biomassa

Gestart door Windekind, juli 25, 2008, 15:52:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

#30
CiteerWe hebben nu dus nog steeds geen cijfers over totale biomassa-aanwas in een bossyteem. Wel over strooisel- en houtproductie. De vraag is of je die bij elkaar op kunt tellen en wat je dan met de ondergrondse aangroei moet doen.
Wim,
Zoals ik eerder al aangaf, afhankelijk van het type bosecosysteem draagt van bomen afkomstig strooisel en onder- en bovengronds levend of dood hout voor ruim 80 tot meer dan 90 % bij aan de in een bos aanwezige biomassa(aanwas).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

waarbij de bijdrage van levend bovengronds hout (houtaanwas) bovendien vele malen groter is dan die van de bovengrondse houtvoorraad (dood hout).

Gerrit dit is een letterlijk citaat uit jou bericht.

Net zoals dit:

Dood hout is kernhout, levend hout bestaat uit spinthout en cambium (secundair xyleem-embryonaal weefsel-fluëem) en/of wondweefsel (callus), dat bij beschadiging van de bast wordt gevormd om het levende en dode hout tegen (sporen van) parasitaire zwammen te beschermen.

Het grootste gedeelte van de massa van een staande boom is dus dood hout.
De houtaanwas is vele malen groter dan de voorraad dood hout.

Dit terwijl de kleinste massa levend materiaal is volgens jou definitie. Ik kan je echt niet meer volgen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#32
CiteerHet grootste gedeelte van de massa van een staande boom is dus dood hout. De houtaanwas is vele malen groter dan de voorraad dood hout. Dit terwijl de kleinste massa levend materiaal is volgens jou definitie. Ik kan je echt niet meer volgen.
Wim,
Je haalt mijn definitie (waar je om vroeg) van dood en levend hout en die van Veerkamp (en de NMV) door elkaar. In haar bosreservatenonderzoek is dood hout al het houtige materiaal, dat niet meer in contact met levende delen van een levende boom staat : afgevallen takken, afgestorven bomen of wortels, dode stobbes of stronken en liggende stammen (NMV : Tabel 6 : Oekokodes voor typen substraat : 2.0 Levende houtige planten (bomen, struiken) en 3.0 Onbewerkte dode houtige planten of houtige plantendelen). In haar cijfers is het in levende bomen aanwezige, door levend weefsel omgeven (dode) kernhout, dat volgens jou tot de houtvoorraad moet worden gerekend, in de m³ levend hout verdisconteerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Nu je in de discussie jou defenitie en die van anderen door elkaar gebruikt wordt het nog een beetje moeilijker om je standpunt hel;der te krijgen.

Vraag 1:

De houtaanwas is vele malen groter dan de voorraad dood hout.

Onderschrijf je deze stelling nog steeds?

Vraag 2:
Welke defenitie voor dood hout gebruik je in deze stelling?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#34
CiteerVraag 1: De houtaanwas is vele malen groter dan de voorraad dood hout. Onderschrijf je deze stelling nog steeds?
Vraag 2: Welke definitie voor dood hout gebruik je in deze stelling?
Wim,
Ad 1. Volgens de definitie van Veerkamp (NMV, Alterra) van levend hout : ja, volgens mijn (en jou) definitie van levend (en dood) hout : nee.
Ad 2. De definitie van Veerkamp, die afwijkt van (mijn en) jou definitie van dood en levend hout, casu quo van jou definitie van de houtvoorraad en de houtaanwas.

Vraag : Welke definitie van droge stof hanteer jij, wat is de samenstelling van droge stof, waarvan levend weefsel geen onderdeel meer uitmaakt, hoe bepaal je de droge stofproductie van levend (en dood) hout en volgens welke geijkte normering vergelijk je de eenjarige droge stofproductie van suikerbieten en voedermais met de productie van biomassa (inclusief levend en dood hout) van honderden jaren oud en 70 tot 100 meter hoog wordende bomen, die deel uitmaken van een ingewikkeld dynamisch bosecosysteem, dat aan sterke fluctuaties onderhevig is ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Gerrit,

Voor de beantwoording van dit bericht heb ik enige tijd nodig.

Ik ga zo met wat mensen op excursie in Nationaal park de  Meinweg, en morgen is de excursie Roerdynamiek.

Vergeef me even dat je tot maandag op het antwoord moet wachten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Louis.Boumans

#36
Sorry dat ik even jullie verbeten, en moeilijk te volgen, discussie kom binnenwandelen .. maar ik wil nog even pleiten voor de suikerbieten.

Gerrit je zegt dat suikerbiet en douglasspar niet te vergelijken zijn, waarmee je denk ik bedoelt dat de spar een hogere productie heeft?

Verwarring dreigt nog over de vergelijking van enerzijds hout en anderzijds droge stof, dus laten we het in beide gevallen over droge stof hebben. Dan denk ik dat de bieten en mais etc een hogere productie hebben.

De bomen zijn weliswaar groter, maar het productieve deel is alleen het deel dat licht vangt, en dat is dus de bovenkant, en die is bij bieten en sparren even groot (1 ha/ha). Je zou kunnen zeggen dat een bos minder vlak is, en daarom meer oppervlakte blad/ha heeft, maar ik weet niet of dat de productie verhoogt. Immers het betekent ook dat sommige delen meer schaduw vangen.

De productie van grote bomen wordt juist geremd doordat een deel van de ingevangen zonne-energie wordt gebruikt voor het metabolisme van de niet-productieve delen (levende delen van de stam, wortels ter verankering) ipv voor groei. Missch dat het transport door het floeem ook extra energie kost (weet ik niet).
De groei in de hoogte leidt niet to een hogere productie. Het voorkomt alleen voor de individuele plant dat zij overschaduwd wordt, en het helpt haar een concurent te elimineren.

Ook het grotere wortelstelsel van de spar is eerder een nadeel. De biet kan zich de energiekosten van een groot wortelstelsel besparen omdat die gedurende het hele groeiseizoen wordt vertroeteld met water en mest.

hartelijke groet, Louis

g.j. keizer

#37
Citeer1. ... verbeten, en moeilijk te volgen discussie ... je zegt dat suikerbiet en douglasspar niet te vergelijken zijn, waarmee je denk ik bedoelt dat de spar een hogere productie heeft? Verwarring dreigt nog over de vergelijking van enerzijds hout en anderzijds droge stof, dus laten we het in beide gevallen over droge stof hebben.
2. De bomen zijn weliswaar groter, maar het productieve deel is alleen het deel dat licht vangt ... De productie van grote bomen wordt juist geremd doordat een deel van de ingevangen zonne-energie wordt gebruikt voor het metabolisme van de niet-productieve delen (levende delen van de stam, wortels ter verankering) ipv voor groei. Ook het grotere wortelstelsel van de spar is eerder een nadeel. De biet kan zich de energiekosten van een groot wortelstelsel besparen.
Louis,
1. Nee, ik bedoel, dat de droge stofproductie van suikerbieten niet te vergelijken is met de biomassaproductie, waarvan levend en dood hout deel uitmaakt, van een douglasspar, omdat droge stof en (levende) biomassa onvergelijkbare grootheden zijn. Verwarring dreigt niet, verwarring ontstaat door de vergelijking van levend (en dood) hout als hoofdbestanddeel van de biomassa van levende bomen met droge stof van suikerbieten of voedermais. Vandaar dat ik Wim vraag om droge stof te definiëren en tevens aan te geven hoe biomassa van levend hout in een maat voor droge stof kan worden uitgedrukt, zonder dat de boom moet worden geoogst.
2. Het productieve deel in welke zin en hoe gedefinieerd ? In droge stofproductie, in biomassaproductie of in de productie of aanwas van levend (en dood) hout ? En je rekent de ondergrondse en bovengrondse levende delen van een boom tot de niet-productieve delen, terwijl ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan de totale biomassaproductie en/of -aanwas (groei) ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Louis.Boumans

Hoi Gerrit,

ad 1: Droge stof en levende biomassa zijn inderdaad verschillend maar wel gerelateerd. Ik ga ervan uit dat er ergens een empirisch vastgestelde omrekenfactor te vinden is. Ik heb wel eens gehoord dat komkommer voor 95% uit water bestaat, en mensen voor ongeveer 2/3 deel.
Stel nu dat de levende + dode biomassa in het bos voor 50% uit water bestaat, dan staat een toename van 22,5 ton/ha droge stof (het getal van de bieten) gelijk aan 45 ton / ha biomassa. Bestaat de bedoelde biomassa voor 90% uit water, dan komt 22,5 ton droge stof overeen met 225 ton biomassa.
(Als je er over nadenkt, is gewicht aan 'biomassa' zonder meer een erg onduidelijke maat. Na een flinke regenbui is het strooisel veel zwaarder dan na zes weken droogte.)

ad 2: Ik bedoelde productief in de zin van fotosynthetiserend. De productie van organische macromuleculen in het blad is de motor van de groei (biomassatoename). Het onderhoud van een lange levende stam en een groot wortelstelsel kost energie die niet kan worden aangewend voor groei.
Als de plant kon kiezen, zou ze liever investeren in meer blad, waarmee ze vervolgens nog harder kon groeien, en uiteindelijk meer zaden maken. En dit gebeurt ook: bij voldoende licht blijft de plant korter, en bij overvloedig voedsel (N, P, K, etc.) en water blijft het wortelstelsel kleiner.

Dit alles om te zeggen dat ik me kan voorstellen dat de biomassaproductie onder onnatuurlijke 'geoptimaliseerde' omstandigheden als in een rijk bemest bietenveld hoger is dan in een natuurlijk bos, ook al is het groeiseizoen wellicht wat korter.

met vriendelijke groet, Louis

g.j. keizer

#39
Citeerad 1: Droge stof en levende biomassa zijn inderdaad verschillend maar wel gerelateerd. Ik ga ervan uit dat er ergens een empirisch vastgestelde omrekenfactor te vinden is.
ad 2: Ik bedoelde productief in de zin van fotosynthetiserend. De productie van organische macromuleculen in het blad is de motor van de groei (biomassatoename). Het onderhoud van een lange levende stam en een groot wortelstelsel kost energie die niet kan worden aangewend voor groei. Als de plant kon kiezen, zou ze liever investeren in meer blad, waarmee ze vervolgens nog harder kon groeien, en uiteindelijk meer zaden maken. En dit gebeurt ook: bij voldoende licht blijft de plant korter, en bij overvloedig voedsel (N, P, K, etc.) en water blijft het wortelstelsel kleiner.
Louis,
ad 1. En die is ? Zonder een omrekenfactor, die zowel voor de biomassa- en droge stofproductie van bos of bomen, als voor bieten of mais geldt, is elke vergelijking pure speculatie.
ad 2. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken. Suikerbieten en voedermais vormen endo- of arbusculaire mycorrhiza's met een beperkt aantal zich ongeslachtelijk voortplantende symbiotische schimmels (microfungi), die nauwelijks een energetische investering (suikers) vanuit het zeer beperkte wortelstelsel van bieten of mais voor de vorming of het onderhoud van het mycelium en hun reproductie vragen. De plant kan bijna alle energie in de vorming van zijn eigen biomassa steken. De bijdrage van het schimmelweefsel (chitine) aan de totale biomassaproductie is dan ook te verwaarlozen. Dennen en sparren vormen mycorrhiza's met vele tientallen meer of minder boomsoortgebonden ectomycorrhizasymbionten onder de macrofungi, die het (beperkte) worteloppervlak van de boom via het zeer omvangrijke mycelium, dat nutriënten en water over grote afstanden aanvoert, met een factor 1.000 tot 2.000 vergroten en daar bovenop een energetische inspanning van de boom vragen om vruchtlichamen te kunnen produceren. In de biomassacijfers van bos (bomen, heesters) wordt het van paddenstoelen en zwammen afkomstige schimmelweefsel dan ook als een belangrijk bestanddeel van de geproduceerde biomassa meegenomen. Zo bestaat struikheide bijvoorbeeld maar voor 20 % uit van de plant afkomstige cellulose en lignine en voor 80 % uit van de mycorrhizasymbiont afkomstige chitine. En als een boom kon kiezen zou hij meer blad vormen om meer energie in de vorming van een nog uitgebreider mycelium van de mycorrhizasymbiont te kunnen steken, zodat de symbiont via de schimmelmantels om de wortels nog meer nutriënten (fosfor) en water aan zou kunnen voeren, waardoor hij rijker zou kunnen bloeien en meer fertiele zaden zou kunnen produceren.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Louis.Boumans

Hoi Gerrit,

ad 1: ik ga ervan uit dat de omrekenfactor van biomassa naar droge stof voor bieten en bos (enigszins) verschillend zijn, maar in beide gevallen wel tussen de 0,5 en 0,1.
ad 2: je zou de mychorhiza's dus kunnen beschouwen als een extensie van het wortelstelsel: noodzakelijk of nuttig voor de plant, energie kostend en niet fotosynthetiserend. Een plant die zonder mychorhyza's voldoende water en voedingsstoffen heeft, kan dus meer van de geabsorbeerde zonne-energie omzetten in groei.
Klopt het volgens jou dat de hoeveelheid bladgroen (per ha) een maat is voor de groeicapaciteit (per ha)?

gropet, Louis

g.j. keizer

#41
Citeer1. je zou de mycorrhiza's dus kunnen beschouwen als een extensie van het wortelstelsel: noodzakelijk of nuttig voor de plant, energie kostend en niet fotosynthetiserend. Een plant die zonder mycorrhiza's voldoende water en voedingsstoffen heeft, kan dus meer van de geabsorbeerde zonne-energie omzetten in groei.
2. Klopt het volgens jou dat de hoeveelheid bladgroen (per ha) een maat is voor de groeicapaciteit (per ha)?
Louis,
1. Niet (eenzijdig) als een extensie, die energie kost, maar als een noodzakelijke voorwaarde om voldoende nutriënten en water op te kunnen nemen om überhaupt te kunnen assimileren. Van bepaalde volledig gecompartimenteerde bomen (beuk) is aangetoond, dat de bladeren van een twijg een een-op-een-relatie met een aan een haar- of adventiefwortel gebonden ectomycorrhiza en het daarvan uitgaande mycelium vormen. Een uit boomsoorteigen ecosystemen opgebouwd bos is een (eco)systeem, dat functioneert volgens de principes van totaliteit (niet-optelbaarheid), cirkulariteit (niet-eenzijdigheid), equifinaliteit (niet-omkeerbaarheid), co-regulatie en een opeenvolging van (optimale) homeostases (equilibrium, trapfunctie, kalibrering). En groene planten, die voor hun water- en nutriëntenopname niet (grotendeels) afhankelijk zijn van (endo- en/of ecto)mycorrhizasymbionten, komen nauwelijks voor (zie ook : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=26388 ).
2. Klopt : in een bosecosyteem is het bladgroen van de bomen verantwoordelijk voor de energievoorziening (groei) van de boom zelf en van alle andere van bomen afhankelijke (levende) organismes. Een gezonde boom houdt ongeveer 40 % van de geproduceerde suikers (inclusief reserves) voor zichzelf en investeert 60 % van de energie in ontwikkeling, instandhouding en uitbreiding van het boomsoortgebonden ecosysteem, waarbij de (ecto)mycorrhizasymbionten de belangrijkste "afnemers" zijn en parasieten onder optimale condities nauwelijks aan hun trekken kunnen komen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Louis.Boumans

Hoi Gerrit,

Ik heb het belang van mycorhiza's geenszins willen ontkennen. Ik wou alleen zeggen dat een plant die weinig niet-fotosynthetiserende onderdelen (en symbionten) nodig heeft, sneller kan groeien - tenminste in theorie. Een bekend voorbeeld is eendenkroos, en ook wel planktonische algen, die een zeer hoge productie schijnen te kunnen halen mits voorzien van voldoende licht, water en nutriënten.

Overigens schoot me nog een argument TEGEN de hoge productie van de bieten te binnen: als de planten nog klein zijn, staan ze nodeloos ver uit elkaar, terwijl een dicht bos het hele groeiseizoen  het hele oppervlak bedekt.

Anyway (enfin), misschien komt er nog eens een echte plantenfysioloog langs dit topic die eenduidige en vergelijkbare getallen over biomassa (droge stof) productie per hectare heeft van landbouwgewassen en bos.

groet, Louis

g.j. keizer

#43
Citeer... het belang van mycorrhiza's ... dat een plant die weinig niet-fotosynthetiserende onderdelen (en symbionten) nodig heeft, sneller kan groeien - tenminste in theorie.
Louis,
Sterker nog, planten als Stofzaad (Monotropa hypopithys) en Koraalwortel (Corallorhiza trifida), die niet over bladgroen beschikken, betrekken de voor hun groei noodzakelijke suikers zelfs via de ectomycorrhiza's van in symbiose met loof- of naaldbomen levende boleten of Ridderzwammen zonder dat de zwam of de boom daar schade van (b)lijkt te ondervinden.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#44
Citeer

Vraag : Welke definitie van droge stof hanteer jij, wat is de samenstelling van droge stof, waarvan levend weefsel geen onderdeel meer uitmaakt, hoe bepaal je de droge stofproductie van levend (en dood) hout en volgens welke geijkte normering vergelijk je de eenjarige droge stofproductie van suikerbieten en voedermais met de productie van biomassa (inclusief levend en dood hout) van honderden jaren oud en 70 tot 100 meter hoog wordende bomen, die deel uitmaken van een ingewikkeld dynamisch bosecosysteem, dat aan sterke fluctuaties onderhevig is ?
Alvast het antwoord op de definitie van droge stof:

Het gedeelte van een produkt als het vocht volledig uit het product gehaald wordt.

Heeft een product 30% vocht, dan is het droge stof gehalte 70 %

Levend hout varieert sterk in vochtgehalte.

Dit is 40 % tot 200% van het droog gewicht.

Hout wordt voor verwerking gedroogd tot een vochtgehalte van circa 10 %

(bron http://www.kuipersmeubelkoning.nl/hout.htm )

De vergelijking met bieten en mais heb ik slechts gebruikt om een maat van droge stof productie te vinden om die te vergelijken met een biomassaproductie van 400-600 ton/ha. Zelfs bij een droge stof gehalte van 30 % is dit nog 130 tot 200 ton droge stof per jaar. Dit leek me onmogelijk, want dat zou minimaal 6 X de hoeveelheid zijn van een gewas waarbij alle productieomstandigheden optimaal zijn.

Gerrit, ik weet nog steeds niet wat nou jou inschatting van de aanwas van biomassa in een bos per jaar is.

Je stelt dat die groter is dan de massa aanwezig dood hout volgens Veerkamp.

Jou tabel:


Speulderbos :
dood hout : 30.7 ; levend hout : 309.0
Vijlenerbos :
dood hout : 33.0 ; levend hout : 317.5
Vechtlanden :
dood hout : 70.1 ; levend hout : 245.9
Fontainebleau :
dood hout : 150.5 ; levend hout : 342.0


Is de aanwas voor elk voorbeeld groter dan het dood hout?

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#45
Citeer1. Het gedeelte van een produkt als het vocht volledig uit het product gehaald wordt. Heeft een product 30% vocht, dan is het droge stof gehalte 70 % Levend hout varieert sterk in vochtgehalte. Dit is 40 % tot 200% van het droog gewicht.
2. ik weet nog steeds niet wat nou jou inschatting van de aanwas van biomassa in een bos per jaar is. Je stelt dat die groter is dan de massa aanwezig dood hout volgens Veerkamp. Jou tabel: Is de aanwas voor elk voorbeeld groter dan het dood hout?
Wim,
1. Conclusie : het introduceren van droge stof als maat voor biomassaproductie van levende bosbomen, die geoogst (en gedroogd) zouden moeten worden om de droge stofproductie te bepalen, levert geen per boomsoort genormeerde waarden voor het bepalen van de biomassa-aanwas van door één boomsoort gedomineerde of gemengde bossen op.
2. Dat is, zoals ik eerder ook al aangaf, afhankelijk van de definitie van dood en levend hout. Nogmaals, volgens Veerkamp's (niet mijn) tabel en definitie is het antwoord ja. Volgens mijn definitie is het antwoord niet te geven, zolang de gemiddelde leeftijd van de naaldbomen in de Noord-Amerikaanse bossen, die in de tabel van Kuyper worden aangehaald, niet bekend is.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Ik weet het antwoord op de vraag wat de gemiddelde biomassaproductie van een bos is ook niet precies.

Jij stelde echter: Een gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha biomassa

Dit lijken me erg hoge waarden. Vandaar dat ik die niet zonder meer aannam en op zoek ben gegaan naar productiecijfers.

Ik verwacht dat die in ieder geval onder de honderd ton per jaar zit voor de nederlandse omstandigheden.

Maar ook dat is niet meer dan een gecalculeerde gissing.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#47
CiteerJij stelde echter: Een gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha biomassa.
Wim,
Dat stelde ik niet, dat zijn de cijfers, die Kuyper in zijn artikel aanhaalt. En voor de zoveelste keer : het ging daarbij niet om de jaarlijkse productie, maar om de totale productie op dat moment in de tijd (het jaar van het onderzoek), waarbij de gemiddelde leeftijd van de bomen ten tijde van het onderzoek niet bekend was, zoals ik eerder op jou vraag, die van Elmar en die van Rinie (zie o.a. mijn posts van 3-8 en 15-8) ook al heb aangegeven.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Sorry Gerrit,

Maar ik lees in de gegevens van Kuijper alleen maar de aanwezige biomassa.

Daarbij geef jij aan:

Bij deze cijfers lijkt het om de op dat moment aanwezige totale hoeveelheid biomassa van 400-600 ton per ha binnen het gehele bosecosysteem te gaan, waarvan de houtvoorraad (dood hout) en de houtproductie (levend hout) met ruim 80 tot 90 % deel uitmaakt. Hoe groot de boven- en ondergrondse houtproductie in dit type bosecosysteem per ha per jaar is, valt uit deze cijfers niet op te maken.

Je geeft zelf aan dat de productiecijfers hir niet uit op te maken zijn. Of ben ik nu helemaal gek geworden.

Misschien was ik dat al :lol:
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#49
CiteerBij deze cijfers lijkt het om de op dat moment aanwezige totale hoeveelheid biomassa van 400-600 ton per ha binnen het gehele bosecosysteem te gaan, waarvan de houtvoorraad (dood hout) en de houtproductie (levend hout) met ruim 80 tot 90 % deel uitmaakt. Hoe groot de boven- en ondergrondse houtproductie in dit type bosecosysteem per ha per jaar is, valt uit deze cijfers niet op te maken.
Je geeft zelf aan dat de productiecijfers hier niet uit op te maken zijn.
Wim,
Waar staat in bovenstaand citaat, dat er sprake is van een jaarlijkse biomassaproductie van 400-600 ton/hectare ? En ik geef inderdaad aan, dat uit deze cijfers niet is op te maken wat in dit type bosecosysteem de boven- en ondergrondse houtproductie per hectare per jaar is. Dus ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerBij deze cijfers lijkt het om de op dat moment aanwezige totale hoeveelheid biomassa van 400-600 ton per ha binnen het gehele bosecosysteem te gaan, waarvan de houtvoorraad (dood hout) en de houtproductie (levend hout) met ruim 80 tot 90 % deel uitmaakt. Hoe groot de boven- en ondergrondse houtproductie in dit type bosecosysteem per ha per jaar is, valt uit deze cijfers niet op te maken.
Je geeft zelf aan dat de productiecijfers hier niet uit op te maken zijn.
Wim,
Waar staat in bovenstaand citaat, dat er sprake is van een jaarlijkse biomassaproductie van 400-600 ton/hectare ? En ik geef inderdaad aan, dat uit deze cijfers niet is op te maken wat in dit type bosecosysteem de boven- en ondergrondse houtproductie per hectare per jaar is. Dus ?
maar om de totale productie op dat moment in de tijd (het jaar van het onderzoek)

citeer ik uit jou bericht.

De totale productie op dat moment in de tijd. Waarbij je tussen haakjes aangeeft:
Het jaar van het onderzoek.

Als je dan eerder beweert, in je bericht van 25 juli:

Een gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha

Dan lees ik nog steeds hetzelfde. Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp er niets meer van.

Ik zou wel willen weten hoe anderen dit lezen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

marijkehuysse

Misschien zouden jullie ook eens een potje kunnen biljarten?
Of een wedstrijdje grieks-romeins worstelen?

groet,
Marijke

wimtegels

Voor mij is deze discussie gesloten.

Ik heb er totaal geen zin meer in.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#53
CiteerAls je dan eerder beweert, in je bericht van 25 juli:
Een gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha
Ik zou wel willen weten hoe anderen dit lezen.
Wim,
Je blijft refereren aan mijn als eerste van elders als quote overgenomen bericht van 25 juli, terwijl ik in mijn posts van 3 en 15 augustus op het jaarlijks ben teruggekomen en heb aangegeven, dat het om de totale productie op dat moment in de tijd lijkt te gaan.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#54
CiteerMisschien zouden jullie ook eens een potje kunnen biljarten? Of een wedstrijdje grieks-romeins worstelen?
Marijke,
Een beetje stoken zonder een inhoudelijke bijdrage te leveren is nooit weg :duim: .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

marijkehuysse

Die inhoudelijke bijdrage zag ik jullie ook niet meer leveren....

Marijke

g.j. keizer

#56
CiteerDie inhoudelijke bijdrage zag ik jullie ook niet meer leveren....
Marijke,
Misschien kunnen wij volgend jaar in het veld dan eens inhoudelijk "de degens kruisen", ik verhuis in december naar de gemeente Berkelland en laat me graag voor een excursie in het Winterswijkse, dat ik nog van vroeger ken, uitnodigen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

marijkehuysse

De mooiste streek van Nederland!  :D
Misschien niet de juiste gemeente.  :(
Excursies:
nu al lid worden dan heb je bijtijds de data en kun je je agenda er op afstellen!

http://www.knnv.nl/oost-achterhoek/

groet,
Marijke

g.j. keizer

Citeernu al lid worden dan heb je bijtijds de data en kun je je agenda er op afstellen!
Marijke,
Doe ik, ik zal mijn landelijk KNNV-lidmaatschap m.i.v. 2009 in een afdelingslidmaatschap om laten zetten.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

marijkehuysse