Wijziging Zeldzaamheidsstatus

Gestart door Hans de Jong, maart 15, 2024, 23:42:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

Hans de Jong

Beste medevogelaars,

Het zal jullie welbekend zijn dat de zeldzaamheidsstatussen op waarneming.nl onderhevig zijn aan verandering - dit natuurlijk overeenkomstig met veranderingen die we in de natuur waarnemen. In het laatste jaar hebben we statusverandering kunnen zien voor de koereiger, kraanvogel en steltkluut (die minder zeldzaam werden), en de korhoen en kwartelkoning (die als zeldzaamheid verschenen). Deze classificatie(wijziging) lijkt me relevant - anders zou die er niet zijn -, is van impact op de vogelaar, en wordt op de hele website gebruikt.

Met de versterkende habitats- en klimaatverandering zal dit blijven optreden, waarschijnlijk in toenemende mate. Echter denk ik dat we een grove misrepresentatie creëren als we dit op de huidige manier blijven doorvoeren op waarneming.nl.

Een goed voorbeeld hiervoor is de kuifleeuwerik of bonte kraai. Het is me al meermaals gebeurd dat ik rondspeurde en zag dat er veel zeldzaamheden in een gebied waren gezien. Bij nader inzien waren dit kuifleeuwerikken of bonte kraaien van vroeger. Hoewel deze nu (zeer) zeldzaam zijn, waren ze dat in de periode dat ze zijn ingevuld niet. Een vertekend beeld dus, een anachronisme. Ter illustratie: We vinden nu eigenhandig ook niet meerdere zeldzaamheden op een dag, en dat beeld moeten we ook niet kunnen creëren.

Idealiter moet een zeldzaamheidsstatuswijziging daarom tijdsgebonden worden doorgevoerd, vanaf of tot een bepaald moment. Hierdoor kan recht worden gedaan aan vroegere moeitevol ontdekte zeldzaamheden, en zal er een voor de toekomst een realistischer beeld kunnen worden overgedragen aan de toekomstige generaties.

Ik zou een voorstander ervan zijn om dit op te nemen in de soortenbeschrijving op de site. Hierdoor kunnen we goed zien in welk jaar de status is veranderd, en wat dit over de soort zegt. Het lijkt me dat we door dit (transparante) verval in soortenstatus een beter bewustzijn creëren van de veranderingen in de vogelwereld, dan door actualiteitsgerichte wijzigingen door te voeren die we nu hanteren.

Ik heb geen eerdere discussies over bovenstaande vernomen, maar ik hoor graag of dit leeft binnen de community, en wat erover wordt gedacht.

Groeten, en fijne (vogel)dag morgen.

Hans