Begrazing

Gestart door Freek Verkerk, augustus 09, 2008, 16:42:37 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Helemaal met je eens Gerrit. We hebben het in Nederland in de meeste gevallen over zeer jong bos welk niet of nauwelijks uit het staakstadium is.

Door sterk te dunnen kun je het proces van bosomvorming beinvloeden. Gebeurd veel bij omvorming van naald naar loofbos.

Maar een oud bos kun je niet maken. Daar moet je met geduld op wachten.....
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tricho

Tsja, die grazers....

Aangezien er nog erg veel discussie is over hoe het Nederlandse landschap er 'vroeger' uit zou hebben gezien (bos of half open landschsap), is het toch gewoon een kwestie van smaak van de natuurbeheerder.

Daarbij is het ontzettend interessant om te zien wat het effect is van die grote grazers op dat dynamische half open landschap.

Ik vind het persoonlijk wel mooi dat half open landschap. Dan kan je door de bomen nog eens wat bos zien  :duim: .

Windekind

#32
CiteerIk heb op meerdere plaatsen gelezen dat grote predatoren als Wolf en Lynx populaties kunnen halveren, of zelfs kunnen elimineren. Yellowstone als bekend voorbeeld, de herten stand werd meer dan gehalveerd door de komst van de wolf. Ook lees ik dat de wolf in de Franse alpen de moeflons compleet van de bodem vagen.

En van Lynxen lees ik dat in zwitserland jagers er flink de hekel aan hebben dat ze in bepaalde gebieden de reeenstand halveerden. Ook neem ik aan dat de konijnenstand ook door roofvogels en vossen op een bepaald niveau gehouden wordt.
Freek, heb je bronnen ? Zo ver ik weet hebben grote predatoren weinig invloed op de populatiegroottee van grotere prooien, zoals zwijnen en of herten.

Oh, ja wat betreft de opmerkingen van jagers, daar hecht ik geen enkele wetenschappelijke waarde aan.  :rolleyes:
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

wimtegels

In het oerbos in Polen en de bossen rond het oerbos komen wolven en lynxen voor. Ze zullen ongetwijfeld enige invloed hebben op de populatie van de pooidieren.

Jagers hebben vaak het beleid aleereerst de zieke en zwakke dieren te schieten. Dit is nou net het hoofdvoedsel voor de grote predatoren.

In de bossen rond het strikte reservaat in Bialowiesa wordt ondanks de aanwezigeheid van lynxen en wolven nog behoorlijk gejaagd. En nog steeds komen er flinke populaites van prooidieren voor.

De grote predatoren en prooidieren hebben een co-evolutie doorgemaakt. Ze zullen denk ik niet zo'n grote invloed hebben op de gemiddelde populatiegrootte.

Wel zullen ze een zeker dynamisch evenwicht in stand houden. Bij veel prooidieren neemt overlevingskans voor de predatren toe. Mogelijk ook hun populatie. Dit zou de populatiegrootte van de prooidieren tijdelijk negatief kunnen beinvloeden. Als deze kleiner wordt is er tijdelijk ook mindr draagvlak voor de predatoren. Hun aantallen nemen af door sterfte of migratie. De prooidierpopulaite kan vervolgens weer groeien.

Deze variatie in aantallen van predatoren en prooidieren kunnen  van groot belang zijn voor de vegetatie ontwikkeling.

In tijden van lage begrazingsdruk zal het bos regeneren. Bij grote begrazingsdruk zal het open oppervlak weer toenemen. In de tijden van een groter open oppervlak zijn de overlevingskansen voor de fauna die daarvan afhankelijk is kunnen groter. Hun populatie groeit. Vervolgens krimpt deze weer bij lagere begrazingsdruk.

Bij dit mechanisme kunnen populaties op lokaal niveau in aantal afnemen. Zij migreren of sterven.
Een en ander leidt tot variatie in tijd en plaats maar een redelijk evenwicht in grotere gehelen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

Citeer1. ... dat is namelijk precies wat ik altijd beweer over bossen.
2. De climaxvegetatie vertegenwoordigt door die cyclische processen alle stadia.
Wim,
1. Waar kan ik dat onder dit topic en/of elders op de diverse fora in jou eerdere posts terugvinden ?
2. De climaxvegetatie zijnde een gesloten bosecosysteem ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Ik zal eens gaan zoeken Gerrit.

Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#36
Citeer... heb je bronnen ? Zo ver ik weet hebben grote predatoren weinig invloed op de populatiegrootte van grotere prooien, zoals zwijnen en/of herten.
Elmar,
Er bestaan tot nu toe geen gebieden, waar men wetenschappelijk onderzoek naar de aan grote predatoren toe te schrijven effecten op populaties van rood- en zwartwild kan doen, omdat herten, reeën en wilde zwijnen overal ter wereld (tevens) door de mens worden bejaagd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
Citeer1. ... dat is namelijk precies wat ik altijd beweer over bossen.
2. De climaxvegetatie vertegenwoordigt door die cyclische processen alle stadia.
Wim,
1. Waar kan ik dat onder dit topic en/of elders op de diverse fora in jou eerdere posts terugvinden ?
2. De climaxvegetatie zijnde een gesloten bosecosysteem ?
Voornamelijk in het topic Verjonging in  oud rijk loofbos.

Een citaat uit mijn bricht van 28 januari 2008:

Het is daarbij zinvol je te realiseren dat een climaxvegetatie niet uitsluitend uit woudreuzen bestaat. Door de voornoemde processen komen alle stadia van successie, in wisselende oppervlakteverhoudingen in de climaxsituatie voor.

Waarbij climaxvegetatie niet uitsluitend gesloten bosecosysteem is maar juist een afwisseling van gesloten en open bossen, zelfs grazige en heide achtige terreinen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Onlangs is een onderzoek afgerond naar natuurontwikkeling langs de Maas.
Daaruit blijkt toch wel dat begrazing meer noodzaak is dan onzin.
zie: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=62272
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels