Hoofdmenu

Zoogdieratlas.nl

Gestart door vzz, maart 25, 2009, 08:58:05 AM

Vorige topic - Volgende topic

vzz

ZOOGDIERATLAS.NL

Eind 2008 is de Zoogdiervereniging van start gegaan met Zoogdieratlas.nl.

Voor deze digitale zoogdieratlas zijn we op zoek naar zoveel mogelijk waarnemingen van zoogdieren.

Door van alle Nederlandse zoogdieren in kaart te brengen waar ze gezien zijn, hopen we een goed beeld te krijgen van de verspreiding.

Niet alleen wordt er gekeken naar de verspreiding van zeldzame en kwetsbare soorten als boommarter en otter. Maar zijn we juist ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als konijn, haas, vos en egel. Hoe gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het land?

Op Zoogdieratlas.nl wordt per provincie de verspreiding van zoogdieren in kaart gebracht.

Hiervoor worden verschillende partijen benaderd om mee samen te werken, zoals het provinciaal Landschap, de provinciale organisatie Landschapsbeheer, de provinciale zoogdierwerkgroep, de Provincie en enkele andere organisaties.

In 5 provincies (Overijssel, Drenthe, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland) zijn inmiddels atlasprojecten van start gegaan. De voorbereidingen in de provincie Noord-Holland zijn zover gevorderd dat ook daar op korte termijn gestart kan worden. In de loop van 2009 zullen de resterende provincies volgen. In iedere provincie is een provinciaal co├Ârdinator aanwezig als aanspreekpunt.

De looptijd van een provinciaal atlasproject is twee jaar. Omdat het startmoment per provincie verschillend is heeft het landelijke project een totale looptijd van drie jaar.  

Via de provinciale atlasprojecten wil de Zoogdiervereniging uiteindelijk een landelijke digitale zoogdieratlas realiseren. Iedereen die mee wil helpen, kan op zijn provincie klikken en kijken waar een dier al waargenomen is en waar dus de 'witte vlekken' in zijn provincie zitten.

Op Zoogdieratlas.nl staat informatie over de provinciale projecten, worden activiteiten en nieuwtjes aangekondigd en is informatie te vinden over de soorten. In het kader van de provinciale atlasprojecten staan diverse activiteiten en cursussen op het programma.  

Hoe kan ik meedoen?

Meedoen aan Zoogdieratlas.nl kan door het invoeren van waarnemingen op www.telmee.nl en Waarneming.nl.

De Zoogdiervereniging en Stichting Natuurinformatie hebben afgesproken dat de zoogdierwaarnemingen die op Waarneming.nl worden ingevoerd ook zichtbaar worden op Zoogdieratlas.nl. Dus zowel zoogdierwaarnemingen die via www.telmee.nl als via Waarneming.nl worden ingevoerd zijn straks te zien op de kaarten.

Op Zoogdieratlas.nl zijn waarnemingen alleen op kilometerhok niveau zichtbaar. Er zijn dus geen details van een waarneming te zien. Komende tijd vinden er vele veranderingen plaats waardoor Zoogdieratlas.nl steeds beter zal worden.

De Zoogdiervereniging streeft ernaar om na afloop van het project in 2011 een permanente digitale atlas op internet beschikbaar te hebben en uiteindelijk een gedrukte atlas van de zoogdieren in Nederland te publiceren.

Erik van Dijk

Leuk initiatief!!

Wanneer zijn de waarnemingen van waarneming.nl zichtbaar?

Gezien het gemis van van veel eigen stippen nu overduidelijk nog niet.

Met vriendelijke groet

Erik van Dijk