Europese strategie

Gestart door tekenaar, december 06, 2008, 21:54:44 PM

Vorige topic - Volgende topic

tekenaar

Vanuit Brussel:

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES
PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET
COMITÉ VAN DE REGIO'S


NAAR EEN EU-STRATEGIE TEN AANZIEN VAN INVASIEVE SOORTEN

Document kan worden gedownload van:

EU strategie
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/