Aalscholver opgepast

Gestart door wimtegels, juni 19, 2008, 01:39:46 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Beste Aalscholver,

Eerst was je zeldzaam, en had je heel veel vriendjes. Maar nu het goed met je gaat loert een gevaar.

Ja aalscholvertje, je bent bijna de klos. Ook jij bent niet meer dat lieve zeldzame vogeltje. Je bent al bijna een zwarte duivel. Je maakt een hel van het diepe water in het IJsselmeer. Je bent al bijna net zo erg als de beroepsvissers als het gaat om onttrekken van snoekbaarzen aan het systeem. Zij doen het voor hun beroep. Jij om te eten, en dat mag niet.

Wordt nou niet boos op mij, ik heb dat niet gezegd, maar de minister heeft dat geschreven in een brief. Natuurlijk niet met die woordjes, maar in een taal die jij als aalscholver toch niet verstaat.

En alhoewel nog niks zeker is, er volgt forensisch onderzoek. En de minister wil dat er over jou gepraat wordt. Mensen noemen dat: er wordt overleg gepleegd.
En de minister is heel blij dat de sportvissers dat overleg gaan organiseren. De minister heeft hier zelf geen tijd voor. En de beroepsvisser ook niet, die moeten snoekbaarzen vangen. Dus als je die vreemde mensen met die lange stokken even een beetje minder aan het water ziet, dan zijn ze bezig met het voorbereiden van overleg. Overleg over jou. Die mensen met die lange stokken zijn neutraal. Zij hoeven niet van de vis te leven. Daarom gooien ze de vis terug in het water. Niet voor jou, maar voor de beroepsvisser.

O ja, ik was het bijna vergeten. Alle betrokken partijen mogen naar het overleg. Behalve jij. Jij krijgt geen uitnodiging. Maar ik geloof dat je toch geen tijd had hè? Jij moet ook snoekbaarzen vangen, of paling. Misschien kun je dat maar beter even niet doen. Want met die paling is ook wat niet helemaal goed stond in de brief van de minister.

De minister heeft jou die brief niet gestuurd. Ze is een beetje bang voor jou. Als je schuldig bent wil ze communautair beheer van jou en je familie. Weet je niet wat dat betekend? Dan komen ze op je schieten zodat je dood gaat. Of schudden met je eieren zodat je geen kindjes krijgt. En dat doet de minister niet zelf hoor. Dat laat ze andere mensen uit Nederland doen, samen met heel veel mensen uit heel Europa.

Als je me niet geloofd lief aalscholvertje, kijk dan maar eens op internet:
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=28523

Als je de titel ziet denk je misschien: ik ben toch geen aal maar een aalscholver?
Lees de brief dan toch maar eens goed door. En ga dan vooral eens naar die dikke ganzen. Je weet wel, die grauwe met die oranje snavel die zo veel op een wortel lijkt. Ben wel een beetje voorzichtig met hen. Want pas hebben ze vele duizenden familieleden van hen beheerd. Ik geloof dat de minister over hen ook eens een brief heeft geschreven. Zij eten geen vis maar gras, maar dat gras was van beroepsgrazers met een graasmachine. Mensen noemen dat een grasmaaier.

Wat er met die beheerde ganzen is gebeurd? Die zijn heel vriendelijk naar de ganzenhemel gestuurd.

Lieve aalscholver, als je nog niet naar de aalscholverhemel wil, wordt dan vegetariër. Dat betekent dat je planten moet gaan eten. Nee, niet dat gras. Ga maar naar het Japanse restaurant. En eet Japanse duizendknoop. Dat lusten de beroepsgrazers toch niet. Dan vinden ze jou weer heel lief en hoef je niet beheerd te worden.

Ja aalscholver, het is de goed oude natuur niet meer. Waar je dat mocht doen waar je voor gemaakt was. Maar ook heel veel mensen mogen dat niet meer doen.
Die moesten ook iets anders gaan doen. Mensen beheren ze dan niet. Die gaan ze omscholen. Dat betekent dat ze ook iets heel anders moeten gaan doen. Soms lukt dat, soms niet. Sommigen gaan als het niet lukt met zo'n lange stok aan het water zitten. Ze gaan dan doen wat jij eigenlijk geleerd hebt. Vissen vangen. En daarom is voor jou aan het water geen plaats meer.

Het ga je goed aalscholver, maar je bent gewaarschuwd. Als je nog aan de paling of de snoekbaars gaat kan ik niet veel meer voor je doen als een beetje komen huilen op je begrafenis.

Als ik nog veel goede dingen over je durf te zeggen moet ik met een lange stok aan het water gaan zitten. En dan is er nog minder plaats voor jou en je familie. Ben dus niet boos op mij als je niets meer van me hoort.

Veel liefs van je bange vriendje.


Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#1
CiteerAalscholver,
En alhoewel nog niks zeker is, er volgt forensisch onderzoek. Jij moet ... vangen, of paling. Misschien kun je dat maar beter even niet doen. Want met die paling is ook wat niet helemaal goed ... ik ben toch geen aal maar een aalscholver? Als je nog aan de paling ... gaat ...
Wim,
Goed verhaal :duim: . En wat de uitkomst van onderzoek ook mag zijn, één ding is wel zeker : de naam aalscholver berust op een hardnekkig, door (beroeps)vissers in stand gehouden fabeltje. De "verschalker van alen" is een duikende en over korte afstand "zwemmende" zichtjager, die zelden (zwemmende) palingen vangt, omdat hij niet over de juiste tijdsintensieve vangtechniek (peuren, fuiken) voor de goed gecamoufleerde, overwegend in of dicht op de modderige bodem levende aal beschikt. De achteruitgang van het palingbestand in Nederland moet volledig aan overbevissing door beroepsvissers worden toegeschreven, die zo veel geslachtsrijpe alen vangen, dat er steeds minder palingen naar de Saragossazee vertrekken om zich daar voort te planten.
In de tijd, dat ik in Lelystad woonde, was ik getuige van de volgende ongelijke strijd tussen "sport"vissers en aalscholvers. Terwijl ik op een zonnige dag de oeverplanten langs een buiten gebruik gesteld afwateringskanaal inventariseerde, hadden aan de overkant van het kanaal een tiental elk onder hun eigen paraplu en viskoffer gezeten vissers hun hengel uitstaan. Plotseling werd de hemel pikzwart en leek het of er een donderwolk voor de zon was geschoven. Volkomen onverwacht doken een honderdtal van de Oostvaardersplassen afkomstige aalscholvers voor de neus van de vissers in het water, waarbij de "sport"vissers alle kanten opstoven om zichzelf en hun vistuig in zekerheid te brengen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Tinok

Wim,

Prachtige brief. Ken je Toon Tellegen? Daar deed het me erg aan denken en dat is een compliment van jewelste :duim:
Leuk dat je een andere vorm zoekt om ons te informeren over die gekke overleggen en bemoeienissen met de 'natuur'.
groeten,
Tinok van Hattum
IVN Natuurgids Ronde Venen/ Uithoorn
'Je hoeft de naam niet te weten om van iets te genieten (maar het is wel leuker;-))'

wimtegels

CiteerWim,

Prachtige brief. Ken je Toon Tellegen? Daar deed het me erg aan denken en dat is een compliment van jewelste :duim:
Leuk dat je een andere vorm zoekt om ons te informeren over die gekke overleggen en bemoeienissen met de 'natuur'.
Nee, die ken ik niet.

Heb af en toe de behoefte om te denken vanuit een ander standpunt en dan komt er zoiets uit :gap:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

han.endt

#4
De haat bij de beroepsvisserij tegen de aalscholver zit er diep in. Toen ik in de jaren zeventig en tachtig veel langs het IJsselmeer vogels keek werd ik regelmatig tot discussies 'gedwongen' en uitgescholden door de heren. Ellenlange verhalen over hoe schadelijk aalscholvers wel niet waren. Heb toch altijd meer het idee gehad dat de visserij zelf debet was aan de achteruitgang van de visstand. Maar ja daar hebben ze liever geen onderzoek naar. Veel makkelijker om de aalscholver de schuld te geven.

wimtegels

Ik ken sportvissers die er, althans naar hun eigen zeggen, getuigen van waren hoe enkele tientallen aalscholvers binnen tien minuten tonnen vis uit een kweekvijver visten.

Ondanks zijn naam is aal of paling niet het hoofdvoedsel van de aalscholver. Ik zie hem bijvoorbeeld vaak brasem vangen.

Maar ik vrees dat de aalscholver geen eerlijk proces krijgt. Het wordt misschien de volgende inheems soort die we gaan bestrijden. Krijgt de nijlgans ook weer wat meer ruimte aan het water. Want die arme soort was weer een beetje achteruit gegaan........
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

#6
CiteerMaar ik vrees dat de aalscholver geen eerlijk proces krijgt. Het wordt misschien de volgende inheems soort die we gaan bestrijden. Krijgt de nijlgans ook weer wat meer ruimte aan het water. Want die arme soort was weer een beetje achteruit gegaan........
Als het hier nu over de grauwe gans ging had ik het nog kunnen begrijpen, maar wat de nijlgans in 's hemelsnaam met de aalscholver te maken heeft is me totaal onduidelijk

Hier trouwens nog een mooi voorbeeldje van hoe sommige sportvissers  naar aalscholvers kijken: http://www.youtube.com/watch?v=W9H9zLXXs5g
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

Inheemsen als grauwe gans en aalscholver willen we bestrijden omdat ze schadelijk zouden zijn voor de natuur.
Bij veel exoten zien we geen enkel gevaar.

Exoten veroorzaken veranderingen in het ecologisch web. Inheemsen hebben een co-evolutie doorgemaakt en daarmee bewezen dat ze zeer goed naast elkaar kunnen bestaan. Bij exoten is dat niet zeker.

Het komt bij mij zeer vreemd over wel de in inheemsen te bestrijden en de exoten niet. Dat was de achtergrond van de opmerking.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

CiteerHet komt bij mij zeer vreemd over wel de in inheemsen te bestrijden en de exoten niet. Dat was de achtergrond van de opmerking.
Het valt me op dat je dit herhaaldelijk aanhaalt vanuit dit gezichtpunt. Je zou je ook kunnen afvragen waarom we de grauwe gans wel afschieten als we dit met de nijlgans niet doen?

Ik stel me inderdaad hetzelfde soort vragen als jij, maar misschien met een ander uitgangspuunt
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

Leon, dat vraag ik me ook af. Lees het topic over de grauwe gans maar eens door.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

Ik ben een trouw volger van dat topic, ik reageerde hier alleen even omdat ik vond dat je een naar soort retoriek gebruikte
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

wimtegels

De opmerking over de ruimte voor de nijlgans was sarcastisch bedoeld.

Ik ben niet tegen alle vormen van jacht. Maar het verbaasd me gewoon dat we soorten eerst beschermen. Als het dan goed gaat met de soort komen we tot de conclusie dat ze het evenwicht verstoren. Dan komen er ontheffingen om soorten die beschermd zijn massaal af te gaan schieten.

Ik geloof er niet in dat inheemse soorten het evenwicht kunnen verstoren. Tenminste wat betreft de flora en fauna niet zijnde de mens. Wij verstoren evenwichten en zoeken dan een zondebok. De aalscholver is daar een van, net als de grauwe gans.

Ik proef trouwens geen genoegen bij exotenbestrijding. Ook daar is de mens de schuldige. De mens heeft de exoten bewust of onbewust geintroduceerd. Als we die fout moeten herstellen zijn die dieren de dupe. Dat betreur ik. Daarom ben ik voor vroeg ingrijpen wat betreft de exotenproblematiek en een grote terughoudendheid in het "beheren" wat betreft het massaal afschieten van inheemse soorten. Zeker als het om beschermde soorten gaat.
Geef het systeem de kans zich opnieuw in te stellen op hernieuwde aanwezigheid van deze soorten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Leon Olsthoorn

Hoewel ik zelf wel tegenstander ben van het doden van in het wild levende dieren ben ik het verder helemaal met het bovenstaande stukje eens
Jag gillar blommor, jag gillar träd, jag gillar naturen som den är!

g.j. keizer

#13
CiteerIk ken sportvissers die er, althans naar hun eigen zeggen, getuigen van waren hoe enkele tientallen aalscholvers binnen tien minuten tonnen vis uit een kweekvijver visten.
Wim,
Die ervaring wordt door de viskwekers, die zich ooit in de NOP en de Flevopolders hadden gevestigd, gedeeld. Ondanks dat ze de kweekvijvers met netten afschermden, werden de vijvers door de aalscholvers van de Oostvaardersplassen leeggevist, nadat enkele aalscholvers zich "op hadden geofferd" door in een kamikazevlucht de netten te doorklieven. Eieren schudden of het eerste legsel verwijderen hielp niet, het tweede legsel bevatte twee maal zo veel eieren (hormonaal gestuurd : energetisch evenwicht). De viskwekerijen zijn uiteindelijk verdwenen. Overigens : hoe gedragen mensen zich, wanneer ze een restaurant of bar bezoeken, waar ze voor een eenheidsprijs zo veel mogen eten en/of drinken als ze opkunnen ? En (ook) kippen eten tot ze er (dood) bij neervallen, wanneer ze oneindig voedsel aangeboden krijgen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

grutto

#14
Onbegrijpelijk dat iemand hier roept dat een aalscholver geen paling eet. De waarnemingen zijn talrijk ook bij mij persoonlijk. Echter je moet wel buiten zijn opdat te zien. Ik heb zelfs meerdere malen verstelt gestaan van de omvang van de paling die opgegeten werd. Het leek net een gevecht om leven en dood want de paling kronkelde om de nek echter geen schijn van kans want met een beetje acrobatiek ging de hele paling in een keer naar binnen.

Ook is opvallend dat de aalscholvers steeds meer in erg kleine slootjes zitten. Vroeger was dat eigenlijk alleen maar open water.

Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat er iets aan de populatie gedaan moet worden want door het minder aanwezig zijn van fosfaten in het water (= minder voedsel=vissen) zijn er ook minder aalschovers. Dus of er nu nog minder moeten komen vraag ik me af dus ik ben benieuwd naar de argumenten.

Groet,

Grutto

PS

Overigens worden er in Noorwegen Aalscholvers gegeten. Het advies is daar die met die  witte buiken die zijn het lekkerst.
Groet
Tjeerd

wimtegels

CiteerOnbegrijpelijk dat iemand hier roept dat een aalscholver geen paling eet. De waarnemingen zijn talrijk ook bij mij persoonlijk. Echter je moet wel buiten zijn opdat te zien. Ik heb zelfs meerdere malen verstelt gestaan van de omvang van de paling die opgegeten werd. Het leek net een gevecht om leven en dood want de paling kronkelde om de nek echter geen schijn van kans want met een beetje acrobatiek ging de hele paling in een keer naar binnen.

Ik heb niet beweerd dat de aalscholver geen paling eet. Ik heb opgemerkt dat het niet zijn hoofdvoedsel is.

In de "brief van de minister" staat overigens ook opgemerkt dat het dieet voornamelijk uit commercieel niet interressante vissoorten bestaat.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

evertdirks

Citeer
In de "brief van de minister" staat overigens ook opgemerkt dat het dieet voornamelijk uit commercieel niet interressante vissoorten bestaat.
de hengelsport met een omzet van 700 milj per jaar vindt deze minister blijkbaar niet interressant.

B) Evert
P.S.
Ik heb nix tegen aalscholvers.  
Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

wimtegels

Citeer
Citeer
In de "brief van de minister" staat overigens ook opgemerkt dat het dieet voornamelijk uit commercieel niet interressante vissoorten bestaat.
de hengelsport met een omzet van 700 milj per jaar vindt deze minister blijkbaar niet interressant.

B) Evert
P.S.
Ik heb nix tegen aalscholvers.
Is de hengelsport minder boeiend geworden door de aanwezigheid van de Aalscholver?

Met andere woorden, zou de hengelsport meer geld genereren als er geen aalscholvers zouden zijn omdat er dan meer vissen worden gevangen die over het algemeen niet voor consumptie betsemd zijn?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#18
CiteerOnbegrijpelijk dat iemand hier roept dat een aalscholver geen paling eet. De waarnemingen zijn talrijk ook bij mij persoonlijk. Echter je moet wel buiten zijn om dat te zien.
Tjeerd,
Citeer(g.j.keizer @ Jun 19 2008, 08:25 AM) De "verschalker van alen" is een ... , die zelden (zwemmende) palingen vangt, omdat ... beschikt. De achteruitgang ... steeds minder palingen naar de Saragossazee vertrekken om zich daar voort te planten.
Ik ga daarbij op mijn waarnemingen af : in de ruim 30 jaar, dat ik in 10 provincies veldonderzoek en inventarisaties heb uitgevoerd, heb ik twee keer een aalscholver met een gevangen paling waargenomen. En hoe verhoudt zich de hoeveelheid door aalscholvers gevangen geslachtsrijpe paling tot de door beroeps- en "sport"vissers voor menselijke consumptie geoogste alen ? Ik ben in diezelfde periode trouwens wel regelmatig met beroeps- en "sport"vissers geconfronteerd, die niet bleken te (willen) weten hoe en waar de Nederlandse paling zich voortplant.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

Rinie van Reenen

CiteerDe haat bij de beroepsvisserij tegen de aalscholver zit er diep in. Toen ik in de jaren zeventig en tachtig veel langs het IJsselmeer vogels keek werd ik regelmatig tot discussies 'gedwongen' en uitgescholden door de heren. Ellenlange verhalen over hoe schadelijk aalscholvers wel niet waren. Heb toch altijd meer het idee gehad dat de visserij zelf debet was aan de achteruitgang van de visstand. Maar ja daar hebben ze liever geen onderzoek naar. Veel makkelijker om de aalscholver de schuld te geven.
Ik kan me het probleem wel voorstellen, dat we er samen niet zo gelukkig van worden als de Aalscholver overal de schuld van krijgt, terwijl het beest ook niet overal wat aan kan doen.
Tegelijkertijd vind ik het echter wel reeel, te beseffen waar de problemen vandaan komen die vissers met Aalscholvers (en met natuurbeheerders) hebben. Hoe het in de jaren '70 en '80 was weet ik niet, maar hoe het nu is wel ongeveer: vissers voelen zich enorm in het nauw gedreven. Het lijkt er op dat hele dorpsculturen (in Urk, Yerseke, Goedereede, Bruinisse etc.), die honderden jaren in essentie gelijk gebleven zijn en daarom van grote invloed zijn op karakter en zelfbeeld van de dorpelingen, door ontwikkelingen die het kleinschalige dorpse ver oversteigen, binnen enkele decennia compleet om zeep geholpen worden, de betreffende dorpen in een identiteitscrisis brengend. Dergelijke ontwikkelingen worden gestuurd door
- Mondiale prijsconcurrentie.
- Europabrede quotumconcurrentie (immers: de vissers van ieder land proberen zo veel mogelijk vis te vangen; daarbij kun je niet achterblijven, wil je het hoofd boven water houden).
- Nationale prijsdrukkingen (want de Nederlandse consument - en daarom ook supermarkten - willen een schappelijke prijs, waarvoor je slechts winstgevend kunt zijn als je grootschalig werkt).
Dit zijn ontwikkelingen die een enkeling of een losstaande visserspopulatie ver boven de macht gaan. Dit aanpakken is zinloos. Dus zoek je naar een 'zondebok' die wél binnen je bereik ligt. De Aalscholver bijvoorbeeld.
En ik maak me sterk dat hier niet ook een kern van waarheid in zit. Want zelfs al eten deze beesten commercieel oninteressante vissen: ze onttrekken wel vis aan het IJsselmeer, wat volgens mij per se wel invloed moet hebben op de Snoekbaarzenstand, die immers hun prooidieren in aantal zien verminderen.  
Groet, Rinie van Reenen

wimtegels

Naast factoren als schaalvergroting en daarmee gepaard gaande overbevissing zijn er nog wel een aantal andere factoren in het spel denk ik.

Het verdwijnen van de zuiderzee als kraamkamer voor een aantal vissoorten vormt voor die soorten een stress factor. In eerste instantie ontstaat er een nieuw zoetwatermeer. De vissers hebben dit domein alleen. De natuur gaat zich echter instellen op deze nieuwe situatie.

Een groot gedeelte van de stoffen die de natuur aan het water ontrekt komt ook weer terug in de zin van meststoffen en kadavers die achterblijven.

De mens onttrekt voedingstoffen aan de systemen en exporteerd deze vaak over grote afstanden. N en P worden nog wel aangevoerd. Maar een aantal micronutrienten gaan langzaam achteruit.

Deze problemen worden pas later zichtbaar maar kunnen grote gevolgen hebben. Zowel in soortsamenstelling als biomassa. Door de aanezigheid van de afsluitdijk is r een harde barriere met de zee, waardoor transport van vis, en daarmee van nutrienten van zee naar IJselmeer flink afgeremd wordt.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Aan waarneming uit de oude doos hebben we niet zo veel denk ik maar is altijd een groep die het alleen maar over vroeger heeft.

De Aalscholver heeft een perfect aanpassings vermogen en schakelt zo over van groot water naar kleine slootjes en van de ene soort op de ander.
Ik kan me goed voorstellen dat nu 2008 de aalscholver duidelijk een stempel drukt op bepaalde vissoorten.  Dus de ongerustheid van vissers kan ik me goed voorstellen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat er ingegrepen moet worden.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

CiteerAan waarneming uit de oude doos hebben we niet zo veel denk ik maar is altijd een groep die het alleen maar over vroeger heeft.

Ik ben niet zo'n natuurbeheerder die terug wil naar een situatie zoals die vroeger was. De evolutie gaat vooruit, niet achteruit.

Ik deel je opvatting dat we niets hebben aan waarnemingen uit de oude doos echter niet.

Waarnemingen van vroeger kunnen ons helpen de systemen van toen te begrijpen.
Wie iets over de toekomst wil weten, moet proberen het verleden te begrijpen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#23
Citeer
CiteerAan waarnemingen uit de oude doos hebben we niet zo veel denk ik, maar er is altijd een groep die het alleen maar over vroeger heeft.
Ik deel je opvatting dat we niets hebben aan waarnemingen uit de oude doos echter niet. Waarnemingen van vroeger kunnen ons helpen de systemen van toen te begrijpen. Wie iets over de toekomst wil weten, moet proberen het verleden te begrijpen.
Wim,
Ach, je moet maar zo denken, wijsheid (achteraf) komt nu eenmaal met de jaren en wie (ver) vooruit kan kijken wordt slapende rijk.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

CiteerWim,
Ach, je moet maar zo denken, wijsheid (achteraf) komt nu eenmaal met de jaren en wie (ver) vooruit kan kijken wordt slapende rijk.
Je hoeft maar een paar dagen vooruit te kunnen kijken om rijk te worden. Als je weet wat je in moet vullen voor de lotto....

In de natuur wordt dat al een stukje moeilijker. Ook in beheer is het vaak een zaak van trial and error.

Vaak is iets uitproberen een gecalculeerde gok. Het resultaat zul je moeten monitoren om tot voortschrijdend inzicht te komen.

Waarnemingen uit de oude doos kunnen helpen bij de calculatie vn de gok.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Windekind

#25
:duim: Wim, ik lees dit nu voor het eerst. Je kan niet alles lezen per slot van rekening. En ik moest er toch nog even op reageren.

Een hele mooie text.  :duim:

Ik bedoel je eerste text natuurlijk en als je zulke mooie teksten kan bedenken moet je het eigenlijk ook bij zo'n tekst laten, niet omdat de rest niet goed is, maar omdat die ene tekst voldoende is.

Een compliment
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

vuurvlinder

Wim,

ik las het vanmiddag ook voor het eerst en ook ik vind het een hele mooie tekst.

Kreeg net de digitale nieuwsbrief van de vogelbescherming in mijn mailbox. Ook hier stond een bericht in over dit onderwerp: http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=3674
Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.

g.j. keizer

#27
Citeer
CiteerOnbegrijpelijk dat iemand hier roept dat een aalscholver geen paling eet. De waarnemingen zijn talrijk ook bij mij persoonlijk. Echter je moet wel buiten zijn om dat te zien.
Tjeerd,
Citeer(g.j.keizer @ Jun 19 2008, 08:25 AM) De "verschalker van alen" is een ... , die zelden (zwemmende) palingen vangt, omdat ... beschikt. De achteruitgang ... steeds minder palingen naar de Saragossazee vertrekken om zich daar voort te planten.
En hoe verhoudt zich de hoeveelheid door aalscholvers gevangen geslachtsrijpe paling tot de door beroeps- en sportvissers voor menselijke consumptie geoogste alen ? Ik ben in diezelfde periode trouwens wel regelmatig met beroeps- en sportvissers geconfronteerd, die niet bleken te (willen) weten hoe en waar de Nederlandse paling zich voortplant.
Zie : Vangstverbod paling .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen


hdijk

#29
Dat de Aalscholver in sommige wateren de visstand zwaar onder druk zet is wel een feit. Uit eerste hand weet ik dat bij onderzoeken bepaalde maten vis soms nauwelijks aanwezig zijn (15-30 cm). Ik vind dat de Aalscholver niet toerekeningsvatbaar is, met al die damwanden, afgesloten/geisoleerde wateren en lage winterpeilen is het gewoon tafeltje-dekje.

De samenvatting van de brochure van Sportvisserij Nederland, daar kan ik me daar ook wel in vinden. En als ik het goed begrijp kunnen veel Europese landen daar nog veel van leren.........
Hendrik Jan van Dijk