Aalscholver opgepast

Gestart door wimtegels, juni 19, 2008, 01:39:46 AM

Vorige topic - Volgende topic

g.j. keizer

#30
CiteerEn wat de uitkomst van onderzoek ook mag zijn, één ding is wel zeker : de naam aalscholver berust op een hardnekkig, door (beroeps)vissers in stand gehouden fabeltje ... De achteruitgang van het palingbestand in Nederland moet volledig aan overbevissing door beroepsvissers worden toegeschreven, die zo veel geslachtsrijpe alen vangen, dat er steeds minder palingen naar de Saragossazee vertrekken om zich daar voort te planten.
Waarvan akte : zie de persberichten over het op handen zijnde vangstverbod voor de maanden september en oktober voor paling.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#31
CiteerOnbegrijpelijk dat iemand hier roept dat een aalscholver geen paling eet. De waarnemingen zijn talrijk ook bij mij persoonlijk. Ook is opvallend dat de aalscholvers steeds meer in erg kleine slootjes zitten. Vroeger was dat eigenlijk alleen maar open water.
Hij heet aalscholver, maar vreet geen paling
"Eens in de zoveel tijd wordt de aalscholver weer neergezet als de schrokop van de binnenwateren. Ook nu klinken weer geluiden dat de aalscholver massa's vis zou wegvangen en de beroepsvisser met lege netten achterlaat. Het Europees Parlement heeft inmiddels aangedrongen op nader onderzoek. Hoog tijd om feiten en fictie van elkaar te scheiden, vinden Natuurmonumenten en Vogelbescherming."
"Anders dan de naam doet vermoeden, vreet de aalscholver vrijwel geen paling. Onderzoek naar gehoorsteentjes van vissen in braakballen van aalscholvers heeft een goed beeld opgeleverd van het menu. Die blijkt voor 70 % te bestaan uit pos, een vissoort waar de beroepsvisserij geen belangstelling voor heeft. Vissoorten die van belang zijn voor de commerciële visvangst, zoals paling en snoekbaars, maken 3 % uit van het menu. Daarnaast vangt de aalscholver in kleine aantallen blankvoorn, spiering, baars en brasem. Onderzoek laat ook zien hoeveel een aalscholver verorbert : het dagrantsoen van de vogel is ongeveer 450 gram. En geen kilo, zoals nog wel eens beweerd wordt. Dat de beroepsvissers minder vis ophalen, heeft met overbevissing te maken en niet met de aalscholver."
Uit onderzoek (M. van Eerden) is verder gebleken, dat aalscholvers, die in helder water individueel op zicht jagen, in troebel water hun strategie aanpassen door in groepen te gaan jagen om de pakkans te vergroten.
(Bron : Van Nature, jrg. 19, nr. 3, Natuurmonumenten, maart 2009).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#32
Citeerzie de persberichten over het op handen zijnde vangstverbod voor de maanden september en oktober voor paling.
Dat inmiddels op initiatief van een meerderheid in de Tweede Kamer weer is ingetrokken. Zie : nosjournaal .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Tim Asbreuk

http://natuurbericht.nl/Default.asp?cat=vogels&id=1923

Na het forum lees ik meestal de site natuurbericht.nl en kwam dit toevallig tegen, nadat ik Wim's reactie had gelezen
Met vriendelijke groet,
Tim Asbreuk