Bijen en wespen van zeeland

Gestart door Peter Meininger, september 21, 2008, 16:23:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

Peter Meininger

Bijen en wespen van Zeeland

In september 2008 verscheen in de serie Fauna Zeelandica een bijzonder boek. De atlas "Bijen en wespen in Zeeland" (eindreactie Lucien Calle en Chiel Jacobusse) bevat verspreidingskaartjes (op basis van 5x5 km-hokken) van de 425 soorten bijen en wespen die uit de provincie bekend zijn. Ruim 120 kleurenfoto's laten de kleuren- en vormenrijkdom van bijen en wespen zien en illustreren soms fraai het gedrag.

Onder de vlag van stichting Het Zeeuwse landschap heeft een groep van tien deskundige vrijwilligers (in leeftijd variërend tussen 17 en 87 jaar) de afgelopen tien jaar de hele provincie doorkruist om het voorkomen van bijen en wespen in kaart te brengen. Dit resulteerde in zo'n 18.000 waarnemingen op ruim 5000 vindplaatsen. Daarnaast zijn gegevens verwerkt uit de literatuur en uit het databastand van EIS. Van alle soorten wordt naast een verspreidingskaartje ook een begeleidende tekst geboden, met informatie over ondermeer de biologie en het milieu van de betreffende soort. Ik zou hier zelf wat meer informatie hebben verwacht over vliegtijden en exacte datums van zeldzame gevallen.

Er werden twee soorten vastgesteld die nooit eerder in Nederland waren aangetroffen: de Doornkaakzandbij (Andrena spinigera) en de Sikkelsprinkhaandoder (Sphex rufocinctus). Er werden ruim honderd soorten gevonden die nog niet uit Zeeland bekend waren.

Spectaculair was de herontdekking van de Schorviltbij (Epeolus tarsalis ssp rozenburgensis), een taxon dat nooit buiten het Nederlandse Deltagebied is gevonden. De soort was al 20 jaar niet meer gezien en gevreesd werd dat deze bij was uitgestorven. Vanuit het zuiden is sprake van een snelle opmars van de Gewone viltbij (Epeolus variegatus) en die dreigt de Schorviltbij te verdringen.

Behalve informatie over de soorten en hun verspreiding, geeft het boek ook algemene informatie over bijen en wespen. In de inleidende hoofdstukken wordt onder meer ingegaan op roofvijanden en parasieten, op de voedselkeuze van bijen en wespen en op de invloed van het klimaat. Ook wordt beschreven hoe de Westerschelde, als vrijwel onneembare barrière, zorgt voor stuwing. Doordat soorten de oversteek niet kunnen maken is er ten zuiden van de Westerschelde sprake van een opeenhoping van migranten uit het zuiden.

De 125 kleurenfoto's zijn van hoge kwaliteit. Dit aantal betekent echter ook dat nog geen kwart van de soortteksten is voorzien van een foto. Het is dan ook geen determinatiewerk, maar een atlas. Voor het correct op naam brengen van soorten (veel soorten hebben overigens uitsluitend een wetenschappelijke naam), zijn we aangewezen op (veelal buitenlandse) literatuur.

Een lust voor het oog, boordevol informatie, prettig formaat, 192 pagina's, harde kaft en een schappelijke prijs: een aanrader voor alle natuurliefhebbers!


Te bestellen door € 29,50 over te maken op bankrekening 5103.36.167 ten name van Het Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp, onder vermelding van "Bijenatlas" of via de boekhandel.


met vriendelijke groet,

Peter Meininger

---------------------------------------------
Mijn weblog: http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/vorser/