Schade door vrijlating uitheemse soorten

Gestart door Max Berlijn, januari 10, 2010, 20:47:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

6-0 voor Lodewijk voor het geduld om te (blijven) reagaren op deze onzin!  :duim:
Zoals je kon lezen heb ik de handdoek heeeeeel snel in de ring gegooid.

Sommige mensen gaat het niet om de inhoud, maar om het opwekken van irritatie!  >:(

Gov Pavlicek

1) Daar ga ik niet eens serieus op in. Biologen doen beslist niet steeds onderzoek. Bioloog ben je na een studie. Daarna hoef je niks te onderzoeken om bioloog te zijn.

2) Was een strijd tussen Andrea en bioloog. Maar je mag het best over jezelf hebben natuurlijk.

3) Onjuist, reden heb ik gegeven. Vraag na bij het forumbeheer zou ik zeggen. Verder hier niet ter zaken doende.

4) Als ik links neerpen heeft dat zelden iets bijgedragen aan een inhoudelijke discussie. Overigens valt me dat ook weer op als het om het terrein "exoten" gaat. Discussies over hele andere takken van wetenschap worden bepaald anders gevoerd.

5) Ik discussieer op inhoud, niet op persoon.

6) Wat inhoudelijks dan. Uit het boek "Invasive species in a changing world" Warm aanbevolen door Daniel Simberloff ("They are guilty until proven innocent"), aldus Daniel.

Wat staat er in dit boek over de situatie in Duitsland. De conclusie (in z'n geheel):
"The distribution and spread of nonindigenous plant species is very well documented in Germany. Most studies deal with their biology, with phytosociological characterization of the communities they invade, or with eradication issues. Nevertheless, knowledge of possible influences on ecosystem process is poor. Field obeservations of the influence of invasive species on succession trajectories and erosion are the primary sources of that information.
The invasion of exotic species increases plantdiversity in Germany. They are not an important threat to biodiversity at a national or regional scale, but could be problematic on a local scale. The main reason for species extinction is land-use change and antropogenic effects on nutrient balance of competing species. The most invaded sites are open, nutrient-rich, and HUMAN-MADE disturbed habitats.
AIrborne eutrophication of nutrient-poor sites leads to expansion of a few strong competitors-both native and aliens species-into the species-rich communities. The combination of specific traits like growth form or nutrient-use efficiency may result in competitive exclusion of species. It appears that most of the successfull invasive species in central Europe are favored by nitrogen deposition, but the succes or failure of newly introduced species cannot be definitely predicted. There is a strong need for experimental approaches to test the effect of nitrogen depostion on the invasibility of plant communities.

Eerste en laatste keer dat ik deze moeite neem qua type werk. 

Conclusie: Veldwaarnemingen is al wat men heeft en dat is een armoedige basis voor onderzoek. Dat staat er. Overigens terzijde: veel mensen geven erg hoog op van hun veldwaarneming en zien het als bewijs. Begrijpelijk, want beelden spreken meer dan woorden en cijfertjes. Mensen houden na iets gezien te hebben bij hoog en laag vast dat hun waarneming klopt en (meestal foutief) ook hun algemene conclusie.
Belangrijker vind ik de opmerking dat planten in Duitsland op landelijke en regionale schaal zonder enig voorbehoud GEEN gevaar zijn voor de biodiversiteit. Op lokale schaal zou het wel zo kunnen zijn. Wel een voorbehoud.
Tenslotte de opmerking dat het vooral door de mens gefabriceerde habitats erg gevoelig zijn voor invasies, of het meest gevoelig. Mens gemaakt...wei, hei, akkerbouw.

Zelfs een zeer kritisch boek aangaande exoten komt niet verder dan dit als het om planten in Duitsland gaat. Dat sluit aan op wat ik constant waarneem.
Op dierengebied zien we allerlei waarnemingen die niet objectief zijn. Dat viel de Amerikaanse nerts, de halsbandparkiet, de nijlgans, de Grijze Eekhoorn en de wasbeer ten deel. Zelfs een inheemse soort als de vos wordt van alles verweten. De actie is vaakook nog zo dat deze niks oplost. Afmaken en schieten helpt niet bij de vos noch die Eekhoorn. Maar men blijft er maar mee doorgaan. Wat mij betreft ethisch totaal niet verantwoord maar ook nog eens onzinnig. Als je vossen schiet, krijg je er in de regel meer bij...Van de Grijze Eekhoorn weet men in de UK al: je kunt doen en laten wat je wilt, je komt er nooit meer vanaf. Beheer van deze soorten betekent simpelweg: met de regelmaat van een klok weer een massamoord begaan.

Boktorren en co.....Wat denk jezelf. Dat ik op EEN extra exoot zit te wachten? Ik vind dat men juist meer geld moet steken in het voorkomen van verspreiding als het nog kan en als je er een massaslachting achteraf zonder enige vorm van discussie kan voorkomen. Drie eekhoornsoorten mogen in NL niet meer gehouden worden omdat ze invasief kunnen zijn...helemaal mijn idee! Maar als iets een feit is en de omvang te groot, dan als regel maar laten begaan en accepteren.

Gov Pavlicek

Voor de overzichtelijkheid wat links:

1) De eerste is de beste. Men heeft ALLE gedocumenteerde gevallen van uitgestorven dieren en planten onderzocht in dit onderzoek uit 2008. Dat zijn er 785 in totaal. De uitkomst is dus dat exoten uiterst zelden en dan alleen nog op eilanden tot uitsterven hebben geleid. Dit is gezaghebbend, daar er geen ander onderzoek in de wereld is van een dergelijke omvang en grondigheid. ZOnder dat ernieuw onderzoek komt met een andere uitkomst is dit dus het meest aannemelijke resultaat.
http://www.pnas.org/content/105/suppl.1/11490.full


2) Meer een leuk verhaal, maar wel gesteund met bewijs. Een ecologe die het volgende aan haar collega's en natuur enhousiastelingen opvalt:
"The above anecdote highlights our tendency - as ecologists, natural resource managers, policy makers, and nature enthusiasts – to view all non-native species as unnatural, and therefore unwelcome in a healthy ecosystem. The corollary to this is that we end up viewing all native species as natural, and therefore good."
Ze geeft wel aan waarom het vaak bij de opzet van studies al zoanig misgaat dat een werkelijk meting van een effect van invasieve exoten juist onmogelijk wordt.

http://www.scientificblogging.com/endless_forms_most_beautiful/blog/are_invasive_species_bad_0

3) Ecoloog geeft aan hoe tendentieus men over een exoot, de wasbeer, schrijft. Zijn houding in de laatste twee alineas is ook mijn houding
http://www.mulder-natuurlijk.nl/Wasberen%20zijn%20niet%20eng%20of%20gevaarlijk!.htm

4) Onderzoek: productiebos omzetten naar elke andere vorm van bebouwing (behalve inheems bos) is bedreigend voor biodiversiteit! Productiebos met exoten is bepaald niet arm aan leven, zoals in Nederland Rob Chrispijn als mycoloog ook aangeeft en de strijd tegen de kap van exotisch bos is begonnen.

Inleidend citaat: "A common perception of plantation forests is that they are ecological deserts that do not
provide habitat for valued organisms. However, numerous studies in many countries have documented that plantation forests can provide habitat for a wide range of native forest plants, animals, and fungi (Parrotta et al. 1997a; Oberhauser 1997; Humphrey et al. 2000; BrockerhoV et al. 2003; Barbaro et al. 2005; Carnus et al. 2006, and papers in this issue)."
http://www.springerlink.com/content/113072272p7u6620/fulltext.pdf

5) Abstract: Plantations of exotic tree species in Britain: irrelevant for biodiversity or novel habitat for native species?
Onderzoek uit 2009, Engeland.
Conclusie: uitheemse bossen zijn soms rijker aan hetzij planten en soms dieren dan inheemse bossen.
http://www.springerlink.com/content/83302774871g3v47/

6) Amerikaanse Nerts lag vrijwel nergens in Europa aan de basis van het verdwijnen van de Europese Nerts. Dit geldt niet voor habitatverlies en jacht. De komst van de Amerikaan maakt de terugkeer waarschijnlijk nog moeilijker.
http://www.sekj.org/PDF/anzf32/anz32-047-054.pdf

Voorlopig wel genoeg zo denk ik.

Zonnekoning

Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Biologen doen beslist niet steeds onderzoek. Bioloog ben je na een studie. Daarna hoef je niks te onderzoeken om bioloog te zijn.
Elke wetenschapper die in een exact vakgebied is afgestudeerd en zijn werk er van maakt, blijft (af en toe) onderzoek doen en Piet Zumkehr en Theunis Piersma zijn mooie voorbeelden van biologen, die nog steeds onderzoek doen.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
3) Onjuist, reden heb ik gegeven. Vraag na bij het forumbeheer zou ik zeggen. Verder hier niet ter zaken doende.
Wat is onjuist en welke reden heb je gegeven?
Ik kan hieruit niet opmaken wat je bedoeld en bij welk forumbeheer ik het moet het moet navragen.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
5) Ik discussieer op inhoud, niet op persoon.
Dat doe ik dus ook!
In dit geval over de inhoud van één persoon die het hier op dit forum zet.
En natuurlijk speelt ook mee dat deze persoon mij en een ander zeer gerespecteerd forumlid (een mycoloog) heeft beledigd en nooit excuses heeft aangeboden.
Wat dat betreft heb ik een geheugen als een olifant, die vergeet en vergeeft ook niets.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Eerste en laatste keer dat ik deze moeite neem qua type werk. 

Conclusie: Veldwaarnemingen ... accepteren.
Uit die lap tekst valt niet op te maken wat voor werk je doet, behalve dat je veel leest en alleen maar (in mijn ogen foute) conclusies trekt en je vertelt nog steeds niet wie je bent en wat je doet!
Je gebruikt nog steeds een pseudoniem en dat is tegen de regels van dit forum!
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Drie eekhoornsoorten mogen in NL niet meer gehouden worden omdat ze invasief kunnen zijn...helemaal mijn idee!
Waar kan ik vinden dat jij verantwoordelijk bent dat verbod? Dat zou een klein pluspuntje voor je zijn!
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Maar als iets een feit is en de omvang te groot, dan als regel maar laten begaan en accepteren.
En daar gaat het juist mis en zijn we het absoluut niet met elkaar eens!
Jij vindt kennelijk de omvang van een probleem al snel te groot en vindt jij dat men het bijltje er bij moet neergooien!
Dit is struisvogelpolitiek en een foute instelling, die m.i. niet op dit forum thuis hoort.

Voor de liefhebbers de discussie op het forum van Vroege Vogels:

http://vroegevogels.vara.nl/Forum.35.0.html?&no_cache=1&view=single_thread&cat_uid=2&conf_uid=6&thread_uid=24809
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

HPM

Wil je nou ophouden, Lodewijk Jan? Als je wat over een discussie in een ander forum
hebt te klagen doe je het maar daar.

--
Groeten, Herman van der Meer


Herman van der Meer

Gov Pavlicek

#35
Citaat van: Zonnekoning op maart 06, 2010, 23:45:18 PM
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Biologen doen beslist niet steeds onderzoek. Bioloog ben je na een studie. Daarna hoef je niks te onderzoeken om bioloog te zijn.
Elke wetenschapper die in een exact vakgebied is afgestudeerd en zijn werk er van maakt, blijft (af en toe) onderzoek doen en Piet Zumkehr en Theunis Piersma zijn mooie voorbeelden van biologen, die nog steeds onderzoek doen.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
3) Onjuist, reden heb ik gegeven. Vraag na bij het forumbeheer zou ik zeggen. Verder hier niet ter zaken doende.
Wat is onjuist en welke reden heb je gegeven?
Ik kan hieruit niet opmaken wat je bedoeld en bij welk forumbeheer ik het moet het moet navragen.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
5) Ik discussieer op inhoud, niet op persoon.
Dat doe ik dus ook!
In dit geval over de inhoud van één persoon die het hier op dit forum zet.
En natuurlijk speelt ook mee dat deze persoon mij en een ander zeer gerespecteerd forumlid (een mycoloog) heeft beledigd en nooit excuses heeft aangeboden.
Wat dat betreft heb ik een geheugen als een olifant, die vergeet en vergeeft ook niets.
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Eerste en laatste keer dat ik deze moeite neem qua type werk. 

Conclusie: Veldwaarnemingen ... accepteren.
Uit die lap tekst valt niet op te maken wat voor werk je doet, behalve dat je veel leest en alleen maar (in mijn ogen foute) conclusies trekt en je vertelt nog steeds niet wie je bent en wat je doet!
Je gebruikt nog steeds een pseudoniem en dat is tegen de regels van dit forum!
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Drie eekhoornsoorten mogen in NL niet meer gehouden worden omdat ze invasief kunnen zijn...helemaal mijn idee!
Waar kan ik vinden dat jij verantwoordelijk bent dat verbod? Dat zou een klein pluspuntje voor je zijn!
Citaat van: Gov Pavlicek op maart 05, 2010, 21:59:04 PM
Maar als iets een feit is en de omvang te groot, dan als regel maar laten begaan en accepteren.
En daar gaat het juist mis en zijn we het absoluut niet met elkaar eens!
Jij vindt kennelijk de omvang van een probleem al snel te groot en vindt jij dat men het bijltje er bij moet neergooien!
Dit is struisvogelpolitiek en een foute instelling, die m.i. niet op dit forum thuis hoort.

Voor de liefhebbers de discussie op het forum van Vroege Vogels:

http://vroegevogels.vara.nl/Forum.35.0.html?&no_cache=1&view=single_thread&cat_uid=2&conf_uid=6&thread_uid=24809

We verschillen op heel wat meer punten dan alleen deze punten. Waarschijnlijk tot ons beider genoegen. Ik ben bijvoorbeeld nogal anarchistisch en vergevingsgezind. We denken inderdaad anders. Als iemand zegt dat een bepaalde, andere gedachte hier niet kan, dan vind ik dat erg neigen naar een dictatuur. Een forum staat nogal haaks op een dictatuur, omdatje op fora bijna alles kan zeggen wat je wil, ook als dat tegen de opvatting van een grote meerderheid in gaat. In een dictatuur geldt dit duidelijk niet. Dus ik vraag me af of dit dan voor jou wel de juiste plaats is, in alle eerlijkheid. Tenzij je je graag ergert aan meningen van anderen, maar daar lijkt het niet op. Je oordeelt over de mening van anderen en verbindt eraan dat deze personen dat eigenlijk niet mogen of niet mogen ventileren. Dat gaat slecht samen met een forum, tenzij het je eigen forum is wellicht.

Jij vind omdat WIJ het hartgrondig eens zijn, IK niet meer mag posten. Ik ken dit forum niet, maar als het hier ook zo werkt dan merk ik het wel. Post ik liever niet meer. Dat schreef ik al eerder. Voorlopig constateer ik echter dat de meeste mensen niet zo gediend zijn van jouw benadering van mij en soms ook van anderen. Misschien wordt het tijd, al was het maar in het belang van het forum, om je verder on topic te houden en dus op het onderwerp en eventueel mijn gedachten erover. Maar niet over een ander topic, waarbij je een ander forum moet betrekking om nog iets van een punt te maken.

Zonnekoning

Beste "Gov",

Dat we het niet met elkaar eens zijn, is wel duidelijk en dat is het probleem ook niet.
Het probleem is dat er niet op een redelijke manier met je te discussiëren valt als men met goede tegenargumenten komt!
Ik wil een dergelijk drama op het forum van Vroege Vogels hier voorkomen.
Daar heb je een rode kaart gekregen en hier krijg je er eentje van mij!
Ik weet niet of dat gehonoreerd wordt en voor de rest wil ik er geen woorden meer aan vuil maken...

http://vroegevogels.vara.nl/Forum.35.0.html?&no_cache=1&view=single_thread&cat_uid=3&conf_uid=3&thread_uid=28551
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

Norman

Lodewijk,

Mijn moeder zei altijd;

"als ze je lastigvallen, gewoon niet op reageren. Het gaat ze om de reactie en als je niet reageert is de lol er snel af en gaan ze anderen lastigvallen".

En moeders hebben altijd gelijk!  :duim:

Gov Pavlicek

#38
LJ,

Zoals ik onder natuurverstoord al schreef: je hebt je eigen drama veroorzaakt en dat had je kunnen voorkomen.
Ik vind het in elk geval knap dramatisch als iemand een feestje er door heeft laten bederven en zich in zijn hemd voelt staan met als reden wat anderen wel niet van 'm zouden denken. Ja, ik vind dat knap dramatisch en triest...
Je ziet je als de maat der dingen en die maat is helaas niet altijd hetzelfde. Jij vind dat ik niet met tegenargumenten kom, maar daarmee is dat nog niet zo. Maar als ik het goed begrijp denk je zo: "als ik vind dat iemand niet met goede argumenten komt, dan moet ik ervoor zorgen dat die persoon niet meer kan posten." Ik vind dat behoorlijk arrogant. Je gedraagt je als een poltieagentje in het veld en als "niveau-bewaker" op het forum. Wie heeft je dartoe aangesteld? En zijn die reacties van jou op mij je bijdrage aanhet niveau op dit forum?
Andere mensen hier en elders verwijten je dit en daaraan toevoegen dat ik juist wel met argumenten kom of zelfs me vleien met vergelijkingen...Dus je mening wordt niet 100% gedeeld en anderen vinden mijn mening nuttig. Is dat niet belangrijk? Ga jij erover wat anderen wel of niet leuk vinden met jezelf als maat?

Wat mij betreft mogen mensen schrijven wat ze willen, zonder enige onderbouwing, aan mij de keuze erop in te gaan. Aan forumbeheer de keuze om een boodschap op basis van dommigheid (heel fijn, mocht dat gebeuren zeg...) te verwijderen.

Blij te zien dat moddersmijten etc hier niet werkt. Nou het werkte wel, op mijn lachspieren voornamelijk. Ik hoop dat je die afkeer en haat tegen deze en andere exoten laat varen. Niet omwille van die exoten, maar omdat haat een emotie is die vooral jezelf raakt. Da's toch zonde!

Gov


Citaat van: Zonnekoning op maart 08, 2010, 01:06:36 AM
Beste "Gov",

Dat we het niet met elkaar eens zijn, is wel duidelijk en dat is het probleem ook niet.
Het probleem is dat er niet op een redelijke manier met je te discussiëren valt als men met goede tegenargumenten komt!
Ik wil een dergelijk drama op het forum van Vroege Vogels hier voorkomen.
Daar heb je een rode kaart gekregen en hier krijg je er eentje van mij!
Ik weet niet of dat gehonoreerd wordt en voor de rest wil ik er geen woorden meer aan vuil maken...

http://vroegevogels.vara.nl/Forum.35.0.html?&no_cache=1&view=single_thread&cat_uid=3&conf_uid=3&thread_uid=28551

HPM

Waarom denken jullie toch dat wij geinteresseerd zijn in deze off-topic op-de-man-spelerij en
verdachtmakingen? Wie waarom van welk forum is gegooid interesseert me geen fluit. Ik heb
hier alleen met dit forum te maken.
Als je niks zinnig hebt te melden en niet in staat bent op een beschaafde manier van gedachten
te wisselen, hou dan je mond.

--
Herman van der Meer
Herman van der Meer

Zonnekoning

#40
Herman,
Het gaat erom hoe Gov zich op een forum gedraagt en manier van schrijven (langdradig en daardoor onleesbaar).
Daarnaast ben ik en anderen door hem op een ander forum zwaar beledigd en is niet kennelijk niet bereid om daar zijn excuses voor aan te bieden!
Dit is een overtreding van de spelregels van Vroege Vogels en de huisregels van Waarneming.nl.

Citaat van: Gov Pavlicek op maart 07, 2010, 23:07:55 PM
Ik ben bijvoorbeeld nogal anarchistisch en vergevingsgezind. We denken inderdaad anders. Als iemand zegt dat een bepaalde, andere gedachte hier niet kan, dan vind ik dat erg neigen naar een dictatuur.
"Anarchistisch en vergevingsgezind" kan ik erg moeilijk met elkaar rijmen.
Ik heb meerdere keren mijn best gedaan om met Gov een zinnige discussie aan te gaan en nu zou ik dictatoriaal zijn. ???
Er zijn nu 2 serieuze onderwerpen verziekt, die eigenlijk over invasieve exoten (vanuit een bepaald perspectief) gaan!
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

HPM

Citaat van: Zonnekoning op maart 08, 2010, 20:39:49 PM
Herman,
Het gaat erom hoe Gov zich op een forum gedraagt en manier van schrijven (langdradig en daardoor onleesbaar).
Daarnaast ben ik en anderen door hem op een ander forum zwaar beledigd en is niet kennelijk niet bereid om daar zijn excuses voor aan te bieden!
Dit is een overtreding van de spelregels van Vroege Vogels en de huisregels van Waarneming.nl.

Citaat van: Gov Pavlicek op maart 07, 2010, 23:07:55 PM
Ik ben bijvoorbeeld nogal anarchistisch en vergevingsgezind. We denken inderdaad anders. Als iemand zegt dat een bepaalde, andere gedachte hier niet kan, dan vind ik dat erg neigen naar een dictatuur.
"Anarchistisch en vergevingsgezind" kan ik erg moeilijk met elkaar rijmen.
Ik heb meerdere keren mijn best gedaan om met Gov een zinnige discussie aan te gaan en nu zou ik dictatoriaal zijn. ???
Er zijn nu 2 serieuze onderwerpen verziekt, die eigenlijk over invasieve exoten (vanuit een bepaald perspectief) gaan!

Het is niet tegen de regels van Waarneming om iemand op een ander forum te beledigen.
We hebben daar niets mee te maken en je moet stoppen om dat steeds aan te halen.
Persoonlijke vetes vecht je maar onderling uit. Daar is waarneming niet voor.
Bovendien ben je zelf net zo onleesbaar en doe je zelf niets anders dan mensen beledigen.
Je bent voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor het verpesten van de onderwerpen.
Je wordt van alle kanten bekritiseerd, maar je trekt je er niets van aan en gaat gewoon op
de oude luidruchtige voet verder.

--
Herman van der MeerHerman van der Meer

Gov Pavlicek

#42
In elk geval wat dit onderwerp betreft. Dit hoeft niet mee gerevived te worden wat mij betreft, ik doe hier niet meer mee. Ik ben in het verleden op diverse fora actief geweest, maar zelden zoiets meegemaakt. Ik ga me op dit forum ook niet verdedigen tegen de regelrechte leugens die hier over mij, aangaande mijn vermeende gedrag op een ander forum, verspreid worden. Te belachelijk voor woorden. Blijf me erover verbazen dat mensen zich zo kunnen laten gaan, maar goed. Ik zou beter moeten weten. Ik snap niet dat forumbeheer hier dit uberhaupt pikt.
Hoe ik verder ook doorga, het gaat steeds weer over mij en daarmee wordt uiteindelijk ook het plezier van anderen vergald. Dat is mijn bedoeling niet, temeer ik zie dat ik ook geneigd ben toch te reageren. Zoals je schrijf HPM: daar moeten jullie inderdaad geen last van hebben. Dus ik stop bij dit topic,ik heb mijn punt toch al wel gemaakt en hoop dat het bij andere topics die me interesseren (en dan moet het haast wel aan exotenbeleid of natuurbeheer gerelateerd zijn), anders zal lopen.

vuurvlinder

Citaat van: HPM op maart 08, 2010, 21:11:06 PM
Citaat van: Zonnekoning op maart 08, 2010, 20:39:49 PM
Herman,
Het gaat erom hoe Gov zich op een forum gedraagt en manier van schrijven (langdradig en daardoor onleesbaar).
Daarnaast ben ik en anderen door hem op een ander forum zwaar beledigd en is niet kennelijk niet bereid om daar zijn excuses voor aan te bieden!
Dit is een overtreding van de spelregels van Vroege Vogels en de huisregels van Waarneming.nl.

Citaat van: Gov Pavlicek op maart 07, 2010, 23:07:55 PM
Ik ben bijvoorbeeld nogal anarchistisch en vergevingsgezind. We denken inderdaad anders. Als iemand zegt dat een bepaalde, andere gedachte hier niet kan, dan vind ik dat erg neigen naar een dictatuur.
"Anarchistisch en vergevingsgezind" kan ik erg moeilijk met elkaar rijmen.
Ik heb meerdere keren mijn best gedaan om met Gov een zinnige discussie aan te gaan en nu zou ik dictatoriaal zijn. ???
Er zijn nu 2 serieuze onderwerpen verziekt, die eigenlijk over invasieve exoten (vanuit een bepaald perspectief) gaan!

Het is niet tegen de regels van Waarneming om iemand op een ander forum te beledigen.
We hebben daar niets mee te maken en je moet stoppen om dat steeds aan te halen.
Persoonlijke vetes vecht je maar onderling uit. Daar is waarneming niet voor.
Bovendien ben je zelf net zo onleesbaar en doe je zelf niets anders dan mensen beledigen.
Je bent voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor het verpesten van de onderwerpen.
Je wordt van alle kanten bekritiseerd, maar je trekt je er niets van aan en gaat gewoon op
de oude luidruchtige voet verder.

--
Herman van der Meer

In andere topics was ik het wel eens oneens met Herman, maar in dit topic sluit ik mij volledig bij hem aan. Ik stel voor dat we het nu bij het topic: "Schade door vrijlating uitheemse soorten" houden.

Dat er mensen zijn die lappen tekst willen schrijven om hun standpunt duidelijk te maken juich ik alleen maar toe. Ik zie dat niet als langdradig of onduidelijk. Ik zie dat meer als betrokkenheid.
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

caliprobola

#44
Ik heb niet de gehele discussie gevolgd maar het viel me op dat één van de argumenten tvv exoten was dat er studies zijn die aantonen dat op grotere continenten nog geen gegevens zijn van soorten die uitgestorven zijn met als enige reden het invoeren van een exotische soort. Nu had ik de kleine bedenking dat het "niet uitsterven" van een soort nog niet hetzelfde is als "geen negatief effect" ondervinden.
Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik in mijn ouderlijke streek op zoek naar lieveheersbeestjes mijn allereerste aziatische lieveheersbeestje pas zag na vele weken zoeken op een moment dat tweestippelig lieveheersbeestje nog op iedere struik te vinden was en met een tiental beestjes in mijn eigen slaapkamer overwinterde. Nog geen tien jaar later is aziatisch lieveheersbeestje met voorsprong één van de algemeenste soorten lieveheersbeestjes en is tweekleurig lieveheersbeestje van één van de algemeenste soorten verworden tot een schaarse soort. De kans dat tweestippelig lieveheersbeestje uitsterft is natuurlijk heel klein maar dat de soort erg te lijden heeft onder de concurrentie van de exotische concurrent is heel duidelijk.

In deze Coccinula (Belgisch LHB-tijdschriftje) vind je ondermeer een overzicht van literatuur over het aziatisch lievheersbeestje - Harmonia axyridis - en de invasieve eigenschappen van deze soort. Verschillende studies tonen aan dat de soort na zijn aankomst in een regio al snel de dominante soort wordt en dat andere soorten hier onder te lijden hebben.


mvg
Pieter Vantieghem

Marina

Ik snap dit topic niet helemaal.
Dit gaat over een nerts in Denemarken?
Denemarken staat wereldwijd nummer 1 in nertsenfokkerijen. Best mogelijk dat er wat is losgelaten of dat er ontsnappen of door de eigenaar zijn vrijgelaten omdat ie zn bedrijf opdoekt. Hoe méér fokkerijen er zijn, hoe méér kans op dit soort dingen.
Nertsen in Nederland worden lang niet zoveel vrijgelaten als men beweert (die ene keer DAT het gebeurde werd er publiciteit aangegeven voor 10, dat wel) en hier schijnen ze praktisch niet te overleven.
In Denemarken is de natuur heel anders, daar hebben ze meer overlevingskansen.
Maar hier in Nederland is er praktisch geen sprake van?
(Niet wat nertsen betreft in elk geval.....)

lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Tim Asbreuk

Ik kan me niet voorstellen dat iemand zijn handelswaar op straat gooit bij een faillissement. Ik ken geen nertsenfokkers  maar wel een hele hoop agrariërs. Bij een bedrijfsbeëindiging of faillissement verkopen ze al het resterende vee als laatste inkomsten. Vaak wil de bank namelijk wel zijn deel hebben.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Marina

Wie heeft het over faillissement?
Veel mensen beginnen als bijverdienste met nertsenfokken, omdat ze denken dat daar het grote geld ligt.
Blijkt tegen te vallen en ja, wat moeten ze dan met die beesten.
En dan heb ik het nog niet over scheiding, overlijden, verhuizen, wraak van een bedrogen echtgenote... enz.
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682

Tim Asbreuk

Maar dan zie ik het nut er nog niet van in om ze vrij te laten (als ik ondernemer was). Verkopen is toch een oplossing die nog geld in het laatje brengt.
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk

Marina

Ja jij.
Maar Timmie wat jij doet dat maakt voor anderen toch geen verschil  ???
lees hier hoe trollen hun territorium markeren - http://www.randoloup.com/nl/?p=1682