Grauwe gans

Gestart door wimtegels, juni 11, 2008, 17:00:29 PM

Vorige topic - Volgende topic

grutto

CiteerHet geld is voornamelijk ingezet op de wadden.

Die 80.000 hectare is opgedeeld over de meeste provincies.

Friesland had er volgens mij 3 waarvan een bij Anjum. (dicht in de buurt van de wadden)


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

#31
Heb nog wat verder gezocht. Een groot gedeelte van de opvanggebieden wordt niet betaald door het Faunafonds. De meeste vallen onder de SAN regeling. (Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer)

Waarom en klein gedeelte uit het faunafonds betaald is weet ik vooralsnog niet. Zal nog wat verder zoeken.

De totale kosten voor opvanggebieden over seizoen 2005-2006 bedroeg circa 12,7 miljoen. Dit was een aanmerkelijke stijging t.ov. het voorgaande seizoen (7,1 miljoen)
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerHeb nog wat verder gezocht. Een grrot gedeelte van de opvanggebieden wordt niet betaald door het Faunafonds. De meeste vallen onder de SAN regeling. (Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer)

Warom en klein gedeelte uit het faunafonds betaald is weet ik vooralsnog niet. Zal nog wat verder zoeken.

Heeft dat niet iets met de stapelbaarheid van al die subsidies te maken ?

In iedergeval hebben 3 gebieden in Friesland mee gedaan voor zover ik weet. Op de provincie site staat daar een kaart van.

De boeren hebben ook de 103 of 128 euro ontvangen plus de werkelijke schade.

Groet,


Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Grutto, heb het bericht aangepast.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

frankmeer

#34
CiteerVangst ganzen gaat door, 16 juni
Vorge week besloot de rechtbank in Haarlem het vangen en doden van ganzen weer toe te staan, na eerder de door de provincie afgegeven vergunningen nog geschorst te hebben.
Naar verluidt zijn op Texel inmiddels 3000 ganzen gevangen en gedood.
http://www.sovon.nl/default.asp?id=406#krant310
Frank van der Meer

grutto

CiteerGrutto, heb het bericht aangepast.


Oke

Laatste bericht is dat de nieuwe afspraken rond de san pakketten slecht lopen.

Er was een max van 800 Euro per ha afgesproken maar dat is al weer van de baan.

Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen !!

-

Ja op Texel zijn afgelopen week ruim 3000 ganzen gevangen.

Ik verwacht dat er nog wel enkele acties worden uitgevoerd omdat er hoge aantallen zijn genoemd.
Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#36
Citeer... op Texel zijn afgelopen week ruim 3000 ganzen gevangen. Ik verwacht dat er nog wel enkele acties worden uitgevoerd omdat er hoge aantallen zijn genoemd.
In een reactie op het vangen en doden van 4.400 grauwe ganzen op Texel met als (een van de) argument(en), dat ze de weidevogelstand zouden bedreigen, laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van de weidevogels als argument gebruikt om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt" (bron : Van Nature, NM, juli/augustus 2008).
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

In nederland zijn we bang voor soorten waar mee het goed gaat. Soms lijkt het erop dat we alleen maar knuffel kneusjes willen :gap:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
Citeer... op Texel zijn afgelopen week ruim 3000 ganzen gevangen. Ik verwacht dat er nog wel enkele acties worden uitgevoerd omdat er hoge aantallen zijn genoemd.
In een reactie op het vangen en doden van 4.400 grauwe ganzen op Texel met als (een van de) argument(en), dat ze de weidevogelstand zouden bedreigen, laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van de weidevogels als argument gebruikt om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt" (bron : Van Nature, NM, juli/augustus 2008).
Texel is een bijzonder goed voorbeeld hoe alle partijen die professioneel met natuurbescherming bezig zijn op een lijn stonden.
Tevens stond de gemeente Texel er achter. In feite hebben die er niets over te vertellen maar toch was de burgemeester aanwezig op de rechtzaak waar de faunaberscherming weer heeft verloren.

Dus een breedgedragen actie die bovendien een politiek en rechterlijk akkoord had.

Alleen ja de Faunabescherming was weer tegen maar inmiddels weten dat de altijd tegen zijn.
Op hun site zie je nu ook zeer grove onwaarheden staan over de actie. Bijvoorbeeld een afvalcontainer voor de ganzen. Dit terwijl de ganzen allemaal zijn opgegeten en volgens de strenge regels van de VWA zijn verwerkt enz.


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

g.j. keizer

#39
Citeer
Citeer... laat SOVON weten geen onderzoek te kennen, waaruit blijkt dat weidevogels te lijden hebben van de aanwezigheid van grauwe ganzen. "Steeds vaker wordt het voortbestaan van de weidevogels als argument gebruikt om maatregelen te treffen tegen zaken die ons niet bevallen, waarbij de onderbouwing van die argumenten ontbreekt"
Alleen ja de Faunabescherming was weer tegen maar inmiddels weten we dat die altijd tegen zijn.
Tjeerd,
Voor de volledigheid : ook de Vogelbescherming heeft protest aangetekend. Vanwege het grote aantal ganzen dat wordt gedood is op Texel sprake van populatiebeheer. Dat is in strijd met de afspraak dat alleen schadebestrijding een reden voor doden kan zijn. Bovendien zou GS verkeerde informatie aan de kort geding rechter hebben verstrekt. En je gaat (zoals altijd) niet op de inhoudelijke argumentatie van SOVON in.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

In een ander topic (discussie over de jacht) heb iik al eens de vraag gesteld wat schade in een natuurgebied zou kunnen zijn.

Schade aan weidevogels zou je als zodanig kunnen bestempelen. De doelstelling van het gebied komt dan in gevaar. Je zult die schade dan wel aan moeten tonen.

Als dat democratisch afgesproken is, dan is dat zo tot nieuwe afspraken gemaakt worden.

Voor alle duidelijkheid: Dergelijke afspraken zouden zeker niet mijn persoonlijke voorkeur hebben.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

Het heeft niet alleen met weidevogels te maken, maar met de bijzondere soorten (flora èn fauna!) in het gebied in het algemeen.
Texel ken ik niet, maar daar kan ik me iets bij voorstellen...

Op Terschelling is men met iets dergelijks bezig in een kleiner gebieden, op een andere manier, en op een veel kleinere schaal (factor 10).
Waarom kan ik eventueel uitleggen (erg veel "kneuzen"  <_< )...!

In de regio Zwolle-Hasselt beginnen vooral Canadese ganzen een probleem te worden in de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Overijsselsche Vecht.
De Wilde Kievitsbloem is wel een leuke soort in dat gebied (houdt niet van vroeg "maaien", en daar zijn ganzen wel goed in!).
Een andere "leuke kneus" in het gebied, is de Kwartelkoning. Of die last heeft van de vele (soep)ganzen weet ik dus niet, maar daar wordt onderzoek/tellingen naar gedaan.
Voordat daar duidelijke resultaten te zien zijn, duurt een paar jaar.
Ik heb wel een vermoeden dat er één dezer dagen er iets aan dat probleem wordt gedaan.

SOVON kan dus de vraag niet beantwoorden waarom...., maar de beheerder van een gebied wel.
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Maar hopen dat die wolf snel komt en ganzen lust........
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

CiteerMaar hopen dat die wolf snel komt en ganzen lust........
Hopelijk niet op de Waddeneilanden, maar dat is een ander verhaal...

Ik ben benieuwd hoe je denkt over het verwijderen van de Grote Waternavel uit de Roer?
Dit is ook een stukje natuurbeheer, en als je er op een bepaalde manier naar kijkt (perspectief), is het bijna zelfde...!
Bevers in de regio lukt het in ieder geval niet... :rolleyes:  
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Bijna hetzelfde. Tenminste als je exoten gelijk stelt met inheemse soorten.

Vooralsnog is me overigens niets bekend over de grote waternavel in de Roer.
Wel andere exoten trouwens. Maar we raken of topic hier.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

Sorry, ik bedoelde de Dommel.
Over het algemeen ben ik wel het eens met beheer op Texel en Terschelling wat ganzen betreft, maar dat heeft weer te maken met de soorten die je daar tegen komt.

Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Ik heb er ook helemaal geen probleem mee dat mensen anders tegen het ganzenbeheer aankijken als ik. Verder begrijp ik heel goed dat de enorme toename van de grauwe gans schade met zich mee brengt. We kunnen de economische schade van de grauwe gans niet afwimpelen op individuele agrariers.
Als we de schade niet met overheidsgeld willen en/of kunnen vergoeden zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Dat is een harde realiteit in het spanningsveld natuur-economie.

De spanningsvelden natuur-natuur zijn natuur filosofisch heel erg boeiend. Die dwingen ons na te denken over ons eigen natuurbeeld. En dat kan voor eenieder anders zijn.
Bovendien is dat eigen natuurbeeld ook aan een evolutie onderhevig. En die evolutie wordt o.a. gevoed door discussies in topics als dit.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#47
Citeer... ons eigen natuurbeeld. Bovendien is dat eigen natuurbeeld ook aan een evolutie onderhevig.
We lijken gemakshalve te vergeten, dat zowel de aanwezigheid van weidevogels, als die van grauwe (en Canadese) ganzen gekoppeld is aan onze wijze van agrarisch gebruik en beheer van het door ons toedoen ontstane en door ons in stand gehouden landschap en dat opportunistische generalisten (als de mens en de grauwe gans) het (meestal) winnen van specialisten, tenzij wij het vanuit onze behoefte om alles in de natuur te controleren en reguleren noodzakelijk vinden om soorten met minder overlevingskansen te beschermen met als argument, dat ecologische, casu quo met name economische schade ontstaat als de opportunisten (waartoe wij zelf behoren) gaan overheersen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Eigenlijk zijn alle soorten opportunisten. Ze maken van en gelegenheid gebruik om zich te vestigen.

Je zou ook een onderscheid kunnen maken tussen specialisten en generalisten.

Vreemd genoeg hebben beide soorten soms heel veel voordeel van het menselijk handelen.

Onze aanwezigheid en activiteiten zullen altijd een invloed hebben op de natuur. Botweg omdat we deel uitmaken van de natuur.

En de evolutie gaat door. Ook die van ons. We kijken nu al heel anders aan tegen een aantal predatoren dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden. De bijna geruisloze opmars van de wolf is daarvan een voorbeeld. Op termijn zullen dus ook weer nieuwe verhoudingen tussen prooi en predator ontstaan als gevolg van ons gewijzigd natuurbeheer.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

#49
Citaat van: g.j. keizer,Jul 16 2008, 20:21 PM
Citaat van: grutto,Jul 16 2008, 18:39 PM
Citaat van: g.j. keizer,Jul 16 2008, 17:41 PMBovendien zou GS verkeerde informatie aan de kort geding rechter hebben verstrekt.

Het laatste nieuws weer van uit de provincie. Daar is het Texel dossier voor de Hoor en Advies commissie geweest.

Uitslag: Faunabescherming weer in ongelijk gesteld.

Dus met de onjuiste informatie aan GS zal het ook wel meevallen !  


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

logico

Provincie trekt ontheffing voor doden ganzen in


(Novum) - Noord-Holland heeft een ontheffing voor het doden van ganzen ingetrokken. Dat laat de provincie vrijdag weten. De ontheffing werd begin juni door de voorzieningenrechter geschorst nadat de Faunabescherming een bezwaarschrift indiende. "Het heeft geen zin de zaak aan de rechter voor te leggen, want tegen de tijd dat er een uitspraak is, zijn de ganzen uit Nederland vertrokken", legt een woordvoerder uit.

De provincie zegt dat de 'ganzenproblematiek' hiermee niet van de baan is. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw zogenoemd faunabeheerplan. Op basis daarvan kan voor volgend jaar een nieuwe ontheffing worden aangevraagd.

De Faunabescherming diende het bezwaarschrift in omdat ze vond dat de provincie geen goede argumenten heeft voor het doden van twaalfduizend grauwe ganzen en het uitroeien van de kolganzen en de brandganzen.

Volgens de provincie nemen de ganzen in rap tempo toe waardoor ze overige natuur, landbouwgewassen en de kwaliteit van het zwemwater bedreigen. Daarnaast zouden ze een gevaar voor het vliegverkeer vormen. Natuurmonumenten gaf ook opdracht tot het doden van ganzen, omdat die de bedreigde grutto zouden verdringen. De Faunabescherming riep leden van Natuurmonumenten toen op hun lidmaatschap op te zeggen. Aanhoudende klachten van boeren over gewasschade zouden volgens Faunabescherming voor Natuurmonumenten het werkelijke motief zijn om het doden van ganzen goed te keuren.

De Faunabescherming tekende eerder bezwaar aan tegen het vangen en vergassen van grauwe ganzen op Texel, maar vorige maand bepaalde de rechtbank in Haarlem dat de provincie daarvoor terecht een vergunning had verleend. Ook ganzen in een straal van tien kilometer rond Schiphol mogen worden bestreden, evenals ganzen die veel schade op landbouwpercelen veroorzaken.
Met vriendelijke groet,
Patrick

jvdlaan

Ik heb deze link al in een ander topic geplaatst, maar niet minder relevant:

https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.cgi?...0&F=&S=&P=10934

Groeten, Jan

jvdlaan

#52
CiteerIk heb er ook helemaal geen probleem mee dat mensen anders tegen het ganzenbeheer aankijken als ik. Verder begrijp ik heel goed dat de enorme toename van de grauwe gans schade met zich mee brengt. We kunnen de economische schade van de grauwe gans niet afwimpelen op individuele agrariers.
Als we de schade niet met overheidsgeld willen en/of kunnen vergoeden zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Dat is een harde realiteit in het spanningsveld natuur-economie.

De spanningsvelden natuur-natuur zijn natuur filosofisch heel erg boeiend. Die dwingen ons na te denken over ons eigen natuurbeeld. En dat kan voor eenieder anders zijn.
Bovendien is dat eigen natuurbeeld ook aan een evolutie onderhevig. En die evolutie wordt o.a. gevoed door discussies in topics als dit.
En wat over de schade die de landbouw aan natuurgebieden berokkent? Kan deze schade dan op LTO-Nederland worden verhaald? Daar hoor ik niemand in deze discussie over.

Krijgen bedrijven werkzaam in de transportsector schadevergoeding vanwege de stijging van de olieprijs? En straks als de rente omhoog gaat, krijgen huizenbezitters dan schadevergoeding als ze de hypotheek niet meer kunnen opbrengen?
Nee.
Maar bij het minste of geringste hagelbuitje, overvliegend groepje ganzen of 6 kraaien in een weiland en de boerensector staat weer huilend met het handje omhoog.

Ik begin een steeds grotere aversie tegen LTO-Nederland en het ministerie van landbouw, visserij en o ja natuurbeheer (whatever) te krijgen. Het wordt tijd dat deze overgesubsidieerde bedrijfstak met nota bene een eigen ministerie een keer volwassen wordt en op eigen benen leert te staan. En dat natuurbeheer rap ergens anders wordt ondergebracht (milieuzaken)!

Jan

grutto

Citeer
CiteerIk heb er ook helemaal geen probleem mee dat mensen anders tegen het ganzenbeheer aankijken als ik. Verder begrijp ik heel goed dat de enorme toename van de grauwe gans schade met zich mee brengt. We kunnen de economische schade van de grauwe gans niet afwimpelen op individuele agrariers.
Als we de schade niet met overheidsgeld willen en/of kunnen vergoeden zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Dat is een harde realiteit in het spanningsveld natuur-economie.

De spanningsvelden natuur-natuur zijn natuur filosofisch heel erg boeiend. Die dwingen ons na te denken over ons eigen natuurbeeld. En dat kan voor eenieder anders zijn.
Bovendien is dat eigen natuurbeeld ook aan een evolutie onderhevig. En die evolutie wordt o.a. gevoed door discussies in topics als dit.
En wat over de schade die de landbouw aan natuurgebieden berokkent? Kan deze schade dan op LTO-Nederland worden verhaald? Daar hoor ik niemand in deze discussie over.

Krijgen bedrijven werkzaam in de transportsector schadevergoeding vanwege de stijging van de olieprijs? En straks als de rente omhoog gaat, krijgen huizenbezitters dan schadevergoeding als ze de hypotheek niet meer kunnen opbrengen?
Nee.
Maar bij het minste of geringste hagelbuitje, overvliegend groepje ganzen of 6 kraaien in een weiland en de boerensector staat weer huilend met het handje omhoog.

Ik begin een steeds grotere aversie tegen LTO-Nederland en het ministerie van landbouw, visserij en o ja natuurbeheer (whatever) te krijgen. Het wordt tijd dat deze overgesubsidieerde bedrijfstak met nota bene een eigen ministerie een keer volwassen wordt en op eigen benen leert te staan. En dat natuurbeheer rap ergens anders wordt ondergebracht (milieuzaken)!

Jan

Allemaal container begrippen vol met emotie daar schieten we vandaag en de dag niets meer mee op zeker de natuur niet.
Samenwerken is het parool.
De FF wet heeft hier een goede aanzet toegegeven.

Groet,

GruttoGroet
Tjeerd

jvdlaan

#54
Samenwerken? LTO dicteert en regeert, zul je bedoelen!!
Wanneer beseffen natuurinstanties nu eens eindelijk dat de natuur in NL een afvoerputje is geworden? Het ecologische verval is al lang ingetreden en kan niet meer worden gestuit. Jammer, het zij zo. Ecologische hoofdstructuur (EHS) ten spijt, met de recent stijgende voedselprijzen is het helemaal over en uit met de EHS.

We kunnen wel euforisch zijn over broedgevallen van Zeearend, Kraanvogel en Wilde Zwaan, maar waar zijn Klapekster, Ortolaan, Grauwe Gors en Duinpieper gebleven? Straks - binnen 10-15 jaar - volgen Grauwe Klauwier, Velduil, Watersnip, Woudaap, Blauwe en Grauwe Kiekendief, Draaihals, Korhoen, noem ze maar op.
(Over vlinders en andere insecten maar niet te spreken)

Hier en daar wordt een kleine overwinning geboekt zoals het verbieden van de kokkelvisserij, bv nota bene voor elkaar gekregen door een actiegroep geleid door een voorzitter van een woningbouwvereniging en een student biologie, terwijl de gevestigde orde (bv Vogelbescherming) een beetje zat te mompelen over in dialoog blijven, samenwerken.

Maar het grote plaatje laat o.a. verdroging van onze natuurgebieden zien, dalende biodiversiteit en steeds meer versnippering.

En daar maak ik me druk om ja, inderdaad daar wordt ik emotioneel van. En waarom? omdat ik er om geef, omdat ik vind dat het er toe doet, omdat ik vind dat geld niet altijd de maat der dingen is. En omdat ik - bouwjaar 1960 - weet hoe het was, hoe Grutto's en Veldleeuweriken klonken terwijl je gewoon in je eigen achtertuin zat, hoe je uit je eigen slaapkamerraam baltsende Watersnippen kon zien in steile duikvlucht, hoe Duinpiepers klonken op het Kootwijkerzand, 'lahnende' Draaihalzen naast camping de Gerritsfles, baltsende Korhoenders in het Fochtelooerveen, Crailose of Oirschotse Heide, zingende Ortolanen bij Winterswijk, Grauwe Gors in Limburg. En zo kan ik wel uren doorgaan.

Maar dat kan de huidige natuurbeschermers die het voor het zeggen hebben geen bal schelen. Die maken zich druk of er niet teveel Haviken zijn, vossen of andere predatoren. Die laten zich voorschrijven wat de buren - LTO-Nederland - er van vinden (zie de brief van Michel Klemann in de link die ik hier voor gaf).

Ik vind het naïef te denken dat je dat je met samenwerken het tij kan keren. Het is namelijk helemaal geen samenwerken, het is je de wet laten voorschrijven.

Denk maar eens aan het voorbeeld van de kikkers in de pan, langzaam opgewarmd zouden ze er niet uitspringen, maar blijven ze zitten tot het te laat is.

Ik ben zo'n kikker die er al is uitgesprongen, en dat geldt ook voor een club als bv Faunabescherming, maar dergelijke clubjes worden gemarginaliseerd, voor Volkert vd G. uitgemaakt en dus niet serieus genomen door de grotere instanties.

Intussen lijkt de Nederlandse natuur steeds meer op een boekhandel of cd-winkel die alleen maar de top 10 verkoopt. Maar - ironisch genoeg - aan soorten die het wel goed doen, zijn we ook al begonnen - in goed overleg en fijne samenwerking - om die binnen de perken te houden (ander woord voor verdelgen).

En let op mijn woorden, ik durf daar een doos goede wijn om te verwedden, binnen tien jaar gaan we - in goed overleg en fijne samenwerking - Haviken, Sperwers en Buizerden bestrijden!

Alleen, dan ben ik allang geëmigreerd...

Jan (emotioneel als altijd, maar niet minder rationeel)

grutto

#55
Citeer

En daar maak ik me druk om ja, inderdaad daar wordt ik emotioneel van. En waarom? omdat ik er om geef, omdat ik vind dat het er toe doet, omdat ik vind dat geld niet altijd de maat der dingen is. En omdat ik - bouwjaar 1960 - weet hoe het was, hoe Grutto's en Veldleeuweriken klonken terwijl je gewoon in je eigen achtertuin zat, hoe je uit je eigen slaapkamerraam baltsende Watersnippen kon zien in steile duikvlucht, hoe Duinpiepers klonken op het Kootwijkerzand, 'lahnende' Draaihalzen naast camping de Gerritsfles, baltsende Korhoenders in het Fochtelooerveen, Crailose of Oirschotse Heide, zingende Ortolanen bij Winterswijk, Grauwe Gors in Limburg. En zo kan ik wel uren doorgaan.

Maar dat kan de huidige natuurbeschermers die het voor het zeggen hebben geen bal schelen. Die maken zich druk of er niet teveel Haviken zijn, vossen of andere predatoren. Die laten zich voorschrijven wat de buren - LTO-Nederland - er van vinden (zie de brief van Michel Klemann in de link die ik hier voor gaf).


Ik ben zo'n kikker die er al is uitgesprongen, en dat geldt ook voor een club als bv Faunabescherming, maar dergelijke clubjes worden gemarginaliseerd, voor Volkert vd G. uitgemaakt en dus niet serieus genomen door de grotere instanties.

Ja ik weet ook nog hoe het was en is. Als ik in het voorjaar in mijn tuin zit en ik hoor de gruttos dan gaat mijn hart harder slaan en zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden.
Dat willen we behouden.  toch.

De brief van de heer Klemann daar zit vol met wrok en zeer onplezierige stukjes proza van uit het oogpunt van de heer Kalden. Daar redden we het niet mee vandaag en de dag en in zn algemeenheid zal iemand die een dergelijk brief krijgt zich volharden in zn standpunt.  Oordeel: " Paard achter de wagen"

Het is toch logisch dat niemand zich iets aantrekt van de Faunabescherming. Kijk nu eens wat ze allemaal op hun site zetten. De meest onlogische dingen dat zelf een leek kan zien dat e.e.a. niet waar kan zijn.
In de rechtzaal zie je ook dat ze geen deuk meer in een pakje boter slaan en ze zijn ALTIJD tegen !!!  Tevens zijn er zeer nauwe banden met de partij van de Dieren. Deze organisatie werkt in Den Haag weer met een teamgenoot van van der G samen (die u ook al even noemde). Het CDA en de PVDA hebben tegen de aanwezigheid van deze persoon geprotesteerd gezien zijn verleden. Google verder eens natuurbescherming en dieren terroristen !!!! en lees.
Optellend en aftrekken kan ik me voorstellen dat er veel grote organisaties zeer bijzonder naar de faunabescherming kijken! Zo gek is dat niet !


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

jvdlaan

Joram,

Toch is dit weer in mijn ogen teveel het verhaal van de zielige boer, die zg al zo hard moeten werken om het hoofd boven water te houden enz.

Zijn er dan werkelijk geen andere methodes om die ganzen van zijn land te houden? Heeft de Landbouwuniverstiteit van Wageningen - altijd creatief - dan nooit eens iets bedacht om ganzen permanent van je land te houden behalve afschot?

Ik ontken niet dat ganzen schade berokkenen aan graslanden. Maar er is ook een keerzijde, hoeveel schade heeft de landbouw en veeteelt niet berokkend aan natuurgebieden (waterstand, mestinjecties, bestrijdingsmiddelen)? Nooit zie ik eens een claim van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer voor de extra werkzaamheden om de waterstand in een natuurgebied op peil te houden, omdat de buren extra water nodig hebben of juist minder water willen. We vinden dat blijkbaar heel normaal.

En over schadevergoedingen: ik vind dat onze boeren al genoeg subsidie of vergoedingen krijgen. Waarom zij wel en niet andere bedrijfstakken? Die keuze is blijkbaar gebaseerd op sentimenten (dus emoties, Grutto-Tjeerd). Laat hier het principe van marktwerking maar eens op los, zul je zien wie en wat er overblijft. En kan ons belastinggeld besteed worden aan nuttiger zaken (onderwijs, gezondheidszorg en natuurlijk natuur).

Groeten, Jan


jvdlaan

Tjeerd,

Nogmaals LTO dicteert en regeert.
Ik hoef alleen maar het argument van SBB te noemen dat ganzen een negatieve invloed hebben op weidevogels, terwijl onderzoek van SOVON aantoont dat dit niet het geval is, en je weet dat er niet op rationele gronden wordt beslist.

En ten slotte, jouw (meer dan schandalige!) insinuatie m.b.t. Volkert van der G / terroristen doen mij besluiten jou niet meer serieus te nemen. Blijkbaar zijn natuurliefhebbers die niet mainstream zijn gelijk maar terroristen! Teveel de verzamelde werken van de notoire fantast Peter Siebelt gelezen?

Ik zal niet dus niet meer reageren op je postings.


Met niet zo vriendelijke groet,

Jan

jvdlaan

@Joram,

- Excuses, ik geloof ieder woord dat je zegt. Ik bedoelde dat er legio van dit voorbeelden zijn, maar dat dit altijd in de context van de zielige boer wordt geplaatst. En die zijn echt niet zielig!

- Daarvoor ontbeert het mij aan creativiteit, toegegeven.

- niets aan toe te voegen

- Ik ben absoluut geen VVD-er (maar wat dan nog), wel ben ik voor een kleinere, minder bemoeizieke overheid met vooral minder subsidies aan landbouw en veeteelt, maar meer naar gezondheidszorg, onderwijs (m.n wetenschappelijk) en natuurbeheer. En ik koop al bij de biologische slager, groenteboer e.d. en ga naar mijn werk met het openbaar vervoer.

Groeten, Jan

g.j. keizer

#59
CiteerEn ten slotte, jouw (meer dan schandalige!) insinuatie m.b.t. Volkert van der G / terroristen doen mij besluiten jou niet meer serieus te nemen. Blijkbaar zijn natuurliefhebbers die niet mainstream zijn gelijk maar terroristen! Ik zal niet dus niet meer reageren op je postings.
Jan,
Heel verstandig en daarnaast is het ook raadzaam om een admin (Hisko de Vries of Dylan Verheul) van jou besluit op de hoogte te brengen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat Tjeerd (Grutto) "zonder achternaam" door een admin op de vingers moet worden getikt, omdat hij zich voor de zoveelste keer niet aan de op de fora van Waarneming.nl geldende gedragsregels houdt door andersdenkenden persoonlijk aan te vallen en ze van het tonen van sympathie voor of van het onderhouden van banden met extremisten of terroristen te betichten.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen