exporteren waarnemingen en gebruikers instellingen

Gestart door hiskodevries, december 14, 2009, 11:05:12 AM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

Betreft: Nieuwe instellingen voor exporteren waarnemingen


Beste Waarneming.nl gebruiker,

Op Waarneming.nl is een gebruiker altijd zelf eigenaar van zijn/haar waarnemingen. Wij vinden het dan ook van groot belang dat elke gebruiker goed op de hoogte is van de manier waarop aangegeven wordt met welke derde partijen gegevens mogen worden gedeeld.

Tot voor kort was er een instelling per PGO, die aangaf of de gegevens al dan niet naar die PGO mochten worden geëxporteerd. Echter, de PGO's werken tegenwoordig samen in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF; zie onder voor meer informatie). Tevens constateren we dat er regelmatig door andere partijen dan PGO's een beroep wordt gedaan op Waarneming.nl om gegevens te leveren. Hierdoor was het noodzakelijk om de instellingen voor export van gegevens te wijzigen.

Nieuwe instellingen voor gegevensexport

Elke gebruiker kan instellen of zijn data geëxporteerd mag worden en zo ja, voor welke doeleinden deze gebruikt mag worden.
Bekijk uw eigen instellingen via http://waarneming.nl/gebruiker_toestemming.php  (alleen toegankelijk als je ingelogd bent).
Via het menu te bereiken: 'Mijn Waarneming.nl' > 'Persoonlijke gegevens > 'Waar gaat mijn data naar toe'.

In dit scherm tref je de volgende keuzes:

    * [1] Mijn data mag niet buiten Waarneming.nl worden gebruikt.
      Je gegevens worden alleen gebruikt op Waarneming.nl.
    * [2] Mijn data mag voor wetenschappelijke doelen geëxporteerd worden.
      Je gegevens worden geëxporteerd indien gegarandeerd kan worden dat gebruik alleen voor (amateur)wetenschappelijke doeleinden is. Hieronder vallen dus per definitie geen commerciële projecten, en geen gebruik waarbij er sprake is van toetsing aan de wet.
    * [3] Mijn data mag altijd geëxporteerd worden.
      Je gegevens worden geëxporteerd indien hierom gevraagd wordt. Je kiest ervoor om de data die jij verzameld hebt altijd te delen.


Hoe zijn deze nieuwe instellingen bepaald voor bestaande gebruikers?

    * Als de oude exportopties op uit staan dan komt de waarde op '1'.
    * Als de soortspecifieke exports uit staan dan wordt de waarde op '2' gezet.
    * In alle andere gevallen op keuze 3.


Waarneming.nl adviseert elke gebruiker om te kiezen voor optie 3, dus altijd te delen. Door gezamenlijk waarnemingen te verzamelen en te delen dragen we bij aan een grotere kennis van de Nederlandse natuur. Dit zal dus ook de standaardinstelling zijn voor nieuwe gebruikers.

Gebruik door PGO's valt onder de noemer "wetenschappelijk gebruik" (optie 2). Idem voor gebruik door diverse lokale en nationale natuurwerkgroepen.

Veel gestelde vragen omtrent export (FAQ)

V: Naar welke partijen exporteert Waarneming.nl?
A: Waarneming.nl exporteert geregeld (conform gebruikersinstellingen) naar de o.a. diverse PGO's, naar NederlandseSoorten.nl en naar SoortenBank.nl. Verder krijgen we jaarlijks enkele tientallen verzoeken voor incidentele export, die we ook altijd conform gebruikersinstellingen afhandelen. Elk exportverzoek wordt altijd eerst kritisch bekeken door Stichting Natuurinformatie.

V: Exporteert Waarneming.nl ook naar de NDFF?
A: Een structurele koppeling naar de NDFF wordt momenteel gebouwd en zal naar verwachting begin 2010 operationeel worden. Ook hierbij worden uiteraard de instellingen van de diverse gebruikers gerespecteerd.

V: Wat is de NDFF? Wat is de Gegevensautoriteit Natuur? Wat heeft dat met Waarneming.nl te maken?
A: Zie de toelichting onder deze lijst met vragen en antwoorden.

V: Verdient Waarneming.nl geld met het exporteren van gegevens?
A: Waarneming.nl vraagt nooit geld voor het verstrekken van gegevens. Waarneming.nl vraagt in sommige gevallen wel een vergoeding voor IT-werkzaamheden die we moeten verrichten om de data om te zetten in het juiste exportformaat. Hierbij proberen we altijd om als er kosten zijn, deze zo laag mogelijk te houden.

V: Hoe zit het met dubbele waarnemingen? Zeker nu er 1 instelling is om naar alle PGO's door te geven.
A: Onze ervaring leert dat de diverse systemen dusdanig goed gekoppeld zijn, dat de ontdubbeling van gegevens door Waarneming.nl, PGO's en andere gebruikers heel goed uit te voeren is (veelal automatisch).

V: Mijn vraag staat niet in deze lijst, wat kan ik nu doen?
A: Elke vraag over Waarneming.nl is altijd welkom op info@waarneming.nl.

Over de Gegevensautoriteit Natuur en de NDFF

De Gegevensautoriteit Natuur (GaN) is een onafhankelijk onderdeel van het ministerie van LNV (per 1 januari 2010 een onafhankelijke stichting), met als doel

    * het aanbieden van betrouwbare natuurinformatie;
    * het samenbrengen van gegevensverzamelaars, -beheerders en –gebruikers;
    * het toezicht houden op de betrouwbaarheid en kwaliteit van natuurgegevens;
    * het vaststellen van protocollen voor het inwinnen van natuurinformatie op locatie;
    * de inrichting en het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
    * het voeren van de regie op het inwinnen van natuurgegevens.


De GaN beheert samen met de VOFF de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), waarin veel Nederlandse natuurgegevens gebundeld worden. Zie voor meer informatie http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/organisatie.aspx.

Waarneming.nl vindt de NDFF een uitstekend initiatief, en werkt hier graag en actief aan mee. Daarom is Waarneming.nl begin 2009 een samenwerking met de GaN aangegaan. In de samenwerkingsovereenkomst is onder andere schriftelijk vastgelegd:

    * Uitwisseling van gegevens op voorwaarde dat de instellingen van gebruikers van Waarneming.nl gerespecteerd worden.
    * De zelfstandigheid van Waarneming.nl (Waarneming.nl is dus geen integraal onderdeel van de NDFF maar een onafhankelijke organisatie).
    * Samenwerking onder andere op het gebied van Kwaliteitsborging.

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

petraw

Beste Hisko,

Ik kan niet zien bij mijn persoonlijke gegevens wat je bedoeld en waar ik deze wijzigingen zou moeten aanbrengen.

Verder is het zo dat een groot gedeelte van mijn gegevens al lang op een andere manier bij de PGO, in dit geval FLORON, binnen is. Als ik ervoor zou kiezen om de keuze 2 of 3 te nemen dan komt het dus dubbel bij de PGO en de NDFF. Daar voel ik niet veel voor.

Groet,

Petra
Groet, Petra

rapunzel

Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos
Koos Ballintijn

hiskodevries

#3
Ter info, deze tekst is ook per email verstuurd naar gebruikers met > 100 waarnemingen, in het bezit van een geldig email adres en die de instelling 'email & nieuwsbrief ontvangen' op Ja hebben staan.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: petraw op december 14, 2009, 11:46:58 AM
Beste Hisko,

Ik kan niet zien bij mijn persoonlijke gegevens wat je bedoeld en waar ik deze wijzigingen zou moeten aanbrengen.

Verder is het zo dat een groot gedeelte van mijn gegevens al lang op een andere manier bij de PGO, in dit geval FLORON, binnen is. Als ik ervoor zou kiezen om de keuze 2 of 3 te nemen dan komt het dus dubbel bij de PGO en de NDFF. Daar voel ik niet veel voor.

Groet,

Petra
Petra, gegevens worden in het ndff systeem ontdubbeld.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 11:57:09 AM
Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos
Koos in dat geval kies je voor zeker en dus optie 2
Dat betekend dat jouw data dan niet gebruikt gaat worden voor toetsing van de flora en faunawet  (ongeacht wie die toetsing uitvoert)


Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Robert Heemskerk

Als je kiest voor data-export naar:

help scherm=26 item=2 (Natuurpunt studie)werkgroepen, afdelingen en beheerteams
Detailinformatie Vlinderstichting exporteren
Detailinformatie  Ravon export
Detailinformatie  Sovon export
Detailinformatie  Eis export
Detailinformatie  Floron export
Detailinformatie  Zoogdieren export

Kan je er dan van op aan dat bovengenoemde partijen de data niet aan derden doorgeven?
Worden daar goede afspraken over gemaakt?

groet, Robert

hiskodevries

Citaat van: Robert Heemskerk op december 14, 2009, 12:33:39 PM
Als je kiest voor data-export naar:

help scherm=26 item=2 (Natuurpunt studie)werkgroepen, afdelingen en beheerteams
Detailinformatie Vlinderstichting exporteren
Detailinformatie  Ravon export
Detailinformatie  Sovon export
Detailinformatie  Eis export
Detailinformatie  Floron export
Detailinformatie  Zoogdieren export

Kan je er dan van op aan dat bovengenoemde partijen de data niet aan derden doorgeven?
Worden daar goede afspraken over gemaakt?

groet, Robert
Robert, dat zijn dus de oude instellingen die 'straks' niet meer gelden
de pgo`s halen hun waarnemingen van andere partijen straks ook uit de NDFF
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Ted van der Knaap

#8
Ook ik twijfel om voor 3 te kiezen vanwege de "commerciële projecten"

Heb er geen problemen mee om mijn gegevens te delen maar bij het woord commercie krijg ik altijd een beetje "jeuk".

Zeker bij de combinatie natuur-commercie

Wat is de reden dat Waarneming.nl die optie toch aanbeveeld?

(misschien dat iemand met wat voorbeelden mijn "jeuk" weg kan nemen)
groet-je, Ted van der Knaap (always learning!)

hiskodevries

Ted,
dat zal ik uitleggen.
Als ergens in nederland aan de infrastruktuur gesleuteld gaat worden dan dient een onderzoek gedaan te worden naar de natuurwaarden.
Dit gebeurt merendeels door ecologische adviesbureau`s.
Als straks de NDFF volop in bedrijf is bevat deze de enige database in Nederland met waarnemingen voorzien van een wettelijke goedkeuringsstempel die gebruikt mogen worden voor zo`n toetsing.
Praktijkvoorbeeld:
weg c moet verbreed worden in polder y
met raadpleegt de ndff en wat blijkt op die lokatie komen een aantal soorten voor die onder de flora en faunawet vallen, b.v. de beruchte rugstreeppad.
In dat geval wordt niet zomaar een vergunning verleent.
Een aantal mensen herinneren zich nog de uitbreiding van hotel aan de kust op een stuk grond welke volstond met beschermde orchideen, echter was dit nergens bekend en kon de vergunning zonder problemen verleent worden.
Het kan de natuur dus helpen als jouw waarnemingen ook 'commercieel' gebruikt mogen worden.


Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Ted van der Knaap

Citaat van: hiskodevries op december 14, 2009, 13:23:29 PM
Ted,
dat zal ik uitleggen.
Als ergens in nederland aan de infrastruktuur gesleuteld gaat worden dan dient een onderzoek gedaan te worden naar de natuurwaarden.
Dit gebeurt merendeels door ecologische adviesbureau`s.
Als straks de NDFF volop in bedrijf is bevat deze de enige database in Nederland met waarnemingen voorzien van een wettelijke goedkeuringsstempel die gebruikt mogen worden voor zo`n toetsing.
Praktijkvoorbeeld:
weg c moet verbreed worden in polder y
met raadpleegt de ndff en wat blijkt op die lokatie komen een aantal soorten voor die onder de flora en faunawet vallen, b.v. de beruchte rugstreeppad.
In dat geval wordt niet zomaar een vergunning verleent.
Een aantal mensen herinneren zich nog de uitbreiding van hotel aan de kust op een stuk grond welke volstond met beschermde orchideen, echter was dit nergens bekend en kon de vergunning zonder problemen verleent worden.
Het kan de natuur dus helpen als jouw waarnemingen ook 'commercieel' gebruikt mogen worden.

Hisko,

mijn "jeuk" word al minder maar is bij het woord "commercie" toch nog niet helemaal weg

Waarneming.nl vraagt nooit geld voor het verstrekken van gegevens...  ...gebeurt het ook wel eens andersom, dat de "commercie" geld aanbied voor gegevens en is Waarneming.nl daar dan betrouwbaar in... m.a.w. DE NATUUR op de eerste plaats?
groet-je, Ted van der Knaap (always learning!)

hiskodevries

Ted,
jij bedoeld of ons geld wordt aangeboden voor het leveren van waarnemingen ?
nee dat is nog nooit gebeurd. zoals je weet kunnen wij 'jullie' waarnemingen niet verkopen, staat ook vermeld in de tekst van email en van de eerste post.
Dat is inderdaad een kwestie van vertrouwen want bewijzen kan ik het natuurlijk niet :)

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Ted van der Knaap

Citaat van: hiskodevries op december 14, 2009, 13:49:00 PM
Ted,
jij bedoeld of ons geld wordt aangeboden voor het leveren van waarnemingen ?
nee dat is nog nooit gebeurd. zoals je weet kunnen wij 'jullie' waarnemingen niet verkopen, staat ook vermeld in de tekst van email en van de eerste post.
Dat is inderdaad een kwestie van vertrouwen want bewijzen kan ik het natuurlijk niet :)

Oké, ik probeer uit te vissen of er nadelen zitten aan het voor IEDEREEN beschikbaar te stellen van de gegevens.

Blijf op dit moment twijfelen voor 2 of 3

Nu word geschetst dat 3 alleen maar voordelen heeft, voor mij zit er ook altijd een andere kant aan de dingen en ben daar bij 3 nog niet van overtuigd!
groet-je, Ted van der Knaap (always learning!)

hiskodevries

#13
CiteerNu word geschetst dat 3 alleen maar voordelen heeft, voor mij zit er ook altijd een andere kant aan de dingen en ben daar bij 3 nog niet van overtuigd!
elke optie heeft zijn voor en nadelen
kies je niet voor drie , dan weet je zeker dat niemand geld met je waarnemingen kan verdienen, maar dan weet je ook zeker dat jouw rugstreeppad waarnemingen niet worden meegewogen  bij een evaluatie van de flora en faunawet.
Een waarneming is 1 ding  de interpretatie van het grote geheel is een ander verhaal. Dat laatste kunnen de ecobureau`s en de PGO`s en ja het is logisch dat zij daarvoor betaald worden.
Dit is allemaal ook niet nieuw maar een vernieuwde opzet van http://www.natuurloket.nl  waar eenieder de pgo waarnemingen kan / kon aanschaffen.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Date Lutterop

CiteerPraktijkvoorbeeld: weg c moet verbreed worden in polder y
metraadpleegt de ndff en wat blijkt op die lokatie komen een aantalsoorten voor die onder de flora en faunawet vallen, b.v. de beruchterugstreeppad.
In dat geval wordt niet zomaar een vergunning verleent.

Het wordt al wat enger als waarnemingen uit polder y niet erg uitputtend voorhanden zijn en er op basis van een onvolledige soortenlijst voor het betreffende gebied wordt geconcludeerd dat er niets bijzonders voorkomt en de weg dus probleemloos verbreed kan gaan worden. In dat geval zou je gewild hebben dat je je waarnemingen nooit had doorgegeven...

Groet,

Date


HPM

Maar als niemand iets doorgeeft is er helemaal geen rem meer.
Alle bee(s)tjes helpen.

--
Groeten, Herman van der Meer
Herman van der Meer

rapunzel

Citaat van: hiskodevries op december 14, 2009, 12:06:34 PM
Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 11:57:09 AM
Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos
Koos in dat geval kies je voor zeker en dus optie 2
Dat betekend dat jouw data dan niet gebruikt gaat worden voor toetsing van de flora en faunawet  (ongeacht wie die toetsing uitvoert)

In de vroegere situatie wilde ik mijn gegevens aan de PGO leveren, omdat die PGO een vergoeding kreeg voor het , na validatie, doorleveren van die gegevens aan derden. Begrijp ik het goed, dat de gegevenslevering aan derden nu rechtstreeks vanuit de NDFF en (financieel) buiten de PGO omgaat ?

Koos
Koos Ballintijn

GertJ

Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 11:57:09 AM
Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos

Ik ben op zich niet tegen commerciëel gebruik van data, er is niks mis met het leveren van service door adviesbureaus waarmee (ook) geld verdiend wordt.
Ik heb wel wat meer moeite met commerciëel gebruik van gratis data.
Als iemand data gebruikt voor een commerciële opdracht lijkt het me niet meer dan redelijk dat de verstrekker van de data hier een redelijke vergoeding voor krijgt. Het onderhoud van waarneming.nl kost ook flink wat geld (Toch?) En waarneming.nl is nog lang niet uitontwikkeld!

Al met al twijfel ik nog even tussen optie 2 of 3. Ik ben me er van bewust dat het vrij beschikbaar stellen juist bij de filosofie van waarneming.nl hoort, valt veel voor te zeggen.
Groet Gert Jager

GertJ

#18
En nog even voor de duidelijkheid en transparantie:
Bij welke van de 3 opties hoort de nieuwe koppeling naar www.dutchbirdalerts.nl?
Is dat een wetenschappelijk doel of moeten we dit zien als een commerciëel project?
Groet Gert Jager

Leo Heemskerk

Op http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/ndff.aspx staat
Citaat van: NDFF
NDFF staat voor Nationale Databank Flora en Fauna.Het is een gegevensbestand dat informatie geeft over de verspreidingvan alle in Nederland levende planten- en diersoorten. Daartoe wordenverschillende gegevensbestanden samengebracht.
De NDFF bestaatuit een verzameling databanken die weliswaar verschillend zijn, maardie hetzelfde datamodel delen. Het datamodel is in samenwerking met hetInstituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van deUniversiteit van Amsterdam (IBED/UvA) en de koepelorganisatie StichtingVeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) ontwikkeld.
Bij de verwerkingvan de data toetst de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) elke waarnemingop kwaliteit. Hierna zorgt de GaN dat de gegevens 24 uur per dag viainternet toegankelijk zijn, zonder aanvullende software.
Onderdeel vanNDFF vormen de gegevens van de VOFF (zoals FLORON voor planten en SOVONVogelonderzoek voor vogels), aangevuld met de natuurgegevens van veleandere partijen zoals Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, gemeenten enprovincies. De NDFF groeit continu doordat steeds meer partijenbesluiten hun natuurgegevens onder te brengen of te laten beheren in deNDFF.

Is er ook ergens een overzicht welke data is gevraagd en gegeven?
Is er bekend welke kwaliteit eisen GaN hanteert (terug koppeling hoe het beter kan?)
Krijg je op een of andere manier een terugkoppeling?
Groet,

Leo Heemskerk

hiskodevries

#20
Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 19:16:17 PM
Citaat van: hiskodevries op december 14, 2009, 12:06:34 PM
Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 11:57:09 AM
Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos
Koos in dat geval kies je voor zeker en dus optie 2
Dat betekend dat jouw data dan niet gebruikt gaat worden voor toetsing van de flora en faunawet  (ongeacht wie die toetsing uitvoert)


In de vroegere situatie wilde ik mijn gegevens aan de PGO leveren, omdat die PGO een vergoeding kreeg voor het , na validatie, doorleveren van die gegevens aan derden. Begrijp ik het goed, dat de gegevenslevering aan derden nu rechtstreeks vanuit de NDFF en (financieel) buiten de PGO omgaat ?

Koos
Koos, hoe de pgo`s dat met de GAN regelen weet ik niet, maar slechter zullen ze daar niet van worden. Gegevens leveren is slechts een geringe inkomstenbron voor de grotere pgo`s.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: GertJ op december 14, 2009, 19:56:41 PM
Citaat van: kballintX op december 14, 2009, 11:57:09 AM
Hisko,

In hoeverre worden bij optie 3 gegevens ook aan commercieele adviesburo's geleverd ?
Daar ben ik niet voor.

M.vr.gr.
Koos

Ik ben op zich niet tegen commerciëel gebruik van data, er is niks mis met het leveren van service door adviesbureaus waarmee (ook) geld verdiend wordt.
Ik heb wel wat meer moeite met commerciëel gebruik van gratis data.
Als iemand data gebruikt voor een commerciële opdracht lijkt het me niet meer dan redelijk dat de verstrekker van de data hier een redelijke vergoeding voor krijgt. Het onderhoud van waarneming.nl kost ook flink wat geld (Toch?) En waarneming.nl is nog lang niet uitontwikkeld!

Al met al twijfel ik nog even tussen optie 2 of 3. Ik ben me er van bewust dat het vrij beschikbaar stellen juist bij de filosofie van waarneming.nl hoort, valt veel voor te zeggen.
Gert, zie http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=69960.0.html
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: GertJ op december 14, 2009, 20:02:21 PM
En nog even voor de duidelijkheid en transparantie:
Bij welke van de 3 opties hoort de nieuwe koppeling naar www.dutchbirdalerts.nl?
Is dat een wetenschappelijk doel of moeten we dit zien als een commerciëel project?
Gert, die werkt nog met de oude instelling . maar zou in de nieuwe situatie onder optie 2 vallen
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

#23
Citaat van: Leo Heemskerk op december 14, 2009, 20:23:56 PM
Op http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/ndff.aspx staat
Citaat van: NDFF
NDFF staat voor Nationale Databank Flora en Fauna.Het is een gegevensbestand dat informatie geeft over de verspreidingvan alle in Nederland levende planten- en diersoorten. Daartoe wordenverschillende gegevensbestanden samengebracht.
De NDFF bestaatuit een verzameling databanken die weliswaar verschillend zijn, maardie hetzelfde datamodel delen. Het datamodel is in samenwerking met hetInstituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van deUniversiteit van Amsterdam (IBED/UvA) en de koepelorganisatie StichtingVeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) ontwikkeld.
Bij de verwerkingvan de data toetst de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) elke waarnemingop kwaliteit. Hierna zorgt de GaN dat de gegevens 24 uur per dag viainternet toegankelijk zijn, zonder aanvullende software.
Onderdeel vanNDFF vormen de gegevens van de VOFF (zoals FLORON voor planten en SOVONVogelonderzoek voor vogels), aangevuld met de natuurgegevens van veleandere partijen zoals Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, gemeenten enprovincies. De NDFF groeit continu doordat steeds meer partijenbesluiten hun natuurgegevens onder te brengen of te laten beheren in deNDFF.

Is er ook ergens een overzicht welke data is gevraagd en gegeven?
Is er bekend welke kwaliteit eisen GaN hanteert (terug koppeling hoe het beter kan?)
Krijg je op een of andere manier een terugkoppeling?
Leo,
tussen de aanleverende bronnen (lees waarneming.nl , telmee en later b.v. ook natuurmonumenten etc) en de NDFF komt een validatiemodule welke alle waarnemingen automatisch en daar waar nodig handmatig beoordeeld.
Op dit moment wordt druk gewerkt aan het samenstellen van validatieteams per soortgroep.
zie ook http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/commissie-kwaliteitsborging.aspx
Uiteraard komt vanuit die module een terugkoppeling.


Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Gerard Troost

in de oude situatie had ik alles aan staan (dus Natuurpunt (& co), Vlinderstichting, RAVON, SOVON, EIS, Floron, en VZZ) behalve het bovenste vinkje "Al mijn data mag geexporteerd worden".

De nieuwe situatie heeft dat vertaald naar optie 1 "Mijn data mag niet geëxporteerd worden". Lijkt mij niet kloppen. Ik heb nu het vinkje handmatig omgezet naar optie 2.

Wellicht is het goed dat je nog eens kijkt hoe dit kon gebeuren?

Gr
Gerard
Groet,
Gerard Troost
www.trektellen.org
www.twitter.com/migrations

www.twitter.com/trektellen

hiskodevries

Citeerbehalve het bovenste vinkje "Al mijn data mag geexporteerd worden".
we hebben de instellingen van bestaande gebruikers zo conservatief mogelijk omgezet.
op dit moment is de stand als volgt
optie 1:  59 
optie 2 : 78 
optie 3 : de rest
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0