Goede boeken over planten

Gestart door markmeijrink, februari 20, 2009, 14:14:51 PM

Vorige topic - Volgende topic

markmeijrink

Overzicht literatuur planten

Met dit topic tracht ik een overzicht te geven van veel gebruikte en/of handige literatuur met betrekking tot planten en soortgroepen daarbinnen.

voor een overzicht van virtuele determinatiewerken --> klik hier

Flora Nederland Determinatiewerken

Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23e druk, Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden, Wolters-Noordhoff, Groningen

Beschrijving:
14x20 cm, 684 pag.
CiteerDit is hét standaardwerk over de flora van Nederland. U vindt in één band de meest complete, wetenschappelijk betrouwbare Flora. Met 2.000 soorten - een toename van 8% sinds 1996 - en een schat aan gedetaillerde illustraties. De enige flora die op ruime schaal op veldexecursies wordt getest. In deze geheel vernieuwde 23ste editie zijn de nieuwste evolutionaire inzichten op basis van wereldwijd DNA-onderzoek verwerkt. De herziening is verzorgd door de befaamde Leidse plantdeskundige Ruur van der Meijden, verbonden aan het Nationaal Herbarium Nederland. De nieuwe druk van de befaamde flora ingedeeld naar de nieuwste inzichten. Hierbij is gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals genetisch onderzoek. Voor veel mensen zal het even wennen zijn dat de orchideeën niet meer helemaal achterin staan als de hoogst ontwikkelde planten, aangezien deze groep reeds vroeg in de evolutie ontstaan is. Hetzelfde geldt voor de grassen en hun verwanten.

Eggelte, Henk (2007) Veldgids Nederlandse Flora 5e herziene druk, KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
15x23 cm, 472 pag.
CiteerDe Veldgids Nederlandse Flora heeft in de afgelopen jaren een vaste plek in de markt veroverd. Van deze determinatiegids, die werkt met nieuwe compacte sleutels die de gebruiker handig en snel bij de juiste plant brengen, werden in korte tijd 7000 exemplaren verkocht. Met name op scholen, bij cursussen en beginnende floristen is deze toegankelijke flora zeer in trek. Na 7 jaar was het tijd voor een grondige herziening. In deze 5e druk zijn 160 nieuwe soorten opgenomen en 300 tekeningen toegevoegd, sleutels zijn aangescherpt namen geactualiseerd en meer informatie is opgenomen over voorkomen, grootte en bloeitijd.


Flora Nederland Naslagwerken

Weeda, E. J. et al. (2003) Nederlandse Oecologische Flora 3e druk, IVN/KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
boxset: 25x30x16, 1700 pag.
CiteerDerde druk van een unieke uitgave, waarin de in Nederland in het wild voorkomende planten soort voor soort, op zeer toegankelijke wijze worden beschreven. De auteur, Eddy Weeda, geeft eerst een beschrijving van de plant en noemt met name de verschillen met verwante soorten. Daarnaast geeft hij informatie over verspreidingsgebied, terreintypen waar de plant groeit, andere soorten waarmee de plant vaak samen voorkomt, relaties met dieren, etc. De teksten, samen met de schitterende illustraties en foto's van de Westra's, maken deze uitgave tot een must voor iedereen die iets van planten wil weten.
De vijf delen, samen met het register, worden als complete set in één box aangeboden.

Marijnissen, J. (2000) Flora van de Lage Landen, Tirion uitgevers BV, Baarn

Beschrijving:
18x24 cm, 704 pag.
Citeer'De Flora van de Lege Landen' is de eerste Nederlandse flora met een zo volledig mogelijk beeld van de wilde planten uit Nederland en Vlaanderen waarbij zoveel mogelijk 'soorten zijn gefotografeerd. Uiteindelijk geven foto's de meest concrete en beste weergave van de werkelijkheid. Door de onbekende plant te vergelijken met de foto's en de encyclopedische informatie is determinatie zeer eenvoudig. Deze 'Flora' is gericht op de beginnende plantenliefhebber. De botanische kenmerken voor determineren zijn eenvoudig en overzichtelijk gehouden. Het boek bevat op overzichtelijke wijze gemiddeld 30 botanische kenmerken per plantensoort. Dit maakt het tot een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die uit liefhebberij of professioneel met de natuur bezig is.

Koning. L., de (1995) De Flora van Nederland van Dr. C.A.J.A. Oudemans; Atlas naar de eerste uitgave van 1859-1862, Atrium, ICOB BV

Beschrijving:
212 pag.
Citeerhalflinnen; met 500 schitterende ill. in kleur, reproducties naar klassieke gravures; 212 p.*De nuttige en instructieve functie van de gravures wordt onderstreept door een nieuwe tekst van Louis de Koning. Met een lijst van Nederlandse en officiële namen.

Eggelte, H. (2009) Botanisch woordenboek, Verklaring en vertaling van floristische termen, KNNV uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
14 x 21 cm, 196 pag.
Genaaid gebrocheerd met zwart-wit lijntekeningen
Prijs 19,95, ledenprijs 17,95
ISBN: 978-90-5011-289-5

CiteerIedereen die wel eens planten determineert, herkent het probleem. Een flora is een handig hulpmiddel, maar de vele botanische termen maken het vaak tot een lastige puzzeltocht. Wat was ook alweer het verschil tussen een getand en een gekarteld blad? Wat is een hauwtje? En wat is het verschil tussen een tros en een pluim?

Het Botanisch woordenboek is een geïllustreerd woordenboek dat doeltreffend afrekent met dit probleem. Het geeft van zo'n 1500 botanische termen een heldere omschrijving van de betekenis, waar nodig met verwijzingen naar verwante of tegenovergestelde termen. De honderden tekeningen maken visueel duidelijk waar het om gaat. Van de meeste termen is daarnaast de vertaling weergegeven in het Engels, Duits, Frans en Latijn, wat het werken met buitenlandse flora's mogelijk maakt.

Het Botanisch woordenboek is overzichtelijk opgezet. De termen zijn gerangschikt naar ondergrondse delen, stengel en takken, knoppen, bladeren, oppervlaktekenmerken, bloeiwijzen, bloemen, vruchten en zaden. Voor lastige taxa, zoals grassen en zeggen, zijn aparte termenlijsten opgenomen, evenals voor systematiek, floristiek, vegetatiekunde en landschap. Een register achterin het Botanisch woordenboek, met daarin alle Nederlandse en buitenlandse termen, wijst de gebruiker snel naar de juiste plek in het boek.

Het Botanisch woordenboek is een handig hulpmiddel voor enthousiaste plantenliefhebbers en maakt het op naam brengen van planten weer leuk!


Flora Nederland Regionaal/Lokaal

Dijksen, A. (2006) Wilde Planten van Texel volledig herziende editie, Het Open Boek, Texel

Beschrijving:
16x22 cm, 111 pag.
CiteerVoor de liefhebbers van wilde planten is Texel een klein paradijs. Dat het eiland zo'n rijke vegetatie heeft, dankt het vooral aan de grote verscheidenheid aan landschappen. In het midden heb je de Hoge Berg, de lemen kern uit de ijstijd met zijn groene weggetjes, tuinwallen en kolken. Daaromheen liggen de oude en nieuwe polders en vind je sloten, binnendijken en doorbraakpoelen. Het eiland heeft natte en droge duingebieden, buitendijkse kwelders, de Horsmeertjes. En niet te vergeten het honderd jaar geleden op de Westermient aangeplante dennenbos, dat geleidelijk meer een loofbos aan het worden is. Al deze gebieden hebben hun typisch eigen begroeiing. Die staat langs de kust onder invloed van zout of brak bodemwater, wat een bijzondere variatie teweegbrengt van gewone tot zeer zeldzame soorten.

Westhoff, V., et al. (1991) De Plantengroei van de Waddeneilanden, KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
417 pag.
niet voorhanden

Douwes, D. (1986) Flora van Doetichem; Veranderingen in de Wilde Flora, Staring instituut/KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
19,5x21cm, 310 pag.
niet voorhanden

Linde, B., te, et al. (2003) Atlas van de Flora van Oost-Gelderland, Stichting de Maandag, Ruurlo

Beschrijving:
22,6x28,6 cm, 544 pag.
CiteerDe oostelijke helft van Gelderland is bij veel liefhebbers van de wilde flora goed bekend. Van de bekende natuurgebieden zoals het Korenburgerveen en de Bekendelle bij Winterswijk, Montferland, de Kruisbergsche Bosschen, de Veluwezoom en de Millingerwaard is de flora in diverse publicaties uitgebreid beschreven. Wat er in de minder bekende natuurterreinen, in agrarisch gebied en in de bebouwde gebieden groeit is maar bij een enkeling bekend.

De Flora van Gelderland ten oosten van Apeldoorn en Nijmegen is nu volledig in kaart gebracht. De gegevens zijn door vrijwilligers en professionele onderzoekers in de periode tussen 1989 en 2001 verzameld.

De auteurs, Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg, zijn beiden werkzaam als floraonderzoeker in Gelderland. Maar weinig mensen kennen de Oost-Gelderse flora zo goed als zij; ze zijn de afgelopen vijftien jaar vanaf het vroege voorjaar tot ver in de herfst in 'het veld' geweest. Doordat hun veldervaringen in de begeleidende teksten doorklinken ontstaat een bijzonder accuraat beeld van ontwikkelingen in de flora van het gebied.

Gesteld kan worden dat Oost-Gelderland, één van de floristisch rijkste gebieden van Nederland, aan sterke veranderingen onderhevig is! Plantensoorten die soms al meer dan een eeuw waren uitgestorven, verschenen in afgegraven terreinen. Uit warme landen afkomstige  plantensoorten groeien tegenwoordig in maïsakkers en aan rivieroevers. Intussen gaan veel gevoelige soorten achteruit of staan op het punt te verdwijnen.

In totaal zijn 504.251 gegevens verwerkt tot verspreidingskaartjes. De verspreiding van de plantensoorten wordt per vierkante kilometer weergegeven.

Vrijwel alle 1900 plantensoorten die in de negentiende en twintigste eeuw in het onderzochte gebied zijn gevonden komen alfabetisch aan bod. Van  ruim 1100 soorten die in de onderzoeksperiode zijn gevonden wordt een gedetailleerd verspreidingskaartje afgebeeld.

Inleidende hoofdstukken gaan in op de ontwikkelingen en veranderingen in de Oost-Gelderse Flora, het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten en de plantengeografische ligging van Oost-Gelderland.


Vegetatiekunde/Plantensociologie Nederland


Schaminée, J.H.J., et al. (1995)Vegetatie van Nederland deel 1 t/m 5, Opulus press Ab, Leiderdorp

Beschrijving:
29x21,5cm, pag. variërend
inhoud ook te bekijken in: SynBioSys Download SynBioSys hier!Overzicht literatuur Orchideeën


Determinatiewerken Orchideeën Nederland


Kreutz, C.A.J. (2005) Veldgids Nederlandse Orchideeën; 2e volledig gewijzigde druk, Kreutz publishers, Landgraaf

Beschrijving:
16x23 cm, 144 pag.
CiteerOrchideeën hebben een bijna magische klank. Het zijn bloemen die verwonderen. In deze veldgids worden alle soorten die in Nederland voorkomen (en voorkwamen) met een korte soortbeschrijving, hun bloeitijd, de biotoop waarin ze voorkomen en hun verspreiding behandeld. De determinatietabel, de bloemdiagrammen en drie kleurenfoto's per soort, zorgen ervoor dat de afzonderlijke soorten gemakkelijk op naam gebracht kunnen worden. Enkele hoofdstukken beschrijven daarnaast in kort bestek (toegelicht met verscheidene foto's) kenmerken en bijzonderheden van orchideeën, ecologie, biotooptypen waarin ze voorkomen, achteruitgang en de bescherming van de Nederlandse soorten.

Deinum, D. (1944) De Orchideeën van Nederland; met inleiding van Dr. Jac. P. Thijse, C.V. Allert de Lange, Amsterdam

Beschrijving:
174 pag.
incl. verspreidingsgegevens en soortbeschrijvingen

Landwehr, J. (1977) Wilde Orchideeën van Europa; deel 1 & 2, Vereninging tot behoud van Natuurmonumenten, 's Gravenland

Beschrijving:
30x22,5 cm, 575 pag.
Standaardwerk incl. determinatiesleutel, voor de orchideeënliefhebber een 'must-have'.


Naslagwerken Orchideeën Nederland


Kreutz, C.A.J., et al. (2000) Orchideeën van Nederland; Ecologie, Verspreiding, Bedreiging en Beheer, B.J. Seckel, Raalte

Beschrijving:
24,5x32 cm, 512 pag.
CiteerDe aanwezigheid van orchideeën in het Nederlandse landschap wordt als een van de belangrijkste graadmeters beschouwd van het natuurbeheer. Het is dan ook van groot belang om de circa 50 orchideeën-soorten die in Nederland voorkomen in kaart te brengen. Pas dan kan gericht gewerkt worden aan de bescherming van de soorten en hun leefgebieden, het doel van deze uitgave. Dit boekwerk is geschreven, samengesteld en vormgegeven door twee deskundigen op het gebied van de ecologie, de verspreiding en beheer van deze bijzondere planten. De inleiding van dit lijvige boekwerk is gericht naar het biotooptype (kustgebied, laagveengebied, zandgronden, kalkgebied Zuid-Limburg etc.) waarbij de beschreven soorten op alfabetische volgorde worden besproken. In de beschrijvingen wordt vooral ingegaan op de standplaatseisen en de specifieke verschillen per soort. Middels duidelijke verspreidingskaarten wordt de aanwezigheid van de soorten orchideeën en hun natuurlijke hybriden in Nederland aangegeven. Hoewel dit rijk geïllustreerde boek veel wetenschappelijke informatie bevat zijn de auteurs erin geslaagd de leesbaarheid goed te handhaven. De uitgave verdient het predikaat standaardwerk.
(Biblion recensie, P.H. Redman)

Landwehr, J. (1977) Wilde Orchideeën van Europa; deel 1 & 2, Vereninging tot behoud van Natuurmonumenten, 's Gravenland

Beschrijving:
30x22,5 cm, 575 pag.
Standaardwerk incl. determinatiesleutel, voor de orchideeënliefhebber een 'must-have'.


- meer volgt binnenkort -

aanvullingen welkom!

aanvulling Peter van der Meer verwerkt

Edit 2012-01-05: Peter van der Meer: De eerste link in dit bericht aangepast (werkte niet meer).

petermeer

Thomas Schauer & Claus Caspari (2007) Nieuwe plantengids voor onderweg, Tirion Natuur

Beschrijving:
Bladzijden: 496 pag.
Type: Paperback
Categorie: Wetenschap - educatief
Richtprijs: € 14,95
Taal: Nederlands  
ISBN: 9052106717  

CiteerDeze prachtige jubileumuitgave beschrijft en toont maar liefst 1150 planten en heesters. De indeling is eenvoudig en praktisch ingericht naar bloemkleur en bouw. Een trefzeker zoeksysteem waarbij botanische voorkennis niet is vereist. De prachtig gedetailleerde aquarellen vergemakkelijken de determinatie en zijn op zich een lust voor het oog. De pagina's zijn voorzien van kleurcodes voor snel opzoeken.
Groeten van Peter van der Meer
KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland

Hoe meer ik leer, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik nog niets weet! (Socrates, 470-399 v. Chr.).

Gretchen

#2
Hallo plantenliefhebbers,

Er is een handige zoekkaart grassen ontwikkeld door The Field Studies Council en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Algemene Milieu- en Natuurbeleid. De kaart is bewerkt door Vik Casteels van het Natuureducatief Centrum "de Vroente" in Klamthout. De kaart is te bestellen bij de KNNV in Hoorn.
Op de kaart worden 30 algemene grassen afgebeeld en via een sleutel onderscheiden op 7 kenmerken. De kaart is goed bruikbaar naast de Flora van Heukels en andere determinatieliteratuur. Handig is de plastificatie. De kaart kost Euro 3,50.

Margreet.

Hinko

#3
Enkele suggesties:

Atlas van de Nederlandse grassen (Landwehr)

verspreiding:
Atlas van de Nederlandse Flora
Atlas fan de floara fan Fryslân (DTE v/d Ploeg)
Flora van Eindhoven

Stinzenplanten:
Stinzenplanten in Fryslân (DTE v/d Ploeg)
Stinzenplanten (Bakker/Boeve)

Internationaal:
Flora Helvetica
mvgr, Hinko

han.endt

#4
Dr. J. Mennema (1994) Heimans, Heinsius en Thijsse's Geïllustreerde Flora Van Nederland.

Vergelijkbaar met de Heukels', maar beslaat Nederland, België, Luxemburg en aangrenzend Duitsland en Frankrijk.


M. Blamey en C. Grey Wilson (2003) De Geïllustreerde Flora.

Noord- en Noordwest-Europa tot Midden-Frankrijk, Finland en geheel Duitsland. Alle soorten (24000). Mooie uitgave met prachtige kleurenplaten. Ook de 'kleine' soorten, zoals bijvoorbeeld bij de rozen en de ogentroosten komen uitgebreid aan bod.

HPM

Bob Gibbons & Peter Brough.
Thieme's Atlas wilde bloemen van Europa
(The Hamlyn photographic guide to the wild flowers of Britain en Northern Europe)
('Philip's Wild Flowers of Britain and Northern Europe)
(Der Grosse Kosmos Naturführer Blütenpflanzen)

Vertaling en bewerking Peter Heukels
1900 soorten, 1500 kleurenfoto's, 400 lijntekeningen, 1000 verspreidingskaartjes.

Ik weet niet of de Nederlandse nog in de normale handel is. Ik heb hem al 16 jaar.

--
Herman van der Meer
Herman van der Meer

Gretchen

Een leuk boek over de urbane vegetatie, de stadsplanten, is:
Stadsplanten. Veldgids voor de stad van Ton Denters, een uitgave van Fontaine Uitgevers uit 2004. ISBN 90 5956 075 2/NUR 412.

Gerangschikt op kleur; een beschrijving van de 700 soorten planten, met foto's en veel informatie. Met een algemene inleiding over stadsplanten, inclusief "groenbloeiers" als grassen en muurvarens, een paragraaf over stinsenplanten met veel foto's en een 18-tal stadswandelingen door evenveel Nederlandse steden. Met index op Nederlandse en wetenschappelijke namen.

Een erg handig boek voor in de stad, met een aanbeveling van wijlen Ruud van der Meijden, onder meer de redacteur van de laatste drie edities van de Flora van Heukels.

Margreet.

Gretchen

Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en Pyreneeënflora? ;)

Margreet.

markmeijrink

Citaat van: Gretchen op juni 19, 2009, 15:26:04 PM
Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en Pyreneeënflora? ;)

Margreet.

Flora Helvetica moet je een heel eind op weg helpen met als naslag (maar dat is F. helvetica ook eigenlijk) Flora Alpina. Flora Helvetica heeft trouwens wel een sleutel.

M.v.gr. Mark

han.endt

Citaat van: Gretchen op juni 19, 2009, 15:26:04 PM
Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en Pyreneeënflora? ;)

Margreet.

Bergflora van Europa, C. Grey Wilson en M. Blamey, Tirion Natuur.

Windekind

Ik mis de driedelige heukels van rond 1910 en de flora neerlandica.

Naar mijn mening: ongeevenaarde topwerken
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Gretchen

Han en Mark, dank voor de tips. :duim:

Margreet.

frankw

De ANWB bomen gids voor Europa is dat ook wat?
http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html

Deze heb ik net besteld om mijn (beperkte) kennis van bomen weer een beetje op te halen..

han.endt

Citaat van: frankw op juni 27, 2009, 17:43:38 PM
De ANWB bomen gids voor Europa is dat ook wat?
http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html

Deze heb ik net besteld om mijn (beperkte) kennis van bomen weer een beetje op te halen..

Redelijk. Er staan wel ontzettend veel soorten in om mee te beginnen. Soorten die je nimmer zult zien of je moet arboreta gaan afstruinen.

frankw

Bedankt voor je reactie, wat zou dan een geschikter boek zijn volgens jouw? Of weet je de naam van een school/studie boek die bijv. gebruikt wordt bij de opleiding bos- en natuurbeheer oid, en die vrij in de handel te krijgen is?

han.endt

#15
Citaat van: frankw op juni 27, 2009, 18:29:20 PM
Bedankt voor je reactie, wat zou dan een geschikter boek zijn volgens jouw? Of weet je de naam van een school/studie boek die bijv. gebruikt wordt bij de opleiding bos- en natuurbeheer oid, en die vrij in de handel te krijgen is?

Dat ligt er aan. Hoe diep wil je in de materie duiken? Heb je genoeg aan een boek waarmee je de Zomer- en Wintereik of de Zomer- en Winterlinde kunt herkennen of wil je ook de park- en straatbomen op naam kunnen brengen, zoals de zilverlinden, de Krimlinde, de Moeras- en Scharlaken Eik.
Wil je ook sommige cultuurvariëteiten herkennen?

In mijn tijd was men voor de studie verplicht om de Nederlandse Dendrologie van B.K. Boom (what's in a name?) aan te schaffen en aangezien dit boek nog niet is overtroffen zal dat nog steeds zo zijn.

frankw

Bedankt voor je reactie. Ik wil eerst de meest algemene soorten goed onder de knie krijgen, daarna kunnen we altijd nog uitbreiden :duim:

han.endt

#17
Citaat van: frankw op juli 01, 2009, 18:58:18 PM
Bedankt voor je reactie. Ik wil eerst de meest algemene soorten goed onder de knie krijgen, daarna kunnen we altijd nog uitbreiden :duim:

ANWB Bomengids is zeker geen miskoop. En als je twijfelt dan gooi je het hier in de groep :lol: B). Voor bomen heb ik altijd nog een zwak. Ik heb in een grijs verleden ook nog eens geïnventariseerd voor de Bomenstichting.

Margreet Kwh

Zoekkaart algemeen voorkomende waterplanten

Nog een handige zoekkaart van fsc en lne, door Richard Orton, Anne Bebbington en John Bebbington, bewerkt door Vic Casteels.

Een uitgave van de Vlaamse overheid, 2007, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen te Brussel.

Met sleutel. Op 6 panelen worden planten uit verschillende zones gepresenteerd. Met afbeeldingen in kleur en handig geplastificeerd voor gebruik door beginners in het veld.

Gebruik naast een goede flora is ook handig.

Margreet.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

bhendrikx

Sedges of the British Isles, BSBI;  AC Jermy, DA Simpson, MJY Foley and MS Porter

Een must voor de cyperaceae-fanaat.
Groeten Bart

bhendrikx

Grasses of the British isles. Cope & Gray. 2009.

Goed book met gedetailleerde tekeningen.
Groeten Bart

teun.spaans

#21
Nog niet volledig, maar wel goed op weg: Alpen flora door Dr. Thomas Götz,  http://www.tkgoetz.homepage.t-online.de/alpenflorahome.html

De reeds genoemde Flora Helvetica heeft een praktische en handzame determinatie sleutel voor onderweg. Je wilt dan niet het dikke boekwerk meeslepen.

Voor planten boven de 1500-2000 meter vind ik ook Alpenpflanzen, door Oskar Angerer en Thomas Muer, uitgave Ulmer Naturfuherer, ISBN 9 783800 133741 een praktisch werkje voor onderweg. Qua gewicht ook nog goed te doen tijdens lange wandelingen.

rapunzel

Geacht forum,

Ik ga binnenkort naar Hongarije. Wie kent er een goede Flora van Hongarije. Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?

Koos Ballintijn
Koos Ballintijn

marcel123

Citaat van: kballintX op mei 03, 2010, 14:32:49 PM
Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?
http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356
In te zien op de stand van Meijs tijdens de Florondag.

rapunzel

Citaat van: optilete op mei 03, 2010, 21:20:23 PM
Citaat van: kballintX op mei 03, 2010, 14:32:49 PM
Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?
http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356
In te zien op de stand van Meijs tijdens de Florondag.

Dank je, Marcel !

Gr.
Koos
Koos Ballintijn

WimV

Hoi Koos,

Heb hem gekocht op afgelopen Variadag. Maar niet voor 55 Euro. Meijs had hem sterk afgeprijsd, dus ik kon hem voor de helft meenemen. Hij had nog 1 exemplaar en moest er vanaf, dus ik had mazzel. Flora is prima te gebruiken.

Groetjes,
Wim

rapunzel

Citaat van: WimV op mei 04, 2010, 21:57:34 PM
Hoi Koos,

Heb hem gekocht op afgelopen Variadag. Maar niet voor 55 Euro. Meijs had hem sterk afgeprijsd, dus ik kon hem voor de helft meenemen. Hij had nog 1 exemplaar en moest er vanaf, dus ik had mazzel. Flora is prima te gebruiken.

Groetjes,
Wim

Hi Wim,

Ik heb hem gemaild, maar nog niets gehoord. Misschien is hij op reis.
Groet,
Koos
Koos Ballintijn

Margreet Kwh

Tip via Vroege Vogels: http://www.berglinde.nl/downloads/Muurplanten_in_Gelderland_2010.pdf
een rapport over Muurplanten in Gelderland.

Margreet.
met vriendelijke groet, Margreet Kouwenhoven

HPM

Citaat van: MarKoHu op juni 20, 2010, 21:28:06 PM
Tip via Vroege Vogels: http://www.berglinde.nl/downloads/Muurplanten_in_Gelderland_2010.pdf
een rapport over Muurplanten in Gelderland.

Margreet.

Niet echt een plantenboek natuurljk.
Zie overigens http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=110974.0.html

--
Groeten, Herman van der Meer

Herman van der Meer

Traveler

Heeft iemand al de nieuwe KNNV Veldgids Plantengemeenschappen kunnen inkijken of aangeschaft?

Met vriendelijke groet,

Rutger