Hoofdmenu

Fries

Gestart door hiskodevries, november 18, 2004, 13:03:33 PM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

wie kan de teksten van de hoofdpagina in het fries vertalen ?
Ik heb al een poging gedaan maar het blijft toch geknoei
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Vincent

#1
Vertaling naar het Fries:

Home -> Thússide
Mijn waarneming.nl -> Myn waarnimming.nl
Waarneming toevoegen -> Waarnimming tafoegje of waarnimming ynfiere (waarneming invoeren)
E-mail -> E-mail

Waarnemingen -> Waarnimmingen

Reptielen / Amfibieën -> Reptylen / ??
Vissen -> Fisken
Zoogdieren -> Sûchdieren

Soortenoverzicht -> Soartenoersjoch

Informatie -> Ynformaasje
Gebruikerslijst -> Brûkerslist
Statistieken -> Statistyken
Fenologie voor- en najaar -> ?? maaityd en hjerst
Links -> Ferwizings

De woorden snelkoppelingen, forum, amfibieëen en werkgroepen weet ik niet.
Fenologie is denk ik Fenology

De Friese naam voor gebied is gebiet, wat het meervoud is weet ik niet.
Gebieten of gebieden?
Vincent

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Vincent

Nog een paar:

Buitenland -> Bûtenlân
Raadplegen -> Rieplachtsje
Gebruikersnaam -> Brûkersnamme
Mijn lijsten -> Myn listen

Fisk moet eigenlijk Fisken zijn dan is het meervoud net als bij de andere diergroepen, en de titel boven deze diergroepen: waarnimmingen

Recente waarnemingen van zeldzame soorten laatste twee maanden.
Resinte waarnimmingen fan seldsume soarten fan de ôfrûne twa moannen.


Moeten de schermen achter mijn waarneming.nl en mijn lijsten enz. ook vertaald worden?
Vincent

hiskodevries

#4
Vincent ik mail je zometeen wel even een lijst das makkelijker kun je aavullen wat je mist

Dank zij Vincent is alles wat vertaald kan worden vertaald naar het fries
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

marcel123

#5
Volgens mij moeten de termen vlinders,libellen, planten en de plantennamen zelf nog vertaald worden naar het fries.
Alleen van libellen is m.i. een digitale lijst beschikbaar. Zelfs de provincie heeft niet zo'n lijst. Die provincie heeft trouwens wel een grappige site: De Digitale Natuuratlas

Citeerhet beste overzicht van de Friese plantennamen staat in het boek van Van der Ploeg: Floara fân Fryslân. Het is (bij mijn weten) nog niet gedigitaliseerd. Mochten jullie het willen digitaliseren, ga je gang (en stuur graag een versie op ...............). Voor de libellen ben je bij de Hynstebiter op www.hynstebiter.nl aan het goede adres. De Friese vlindernamen staan vermeld in de vlinderatlas van Fryslân. Verder zijn sommige werkgroepen bezig met de wens om te komen tot een standaardlijst, maar daar is het -voor zover ik weet- nog bij gebleven.

Er is een website http://wildeplanten.web1000.com/frame.html die alle friese plantennamen vermeldt. .... Fryske Akademy in Leeuwarden Biologysk Wurkferban).
jeep

CiteerDe Friese naam voor gebied is gebiet, wat het meervoud is weet ik niet.
Gebieten of gebieden?
Dat is de eerste :gebieten

jeep

werkgroep(en) :  wurkgroep(en)

Jan-Pieter

Het zal wel aan mij liggen hoor maar waarom een friese variant? Alle friezen lezen toch ook gewoon Nederlands? Wanneer komt de Wieringer Tukker en Haangse pagina?

JP

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

jeep

Een taal blijft alleen levend als die ook over het hele terrein van het leven ingezet en gebruikt wordt.
De discussie waarom Fries wel en het Haags niet lijkt me allang een gepasseerd station.
Heeft ook heel veel te maken met acceptatie van het gegeven dat het Fries erkend is als tweede taal in Nederland.

marcel123

Als je een site eenmaal meertalig hebt gemaakt is het niet extra veel werk om dat Fries erbij te doen - als er tenminste iemand is die die lijsten digitaal zou hebben. Ik zelf zie het meer als een museum functie: als zelfs de provincie Frieslan die lijsten zelf niet digitaal heeft........

hiskodevries

Daar komen ze dus vandaan. Zeer goede mederwerking van de jongens. We hadden dee lijst al voordat deze officieel werd gepubliceerd. Vincent Faber heeft de teksten vertaald.
Als je goede soortnaamlijsten hebt is een taal weinig werk
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

characea

CiteerEen taal blijft alleen levend als die ook over het hele terrein van het leven ingezet en gebruikt wordt.
De discussie waarom Fries wel en het Haags niet lijkt me allang een gepasseerd station.
Heeft ook heel veel te maken met acceptatie van het gegeven dat het Fries erkend is als tweede taal in Nederland.
En het Drents is erkend door de EEG als taal :-)
Als je internationaal werkt..kun je vast wel subsidie van de EEG krijgen.

Freek Verkerk

Woordenboek Hollands - Frysk

Als je op zoek bent naar een Fries woord en je kent het hollandse woord al, dan zou je eens in dit on-line  Woordenboek Hollands - Fries kunnen kijken.

En als nu je belangstelling voor Friesland is gewekt kun je hier Fryske start verder.

En als je eens naar Friesland gaat kun je ook eens wat waarnemingen invoeren, want dat is nog een groot blank gebied, wat waarnemingen betreft.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Ellen Luijks

Wat te denken van het Limburgs. Dat is toch ook een officiele taal. Hier kunnen ze niet eens Hollands.
Freek, wat let je om naar Fryslân te gaan.  :D  
Groetjes

Ellen

Freek Verkerk

Ellen, als ik nu wat waarnemingen uit Friesland invoer, doe jij dan Limburg?

Ik kom geregeld in Friesland hoor. In ieder geval zodra er ijs ligt.

En hebben ze daar eigenlijk wel een woordenboek, want dat limburgs is ook bijna een vreemde taal.
;)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Ellen Luijks

Ik voer de waarnemingen ook al in.

Mar wat vindt je hier van. En dan op interactief drukken. kun je kiezen limburgs-Nederlands of Nederlands-Limburgs.

Enkele leuke woorden:
waarneming > waornumming
vogel, jong naakt vogeltje > kekgeling
vogel > voegel
insect > insek
gaai, Vlaamse gaai, > merkof
boomkruiper > boumluiper
enz.

Een ding weet ik zeker. Ik ga nooit Limboos leren.


Groetjes

Ellen

Freek Verkerk

Ja,

Een limburgse variant van de woordenlijst lijkt me ook nog een brug te ver, misschien later. Maar ik had even getest en "uil" kende men wel; "uul".


B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

jeep

#19
CiteerWoordenboek Hollands - Frysk

Als je op zoek bent naar een Fries woord en je kent het hollandse woord al, dan zou je eens in dit on-line Woordenboek Hollands - Fries kunnen kijken.
Helaas levert dat vertalen niet zoveel op.
Van  3 geteste woorden (water, werkgroep en waarneming) krijg ik alleen maar resultaat met het woord water.

Maar wat vogels betreft is Friesland natuurlijk ok

marcel123

#20
De friese zoogdiernamen staan op De betekenis van de Nederlandse namen van  Zoogdieren, Reptielen en Amfibieën (Herman ter Stege).

De friese libellennamen staan op FRYSKE NAMMEN FOAR "LIBELLEN" (skútskoaters, glêzebiters, wrattebiters, glêzemakkers, hynstebiters)


Friese vogelnamen

De zwarte rat:
Duits: Hausratte - Engels: Ship rat - Frans: Rat noir - Fries: Húsrôt


Zie ook het admin-forum.


Vincent

Bedankt, ik kijk wel even welke er nog ontbreken dan zet ik ze hier neer
Vincent

marcel123

#22
Soortenlijst van het Fryske Gea (dieren en planten)
Ned-Friese namenlijst van dieren en planten

Hoi Allemaal,

In deze lijst zijn 380 namen die we zelf nog niet hebben. Een voorstel hiervoor is er al dus NIET handmatig overnemen.
Er zijn verschillen tussen de soortenlijst van het Fryske Gea en de soortenlijst
in Waarneming.nl, met name vogels. Aangezien onze lijst neem ik aan digitaal direct geimporteerd is zal onze lijst wel kloppen. Deze namen worden dus niet gewijzigd, maar voor de volledigheid noem ik hier even de verschillen:

marcel123

Nederlands   Frysk   Nederland   Fries
Blauwe kiekendief   Blauwe hoanskobber   Blauwe Kiekendief   Blauwe Hoanskrobber
Bosrietzanger   Wylgesyske   Bosrietzanger   Wylgekarrekyt
Bosruiter   Wytgatsje   Bosruiter   Bosktsjirk
Buizerd   Mûze-falk   Buizerd   Mûzebiter
Dwergmeeuw   Lytse miuw   Dwergmeeuw   Dwerchkob
Fitis   Lytse hôfsjonger   Fitis   Fitis
Fluiter   Bosksjonger   Fluiter   Giele Bosksjonger
Gestreepte strandloper   Amerikaansk griltsje   Gestreepte Strandloper   Amerikaanske Gril
Goudvink   Goud-fink   Goudvink   Goudfink
Grote karekiet   Reidlyster   Grote Karekiet   Grutte Karrekyt
Grote lijster   Dûbele lyster   Grote Lijster   Kreaklyster
Grote mantelmeeuw   Sjouwer-man   Grote Mantelmeeuw   Grutte Sjouwerman
Hop   Hopwynsels   Hop   Hûpe
Houtduif   Hôfdo   Houtduif   Houtdo
Koolmees   Blokfink   Koolmees   Blokmies
Koperwiek   Readwjok   Koperwiek   Readwjuk
Krakeend   East-ein   Krakeend   Eastein
Kuifeend   Túf-ein   Kuifeend   Tûfein
Kuifmees   Túfmies   Kuifmees   Tûfmies
Kwak   Nachtre-ager   Kwak   Kwak
Lachstern   Swartsnavelstirns   Lachstern   Kobbestirns
Merel   Swarte lyster   Merel   Klyster
Nijlgans   Nyl-goes   Nijlgans   Nylgoes
Nonnetje   Lytse dûkein   Nonnetje   Lytse Seachbek
Pimpelmees   Blaumieske   Pimpelmees   Blaumies
Roodmus   Reade mosk   Roodmus   Readmosk
Rosse grutto   Heawylp   Rosse Grutto   Reade Skries
Ruigpootbuizerd   Rûchpoatmûzefalk   Ruigpootbuizerd   Rûchpoat
Sperwergrasmus   Streepte hôfsjonger   Sperwergrasmus   Streekte Hagekrûper
Steenuil   Stienûltsje   Steenuil   Stienûle
Tapuit   Heidehip-per   Tapuit   Heidehipper
Tuinfluiter   Hôfsjonger   Tuinfluiter   Túnsjonger
Tureluur   Tjirk   Tureluur   Tsjirk
Turkse tortel   Turkske toarteldo   Turkse Tortel   Turkske Toartel
Veldrietzanger   Fjildkarrekyt   Veldrietzanger   Fjildreidsjonger
Velduil   Katûle   Velduil   Fjildûle
Visdief   Wyt-stirns   Visdief   Wytstirns
Waterrietzanger   Bjintesjonger   Waterrietzanger   Wetterreidsjonger
Wintertaling   Piiptjilling   Wintertaling   Piiptsjilling
Zilvermeeuw   Sulverkob   Zilvermeeuw   Sulvermiuw
Zomertaling   Skiertjilling   Zomertaling   Skiertsjilling
Zwarte kraai   Krie   Zwarte Kraai   Swarte Krie
Zwarte specht   Wâldspjocht   Zwarte Specht   Swarte Spjocht
Das   Das   Das   Taks
Bruine kikker   Lânfrosk   Bruine Kikker   Brune Kikkert
Gentiaanblauwtje   Gintsiaan blaujurkje   Gentiaanblauwtje   Gintsiaanblaujurkje
Zilveren maan   Swartstippelige parlemoer-flinter   Zilveren Maan   Sulveren Moanne
Gevleugeld hertshooi   Skerp St. Janskrûd   Gevleugeld Hertshooi   Skerp Sint Janskrûd
Moerashertshooi   Sompe-St. Jânskrûd   Moerashertshooi   Sompe-Sint Jânskrûd

Johan op den Dries

Er was in het najaar iets in het nieuws betreffende een nieuwe friese namenlijst voor vogels. Het fijne weet ik hier niet van. Misschien dat de verschillen in friese namen hiervandaan komen?
Johan op den Dries
Sneek

hiskodevries

#25
Johan die lijst hebben we vorig jaar al gehad van de fryske academy en is uiteraard verwerkt.
Maar doer goed plakwerkt zijn weer zo`n 450 friese namen toegevoegd . Met dank aan Marcel hospers
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Johan op den Dries

CiteerJohan die lijst hebben we vorig jaar al gehad van de fryske academy en is uiteraard verwerkt.
Maar doer goed plakwerkt zijn weer zo`n 450 friese namen toegevoegd . Met dank aan Marcel hospers
:duim:  

Het was ook meer iets met een klepel en een klok......
Wel van horen zeggen maar het toch niet precies weten
Johan op den Dries
Sneek

marcel123

#27
Als het goed is zijn de soorten die al een Friese naam hadden niet gewijzigd, alleen de soorten die nog geen Friese naam hadden is de friese naam aan toegevoegd. De soorten die in waarneming.nl een andere naam hadden dan op mijn lijstje stonden staan hierboven vermeld. FYI.

Elachista

#28
Op vlindergebied hebben wij bij de vlinderwerkgroep friesland ook nog wel eens namen bij de kleinere nachtvlinders bedacht. Bijvoorbeeld deze.

Timandra comae - Lieveling - Leave skotsje  :lol:  :lol:
Groet,
Tymo

feel4nature

CiteerOp vlindergebied hebben wij bij de vlinderwerkgroep friesland ook nog wel eens namen bij de kleinere nachtvlinders bedacht. Bijvoorbeeld deze.

Timandra comae - Lieveling - Leave skotsje  :lol:  :lol:
bjusterbaarlik.... ik breek mn tong al over ljip( kiviet)
en ik ben nog een echte fries ook ....

wat ik wel heb gemerkt dat er in friesland verschillende namen voor dieren en planten zijn, dat hangt dan weer af in welk gebied je zit....er zijn namelijk in het fries ook weer verschillende dialecten.
ik heb in bijna ieder gebied van friesland gewoond.....maar dat fries, ik begin er niet meer aan, want mijn fries is een wirwar van verschillende dialecten geworden, zelfs friezen verstaan me niet meer :lol:  
natuurlijk met groet, Ali.