Grauwe gans

Gestart door wimtegels, juni 11, 2008, 17:00:29 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

De grauwe gans (Anser anser) houdt de gemoederen flink bezig.

In de zestiger jaren was het nog een zeldzame broedvogel. In de periode van 1990 tot 2004 werd de populatie 37 maal zo groot (index 100-3702).

In 2005 waren er circa 25000 broedparen in Nederland.
Ik denk dat nog niemand weet waar het plafond van de populatie zonder ingrepen licgt.

Inmiddels duiken er steeds vaker berichten op om actie tegen de grauwe gans te ondernemen.
De jacht weer openen, vangen en vergassen.

zie ook: http://forum.waarneming.nl/forum/index.php...ST&f=13&t=50905

En de grauwe gans is geen exoot. Vrijwel niemand wil een strikte aanpak van de Nijlgans. Waarom dan wel de grauwe gans? En het geluid komt niet eens van boeren

Wat verklaart het succes van de grauwe gans? Veel ganzen trokken naar het Noorden om daar te broeden omdat de predatiedruk laag was.

Welke rol kunnen predatoren spelen?

Kan stapelvoedsel als de grauwe gans de invloed van predatoren op zeldzamere soorten beperken?

Ik ben benieuwd naar jullie opvattingen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Is misschien wel leuk om een beetje in de gaten te houden hoe het zich verder over het jaar ontwikkeld.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

CiteerMisschien leuk om de discussie nog wat levendiger te maken met de volgende info van mijn kant.

Vorige maand hadden wij in de wei achter het huis dagelijks bezoek van 8 ganzen en hun kinderen (eerst meer dan 60, later zo'n 40). Het deel waar de ganzen fourageerden op ons gras is na een maand zonder ganzen zo'n 10 cm hoog, het gedeelte waar ze niet kwamen meer dan 30 cm.
Met eigen ogen heb ik het allemaal goed kunnen volgen: het eten van gras en klaver, het vertrappen van gras en klaver, het moeilijke groeien nadat er veel ganzenmest op is beland. Ook is de diversiteit van grassen een stuk minder, er staat nu praktisch alleen witte klaver.
(Overigens is dit voor mij niet zo'n probleem, aangezien ik niet afhankelijk ben van mijn wei).
Op zich wel een leuke waarneming.
Het is dan wel geen onderzoek, maar het toont wel aan dat ganzen grote invloed hebben op de vegetatie.

Ik kan me dus heel goed voorstellen dat men op Texel iets aan de grauwe gans wil doen, zeker als ze in gebieden zitten waar bijzondere planten groeien.
Ik zou als beheerder behoorlijk pissig worden als, een weilandje met harlekijnen (o.i.d) zou worden kaal gegraasd door ganzen.
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

CiteerOp zich wel een leuke waarneming.
Het is dan wel geen onderzoek, maar het toont wel aan dat ganzen grote invloed hebben op de vegetatie.

Ik kan me dus heel goed voorstellen dat men op Texel iets aan de grauwe gans wil doen, zeker als ze in gebieden zitten waar bijzondere planten groeien.
Ik zou als beheerder behoorlijk pissig worden als, een weilandje met harlekijnen (o.i.d) zou worden kaal gegraasd door ganzen.
En die invloed zijn we nu op korte termijn. Wat zijn de effecten op lange termijn?

Schieten we straks ooievaars af omdat ze weidevogelkuikens pakken???
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Vincent de Boer

Zou goed zijn als er eerst onderzocht zou worden of die Grauwe ganzen op Texel of waar dan ook uberhaupt wel op die schrale graslanden met bijzondere vegetaties komen. Vooral als ze de keuze hebben tussen een reservaat met orchideeen en boerenland (met lekker voedzaam Engels raaigras). Lijkt mij dat ze dan lekker bij de boer gaan staan.

Groet

Vincent de Boer
Met vriendelijke groet,

Vincent de Boer

wimtegels

Dat is precies wat ik bedoel. We hebben nog heel weinig inzicht op de langere termijn effecten.

Dat boeren om actie roepen, daar kan ik me alles bij voorstellen.
Zij kunnen met aanmerkelijke schade zitten. Die behoort overigens betaald te worden door het Faunafonds.

Dat we vanuit natuur zitten te roepen om de ganzen af te schieten vind ik op zijn zachts gezegd een beetje vreemd.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

#6
Er is nog maar weinig of geen onderzoek gedaan naar de langere termijn effecten van grauwe ganzen in kwetsbare gebieden in het broedseizoen.
Ik neem wel aan de de verschillende beheerders (Natuurmonumenten, SBB e.d) die gebieden kennen en niet voor niets om degelijke maatregelen vragen.

Het probleem ligt m.i. in de gebieden waar ze broeden.
Je kunt wel onderzoek doen naar de negatieve effecten van de grauwe gans in die gebieden, maar dan ben je al veel te laat (ze waren er in eerste instantie niet, dus je kunt het moeilijk met de oude situatie vergelijken).
Het effect op korte termijn is/kan langdurig zijn. Je kunt het zien als op het verkeerde moment "maaien", en ben je al gauw een soort kwijt (flora en fauna)!

Begrazing worden wel meer in natuurgebieden gebruikt, maar dat kan je niet vergelijken met een (grote) groep grauwe ganzen met jongen.
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Citeer(ze waren er in eerste instantie niet, dus je kunt het moeilijk met de oude situatie vergelijken).
Dit begrijp ik niet helemaal.

In veel terreinen is de situatie vele jaren gemonitord. Nu nemen de grauwe ganzen toe en krijgen we een sterke invloed van de grauwe gans.

Het enige wat we nu zien is het beeld als ze weer vetrekken. Voor sommige zal dat gelijk staan aan een ravage. Anderen zullen misschien wel zeggen dat het een nieuwe uitgangssituatie is.

Heeft iemand voorbelden van lanten die (lokaal) dreigen uit te sterven door de begrazing van de ganzen?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

#8
CiteerDit begrijp ik niet helemaal.
Het waren geen broedvogels en ze overzomerden over het algemeen ook niet.
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Wanner niet? In 1960 was het een zeldzame broedvogel
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Zonnekoning

Ik had beter 'nauwelijks' moeten gebruiken i.p.v. 'geen' (en dan heb ik het alleen voor de Waddeneilanden).
Groeten, Lodewijk Jan Coté,
IVN/KNNV Zwolle, VRS De Kooi,
Verzorgingshuis Zandhove.

wimtegels

Mijn opmerking was niet als een aanval bedoeld of om te muggenziften.

Af en toe doet een inheemse soort het goed. En dan raken natuurbeschermers en liefhebbers soms nog meer in paniek als wanneer een soort het zer slecht doet.

Paniek is echter een slechte raadgever. Onderzoek en objectieve benadering lijkt me een beetje beter.

Vandaar ook mijn vraag: Welke plantensoorten worden nu eigenlijk bedreigd door de grauwe gans, en hoe ernstig.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
Zij kunnen met aanmerkelijke schade zitten. Die behoort overigens betaald te worden door het Faunafonds.

Is dit geen misvatting !!

Het faunafonds betaald berekend met grasmeters de hoeveelheid gras die wordt opgegeten.
Maar de weilanden blijven vol liggen met uitwerpselen en je kan een oogst hebben, die door de dieren niet gegeten wordt door die mest.

Tevens moet ja als ondernemer dan voer gaan aanvoeren. Ruw voer wel te verstaan.
Geen krachtvoer !!
Dit voer moet er dan wel zijn van een kwaliteit die jij wil plus dat je mineralen boekhouding ook weer beïnvloed wordt. Al met al verre van leuk omslachtig en volgens LTO ontvang je eigenlijk maar 50% van je werkelijk schade !!!!!!!!

Kijk heb je een schade aan de auto van 500 euro. Ontvang je het geld dan is de zaak klaar. Hier ligt dat anders.

Tevens hebben de boeren de afpraak gemaakt. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de winterganzen en wij stellen onze gebieden daar voor open tegen een vergoeding !  Echter overheid zorg en dan wel voor dat schade van de overzomerende ganzen acceptabel is. Want juist in de oogst periode kunnen we dat beslist niet hebben.


Groet,

Grutto


 
Groet
Tjeerd

grutto


Hier de brief van SBB die uitleg geeft waarom ganzen beheer nodig is:

"Beste lezer,U stuurde me een bericht over het vangen en doden van ganzen in een aantal natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In het onderstaande wil ik uitleggen waarom wij vinden dat dit in deze gebieden nodig is.Staatsbosbeheer is blij dat het door succesvol natuurbeheer zo goed gaat met de ganzen in Nederland en dat de grauwe gans als broedvogel in Nederland is teruggekeerd. De schaduwzijde van dit succes is dat de schade bij de landbouw toe neemt. Ook kunnen grote hoeveelheden ganzen schade toebrengen in natuurgebieden door bijvoorbeeld het vertrappen van nesten van ernstig bedreigde vogels en doordat de uitwerpselen van ganzen een gebied of het water ernstig vervuilen.Voor het beheer van ganzen geldt bij Staatsbosbeheer dezelfde lijn als voor andere diersoorten, namelijk het 'nee, tenzij-principe'. Op onze terreinen vindt geen jacht op ganzen plaats, tenzij dat noodzakelijk is ter voorkoming van ernstige schade aan de natuur of, als het een klein natuurgebied temidden van landbouwgebieden gaat: om schade aan landbouwgebieden te voorkomen.Ons standpunt is dat we in grote natuurgebieden in principe niet ingrijpen; de ganzen broeden en leven daar bijna volledig binnen het natuurgebied. In kleinere natuurgebieden die tussen landbouwgebieden liggen zijn we bereid maatregelen te nemen om landbouwschade te voorkomen of te bestrijden. Ook kunnen er ecologische redenen zijn om in te grijpen; soms verdringen grote aantallen ganzen andere soorten die we in bepaalde gebieden nóg belangrijker vinden.Als natuurbeschermers worden we nu voor een moeilijke keuze gesteld, die we niet gemakkelijk maken. Het doden van dieren omdat zij overlast veroorzaken is een zware maatregel, die we alleen nemen omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Wij willen echter de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van toenemende schade. In Nederland is de natuur vaak kleinschalig en omringd door landbouwers. De schade aan hun bedrijf kan aanzienlijk zijn. We kiezen er bewust voor in de ruitijd in te grijpen. We grijpen in door bijvoorbeeld eieren te schudden of aan te prikken en/of - in een later stadium - ganzen weg te vangen. Deze methode is relatief weinig verstorend en veel effectiever dan bij bijvoorbeeld afschot. We doen dat bovendien in een maatwerkaanpak, geen algemene maatregel per provincie of regio dus.De gedode ganzen gaan daarna overigens 'gewoon' naar de poelier, het gaat immers om vlees van een goede herkomst.Ik begrijp dat u moeite heeft met het feit dat wij ertoe overgaan om ganzen te doden, maar ik hoop dat deze toelichting u een genuanceerd beeld geeft van de problematiek waar we mee te maken hebben en de zorgvuldigheid waarmee we in deze handelen.Met vriendelijke groet,Chris Kalden

directeur"
Groet
Tjeerd

grutto

Als toegift nog de brief van Natuurmonumenten die op de ganzen problematiek ingaat:


DILEMMA: GRUTTO OF GANS
11-06-2008
De Faunabescherming is een protestactie tegen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gestart omdat beide organisaties op enkele locaties maatregelen treffen tegen ganzen. Als directeur van Natuurmonumenten wil ik graag uitleggen waarom wij dat doen.
Natuurmonumenten hanteert het 'nee, tenzij'-principe: we doden geen dieren, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat je als natuurbeheerder moet kiezen tussen het beschermen van de ene diersoort tegen de andere.Bij het beheer van de weidevogels is dat op enkele locaties het geval. De weidevogels in ons land staan sterk onder druk. Natuurmonumenten beheert een aantal gebieden waar deze bedreigde soorten als de grutto en tureluur het nog heel goed doen. Elders in het land zijn er aanwijzingen dat het erop of eronder wordt voor de grutto. In een aantal van onze gebieden worden de weidevogels echter sterk bedreigd door de exceptioneel toegenomen populatie ganzen die 's zomers in ons land verblijven. De ganzen vreten het gras weg en vernielen nesten, waarmee de broedgelegenheid voor weidevogels verdwijnt.Als natuurbeschermers worden we nu voor een moeilijke keus gesteld. Er is een situatie ontstaan waarbij ganzen het voortbestaan van weidevogels op het spel zetten. Daarom hebben we nu op enkele locaties gekozen voor de grutto en dus tegen de gans. Daar is beleid voor gemaakt, dat we ook met onze leden hebben afgestemd in de Verenigingsraad. Die staat daar volledig achter. Op beperkte schaal worden ganzen gevangen en gedood om de weidevogels te beschermen. Dat gebeurt overigens in overeenstemming met het beleid van het ministerie van LNV en de betreffende provincies en in samenwerking met andere natuurbeheerders.Ik kan me goed voorstellen dat het weerstand oproept om ganzen te doden, maar ik hoop dat er begrip is voor de problematiek waar we mee te maken hebben en de zorgvuldigheid waarmee we in deze handelen.Jan Jaap de Graeff , algemeen directeur Natuurmonumenten
Groet
Tjeerd

wimtegels

#15
Ik Ik vind het uitstekend dat zowel SBB als NM middels een brief hun standpunt kenbaar maken.

Het is een standpunt dat zeker te verdedigen is. Een en ander hangt natuurlijk af van je visie en je uitgangspunten.

Betreffende de landbouwschade wil ik het volgende opmerken: Landbouwschade dient in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen te worden. Lukt dat niet, of niet volledig, dan dient de individuele ondernemer volledig schadeloos gesteld te worden. Een keuze om niet tot vangen of afschot over te gaan heeft dus financiële consequenties. Deze mogen niet op een individuele ondernemer afgewenteld worden.

Wat betreft de weidevogels:
Ik vrees dat we nog lang niet alle verbanden tussen weidevogels en ganzen kennen. Omdat een aantal soorten weidevogels het verschrikkelijk moeilijk hebben is soortenbeheer goed te verdedigen. Soortenbeheer brengt altijd vreselijke dilemma's met zich mee. Dat is voor mij een reden op zoek te gaan naar dieper liggende oorzaken. En daar kom je alleen achter door heel veel onderzoek te doen.

Dieren die een co-evolutie hebben doorgemaakt zijn in principe in staat als soort naast elkaar te leven. Dat zou dus eigenlijk ook op moeten gaan voor de grauwe gans en voor weidevogels. Het vertrappen van nesten is een negatief effect op de populatie. De ganzen hebben mogelijk echter ook een landschapsvormend effect dat weer levensomstandigheden biedt.

Daarnaast is de vraag wat predatoren bestrijding voor een effect heeft. De gans zou voor een aantal predatoren, juist in de tijd dat de weidevogels hun eieren en kuikens hebben, een soort stapelvoedsel kunnen zijn. Daarmee zou de predatie op weidevogels mogelijk geremd kunnen worden.

Sommige predatoren hebben echter een tijd nodig om zich in te stellen op een veranderd voedselaanbod. Ik kan me voorstellen dat vossen graag een jonge gans hebben. Het is niet voor niets dat veel ganzen in streken broeden waar predatoren zeer schaars zijn. Dit omdat het voedselaanbod in de winter heel erg schaars is omdat een groot gedeelte van hun potentiële prooi weer naar het zuiden trekt.

In mijn opvatting dient soortgericht beheer dan ook samen te gaan met ecologisch onderzoek. De resultaten van ecologisch onderzoek kunnen er uiteindelijk misschien toe bijdragen dat er minder soortgericht beheer noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer
1e quote
Lukt dat niet, of niet volledig, dan dient de individuele ondernemer volledig schadeloos gesteld te worden. Deze mogen niet op een individuele ondernemer afgewenteld worden.

2e quote:
De ganzen hebben mogelijk echter ook een landschapsvormend effect dat weer levensomstandigheden biedt.

3e quote:
Daarnaast is de vraag wat predatoren bestrijding voor een effect heeft. De gans zou voor een aantal predatoren, juist in de tijd dat de weidevogels hun eieren en kuikens hebben, een soort stapelvoedsel kunnen zijn. Daarmee zou de predatie op weidevogels mogelijk geremd kunnen worden.

Sommige predatoren hebben echter een tijd nodig om zich in te stellen op een veranderd voedselaanbod. Ik kan me voorstellen dat vossen graag een jonge gans hebben.
1)

De schadebetalingen zijn nu zeer onder de maat echter een boer draait geen onderneming om voor schadebetalingen in aanmerking te komen. Hij kan zn oogst niet missen en wil zn eigen oogst ook voeren.
Als zn schade 1x in de x jaar zou zijn, is dat natuurlijk anders (vergelijking brand) nu is de schade permanent en oplopend !!

2)

Ganzen maken geen land geschikt voor Grutto´s.


3) predatoren gaan voor fastfood. Ganzen passen zeer goed op hun jongen en zien en horen alles. Helaas bij de weidevogels is dat anders. Super kwetsbaar in vergelijking met ganzen.


Groet,


Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

#17
1.

Ik heb aangegeven dat ik bestrijding van landbouwschade een belangrijk argument vindt. Ik heb ervaring in overleg met boeren i.v.m. het accepteren van schade. Dit is grotendeels afhankelijk van hoe dekkend de vergoeding is. En natuurlijk verschild dat van boer tot boer. Toen de populaite van de das zich in onze omgeving begon te herstellen waren de boeren daar niet blij mee. Toen ik hun attendeerde op de gedoogbijeenkomst en de bijbehorende vergoedingen werd de das door de meeste boeren opeens een graag geziene gast! Ondermaatse schadevergoedingen bieden in ieder geval geen soelaas.

2.

Ik heb het niets over een specifiek soort van weidevogel gehad. Wat er gebeurd onder intensieve ganzenbegrazing moet je over meerdere jaren bekijken volgens mij.

3.

Daar staat tegenover dat een gans meer massa heeft. Ik ken vossen die gespecialiseerd waren in ganzen. Die kregen heel wat jongen te pakken, ondanks de oppassende ouders.

Hoe punt 2 en 3 uiteindelijk uitpakt weet ik niet. Volgens mij is daar nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Als iemand bekend is met onderzoeken op dit gebied hou ik me van harte aanbevolen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer

2.

Ik heb het niets over een specifiek soort van weidevogel gehad. Wat er gebeurd onder intensieve ganzenbegrazing moet je over meerdere jaren bekijken volgens mij.

3.

Daar staat tegenover dat een gans meer massa heeft. Ik ken vossen die gespecialiseerd waren in ganzen. Die kregen heel wat jongen te pakken, ondanks de oppassende ouders.

Hoe punt 2 en 3 uiteindelijk uitpakt weet ik niet. Volgens mij is daar nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Als iemand bekend is met onderzoeken op dit gebied hou ik me van harte aanbevolen.

2) Hebben we daar nog tijd voor wat betreft weidevogels.3) Ik kan me niet voorstellen dat er telkens jonge ganzen werden gevangen terwijl op korte afstand lekkere snacks als grutto eieren of jongen te verkrijgen waren. ( e.e.a. gezien uit het oogpunt van de vos :)  )

Groet,

Grutto


Groet
Tjeerd

wimtegels

2

Ik denk dat we de tijd moeten stelen wat de weidevogels betreft. De achteruitgang van de weidevogels is een meer factoren probleem. Als we ze nu aan un lot overlaten zullen we ze op zijn minst tijdelijk voor Nederland verliezen. Althans een aantal daarvan. Voorlopig zullen we een soortgericht beschermingplan voor deze grope nodig hebben. Ik hoop dat het deze groep net vergaat als de jsvogel. Die heeft inmiddels geen soortgerichte maatrelen meer nodig.

Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de weidevogels. Ik ben daar nog nergens tegengekomen dat de grauwe gans een probleem voor hun is. Dit lijkt me dus een zeer recent probleem.

3
In het gebied waar dat gebeurde waren wel wat weidevogels aanwezig. Maar niet zoveel. In weidevogelreservaten met veel vogels zal de vos zich op deze vogels in kunnen stellen. Alhoewel de predatie van de vos maar een klein gedeelte van het probleem is. Ik zie de vos overigens eerder over schakelen op jonge ganzen dan bijvoorbeeld een reiger.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer2

Ik denk dat we de tijd moeten stelen wat de weidevogels betreft. De achteruitgang van de weidevogels is een meer factoren probleem. Als we ze nu aan un lot overlaten zullen we ze op zijn minst tijdelijk voor Nederland verliezen. Althans een aantal daarvan. Voorlopig zullen we een soortgericht beschermingplan voor deze grope nodig hebben. Ik hoop dat het deze groep net vergaat als de jsvogel. Die heeft inmiddels geen soortgerichte maatrelen meer nodig.

Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de weidevogels. Ik ben daar nog nergens tegengekomen dat de grauwe gans een probleem voor hun is. Dit lijkt me dus een zeer recent probleem.

3
In het gebied waar dat gebeurde waren wel wat weidevogels aanwezig. Maar niet zoveel. In weidevogelreservaten met veel vogels zal de vos zich op deze vogels in kunnen stellen. Alhoewel de predatie van de vos maar een klein gedeelte van het probleem is. Ik zie de vos overigens eerder over schakelen op jonge ganzen dan bijvoorbeeld een reiger.

2  Quote: Dit lijkt me dus een zeer recent probleem.


Zie je eigen grafiek en voordat e.e.a. doordringt klopt dat wel.


3  Quote: Alhoewel de predatie van de vos maar een klein gedeelte van het probleem is

   Bij weidevogels hebben we "Bottlenecks" :)  De vos is een zeer belangrijke bottleneck. Weidevogelgebieden dienen een nihil stand vos te hebben.


Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

Citeer3  Quote: Alhoewel de predatie van de vos maar een klein gedeelte van het probleem is

   Bij weidevogels hebben we "Bottlenecks" :)  De vos is een zeer belangrijke bottleneck. Weidevogelgebieden dienen een nihil stand vos te hebben.


Groet,

Grutto
Dan zou je alle bottlenecks aan moeten pakken, ook reigers en ooievaars, maar dat voert in het topic grauwe gans te ver. Als we daar dieper op in willen gaan moeten we dat in het topic over weidevogels doen
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Op onderstaande link is de reactie van vogelwerkgrope Texel op het vangen van de grauwe ganzen te lezen:

http://www.texelsecourant.nl/texelsecouran...,43067/?rpID=32

En op de volgende link een enigzins gedateerd maar toch boeiend artikel van Drs. E.W.G. van der Bilt, directeur van Stichting Het Drentse Landschap

http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.65..._news%5d=234059
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

Citeer

http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.65..._news%5d=234059

Dit gaat over het weidevogel onderzoek.
Bij de presentatie ben ik zelf geweest.
Groot probleem is dat er niet onderzocht is in welke mate vossen aanwezig waren en wat het beheer was geweest.

In een gebied zit een hele actieve bestrijdingsgroep. Elke vos halen ze daar weg.

Conclusie: Impact van de vos is laag !!!!!!!!  Ja vind je het gek ? de vossen waren al een poosje dood.

IS dit wetenschap ? nee want er wordt gewerkt met voornamelijk vrijwilligers. Dan is het predicaat wetenschappelijk onjuist. Of zie ik dat verkeerd.

Groet,

Grutto

 
Groet
Tjeerd

wimtegels

#24
Citeer
Citeer

http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.65..._news%5d=234059

Dit gaat over het weidevogel onderzoek.
Bij de presentatie ben ik zelf geweest.
Groot probleem is dat er niet onderzocht is in welke mate vossen aanwezig waren en wat het beheer was geweest.

Het is helemaal juist dat dit artikelel voornamelijkover weidevogels gaat.  Ik heb de link geplaatst omdat daar in aangegeven werd dat vanad 2006 de jacht op grauwe ganzen weer (deels) is toegestaan.

Ik ben benieuwd of we dat straks terug kunnen zien in de populatiegrafiek als de cijfers van 2007 tot en met 2008 ook bekend zijn.

Om onderzoeken waarbij veel met vrijwilligers wordt gewerkt als niet wetenschappelijk te betitelen vind ik wel erg kort door de bocht.

In  veel wetenschappelijk onderzoek werken vrijwilligers mee. De gekozen methode van onderzoek bepalen en het consequent uitvoeren daarvan zeggen veel meer over het wetenschappelijke gehalte.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerOm onderzoeken waarbij veel met vrijwilligers wordt gewekrt als niet wetenschappelijk te betitelen vind ik wel erg kort door de bocht.


Vandaar mijn vraagtekens !


Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

wimtegels

De provincie utrecht heeft in 2007 een ontheffing verleend voor het doden met het geweer van de  beschermde diersoort grauwe gans en voor het rapen en schudden van eieren, ter  voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Het doel is vrij drastisch:

citaat:

Het Faunabeheerplan heeft voldoende aangetoond dat grauwe ganzen belangrijke schade aan gewassen veroorzaken en dat heeft de noodzaak voor het terugbrengen van de populatie naar het niveau van 1998 ter voorkomen van schade voldoende  onderbouwd.

Dit zou een afname van van de populatie van 75% tot 80% ten opzichte van 2004 zijn.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Uit het jaarverslag van het Faunafonds blijkt dat er voor schade door ganzen € 3.612.574,- betaald is over 2007. In 2006 was dit € 3.027.003,-. Voor 2007 was voor deze post € 4.150.00,-

Dit is de totaalsom voor alle ganzen, dus niet alleen voor de grauwe gans.

De schade is dus meegevallen t.o.v. de begroting. De verhoging t.o.v. 2006 is voor een groot gedeelte te verklaren uit hogere prijzen voor veevoeders en weersomstandigeheden waardoor planten zich minder goed ontwikkelden.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

grutto

CiteerUit het jaarverslag van het Faunafonds blijkt dat er voor schade door ganzen € 3.612.574,- betaald is over 2007. In 2006 was dit € 3.027.003,-. Voor 2007 was voor deze post € 4.150.00,-

Dit is de totaalsom voor alle ganzen, dus niet alleen voor de grauwe gans.

De schade is dus meegevallen t.o.v. de begroting. De verhoging t.o.v. 2006 is voor een groot gedeelte te verklaren uit hogere prijzen voor veevoeders en weersomstandigeheden waardoor planten zich minder goed ontwikkelden.

Deze schade heeft dan betrekking op de schade van overzomerende ganzen ?

Of is dit winter en zomer ?

En zo ja winter en zomer dan zit de kostenpost van de 80.000 hectare opvanggebied er niet bij.

Groet,

Grutto

Groet
Tjeerd

wimtegels

#29
Betreft de uitkering van de totale schade exclusief de vergoeding voor opvanggebieden.
Voor opvanggebieden is door het faunafonds over 2007 € 1.206.741,- uitbetaald.

Let wel, dit bedrag is voor alle overwinterende ganzen. Het geld is voornamelijk ingezet op de wadden.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels