort kunnen zijn maar de admin twijfelt maat de waarneming heeft geen gevolgen voor verspreidingsgebied of statistieken
3. in behandeling de admins twijfelen nader onderzoek wordt ingesteld
4. afgekeurd ondanks een discussie past de waarnemer de waarneming niet aan. verkeerde soort of verkeerde lokatie

foto`s van 3 en 4 komen niet in overzichten terecht
foto`s die bij de informatie van een soort staan hebben allemaal een exta stempel.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Arp

#19
Hoi Hisko,

Bedankt voor je reactie ...

Citaat van: hiskodevries op juni 10, 2009, 12:22:37 PMArp, je mag reageren hoe je wilt
Fijn :) En jullie mogen natuurlijk doen met je site wat je wilt, laten we daar geen misverstanden over hebben.

Volgens mij heb ik in bovenstaande en in de keren dat ik dergelijke punten eerder in de groep heb gegooid wel duidelijk genoeg gemaakt dat het mijns inziens her en der duidelijk aan de kwaliteit schort (of in elk geval dat naar gebruikers/bezoekers toe op veel punten een indruk van matigere/slechtere kwaliteit gewekt wordt dan misschien daadwerkelijk het geval is), waar dat aan ligt en hoe dat relatief simpel op te lossen zou zijn.

Het is jammer dat je niet met argumenten komt die aangeven waarom je er niks aan wilt doen. Wat is er tegen om mensen zo volledig mogelijk te informeren over de kwaliteit van overzichten zodat het in één oogopslag duidelijk is of ze naar betrouwbare informatie kijken of naar mogelijk onbetrouwbare en vaak foutieve data? Je (het systeem) wéét toch welke gegevens wel/niet betrouwbaar zijn? Is dat geheim? Nee, want als ik doorklik naar de waarneming vind ik het wel. Maar op de overzichten zie ik dat niet en wordt ik dus op het verkeerde been gezet, of erger, ontstaat de indruk dat waarneming.nl een ongecontroleerde, onbetrouwbare bende is - terwijl dat in feite best meevalt.

Nogmaals, je moet lekker doen wat je voor juist houdt, maar ik snap dat niet.

Citeer"Waarneming.nl streeft naar kwalitatief goede gegevens"
Nergens staat dat Waarneming.nl alleen correcte data laat zien.
Niemand verwacht dat je altijd alleen maar 100% correcte gegevens laat zien, het is mensenwerk en dus gaat er altijd wel wat mis.

Waar het om gaat is dat je willens en wetens een systeem wenst te hanteren dat in de hand werkt dat je dag in dag uit ongecontroleerde rommel de wereld inslingert in een vormgeving die doet vermoeden dat het allemaal betrouwbaar is. Terwijl het met evenveel moeite ook anders kan.

CiteerHet streven is wel om ze goed mogelijk te zijn
Dat herken ik dus niet. Als je er naar streeft om "zo goed mogelijk" te zijn zet je het mijns inziens van meet af aan zo op dat je niet het risico loopt dat je drie jaar lang (of zelfs maar een uur) een pagina "RUND" laat zien met alleen afbeeldingen van Ezels erop. Je kunt naar mijn bescheiden mening dan beter niets laten zien dan dingen die fout zijn, en/of minimaal in de presentatie ondubbelzinnig duidelijk maken hoe het met de betrouwbaarheidsstatus van de gegevens gesteld is.

Citeermaar dat hoeft niet binnen 10 seconden na invoer van een waarneming, sterker nog soms gebeurd dit na jaren nog.
Natuurlijk, maar moet je het dan ondertussen per se aan de wereld tonen in een vormgeving die je bezoekers op het verkeerde been zet en suggereert dat die gegevens wel "correct" zijn?

CiteerVoor de controle zijn we afhankelijk van de beschikbare tijd van admins, dat wisselt nogal.
In mijn optiek zou dat dus moeten betekenen dat een correcte determinatie langer als "ongecontroleerd" wordt weergegeven, maar niet dat ongecontroleerde dingen per direct als gelijkwaardig aan wel gecontroleerde c.q. correcte gegevens worden weergegeven.

Het gaat er dus helemaal niet om hoe snel je dingen gecontroleerd krijgt, maar hoe je omgaat met de dingen die niet gecontroleerd en blijkbaar vaak (te vaak) onjuist zijn.

CiteerAls jij zegt ik meld geen fouten meer via het forum dat houdt het op.
Ik vraag me inderdaad wel eens af hoe zinvol dat is als er weer eens een jaar of langer niks mee gebeurt.

Maar mijn kritiek op het systeem van "determinatiefouten" in het forum is nog niet eens zozeer dat het langzaam is, maar dat het volledig losgetrokken is van de betreffende waarneming en niet kan worden teruggevonden terwijl discussie/twijfel (terecht of onterecht) in mijn optiek domweg bij de waarneming hoort. In verreweg de meeste gevallen zal het ook een waardevolle aanvulling op de waarneming zijn. Ik zeg maar wat: Als iemand momenteel door de waarnemingen heen kijkt en een zot gekleurd beest ziet en zich afvraagt "WTF is dat, klopt dat wel?" kan deze bijna onmogelijk de forumdiscussies over deze bizarre kleurvorm terugvinden, terwijl ze dus volgens mij met één klik vanuit de waarneming bereikbaar zouden moeten zijn - of gewoon in de vorm van "commentaar" direct bij de waarneming zou moeten staan. Iedereen kan dan meteen zien dat er al een keer over gepraat is, door wie en wat er toen gezegd is. Nu is dat vrijwel onmogelijk en kan/zal iedereen een 'moeilijke' determinatie opnieuw aankaarten - over verspilde moeite van hulpadmins en admins gesproken.

Dit punt maakt het tevens erg onaantrekkelijk om een twijfelgeval te melden. Kom ik iets geks tegen dan moet ik dus eerst uitgebreid op het forum gaan zoeken of misschien ergens de waarneming al eens aan de orde is geweest en of ik me niet onstervelijk belachelijk maak het ding voor de achste keer aan te kaarten terwijl Berend of een andere expert al zeven keer heeft uitgelegd waarom het ondanks alle schijn tegen toch echt die soort is. Zoeken op waarnemingsnummer heeft nauwelijks zin want veel mensen linken niet naar een (bestaande) waarneming als ze wat vragen op het forum maar hangen de betreffende foto er gewoon nog een keer als bijlage bij en/of voeren de waarneming pas in nadat ze een naam hebben gekregen. Dus als ik het goed wil doen moet ik effectief gesproken gewoon alle forumdraadjes waar de betreffende soort in genoemd wordt doorkijken om te zien of het beest al een keer gevraagd is en wie toen de naam erop geplakt heeft. Sorry, nee, niet echt handig vind ik.

Zoals gezegd vind ik dus ook dat je direct bij een waarneming moet kunnen zien wie er gedetermineerd heeft (en/of 'geaccepteerd'). Dat is een stukje hele gewone standaardinformatie die er simpelweg bijhoort, net zo belangrijk als de vindplaats. Zonder deze info verliest een waarneming een aanzienlijk deel van z'n waarde en het zou mijns inziens dus een verplicht veld moeten zijn. Kennelijk is die informatie zelfs deels aanwezig (admin die 'geaccepteerd' heeft). Waarom mogen gewone gebruikers dat niet zien? Wat is het geheim??

Citeerelke waarneming heeft een status, ...
Dat zeg ik - de informatie is dus kennelijk beschikbaar - jammer dat je er niet meer mee doet om de betrouwbaarheid van de overzichten "zo goed mogelijk" te krijgen.

P.S. Hisko, ik begrijp best dat het systeem op een bepaalde manier gegroeid is, wellicht vanuit een situatie van een kleinere groep deelnemers die stuk voor stuk allemaal zelf 'betrouwbaarder' waren bij hun inschattingen van de (vogel)soort, maar het is gegroeid, je hebt alle levensvormen erbij gehaald met honderduizenden soorten die bijna niemand goed uit elkaar kan houden en duizenden gebruikers die wel enthousiast zijn maar niet in elke soortgroep even bekwame 'kenners' zijn als de gemiddelde vogelaar.

Kortom: Je randvoorwaarden zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Mijns inziens zou het systeem daarop moeten worden aangepast - robuster gemaakt, minder leunen op het inherrent goed zijn van de ingevoerde gegevens, maar deze juist principieel wantrouwen in plaats van principieel vertrouwen. Er wordt momenteel gewoon errug veel doodleuk op "zeker" ingevoerd wat domweg fout is.

Zie deze hele 'verhandelingen', hoe irritant ook misschien, s.v.p. als een welgemeende poging om iets bij te dragen waardoor waarneming.nl de wens om "zo goed mogelijk" te zijn nu en in de toekomst beter waar kan maken.

Je hebt hier een fantastische community en gegevens- en foto-verzameling opgebouwd en het ik zou het eeuwig jammer vinden als het 'kapot' gaat omdat in de kringen die iets als waarneming.nl weten te waarderen de indruk ontstaat dat de site hachelijk/onbruikbaar is als referentie.
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

Arp

Nog één ding wat ik verkeerd had begrepen

Citeer
CiteerOp overzichten/verspreidingskaarten/fotopagina's waar ook 'onzekere' en nog niet 'geaccepteerde' gegevens in verwerkt zijn zou dus een duidelijke waarschuwing moeten staan met betrekking tot de kwaliteit van die presentaties.
Onzekere waarnemingen staan niet op de verspreidingskaarten bij mijn weten en op de fotopagina's staat er een vraagteken bij...
Daar had ik te makkelijk overheen gekeken en (wishful thinking) aangenomen dat voor de verspreidingskaartjes een andere correctheidsnorm gehanteerd wordt, maar dat is dus niet/nauwelijks zo. Zoals Martin juist opmerkt worden inderdaad "onzekere" waarnemingen niet op verspreidingskaartjes getoond, maar ongecontroleerde en foutief als "zeker" ingevoerde waarnemingen dus wel. Dus gelden alle opmerkingen helaas ook voor de betrouwbaarheid van de verspreidingskaartjes - die geven mogelijk dus ook een verkeerd beeld van de werkelijke verspreiding  :-\
Groetengedoe, Arp (wrn - JungleDragon)

hiskodevries

Arp,
ik beschrijf de situatie zoals die nu is, niet zoals die in de toekomst zou moeten zijn.
Stel we verbergen alle waarnemingen die niet 'gekeurd' zijn in lijsten en op kaarten. Dan is de 'community' niet meer in staat om fouten te zien dan ligt die verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruikers.
als een waarneming op het forum gemeld is dan zal de betreffende admingroep daar aktie op ondernemen en kun je dat dus bij de waarneming zien in de vorm van commentaar.
b.v. http://waarneming.nl/waarneming/view/43071354
als  die wisselwerking bij een bepaalde soortgroep niet goed werkt hoor ik graag welke dat zijn.
Stel we gaan in de lijsten per waarneming aangeven of die gecontroleerd is dan krijg je rare schermen m.n. bij soorten die op 1 dag vaker zijn gezien, de ene helft ( met foto`s ) zijn wel gecontroleerd en de andere helft niet.
wat dan ?
De toekomst:
uiteindelijk zal een validatie module gemaakt worden samen met de voff, daarin komen alle waarnemingen uit telmee, waarneming.nl, sbb, natuurmonumenten etc in terecht.
die validatiemodule levert een  vinkje op welke terug gekoppeld wordt aan het aanleverende systeem.
de validatie zal gedeeltelijk ook automatisch zijn ( binnen verspreidings gebied, binnen fenologie grenzen).


Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0