Exotenwacht?

Gestart door wimtegels, mei 23, 2008, 00:43:04 AM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Sinds de rubriek over exoten geopend is blijft dit thema weer door mijn hoofd rond spoken. Misschien wel omdat ik een klein beetje paranoia op dit gebied. Mogelijk wordt dat gevoed door de Japanse duizendknoop langs de Roer.

Ik vraag me af of het mogelijk is een werkgroep te formeren die als een soort exotenwacht kan gaan functioneren. Deze werkgroep zou nauw moeten samen werken met de Commissie voor Invasieve Exoten. Voor een deel hangt dat al in de lucht. Ik neem aan dat de waarnemingen van exoten straks standaard naar de commissie gaan.

Maar eigenlijk gaat me dat niet ver genoeg. Daar waar mogelijk moeten we de exoten vroegtijdig bestrijden. Een beginnende invasie van opnieuw de Japanse duizendknoop lijkt me nog wel te stoppen. Als er eenmaal enkele tientallen vierkante meters van staan wordt het probleem anders.

Een eerste opzet:
Voor planten:
Gemelde exoten worden gedetermineerd. In het veld of aan de hand van foto's. Betreft het een exoot in de vrije natuur dan wordt hij er uit gehaald en vernietigd. De plek wordt gecontroleerd op hergroei. Een zekere determinatie is hierbij van belang om te voorkomen dat zeldzame planten abusievelijk voor een exoot worden aangezien.

Bij dieren:
Ik kan me nog moeilijk iets voorstellen voor alle diergroepen. Maar bij reptielen, amfibieën en vissen kan ik me voorstellen dat exoten die gevangen worden niet meer los worden gelaten.
Pas als na controle blijkt de determinatie exoot ten onrechte was wordt het dier weer losgelaten.

Velen van ons zouden dit werk als een nevenfunctie uit kunne voeren als ze toch in het veld zijn.

Ook deze werkwijze, uiteraard wat verder uitgewerkt, zou een pilot kunnen worden. Na enkele jaren zouden we kunnen kijken wat het resultaat was. Ik heb niet de illusie dat dit het probleem van exoten op kan lossen. Het kan misschien wel helpen het probleem binnen bepaalde grenzen te houden. Overeenkomstig de bisamrattenbestrijding.

Ben benieuwd naar jullie reactie

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tekenaar

#1
Ik denk niet dat je paranoia bent, ik denk dat de meeste nederlanders slapen wanneer het over exoten gaat.

Maar dat terzijde.

Internationaal gebeurt er al zeer veel op exotengebied. De eerste stap zou een paar weekjes intenet/literatuurstudie kunnen zijn. Deze site is een aardig beginpunt: http://www.gisp.org/

Op het moment vindt COP9 plaats, daar staat het onderwerp hoog op de agenda. Dat geeft aan dat ook de Europese politiek wakker begint te worden (buiten Europa waren ze al veel langer wakker).

Ik heb wel een tip bekijk het probleem ook van gebied tot gebied en niet alleen op landelijke schaal. Sommige planten en dieren zijn landelijk zo verspreid dat uitroeien een utopie is. Dat betekend niet dat het zinloos is om ze in specifieke gebieden onder de duim te houden. Ook wanneer uitroeien volstrekt onmogelijk is kan bestrijden zinvol zijn om aan andere soorten de ruimte te geven.

Wat ik ook mis is de voorlichtingsfunctie. De wijd verspreide exoten kan je gebruiken om aan te geven dat er werkelijk een probleem is en dat we dar probleem niet nog groter moeten maken door nieuwe introducties. Naturlijk houd je niet ale "nieuwe exoten" buiten de deur, maar zeer veel exoten worden willens en wetens ingevoerd en losgelaten (vroedmeesterpadden en leuke bloemen in je achtertuin!).

Veel exoten beginnen als tuin/vijverplanten. Wat heb je zelf in de tuin staan? Welke soorten daarvan hebben de potentie zich buiten de tuin te verspreiden? Welke maatregelen neem je om dat te voorkomen? Zodra iedere tuinbezitter zich dit afvraagt, zijn we een goed stuk op weg. Maar weet je dit van je eigen tuin? En weet je buurman het ook?
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

#2
Ben het elemaal met je bijdrage eens. Ook wat betreft gebriedsgerichte aanpak. Ik heb sommige plaatsen gezien waar de Amerikaanse vogelkers vrijwel geheel uit een systeem verdreven is. Op het moment dat de inheemse soorten het systeem weer hebben overgenomen krijgt de vogelkers het heel wat moeilijker.

Vjvers zijn mooi, tuinen ook, maar beiden zijn een belangrijke bron van exoten in ons systeem.

Wat dat betreft ben ik het dan ook helemaal met je eens dat voorlichting een belangrijk aspect is.

Voorlichting is overigens in bijna alle processen een onmisbare schakel.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Martijn de Jong

Ik ben vorige maand in Nieuw Zeeland geweest, en daar zijn honderden, zo niet duizenden vrijwilligers bezig om exoten in de vorm van ratten, eiken, wezels etc te vangen en om te kappen. Zie bijvoorbeeld dit iniatief in Wellington, en bekijk vooral het "Eradication Program"

In Nieuw Zeeland is het denken over exoten veel verder dan hier. Erg confronterend om te zien dat "onze" natuur daar voor zulke grote problemen zorgt.
Martijn de Jong

wimtegels

Moeten dit soort feiten ons niet serieus aan het denken zetten.

Als we naar meer natuurlijke processen willen zijn we, tenmiste tijdelijk, zeer vatbaar voor exoten.

Wat denk je bijvoorbeeld van een terrein waar net de bouwvoor van is afgegraven?

Doen we dat om het bedje voor de exoten te spreiden?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#5
CiteerDaar waar mogelijk moeten we de exoten vroegtijdig bestrijden. Een beginnende invasie van opnieuw de Japanse duizendknoop lijkt me nog wel te stoppen. Als er eenmaal enkele tientallen vierkante meters van staan wordt het probleem anders.
Wim,
In het stroomgebied van de Prüm in de Eifel heeft men de nodige ervaring met het bestrijden van invasieve exoten. Omdat men daar vanaf de aanvang van het probleem geen drastische maatregelen heeft genomen, heeft men de strijd inmiddels verloren. In het rivierdal en de beekdalen zijn de Reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop, de Reuzenbalsemien en in mindere mate de Alsemambrosia de dominante planten geworden, die de oorspronkelijk inheemse flora fors hebben teruggedrongen of plaatselijk zelfs volledig hebben verdrongen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Citeer
CiteerDaar waar mogelijk moeten we de exoten vroegtijdig bestrijden. Een beginnende invasie van opnieuw de Japanse duizendknoop lijkt me nog wel te stoppen. Als er eenmaal enkele tientallen vierkante meters van staan wordt het probleem anders.
Wim,
In het stroomgebied van de Prüm in de Eifel heeft men de nodige ervaring met het bestrijden van invasieve exoten. Omdat men daar vanaf de aanvang van het probleem geen drastische maatregelen heeft genomen, heeft men de strijd inmiddels verloren. In het rivierdal en de beekdalen zijn de Reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop, de Springbalsemien en in mindere mate de Alsemambrosia de dominante planten geworden, die de oorspronkelijk inheemse flora fors hebben teruggedrongen of plaatselijk zelfs volledig hebben verdrongen.
Waarin ik en bevestiging zie van de noodzaak van vroeg ingrijpen. Zie hierover ook de discussie in

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=48711

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#7
Citeer

Voorlichting is overigens in bijna alle processen een onmisbare schakel.

De voorlichting is inderdaad er belangrijk maar ook draagvlak bij particuliere grondeigenaren en TBO´s.

Juist vorige week op een prachtige plek in een natuurgebied vol met planten die niet alledaags zijn trok ik een muskusratten fuik om hoog vol met exoten- kreeften. De actie die er opstaat om deze dieren te vangen of de populatie in te dammen is nihil. Door deze ervaring kijk je gelijk anders naar dat gebied. Bovenwater is het enorm mooi maar wellicht is er onderwater met al die vraatzuchtige kreeften wel een grote bende.

Wat bij de TBOs tevens een probleem is, is het geld. Financiële middelen zijn binnen deze organisaties ruim voor handen echter het budget van het betreffende gebied staat niet toe dat een opzichter tijd vrijmaakt voor exotenbestrijding.

Met pijn in het hart heb ik moeten gadeslaan hoe Nijlganzen de vlotjes voor de Zwarte stern telkens en telkens vernielde en innamen. Mijn idee was zorg dan dat er een nihil stand Nijlgans is maar ja daar gaat erg veel tijd in zitten.

Dit weekeinde heb ik nog een zeer bijzonder stukje gelezen van een  dame die toch maar vond dat de Nijlgans een compliment verdiende voor zn vestigingskracht en aanpassingsvermogen. Tevens hekelde deze dame het wegnemen uit de natuur van soepganzen. Veel mensen willen de natuur van de Jac Thijsse plaatjes zien/hebben!!!

Ik zou zeggen voordat er "brandjes geblust" gaan worden moet er zeer duidelijk beleid zijn en aanwijzingen* voor bepaalde groepen personen dit soort maatregelen uit te voeren.
Tevens moet er een geldelijke tegenprestatie worden afgesproken. Immers dan alleen wordt je serieus genomen.


Groet,

Grutto

* ingrijpen zonder toestemming van de eigenaar mogelijk !! idem als bij muskusratten bestrijding.
Groet
Tjeerd

tekenaar

tja, mmm, kreeften, daar noem je wat. Wat voor maatregelen stel je voor om exotishe kreeften in te dammen? In het landje waar ik woon (Slovenie) breidt de Signaalkreeft zich sterk uit, en wachten we totdat de Rode Amerikaanse Rivierkreeft de grens oversteekt (hij is een paar km verderop gesignaleerd). Beide soorten zijn zeer problematisch vor de inheemse kreeftensoorten (concurrentie en overdracht van een dodelijke ziekte), bovendien zijn exotische kreeften in staat zulke dichte populaties te vormen dat ze al het onderwaterleven beinvloeden. O.a. in Frankrijk is gebleken dat die rode Amerikanen de hele watervegetatie kunnen wegvreten (tot waterlelies toe).

Dus als je een middel kent om ze kwijt te raken, graag!

Maar het enige wat ik tot nu toe heb kunnen vinden is dat de aantallen kreeften (wat) verminderen als je onnatuurlijk hoge aantallen paling en baars gaat uitzetten, wat eveneens ten koste gaat van de inheemse fauna. Hiermee raak je de exotische kreeften niet kwijt, dus zodra de visstand zichzelf reguleert (gaat vrij snel), dan heb je het kreeftenprobleem in volle sterkte terug.

Ondertussen zijn we habitatrichtlijngebieden aan het aanwijzen voor inheemse kreeften en beheerplannen aan het opstellen voor die gebieden. Hopelijk niet overal overbodig, maar zodra de Amerikaanse soorten in een van die gebieden terecht komen, kan je dat uit de habitatrichtlijn schrappen want dan is het einde verhaal voor de inheemse kreeftensoorten.

Ondertussen worden in West Europa vrolijk steeds meer kreeftensoorten geimporteerd t.b.v. aquariumhouders (kreeften eten aquariumplanten en af en toe een visje: alleen gespecialiseerde liefhebbers hebben er langdurig lol van. Andere mensen willen ze na verloop van tijd weer kwijt!) waardoor meer en meer soorten ook in de natuur gedumpt worden. Deze toename van exotische kreeften in Nederland betekend een steeds grotere bron voor uitzetingen elders. Het zou niet de eerste keer zijn dat een exoot die ergens al een proleem is moedwillig wordt meegenomen om elders uit te zetten.
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

Om even terug te komen op de titel van het forum, en om het verschil tussen dit topic en het topic (invasieve) exoten een betje helder te houden wil ik hier nogmaals de centrale vraag van dit topic droppen:

Zou het zin hebben een soort exotenwacht in te stellen, zo ja hoe zou je dat moeten organiseren.

Bij dat organiseren zijn twee aspecten van belang:

1. signalering
2. bestrijding

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Ik zou me met de kreeften kunnen voorstellen dat je vangkooien gaat plaatsen met aas er in.  Gelijkend op de muskusratten vangkooi. zelfvangers zeg maar.

Als ik nu al zie dat muskusratten kooien die in neppijpjes in de kant staan al tjonk vol kunnen zitten is, dit een optie die wellicht aandacht verdiend.

Tevens kunnen we wellicht wat leren van vissers van andere continenten hoe zij kreeften vangen.

Is er iets te bedenken met een geurstof die kreeften aantrekt.

Kan je de trekroute in kaart brengen zodat je de aantallen die je vangt kan verhogen.

Zijn er op andere continenten verboden vang methodes die juist wel geschikt zijn voor onze gebieden.

Is het vlees te verkopen zodat het interessant wordt om deze kreeften commercieel te laten vangen.

Zo zijn er allemaal invalshoeken die nog niet zijn uitgezocht.

Maar dit bovenstaande houdt in dat er in een bepaald gebied wel een man extra ingezet moet worden. Dit zal in eerste instantie wel het probleem zijn verwacht ik.


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer
Is er iets te bedenken met een geurstof die kreeften aantrekt.

Gisteren toevllig en documentaire gezien over kreeften op national geografic.

Kreeften schijnen heel gemakkelijk naar aas in een vangkooi te gaan.

Of je met verschillende soorten aas ook selectief op de verschillende soorten kunt vangen weet ik niet. Maar bij een alleseter als de kreeft lijkt me dat moeilijk.

Eigenlijk moet ik ens gaan vangen en kijken og die krengen smaken. Hoe groot worden ze eigenlijk in ons systeem?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#12
Precies de geur van een dode muskusrat in een kooi zorgt al voor een enorm aantal kreeften. Elke keer verbaas ik me weer hoeveel er inkruipen echt tjok en tjok vol.
Overigens is de rat er dan al uit maar de geur welke achter blijft is al genoeg.

Groet,

Grutto

PS heeft iemand een idee hoe je met de heilige Ibis zou moeten omgaan. Het lijkt er op dat ze een enorme vraatzucht hebben op jonge vogels maar ik heb nog teweinig vergelijkingsmateriaal.
Groet
Tjeerd

wimtegels

Gooi je die exoten dan terug? Hoe groot zijn ze eigenlijk? Heb je er al eens eentje geproefd?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerGooi je die exoten dan terug? Hoe groot zijn ze eigenlijk? Heb je er al eens eentje geproefd?

Mijn collega wel en vond ze niet lekker. Ik ben geen vis man.
ik schat in dat ze tussen de 15 en 20 cm zijn als je ze neerlegt.

Terug gooien is eigenlijk geen optie maar telkens doodmaken vraagt ook veel tijd en zet het dood maken van die 75 tot 100 kreeften zoden aan de dijk bij een enkele actie ?

Er moet een systeem voor opgezet worden.  TBO´s moeten daar leading in zijn denk ik.


Groet,

GruttoGroet
Tjeerd

tekenaar

kreeften zijn i.d.d. heel makkelijk te vangen/in vallen te lokken, maar daarmee verminder je de populatie niet noemenswaardig (gezien de dichtheden die de Amerikaanse soorten bereiken). Ik ken altans geen enkel project waarbij dat gelukt is (wel projecten waarbij het geprobeerd is).

Ja, ze zijn goed eetbaar. Of je iets uit Nederlandse moddersloten wilt eten is een andere vraag. Vis uit sloten heeft ook een moddersmaak, pas nadat die een weekje in schoon water hebben vertoefd worden ze eetbaarder. Ik vermoed dat datzelfde geldt voor kreeften.

Kreeften zijn zo'n beetje de meest omnivore dieren die ik ken. Ze eten echt alles wat organisch is, van afgevallen bladeren in de herfst tot regenwormen, dode dieren en andere kreeften (incl. soortgenoten).

In Italie (Po-vlakte) heb ik plaatselijke bevolking erg succesvol zien vissen op rode amerikaanse rivierkreeften, voor consumptie (de soort zit daar in practisch iedere sloot, samen met de exotische vissen blauwband en giebel). In de Nederlandse supermarkten kan je deze soort in gekookte vorm kopen (gepelde staarten): afkomstig uit ... de rijstvelden van China, waar de soort eveneens een groot probleem is. Ze kunnen er kennelijk continu zeer grote aantallen oogsten.

Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

Ik kan me voorstellen dat je bij een streng programma de kreeft toch een beetje in de klauwen kunt houden. Maar je zou dan zeer strak moeten vissen.

Ik geloof dat ik kreeftenvanger ga worden. Leg een vjver aan met schoon water om ze voor consumotue geschikt  te worden.

Of ik slaag als exotenbestrijder, of ik wordt rijk aan de kreeften :)  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tekenaar

Zet wel een muurtje om de vijver want ik heb een donkerbruin vermoeden dat de geknobbelde amerikaanse rivierkreeft in sloten is gekomen doordat hij uit tuinvijvers wegkroop, alle soorten kunnen dat maar deze doet het (nog) vaker dan anderen. Dit doen ze 's nachts, wanneer eigenaren op 1 oor liggen. De geknobbelde is korte tijd in de handel geweest als "vijverdier". 1 of 2 jaar later kwamen de eerste meldingen uit de natuur. Toeval?  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

wimtegels

Grote deksels van fijn gaas. Met flink wat sloten.

Laat mijn buit niet jatten of ontsnappen.

Zijn er al mensen die een paar kilo willen bestellen?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Ik kan me overigens voorstellen dat de WBE's een rol zouden kunnen spelen in de exotenwacht. Wat betreft bejaagbare soorten zouden die in de beheersplannen opgenomen kunnen worden.

WBE's die hier goed werk van maken zouden een flinke korting moeten krijgen op het huren van de pachtrechten van openbare gronden. Eventueel kunnnen de jachtrechten op partticuliere gronden ook (deels) door de overheid gepacht worden. Dan kan het uitgeven van de jacht gekoppeld worden aan exotenbeheer.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerIk kan me overigens voorstellen dat de WBE's een rol zouden kunnen spelen in de exotenwacht. Wat betreft bejaagbare soorten zouden die in de beheersplannen opgenomen kunnen worden.

WBE's die hier goed werk van maken zouden een flinke korting moeten krijgen op het huren van de pachtrechten van openbare gronden. Eventueel kunnnen de jachtrechten op partticuliere gronden ook (deels) door de overheid gepacht worden. Dan kan het uitgeven van de jacht gekoppeld worden aan exotenbeheer.

Op deze manier vertel ik dat ook altijd.

Bij SBB begint dit nu wel een beetje door te dringen gelukkig.

M.vr.gr.

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Een probleem hierbij is dat veel mensen menen dat we dergelijke zaken aan professionals over moeten laten. En dan wordt het onbetaalbaar.

Er werken zoveel vrijwilligers in natuuurbeheer. Zowel in inventarisaties, onderhoud etc.

Misschien is bij sommige jagers wat bijscholing noodzakelijk. Maar at hoeft gee onoverkomelijk probleem te zijn.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#22
CiteerEr werken zoveel vrijwilligers in natuuurbeheer. Zowel in inventarisaties, onderhoud etc.

Misschien is bij sommige jagers wat bijscholing noodzakelijk. Maar at hoeft gee onoverkomelijk probleem te zijn.

M.b.t. tot de nieuwe soorten kunnen de beheerder van TBOs en de beheerders van boerenland (jagers) veel bijleren is mijn vaste overtuiging.

Maar dat moet (zoals meer gezegd) d.m.v. SAMENWERKING !

Zie je je zelf al zitten rond 10 uur (koffie!!) op een zaterdag morgen tussen de vrijwilligers bij Natuurmonumenten. De meeste zijn bezig geweest met het uitbaggeren van een oude eendenkooi en jij hebt 5 nesten van Nijlganzen verstoord en 12 paartjes geschoten.
Ik denk dat NM zich met deze situatie nog geen raad weet. Helaas !

Maar dat er wat gebeuren moet is duidelijk.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

Ik ken het officiele standpunt van Natuurmonumenten ten aanzien van exoten niet.

Zal eens op zoek gaan of ik daar wat over kan vinden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

b.achterkamp

Citeer
Zie je je zelf al zitten rond 10 uur (koffie!!) op een zaterdag morgen tussen de vrijwilligers bij Natuurmonumenten. De meeste zijn bezig geweest met het uitbaggeren van een oude eendenkooi en jij hebt 5 nesten van Nijlganzen verstoord en 12 paartjes geschoten.
Dat zal inderdaad even wennen zijn. Maar het lijkt me heel goed om vrijwilligers een grote rol te geven bij de bestrijding, volharding is vaak heel belangrijk (elke 2 weken terug om hergroei bij te houden bij planten bv) en juist die volharding is professioneel nauwelijks te betalen.
Het gaat denk ik met name om nieuwe vestigingen (1m2 japanse duizendknoop, oid) en de wat gemakkelijker te bestrijden soorten. Kreeften lijken me hopeloos, Wim heb je al gekeken wat ze kosten bij de AH?  
Wel schat ik in dat aan vrijwilligers waarschijnlijk vanuit COIE snel getwijfeld zal worden. Zijn ze niet de verkeerde soort aan het bestrijden, etc? Hoe je dit zou moeten organiseren? Ik neem aan dat jagers ook een bepaalde soortenkennis moeten hebben voor ze aan WBE acties deelnemen. Zoiets zou ook voor de vrijwilligers kunnen gelden?
Bart


wimtegels

Citeer
Citeer
Zie je je zelf al zitten rond 10 uur (koffie!!) op een zaterdag morgen tussen de vrijwilligers bij Natuurmonumenten. De meeste zijn bezig geweest met het uitbaggeren van een oude eendenkooi en jij hebt 5 nesten van Nijlganzen verstoord en 12 paartjes geschoten.
Dat zal inderdaad even wennen zijn. Maar het lijkt me heel goed om vrijwilligers een grote rol te geven bij de bestrijding, volharding is vaak heel belangrijk (elke 2 weken terug om hergroei bij te houden bij planten bv) en juist die volharding is professioneel nauwelijks te betalen.
Het gaat denk ik met name om nieuwe vestigingen (1m2 japanse duizendknoop, oid) en de wat gemakkelijker te bestrijden soorten. Kreeften lijken me hopeloos, Wim heb je al gekeken wat ze kosten bij de AH?  
Wel schat ik in dat aan vrijwilligers waarschijnlijk vanuit COIE snel getwijfeld zal worden. Zijn ze niet de verkeerde soort aan het bestrijden, etc? Hoe je dit zou moeten organiseren? Ik neem aan dat jagers ook een bepaalde soortenkennis moeten hebben voor ze aan WBE acties deelnemen. Zoiets zou ook voor de vrijwilligers kunnen gelden?
Bart
Nee, k heb nog niet gekeken wat ze kosten bij AH, ik kom daar niet zo vaak? Jij wel, ik ben benieuwd.
De achtergrond was eigenlijk meer de gedachte dat de bestrijding van sommige exoten mogelijk deels betaald kan worden uit de opbrengst.
Ik ben vooralsnog geen fuiken voor kreeften aan het maken :lol:

Je zou en aantal vrijwilligers op kunnen leiden om bestrijdingsacties te begeleiden.
Een adequate soortenkennis voor de te bestrijden soorten is van belang. Maar ook zaken als ARBO kan onderdeel uitmaken van de cursus.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
Citeer
Citeer
Zie je je zelf al zitten rond 10 uur (koffie!!) op een zaterdag morgen tussen de vrijwilligers bij Natuurmonumenten. De meeste zijn bezig geweest met het uitbaggeren van een oude eendenkooi en jij hebt 5 nesten van Nijlganzen verstoord en 12 paartjes geschoten.
Dat zal inderdaad even wennen zijn. Maar het lijkt me heel goed om vrijwilligers een grote rol te geven bij de bestrijding, volharding is vaak heel belangrijk (elke 2 weken terug om hergroei bij te houden bij planten bv) en juist die volharding is professioneel nauwelijks te betalen.
Het gaat denk ik met name om nieuwe vestigingen (1m2 japanse duizendknoop, oid) en de wat gemakkelijker te bestrijden soorten. Kreeften lijken me hopeloos, Wim heb je al gekeken wat ze kosten bij de AH?  
Wel schat ik in dat aan vrijwilligers waarschijnlijk vanuit COIE snel getwijfeld zal worden. Zijn ze niet de verkeerde soort aan het bestrijden, etc? Hoe je dit zou moeten organiseren? Ik neem aan dat jagers ook een bepaalde soortenkennis moeten hebben voor ze aan WBE acties deelnemen. Zoiets zou ook voor de vrijwilligers kunnen gelden?
Bart
Nee, k heb nog niet gekeken wat ze kosten bij AH, ik kom daar niet zo vaak? Jij wel, ik ben benieuwd.
De achtergrond was eigenlijk meer de gedachte dat de bestrijding van sommige exoten mogelijk deels betaald kan worden uit de opbrengst.
Ik ben vooralsnog geen fuiken voor kreeften aan het maken :lol:

Je zou en aantal vrijwilligers op kunnen leiden om bestrijdingsacties te begeleiden.
Een adequate soortenkennis voor de te bestrijden soorten is van belang. Maar ook zaken als ARBO kan onderdeel uitmaken van de cursus.

Dat zijn allemaal goede opties.

Natuurmonumenten heeft onlangs een campagne gehad waarbij telkens geroepen werd de laatste 100 jaar is er niets veranderd.
Je hoorde dan een rietsnijder en vogel geluiden.

Ik miste echter de weidevogel geluiden op de achtergrond maar dat is een detail.

Echter NM heeft op enig moment de kooiker en de visser naar huis gezonden.

Nu die kooiker had direct van het eerste begin de exoten ( met vleugels) aangepakt daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. E.a.a. moet ook nog uitvoerbaarbaar zijn geweest.

De vissen had ook direct actie ondernomen door bijvoorbeeld bij de "inlaat" en "uitlaat" van een gebied iets tegen zwemmende exoten te maken

Zo zie je maar dat je niets moet veranderen in de Natuur de mens is daar onderdeel van.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd