Voortgang EHS

Gestart door wimtegels, september 19, 2008, 00:43:07 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Kamerbrief waarin de minister de voortgangsrapportage EHS aanbiedt. In 2007 is veel gedaan om de EHS te realiseren. Tempo van inrichting en agrarisch/particulier natuurbeheer blijven aandachtspunten.

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=30723

Ik heb de rapportage nog niet gelezen. Kan dus nog geen commentaar geven maar wil jullie er vast attent op maken.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Er zijn wat perikelen rond de grondprijzen voor de landbouwgrond die nodig is voor de EHS. Dit was aanleiding voor het Agrarisch Dagblad reden om op 28 augustus 2008 een artikel te plaatsen met de titel: "Streep door versnelde aanleg EHS"
In dit ertikel staat dat de EHS niet versneld kan worden aangelegd omdat volledige schadeloosstelling bij grondaankoop juridisch onvoldoende onderbouwd is.

Via onderstaande link de reactie van de minster op dit artikel.

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=31007

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Aankoopbeleid is een bealngrijk instrument bij de voortgang van de EHS.

Het aankopen van grond door overheden kan veel vragen oproepen. Zosls bijvoorbeeld vermeende bevoordeling van onder meer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ten opzichte van particulieren bij verwerving van gronden voor realisering van de Ecologische Hoofdstructuur.

Via onderstaande link kom je bij een memorandum waar hierop wordt ingegaan.

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=31025

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

De groene gebiedsontwikkeling, niet direct EHS denk ik. Wel van belang voor EIS(ecologische infrastructuur). Als de EHS de autobaan is vormt EIS min of meer de lokale wegen.

Via de link beantwoording van kamervragen over de groene ontwikkelingsgebieden.

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=31090
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels