Wilde zwijnen

Gestart door marijkehuysse, november 24, 2008, 13:42:25 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Zijn wilde zwijnen te stoppen? Volgens sommigen heb je daar het leger voor nodig. Of daarbij kernwapens nodig zijn weet ik niet.

Citaat
De burgemeester van het Belgisch-Limburgse Beringen wil het leger inschakelen om een everzwijnenplaag te bestrijden. Burgemeester Marcel Mondelaers zegt alleen nog vertrouwen in het leger te hebben om het probleem op te lossen. Jagers en boswachters zijn volgens hem niet in staat de klus te klaren.
In twee jaar tijd hebben die maar twee zwijnen geschoten. In de bossen rond Beringen leven zo'n 120 wilde zwijnen. Ze vernielen gewassen, brengen ziektes over en veroorzaken soms verkeersongelukken, zo klaagt de burgemeester


Einde Citaat

Bron: L1 nieuws 4 september 2009
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Maico Weites

In Nederland worden alleen op de Veluwe en in het Duits/Limburgse natuurgebied De Meinweg wilde zwijnen gedoogd, binnen grotendeels afgesloten en afgegaasde terreinen. De zwijnenexplosie op de Veluwe maakt duidelijk dat zelfs hier het binnen de perken houden van de zwijnenstand maar moeizaam lukt. Elders in Nederland geldt een zogenoemd nulstandbeleid: het wilde zwijn geldt als een beschermde diersoort, maar met ontheffing van de betreffende provincie worden alle zwijnen door jagers afgeschoten. De provincie Overijssel heeft jagers afgelopen week zelfs carte blanche gegeven. Geen enkel zwijn, maar ook geen enkel edelhert wordt in Overijssel gedoogd met het oog op de verkeersveiligheid, mogelijke schade aan landbouwgewassen en de 'insleep' van dierziekten in de veehouderij. Elk zwijn of hert wordt afgeschoten. Achtergrond van dit besluit is vooral de angst voor schadeclaims van verkeersslachtoffers of boeren.


Toch erg jammer dat wanneer ze hun gebied uitbreiden ze gelijk afgeschoten worden.. Het zou mooi zijn als ze hun leefgebied uitbreiden.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

Jeroen Nagtegaal

Gelukkig lukt het ze niet om ze af te schieten, in de Peelregio wordt actief gejaagd maar de zwijnen breiden zich gewoon rustig uit.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

markmeijrink

Ik lees als redenen om zwijnen af te schieten allerlei landbouwkundige en economische invalshoeken. Wat als Wilde zwijnen onze mooie half-natuurlijke graslanden (die veelal natura-2000 gebied) zijn gaan omploegen? Ik weet een locatie in Zuid-Limburg waar uit voorzorg al hekken geplaatst zijn om het grasland (gelegen aan de bosrand) te beschermen.

M.v.gr. Mark

wimtegels

Citaat van: markmeijrink op september 09, 2009, 23:20:37 PM
Ik lees als redenen om zwijnen af te schieten allerlei landbouwkundige en economische invalshoeken. Wat als Wilde zwijnen onze mooie half-natuurlijke graslanden (die veelal natura-2000 gebied) zijn gaan omploegen? Ik weet een locatie in Zuid-Limburg waar uit voorzorg al hekken geplaatst zijn om het grasland (gelegen aan de bosrand) te beschermen.

M.v.gr. Mark

Geweldig als ze dan doen, dan onstaat er een mengeling van grasland en akkerflora.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

markmeijrink

Citaat van: wimtegels op september 10, 2009, 14:05:51 PM
Citaat van: markmeijrink op september 09, 2009, 23:20:37 PM
Ik lees als redenen om zwijnen af te schieten allerlei landbouwkundige en economische invalshoeken. Wat als Wilde zwijnen onze mooie half-natuurlijke graslanden (die veelal natura-2000 gebied) zijn gaan omploegen? Ik weet een locatie in Zuid-Limburg waar uit voorzorg al hekken geplaatst zijn om het grasland (gelegen aan de bosrand) te beschermen.

M.v.gr. Mark

Geweldig als ze dan doen, dan onstaat er een mengeling van grasland en akkerflora.

Daar ben ik het niet mee eens. Veel natuurwaarden zijn honderden jaren geleden ontstaan door een bepaalde manier van leven (iets wat wij nu beheren zouden noemen). Het agrarische bedrijf was voor altijd een motor in landschappen die geen hoge dynamiek bezitten zoals rivieren. In deze plekken was het bewerken van het land de enige vorm van dynamiek. Bijvoorbeeld: hooien, beweiden, begrazen, bevloeien van graslanden, ploegen (op akkers wel te verstaan). Hierbij hoorde ook een bepaalde wildstand die door jagers instand gehouden werd.

De voor de natuur vrij waardevolle terreinen (laten we graslanden als voorbeeld nemen) hadden vaak de minste dynamiek namelijk --> hooien en vaak in combinatie met nabeweiding. Extra dynamiek door Wilde zwijnen zorgt ervoor dat een bepaalde tolerantiegrens overschreden wordt en soort verdwijnen.

Neem nu als voorbeeld de Bruuk bij Groesbeek. Het terrein is gelegen tussen de stuwwal van Nijmegen en Kleef en grenst op 100m aan het Reichswald. Wanneer je het vegetatietype van de Bruuk triviaal zou omschrijven dan zou je het Blauwgrasland kunnen noemen. In Nederland is slechts 10% van het toenmalige areaal over. In aangrenzend Europa vaak minder dan 5 of 1%. Wat dat betreft een hoge verantwoordelijkheid voor Nederland en Europa om dit te beschermen. Tja en wanneer Wilde zwijnen hier gaan huishouden.

p.s. dit is trouwens niet het terrein waar SBB hekken heeft geplaats. Hoe SBB hier omgaat met een dergelijke dreiging weet ik niet.

Daarnaast is het natuurlijk zonde als wij met Natura-2000 deze gebieden proberen te beschermen etc. waarna Wilde zwijnen de boel omploegen. Ik denk dat je in Nederland een duidelijk keuze moet maken waar je wel Wilde zwijnen en dus extra dynamiek toelaat en waar niet. 

M.v.gr. Mark

wimtegels

Ik respecteer je mening. Hierover worden we het nooit eens denk ik. Hoeft ook niet.
Ik geloof in ieder geval niet in natuur die niet tegen wilde zwijnen kan. Voor mij is dat geen natuur. Dat zijn culturrhistorische monumenten. En daar is op zich niets mis mee natuurlijk.

Volgens mij is alles wat je moet beschermen tegen de natuur geen natuur
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Jeroen Nagtegaal

Is er in NL wel natuur? Lijkt me niet, of in elk geval heel weinig! Veel soorten en biotopen zijn door menselijk toedoen zo schaars geworden dat bepaalde soorten die zich goed aanpassen aan onze cultuur het laatste beetje om zeep kunnen helpen. Hiervan is denk ik het Wilde Zwijn icm Blauwgraslanden of Adders een voorbeeld.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

markmeijrink

#9
Citaat van: wimtegels op september 10, 2009, 20:53:25 PM
Ik respecteer je mening. Hierover worden we het nooit eens denk ik. Hoeft ook niet.
Ik geloof in ieder geval niet in natuur die niet tegen wilde zwijnen kan. Voor mij is dat geen natuur. Dat zijn culturrhistorische monumenten. En daar is op zich niets mis mee natuurlijk.

Volgens mij is alles wat je moet beschermen tegen de natuur geen natuur

Haha  :blink: ik denk trouwens dat we het over dat standpunt wel eens zijn. Misschien heb ik mijn vorige post's wel gerefereerd aan natuur wanneer ik half-natuurlijk schreef. Sterker nog veel eco-systemen die wij als half-natuurlijk aanduiden zijn in mijn ogen cultuur. En dan zijn we het wel eens. Voor zijn alle habitats die door menselijk ingrijpen instand worden gebouden cultuur. Naar mijn mening zijn blauwgraslanden, natte en droge heidevelden, kalkgraslanden, heischrale graslanden en duinvalleien (in mindere mate) dat ook. Het is een verschil van definitie.

Jeroen vraagt zich dan ook terecht af of er wel echte natuur in Nederland is. Naar mijn mening in de strikte zin van het woord niet! Sorry dat ik nu een natuurdoeltype term ga gebruiken maar ik denk dat er wel nagenoeg natuurlijke gebieden dan natuurlijke gebieden in nederland zijn. Voorbeelden genoeg langs de (grote) rivieren, natuurlijk ontstane duinvalleien etc.

Vraag: beschouw jij Edelherten als natuur? Sinds deze zijn uitgezet in het verleden

M.v.gr. Mark

Jeroen Nagtegaal

Citaat van: markmeijrink op september 10, 2009, 21:10:58 PM
Vraag: beschouw jij Edelherten als natuur? Sinds deze zijn uitgezet in het verleden

M.v.gr. Mark

Aan mij?

Een ja of een Nee kan ik er niet op geven. De soort zal uitgezet moeten gaan worden, maar doe dit wel pas als de stukken natuurlijk gebied groot genoeg zijn voor een goede populatie. Er kunnen wel beesten worden uitgezet zoals als in het Weerterbos maar dat geeft mij een Dierenpark idee.

Bever is een mooi voorbeeld van succesvolle herintroductie, de meeste gebieden waren er klaar voor en veel schade konden ze niet aanrichten, dit ligt bij Edelhert (evenals WZ) heel anders.
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

markmeijrink

Ik stelde de vraag eigenlijk aan Wim ;D maar dat geeft niet Jeroen. In Nederland zijn edelherten volgensmij alle ooit uitgezet voor de (koninklijke) jacht.

M.v.gr. Mark

wimtegels

Beschouw ik het edelhert als natuur? En de bever? En de wisent?

Bever en wisent zonder meer ja. En ik neem aan dat het bij edelherten om herintroductie ging. Ze kwamen hier vroeger toch ook in het wild voor?

Maar we raken of topic, volgens mij hebben we al ergens zp'n discussie gevoerd. Moeten we dat topic maar eens opzoeken, of een nieuw topic starten over de defenitie van natuur.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#13
Citaat van: markmeijrink op september 09, 2009, 23:20:37 PMIk lees als redenen om zwijnen af te schieten allerlei landbouwkundige en economische invalshoeken. Wat als Wilde zwijnen onze mooie half-natuurlijke graslanden (die veelal natura-2000 gebied) zijn gaan omploegen? Ik weet een locatie in Zuid-Limburg waar uit voorzorg al hekken geplaatst zijn om het grasland (gelegen aan de bosrand) te beschermen.
Mark,
Moeten we het dan ook niet over het verjagen (afschieten mag nu eenmaal niet) van in de grootschalige bio-industrie actieve mensen als de varkensmesters in Brabant en Limburg hebben, die "onze" mooie half-natuurlijke graslanden en een breed scala aan andere waardevolle natura 2000-gebieden bedreigen of wordt hier weer eens met twee maten gemeten.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen