Ecoloog ARK Rewilding Nederland

Gestart door Anne-Marie Pronk, november 29, 2023, 12:24:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

Anne-Marie Pronk

Help jij mee Nederland wilder te maken? ARK Rewilding Nederland zoekt een medior ecoloog (32 uur per week)

ARK Rewilding Nederland maakt de Nederlandse natuur al bijna 35 jaar wilder, groter en robuuster. We realiseren nieuwe natuurlandschappen waar planten en dieren de ruimte en tijd krijgen om zelf vorm te geven aan de ecologische dynamiek in het gebied. Dat noemen we rewilding. We betrekken altijd omwonenden, collega-natuurorganisaties, overheden en bedrijven die in wildere natuur willen investeren.
Voor onze gebiedsprogramma's Veluwe en het Groene Woud is ARK Rewilding Nederland op zoek naar een medior ecoloog (HBO/ Universitair geschoold), voor 32 uur per week.

ONZE PROGRAMMA'S
Op de Veluwe zet ARK, samen met de aanwezige natuurorganisaties en overheden, in op het herstel van de veerkracht van de natuur, zodat er een vitaler natuurgebied ontstaat waar hoge zandgronden via kletsnatte broekbossen, venen en beken verbonden zijn met Rijn, IJssel en Randmeren. Het Brabantse Groene Woud programma werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van bestaande, maar ook nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten.
Voor beide gebieden zal je meewerken aan natuurontwikkeling en het herstel van de belangrijke vormende natuurlijke processen, zoals begrazing, vernatting en natuurlijke bosontwikkeling.
Je zal gebiedsvisies, inrichtingsplannen en vergunningsaanvragen opstellen op basis van rewildinggedachtengoed en landschapsecologische meerwaarde. Je haalt in binnen- en buitenland ecologische kennis op en maakt deze toepasbaar voor nieuwe en bestaande rewildingvoorbeeldprojecten van ARK en derden. Je volgt de resultaten en impact van deze projecten en deelt deze breeduit met andere belanghebbenden, van bezoekers, tot terreinbeherende organisaties, tot wetenschappers. De opgedane kennis en ervaring wordt ook weer ingezet in de gebiedsvisies en inrichtingsplannen. Je gaat in gesprek met beherende natuurorganisaties en overheden over beheerkeuzes en over het, of en zo ja hoe, de natuur wilder en spontaner kan. Ook met de collega's van de andere ARK gebieds- en opschalingsprogramma's voer je het gesprek over natuurlijke processen en beheer. Lees hier de volledige vacaturetekst: https://www.ark.eu/nieuws/2023/ark-zoekt-ecoloog