Zeearend op de koffie (20 mei 2006)

Gestart door Pim, mei 20, 2006, 20:41:25 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Gemiddeld éénmaal per maand ben ik als vrijwilliger werkzaam in het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen aan de Knardijk te Lelystad. Dit gebouw dat doet denken aan een noodklaslokaal voor een brugklas herbergt een interessante expositie over het unieke natuurgebied van internationale allure!  Ook kun je er terecht voor diverse zoetigheden, melktanddoosjes met opdruk, knuffels van diverse diersoorten en boeken met relevante onderwerpen. Voor ieder wat wils zou mijn grootmoeder zeggen.

Vandaag (zaterdag 20 mei 2006) was het weer een grote eer om de verschillende vogelwerkgroepen welkom te heten. De regen kwam met bakken naar beneden en mensen vluchten al snel het bezoekerscentrum binnen. Op de heenweg zag ik op het Oostvaardersveld twee reegeiten schuilen voor de regen. Een veldleeuwerik zong hoog in de grauwe lucht zijn lentelied, echter zonder aantoonbaar resultaat. Lepelaars foerageerden er fanatiek op los in een greppel.

Vanuit het bezoekerscentrum kijk je uit over de Keersluisplas. Een prachtig panorama dat een ieder wel vanuit zijn huiskamer zou willen zien. Meestal scheren er wel één of meerdere ijsvogels langs, maar vandaag was dit niet aan mij uitbesteed (echter wel aan anderen). Op het hoefijzervormige eilandje zat wel een kleine plevier en later ook een oeverloper. Eénmaal kwam een dappere lepelaar op bezoek.


"........Zelf ben ik geen koffiedrinker, ik ben meer van het zachtere type en drink graag rooibosthee. Maar uit ervaring weet ik wat de drank uit gemalen koffiebonen bij mensen voor vreugde en opgewektheid teweeg kan brengen, dat dit ook bij dieren speelt was mij echter niet eerder bekend. Het koffieapparaat staat bij een schuifraam en toen ik dit even opendeed om de tent te luchten hoorde ik in de verte een angstaanjagend klapwieken. Boven de plas kwam een enorme vogel aangevlogen. Het was de heerser van het luchtruim: De vliegende deur! De waarschijnlijk juveniele zeearend kwam op de tafel zitten en snoof de koffiegeuren op via zijn enorme haaksnavel. Door angst verdoofd stond ik samen met mijn collega achter de balie. Na enkele minuten zocht ik toenadering tot de vogel en het bleek een zeer vredelievend dier te zijn. Het liet zich zelfs zachtjes over zijn kruin kietelen, als vogels konden knorren dan was dit de eerste die dat zou doen. We tapten een bakkie versgemalen Douwe Egberts in voor de vogel. De warme drank was snel naar binnen, met een hoofdknik groette de vogel ons en verdween weer uit het raam. Met tranen in onze ogen zwaaiden we de vogel na.

Zo zie je maar weer een dag werken als vrijwilliger hoeft helemaal niet saai te zijn. De babykonijntjes die onder het bezoekerscentrum wonen durfden weer langzaam tevoorschijn te komen. Opeens moest ik denken aan een bepaalde song:

Bright eyes,
Burning like fire.
Bright eyes,
How can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes......................."


Plotseling voelde ik een hand op mijn hoofd. Een bezoeker schudde me wakker. "U zit al een half uur te dagdromen, maar kunt u me vertellen waar het toilet is".  Ik keek naar het raam naast de koffiemachine, deze stond op een kier.


Op de terugweg reed ik via de Ibisweg waar op een akker een vos wandelde. Bij de Wulpweg had ik eindelijk het genoegen van een ontmoeting met het paar grauwe kiekendieven dat hier vaak foerageert.

In Europa is de Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) broedvogel van (grootschalige) open landschappen. In Nederland werd deze soort in vervlogen tijden voornamelijk in veengebieden, natte hooilanden en de duinen aangetroffen. Tegenwoordig broedt een aanzienlijk deel van de populatie in akkerland. In Nederland gaat het hier om een tweetal kerngebieden; de zware kleigebieden in het Groninger Oldambt en de lichte zavelgronden van Zuidelijk Flevoland. Het Lauwersmeergebied is het enige semi-natuurlijke landschap waar de grauwe kiekendief jaarlijks tot broeden komt. Incidentele broedgevallen hebben zich o.a. voorgedaan in de Drents-Groninger veenkoloniën en in de buurt van de Eemshaven.
Bron: www.grauwekiekendief.nl

De grauwe kiekendief is in Nederland wel relatief zeldzaam te noemen. Het zal dan ook niemand verwonderen dat deze prachtige roofvogel op de rode lijst van Nederlandse broedvogels staat als ernstig bedreigd.

"De voorheen belangrijkste broedhabitats (hoogveen, natte heide, duinen) werden ongeschikt door verdroging, verruiging of vergrassing. Dit leidde tot gebrek aan nestgelegenheid en voedsel; bovendien nam de recreatie enorm toe"
Bron: Rode lijst van de Nederlandse broedvogels – Sovon e.a.

De vogel lijkt nu voor zijn voortbestaan afhankelijk van vele vrijwilligers en goedwillende boeren. Deze verdienen allen een lintje van onze koningin als ik ze mocht uitdelen. De vogel broed namelijk alleen nog op agrarisch cultuurland.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Pim

Wat een ontmoeting ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl