Japanse Duizenknoop en Grote berenklauw

Gestart door Ria Glas, mei 28, 2008, 13:58:53 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Citeeroeps, heb ik het weer gedaan: mijn reactie aangevult...
Er zijn mede schuldigen (mea culpa).

En misschien is het Main Donau kanaal wel een goed apart topic
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

tekenaar

Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

g.j. keizer

#32
CiteerHoe tel je het effect van kreeften op bij het effect van douglasspar?
Paul,
Dat kan je niet simpelweg bij elkaar optellen. Douglasspar en exotische kreeften verschillen vooral in het feit, dat Pseudotsuga hier wel door oorspronkelijk inheemse, maar eerder vooral op andere (naald)boomsoorten gespecialiseerde parasitaire zwammen (Dennenvoetzwam, Grote sponszwam, Sombere honingzwam) wordt aangetast, omdat hij slechts over een beperkt aantal niet exclusief aan Douglas gebonden generalisten onder de ectomycorrhizasymbionten beschikken kan, terwijl hij in het land van herkomst 3.000 meer of minder aan Douglas gebonden symbiosepartners heeft, en uitheemse kreeften hier geen (of nauwelijks) natuurlijke vijanden hebben, aan (meer dan) voldoende voedsel kunnen komen en zich oneindig kunnen voortplanten.
In een door mij in opdracht van het UL uitgevoerd veldonderzoek in de Ridderoordse bossen (Maartensdijk) werd aangetoond, dat de Douglasspar in Nederland gemiddeld niet ouder dan 100 jaar kan worden, omdat hij dan zodanig door de eerder genoemde parasitaire en/of stamvoet of wortelaanzet ondermijnende zwammen is aangetast, dat hij sterft en/of tijdens stormen (massaal) omvalt. Bovendien bleek, dat spontane regeneratie op kaal gezette vlaktes niet erg succesvol was, omdat de generalistische pioniersymbionten onder de macrofungi zo'n sterke voorkeur voor kolonisatie van de wortels van kiemplanten van oorspronkelijk aanwezige boomsoorten als de Grove den, Europese larix en berken vertoonden, dat de kiemplanten van de Douglas door water- en voedselgebrek verdroogden en stierven. Zie ook : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=34547
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#33
Citeergeen potentieel problematische soorten aanplanten langs wegen (robinia kan je best vervangen door inheemse soorten)
Paul,
En nog een aanvulling voor Robinia pseudoacacia. In parken en plantsoenen en als straatboom of langs wegen aangeplante Valse acacia's, die uitsluitend over zich ondergronds ongeslachtelijk voortplantende, generalistische arbusculaire of endomycorrhizasymbionten onder de lagere schimmels kunnen beschikken, worden toenemend door inheemse parasitaire, kubiek-, wit- of zachte rot veroorzakende macrofungi als de Zwavelzwam, Honingzwammen, de Schubbige bundelzwam, de Eikenvuurzwam, de Essenzwam, de Zadelzwam en de Korsthoutskoolzwam aangetast, waardoor ze sterven of vanwege het stambreuk- of windworprisico voortijdig moeten worden geveld. Meestal wordt dan niet voor herplant met dezelfde boomsoort gekozen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

tekenaar

#34
Ik splits dit onderwerp even af, voor de overzichtelijkheid.  
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/

natuurcreatief

Wat doen we paniekerig over exoten zoals berenklauw, reuzenbalsemien, guldenroede, en douglas.
Ik ben zelf terreinbeheerder geweest en deze soorten zijn goed onder controle te houden. Er is een ander probleem. De landschappen en natuurmonumenten kopen grote oppervlaktes grond zonder dat ze het willen beheren. Zet voldoende beheerders in en het probleem is opgelost.
30 jaar geleden was het percentage douglas hoger dan tegenwoordig. Als deze bomen woekeren dan zou het percentage douglas nu hoger zijn.
Een ander probleem is het aanleggen van zogenaamde natuurbuffers langs verkeerswegen. Van de snelweg worden deze zones verrijkt met stikstof, hierdoor zie je een verruiging met bramen en brandnetels.
De bramen zijn nu en in de toekomst een groter probleem.
Ook de bospest is goed bij te houden. Echter is de bospest uit de hand gelopen zoals bij het Gooisnatuurreservaat, dan zal dit de benodigde mankracht kosten.

met vriendelijke groet

Arnold
Met vriendelijke groet,

Arnold

http://natuurcreatief.hyves.nl/

Corryabbink

Met bovenstaande ben ik het helemaal eens! Goed beheer daar ontbreekt het nog wel eens aan. Aankopen is gemakkelijk maar het beheer schiet er helaas vaak bij in door allerhande bezuinigingen. Men is meest druk met vergaderen.........zoals overal in de huidige maatschappij. Ik zou zeggen geen woorden maar daden.
met groet, Corry

"het is nooit zo donker of het wordt weer licht"

wimtegels

#37
CiteerMet bovenstaande ben ik het helemaal eens! Goed beheer daar ontbreekt het nog wel eens aan. Aankopen is gemakkelijk maar het beheer schiet er helaas vaak bij in door allerhande bezuinigingen. Men is meest druk met vergaderen.........zoals overal in de huidige maatschappij. Ik zou zeggen geen woorden maar daden.
Geld is in veel opzichten een sleutelfactor. En natuur is vaak een sluitpost in de begroting.

Bospest is inderdaad in de hand te houden. Helaas is er wel vaak geld voor een eerste bestrijdingsronde maar niet voor het vervolg.

Ik heb grote oppervlakten gezien waar alle prunus serotina werd bestreden. Gevolg: alle ondergroei was weg. Een ramp voor vele zangvogeltjes uit het bos. Gelukkig is dat maar tijdelijk. De bodemverstoring die het bestrijden van de prunus met zich meebrengt activeert de zaadbank. Het gevolg: heel veel jonge prunus. Deze moeten ook weer vroeg verwijderd worden. Gebeurt dat niet, dan is het effect nihil, behalve dan dat het bos een tijdje van zijn ondergroei beroofd is.

Conclusie: Als je aan exotenbestrijding begint moet je geld reserveren voor het hele traject. Wil je dat niet of gaat dat niet, begin er dan niet aan.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#38
Citeer1. Wat doen we paniekerig over exoten zoals ... douglas. Ik ben zelf terreinbeheerder geweest en deze soorten zijn goed onder controle te houden. 30 jaar geleden was het percentage douglas hoger dan tegenwoordig. Als deze bomen woekeren dan zou het percentage douglas nu hoger zijn.
2. ... natuurbuffers langs verkeerswegen ... verrijkt met stikstof ... verruiging met bramen en brandnetels ... bramen ... een groter probleem.
Arnold,
1. Zie mijn post van 29 mei onder dit topic over mijn onderzoek in de Ridderoordse bossen voor een verklaring.
2. Het verruigingsprobleem met bramen, brandnetels en brede stekelvarens speelt niet alleen in natuurbuffers langs verkeerswegen. In een vijf (tot zeven) jaar durend onderzoek, dat ik voor NM in Einde Gooi (Hollandsche Rading) uitvoerde, bleek het versneld aftakelen van het eiken- en beukenbos, het verdwijnen van de meeste aan (een van) beide boomsoorten gebonden ectomycorrhizasymbionten onder de macrofungi, de stagnerende strooiselafbraak door het afsterven van de mycelia van saprotrofe paddenstoelen en zwammen, de massale aantasting van de bomen door (rhizomorfen van) parasitaire Honingzwammen en de explosieve toename van stikstofminnende planten en struiken door de extreme ammoniakbelasting vanuit het onder de dominante windrichting gelegen veenweidegebied met enkele (verplaatste) mega-boerderijen te worden veroorzaakt. De aantasting van een aan de bosrand gelegen zomereikencomplex door (rhizomorfen van) Honingzwammen steeg in vijf jaar tijd van 40 naar 70 %. Nadat NM tal van telefoontjes van verontruste wandelaars had gekregen, heeft men hier een informatiebord geplaatst om het publiek over de oorzaken van het "Waldsterben" in te lichten.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen