Sluipwesp ........

Gestart door acherontia, mei 29, 2006, 22:41:10 PM

Vorige topic - Volgende topic

acherontia

Hoewel ik mij eigenlijk vooral bezighoud met de biologie en ecologie van inheemse (macro)nachtvlinders en probeer kennis te vergaren door soorten vanaf het ei-stadium te kweken vormen sluipwespen natuurlijk een essentieel onderdeel van die biologie en ecologie.

Je ontkomt er dan ook niet aan om je ook te verdiepen in sluipwespen. Ik heb daarvoor diverse contacten met sluipwespenexperts.... Vooral Mark Shaw is altijd heel stimulerend en heeft een enorme kennis, doordat hij heel veel zelf kweekt en gekweekt heeft kan hij vaak al aan de hand van de cocon van de sluipwesp in combinatie met de naam van de host (gastheer) al aangeven om welke soort het gaat of welke soorten het zouden kunnen zijn....

Hij is gespecialiseerd in sluipwespen die hun host mummificeren en zich in de host ontwikkelen en verpoppen. Op zijn verzoek heb ik geprobeerd zoveel mogelijk rupsen van Rhagades pruni te verzamelen (een Zygaenidae die zeldzaam wordt geacht te zijn), de rupsen hiervan zijn ieder jaar in deze tijd uiterst talrijk aanwezig op vrijwel iedere heide op de Veluwe (en nu ze groter zijn makkelijker te vinden), maar ook op veel andere locaties in Nederland.

In Nederland komt de ondersoort callunae voor die zich hoofdzakelijk voedt met struikhei maar ook wel op zomereik gevonden kan worden... De "echte" Rhagades pruni voedt zich vrijwel uitsluitend met sleedoorn (zie hier een voorbeeld van foutieve informatie op bijvoorbeeld Vlindernet, waarbij men klakkeloos de literatuur vertaalt en niet aanpast naar de Nederlandse situatie..... ook het verhaal dat alleen volgroeide rupsen gevonden worden is op niets gebaseerd, maar dat terzijde).

Het resultaat van een uur zoeken op de Edense Heide: ruim 60 rupsen van pruni gevonden en meegenomen om uit te kweken (vlinders worden weer vrijgelaten, eventuele sluipwespen worden overgedragen aan Mark Shaw), in een heidepol trof ik reeds een gemummificeerde rups aan van pruni:

http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=1271148

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Rhagades pruni minder zeldzaam is dan men denkt, hiervoor zijn twee redenen de rupsen hebben een goede schutkleur en worden daardoor relatief weinig gevonden en daarbij komt nog eens dat er weinig vlinderaars zijn die naar rupsen zoeken. Een andere reden dat deze soort gemakkelijk over het hoofd gezien wordt is dat de vlinders niet op licht afkomen (de meest gebruikte methode om te "nachtlvinderen"), geen functionerende roltong hebben en daardoor niet op bloemen worden aangetroffen. Dat is uniek voor een Zygaenidae, alle andere soorten zijn dagactief en bloembezoekers.... alle pruni's die dus in Nederland waargenomen worden op bloemen zijn zonder enige twijfel Adscita statices (de enige soort waarmee pruni in Nederland te verwarren is). De wijfjes van pruni blijven in de hei zitten vlakbij hun cocon, lokken een mannetje (hoogste vliegactivteit in de middag) paren en leggen eitjes, de mannetjes vliegen laag boven de hei....


Een niet geparasiteerde rups van pruni kan je hier zien:

http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=1217470

Groeten,

Jeroen Voogd

acherontia

En nog een sluipwesp uitgekweekt uit de gemummificeerde rupsen van van Dicallomera fascelina die ik vond op de Edense Heide:

http://www.waarneming.nl/wn_details.php?id=1274910


Groeten,

Jeroen