Grind is goud, zand is zilver

Gestart door wimtegels, oktober 03, 2008, 01:31:34 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Op 1 oktober j.l. bezocht ik het symposium "Maas in beeld".
Hier werden de resultaten besproken van 15 jaar natuurontwikkeling langs de maas.
Veel bijzondere soorten zijn teruggekeerd of hebben zich sterk uitgebreid.
Veel van deze soorten waren afhankelijk van de substraten grind en zand.
Door het normaliseren van de Maas waren deze biotopen grotendeels verdwenen. Ze zullen dan ook extra aandacht krijgen in de verdere uitbreiding van de natuur langs de Maas.

Ik zal de komende weken proberen hier wat meer informatie te geven over de natuurontwikkeling langs de Maas.

Voor meer informatie kun je ook terecht op http://www.maasinbeeld.nl/
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#1
Een andere leuke uitkomst van het onderzoek was het gegeven dat gebieden die na oplevering ingezaaid werden met gras zich aanmerkelijk minder divers ontwikkelden als gebieden die vanuit een onbegroeide bodem begonnen.

Dit is overigens geheel in overeenstemming met hetgeen ik zie langs de Roer.
Vanuit een grasmat start een totaal andere ontwikkeling als vanuit een kale bodem.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de groep van de amfibien vooralsnog weinig geprofiteerd heeft van de natuurontwikkeling van de Maas.

Persoonlijk denk ik dat dit een beetje een moeilijke groep in dit gebied zal blijven. Er zijn te weinig poelen die niet door vissen bewoond worden. Je hebt meer langdurige dynamiek nodig die er voor zorgt dt er deels verlande poelen zijn die af en toe droogvallen en daarmee ongeschikt zijn voor vis.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Ted van der Knaap

CiteerOp 1 oktober j.l. bezocht ik het symposium "Maas in beeld".
Hier werden de resultaten besproken van 15 jaar natuurontwikkeling langs de maas.
Veel bijzondere soorten zijn teruggekeerd of hebben zich sterk uitgebreid.
Veel van deze soorten waren afhankelijk van de substraten grind en zand.
Door het normaliseren van de Maas waren deze biotopen grotendeels verdwenen. Ze zullen dan ook extra aandacht krijgen in de verdere uitbreiding van de natuur langs de Maas.

Ik zal de komende weken proberen hier wat meer informatie te geven over de natuurontwikkeling langs de Maas.

Voor meer informatie kun je ook terecht op http://www.maasinbeeld.nl/
...gisteren zag ik dit filmpje waar bovenstaande ws over gaat...

zie: http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_...deoId/1_2917016


en vandaag nog een item over de Maas

zie: http://dvplayer.anp.tv/player/anp_popup.ph...owser=Microsoft Internet Explorer&agent=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 4.0)&platform=Win32&version=4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 4.0)&code=Mozilla
groet-je, Ted van der Knaap (always learning!)

wimtegels

Helemaal juist Tim.

Het eerste filmpje ging over het symposium. Het tweede over de start van de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Ted van der Knaap

CiteerHelemaal juist Tim.

..had ik het toch goed.. Pim ( ;) )
groet-je, Ted van der Knaap (always learning!)

wimtegels

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#7
Bij de gebieden die nu al ingericht zijn blijkt dat fouten bij de inrichting niet of nauwelijks door beheer te herstellen zijn. (Bron: Maas in beeld, succesfactoren voor een natuurlijke rivier, syntheserapport, Bart Peters, Gijs Kurstjens)

Persoonlijk wil ik hierbij opmerken dat de inrichting van nature door de rivier zelf zou gebeuren. Nu wordt de rivier en de gebieden ernaast ingericht door de mens.
Hierbij wordt een synthese gezocht tussen het belang van veiligheid (hoogwaterbescherming) delfstofwinning en natuur.

De Maas zal nooit vrij spel kunnen krijgen binnen deze randvoorwaarden. Ook ooibosvorming binnen de hoogwaterlijn kan problemen opleveren omdat dit ten koste van de hoog water afvoer kan gaan.

Bij de inrichitng kan hier rekening mee gehouden worden door de biotopen die bij hoge dynamiek ontstaan op de juiste plaatsen aan te leggen. Grind en zandbanken op de juiste plaats zullen weinig slib invangen. Ze zullen zelfs schoonspoelen bij hoog water. Zo kunnen omstandigheden voor bepaalde pioniersoorten lang in stand blijven.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Het rapport:

B. Peters, G. Kurstjens,2008.Maas in beeld: succesfactoren voor een natuurlijke rivier Projectgroep Maas in Beeld, Bureau Drift/Kurstjens ecologisch adviesbureau,Berg en Dal/Beek Ubbergen.pp99.

Dit rapport is zeer de moeite waard. Het kost slechts € 10,- en is te bestellen via onderstaande link. Daar zijn ook andere waardevolle publicaties over de Maas te bestellen.

http://www.maasinbeeld.nl/index.php?option...&id=3&Itemid=23
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Bij dit onderzoek is ook gekeken naar de effecten van begrazing. Belangrijke conclusies daarbij:
Extensieve jaarrond begrazing geeft de meeste biodiversiteit. Seizoensbegrazing is over het algemeen niet voldoende om de dichte grasmat voldoende open te maken voor ontkieming van andere planten.

Het vroeg inzetten van de begrazing, dat wil zeggen direct bij oplevering van de bij voorkeur redelijk kale bodem levert het beste resultaat.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels