biomassa

Gestart door Windekind, juli 25, 2008, 15:52:40 PM

Vorige topic - Volgende topic

Windekind

CiteerEen gemiddeld bosecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha biomassa, schimmelweefsel (chitine) neemt daarvan 1-6 % voor zijn rekening. De strooiselproductie (inclusief zaden en vruchten) bedraagt jaarlijks 20-30 ton/ha, waarvan 15-50 % aan mycelia en vruchtlichamen.
Gerrit, bedankt voor de info, maar bovensrtaande is me nog niet helemaal helder.
Wil je dat nog even toelichten ?

> biomassaaanwas bossysteem gem. 500 ton/ha/jaar.
> aandeel schimmels stel 5% (dat is volgens jouw van alle groepen het hoogste aandeel); dat is ongeveer  25 ton/ha/jr

..dan is mijn vraag hoe is de rest van de groepen opgedeeld en ken je daarvan ook gemiddelde percentages ?

....in bossen weet ik het niet, maar de meest productieve graslanden zitten op zo'n biomassaaanwas van 12 ton/ha/jr (landbouwsysteem) en bloemrijke graslanden b.v. op 5 ton/ha/jr.


Waar is de rest van de biomassaaanwas (zeg maar de overige 475 ton)?
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

#1
Citeer> biomassaaanwas bossysteem gem. 500 ton/ha/jaar.
> aandeel schimmels stel 5% (dat is volgens jouw van alle groepen het hoogste aandeel); dat is ongeveer  25 ton/ha/jr ..dan is mijn vraag hoe is de rest van de groepen opgedeeld en ken je daarvan ook gemiddelde percentages ? Waar is de rest van de biomassaaanwas (zeg maar de overige 475 ton)?
Elmar,
In een bos zorgt de jaarlijkse toename van levende en dode (kernhout) houtige structuren (stammen, takken, wortels) van bomen en struiken (cellulose, lignine) voor de belangrijkste bijdrage aan de (bovengrondse) biomassa-aanwas. Daarnaast levert de in het bos aanwezige fauna een beperkte bijdrage in de vorm (van de aanwas) van levende of dode dieren en uitwerpselen. Schimmels dragen voornamelijk bij aan de aanwas van de ondergrondse biomassa (mycelia, mycorrhiza's).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Windekind

... dan hebben we weer een miscommunicatie uit de weg geruimd, Gerrit.


Ik las de percentages voor het hele bossysteem i.p.v. het ondergrondse deel.Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

CiteerIk las de percentages voor het hele bossysteem i.p.v. het ondergrondse deel.
Elmar,
De sterk van milieu- en weersomstandigheden afhankelijke jaarlijkse bijdrage van schimmels aan de bovengrondse biomassa in de vorm van eenjarige vruchtlichamen vind je terug in de strooiselproductiecijfers.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

De jaarlijkse aanwas hout per ha is in Nederland 8 m3 per jaar (bron:http://www.probos.net/bosdigitaal/html/doc_houtproductie_txt.html)

Dit is nog iets minder dan 8.000 kg.

Gerrit, kun je aangeven wat de overige aanwas aan biomassa is. Dit is immers volgens jou berekeningen dan 492.000 kg.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Windekind

Die vraag had ik inderdaad ook gesteld, Wim, en dat is me ook nog niet helder.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

#6
CiteerDe jaarlijkse aanwas hout per ha is in Nederland 8 m3 per jaar. Dit is nog iets minder dan 8.000 kg.
Wim,
Dat betreft de (gemiddelde) jaarlijkse aanwas hout per ha voor heel (het vasteland van) Nederland, dat grotendeels uit graslanden, akkers, bebouwing of open landschap met weinig bomen en slechts uit een beperkt bosareaal bestaat. Mijn cijfers beperken zich tot het natuurlijke (gesloten) bosecosysteem met een hoge boom- en macrofungidichtheid per ha.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerDe jaarlijkse aanwas hout per ha is in Nederland 8 m3 per jaar. Dit is nog iets minder dan 8.000 kg.
Wim,
Dat betreft de (gemiddelde) jaarlijkse aanwas hout per ha voor heel (het vasteland van) Nederland, dat grotendeels uit graslanden, akkers, bebouwing of open landschap met weinig bomen en slechts uit een beperkt bosareaal bestaat. Mijn cijfers beperken zich tot het natuurlijke (gesloten) bosecosysteem met een hoge boom- en macrofungidichtheid per ha.
Nee Gerrit, mijn cijfers gaan echt alleen maar over de bossen. De gemiddelde bijgroei aan hout van een bos is 8m3 per jaar in Nederland
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#8
Citeerhttp://www.probos.net/bosdigitaal/html/doc...ductie_txt.html De jaarlijkse aanwas hout per hectare is in Nederland 8 m3 per jaar. Dit is nog iets minder dan 8.000 kg.
Letterlijk citaat uit de link, die ik in de quote heb herhaald, omdat jou link niet werkte : "De totale bijgroei bedraagt 2.2 miljoen m3 per jaar en neemt nauwelijks meer toe (gemiddeld 8 m3/ha/jaar)", dat wil zeggen, dat het huidige Nederlandse open gemengd en/of naaldbosareaal, dat op geen stukken na de situatie in het door mij aangehaalde gesloten natuurlijke bosecosysteem benadert, inmiddels nog maar een gedeelte van de jaarlijkse houtaanwas (en mycoflora) produceert, die binnen een natuurlijk gesloten bosecosysteem wordt gehaald en dat de jaarlijkse toename daarbij ook nog eens lijkt af te nemen of zelfs te stagneren. De 8 m3/ha/jaar slaat dus niet op de jaarlijkse aanwas hout, maar op de toename van de houtaanwas in dat jaar ten opzichte van de totale houtaanwas in het voorafgaande jaar. Kan je nagaan, hoe slecht onze bossen er voor staan en hoe ver ze inmiddels van hun "roots" (en hun symbionten) zijn afgeraakt. De landelijke overheid gaat overigens van een huidige houtoogst van 1.6 miljoen m3 per jaar uit en dat zou 55 % van de jaarlijkse bijgroei bedragen, die daarmee uitkomt op 2.9 miljoen m3 per jaar.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

elscare

;) Des te meer reden om zorgzaam om te springen met bossen ala Amelisweerd/ Rhijnauwen...Toch??

wimtegels

Citeer
Citeerhttp://www.probos.net/bosdigitaal/html/doc...ductie_txt.html De jaarlijkse aanwas hout per hectare is in Nederland 8 m3 per jaar. Dit is nog iets minder dan 8.000 kg.
Letterlijk citaat uit de link, die ik in de quote heb herhaald, omdat jou link niet werkte : "De totale bijgroei bedraagt 2.2 miljoen m3 per jaar en neemt nauwelijks meer toe (gemiddeld 8 m3/ha/jaar)", dat wil zeggen, dat het huidige Nederlandse open gemengd en/of naaldbosareaal, dat op geen stukken na de situatie in het door mij aangehaalde gesloten natuurlijke bosecosysteem benadert, inmiddels nog maar een gedeelte van de jaarlijkse houtaanwas (en mycoflora) produceert, die binnen een natuurlijk gesloten bosecosysteem wordt gehaald en dat de jaarlijkse toename daarbij ook nog eens lijkt af te nemen of zelfs te stagneren. De 8 m3/ha/jaar slaat dus niet op de jaarlijkse aanwas hout, maar op de toename van de houtaanwas in dat jaar ten opzichte van de totale houtaanwas in het voorafgaande jaar. Kan je nagaan, hoe slecht onze bossen er voor staan en hoe ver ze inmiddels van hun "roots" (en hun symbionten) zijn afgeraakt. De landelijke overheid gaat overigens van een huidige houtoogst van 1.6 miljoen m3 per jaar uit en dat zou 55 % van de jaarlijkse bijgroei bedragen, die daarmee uitkomt op 2.9 miljoen m3 per jaar.
Ik heb de komende dagen weinig tijd om me verder in de cijfers te verdiepen.
Maar het is gewoon de houtproductie per jaar (Die 8 m3).

Graag verneem ik jou bronnen die de cijfers van 400-600 ton/ha biomassa productie ondersteunen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#11
Citeer
CiteerLetterlijk citaat : "De totale bijgroei bedraagt 2.2 miljoen m3 per jaar en neemt nauwelijks meer toe (gemiddeld 8 m3/ha/jaar)". De 8 m3/ha/jaar slaat dus niet op de jaarlijkse aanwas hout, maar op de toename van de houtaanwas in dat jaar ten opzichte van de totale houtaanwas in het voorafgaande jaar.
1. Maar het is gewoon de houtproductie per jaar (die 8 m3).
2. Graag verneem ik jou bronnen die de cijfers van 400-600 ton/ha biomassa productie ondersteunen.
Wim,
1. Nee, niet de totale houtproductie, maar de houtaanwas (bijgroei) per jaar. Nederland is met zijn 360.000 hectare (10.6 % van het landoppervlak) aangeplant, overwegend monotypisch productiebos met een niet natuurlijke open structuur een van de bomen- en bosarmste landen ter wereld. Als je 2.2 of 2.9 miljoen deelt door 360 duizend hectare kom je inderdaad uit op 6 tot 8 m3 per hectare houtaanwas per hectare per jaar, die in geen enkele opzicht vergelijkbaar is met de jaarlijkse houtaanwas in natuurlijke gesloten bossen met diverse boomsoorten en bomen van uiteenlopende leeftijd.  
2. Mijn cijfers komen uit : Th. Kuyper, "Betekenis van paddestoelen voor het functioneren van oecosystemen" in : Paddenstoelen en natuurbeheer (WM KNNV nr. 212 (1994)), die daarvoor onder andere onderzoek in de natuurlijke gesloten (naald)bossen van Noord-Amerika door Fogel & Hunt (1983) en Vogt et al. (1982) aanhaalt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#12
Gerrit, kun je voor mij en misschien ook voor anderen aangeven wat het verschil is tussen de houtproductie per jaar en de hout aanwas per jaar?

Dan weet ik een beetje beter waar ik op moet reageren.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#13
Citeerwat het verschil is tussen de houtproductie per jaar en de houtaanwas per jaar?
Wim,
In de zin van de toename van biomassa is de houtproductie het totaal aan ondergronds (wortels) en bovengronds gevormde levende hout, dat er in een jaar bijgekomen is, de houtaanwas is het levende hout, dat er jaarlijks bovengronds bijkomt.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Okay, wordt het een beetje duidelijker.

Naast de bovengrondse productie van circa 8 ton moeten we dus de ondergrondse productie erbij tellen. Het dode hout niet, dat is geteld in het jaar dat het gegroeid is, hoort wel bij de voorraad.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Rinie van Reenen

CiteerDe 8 m3/ha/jaar slaat dus niet op de jaarlijkse aanwas hout, maar op de toename van de houtaanwas in dat jaar ten opzichte van de totale houtaanwas in het voorafgaande jaar.
Citeer1. Nee, niet de totale houtproductie, maar de houtaanwas (bijgroei) per jaar. Nederland is met zijn 360.000 hectare (10.6 % van het landoppervlak) aangeplant, overwegend monotypisch productiebos met een niet natuurlijke open structuur een van de bomen- en bosarmste landen ter wereld. Als je 2.2 of 2.9 miljoen deelt door 360 duizend hectare kom je inderdaad uit op 6 tot 8 m3 per hectare houtaanwas per hectare per jaar, die in geen enkele opzicht vergelijkbaar is met de jaarlijkse houtaanwas in natuurlijke gesloten bossen met diverse boomsoorten en bomen van uiteenlopende leeftijd.
Gerrit,
Volgens mij kan ik dit niet rijmen? Gaat het nu om de aanwas (tweede citaat) of om de toename van de aanwas (eerste citaat) per jaar?
Als het eerste het geval zou zijn, dan lijkt me dat wel enigszins onverklaarbaar: hoe kan het zijn dat er een factor 50(!) verschil zou zitten tussen groei in een productiebos en groei in een natuurlijk bos? Zo'n factor gaat toch alle proporties te buiten?
Groet, Rinie van Reenen

wimtegels

Hoe boeiend ik deze discussie ook vind, ik vraag me nog steeds af of we die hier moeten voeren.

De primaire productie in biomassa van een bos is eigenlijk een topic op zich en heeft nauwelijks iets maet Amelisweerd te maken.

Kunnen we dit stuk niet naar een apart topic verplaatsen?

Administrators help, of zijn jullie op vakantie?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Gelukkig, een topic waar we over biomassa aanwas kunnen praten zonder andere topics te vervuilen.

Mais, een hoog productief gewas, mits goed bemest heeft een productie van 14 ton drogestof per ha per jaar.

Tarwe levert maximaal circa 10 ton tarwe ha op. Let op, dit is niet de droge stof productie.

Bij een bos komt naast de 8.000 kg hout inderdaad de wortels, de bladeren en de kruiden. De paddestoelen is een iets ander verhaal. Volgens mijn informatie zetten die een groot gedeelte van de producten van bomen en struiken weer om in voedingsstoffen.

De ciojfers over mais en tarwe komen uit optimale landbouwprocessen met een goede balans tussen voedingsstoffen en water in een goed seizoen.

400 tot 600 ton dus minimaal 30 keer zo'n hoge productie als onder optimale landbouwomstandigheden. En dat zonder te bemesten?

Daar heb ik meer als 1 bron voor nodig om dat zo maar voor waar aan te nemen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Ter vergelijking nog een leuke site over de biomassa productie:

http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=DU...hnischeaspecten

Let op: Ook hier weer beheerd terrein gericht op optimale productie.  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Onderstaand figuur heb ik samengesteld op basis van gegevens van:

De bietplanter Augustus 2002, Suikerbieten en hun leefmilieu, Mia Tits en Francios Misonne.

http://www.irbab-kbivb.be/nl/special_dossi...8BietMilieu.PDF

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#20
Citeer(rinievanreenen@Aug 1 2008, 22:41 PM) Gaat het nu om de aanwas of om de toename van de aanwas per jaar.
Rinie,
Om de aanwas, zie onderstaande quote.
CiteerNee, niet de totale houtproductie, maar de houtaanwas (bijgroei) per jaar. Nederland is met zijn 360.000 hectare (10.6 % van het landoppervlak) aangeplant, overwegend monotypisch productiebos met een niet natuurlijke open structuur een van de bomen- en bosarmste landen ter wereld. Als je 2.2 of 2.9 miljoen deelt door 360 duizend hectare kom je inderdaad uit op 6 tot 8 m3 per hectare houtaanwas per hectare per jaar, die in geen enkele opzicht vergelijkbaar is met de jaarlijkse houtaanwas in natuurlijke gesloten bossen met diverse boomsoorten en bomen van uiteenlopende leeftijd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#21
CiteerDaar heb ik meer als 1 bron voor nodig om dat zo maar voor waar aan te nemen.
Wim,
De eerder aangehaalde bron (Kuyper, 1994) :

Tabel 1.
Het aandeel van paddestoelen en schimmels in de biomassa, strooiselproductie en jaarlijkse productie van stikstof en fosfor in twee naaldbossen (Douglasspar, Abies amabilis) in Noord-Amerika.

Gehele bosecosysteem:
Biomassa  :  400-600  ton/ha
Strooiselproductie  :  20-30  ton/ha.jaar
Fosforproductie  :  20-40   kg/ha.jaar
Stikstofproductie  :  150-300  kg/ha.jaar

Aandeel van paddestoelen en schimmels:
Biomassa  :  1-6 %
Strooiselproductie  :  15-50 %
Fosforproductie  :  50-60 %
Stikstofproductie  :  60-80 %

Bij deze cijfers lijkt het om de op dat moment aanwezige totale hoeveelheid biomassa van 400-600 ton per ha binnen het gehele bosecosysteem te gaan, waarvan de houtvoorraad (dood hout) en de houtproductie (levend hout) met ruim 80 tot 90 % deel uitmaakt. Hoe groot de boven- en ondergrondse houtproductie in dit type bosecosysteem per ha per jaar is, valt uit deze cijfers niet op te maken.

Vervolgens M. Veerkamp in "Invloed van successie in bossen op de paddestoelenflora" in dezelfde publicatie (1994) :

Tabel 1.
Hoeveelheid dood hout en levend hout (m³ per ha) in drie Nederlandse bosreservaten en een transect in het bosgebied van Fontainebleau.

Speulderbos    :
dood hout  :   30.7  ;  levend hout  :  309.0
Vijlenerbos      :
dood hout  :   33.0  ;  levend hout  :  317.5
Vechtlanden    :
dood hout  :    70.1 ;  levend hout  :  245.9
Fontainebleau  :
dood hout  :  150.5  ; levend hout  :  342.0

waarbij dood hout de houtvoorraad vertegenwoordigt en levend hout de bovengrondse houtproductie en de houtaanwas vele malen meer bedraagt dan de bovengronds aanwezige houtvoorraad.
Verder lijkt mij de vergelijking tussen de boven- en ondergrondse droge stofproductie van eenjarige suikerbieten, tarwe of mais met de jaarlijkse houtproductie (inclusief bovengrondse houtaanwas) van bomen als de Douglas, die (in Europa) tot 50 meter (en in de VS tot 100 meter), of de Pacific silver fir, die 30 tot 45 (tot 70) meter hoog kunnen worden en die een wortelmassa van een vergelijkbare omvang kunnen vormen, niet op te gaan. En inderdaad, houtproductie zonder te bemesten. Een natuurlijk bosecosysteem vormt een gesloten voedselkringloop, waarin al het dode materiaal (door schimmels : stikstof, fosfor) wordt gerecyceld en bossen op voedselarme bodem kennen juist de grootste biodiversiteit.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#22
Hier wordt e.e.a. al wat duidelijker Gerrit.

Kun je wel nog even aangeven of het hier gaat om droge stof productie, voor zover van toepassing?

Opvallend vind ik de hoge stikstof productie van 150-300 kg/ha in het bosecosysteem. Gaat het hier om zuiver N, of om het totale gewicht van N-verbindingen.

We zien overigens dat niet de biomassa porductie 400-600 ton/ha is, maar de aanwezige biomassa!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

Citeer1. Kun je wel nog even aangeven of het hier gaat om droge stof productie, voor zover van toepassing?
2. Opvallend vind ik de hoge stikstofproductie van 150-300 kg/ha in het bosecosysteem. Gaat het hier om zuiver N, of om het totale gewicht van N-verbindingen.
3. We zien overigens dat niet de biomassa productie 400-600 ton/ha is, maar de aanwezige biomassa!
Wim,
1. Bij levende houtopstanden spreekt men niet van droge stofproductie.
2. Vrije stikstof en het stikstofaandeel in N-verbindingen.
3. De aanwezige biomassa op dat moment in de tijd. Er wordt niet aangegeven hoe oud de bomen gemiddeld waren, zodat niet kan worden bepaald wat de biomassa- en de houtproductie per jaar is geweest. Uit de andere cijfers blijkt overigens, dat het aandeel van levend hout (bovengrondse houtaanwas) vele malen groter is dan het aandeel van dood hout (bovengrondse houtvoorraad).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Windekind

Gerrit,

volgens mij vergiste jij je eerder toen je aangaf dat de  biomassaanwas van een bossysteem  400-600 ton/ha/jr zou zijn. Dit moest zijn de totale biomassa.

Of vergis ik me nu ?

Want als ik me niet vergis, dan snap ik het weer helemaal.

Bovengrondse houtaanwas die Wim eerder aangaf (8 kuub/ha) is wel gemiddeld voor een Nederlands bos.  
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

g.j. keizer

#25
Citeer1. volgens mij vergiste jij je eerder toen je aangaf dat de  biomassaanwas van een bossysteem  400-600 ton/ha/jr zou zijn. Dit moest zijn de totale biomassa.
2. Bovengrondse houtaanwas (8 kuub/ha) is wel gemiddeld voor een Nederlands bos.
Elmar,
1. Klopt : 400-600 ton/ha, maar het is niet de totale biomassa, maar de op dat moment in de tijd aanwezige biomassa, waarvan de boven- en ondergrondse houtvoorraad en houtproductie deel uitmaakt. Zie ook punt 3. in de laatste aan Wim gerichte post over de niet vastgestelde gemiddelde leeftijd van de bomen.
2. Inderdaad, de gemiddelde bovengrondse houtaanwas in een in Nederland aangeplant open (loof)bos, die ongeveer de helft zal zijn van de jaarlijkse boven- en ondergrondse houtproductie, waarbij de bijdrage van levend bovengronds hout (houtaanwas) bovendien vele malen groter is dan die van de bovengrondse houtvoorraad (dood hout). En het monotypische Nederlandse (loof)bos is qua biomassa, leeftijd en/of hoogte/omvang van de bomen en biodiversiteit niet vergelijkbaar met de in het onderzoek betrokken Noord-Amerikaanse naaldbossen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

[IGerrit, misschien ben ik wat traag van begrip, maar er blijven nog een paar vragen over:

Wat is het verschil tussen: de totale biomassa en op dat moment in de tijd aanwezige biomassa in dit verband?

waarbij de bijdrage van levend bovengronds hout (houtaanwas) bovendien vele malen groter is dan die van de bovengrondse houtvoorraad (dood hout).

In dit citaat stel je dat het levend bovengronds hout gelijk is aan de aanwas. Verder stel je dat die veel groter is dan de aanwezigheid van bovengronds dood hout. Daarmee stel je, als ik het goed begrijp dat de aanwas ieder jaar groter is dan de aanwezigheid van het bovengrondse dode hout.

Ik denk dat voor de duidelijkheid toch wat definities helder moeten worden.

Wat is dood hout volgens jou? Is bijvoorbeeld de totale voorraad aan takken en stam van een gezonde boom levend hout? Of reken je een gedeelte van dit hout al bij het dode hout?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Rinie van Reenen

Citeer
Citeer(rinievanreenen@Aug 1 2008, 22:41 PM) Gaat het nu om de aanwas of om de toename van de aanwas per jaar.
Rinie,
Om de aanwas, zie onderstaande quote.
CiteerNee, niet de totale houtproductie, maar de houtaanwas (bijgroei) per jaar. Nederland is met zijn 360.000 hectare (10.6 % van het landoppervlak) aangeplant, overwegend monotypisch productiebos met een niet natuurlijke open structuur een van de bomen- en bosarmste landen ter wereld. Als je 2.2 of 2.9 miljoen deelt door 360 duizend hectare kom je inderdaad uit op 6 tot 8 m3 per hectare houtaanwas per hectare per jaar, die in geen enkele opzicht vergelijkbaar is met de jaarlijkse houtaanwas in natuurlijke gesloten bossen met diverse boomsoorten en bomen van uiteenlopende leeftijd.
Ha Gerrit,

Ja, die quote had ik ook gequote. Mijn punt was alleen, dat je in de eerste quote die ik in diezelfde post spreekt over de toename van de houtaanwas, en in de tweede over de houtaanwas zelf. Mijn vraag was dus: welk van die twee citaten is juist? Gezien je reactie kennelijk de tweede?
Groet, Rinie van Reenen

wimtegels

Ik wil nog even kort toelichten waarom ik het voorbveeld van de bieten etc. heb aangehaald.

Het gaat hier om uitgekiende productieprocessen met een hoog rendament aan droge stof. Deze zit onder de 25 ton. Daarom leek me een biomassaaanwas bossysteem gem. 500 ton/ha/jaar zeer onwaarschijnlijk.

We hebben nu dus nog steeds geen cijfers over totale voimassa aanwas in een bossyteem. Wel over strooiselproductie en houtproductie.

De vraag is of je die bij elkaar op kunt tellen en wat je dan met de ondergrondse aangroei moet doen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#29
Citeer1. Wat is het verschil tussen: de totale biomassa en op dat moment in de tijd aanwezige biomassa in dit verband?
2. In dit citaat stel je dat het levend bovengronds hout gelijk is aan de aanwas. Verder stel je dat die veel groter is dan de aanwezigheid van bovengronds dood hout. Daarmee stel je, als ik het goed begrijp dat de aanwas ieder jaar groter is dan de aanwezigheid van het bovengrondse dode hout.
3. Wat is dood hout volgens jou?
Wim,
1. De op dat moment in de tijd aanwezige totale biomassa is de biomassa, die zich tot het jaar, waarin de aangehaalde onderzoeken plaatsvonden, in de betreffende boscomplexen had gevormd. Afhankelijk van de levensfases van de in het bos aanwezige bomen is de totale biomassa 10 jaar later mogelijk met een factor x  toegenomen, 20 jaar later met een factor y en neemt hij na 50 of 100 jaar mogelijk weer af, wanneer het merendeel van de oude bomen in het bos in regressie gaat en jonge bomen zich moeten gaan ontwikkelen. Ergo, de biomassaproductie (inclusief boven- en ondergrondse houtproductie) kan afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de bomen en de levensfase van het bosecosysteem grote fluctuaties vertonen. Je kan de biomassaproductie van een over vele tientallen tot honderden jaren tot stand gekomen bosecosysteem, waarbinnen een gesloten voedselkringloop bestaat, dan ook niet met de jaarproductie van een (over)bemeste suikerbieten- of voedermaisakker vergelijken.
2. Ik stel niets, ik trek een (voor de hand liggende) conclusie uit de door Veerkamp in het kader van haar bosreservatenonderzoek gepresenteerde cijfers.
3. Dood hout is kernhout, levend hout bestaat uit spinthout en cambium (secundair xyleem-embryonaal weefsel-fluëem) en/of wondweefsel (callus), dat bij beschadiging van de bast wordt gevormd om het levende en dode hout tegen (sporen van) parasitaire zwammen te beschermen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen