Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado

Gestart door laatvlieger, juli 24, 2008, 15:25:45 PM

Vorige topic - Volgende topic

laatvlieger

See below for English!

In Observado kun je waarnemingen kwijt van alle soorten die je ergens op de wereld hebt gedaan. Voor vogels, zoogdieren en libellen zijn vrijwel alle soorten aangemaakt.

Voor veel andere soortgroepen ontbreken nog heel veel soorten. Deze zullen op termijn worden toegevoegd. Mocht je echter op dit moment een waarneming van een soort willen doen en deze niet kunnen vinden in de lijst dan kun je hier een verzoek plaatsen.
Vermeld in je aanvraag a.j.b.:
- de soortgroep (bijv. vogels, planten, zoogdieren)
- de auteursnaam + jaartal van beschrijving (dat is degene die de soort heeft beschreven, bv. Linnaeus, 1758). Let op, de auteursnaam + jaartal staan vaak tussen haakjes; eventuele haakjes graag ook vermelden!
- de familie waartoe je soort behoort (de wetenschappelijke namen van families eindigen op -idae, bv. Syrphidae - zweefvliegen).
Je hoeft geen uitputtende synoniemenlijst te geven; de huidige, courante naam is voldoende. Ook subgenus, subfamilie hoeft niet. Locale namen zijn wel welkom.
Geef het a.j.b. weer als in de onderstaande voorbeelden:
Soortgroep Wantsen en Cicaden
Familie Corixidae
Sigara spec. Fabricius, 1775
Sigara iactans Jansson, 1983
Sigara fossarum (Leach, 1817)
Zodra je verzoek verwerkt is zal je bericht worden verwijderd.

Let op. De wetenschap verandert nogal eens van opvatting en menig veldgids bevat oudere namen. De meeste constante naam is de het laatste aanhangsel van de soortnaam (het epitheton). Bijvoorbeeld. Een oude naam van de Agapad - Bufo marinus. Nieuw is Agapad - Rhinella marina. Veel veldgidsen bevatten nog de oude naam.

Voor planten geef je een link naar de naam op www.theplantlist.org. Het moet een geldende naam (=accepted) zijn daar. Het eventueel bij die plant genoemde synoniem moet niet al in Observado zitten. Als dat wel zo is kun je vragen die naam in Observado aan te passen.

Voor de volgende groepen zijn vrijwel volledige (=wereld) soortenlijsten ingevoerd: vogels, libellenreptielen,
luisvliegen
en zoogdieren. Voor de planten is er een nagenoeg complete lijst van planten in Europa aangevuld met 'accepted' soorten uit theplantlist.

================================================

In Observado, you can submit records of flora and fauna from anywhere in the world. Checklists for birds, mammals and dragonflies are almost complete.

For most other groups such as insects and plants (for indigen plantspecies in Europe the list is almost complete) numerous species still have to be added. In case you are missing one or more species when adding your observations you can submit a request at this thread. Please include: name of the author and year of description (this is the person who has described the species for the first time, e.g. Linnaeus, 1758) and please also include the family name. The scientific familiy names end in -idae, e.g. Syrphidae - hover flies.

As soon as your request has been processed your reply will be deleted.

Please check first if a species is really not on our lists before adding your request to this topic. Science changes its views quite regularly and some field guides contain old names. The most constant name is the epitheton or last part of the speciesname. For example the Cane Toad - Bufo marinus is nowadays Cane Toad- Rhinella marina. Many field guides contain the old name.

If you want a plant added please give a link to the name in www.theplantlist.org.  It has to be an accepted name. If a synonym is given in theplantlist this synonym must not already be in Observado. When that is the case, you can ask to change this name in Observado.

Observado contains for the following orders  alsmost complete (world) checklists: birds, dragonfliesreptiles and mammals. The list of plants is almost complete for Europe, the accepted species of Theplantlist are also added.
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

firecrest

#1
is het mogelijk om
De ondersoort van de Ekster pica pica galliae  toe te voegen?
De ondersoort van de Spaanse Mus Passer hispaniolensis maltae toe te voegen?
De ondersoort van de Kraai Corvus corone sardonius toe te voegen?
De ondersoort van de Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis toe te voegen?
De ondersoort van de Putter Carduelis carduelis tschusii toe te voegen?
De ondersoort van de Gaai Garrulus glandarius albispectus toe te voegen?
De ondersoort van de Roodborsttapuit Saxicola torquata rubicola toe te voegen?
De ondersoort van de Grote Bonte Specht Dendrocopos major italiae toe te voegen?

Peter Vercruijsse

#2
CiteerIs het mogelijk de Westelijke Struikgaai / Aphelocoma californica op te nemen
Ik zie dat de gesplitste Aphelocoma soorten nu opgenomen zijn waarvoor dank!

De Nederlandse namen zijn echter afwijkend van mijn aanvraag. Daar wil ik toch graag een paar kanttekeningen bij maken.

De species heette voor de split Aphelocoma coerulescens / Scrub-Jay met de Nederlandse naam Struikgaai.

Na de split werden het drie soorten:

1. Aphelocoma californica / Western Scrub-Jay. Deze staat nu in de database als Californische Struikgaai. Echter, de AOU (American Ornithological Union) heeft deze "Western" genoemd omdat de soort in een veel groter gebied voorkomt dan alleen California, noordelijk tot in Washington, zuidelijk tot aan het zuiden van Mexico en oostelijk tot in Texas.

Binnen deze soort zijn er 15 ondersoorten die in twee groepen worden ingedeeld, de californica groep en de woodhousei groep. Dat geeft de tweede reden waarom de AOU hem "Western" heeft genoemd, want ze houden er rekening mee dat die twee groepen van de "Western" in de toekomst mogelijk tot twee soorten gesplitst worden. In dat geval zal de californica groep hoogstwaarschijnlijk California Scrub-Jay gaan heten. Die naam is nu in gebruik voor de belangrijkste ondersoort van de californica groep, de Aphelocoma californica californica.

Het verdient daarom aanbeveling om de AOU redenering te volgen en als Nederlandse naam Westelijke Struikgaai te gebruiken ipv Californische Struikgaai.

2. Aphelocoma insularis / Island Scrub-Jay. Deze staat nu in de database als Santa-Cruzgaai. De soort komt alleen voor op het Californische eiland Santa Cruz. In de beredenering van de naam zegt de AOU dat Santa Cruz Scrub-Jay misleidend is (omdat er nogal wat plaatsen, provincies, rivieren, counties, etc zijn die Santa Cruz heten) en dat de naam Santa Cruz Island Scrub-Jay (die wel correct zou zijn) "awkward" oftewel veel te moeilijk is. Daarom hebben ze voor de verkorte vorm Island Scrub-Jay gekozen.

Dit is een prima redenering, dus verdient het aanbeveling om de soort ook in het Nederlands Eilandstruikgaai te noemen ipv Santa-Cruzgaai (dat "struik" hoort er ook echt bij).

3. Aphelocoma coerulescens / Florida Scrub-Jay.  Deze staat nu in de database als Struikgaai, wat de vroegere naam van de ongesplitste soort is. Om verwarring tussen de niet-gesplitste en gesplitste soort te vermijden heeft de AOU deze soort Florida Scrub-Jay genoemd, een naam die al lang in gebruik was voor de toen nog ondersoort.  Ook hier verdient het aanbeveling de AOU redenering te volgen en de Nederlandse naam Floridastruikgaai te gebruiken.

Het IOC (International Ornithological Congress) volgt de AOU voor deze namen (alleen laten ze het streepje weg tussen Scrub en Jay).

Met vriendelijke groet,
Peter Vercruijsse

garryb

#3
Groene Fitis  Phylloscopus [trochiloides] nitidus ontbreekt in de vogellijst van Observado. Dit is een valide taxon (soort dan wel ondersoort) opgenomen in alle gangbare veldgidsen, meestal als soort. Voorts graag toevoegen:

Kaukasische Strandleeuwerik Eremophila alpestris penicillata,
Kaukasische Waterpieper Anthus spinoletta coutellii en
Kaukasische Beflijster Turdus torquatus amicorum.

JohanvantBosch

CiteerGroene Fitis al toegevoegd (als aparte soort).

De andere 3, moeten we binnenkort even naar kijken. De positie van ondersoorten is namelijk nog niet geheel duidelijk binnen Observado. Ik zou er wel voor zijn om in het veld herkenbare ondersoorten toe te voegen, maar blijkbaar ligt het allemaal niet zo eenvoudig.

Garry, zijn deze 3 goed te onderscheiden?
de waterpieper en de strandleeuwerik wel. De beflijster weet ik niet.

laatvlieger

Citaat van: rrsmits op mei 21, 2009, 00:54:38 AM
Oke! Wist dat voor auteursnamen ook nog regeltjes m.b.t. de haakjes zijn (gedoe zeg). Over die ondersoorten. Ik zag dat een trogon die ik Costa Rica inmiddels van soort weer is teruggebracht naar ondersoort. Gaat om de Orange-bellied Trogon die eerst als volle soort werd gezien, maar nu als ondersoort wordt beschouwd van Collared Trogon. Beide zijn makkelijk te onderscheiden en deels gescheiden leefgebieden. Als ik je goed begrijp wil je liever nog niet aan de ondersoorten beginnen. Indien je meer informatie wil over dit geval dan geef maar een seintje.

Groet,
Ralph

Goed herkenbare ondersoorten en zeker als leefgebied gescheiden is, is geen probleem. Die wil ik er zonder problemen inzetten. Graag zelfs!
Prioriteit heeft alleen de soortenlijst.
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

laatvlieger

Citaat van: antimoon op mei 21, 2009, 08:00:32 AM
CiteerDendroica erithachorides, Mangrove Warbler (Delacour & Jabouille, 1924)

Deze stond er al wel in. Zie:

http://observado.org/soort/edit/155279
Maar hij staat er niet goed in. Het is even de vraag wat we hier mee gaan doen. Van die Mangrove/ Golden Warbler komen verschillende groepen voor, met daarbinnen weer allerlei ondersoorten. Blijkbaar zijn ze niet onderscheidend genoeg om ze soortstatus te geven. Maar qua verenkleed verschillen de drie groepen wel (de ondersoorten zijn geloof ik weer lastig uit elkaar te houden). Complex probleem, dat we niet zomaar op kunnen lossen.

Eigenlijk zijn Mangrove Warbler en Golden Warbler volgens IOC lijst nog één soort. De soortnaam zou moeten zijn: Mangrove Warbler Dendroica petachia
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

rrsmits

Hoi Wouter,

Als ik mij niet vergis is de D. petachia de Yellow Warbler (zo staat deze ook in de IOC versus Clemens lijst). Volgens die lijst is de Mangrove Warbler D. erithachorides. Yellow en Mangrove zijn in Costa Rica goed uit elkaar te houden. In de Clemens lijst worden beide soorten nog tot D. petachia gerekend.

Groet,
Ralph

Erik van Dijk

Hoi Wouter,

Ik het probleem niet. In de IOC list versie 2.0 staan:

CiteerMangrove Warbler   Dendroica erithachorides   LA   coastal MA, w, n SA   

en

CiteerAmerican Yellow Warbler   Dendroica petechia   NA, MA   widespread   SA

In het veld zijn de mannetjes makkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook in Belize waar ik ze zag.

Met vriendelijke groet

Erik van Dijk

laatvlieger

Ik had iets over het hoofd gezien. Maar volgens mij hebben jullie mij ook niet helemaal goed begrepen.
Probleem wat hier speelt, is dat er 3 hoofdgroepen zijn:
De aestiva groep
De petechia groep
en
De erithachorides groep

Elke groep heeft zijn eigen ondersoorten. Deze ondersoorten binnen de groep zijn lastig van elkaar te onderscheiden. De groepen zijn onderling wel goed te onderscheiden. De IOC lijst heeft blijkbaar de keuze gemaakt om de Noord-amerikaanse aestiva groep af te splitsen. De andere twee groepen zitten blijkbaar nog samen onder de naam Mangrove Warbler. 
Blijft het probleem staan dat we met een taxonomische indeling blijven zitten, waar we op het moment niet zoveel mee kunnen:Twee groepen van ondersoorten binnen één soort.


Er is trouwens een 2.1. versie van de IOC lijst uit. Daar is de naam van deze twee anders, dus ook dat zal nog gewijzigd moeten worden.
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

RutgerB

CiteerHoe werkt het invoeren van buitenlandse plantensoorten eigenlijk?
Veronica nemerosa
Trichophorum alpinum
Silene excapa
Juniperus sibirica
Geum montana (tikfoutje?)
Alnus alnobetulaVoor
Voor het toevoegen van planten gebruik ik Synbiosys om te kijken of de naam toevallig geen synoniem is van wat er wel in staat. http://www.synbiosys.alterra.nl/eu/speciesviewframe.htm.
Het is de voornaamste bron van alle buitenlandse planten in Observado.
Typ de naam in. Indien het in het geel verschijnt kopieer dan het Synbiosysnummer en geef dat in als zoekopdracht. In het rood verschijnt dan de in Synbiosys (en dus in Observado) geldende naam.

Synbiosys is wel vaak uit de lucht helaas. Buiten Europa/Synbiosys gebruik ik IPNI om te controleren of de naam juist is. Ik kan Veronica nemerosa in beide niet vinden. Volgens Synbiosys:
Trichophorum alpinum = Scirpus hudsonianus
Silene excapa = Silene acaulis subsp. bryoides
Juniperus sibirica = Juniperus communis subsp. alpina
Geum montana = Geum montanum

Sesleria disticha; http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=421338-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSesleria%2Bdisticha%26output_format%3Dnormal
Kan toegevoegd worden indien gewenst.

RutgerB

Voor Observado en voor planten op Europees niveau omdat we alleen aardig compleet zijn voor Europa aan soortenkeuze. Zo staan alle plantensoorten uit de Europese habitatrichtlijn op zeldzaam. In de toekomst komen soorten die zich beperken tot 1 land/eiland (in Europa dus) ook op zeldzaam te staan.

Vincent

Citaat van: Thijs Fijen op juli 22, 2009, 23:12:26 PM
Kon je natuurlijk niet weten, maar vroeg het vooral voor vlinders. Kom net uit Macedonië en verbaas me er dus over dat bijvoorbeeld de Koningspage op zeer zeldzaam staat. Kan me wel bedenken waarom, namelijk omdat hij in Nederland  toen die status heeft gekregen. Soorten die nog nooit in nld of omgeving zijn gezien krijgen volgens mij automatisch de status algemeen. Nou ben ik wel heel erg aan het speculeren, dus misschien kan iemand mij hier antwoord op geven?

Weet het ook niet zeker, maar waarschijnlijk is voor soorten die al in de database stonden inderdaad de zeldzaamheidsklasse overgenomen zoals die in Waarneming.nl stond geregistreerd.

We kunnen de zeldzaamheid registreren per domein en per provincie (voor Obervado is dat een land).
Vincent

hiskodevries

Citaat van: Thijs Fijen op juli 29, 2009, 00:37:31 AM
Woestijnsteenuil is een aparte soort geworden: http://www.dutchbirding.nl/content/page/files/websiteMlistupdateABvdB20090513.pdf Athene glaux, Lilith's Owl. Graag ook meteen de ondersoort Kaspische Steenuil Athene glaux indigena Caspian Little Owl van de Woestijnsteenuil toevoegen.
de soort kan ik op http://www.worldbirdnames.org/n-owls.html niet vinden
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0


RutgerB

#15
Citaat van: Peppershrike77 op september 24, 2009, 19:16:13 PM
Hi,
Missing species:
-Cabbage Tree
-Cordyline australis
-Laxmanniaceae
-Forster, 1786
http://species.wikimedia.org/wiki/Cordyline_australis

Thanks
name, author from; http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do
English name and family from E.J. Clement; Alien plants of the BI

Added;
http://observado.org/soort/view/159146
Cabbage-palm - Cordyline australis Hook.f. Agavaceae
Status: Exotic

hansm

Kunnen jullie Icterus gularis ssp. bullockii toevoegen aan de vogellijst? Deze westelijke ondersoort wijkt duidelijk af van de nominaat en wordt trouwens veelal als aparte soort beschouwd (mag van mij ook). Bron o.a. Official California Checklist by the California Bird Records Committee:  http://www.californiabirds.org/ca_list.asp

Hans Mankor

         

hansm

Kunnen jullie ook de volgende ondersoort toevoegen: Colaptes auratus cafer
bron o.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Flicker

groet Hans Mankor

hansm

Ik kom er nog 1 tegen: Junco hyemalis ssp. oreganus bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_junco#Oregon_Juncos

er staan daar nog meer ondersoorten. De meesten in het veld goed onderscheidbaar.

Groet
Hans Mankor

rtlkcbsTokkel1

Beste Wouter en Johan,
Bij het verwerken van mijn waarnemingen van de Galapagos kwam ik terecht bij de Warbler-Finch - Certhidae olivacea. In deze soort heeft een split plaatsgevonden die ik niet kan terugvinden in Observado.org. De split is wel opgenomen in de IOC-lijst waar jullie je op baseren. De nieuwe soorten zouden moeten zijn 1) Certhidae olivacea ofwel Green Warbler-Finch ook wel genoemd Highland Warbler-Finch en 2) Certhidae fusca ofwel Grey Warbler-Finch ook wel genoemd Lowland Warbler-Finch. De eerste soort komt op o.a. Santa Cruz en San Cristobal voor in de hoger gelegen (wat groenere) bosgedeeltes van de eilanden. De tweede soort zag ik op Espanola en Genovesa in de (niet zo groene) struiken vlak bij het strand. Willen jullie aub de split doorvoeren in Observado. Nederlandse namen moeten dan ook aangepast worden. Als jullie toch bezig neem dan ook de eilanden Genovesa, Champion, Seymour en Baltra op in de plaatsen Database in overleg met de Ecuadorianen want ik zag deze eilanden ook niet in hun Database voorkomen. Zeker Genovesa is een belangrijk eiland.


hiskodevries

Hans, voor al jouw aanvragen geldt:
familie en auteur + jaartal  doorgeven
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: Jeroen Nagtegaal op november 13, 2009, 16:39:36 PM
Zou graag de ondersoort europaea toegevoegd worden bij Boomklever?
Had deze namelijk een paar keer in Zweden, heb er ook foto's van.
auteur, jaar ?
engelse en nederlandse naam
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Citaat van: rtlkcbsTokkel1 op december 16, 2009, 12:43:30 PM
Beste Wouter en Johan,
Bij het verwerken van mijn waarnemingen van de Galapagos kwam ik terecht bij de Warbler-Finch - Certhidae olivacea. In deze soort heeft een split plaatsgevonden die ik niet kan terugvinden in Observado.org. De split is wel opgenomen in de IOC-lijst waar jullie je op baseren. De nieuwe soorten zouden moeten zijn 1) Certhidae olivacea ofwel Green Warbler-Finch ook wel genoemd Highland Warbler-Finch en 2) Certhidae fusca ofwel Grey Warbler-Finch ook wel genoemd Lowland Warbler-Finch. De eerste soort komt op o.a. Santa Cruz en San Cristobal voor in de hoger gelegen (wat groenere) bosgedeeltes van de eilanden. De tweede soort zag ik op Espanola en Genovesa in de (niet zo groene) struiken vlak bij het strand. Willen jullie aub de split doorvoeren in Observado. Nederlandse namen moeten dan ook aangepast worden. Als jullie toch bezig neem dan ook de eilanden Genovesa, Champion, Seymour en Baltra op in de plaatsen Database in overleg met de Ecuadorianen want ik zag deze eilanden ook niet in hun Database voorkomen. Zeker Genovesa is een belangrijk eiland.
v.w.b de gebieden http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55335.new.html#new
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hansm

Hisco,
hierbij de benodigde info

Junco hyemalis ssp. oreganus (J. K. Townsend, 1837) Emberizidae
Junco hyemalis hyemalis (Linnaeus, 1758) Emberizidae

Colaptes auratus cafer  (Gmelin, 1788)  Picidae
Colaptes auratus auratus (Linnaeus, 1758) Picidae

Icterus bullockii (Swainson, 1827) Icteridae (aparte soort volgens http://www.itis.gov/index.html)
komt mij gezaghebbend over.

Groet, Hans

Jeroen Nagtegaal

Citaat van: hiskodevries op december 16, 2009, 13:13:01 PM
Citaat van: Jeroen Nagtegaal op november 13, 2009, 16:39:36 PM
Zou graag de ondersoort europaea toegevoegd worden bij Boomklever?
Had deze namelijk een paar keer in Zweden, heb er ook foto's van.
auteur, jaar ?

engelse en nederlandse naam

Geen idee, waar zijn deze eventueel te vinden? De Latijnse naam komt uit de ANWB vogelgids
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

hiskodevries

Citaat van: matthhiasdb op januari 27, 2010, 17:06:57 PM
kan het dat de wapiti er nog niet tussenstaat? of kijk ik mis
groet
matthias
Matthias, de wapiti is een ondersoort van het Edelhert
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

nielsyese

#26
Hallo,
* Myosotis alpestris kan de volgende NL naam krijgen: Alpenvergeet-mij-nietje
Zie hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpenvergeet-mij-nietje

* Allium sativum heet gewoon Knoflook.
Met vriendelijke groet, Niels-Jan Dek

hiskodevries

Citaat van: BartNoort op februari 21, 2010, 10:11:10 AM
Svp Myotis escalerai toevoegen.
escalerai is een broer van de Franjestaart Myotis nattereri en komt in Iberie en Frankrijk voor, voor zover ik weet is het verschil alléén te zien op basis van DNA analyse. Dat is echter gebeurt met de vangsten die we (VZZ Veldwerkgroep) hebben gedaan deze zomer en dat bleken allemaal escalerai beestjes.

Ik zie verschillende namen voorbij komen:
Iberian Natterer's bat is de meest voorkomende

Linkjes http://www.eurobats.org/documents/pdf/AC13/AC13_Record_only.pdf
http://www.biani.unige.ch/msg/files/pdf/Ibericos_Stadelmann_etal_ActaProtozool2006.pdf


In de grote taxonomische registers komt ze nog niet voor volgens mij.
gegevens ontbreken, zie de eerste post
familie, naamgever + jaartal
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

HansP

#28
Van de Canarische eilanden:

     
 • Tenerife roodborst: Erithacus superbus - Tenerife robin
 • Ondersoort van Merel: Turdus merula cabrerae
 • Ondersoort van Buizerd: Buteo buteo insularum
 • Ondersoort van Sperwer: Accipiter nisus granti
 • Ondersoort van Torenvalk: Falco tinnunculus canariensis
 • Ondersoort van Grote gele kwikstaart: Motacilla cinerea canariensis
 • Ondersoort ZwartkopSylvia atricapilla heineken – Blackcap
 • OndersoortTenerifegoudhaan - Regulus teneriffaeellenthalerae – Canary islands goldcrest
 • OndersoortAlpenkraai - Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus – Chough
 • OndersoortRaaf - Corvus corax tingitanus – Raven
 • OndersoortVink - Fringilla coelebs  palmae - Chaffinch
Groet,
Hans Pohlmann

han.endt

Kan iemand voor mij de hybride citroen- x balkankwikstaart toevoegen? Gezien in Eilat (3-1995).