Casarca -> Exotic or Native?

Gestart door Bart van Hoogstraten, juni 09, 2011, 18:35:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

Bart van Hoogstraten

LS,

In de DB van Waarneming gaat de Casarca door het leven als native. Op de website van Naturalis echter als exoot Waarschijnlijk omdat ze geen wetenschappelijk bewijs hebben dat de soort als dwaalgast in Nederland voorkomt ("Dat in deze landen ook dwaalgasten vanuit het zuidoosten opduiken, is niet geheel uitgesloten" (van den Berg & Bosman 2001). ). Kan iemand mij vertellen waarom de soort bij waarneming wel als native beschouwd wordt? (Veronderstellingen vallen buiten wetenschappelijk bewijs).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Vincent Hart

Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

Bart van Hoogstraten

Hoi Vincent,

Dank voor je info. In de eerste .pdf is er geen wetenschappelijk bewijs is van Wilde Casarca's, alleen veronderstelling en speculatie. In de tweede .pdf staat alleen maar vermeld "o-B" (onregelmatig broedend) maar er wordt verder niet vermeld op basis waarvan ze hem als native beschouwen.
En ook uit deze oude discussie blijkt er geen wetenschappelijk bewijs, alles speculatie en veronderstelling. Voor mij is er tot nu toe niets wat erop duidt dat de Casarca met zekerheid als "native" moet worden beschouwd. Uitspraak van de CSNA [of de Bisschop van Roermond  ;) ] neem ik niet meteen voor lief). Ik wacht even af of er iemand met resultaten van ringonderzoek (of ander bewijs) komt... (en beschouw, in navolging van Naturalis, de soort daarom voorlopig als exoot).
Vriendelijke groet! Bart van Hoogstraten

De toekomst van Waarneming is onzeker. Draag bij aan het voortbestaan en betaal gewoon jaarlijks € 25,- abonnementskosten!
https://waarneming.nl/donate/

Vincent Hart

Fair enough! En voor de duidelijkheid: Je vroeg waarom de status van Casarca op waarneming.nl 'Native' was, ik gaf aan dat dat in navolging van de CSNA is. Niet dat 'de CSNA beschikt heeft ...' o.i.d. Wellicht heeft de CSNA nog andere bronnen/argumenten dan ik tot nu toe heb gegeven  ;)
Groet, Vincent


Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is                    K. Schippers

rrsmits

Volgens mij zijn er waarnemingen/vondsten van geringde wilde vogels in Polen e.d. Heb even geen literatuur hier om het te staven, maar wellicht spelen die meldingen ook een rol bij het niet uit sluiten van wilde vogels. In Duitsland vliegen inmiddels heel wat casarca's rond, een deel van deze vogels ruit misschien in Nederland? Dit zijn ontsnapte vogels en nazaten daarvan. En ja, ik deel de mening dat het merendeel wat in NL wordt gezien is ontsnapt/nazaat daarvan is.

Groet,
Ralph

tekenaar

Wat jullie hier aanroeren is een probleem wat bij meer soorten speelt, kwakken bijvoorbeeld. Dat is overduidelijk een inheemse soort, maar het merendeel van wat er nu door Nederland vlieft is afkomstig van vrijvliegende en deels verwilderende kolonies in dierentuinen (met name Artis).

En wat te denken van de ganzensoorten die normaal in nederland overwinteren maar tot voor kort niet bekend waren als broedvogels (brandgans, kolgans)? De broedvogels kunnen op zich een wilde herkomst hebben, b.v. is niet uit te sluiten dat gewonde exemplaren niet kunnen trekken en dan blijven hangen en tot broeden komen. Veel waarschijnlijker is dat de broedpopulatie van deze soorten afstamt van ontsnapte en losgelaten exemplaren.

In deze gevallen is de soort inheems, maar de populatie niet. Wat de status dan wordt, weet ik niet. Of ze een probleem kunnen vormen voor de inheemse flora en fauna, zal van geval tot geval verschillen. Bij kwakken lijkt me dat minder waarschijnlijk (huidige populatie zal in ecosysteem een vergelijkbare rol kunnen vervullen als de oorspronkelijke, niet meer aanwezige inheemse broedpopulatie), bij de ganzen ben ik niet zo zeker (concurrentie en hybridisatie met inheemse grauwe gans - overigens een geherintroduceerde soort ...) ...
Paul Veenvliet
dieren en planten tekeningen: https://paulveenvliet.art/
excursies in Slovenie: https://www.slovenia-nature-guide.si/