waarschuwingssysteem OK, maar wie moet luisteren

Gestart door tekenaar, mei 29, 2008, 12:34:59 PM

Vorige topic - Volgende topic

tekenaar

We hebben het steeds over een waarschuwingssysteem, maar voor wie?

We constateren dat ergens een exoot groeit/leeft, wie krijgt vervolgens de taak hier wat tegen te doen?

p.s. discussies over bestrijdingsmethoden en over gevolgen van exoten zijn ook erg relevant, maar start deze liefst op in een aparte topic. Hier graag alleen "wie is verantwoordelijk voor actie" en evt "wie moet dat betalen".
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

Vroeger had de Plantenziektenkundige Dienst een taak in o.a. inventariseren van meidoorn en de aanwezigheid van bacterievuur. In beschermde gebieden (voornamelijk ten behoeve van de boomkwekerijsector) werden vel meidoorns opgeruimd en vervangen door bijvoorbeeld veld esdoorn.

Particulieren mochten de meidoorn laten staan maar moesten zo snoeien dat de plant niet ib bloei kwam omdat de vatbaarheid dan het grootste is. Er werd streng op toegezien en er waren hoge boetes.

Een dergelijke dienst is volgens mij absoluut noodzakelijk voor de beheersing van het exotenprobleem.

Ze zouden vooral een coƶrdinerende taak moeten hebben.

De uitvoerende taak is sterk afhankelijk van de soort. Voor sommige soorten zou zoiets als de muskusrattenbestrijding opgesteld kunnen worden. Deels kan er misschien ook met vrijwilligers in werkkampen gewerkt kunnen worden. Net zoals bijvoorbeeld bij het onderhoud van de heide.

De financiering is een groot probleem denk ik.

Mogelijke financiƫle bronnen:
Heffing op import van buitenlandse planten en dieren
Gebiedsbeheerder die in heel strik exotenbeleid wensen moeten misschien deels ruimte zoeken in hun eigen budget.
Een aanvulling uit de algemene middelen
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Ria Glas

CiteerWe hebben het steeds over een waarschuwingssysteem, maar voor wie?
Het lijkt me dat de terreinbeheerder (waterschap, gemeente etc) een belangrijke rol heeft bij het beheer van de vegetatie op hun gebied.

Waterschappen reageren vlot (in ieder geval in Utrecht) op meldingen van Grote waternavel. Telefonisch melden valt alleen niet altijd mee want de telefoniste ontbeert soms dit soort kennis. Een goed meldpunt zou voor bestrijdbare exoten flink kunnen schelen.

Plekken worden makkelijker, en dus sneller gemeld dan wanner er geen goed meldpunt is. Jonge vestigingen van snelgroeiende exoten zijn makkelijker aan te pakken dan oude plekken.

Een algemeen advies om te gaan bestrijden (door de commissie voor exoten) en hoe dat aan te pakken (zelfde club) zou een flink aantal terreinbeheerders over de streep kunnen trekken. Maar ik betwijfel of zo'n advies er komt.

wimtegels

#3
Het valt me op dat er relatief weinig gesproken wordt over de kosten van exotenbestrijding.

Wie moet dat betalen? Het is vrij gemakkelijk om te stellen de Overheid.
Vergeet echter niet dat dat belastinggeld is dat we met zijn allen moeten betalen.

Moet hier niet het principe gelden: De vervuiler betaald?

M.a.w. importheffing op exote bestemdvoor het bestrijden c.q. opvangen van exoten.

Verplicht importeurs bij te dragen aan een opvangcentrum. Dit kan in het wild gevangen exoten herplaatsen (vervanging voor nieuwe import) opvangen, of euthanaseren.

Ik realiseer me dat dit nooit de volledige oplossing kan zijn. Het draagt echter bij aan de praktische oplossing en mogelijk aan het bewustzijn rond de problemen van exoten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels